Husk mig
▼ Indhold

12 spørgsmål til Per Clausen (Ø)

Per Clausen12 spørgsmål fra Klimadebat.dk til Per Clausen, klimaordfører for Enhedslisten


1) Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

Nej - desværre syntes jeg kun, det var Enhedslisten, der forsøgte at give miljø- og klimaspørgsmål en central placering i valgkampen. Det var ærgerligt, fordi det netop er gennem en ambitiøs energi- og miljøpolitik, at vi både kan yde vores bidrag til at løse klimaproblemet og skabe masser af nye arbejdspladser.


2) Hvad mener du om målsætningen om 40 % reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

Den er jeg enig i. Desværre satser regeringen alt for meget på biogas og biomasse, hvor den reelle CO2-fortrængning er meget lav og risikerer helt at forsvinde. Derfor arbejder Enhedslisten for, at der satses meget mere på solenergi og geotermi.


3) Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

På kort sigt er det vind, sol, geotermi og jordvarme. På længere sigt tror jeg også, bølgekraft kan komme til at spille en vigtig rolle.


4) Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

Det går jeg ind for. Det er vigtigt, at indtægterne går til billigere og bedre kollektiv trafik, og at der skaffes midler til omfattende investeringer i bedre kollektiv trafik inden for de nærmeste år.


5) Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

Grønne afgifter bør have det formål at få mennesker og virksomheder til at ændre adfærd, og provenuet bør bruges til at investere i grøn omstilling og energibesparelser. Afgifterne bør indrettes med et grønt bundfradrag for at undgå, at de økonomisk dårligst stillede danskere belastes med øgede udgifter på et begrænset energiforbrug.


6) Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?

Kul skal udfases hurtigt, men anvendelsen af biobrændsler skal begrænses mest muligt, og vi skal undgå enhver anvendelse af de biobrændsler, hvor CO2-reduktionen reelt er meget lille, eller hvor CO2-udslippet reelt stiger. Det er hverken økonomisk eller miljømæssigt fornuftigt at satse på biobrændsler som en væsentlig del af fremtidens energiforsyning.


7) Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

Vores ressourceforbrug og vores forurening skal reduceres i fremtiden. Det betyder, at der ikke er plads til traditionel økonomisk vækst i den rige vestlige verden i fremtiden. Større lighed, mere velfærd, større frihed, er det, der skal satses på fremover.


8) Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

Oliereserverne ved Nordpolen bør ikke udnyttes. De miljømæssige konsekvenser af olieudvinding i dette område kan blive katastrofale, og hvis vi skal reducere CO2-udslippet og overholde FNs klimamålsætning, skal vi lade nogle at oliereserverne blive tilbage i undergrunden. Grønland skal kompenseres for ikke at udvinde olie i polarområdet.


9) Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

Ja.


10) Bør overbefolkningsproblematikken placeres højere på den internationale klimadagsorden?

Spørgsmålet er vigtigt, men en reduktion af de rige landes CO2-udledning på over 85 procent inden 2050 er det, vi skal levere og derfor det, vi skal koncentrere os om.


11) Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

Ja.


12) Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?

Ja.


< Tilbage til hovedsiden: 12 spørgsmål til en klimaordfører


13. januar 2012, 17:53 0 kommentar(er) · 4808 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen 12 spørgsmål til Per Clausen (Ø):

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
10 spørgsmål til Per Clausen (Ø)
DebatterSvarSeneste indlæg
Landbrug og EROEI (til Per Clausen, Enhedslisten)114-03-2011 10:35
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik