Husk mig
▼ Indhold

Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark


Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark12-09-2016 19:44
kfl
★★★★☆
(1738)
Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark
For første gang er det lykkedes at producere et kort over brugen af Glyphosat i landbruget pr kommune. Dette kort viser, at der er store forskelle i brugen af Glyphosat.Total set sprøjtes 20 % af Danmarks areal med Glyphosat.

Tallene bag dette kort er hentet fra Sprøjtejournaler fra 2014, som alle landmænd er forpligtiget til at indberette til Miljøstyrelsen. Disse indberetninger omfatter mere end 80 % af det samlede landbrugsareal. Se Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddel statistik 2014

Det samlede landbrugsareal er på ca. 50 % af Danmarks samlede areal, således at de "20%" i virkeligheden svarer til "40%" af landbrugsarealet.

Der kan være forskydninger mellem to kommuner, idet en landmand kan bo i en kommune, medens markerne ligger i en anden kommune. Der er korrigeret for nogle få betydende indtastningsfejl.

Glyphosat er et meget udbredt bekæmpelsesmiddel, der anvendes før fremspiring, til nedvisning af korn før høst, til pløjefri dyrkning og til bekæmpelse af ukrudt i frugt og juletræsplantager.

Glyphosat er under mistanke til at være cancerfremkaldende, for at give fosterskader og for at skade vandmiljøet.

1. Glyphosat anvendelsen pr kommuner
I Nordsjælland og i kommunerne omkring København er der kun brugt meget lidt Glyphosat. Med andre ord, der kan være tale om en laver eksponering for Glyphosat i dette område end i den øvrige del af Danmark.

Kerteminde Kommunerne, kommunerne på Lolland-Falster, Samsø og Brønderslev har det største forbrug, hvor mere end 30 % af kommunerne areal er blevet behandlet med Glyphosat.

Man kan undre sig over, at Kerteminde og Samsø har en så stor andel af kommunens areal, der er sprøjtet med Glyphosat. Dette kan hænge sammen med, at landbrugsarealet fylder meget i disse kommuner. Dette undersøges nærmere på et senere tidspunkt.

2. Glyphosat anvendelse pr afgrøder
Den primære anvendelse af Glyphosat er korn, juletræer/pyntegrønt og stivelseskartofler.

Glyphosat er anvendt på ikke mindre end forskellige 170 afgrøder. Det vil derfor ikke være overraskende, hvis alle danskere har Glyphosat i deres urin se Undersøgelse afslører Glyphosat - rester i danske børns urin.

3. Glyphosat anvendelsen produkter
Der findes mere end 150 Glyphosat holdige produkter, hvoraf en del er trukket tilbage fra marked. Derfor er der ca. 50 produkter, der anvendes i praksis. Her er listen med de 10 mest brugte produkter:

Glyfonova 450 plus er f.eks. godkendt af miljøstyrelsen til følgende formål:

1) Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs.
2) Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer.
3) Ukrudtsbekæmpelse efter såning og før fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
4) Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.
5) Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udyrkede arealer.

Korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Må under frugttræer kun anvendes indtil 1 måned før høst og om efteråret efter høst.

Der er ingen afstandskrav til vandløb.

Det manglende afstandskrav til vandløb kan være en fejl i Miljøstyrelsens regler for pesticider, idet de fleste Glyphosatholdige produkter har et afstandskrav til vandløb. Se eventuelt Miljøstyrelsen database over pesticid godkendelser

Forekomst af Glyphosat i foder
Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen har i perioden 2007 -2014 undersøgt foderstoffer for pesticidrester. Resultaterne er samlet i følgende rapport: Kontrollen med pesticidrester i foder 2007-2014.

Der blev undersøgt i alt 2803 prøver, hvoraf der var pesticidreset i 22 %. Ingen af prøverne havde koncentrationer over de tilladte grænseværdier.

Antallet prøver og antal prøver med fund af pesticidrester for Glyphosat, Chlormequat, DDT og Prosulfocarb kan man finde i rapporten, men her er et uddrag af rapporten:

Halveringstiden for Glyphosat er på ca. 15 dage ifølge PPDB Glyphosat. En halveringstid på 15 dage betyder, at der efter 15, 30, 45, 60 dage er henholdsvis 50%, 25%, 12.5% og 6.25% tilbage af den oprindelig koncentration af Glyphosat.

Set i lyset af, at man må bruge Glyphosat til nedvisning af korn indtil 10 dage før høst, er det derfor ikke underligt, at man finde rester af Glyphosat i korn anvendt til foder.

Der er fundet rester efter stråforkorter i ca. 30 % af alle prøver. Dette kunne indikere, at ca. 30 % af alle korn er sprøjtet med stråforkorter. Halveringstiden for stråforkorter er på 27 dage ifølge PPDB Chlormequat.

Til sammenligning er halveringstiden for DDT anført til 6200 dage svarende til ca. 17 år. ifølge PPDB DDT.

Bemærkning:
Det er en kompliceret sag, at foretage en vurdering af de skadelige virkninger fra Glyphosat, idet den kemiske industri og landbruget, der begge er drevet af økonomisk vinding, har meget store midler til rådighed og misbruger disse midler til at misinformere offentligheden samt til at købe forskere.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
21-12-2016 11:32
kfl
★★★★☆
(1738)
Vandværker: Forbyd sprøjtemidler i korn lige før høsten

Roundup skal ikke bruges til tvangsmodning af korn før høst, da det kan true grundvandet, mener vandværkerne.

Når den fortsatte brug af sprøjtemidlet Roundup diskuteres heftigt i EU, er det mærkeligt, at den danske regering lader den omstridte sprøjtning i afgrøder helt op til høsten fortsætte.

Det mener direktør Carl-Emil Larsen fra vandsektorens brancheorganisation, Danva.

»Vi er generelt imod sprøjtemidler nær vandboringer. Men brugen af Roundup om sommeren er særligt problematisk«, siger han.
Deltag aktivt i debatten Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2,4-D udbredelse og anvendelse621-01-2017 15:14
Glyphosat er en katastrofe i Agentina , der forties af Dansk Landbrug...5115-12-2016 12:59
MCPA anvendelse og udbredelse011-10-2016 14:36
Glyphosat og levercancer. Er der en sammenhæng?605-10-2016 13:31
Glyphosat og fødselsdefekter819-09-2016 10:24
▲ Til toppen
Afstemning
Vil Donald Trump trække USA ud af Paris-aftalen?

Ja

Nej

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2016 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik