Husk mig
▼ Indhold

12 spørgsmål til Mikkel Dencker (O)

Mikkel Dencker12 spørgsmål fra Klimadebat.dk til Mikkel Dencker, klimaordfører for Dansk Folkeparti


1) Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

Ja, klimadebatten havde et passende omfang i valgkampen.


2) Hvad mener du om målsætningen om 40 % reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

Regeringens mål om 40 % reduktion mener jeg er overdreven. I Dansk Folkeparti mener vi, at Danmark skal leve op til de forpligtelser, vi har påtaget os inden for EU. Ved at påtvinge os selv en langt større reduktion end andre EU-lande forringes danske virksomheders konkurrenceevne.


3) Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

Jeg mener, Danmark har gode forudsætninger for produktion af biogas, som i høj grad kan erstatte naturgas. Derfor skal der kigges på, hvordan potentialet udnyttes bedre.


4) Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

En betalingsring er en dårlig idé. For det første er det en økonomisk hæmsko, som forvrider københavnsområdet, og det er en urimelig skat på at passere et bestemt punkt, til stor gene for folk som bor i nærheden af ringen. Dertil kommer, at en betalingsring udløser spekulation i at undgå passage af ringen, så man risikerer at skabe en masse omvejskørsel.


5) Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

Nej. Jeg tror ikke, en skattereform, som både skal tage sociale og nationaløkonomiske hensyn, kan flytte noget nævneværdigt på klima- eller miljøområdet.


6) Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?

Ved at erstatte kul med biobrændsler giver man umiddelbart forbrugere og virksomheder en højere energiregning. Det svækker danske virksomheders konkurrenceevne. Jeg er også tvivlende over for, om udfasning af kul vil have nogen klimaeffekt i globalt perspektiv. Hvis danske værker udfaser kul, frigøres CO2-kvoter, som i stedet går til andre EU-lande, hvor kvoterne måske anvendes til mere partikelforurenende CO2-udledning end på danske kulværker. Derfor giver det en bundlinje med samme CO2-udledning, men mere partikelforurening.


7) Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

Nej. Dansk Folkeparti ønsker fortsat økonomisk vækst, og vi mener sagtens økonomisk vækst kan lade sig gøre, uden at dette behøver føre til mere udledning af CO2 eller partikelforurening.


8) Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

Eventuelle oliefund skal udnyttes bedst muligt. Derfor skal der kigges på, om de rette rammebetingelser er til stede, for at disse ressourcer udnyttes.


9) Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

Ja.


10) Bør overbefolkningsproblematikken placeres højere på den internationale klimadagsorden?

Ja. Overbefolkning i den 3. verden er et stort problem, i flere dimensioner. Ud over problemerne med at dække basale behov for de hastigt voksende befolkninger skaber overbefolkningen også miljø- og klimaproblemer.


11) Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

Ja.


12) Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?

Nej. Min oplevelse er, at danskerne bakker op om en afbalanceret energi- og klimapolitik, hvor Danmark i et roligt tempo omstiller sig til energikilder, som frigør os fra import fra ustabile regimer og dermed giver forsyningssikkerhed. På langt sigt forventer jeg, at VE bliver billigere end fossile brændsler, hvorfor omstillingen til VE vil ske som en naturlig udvikling.


< Tilbage til hovedsiden: 12 spørgsmål til en klimaordfører


18. december 2011, 13:17 0 kommentar(er) · 5947 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen 12 spørgsmål til Mikkel Dencker (O):

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik