Husk mig
▼ Indhold

Stop dansk kødeksport NU.!


Stop dansk kødeksport NU.!11-08-2018 11:39
Jakob
★★★★★
(6640)
­Dansk kødeksport er dybt skadelig for klima, miljø og råstofbevarelse, og i øvrigt også til stor skade for evnen til at brødføde verdens befolkning.
Det må nok for de fleste humane politikere med en smule økologisk indsigt have været indlysende i flere årtier, at Danmark umuligt kan forsvare at opretholde den forretning, og lejligheden til hurtig afvikling netop nu i forbindelse med tørken, hvor dansk foder til dyrene for alvor er blevet en mangelvare, må være helt oplagt.

Hvilke politiske partier kan støtte forslaget..?
­
11-08-2018 20:31
crankProfilbillede★★★★★
(2057)
Jakob skrev:
­Dansk kødeksport er dybt skadelig for klima, miljø og råstofbevarelse, og i øvrigt også til stor skade for evnen til at brødføde verdens befolkning.
Det må nok for de fleste humane politikere med en smule økologisk indsigt have været indlysende i flere årtier, at Danmark umuligt kan forsvare at opretholde den forretning, og lejligheden til hurtig afvikling netop nu i forbindelse med tørken, hvor dansk foder til dyrene for alvor er blevet en mangelvare, må være helt oplagt.

Hvilke politiske partier kan støtte forslaget..?
­Nu er jeg godt nok ikke et politisk parti.
Men, hvis det endelig skal være; var det så ikke bedre at stoppe importen?.


12-08-2018 09:04
Jakob
★★★★★
(6640)
­


@crank

Det mener jeg også, at vi skal. I hvert fald næsten. Men hvis du begynder med at standse importen, så får du en uoverskuelig handelskrig uden sidestykke, og et importstop alene vil umiddelbart ikke hjælpe det danske økosystem, som er smask forurenet af gylle og pesticider og alt for meget landbrugsjord. Tørken må også give det bedste argument for at standse kødeksporten først, fordi der er produceret for lidt foder til vinteren.
­
12-08-2018 13:56
crankProfilbillede★★★★★
(2057)
Jakob skrev:
­@crank

Det mener jeg også, at vi skal. I hvert fald næsten. Men hvis du begynder med at standse importen, så får du en uoverskuelig handelskrig uden sidestykke, og et importstop alene vil umiddelbart ikke hjælpe det danske økosystem, som er smask forurenet af gylle og pesticider og alt for meget landbrugsjord. Tørken må også give det bedste argument for at standse kødeksporten først, fordi der er produceret for lidt foder til vinteren.­Jamen Jakob
Hvad har Danmarks selvglæde med klimaet at gøre?.


12-08-2018 20:57
Jakob
★★★★★
(6640)
­


@crank

Jeg forstår dårligt spørgsmålet.
Er du ikke sikker på, om kødproduktionen belaster klimaet, så prøv evt. at søge på siden og kom med de links, som du kan finde om det.
Jeg har svært ved at se, at en befolkning er for selvglad, fordi den tager større ansvar for sit lands økosystem og samtidigt øger verdens mulighed for at brødføde befolkningen. Selvglæden begrænses måske også en smule, når vi ser regningen.­
RE: Stop Dansk Folkeparti NU.!13-08-2018 17:06
crankProfilbillede★★★★★
(2057)
Jakob skrev:
­
.., og et importstop alene vil umiddelbart ikke hjælpe det danske økosystem...

­


Jeg mener, at nu hjælper det jo ikke en tøddel at fiksere sig på, hvilken vej vinden blæser i lille Danmark.
Det er ligesom, når nogen tærsker langhalm på isbjerge!
Eller CO², for den sags skyld.

Her skal vi hellere prøve at påvirke politik, mentalitet og adfærd, så det får effekt på et mere globalt plan.

Det kan du gøre som forbruger. Eksemplets magt er ikke eksisterende her. Du sidder og piller navle i din egen baghave..


14-08-2018 20:57
Jakob
★★★★★
(6640)
­@crank


Hvis alle råber: "Stop dansk kødeksport NU.!"

Så følger de mit eksempel, og så vil det gøre en forskel til det bedre for klimaet.
Råbet har også et internationalt perspektiv. Hvis f.eks. nogle gode grønne mennesker i Polen følger eksemplet, så kan de nok godt finde ud at udskifte landenavnet, tror jeg.

Men når det haster særligt nu i Danmark, så skyldes det tørken, som har skabt en passende lejlighed, fordi der er mindre dansk foder til dyrene.

Og min baghave har ikke en navle.
Men når jeg tænker på, hvor mange debatter du har kørt og skældt ud over kødforbruget, så må jeg sige, at du ligner en vatnisse af rang med de svar, du kommer med her. Dit had til dansk folkeparti er alligevel vigtigere for dig. Vorherre bevares.

Hvor bliver partimedlemmerne af, er demokratiet gået i stå..?!

­
20-08-2018 22:41
Jakob
★★★★★
(6640)
­
Her kan man se, hvor grådigt mange hektar agerjord pr. person Danmark opretholder i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med:

Graf
Tilknyttet billede:

21-08-2018 13:50
Anders Otte
☆☆☆☆☆
(14)
Jeg kan ikke se nogen logik i, at stoppe kødeksporten; det vil blot flytte produktionen og nedbringe vores levestandard, uden at ændre noget som helst ved diverse typer forurening. Hvis man vil være mere miljøvenlig, må det være smartere, at indføre mere bæredygtige produktionsmetoder, f.eks. gennem lovgivning om maks spild, udledning og anvendelse af vækstfremmere etc. i produktionen.
M.v.h., Anders Otte.
21-08-2018 19:09
Jakob
★★★★★
(6640)
­­


@Anders Otte


Tak for dit fremmøde i denne demokratiske debat. Jeg var ellers begyndt at tænke, at man ligeså godt kunne nøjes med at udstede dekreter til dette folk.

Ja, en lov, som forbyder grise at æde og skide , vil nok være en god begyndelse, hvis den kan håndhæves.

Kan du heller ikke se et klima- og miljøproblem, hvis Danmark fik til opgave at producere kød til hele verden..?

Og før vi går videre, så må jeg også hellere for en sikkerheds skyld spørge dig, om du i det hele taget kan se et globalt klimaproblem, som skal løses ved at nedsætte udledningen af drivhusgasser..?

­
22-08-2018 20:44
Anders Otte
☆☆☆☆☆
(14)
@Jakob
Takker for Dit svar; men jeg har problemer med, at Du ikke svarer på emnet; men i stedet forsøger, at lave et person angreb à la Fox News. Det drejer sig ikke om, hvorvidt jeg er for eller imod AGW; men om det kan betale sig at DK mindsker sin produktion af fødevarer - som under alle omstændigheder vil blive produceret ét eller andet sted p.g.a. simpelt behov. Eller Du vil måske gerne dræbe diverse folk for Dit syn på CO2 ?
22-08-2018 22:37
Jakob
★★★★★
(6640)
­


@Anders Otte

Jeg takker også, men jeg har til gengæld allerede problemer med, at du undviger mine spørgsmål.
Det burde være indlysende, at bekostelige løsninger på klimaproblemet kun har interesse, hvis man ser et klimaproblem. Og hvis ikke du ser det, så ligger det i sagens natur, at vi kan diskutere os ihjel, og den slags nærdødsoplevelser er jeg træt af at samle på.

Ellers ser jeg overhovedet ikke, hvorfor nogen skulle kunne dø af en omstilling, som gør verden i stand til at brødføde flere millioner mennesker mere end i dag, og som vil nedbringe forureningen i Danmark betydeligt.
­
28-08-2018 22:40
Jakob
★★★★★
(6640)
­Men vi må nok indstille os på, at tidspunktet allerede kan være forpasset, fordi landbruget allerede har købt mange 1000 tons foder hjem fra udlandet til at fodre dyr med til vinter.
Venstre Fødevareministeren Jakob Elleman Jensen har også stillet landbruget økonomisk hjælp i udsigt. Det ser ud til at dreje sig om ca. 6 milliarder kroner fra skatteyderne.
Jakob Elleman Jensen har udtalt fra Folketingets talerstol, at "landbruget holder hånden under hele velfærdsstaten", og med den indstilling, så forstår man nok godt, at han ikke tænker meget på reformer. I stedet for en tiltrængt omlægning til økologi af langt højere klasse, så får vi blot endnu mere af det samme miljøsvineri med ødelæggelser på økosystemet og drikkevandsforsyningen til følge.

Men når landbruget senere får problemer, fordi foder- og miljøregningen skal betales, så kan man jo passende mindes denne debat og hvilken side man selv stod på dengang, da det endnu ikke var for sent at reagere fornuftigt på tørken ved at skære drastisk og hurtigt ned på kødproduktionen.­
29-08-2018 19:28
Jørgen Petersen
★★★★☆
(1761)
Man kan starte med at afskaffe støtten til øko-bønderne. Herved kan man rigtig spare mange penge.

Som bekendt lever øko-bønderne primært at stats- og EU-støtte. Hvad de producerer er således underordnet, for det er ikke det, som er den primære indtægtskilde. Eksempelvis er det så godt som umuligt at få opgørelser over udbyttet i de økologisk dyrkede marker. Men det jo heller ikke udbyttet som er den primære indtægtskilde.

Som bekendt får alle bønder EU-støtte. Øko-bønderne får bare øko-støtte oven i EU-støtten.
29-08-2018 20:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3487)
Jørgen.
Og det mest sørgelige er,at nogen tror det betyder en masse for CO2 udledningen,såfremt danskerne droppede kødet og blev vegetarer.
Danmsrks andel af den samlede CO2 emission i verden er ca. 0,13%.
Holder Danmark helt op med at spise kød og holde malkekvæg ville CO2 udledningen falde med omk. 0,02%
Det er det rene symbolpolitik og ideologi.
Kina udleder omk. 21.5% af verdens samlede CO2 udledning.
Såfremt CO2 udledningen i verden skal begrænses,er det storpolitiske håndtag der sksl drejes på - klimaaftalen i Paris i 2015 var et flop.
29-08-2018 20:27
Jakob
★★★★★
(6640)
­Tråden handler om at stoppe kødeksporten, og det er ikke for at redde økonomien, men et led i omstillingen til mere bæredygtig økologi, og hvor tørken gav en mulighed for at gøre hurtigere fremskridt for færre penge.


Mere end 80% af landbrugsarealerne dyrkes for at producere foder til de dyr, som anvendes til kødeksport.

Et tab i landbruget på 6 milliarder kroner er cirka på størrelse med hele landbrugets normale årlige indtjening.

Og hvad skal der mon ske med al den gylle, som nu vil blive overproduceret i forhold til planteudbyttet..? Når høsten blev mindre, så må der være uforbrugt gødning tilbage i jorden, og hvad sker der med den, når der købes foder i udlandet og dyrene skider videre med uformindsket fart..?

Der skaltes og valtes... brakmarkerne er også blevet høstet, og der er alt for mange klima- og miljøsvin i den offentlige debat.
­
29-08-2018 20:56
Frank Lansner
★★★★★
(5586)
Jacob , du skriver:
Her kan man se, hvor grådigt mange hektar agerjord pr. person Danmark opretholder i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med:
Vi sammenligner os gerne med f.eks. Norge. Men de har ikke ret meget flad velegnet landbrugsjord. Så de kan ikke blive ligeså "grådige" som os.

Lande der har lav befolkningstæthed som os kombineret med meget velegnet landbrugsjord, det er Estland, Letland og Litauen.
Men disse er så mere "grådige" end os.

I det hele taget, hvis man ser på lande med relativ lav befolkningstæthed i forhold til areal man kan opdyrke, så synes jeg ikke Danmark ser ud som noget specielt?

Canada, USA, Australien, Ukraine og Estland er mere "grådige" end os?
Eller hvad mener du?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-08-2018 20:57
29-08-2018 23:12
Morten Riber
★★★★★
(2260)
Tommel op til FL's svar !
30-08-2018 11:25
Jakob
★★★★★
(6640)
­@Frank Lansner


Jeg har omhyggeligt udvalgt nogle lande, så jeg kunne benytte regeringens formulering "lande, som vi normalt sammenligner os med."
( Hvis du aldrig har bemærket den formulering fra regeringen, så falder satiren nok lidt til jorden for dig. )

"Danmark gør det godt på energiområdet i forhold til alle de lande, som vi normalt sammenligner os med."
Den vending burde nok kunne genkendes fra klimaministeren.
Men det går jo ikke så godt, hvis vi måler CO2 udledning pr. person og sammenligner med f.eks. Kina.
Måske du også kan vise det, når du nu åbenbart har flair for at gennemskue spin formuleringer og er så dygtig til det med grafer. Måske du allerede har gjort det, så du blot kan linke til din skarpe analyse.

Men på bundlinjen må det nok oftest blive et ja. Med de dyrkningsmetoder, der anvendes, så vises grådigheden på den måde, at hver person i forhold til gennemsnittet trækker store veksler på klodens økosystem. Argentina ligger f.eks. dobbelt så højt som Frankrig, men havde de ikke fældet regnskove i stor stil, så havde de haft ca. 30-40% mindre agerjord.
Det er dog oplagt ikke et mål for grådighed, som kan stå alene. Særlig usmageligt bliver grådigheden i Danmark, hvor vi ikke engang kan beskytte vores egen drikkevandsforsyning, og vi pusher verdensskadelig føde ud på markedet blot for at opnå endnu mere rigdom.

Brønde forurenes, insekt biomassen rasler ned og biodiversiteten ligeså, og du har ikke andet at bemærke, end at mængden af agerjord pr. person ikke giver et komplet og korrekt visende billede af Danmarks grådighed.
Det var sørme godt set, men i et større perspektiv kan det temmelig præcist ligne en søgt mod argumentation, som typisk kommer fra kyniske klima- og miljøbenægtere, som vi så ofte oplever dem særligt blandt liberal alliances tilhængere.www.information.dk/indland/2018/02/stadig-tryg-ved-danmarkskort-esben-lunde-larsen
3.000 små indvindingsanlæg, hvor der gennem de seneste fem år er målt nitrat over grænseværdien.
@Morten Riber

Det er set, så nu kan du godt putte den i munden igen.
­
30-08-2018 16:25
Jakob
★★★★★
(6640)
­


Det kan også siges at være noget af en skuffende mistillidserklæring til den danske planteavl og mælkeproduktion, når man ikke tror på, at deres bearbejdede produkter kan sælges i større omfang på verdensmarkedet i stedet for kød.
­
30-08-2018 19:54
Nick
☆☆☆☆☆
(2)
Som geolog er det forstemmende at se denne diskussion. For mig er klimaet en del af Jordens udvikling. Vi er i øjeblikket i en naturlig klimaudvikling med stigende temperatur efter Den Lille Istid. Det er muligt, at mennesket forøger denne temperaturstigning ved sine udledninger. Der er ikke tvivl i mit sind om, at det bliver varmere, formodentligt så varm som det var i Middelalderen for 600 år siden. Jeg tror ganske enkelt ikke, at alle de tiltag som vi har i gang, vil have nogen som helst virkning på klimaet inden for en overskuelig fremtid hvis overhovedet. Det betyder dog ikke at vi skal være som President Trump. Vi skal spare på energien, vi skal effektiviserer energiforbruget, vi skal nedsætte menneskets uhæmmede forbrug af Jordens ressourcer. Under alle omstændigheder er veganisme ikke vejen til at redde det moderne samfund. Vi skal nok overleve et skiftende klima, men når vi har brugt alle vores naturressourcer er det slut. Derfor fokuser på vores forbrug og forurening af kloden.
I øvrigt hvis alle mennesker blev veganere vil de få mere luft i maven og prutte. Med andre ord en mere vegetarisk kost vil øge menneskets udledning af metan.
30-08-2018 20:12
Kosmos
★★★★★
(4687)
I øvrigt hvis alle mennesker blev veganere vil de få mere luft i maven og prutte. Med andre ord en mere vegetarisk kost vil øge menneskets udledning af metan

- jeg er meget enig i dine betragtninger...dog mener jeg, at det kun er drøvtyggere, der prutter metan i væsentlige mængder!(?)
05-09-2018 12:21
helios
★★☆☆☆
(287)
Der går hysteri i klimaet, nu tørrer man det hele af på landbruget!
Klimaeffekten af dyreholdet er næppe måleligt, for den "højpotente klimagas METAN" er en meget svag klimagas, da den kun absorberet et par meget smalle absorbtionsbånd.
Men så har man konstrueret en usikker matematisk formel, der kan regne klimaeffekten ud over ethvert antal år, GWP-værdien for metan er sat til ca. 23 over 100 års levetid.
Her ser man helt væk fra, at levetiden for metan er ca. 12 år!
Til gengæld ansættes CO2 til en levetid på flere hundrede år, det mere rigtige er ca. 10 år!

Mange af de bølgelængder metan kan absorbere, er allerede optages af vanddamp.
Hvornår indvælger man videnskabsfolk i klimapanelet, som kan bruge HITRAN-dsatabasen?

Noget andet er, at landbrug uden husdyr får indflydelse på udbytterne, så der skal okkuperes store arealer ekstra til landbrugsdrift, hvis man da mener at indbyggerne skal sikres ernæring.
Kvægavl sikrer man kan drive vekseldrift, uden kvæg vil udbytterne falde pga. sædskiftesygdomme.
At homo sapiens genne evolution er blevet bygget til at være kødspisere, kan vi så se bort fra.
05-09-2018 22:31
Jakob
★★★★★
(6640)
­


Det gør debatten lidt uinteressant, men også noget nemmere, når benægter advokaturen af sig selv udgyder påstande så tåbelige, at ethvert skolebarn øjeblikkeligt må sætte dem i bås som utroværdige kilder.
­
06-09-2018 09:35
helios
★★☆☆☆
(287)
Kosmos skrev:
I øvrigt hvis alle mennesker blev veganere vil de få mere luft i maven og prutte. Med andre ord en mere vegetarisk kost vil øge menneskets udledning af metan

- jeg er meget enig i dine betragtninger...dog mener jeg, at det kun er drøvtyggere, der prutter metan i væsentlige mængder!(?)


Det har du ret i, bortset fra at metanet dannes i vommen og "bøvses" ud gennem munden.
06-09-2018 09:44
helios
★★☆☆☆
(287)
Jakob skrev:
­Det gør debatten lidt uinteressant, men også noget nemmere, når benægter advokaturen af sig selv udgyder påstande så tåbelige, at ethvert skolebarn øjeblikkeligt må sætte dem i bås som utroværdige kilder.
­


Der er hverken hoved eller hale i dit indlæg, kun tom ordgymnastik?
Har du en mening eller argumenter, så kom bare frem i lyset med den.

Selvfølgelig kan jeg dokumentere mit indlæg, hvis det er det, du hentyder til??
Metans angivne klimaeffekt - GWP - sættes til ca. 26, hvilket svarer til 100 års effekt.
Men levetiden for metan i atmosfæren er ca. 12 år!
Enhver med bare lidt øvelse i at se grafiske fremstillinger kan se på metans absorbtionsspektrum, at det består af et mar meget tynde spidser i forhold til den altdominerende klimagas, vanddamp. Mange af de ret få bølgelængder metan kan absorbere, kan den altdominerende vanddamp faktisk også fange.
06-09-2018 15:23
Jakob
★★★★★
(6640)
­­helios skrev:

Har du en mening eller argumenter, så kom bare frem i lyset med den.
Mange tak, men denne tråd er ikke så aktuel mere. Du forholder dig heller ikke til dens aspekter, og når du ikke allerede har læst min mening om emnet ud fra overskriften og trådens første indlæg, så tror jeg nok slet ikke, at jeg evner at overbevise dig om, at jeg overhovedet har en mening.
Jeg har dog vist dit indlæg ære og citeret fra det i denne tråd, hvor du også kan kommentere:
http://www.klimadebat.dk/forum/globalt-50-co2-stop-i-et-aar-d13-e2880-s40.php#post_69854

­
07-09-2018 10:01
helios
★★☆☆☆
(287)
Jakob,
som du kan se så er det ikke mig, der bragte metan og kød ind i debatten, i øvrigt har din reference slet ingen mening set fra en fysisk synspunkt.
Metan og CO2 har en del fælles absorbtionslinier, der tæller med i beregningen. Derfor overdrives klimaeffekten.
Effekten af drivhusgasser er ikke så simpel som du mener, at ethvert skolebarn har et klart overblik.
Det kniber en del for selv garvede klimadebattører.
07-09-2018 10:11
helios
★★☆☆☆
(287)
Jakob skrev:
­Men vi må nok indstille os på, at tidspunktet allerede kan være forpasset, fordi landbruget allerede har købt mange 1000 tons foder hjem fra udlandet til at fodre dyr med til vinter.
Venstre Fødevareministeren Jakob Elleman Jensen har også stillet landbruget økonomisk hjælp i udsigt. Det ser ud til at dreje sig om ca. 6 milliarder kroner fra skatteyderne.
Jakob Elleman Jensen har udtalt fra Folketingets talerstol, at "landbruget holder hånden under hele velfærdsstaten", og med den indstilling, så forstår man nok godt, at han ikke tænker meget på reformer. I stedet for en tiltrængt omlægning til økologi af langt højere klasse, så får vi blot endnu mere af det samme miljøsvineri med ødelæggelser på økosystemet og drikkevandsforsyningen til følge.

Men når landbruget senere får problemer, fordi foder- og miljøregningen skal betales, så kan man jo passende mindes denne debat og hvilken side man selv stod på dengang, da det endnu ikke var for sent at reagere fornuftigt på tørken ved at skære drastisk og hurtigt ned på kødproduktionen.
­


Jakob, hvis du har fulgt med i debatten, så drejer det sig kun om udsættelse af jordskatterne, som er en dansk særbyrde som politikerne har pålagt landbruget så alle andre kan slippe billigere i skat.
Landbruget beder blot om at blive ligestillet med andre landes landbrug, du plæderer for at det skal de blive ved med.
Det foder, du nævner der er købt ind, er nogle uspiselige restprodukter fra fremstillingen af sojaolie, det omdanner husdyrene til spiselige produkter.
Det er da dejligt at høre landbrugseksperter udtale sig om landbruget, væk med køerne, så bliver klimaet straks bedre overalt!!
Uden husdyrene vil udbytterne gå ned pga. sædskiftesygdomme, da man må opgive vekseldriften.
Kan du ikke lige fortælle, hvorledes de faglærte landmænd skal håndtere denne situation?
20-09-2018 20:33
crankProfilbillede★★★★★
(2057)
helios skrev:
Det foder, du nævner der er købt ind, er nogle uspiselige restprodukter fra fremstillingen af sojaolie, det omdanner husdyrene til spiselige produkter.
Det er da dejligt at høre landbrugseksperter udtale sig om landbruget, væk med køerne, så bliver klimaet straks bedre overalt!!Om igen, helios. Soyaskrå og soyamel kunne bruges i uendeligt mange fødevareprodukter.
Jeg har prøvet at spise soyaskrå med mælk engang jeg sportstrænede. Det smager dejligt.

NB: Jeg køber det ikke igen, for markerne i Sydamerika er pumpet med alverdens lort. Vi indtager det igennem det kød, vi importerer og æder i stort målestok, fordi priserne falder..


21-09-2018 09:50
helios
★★☆☆☆
(287)
Crank, sojaskrå anvendes ikke til konsum, uanset om du og enkelte andre kan spise det.
Sojaskrå findes ikke i fødevarebutikkerne, om importeres udelukkende til husdyrholdet.
Sojaskrå er og bliver et rest- eller spildprodukt, som ikke sælges som fødemiddel, derfor er alternativet til anvendelsen at bruge det til at producere damp.
Du er ikke rigtig velorienteret om produktionen af sojabønner.
I Brazilien ses en udvidelse af sojabønner af sultne mennesker, der rydder lidt regnskov. Her anvendes der ikke noget lort overhovedet.
I Argentina dyrkes en del GMO-sojabønner, som han holdes fri for ukrudt med et enkelt middel, der er ugiftigt, nemlig Glyphosat.
Hovedsageligt anvendes sojabønner til at producere sojaolie, presningsresten kan erstatte korn, hvilket øger den globale fødevaremængde.
Hvad du spiser er uinteressant, problemet er den globale fødevareforsyning, der skal øges i takt med befolkningstallet.
Og her sørger husdyrholdet for, at uspiselige afgrøder omdannes til menneskeføde, hvoraf sojabønner blot er et enkelt eksempel.
Hvad alverdens lort er for en størrelse ved jeg ikke helt, hvad du mener med. Brug det hellere om det menneskelige indtag i et festligt lag. Estacy, sprit, tobak oma. bruges ikke i landbruget.
21-09-2018 11:21
Jakob
★★★★★
(6640)
­
­


@helios


Man kan nok ikke være særlig godt orienteret om landbrugenes muligheder, hvis man tror, at de kun kan finde ud af at producere sojaskrå.
Nu ved jeg ikke præcist, hvad crank mener med "alverdens lort", men netop den hensynsløse og grådige landbrugsproduktion for at få mere dyrefoder og biobrændsel kan blandt andet vække minder om en video som denne:

Argentina: The Bad Seeds - People & Power
https://www.youtube.com/watch?v=JxATngnqgv8­
­­
21-09-2018 13:28
crankProfilbillede★★★★★
(2057)
helios skrev:
Hvad du spiser er uinteressant, problemet er den globale fødevareforsyning, der skal øges i takt med befolkningstallet.Det forekommer mig også langt mere interessant, hvis du og andre begyndte at spise soyaskrå i stedet for kød. Kan du se det for dig?.


22-09-2018 11:31
helios
★★☆☆☆
(287)
Det er langt mere interessant at se dig spise mask fra ølproduktionen.
Jeg skal ikke have burgere med sojaskrå, bare for at kunne bryste sig af at gøre noget for klimaet!
Mon ikke man skal overlade produktion af fødevarer til fagfolkene, og lade klimaalarmister om at kopiere fortidens debatter om skærsilden.
Kødproduktionen handler alene om metans postulerede enorme klimaeffekt, der ren faktuelt er ganske beskedent. Metan dækker kun et par spinkle bånd, som i øvrigt allerede er dækket af nogle mere potente klimagasser som vanddamp og kuldioxid.
Der mangler nogle fysikere i klimaeksperternes rækker, desværre.
At beregne et GWP over 100 år for metan med ca. 12 års levetid er ikke specielt videnskabeligt.
Spis roligt kød i normale mængder, husdyrene er nyttige dyr.
Det gjorde man også i 1930-erne, hvor der smeltede mere is i Grønland, end tilfældet er i dag.
Deltag aktivt i debatten Stop dansk kødeksport NU.!:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvilken af verdens førende økonomier er længst fremme i omstillingen til vedvarende energi?

USA

EU

Kina

Japan

Indien

Brasilien

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2017 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik