Husk mig
▼ Indhold

10 spørgsmål til Johs. Poulsen (B)

Johs. Poulsen10 spørgsmål fra Klimadebat.dk til Johs. Poulsen, klimaordfører for Radikale Venstre


1) Hvor meget bør Danmark reducere sit CO2-udslip i de kommende årtier, og med hvilke midler skal vi nå dette mål?

Danmark har alle muligheder for at reducere sit CO2-udslip markant. Det viser alle eksperters beregninger, herunder senest beregninger fra Energistyrelsen. Jeg mener, at vi er forpligtede til at gøre, hvad vi rent faktisk kan gøre. Derfor mener jeg, at CO2-udslippet skal reduceres med 50% i 2020. Det er et meget ambitiøst mål, og skal vi nå det, har vi brug for en energireform og en grøn skattereform. Energireformen indebærer årlige energibesparelser på 2% og udbygning af VE, så det udgør 45% i 2020. Den grønne skattereform medfører, at det kan svare sig at spare på energien og vælge de mest bæredygtige energityper.


2) Hvad er dine forhåbninger til klimatopmødet i København 2009?

Danmark har en unik chance i 2009 til at vise resten af verden, at det er muligt at have økonomisk vækst og samtidig reducere drivhusgasudslippet markant. Hermed får vi et betydeligt bedre kort på hånden, når vi skal forsøge at overbevise USA og andre store CO2-udledere om, at de også må nedbringe deres udslip.


3) Hvad mener du om det internationale klimapanel IPCC's arbejde?

IPPC har leveret et imponerende arbejde med at skabe et solidt videnskabeligt grundlag for politisk handlen. Nu mangler vi så bare sidstnævnte.


4) Hvad skal der gøres for at fremme forskning i vedvarende energi og energibesparende teknologi?

For det første skal forskningsmidlerne øges til disse formål. Der skal investeres 10 mia. kr. over 10 år til forskning i og udvikling af vedvarende energi. Desuden har vi brug for en grøn skattereform, der kan give disse spæde teknologier markedsmæssige fordele.


5) Hvilke tiltag så du gerne gennemført inden for transportsektoren?

Den kollektive trafik skal gøre til et reelt alternativ til bilen. Det nytter ikke noget at bygge flere motorveje, hvis man vil nedbringe transportsektorens CO2-udslip og miljøbelastning. Derimod skal vi have bedre og billigere tog, mere gods over på jernbane og sø. De større byer skal have mulighed for at opkræve trængselsafgifter, og når teknologien er klar, skal der indføres generel road-pricing i Danmark. Desuden skal el- og hybridbiler fritages for afgifter. Og så mener jeg, det skal være attraktivt at cykle igen. Det bliver det bl.a. ved at udbygge cykelstierne og indrette trafiklysene i byerne, så cyklisterne får grønne bølger på cykelstien.


6) Hvilke tiltag så du gerne gennemført inden for energisektoren?

Danmark har alle teknologiske og økonomiske muligheder for at udbygge med vedvarende energi i form af vindkraft, solkraft, bølgekraft, biogas, biomasse mv. Derfor skal der investeres massivt i disse teknologier. Desuden ligger der et kæmpe potentiale i energibesparelser. Der skal f.eks. sættes fokus på lavenergihuse, som er intelligente og fleksible og de grønne afgifter skal øges, så det kan betale sig at spare på energien.


7) Skal vi satse på biobrændsel?

Nej. Biomasseressourcerne er begrænsede, og biomassen er langt mere effektivt anvendt i kraftvarmeværker end som biobrændstof. I stedet skal der satses på f.eks. elbiler. Jeg mener dog fortsat, der skal forskes i 2. generationsbiobrændstof, da denne teknologi er langt mere lovende end 1. generationsteknologien. Danmark skal som bekendt opfylde EU's målsætning om 10% biobrændstof i 2020, og her er det helt essentielt, at vi kun anvender biobrændstoffer, som opfylder gennemtænkte bæredygtighedskriterier.


8) Bør atomkraft komme på tale?

Nej.


9) Hvordan bør byrden fordeles mellem i- og ulande?

Det er helt oplagt, at i-landene, som har langt de største CO2-udledninger per indbygger og samtidig har det største økonomiske og teknologiske forspring i forhold til at reducere CO2-udledningerne, også er dem, der påtager sig de store reduktionsforpligtelser.


10) Har du yderligere kommentarer til klimadebatten i Danmark, herunder mediernes behandling af klimaspørgsmål?

Nej.


< Tilbage til hovedsiden: Ti spørgsmål til en klimaordfører


14. februar 2008, 01:11 1 kommentar(er) · 7792 fremvisninger

Kommentarer
helios 18. maj 2009, 15:12
Johs. Poulsen mener at IPCC lavet er fremragende arbejde, men at der mangler politisk handling.
Enig, for Johs. Poulsen modarbejder reelt aktivt IPCCs løsningsmodeller, hvor de anfører atomenergien som et nøglelement, hvis man vil udfase fossil energi - specielt kul.
Selv om de fleste lande med atomenergi har politisk godkendte løsninger på affaldshåndteringen, fortsætter den politiske tornerosesøvn fortsat.
En aktiv energipolitik ville være at følge IPCCs, EU-komissionens og EU-parlamentets anbefalinger, at tilskynde til en global udbygning af atomenergi.
De radikale vil ikke være med, hvilket sikrer en fortsat afhængighed af fossil energi, idet vedvarende energi ikke er alternativ til atomenergi, men begge disse energiformer er alternativer til fossil energi, argumenterne mod atomenergien er genbrug af mere end 30 år gamle og forlængst tilbageviste argumenter mod atomenergi.
På global plan stiger interessen for atomenergi kraftigt. Senest har Vietnam, Jordan og Bangladesh taget atomenergi med i fremtidens energiforsyning, mende vi her i landet stadig er på halm- og enerpilstadiet.
Deltag aktivt i debatten om artiklen 10 spørgsmål til Johs. Poulsen (B):

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen '10 spørgsmål til Johs. Poulsen (B)'.
Meget godt
0%[Ingen stemmer]
Godt
100%[1 Stemme]
Middel
0%[Ingen stemmer]
Dårligt
0%[Ingen stemmer]
Meget dårligt
0%[Ingen stemmer]

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik