Husk mig
▼ Indhold

"Tilskudsjunglen"


"Tilskudsjunglen"30-03-2008 18:00
Jakob
★★★★★
(6153)
 Jeg har efterhånden en stærk fornemmelse af, at der er noget temmelig galt med dele af tilskudspolitikken indenfor energisektoren.  


Men endnu har jeg ikke set nogle gode komplette oversigter over, hvor meget, der gives til hvad. Hverken fra Regeringen eller fra EU, og hverken til forskning, udvikling, produktion eller drift.

Det er jo vores allesammens skattekroner, der bliver brugt på det, så vi er vel alle lidt medansvarlige for, at pengene bliver brug på den bedst mulig måde.

Og hvordan er det...?

Og hvad kan vi med fordel ændre på i forhold til det nuværende..?


Jeg håber, at I kan hjælpe med links til opgørelser, så vi får et faktuelt fundament at diskutere på.  
 
31-03-2008 10:43
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Jeg har efterhånden en stærk fornemmelse af, at der er noget temmelig galt med dele af tilskudspolitikken indenfor energisektoren.

Jeg vil gå så vidt som til at mene, der er noget temmelig galt med hele tilskudspolitikken. Jeg vil begrunde det med, at driftstilskud ikke hører hjemme i en økonomi, der bygger på markedskræfter, driftstilskud sætter markedskræfterne ud af kraft, de bliver erstattet af "tilskudskræfter"

På energinet.dk kan du finde de tilskudsordninger, der bliver betalt uden om finansloven bl.a. PSO. Du kan også finde de forsknings- og udviklingsordninger, som energinet.dk styrer, F&U, betalt via PSO.
31-03-2008 11:05
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Jeg vil gå så vidt som til at mene, der er noget temmelig galt med hele tilskudspolitikken. Jeg vil begrunde det med, at driftstilskud ikke hører hjemme i en økonomi, der bygger på markedskræfter, driftstilskud sætter markedskræfterne ud af kraft, de bliver erstattet af "tilskudskræfter"


Ja og søvnige bestyrelser / ledelser på kraftværkerne. Det går jo godt(som det går)!

Det eneste man er obs! på er at tildrage sig nogle vanvittige støttekorner til et eller andet vanvittig projekt.

At nævne ordet markedskræfter i forbindelse med kraftvarme i danmark det virker lidt maltplaceret.
31-03-2008 12:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Ja og søvnige bestyrelser / ledelser på kraftværkerne. Det går jo godt(som det går)!

Tja, de bliver ikke mere vågne af de tvangsbestemmelser, der er i varmeforsyningslovgivningen.

Jeg er af den opfattelse, at tilskudsjunglen er opstået som følge af dårlige/ubrugelig afgiftslovgivning på energiområdet.

Energistyrelsen styre det seneste skud på stammen af "støtte" til forskning og demonstration af dansk energi teknologi.
31-03-2008 12:21
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Boe.

Det værste er at ingen har lært noget af fiaskoen omkring varmeforsyning/el-forsyning i DK, som er stærkt miljøbelastende på alle måder.

Det hele starter med SR regeringen og Decentral fjernvarme ved gas. Barmarksværker osv. Da resultaterne af denne fatale udvikling begynder at vise sig: Olieprisen stiger og dermed gasprisen. El-prisen falder og dermed værkernes dækningsbidrag. Ledningstabet i de mindre værkers net stiger markant over hvad der var forventet. Gentagende gang på staten derfor dels reducer sin afgift (varme) for af den vej at forbedre værkernes økonomi, hertil har Staten direkte tilført kapital til værkerne, flere gange (i milliard klassen). For at værkerne kunne modtage denne hjælp skulle de forpligtige sig til kun af forbruge gas som energikilde for at staten havde en garanti for at kunne afsætte gassen fra nordsøen.

Disse forhold har sat alt udvikling i stå omkring varmeforsyning i Danmark, og hertil kostet det danske samfund milliarder. Hertil er miljøbelastningen meget markant negativ omkring CO2, metan osv. Disse forhold kunne have været minimeret, og meget betydelige beløb kunne have været sparet. Kraftværksforeningens daværende forslag til at udnytte gassen på centrale værker, som forsynede omliggende byer feks, Randers silkeborg fra Studstrupværket med fjernvarme, ville have været langt billige og langt bedre set i en miljømæssig sammenhæng.
31-03-2008 21:47
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Hvorfor skal de danske skatteydere betale 4000 kr/Kwm for solfangere som disse Se.Når det er fastslået ved utallige opstillinger at de stort set ikke har nogen virkning omkring reduktion af værkernes brændselsforbrug, i hvert fald ikke en reduktion der står mål med den meget betydelige investering i solfangerne.

Et værk som Marstal se. Link hvor der er tilført meget betydelige millionbeløb til solfanger og akkumuleringssystemer: Når det nu faktuelt kan konstateres at reduktionen omkring miljøbelastning omkring investeringer som disse er meget ubetydelige, hvorfor skal der til stadighed opføres anlæg som disse? Investeringer som kan reducer miljøbelastning herunder Co2, mange gange ved at øge optagelsen af spildenergi på varmeværkerne, hvorfor gennemføres disse ikke?

Hvorfor udvikles ikke nogle lavprissolfangersystemer som virkelig kan forsyne værker med konkurrence dygtig energi?
Redigeret d. 31-03-2008 21:48
02-04-2008 13:09
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Hvad med de "skjulte" tilskud?

Hvorfor skal fjernvarmeforbrugerne give/modtage tilskud til/fra el-produktionen?
02-04-2008 20:01
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Ja! Boe.

Hele afgiftssystemet, tilskudssystemet og energiplanlægningen er efterhånden viklet så meget ind i hinanden, at det er svært fra centralt (politisk) hold, at lave noget uden at effekten, er eller kan være meget uhensigtsmæssigt og negativ såvel økonomisk som omkring forurening/miljøbelastning.
I dag er afgiften for de enkelte værker (gas) fastlagt efter en formel som denne se.At man har fundet det nødvendigt at styre kraftvarmeværkerne så "detaljeret" siger en del om hvor galt det står til!

Effekten af ovenstående er: en varmepumpe som arbejder på et kraftværk og forbruger kraftværkets egenproduktion. Nu falder el-virkningsgraden og afgiften stiger på gassen ifølge ovenstående formel. Efter regeringens seneste omlægning af afgifter omkring overskudsstrøm, skal varmepumpen nu også afgiftsbelægges omkring den forbrugte strøm (550 kr/Mwh), når pumpen arbejder med kraftværkets egenproduktion (el). Hvis spildenergien til varmepumpen feks. kommer fra en nærliggende industri, skal denne også afgiftsbelægges med 250 kr/Mwh. Herefter kan varmepumpen lave energi til omkring 500 kr/Mwh og dermed uinteressant for værkerne.
Da opstillinger som disse udmærket, kunne yde en samlet og højere afgift til staten, set i forhold til den samlede afgift staten modtager fra et værk i dag, og herunder minimere værkernes brændsels forbrug og dermed Co2 belastning. Den eneste betingelse var bare at afgiften tog hensyn til i dette tilfælde varmepumpens driftskonditioner.
Men det kan man jo ikke, fordi hele afgiftssystemet er så detaljeret, fordi det igennem tiden er rettet til og lavet om for lige at rette en "HOVSA" virkning omkring et tiltag. Feks. At olie prisen steg mere end forventet så det slog bunden ud af værkernes økonomi. Så måtte man lige og lige >>
02-04-2008 21:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
@delphi

Hvor meget skal der til for at man lovgivningsmæssigt starter forfra?
Jeg er af den opfattelse at "sidste salgsdato" forlængst er overskredet for samtlige vore skatte- og afgiftslove.
02-04-2008 21:56
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Boe.

Nu når gassen begynder at "ebbe ud" så burde der jo være muligheder. Så burde staten jo kunne løsne grebet omkring værkerne. Men hvis og når staten åbner op for el-patroner til at omsætte overskudstrømmen så har man i mange år frem i tiden på næsten samme måde låst udviklingsmulighederne.

Jeg mener virkeligt ikke staten behøver at miste afgift provenu. Der er så udtalt mange muligheder for værkerne til at udnytte spildenergi fra egenproduktionen og fra industrien og herunder udnytte denne overskudsstrøm. Men da det er individuelle løsninger er det af alt afgørende betydning at værkerne virker på en sådan måde at der er et incitament til at gøre noget aktivt. I dag skal det jo nærmest over miljøministerens bord hvis et eller andet er attraktivt.
Jeg ved ikke hvad der sker når selv en konservativ minister (Conni hedegård ) kan ager som hun gør, efter hun er blevet minister.

se her http://ing.dk/artikel/84296 bare kabel over Storebælt og forstærkning til Norge for Milliarder.

Nu laves Randers kraftværk om for mange millioner Værket bruger 1 TWh/år brændsel. Byen kunne uden problem forsynes fra Studstrup og et top moderne værk som Avedøre med en el-virkningsgard på over 50 % ved halv bio brændsel og halv naturgas. Resultatet nu: en betydelig dyrere løsning og flis skal nu omsættes i et værk som Randers med en el-virkningsgrad på sølle 26 %.
Der er overhovedet ingen incitament til at gennemfører noget sådant (nedlæg værket i Randers). Dette kan kun ske hvis det besluttes via "regeringskontorer" og det er forkert
Redigeret d. 02-04-2008 22:28
09-04-2008 10:47
Jakob
★★★★★
(6153)
 Et andet sted skulle vi egentlig bare diskutere små vindmøller og deres økonomi, og se så, hvad vi fik rodet os ud i:

http://www.klimadebat.dk/forum/minivindmoeller-d24-e417.php#post_4179

Jeg er hverken revisor eller jurist, så jeg kan ikke gennemskue systemet.

Retten har talt:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=170778

Men øhh... hvad var det nu lige den sagde.....


Jeg synes, at det er alt for indviklet. 
09-04-2008 12:13
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Jakob.

Det er vist noget med en investering i en mølle, hvor man selvfølgelig gerne vil have lov at afskrive på mølleinvesteringen (altså trække udgiften fra i den indkosmst man i øvrigt har fra feks. løn) , men vil så ikke betale skat at den værdi som den strøm man forbruger har. Men du har ret det er meget svært forståeligt.
09-04-2008 13:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Jeg synes, at det er alt for indviklet.


Det er da derfor advokater og revisorer har gyldne dage.

Det Landsskatteretten skriver er følgende:

Der skal betales skat af eget forbrug af el, vel at mærke af produktions-/kostprisen og kun hvis der er overskud total.
09-04-2008 13:09
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Hvis al lovgivning var let og forståelig ville en almindelig borger jo kunne gennemskue den.
Det makværk af lappeløsninger vi har d.d. kan kun de færreste gennemskue, derfor er der kun nogle få, der protesterer.
De enkleste løsninger er ubrugelig for embedvældet, hvad skal de så foretage sig i fremtiden. Nej lad os opkræve nogle afgifter og give nogle tilskud, så embedsvældet kan bestå, det svare til den engelske tv-serie "Javel, hr. Minister".
09-04-2008 14:01
Jakob
★★★★★
(6153)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:
Det makværk af lappeløsninger vi har d.d. kan kun de færreste gennemskue, derfor er der kun nogle få, der protesterer.Ja, og hvad værre er, det kan også afholde nogle fra at gøre fornuftige ting.

Jeg har hverken lyst til at gå glip af tilskud eller at komme til torskegilde bare fordi jeg har sat nogle cykelhjulsvindmøller med dynamolygte op på mit hustag.
Hvis det skal være et administrativt mareridt med risiko for ballade, så kan det da være det samme.  
 
09-04-2008 14:13
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Nej lad os opkræve nogle afgifter og give nogle tilskud, så embedsvældet kan bestå, det svare til den engelske tv-serie "Javel, hr. Minister".

Gud! hvor er det godt sagt. Det er nemlig sagens kerne. En stærk og miljøbelastende energi produktion for at holde et "tovtrækkeri/papir mølle" i gang. I stedet for at gøre dte som skal gøres!! Billigere og bedre.
09-04-2008 14:17
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Der skal betales skat af eget forbrug af el, vel at mærke af produktions-/kostprisen og kun hvis der er overskud total


Ja og produktions-/kostprisen det vil jo blive betydelig hvorfor skatten også bliver det. Altså det vil aldrig kunne betale sig at etablere møller.
09-04-2008 15:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Ja og produktions-/kostprisen det vil jo blive betydelig hvorfor skatten også bliver det. Altså det vil aldrig kunne betale sig at etablere møller.


Hvordan kommer du frem til det?


Mig bekendt er de direkte produktionsomkostninger for el fra en vindmølle minimale. Det er produktionsomkostninger uden afskrivninger.
09-04-2008 15:33
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Hvis produktionspris er de samlede udgifter (også afskrivning), så bliver produktionsprisen pr energienhed da betydelig. se.


Ja som du selv skriver. Det var altså ikke den samlede produktions pris (inkl afskrivning) som skulle lægge til grund for beskatning.

Men vindmølle projektet som vist i sagen inde på www.skat.dk det er da overordentlig godt hvis det vare muligt for nærliggende beboer eller andelshavere at udnytte strømmen. Hvis man havde udviklet nogle mølletyper som var rationelle at vedligeholde osv. så var der da perspektiv i sådanne opstillinger. Hvis man antager vedligehold til det dobbelte når møllen er afskrevet ville der jo være god økonomi i at udnytte strømmen for ejere/andelshavere, hvis dette var muligt på en måde så det omkring afgifter var muligt når strømmen ikke var brugbar i nettet.
Redigeret d. 09-04-2008 16:07
10-04-2008 00:50
Jakob
★★★★★
(6153)
 Situation A:
-----------------------
Jeg bygger selv nogle små vindmøller af skrot og trækker ingen udgifter fra i skat.
Strømmen produceres kun til eget forbrug til privat bolig.
Systemet bliver så effektivt, at jeg næsten ikke behøver at købe strøm fra nettet.
-----------------------


Er jeg fredet i den situation, eller kan der komme en myndighed på besøg og kræve moms og afgifter af den strøm, som jeg laver til mig selv og derfor ikke køber på nettet ..? 
10-04-2008 23:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Er jeg fredet i den situation, eller kan der komme en myndighed på besøg og kræve moms og afgifter af den strøm, som jeg laver til mig selv og derfor ikke køber på nettet ..?


Nej, efter Landsskatterettens afgørelse skal du betale skat af dit eget forbrug, hvordan SKAT har forestilles sig, hvordan det skal opgøres er nok en forhåndstilsagn værd.
Hvad fremtiden bringer vides pt. ikke, men hvis for mange begynder at producere deres egen el, sker der nok et eller andet.
03-01-2014 18:23
Kosmos
★★★★★
(4518)
Jeg har efterhånden en stærk fornemmelse af, at der er noget temmelig galt med dele af tilskudspolitikken indenfor energisektoren

- noget tyder på, at EU (omsider) er ved at nå samme konklusion!:

The commission, which oversees the European single market, is preparing to argue that the onshore wind and solar power industries are "mature" and should be allowed to operate without support from taxpayers. Under the single market rules, European Union governments are forbidden from providing long-term "state aid" to domestic industries that can function without support.

A Government source said European officials have privately warned ministers that they must reduce public support for onshore wind and solar generators.
Deltag aktivt i debatten "Tilskudsjunglen":

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Vil Sverige forbyde alle benzin- og dieselbiler fra 2030 som foreslået af klimaministeren?

Ja

Nej

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2017 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik