Husk mig
▼ Indhold

Dansk Landbrug og Agent Orange


Dansk Landbrug og Agent Orange11-10-2016 19:59
kfl
★★★★☆
(1663)
Dansk Landbrug og Agent Orange
I USA's kamp mod Vietcon foretog det amerikanske luftvåben en afløvning af junglen i Vietnam. Dette sket i periode 1965-1970 bl.a. ved hjælp med midlet Agent Orange. I denne periode sprøjtede man ca. 12 millioner gallons af Agent Orange over Vietnam. Midlet Agent Orange består af lige dele 2,4-D og MCPA samt Dioxin, som dog var et spildprodukt i produktionsprocessen.

Alle 3 midler – specielt Dioxin -, er under mistanke for både at være et karcinogen og at medføre fosterskader. Der er rædselsfulde eksempler fra Vietnam.

Både i 2,4-D og MCPA kan/er forurenet med dioxin fra produktionsprocessen.

Begge stoffer sælges i stor skala i USA.

2,4-D er ved at få en renæssance i kombination med Glyphosat i produktet Enlist Duo, som skulle være effekt til bekæmpe de planter, der er resistente overfor Glyphosat.

Hvorledes kommer Dansk Landbrug ind i billede?
Både 2,4-D og MCPA benyttes i dag af dansk landbrug. Man kan med en satirisk tone hævde, at Dansk Landbrug er klar til en ny afløvningskrig. Dog ved jeg ikke hvilket land det skal gå ud over.

Du kan læse mere om MCPA og 2,4-D i de følgende link:

MCPA – udbredelser og anvendelsen

2,4-D – udbredelser og anvendelsen

Fund af 2,4-D og MCPA i foder og fødevare
Fødevarestyrelsen udfører et omfattende og ønskeligt arbejde med at undersøge for forekomster af pesticider i foderstoffer og fødevarer. Du kan selv læse resultaterne af deres arbejde i de følgende rapporter

Fødevarestyrelsen: Pesticidrester i fødevarer 2014.

Denne rapport er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen i 2015

Rapportens konklusion er:

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer fortsat, at de pesticidrester, der f orekommer i fødevarer på det danske marked, ikke bør give forbrugeren anledning til sundhedsmæssige bekymringer, samt at indtag af frugt og grøntsager har en sundhedsfremmende effekt.


Fødevarestyrelsen: Pesticidrester I foder 2007-2014.

Denne rapport opsummerer alle analyser af pesticidrester i foder, som er gennemført af foderkontrollen under Fødevarestyrelsen og tidligere Plantedirektoratet i perioden fra september 2007 til udgangen af 2014.

Rapportens konklusion er:

Kontrollen med pesticider i foder i perioden 2007 til 2014 tyder således på, at foderprodukter med for høje niveauer af pesticider sjældent forekommer på det danske marked, og at pesticidrester i foder dermed næppe udgør en sundhedsrisiko for dyrene eller for mennesker, der indtager produkter fra disse dyr.


For at fjerne enhver tvivl om disse analyser er udført korrekt, burde man via et landkort vise, hvor prøverne er udtaget samt en tidsakse. Hele Danmark/alle kommuner burde være med i analyserne og man burde have understreget, at ingen i landbrugets top har været med eller haft indflydelse på, hvor og hvornår prøverne er udtaget.

Ser man på de roller som Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet, Statens Serum Institut og SEGES har haft i de seneste landbrugs-sager, dvs. Landbrugspakken og MRSA, hvor man har trynet forskere på Århus Universitet og DTU til, at holde vigtigt informationer tilbage, ja så burde jeg være i tvivl om rigtigheden af de angivne konklusioner. Indtil videre vil jeg betragte dem som pålidelige.

Nu ser jeg specielt på 2,4-D og MCPA. Derfor har jeg udtrukket resultaterne for disse produkter i følgende tabel sammen med Glyphosat, Chlormequat og Prosulfocarb:Foderstoffer
Det fremgår, at der kun er 2 tilfælde ud af 1447 prøver, hvor der er påvist 2,4-D og ingen tilfælde ud af 1420 prøver er der fundet MCPA.

Der er i foder fundet spor af Glyphosat, Chlormequat og Prosulfocarb i 30 %, 42 % og 0.5 % af prøverne.

Fødemidler
Det fremgår, at der kun er 5 tilfælde ud af 1884 prøver, hvor der er påvist 2,4-D og ingen tilfælde ud af 1915 prøver er der fundet MCPA.

Når det gælder danske fødevarer er fundet spor af Glyphosat, Chlormequat og Prosulfocarb i 9 %, 3 % og 0.5 % af prøverne.

Det ser ud til, at der generelt er fundet flere pesticider i udenlandske fødevarer end i danske.

Alle fødevareprøver er under de fastlagte maksimumsgrænseværdier. Dette kunne lede til konklusionen, at alt er, som det skal være, og der ingen risiko fra pesticider for danske forbrugere ved spise danske fødevarer.

Men er det nu så enkelt? Svaret er formodentlig nej.

Pesticider påvirker den humankrop forskelligt. For nogle pesticider er der en træskelværdi effekt, for andre er der en lineær effekt og endelig kan der være en coctail effekt.

Tærskel effekt
Der er nogen der mener, at der er en tærskelværdi i de fleste levende organismer, således at små koncentrationer af pesticider ingen skadevirkning har. Der er tale om en bufferkapacitet. Først ved koncentrationer over træskelværdien, vil der frembringes en sygdomstilstand. Hvis vi ser på allergener, kan selv en meget lille dosering få store konsekvenser, idet den humane krop kan reagere voldsom på et allergen. For nogle kemikalier gælder, at der ved små koncentrationer er der en helbredende virkning og først ved større koncentrationer, er der en giftvirkning.jf

"The right dose differentiates a poison and a remedy." -Paracelsus


Lineære effekt
Når det drejser sig om cancer, mener nogen, at der er proportionalitet med eksponering og risikoen for at udvikle cancer. Dette gælder helt ned til små doser. Andre mener, at der er tale om en træskelværdi.

Cocktail-effekt
Der er formodninger om, at med forekomsten af to eller flere pesticider i blodet, kan der ske en interaktion mellem disse stoffer. Dette kan i nogle tilfælde forårsage cancer eller fødselsskader. Indtil nu er dette ikke bevist, men der er indikationer herfor i jf.Pascale Mollier:The coctail effects of pesticide

Hvis alle pesticiders virkning på den humane krop først indtræder når koncentrationen er over en tærskelværdi og man har ansat den rigtige træskelværdi, samt at der ikke findes en cocktail effekt, skulle alt være OK. Imidlertid viser analyser fra USA af fødselsdefekter og kræftdødsfald, at der er nogle lidt skræmmende perspektiver ved brugen af 2,4-D og MCPA.

Fødselsdefekter USA
I publikationen[1] er der foretaget en undersøgelse af forekomsten af fødsels defekter i de hvede- producerende stater i USA. Mere end 85% af arealet med hvede behandles med MCPA eller 2,4-D.

Man har sammenlignet 147 landbrugsområder og udvalgt 73 områder med en lille hvedeproduktion og 74 områder med en stor hvedeproduktion, hvor man primært har sprøjtet med 2,4-D og MCPA. En sammenligning mellem disse grupper viser total set ingen forskel mht. fødselsdefekterne. Ses man på de enkelte diagnoser, er der signifikant forskelle samtidig med, at der er forskelle mellem drenge og piger.Dina M Schreinemachers konkludere: These results are especially of concern because of widespread use of chlorophenoxy herbicides.


Cancer Mortality in Four Northern Wheat-Producing States
I publikationen[2] er der foretaget en analyse af kræftdødsfald i 4 hvede producerende stater i USA. Idet mere end 90% af hvedearealet behandles med 2,4-D og MCPA anvendes hvedearealet, som en proxy for eksponering af disse stoffer.

Konklusionen af undersøgelsen er:

Dina M Schreinemachers konkludere These results suggest an association between cancer mortality and wheat acreage in counties of these four states


Jeg har ikke nået at studere denne artikel endnu, men det kommer....

Bemærkning:
Hvis man vil søge mere viden om de omtalte bekæmpelsesmidler, kan man søge på: SEGES Middelbase, 2,4-D, MCPA, birth defects, cancer, dixoin, contamination, EPA


links
[1]Dina M Schreinemachers:Birth malformations and other adverse perinatal outcomes in four U.S. Wheat-producing states.

[2]Dina M Schreinemachers:Cancer Mortality in Four Northern Wheat-Producing States

[3]EPA:2,4-D

[4]NPIC:2,4-D Facts sheet

[5]The National Toxics Network (NTN): High levels of dioxin in 2,4-D herbicide used in Australia

[6]What's Wrong With 2,4-D Herbicide?

[7]Millions of Pounds of Toxic Dioxin, 2,4-D Herbicide, to Flood US Farmland

[8]Youtube: Agent Orange kemikaliet 2,4-D, fundet i begge "Madmagasinet Bitz & Frisk"-værters urin

[9]url=http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/Risks_of_herbicide_2_4_D.pdf]Lars Neumeister:The risks of the herbicide 2,4-D[/url]

NB
Det er et kompliceret emne, som jeg har kastet mig ud i uden nogen forudsætninger. Håber på at få et kvalificeret modspil fra biologer og læger.

Link til relevante artikler modtages gerne.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 11-10-2016 20:07
RE: Kan Dansk Landbrug selv fremstille Agent Orange?16-10-2016 16:59
kfl
★★★★☆
(1663)
Kan Dansk Landbrug selv fremstille Agent Orange?
Svar: Ja helt legalt og ganske let

Man skal blot købe Mustang Forte, der forhandles gennem Dow AgroSciences Danmark A/S og Metaon, der forhandles gennem Nufarm Deutschland GmbH og blande det i et bestemt forhold.

Metaxon indeholder 750 MCPA g/liter.
Mustang Forte indeholder 5 g/l florasulam, 180 g/l 2,4-D,10 g/l aminopyralid.

Hvis man derfor tager én del Metaxon og 4.17 dele Mustang Forte, ja så har du Agent Orange plus nogle spild produkter. Med hensyn til indholdet af Dioxin kan jeg ikke garanterer, men der vil sandsynligvis være nogle rester tilbage fra produktionsprocessen.

Både producenterne af Metaxon og Mustang Forte har sagt god for, at de to produkter kan sammenblandes. I øvrigt kan man blot henvise til erfaringerne fra Vietnamkrigen.

Nu kan danske landmænd lege Vietnamkrig, når de sprøjter løs.
24-10-2016 15:27
kfl
★★★★☆
(1663)
Jeg bedt om aktindsigt i om Miljøministeriet har testet 2,4-D og MCPA for Dioxin:

Esben Lunden Larsen
Miljø-og Fødevareministeriet

Har danske myndigheder foretaget en kontrol af om herbicider, der indeholder virkstofferne 2,4-D og MCPA, er forurenet med Dioxin ?

Baggrunden for spørgsmålet:

Jeg har bemærket, at Dansk Landbrug anvender bekæmpelsesmidler, der indeholder virkstofferne 2,4-D og MCPA.

Disse virkstoffer indgik i afløvningsmidlet Agent Orange i forholdet 1:1 sammen med en forurening med Dioxin.

Agent Orange blev benyttet under Vietnamkrigen med skrækkelige resultater for befolkningen til følge.

I princippet kan danske landmænd selv fremstiller Agent Orange ved at blande Metaxon og Mustang Forte i et passende forhold, idet producenterne garanterer, at disse produkter kan blandes.

Der er forlydender på nettet om, at der stadigvæk sker en forurening med Dioxin i produktionsprocessen af både 2,4-D og MCPA.

Det er blandt andet omtalt her:

"Four Corners investigation finds dangerous dioxins in widely used herbicide 2,4-D
An urgent review is underway after a Four Corners investigation found elevated
levels of dangerous dioxins in a generic version of 2,4-D, one of Australia's most widely used herbicides."

Four Corners Dangerous Diaoxoin

Som yderligere begrundelse for spørgsmålet, se følgende link:

Dansk Landbrug og Agent Orange

Via dette link findes salgsstatistikker, produkter, afgrøder, arealer og link til litteraturen om disse virkstoffer.

Jeg kan oplyse, at Deres bror Frans Lunde Larsen anvender både 2,4-D og MCPA i landbrugsproduktionen.

Det drejser sig om anvendelse på et areal med Vårbyg på i alt 87.46 ha. Dette fremgår af Sprøjtejournalen 2014, der er vedlagt.

Det må være i alles interesse at få afklaret, om der sker en forurening med Dioxin, via virkstofferne 2,4-D og MCPA.

Set i lyset af de mange lidelser Agent Orange forårsagede i Vietnamkrigen, er der et etisk/moralsk problem i, at Dansk Landbrug i princippet anvender Agent Orange.

Frans Lunde Larsens Sprøjetjournal 2014

Mvh
KFL
Redigeret d. 24-10-2016 15:30
Deltag aktivt i debatten Dansk Landbrug og Agent Orange:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...2805-10-2016 14:46
Landbrug og EROEI (til Per Clausen, Enhedslisten)114-03-2011 10:35
Artikler
Landbrug
Fødevarer og landbrug (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Energi-konference: Mindre CO2 fra landbrug og boliger19-11-2008 08:42
▲ Til toppen
Afstemning
Bør der indføres en klimaafgift på oksekød, som foreslået af Etisk Råd?

Ja

Nej

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2016 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik