Husk mig
▼ Indhold

Vindmølleenergi skal lagres, men hvordan..?Side 13 af 13<<<111213
30-04-2012 19:58
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Der skal mindste 3 kabler til forskellige steder i UK til, da UK selv har problemer med at transportere el fra nord til syd osv.


Ja det er nok noget lettere at gøre i havet end at opstille el-master på land..

Skib til udlægning af søkabel

01-05-2012 08:32
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Der skal mindste 3 kabler


@Boe

Har du nogen ide om prisen på sådan en lille sag.. ET kabel mellem DK og UK som skal trække måske 1 Gw effekt.
01-05-2012 14:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Prisen er opgivet til ca. 1 milliard Euro - hvor stor et kablet der tales, ved jeg ikke, men du kan læse mere på ing.dk.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
01-05-2012 14:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Iflg. denne artikel tænker Norge på at lægge et kabel på mellem 1.200 og 2.000 MW !

http://ing.dk/artikel/116141-nyt-soekabel-i-nordsoeen-vigtig-brik-i-kommende-supergrid


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-07-2012 23:29
Jakob
★★★★★
(5789)
.

Calciumklorid
Nogle studerende fra DTU har fundet ud af at benytte calciumklorid til varmelagring, og det betyder, at lageret kun behøver at være 20% så stort, som med vand.

http://ing.dk/artikel/130638-studerende-vil-soerge-for-solopvarmet-badevand--ogsaa-om-natten
Citater:
---------------------------------
De har bygget et anlæg med en stor tank, hvor slangerne fra et gulvvarmeanlæg er omgivet af 500 kilo calciumklorid. Tanken er forbundet med solfangerne i ét kredsløb, hvor vand løber rundt ved hjælp af en pumpe, bliver opvarmet af solfangerne og løber hen til tanken, hvor varmen oplagres effektivt i saltet i faseovergangen fra fast til flydende, når saltet smelter ved 45 grader.
---
Med metoden kan man lagre fem gange så meget energi som i en almindelig varmtvandsbeholder
---------------------------------


Umiddelbart vil jeg sige, at det har de været så længe om, at rektor fortjener en næse.

Men måske er der alligevel nogle gode grunde til, at den løsning ikke tidligere har vundet plads på markedet..?
Vil saltet hurtigt tære beholderen..?
Er det noget værre miljøgrisseøf, hvis der går hul på beholderen..?

Men det er altså ikke mere giftigt, end at det har et E-nummer og anvendes i fødevarer:
http://da.wikipedia.org/wiki/Kalciumklorid
Citat:
----------------------------
Kalciumchlorid avendes bl.a. i køkkenet til neutralisation af oxalsyreholdige fødevarer, eksempelvis rabarber. Kalciumchlorid har E-nummer E 509.
----------------------------Hvis der er styr på de miljømæssige forhold og prisen ikke er for høj, så må det nok siges at være en meget interessant varmelagerløsning til flere formål.

Måske især hvis calciumklorid kan holdes inde af beton uden at skade den.
Hvis man kan man putte calciumklorid i små kapsler, som man støber ind i sit betonvarmelager i boligen, så det kun behøver at være knapt halvt så stort.
Eller måske til fjernvarmebrugere eller i en af de yderste ringe i et højtemperaturlager.

.
Redigeret d. 07-07-2012 23:52
08-07-2012 10:00
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
HVis det handler om at lagre varme til boligopvarmning så er vand det optimale i sådanne samme se http://solarmarstal.dk/default.asp?id=36277Man regner med det koster 150 kr/m3 at lave sådan en dam, eller hvis en bolig som bruge 20 m3 vand via en stor central dam, at da koster det 3000 kr at etablere!
23-03-2013 15:38
Morten Riber
★★★★☆
(1883)
d. 21.03.2013 kunne man læse på Altinget.dkVindmølle-backup koster milliarder


Nye beregninger fra Energinet.dk viser, at omstillingen til et mere grønt energinet med mange flere vindmøller kan blive dyrt. For hvis kraftværker skal stå klar med strøm til de dage, hvor det ikke blæser, så kan det koste op mod fire milliarder kroner ekstra om året. Energinet.dk foreslår derfor, at Danmark trækker på udlandet i stedet.
"Vores pointe er, at vi kan garantere en forsyningssikkerhed i 2020 på niveau med den, vi har i dag, hvis vi bare udbygger vores udlandsforbindelser som planlagt. At se Danmark som en ø, der skal være selvforsynende, vil både være unødvendigt og dyrt," siger Peder Ø Andreasen, direktør i Energinet.dk.
23-03-2013 15:51
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
SÅdan en 8 Mw Rolls Royce gasmotor seSom yder 8 Mw koster 15 mio.

1 Gw ekstra effekt koster 2 mia. Så kan de jo opstilles ved siden af de gamle kraftværker man nedlægger...
Redigeret d. 23-03-2013 15:52
23-03-2013 16:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Delphi

Hvem havde du tænkt skulle betale for "herligheden" ? Med en spotmarkedspris på naturgas på over 7 kr. pr. Nm3 - vil elproduktion ikke være rentabel.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-03-2013 16:32
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Hvem havde du tænkt skulle betale for "herligheden" ? Med en spotmarkedspris på naturgas på over 7 kr. pr. Nm3 - vil elproduktion ikke være rentabel.


NU har el-forbrugerne jo betalt for disse mastodonter som her seDet er en sag til 25 mia i 2013-priser for 1 Gw effekt.

Ved 4 % i rente og afskrivning over 40 år koster det lige 1,2 mia årligt inden man begynder at producere strøm!

Hvis værket kan yde maks effekt i 4000 timer årligt så er alene kapitalomkostningen 300 kr/mwh. Så skal værket bemandes, vedligeholdes og der skal købes kul, som i den sammenhæng er en ubetydelig omkostning!

I dag er kulprisen omkring 500 kr/ton eller 60 kr/mwh. Og prisen må antages faldende!


El-energien fra gas som koster 2,9 kr/M^3 inkl transmissionsbidrag se http://gassalg.dk/gaspriser/prisenssammensaetning/ OMtalte motor yder 48 % el af gassen og 1 M^3 gas indeholder 11 kwh energi så brændselsomkostningen til 1 Mwh el, 550 kr/mwh.

Når kommerceille møller yder 80 % af el-behovet, via udveksling med udlandet til 300 kr/mwh så er gennemsnitsprisen 350 kr/mwh.

Så skal gaskraftværket afskrives og forrentes, men det er i småtingsafdelingen.
23-03-2013 22:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
delphi skrev:
El-energien fra gas som koster 2,9 kr/M^3 inkl transmissionsbidrag se http://gassalg.dk/gaspriser/prisenssammensaetning/ OMtalte motor yder 48 % el af gassen og 1 M^3 gas indeholder 11 kwh energi så brændselsomkostningen til 1 Mwh el, 550 kr/mwh.

Når kommerceille møller yder 80 % af el-behovet, via udveksling med udlandet til 300 kr/mwh så er gennemsnitsprisen 350 kr/mwh.

Så skal gaskraftværket afskrives og forrentes, men det er i småtingsafdelingen.


Gaspris den 22. marts 2013

7,126 DKK/Nm3

Kilde: Nord Pool Gas A/S


Der skal så yderligere betales for transport af naturgassen - en økonomisk meget dårlig idé.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-03-2013 22:50
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
@Boe

Hvor finder du den pris!

Markedsprisen på gas er omkring 3 kr/m^3
24-03-2013 00:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Delphi - spotmarkedsprisen på naturgas er steget ca. 190% den sidste måned.

http://nordpoolgas.com/market-data?type=1&unit=2&lang=en


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
24-03-2013 09:45
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Fordi Putin har lukket for gassen eller fordi det er koldt!
24-03-2013 11:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
En kombination af at det er koldt, et norsk naturgasanlæg er ude af drift og naturgaslagrene er ved at være tomme.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
24-03-2013 11:13
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
En kombination af at det er koldt, et norsk naturgasanlæg er ude af drift og naturgaslagrene er ved at være tomme


Men en voldsom stigning må man sige!

Og det rykker jo noget ved el-prisen fra et anlæg som yder 48 % el af gassen, så el-en herefter koster 1350 kr/mwh

Men herren her er altså uden skyld!


Redigeret d. 24-03-2013 11:14
24-03-2013 11:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Tja - "skylden" er vel hhv. hos udbyderne og efterspørgene - kernen i markedsøkonomi - så der nok forkert at tale om skyld.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
24-03-2013 11:41
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Tja - "skylden" er vel hhv. hos udbyderne og efterspørgene - kernen i markedsøkonomi - så der nok forkert at tale om skyld.


JA eller den globale opvarmning som udebliver, så Fru Jensen skal bruge gas til opvarmning af boligen..
24-03-2014 20:52
Jakob
★★★★★
(5789)
.
Flere links til inspiration:


http://ing.dk/artikel/134284-solcelleaftalen-baner-vej-for-privat-guerilla-lagring-af-stroem
http://ing.dk/artikel/134413-del-din-loesning-hvordan-lagrer-du-stroem
http://ing.dk/artikel/134345-lagring-af-solstroem-i-privaten-kraever-36-bilbatterier-eller-en-elbil
http://ing.dk/artikel/134442-dansk-producent-af-mikroanlaeg-gem-din-solcellestroem-som-brinthttp://ing.dk/artikel/136068-energilagring-viser-vejen-vaek-fra-fossile-braendsler
Citat:
---------------------------------------
Flere lagringsteknologier findes allerede og bruges i nogen udstrækning i dag. Men hvis teknologierne skal kunne anvendes i stor skala, er prisen og energieffektiviteten den helt store udfordring, fortæller han. Og det er også det område, der er det store fokus på forskningen.

»Det er i vid udstrækning forbedring af eksisterende teknologier, som der forskes i. Eksempelvis bruger man platin i brændselscelleanlæg i dag. Spørgsmålet er, om man kan bruge et andet materiale - eller mindre af det. Eller hvis vi taler om pumpekraftværker, om man så kan effektivisere pumper og generatorer, så man kan undgå energitab i konverteringsprocesserne, « siger Allan Schrøder Pedersen.

Forskningen i energilagring er også et udtryk for, at de grønne visioner ikke er gratis. Europa må forberede sig på at bruge penge for at kunne lagre vedvarende energi:

»Det hjælper os ikke økonomisk, at vi vil være uafhængige af fossile brændsler. Vi må bare se i øjnene, at det bliver dyrt, og at det er en af de ting, der følger med,« siger Allan Schrøder Pedersen.
---------------------------------------


http://ing.dk/artikel/136147-kaempebatteri-i-texas-udligner-vindkraft
Citater:
---------------------------------------
Kæmpebatteri i Texas udligner vindkraft
Energi fra 153 MW vindmøller skal nu udjævnes af et kæmpebatteri i Texas, USA. Batteriet kan levere 36 MW i 15 minutter, og udjævningen vil gøre nettet i området mere stabilt.
--
Anlægget koster i alt 242 mio. kroner, hvoraf den amerikanske stat har bidraget med 121 mio. kroner. Resten er finansieret af energiselskabet Duke Energy, som er USA's største.

Flere tilsvarende anlæg forventes at gå i drift i 2013, men DOE har gennem programmet valgt at give tilskud til vidt forskellige teknologier.

I Bakersfield, Californien, er Pacific Gas and Electricity ved at undersøge mulighederne for at bruge gamle tomme gasbrønde til opbevaring af trykluft.

I Modesto - også i Californien - arbejdes der med en batteritype, et såkaldt zink-klorid-batteri, hvor en flydende elektrolyt pumpes igennem batterier, når det skal op- og aflades.
---------------------------------------
@delphi


Du nævner flere steder i forum, at der afbrændes ekstra kul i Danmark, fordi kulkraftværkerne skal stå standby parat, hvis vinden lægger sig hurtigt, og dette betyder, at vi ikke får fuld CO2 klimavaluta for pengene, når vindmøllerne producerer.
Måske bør vi diskutere præmissen for udregningen, men hvor meget strøm lagringskapacitet vil du skønne, at vi ialt skal bruge i Danmark for at løse det problem fuldt ud..?

Ser vi på den norske vandkraft, burde den så ikke i sig selv det meste af tiden kunne løse problemet..?
Det er selvfølgelig vanskeligt at afpasse med vinden, når strøm skal købes dagen før, så måske vil en ændring i handelssystemet i sig selv kunne hjælpe temmelig meget..?

Er et kulkraftværk og et atomkraftværk lige langsomme i optrækket, hvis de fra status kold så hurtigt som muligt skal gå over til at producere strøm..?
Hvor meget hurtigere er en gasgenerator, og hvor meget kapacitet gasgenerator har vi i DK i dag i forhold til andre backupkilder..?PS: Putins uskyld vil jeg foretrække at diskutere i en anden tråd.
.
25-03-2014 00:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
Du nævner flere steder i forum, at der afbrændes ekstra kul i Danmark, fordi kulkraftværkerne skal stå standby parat, hvis vinden lægger sig hurtigt, og dette betyder, at vi ikke får fuld CO2 klimavaluta for pengene, når vindmøllerne producerer.
Måske bør vi diskutere præmissen for udregningen, men hvor meget strøm lagringskapacitet vil du skønne, at vi ialt skal bruge i Danmark for at løse det problem fuldt ud..?


Jakob

Det kommer vel an på, om der kun er turbineværker til rådighed.

Måske der kunne opstilles nogle forudsætninger:

Hvor står er kapaciteten på naturgasmotorværkerne - en naturgasmotor kan opstartes på ca. 30 minutter ?

Hvor stor en andel af turbineværkernes kapacitet er der brug for - et turbineværk, der er stoppet helt og hvor turbinerne ikke holdes på en minimumstemperatur tager lang tid at starte op.

Hvor stort er behovet for el ? Elforbruget svinger over tid. Et lille behov for el er lettere at dække end et stort behov.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-03-2014 16:21
Kjeld Jul
★★★★★
(2157)
Et kulkraftværk og et kernekraftværk er næsten lige længe om en opstart fra kold- tilstand til driftstand,det tager et par dage.
Vil man helt undgå fossile brændsler i kraftværker,som bliver nødvendige som back up,når vindmølleproduktionen er lav,kan der kun blive tale om kernekraftværker,hvis CO2 udledning er næsten nul.
I lande,hvor man ikke er kernekraftforskrækkede,vil man vælge den løsning,da en lagring af vindmøllestrøm via elektrolyse til brint og igen via brændselscelle til strøm er alt for dyr og med en meget lille virkningsgrad på 30-35%.
De nutidige trykvands-og letvandsreaktorers ydelse kan ændres fra 3,8 - 5,2% pr. min. og skal køre uafbrudt med mindst 50-60% af max.ydelse.
Næste generations IV kernekraftværker forventes at have en større ydelsesændringshastighed,som bedre kan tilpasses den svingende produktion af vindmøllestrøm.

Man har også pilotprojekter idag,hvor vindmøllestrøm konverteres til brint ved hjælp at elektrolyse og hvor brinten lagres og efter behov tilsættes gassen i gasturbine-dampkraftværker.
Men gassen er stadig fossil og det er utænkeligt at der i fremtiden kan fremstilles de mængder biogas,der skal bruges til kraftvarmeværker og gas-dampkraftværker.
30-03-2014 11:38
Jakob
★★★★★
(5789)
.@Boe Carslund-Sørensen


Vi kan jo bare aflæse EL forbruget for et par dage, så ved vi, hvad der skal til, hvis vi skal være på den sikre side.
Men skal det udregnes præcist, og skal der samtidigt tages højde for usikre forsyninger, så bliver det straks meget mere kompliceret.

En vandturbine i Norge skal vel ikke forvarmes, men kan gå fra nul ydelse til 100% på få sekunder..?
@Kjeld Jul

Du er jo helt forblindet af atomkraft, og jeg takker for et optimistisk forslag om atomkraft til vindmøllebackup.
Men generelt synes jeg nok, at dine skråsikre udtalelser omkring vindmøller mest tjener til at sænke niveauet for debatten.
Der er f.eks. flere måder at lagre CO2 fri energi på ( det ville du vide, hvis du havde læst denne tråd, som du selv skriver i ), og der er flere energikilder, som er mere fossilfri end atomkraft.
Hvis man i sin skrivning giver udtryk for det modsatte, så er man i mine øjne ikke energifagligt objektiv, men nærmere propagandist.

I øvrigt er det ikke sikkert, at det er så galt, hvis vi må nøjes med en virkningsgrad på 33%.
Det er måske ikke helt urealistisk, at man kan købe strømmen for under 20 øre/kWh, når det blæser meget, og sælge den igen for over 60 øre/kWh i stille vejr, og så begynder det jo allerede at ligne noget, der kan løbe rundt..
30-03-2014 14:12
Kjeld Jul
★★★★★
(2157)
@ Jacob

Jeg ved godt,at du ikke bryder dig om kerneenergi;men jeg er overbevist om,at efterhånden de fossile brændsler bliver udfasede,vil kernebrændsel blive den primære globale energikilde,VE vil være et supplement til kerneenergi.

Selvom Danmark ikke opfører kernekraftværker,vil den danske energiforsyning blive koblet på kernekraft fra andre lande.
Alle de store industrinationer er ifærd med at udvikle,projektere og bygge pilotanlæg af generation IV fissions kernekraftværker,på meget længere sigt vil også fusions-kerneanlæg blive sat i drift.
Selv James Hansen & Co går nu ind for kernekraft.
Kernebrændsel findes i næsten uendelige mængder.
10-04-2014 13:05
Jakob
★★★★★
(5789)
.
@Kjeld Jul

I henhold til Klimapolitisk Mainifest , så går jeg allerede i dag ind for atomkraft f.eks. til rumforskning.
Men jeg betragter samtidigt kernekraftens energidepoter som sandsynligt altafgørende for menneskehedens overlevelse under klimaforandringer i en meget senere fremtid forhåbentlig først om mange tusinde eller millioner år. Dette argument finder jeg i sig selv tilstrækkeligt til, at vi i større skala heller ikke kan være bekendt at benytte den energikilde i dag.
Og atomkraften har ikke noget med lagring af vindstrøm at gøre. Den er som med kulkraft ud over ikke at være vedvarende energi, så er den heller ikke engang et effektivt supplement.
Hvis man i smart grid kombinerer kulkraft, atomkraft og vindkraft med et stort batteri, så vil batteriet formentlig i ligeså høj grad skulle lagre atom- og kulstrøm, fordi disse værker ikke er egnede til at skrue hurtigt helt op eller helt ned for produktionen. Og der er tilmed også ekstra varmetab og økonomisk tab, hvergang der skrues op og ned.@delphi og Boe Carslund-Sørensen

Jeg forstår ikke helt, hvis det endnu kan være nødvendigt at regulere og aflede strømproduktion til elpatroner f.eks. i Københavns havn.
Når vi har et kabel til Norges vandkraft, så må Norge vel kunne bruge strømmen bedre til at pumpe vand på lager oppe i bjergene..?
.
Redigeret d. 10-04-2014 13:41
11-04-2014 02:53
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2941)
@delphi og Boe Carslund-Sørensen

Jeg forstår ikke helt, hvis det endnu kan være nødvendigt at regulere og aflede strømproduktion til elpatroner f.eks. i Københavns havn.
Når vi har et kabel til Norges vandkraft, så må Norge vel kunne bruge strømmen bedre til at pumpe vand på lager oppe i bjergene..?


Elpatronerne bruges i nødstilfælde for at elnettet ikke skal skades af overbelastning og kun i kort tid - indtil produktion og forbrug er i balance igen.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
11-04-2014 11:04
Jakob
★★★★★
(5789)
.
@Boe Carslund-Sørensen

Så jeg må jeg nok forstå det sådan, at muligheden ikke kan undværes, og energitabet i den forbindelse er i småtingsafdelingen.
Har du evt. en graf fra et kraftværk eller landsdækkende, så vi kan se, hvordan elpatronerne i havet typisk bliver brugt, og hvor meget energi de aftager om året..?

Er du i øvrigt ikke enig i, at der må ligge et kæmpe stort uudnyttet potentiale for lagring af vindenergi i de norske fjelde..?
( når du ikke skriver det af dig selv, så må jeg jo prøve, om jeg kan hive det ud af dig.
).
11-04-2014 14:28
Kjeld Jul
★★★★★
(2157)
@ Jacob

Det glæder mig,at du kan se nødvendigheden i brugen af kernebrændsel;men at det først er i en fjern fremtid,at det skal komme menneskeheden tilgode skuffer mig.
Tillægger du virkelig fjerne generationer en større betydning end vores børnebørn og oldebørn- hvor er humanisten Jacob?

Som alle os andre er du jo også for,at vi skal svine mindre med vores efterladenskaber og genbruge vores affald.
Hvorfor skal det ikke også gælde atom-affaldet,som idag er deponeret
Dette affald kan genanvendes i den nye generation IV-reaktorer,her kan vi løse det meget omtalte affaldsproblem samtidig med,
at vi dækker klodens energiforbrug i mange år.
Slap af i lænestolen,behold jordforbindelsen,og se denne video.


http://www.youtube.com/watch?v=4UXXwWOImm8
11-04-2014 18:31
pifpafpuf
★★☆☆☆
(299)
...ligesom man med de nyeste reaktorer kan give udviklingslande mulighed for udnyttelse af kernekraft uden man behøver at bekymre sig om evt. oparbejdelse af plutonium til slyngelformål. Et svensk argument for at sætte a-kraft udviklingen på 'full speed' har jeg forstået.
11-04-2014 23:33
Jakob
★★★★★
(5789)
.@Kjeld Jul

Det ville være dårlig debatstil, hvis jeg gik ind i en større diskussion om atomkraft i denne tråd, som handler om lagring af vindenergi.
Men generationstyveri af råstoffer i stor skala til kernekraft m.v. er antihumanisme og kortsynet egoisme i min optik, og jeg begriber ikke, at det kan ses anderledes.


.
18-04-2014 21:24
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
@delphi og Boe Carslund-Sørensen

Jeg forstår ikke helt, hvis det endnu kan være nødvendigt at regulere og aflede strømproduktion til elpatroner f.eks. i Københavns havn.
Når vi har et kabel til Norges vandkraft, så må Norge vel kunne bruge strømmen bedre til at pumpe vand på lager oppe i bjergene..?


Jakob

Store centrale enheder som kul- og gaskraftværker de er ekstrem ineffektive.

Statistik fra 2010 se Link

Man starter med at tage gas fra undergrunden ude i nordsøen og brænder en betydelig del af energien af umiddelbart ude ved boreplatformen via den såkaldte flaring.

seSå kommer energien i land som naturgas og kul sejles ind til kul-kraftværker.

NU kan man ikke af statistikken se hvor meget brændsel der medgik til el-produktionen i 1980, men det er meget der skal fyres ind i værkerne for at yde den strøm der er brug for når der er alle de konflikter som der er i det Danske el-net/samlede energisystem..

Her produktion af el og de forskellige former for tab se
Nu ved vi ikke hvor meget brændsel der er forbrugt i 1980 til produktion af 97508 Tj el.

Men inden strømmen ender ude ved forbrugeren så tabes meget af el-produktionen.. Der ender med at afsættes 78571 Tj ved forbrugeren efter der er eksporteret 4453 Tj.

Altså et ret betydeligt tab...

Meget af det tab der forekommer er netop forholdet med el-patroner hvor man for simpelthen at kunne styre det overordende system er nødsaget til at udtage strøm og smide det væk.. Også det forhold at de store centrale kul-værker de er meget langsomme til at ændre effekten fra kul-kedlerne, så hvis der er behov for mindre el-produktion, så er den eneste mulighed at bypasse dampen forbi turbinen og opvarme havvand og fortsætte med at fyre kul ind i kedlerne..
21-04-2014 18:21
delphiProfilbillede★★★★★
(4926)
Ja! Dette måtte jo komme.

Vindkraft i synergi med andre produktionsformer så hele landsdele forsynes i Brasilien udkonkurrerer nye fossile kraftværker, så de må ha' særbehandling.

Se http://www.bloomberg.com/news/2013-11-12/brazil-gives-fossil-fuels-advantage-over-wind-in-power-auction.html

Lave vindkraftpriser i Brasilien se http://www.bloomberg.com/news/2012-12-14/four-developers-sign-wind-contracts-in-brazil-for-282-megawatts.html

I 2012 blev flere af disse projekter udbudt til 24 øre/kWh.

Dette er vel at mærke inklusiv profit og dækning for økonomisk risiko for investorerne, hvilket må betyde at produktionsprisen må være kalkuleret til et pænt stykke under 20 øre/kWh, for hele levetiden.
Redigeret d. 21-04-2014 18:30
08-02-2017 20:19
Jakob
★★★★★
(5789)
­Varmelager ( langtidsholdbart )


Et nyt varmtvands lager nedgravet til 20 meters dybde skaber politisk interesse.
De mener, at de kan gemme det varme vand med max 20% tab over 6-8 måneder, og de vil så kunne benytte det til fjernvarme.


Der er ikke så mange oplysninger endnu, men det må nok i hvert fald være et udmærket forsøg og et godt kort at have på hånden, hvis der skal forhandles priser for lagring af vindstrøm med norsk vandkraft.

Udbygningen af landvindkraft må nu endnu mere for alvor kunne fortsætte for fuld styrke helt uforstyrret af afsætningsproblemer.

http://www.tvsyd.dk/artikel/esbjerg-vil-lagre-groen-energi-i-kaempe-vandbassiner
20 meter dybe vandbassiner skal vende op og ned på fremtidens energisystem ved at gemme grøn energi fra solceller og vindmøller. Og de skal ligge i Esbjerg.

Forestil dig en kæmpemæssig termokande. Helt præcis 20 meter dyb. Fyld den så med vand, der bliver varmet op med strøm fra vindmøller og solceller.
Flere måneder senere kan vandet bruges til fjernvarme. Varmetabet hen over sæsonen er lavt - maksimalt 20 procent.
Det er, hvad man har planer om at lave i Esbjerg, og det er det danske selskab European Energy, der står bag opfindelsen Giga Storage. Teknikken er hidtil praktiseret i mindre skala ved Gram og Vojens. Men det er altså Esbjerg, der kan blive det første sted i verden, hvor Giga Storage rulles ud i et demonstrationsanlæg i stor skala om to-tre år.https://stateofgreen.com/en/profiles/state-of-green/news/danish-company-ready-to-store-electricity-in-water-basins
The solution consists in sending electricity from wind turbines and solar cells through heat pumps or kettles. The electricity will heat water in the deep basins when the price of electricity is low. Then several months later, the water will be utilised for district heating.

Maximum 20 percent heat loss

During the season, the level of heat loss is low, a maximum of 20 percent. As two thirds of the population is connected to the district heating system, in time the majority of Danish consumers will be able to access cheap and CO2-neutral district heating.

- There is no limit to the size of the facility we could build. We now have the possibility for regulation that Denmark has been asking for, says Knud-Erik Andersen.

At plant in Esbjerg will be the first to apply GigaStorage on a larger scale in two to three years' time. It has already been partly tested on a smaller scale in projects conducted in Vojens and Gram.

Together with the Technical University of Denmark (DTU), European Energy has sought funding from the EU Framework Programme for Research and Innovation "Horizon 2020" for a demonstration plant in Esbjerg.


http://europeanenergy.dk/da/hjem/­
Side 13 af 13<<<111213

Deltag aktivt i debatten Vindmølleenergi skal lagres, men hvordan..?:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Vil Donald Trump trække USA ud af Paris-aftalen?

Ja

Nej

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2017 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik