Husk mig
▼ Indhold

12 spørgsmål til Steen Gade (F)

Steen Gade12 spørgsmål fra Klimadebat.dk til Steen Gade, klimaordfører for Socialistisk Folkeparti


1) Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

Nej, klimadebatten nåede ikke et omfang, der modsvarer udfordringens betydning for samfundet, nationalt såvel som internationalt. Pænt sagt.
Det er fortvivlende, at klimaudfordringen fyldte så lidt. Der er sikkert rigtig mange forklaringer på, at det var sådan – spændende fra kynisme hos nogle partier og redaktioner til, at det endnu er ganske få, der har forstået vigtigheden af at koble de økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer med klimaudfordringen og de stigende energipriser.


2) Hvad mener du om målsætningen om 40 % reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

Den er jeg selvsagt begejstret for. Det var SF, der lancerede dette krav, og det lykkedes at få kravet frem i slutspurten af valgkampen og – endnu vigtigere – at få det med i regeringsgrundlandet og regeringens energiudspil ’Vores energi’. De seneste ti år har de internationale forhandlinger i EU og FN savnet et troværdigt indspark fra de rige lande. Danmark har nu potentialet til igen at gå i spidsen og vise de andre rige lande, at det kan lade sig gøre at omstille – og udviklingslandene, at vi mener det.


3) Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

Frem til i hvert fald 2020 må vi nødvendigvis satse på de velafprøvede teknologier, dvs. vind og biomasse, for at nå de 40 % inden for den forholdsvis korte periode inden 2020 og for at få afviklet kul som første prioritet. I samme periode skal biogassen løftes op til at være en betydende bidragyder, baseret på gylle og affald. Jeg har selv store forhåbninger til, at solceller og geotermi vil spille en stadig stigende rolle.
I og med at vi satser på en omfattende elektrificering af samfundet, vil effektive varmepumper spille en hovedrolle, og helt grundlæggende skal vi jo først og fremmest være mere energieffektive.


4) Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

SF har foreslået trængselsafgiften for at få flyttet mest muligt transport over på det kollektive system. Det er jo selvsagt en ny afgift for dem, der skal til og fra, men en mindre udgift for samfundet og for de, der vælger at benytte det kollektive. Provenuet skal som bekendt anvendes til at gøre det kollektive transportsystem billigere og bedre.


5) Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

Ja. Efter vores opfattelse skal de grønne afgifter gennemgås, således at vi får den størst mulige miljø- og sundhedseffekt. Det betyder, at vi i højere grad end nu skal indregne de eksterne omkostninger i en reel fastsættelse af varens pris, hvad enten det er et produkt eller en tjenesteydelse.


6) Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?

Vind og biomasse skal være hovedtraktorerne, der trækker os ud af kulsporet og dermed det mest CO2-intensive brændsel. Men ikke ukritisk. SF lægger afgørende vægt på, at bioenergien baseres på bæredygtige råstoffer – dvs. overskud fra fødevareproduktion, organisk affald fra industri og husholdninger. Men vi mener også, at vi ud fra nogle ret skrappe krav til biodiversitet, natur m.v. kan producere biomasse fra flerårige energiafgrøder. Hele omtanken vedrørende biomasse skal naturligvis indbefatte, at vi også fremover skal bruge biomasse som råstof til produkter, der i dag produceres ud fra fossile råstoffer.


7) Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

Ja, selvfølgelig skal der føres en diskussion om økonomisk vækst. Det handler nemlig ikke om økonomisk vækst eller ikke økonomisk vækst. Det handler om at skabe en økonomisk vækst, der løser de grundlæggende problemer, vi står over for på ressource- og klimaområdet. Altså en økonomisk vækst, der fører til et stadig lavere CO2-udslip og ressourceforbrug … Det er den store udfordring, der kræver store og omfattende ændringer af produktion, forbrug og vaner. Netop det, SF lægger op til at starte med regeringens klima- og energiudspil. Men det er jo kun starten, der skal følges op med de næste energiplaner samt en helt ny ressource- og affaldspolitik.


8) Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

Oliereserverne er faktisk Grønlands, men selvfølgelig er det også en dansk diskussion i kraft af selvstyreaftalen. SF’s syn er, at der bør indgås en aftale om at friholde områderne i de nu isdækkede områder for en meget lang periode for at beskytte de sårbare naturområder og for at hindre politiske/militære spændinger, indtil der ikke er nogen som helst uenighed og diskussion om grænsedragningerne mellem landene i området.


9) Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

Det er helt afgørende, at der fortsættes med juridisk bindende aftaler om gensidige forpligtelser om reduktioner og hjælp til gennemførelse af disse.


10) Bør overbefolkningsproblematikken placeres højere på den internationale klimadagsorden?

Der er jo globalt stort fokus på overbefolkningsproblematikken, og næsten alle lande arbejder målrettet på at begrænse befolkningsvæksten. På den måde er det jo en uafviselig del af klimadiskussionen. Men faktisk først, når flere bliver rige. De 2-3 mia. fattigste her i verden bidrager jo næsten slet ikke, så det, der er relevant, er en diskussion om ressourceforbrug, når verden nu heldigvis ser ud til for alvor at kunne bekæmpe sult og den yderste fattigdom. Så også her ender vi med nødvendigheden af Grøn Vækst.


11) Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

Ja, bestemt.


12) Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?

Ja. Men det er klart, at der føres en kampagne for det modsatte med den begrundelse, at Danmark ikke har råd. Det er jo noget fortvivlende vås. Uanset om vi lægger os i spidsen eller ej, om man tror på, at der sker menneskeskabte klimaforandringer, så er der en voksende energiregning fremover. Vi har en klar interesse i at gøre os mest muligt uafhængige af prisen for fossil energi. Det kan kun ske gennem investeringer i energibesparelser og vedvarende energikilder. Som ’first-mover’ har vi desuden mulighed for at udvikle denne vare til andre lande, efterhånden som de også efterspørger den – som det sker allerede med vindkraft og effektive apparater. Det er en rigtig dårlig ide at vente på de stigende energipriser og så oven i købet skulle købe løsningerne på det i udlandet.
Jeg tror ikke, at modkampagnen mod klimaindsatsen holder så længe.


< Tilbage til hovedsiden: 12 spørgsmål til en klimaordfører


9. januar 2012, 20:08 1 kommentar(er) · 5237 fremvisninger

Kommentarer
Anna 8. december 2015, 08:47
Kære Sten Gade
Som altid godt at læse dine ord om hele problematikken vedr. klima / natur!
Det er fortvivlende (et godt og meget beskrivende ord du lige brugte ;o) at du ikke længere er med i SF's folketingsgruppe. Jeg håber og ved jo at du stadig er 'klima-aktiv' ;o).
Fortsat god 'kamp'!!
Mvh. Anna Sørensen
Deltag aktivt i debatten om artiklen 12 spørgsmål til Steen Gade (F):

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Atmosfærens vandindhold: Gåde i 9 kilometers højde126-11-2012 11:01
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik