Husk mig
▼ Indhold

10 spørgsmål til Per Clausen (Ø)

Per Clausen10 spørgsmål fra Klimadebat.dk til Per Clausen, klimaordfører for Enhedslisten


1) Hvor meget bør Danmark reducere sit CO2-udslip i de kommende årtier, og med hvilke midler skal vi nå dette mål?

Danmark skal reducere sit CO2-udslip med 50% i 2020 i forhold til 1990. Vi har rigtig gode forudsætninger for at reducere CO2-udslippet, hvis vi tør tage de nødvendige beslutninger nu. Vi skal nå dette mål med energibesparelser, effektivisering af energiforbruget, udbygning af vedvarende energiproduktion og udfasning af energiproduktion baseret på fossile brændsler, omstilling af transportsektoren til bedre og billigere kollektiv transport, krav til produkter, afgifter på overforbrug men ret til et billigere mindste forbrug af energi, krav til industri og landbrug og mere genbrug og genanvendelse.


2) Hvad er dine forhåbninger til klimatopmødet i København 2009?

Jeg håber, at klimatopmødet ender ud med ambitiøse målsætninger for reduktion i CO2-udledning, også på kort sigt. Det er afgørende, at vægten bliver lagt på reelle reduktioner af klimagasudledning, og at køb af kvoter og de såkaldt fleksible mekanismer fjernes eller begrænses meget hårdt. I stedet skal oprettes fonde til udvikling af vedvarende energi i udviklingslandene, til afbødning af klimaforandringernes konsekvenser og til overførsel og udvikling af teknologi, der kan hjælpe udviklings- og vækstlande til ikke at havne i samme suppedas, som vi er.
Det er vigtigt, at man finder metoder til at opgøre, hvem der har ansvaret for energiforbrug og udledninger fra international transport, eksportprodukter m.m., så disse områder også indgår i det samlede kredsløb.


3) Hvad mener du om det internationale klimapanel IPCC's arbejde?

IPCC har i stor udstrækning været garanten for, at klimaspørgsmål ikke kan affejes som politisk opfundne problemer. Det er ekstremt væsentligt at have en instans, der følger udviklingen, og peger på, hvor det er galt. Når det kommer til at anvise løsningsmodeller, er der en række områder, hvor IPCC ikke er modige nok – f.eks. kan det efter min mening ikke nytte at basere løsninger på et krav om evig økonomisk vækst i i-landene, når klimaproblemerne skal løses lige nu.


4) Hvad skal der gøres for at fremme forskning i vedvarende energi og energibesparende teknologi?

Enhedslisten har stillet en lang række forslag om udvikling af vedvarende energi i diverse sektorer, f.eks. forslag om et brintudviklingsprogram, ligesom vi har været i andre demonstrations- og udviklingsprogrammer, f.eks. bølgekraftprogrammet og indbygning af solceller i bygningselementer, under den forrige regering. For at fremme forskning i vedvarende energi og energibesparende teknologi skal der oprettes nye programmer til udvikling og demonstration, og de skal være brede, så udvikling af ejerskabsformer, som kan fremme placeringen af VE-anlæg og brug af kollektive transportmidler, og analyser af energisystemernes sammenhæng, også kan indgå.
Enhedslisten foreslår en vedvarende energifond finansieret af indtægterne fra olie og gas fra Nordsøen, som kan anvendes til ovenstående formål, og til egentlige investeringer i vedvarende energi anlæg.


5) Hvilke tiltag så du gerne gennemført inden for transportsektoren?

Vi vil arbejde for, at trafikkens energiforbrug begrænses med krav om mere effektive køretøjer, bedre offentlig transport, og mere eldreven og brintdreven transport. Vi vil arbejde for at begrænse subsidier til unødvendig transport, ved at sikre lastbiltrafikken betaler sine fulde omkostninger inkl. miljøomkostninger f.eks. med roadpricing som i Tyskland, at trafikanter betaler for at køre ind i de mest trafikbelastende byer, som de gør i Norge og Sverige, og at befordringsfradraget reduceres.
Vi mener også, det er nødvendigt at reducere prisen på kollektiv transport, så flere finder det attraktivt. Her og nu skal jernbanen forbedres, nye banestrækninger skal bygges i stedet for at udvide motorveje, og ny kollektiv infrastruktur som letbaner og sporvogne skal indsættes i de tættere bebyggede områder. Også på godsområdet skal der udvikles, så mindre godsenheder fleksibelt kan transporteres på skinner. Cyklisterne skal have bedre forhold.


6) Hvilke tiltag så du gerne gennemført inden for energisektoren?

En fuld omlægning til vedvarende energiforsyning, og i hvert fald en plan for hvordan vi får indføjet 50 pct. vedvarende energi ind i vores energisystem inden for de næste 15 år. Det skal være med omtanke. Biobrændstoffer er ikke vejen frem. Det kan godt være, det umiddelbare CO2-regnskab ser godt ud, men når vi tæller langtidseffekterne på natur og jord med, og ser hvilke sociale omkostninger, der vil være, hvis jorden skal bruges til at dyrke brændstof i stedet for mad, så holder det ikke. Vi skal se, hvordan vi for alvor får lagret varme og energi, og hvordan vi får en stor havvindmøllekapacitet til at fungere i vores system. Vi skal også have de første fuldskala bølgekraftanlæg i gang nu, så vi kan finde ud af, hvad potentialet er. Solvarme og solceller skal bruges nu, hvor det giver mening, og det er mange steder efterhånden.
Så er der en masse ikke så synlige tiltag, der kan gennemføres med varmepumper, mere effektiv regulering af fjernvarmen, intelligent energiforbrug m.m., som vi også skal kaste os over.


7) Skal vi satse på biobrændsel?

Enhedslisten mener, at den fremtidige danske energiforsyning vil indeholde noget biomasse, men kun i mængder, der ikke giver øget CO2-udledning, og er foreneligt med økologisk landbrugsdrift, hvor rester fra produktion skal tilbageføres til jorden.
Det giver ikke mulighed for at anvende f.eks. flydende biobrændstof i transportsektoren. Det kræver mængder, der langt overstiger produktionsmulighederne i Danmark, og import af biobrændstof er ikke bæredygtigt – det betyder nemlig, at vi lægger beslag på landbrugsjord andre steder på kloden, og her er vi i forvejen alt for store forbrugere af ressourcer i forhold til vores befolkning. Drivmidler til transport skal være el og brint produceret på vedvarende energianlæg.


8) Bør atomkraft komme på tale?

Nej.


9) Hvordan bør byrden fordeles mellem i- og ulande?

Hvis man med byrden mener, hvor meget vi i i-landene skal reducere CO2-udledningen i forhold til u-landene, så er der ingen tvivl om, at det er i-landene, der skal påtage sig langt den største reduktion. Det er i-landene, der har de bedste forudsætninger for her og nu at reducere. Men det er selvfølgelig også meget vigtigt, at u-landene støttes i at anvende vedvarende energi og energieffektive produktionsmetoder, så en vækst i u-landene ikke ender med en eksplosion i CO2-udledningen. I princippet bør hver person på Kloden have samme ret til udledning, og det må være målet, at vi når så langt ned i Danmark og andre i-lande, at u-landene ikke afkræves tilbageholdenhed, hvis de holder sig under den grænse.
Vi mangler en opgørelse af vores CO2-fodaftryk i form af import af billige industriprodukter, biler m.m.. Talte vi de størrelser med i vores udledning, ville vi desværre nok få en større udledning, end vi i dag regner med.


10) Har du yderligere kommentarer til klimadebatten i Danmark, herunder mediernes behandling af klimaspørgsmål?

Jeg kunne godt tænke mig, at medierne havde mere fokus på, hvordan vores forbrugsmønstre smitter af på drivhusgasudledningerne, og at de forholdt sig mere til den paradoksale måde vi forsøger at regulere CO2-udslippet på, og om der er en reel effekt af kvoteordningerne.


< Tilbage til hovedsiden: Ti spørgsmål til en klimaordfører


29. februar 2008, 16:00 0 kommentar(er) · 9333 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen 10 spørgsmål til Per Clausen (Ø):

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen '10 spørgsmål til Per Clausen (Ø)'.
Meget godt
0%[Ingen stemmer]
Godt
100%[1 Stemme]
Middel
0%[Ingen stemmer]
Dårligt
0%[Ingen stemmer]
Meget dårligt
0%[Ingen stemmer]

Lignende indhold
Artikler
12 spørgsmål til Per Clausen (Ø)
DebatterSvarSeneste indlæg
Landbrug og EROEI (til Per Clausen, Enhedslisten)114-03-2011 10:35
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik