Husk mig
▼ Indhold

12 spørgsmål til Villum Christensen (I)

Villum Christensen12 spørgsmål fra Klimadebat.dk til Villum Christensen, klimaordfører for Liberal Alliance


1) Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

Nej, den var nærmest fraværende. Mange i Folketinget kunne sikkert ønske sig, at der generelt arbejdes mere med de store spørgsmål, vi står over for, og mindre med proces, spin og personsager. Og her bærer medierne også en del af ansvaret.


2) Hvad mener du om målsætningen om 40 % reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

Jeg er bange for, at man ved en rigid og ensidig satsning fra dansk side kan komme til at skyde sig i foden. Vi lever i en åben økonomi, og det bør vi altid indtænke i de løsninger, vi vælger. I modsat fald risikerer vi, at der alene bliver tale om symbolske indsatser, som i bedste fald ”kun” koster os konkurrenceevnen, og i værste fald skader den samlede klimasag.


3) Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

Jeg har store forhåbninger til gas/biogas – også i forhold til transportsektoren, hvor udfordringerne er størst. Da indsatser i kvotesektoren ikke hjælper på de globale udslip, og vi er forholdsvis langt fremme med energieffektivisering i boligmassen, vil transportsektoren blive hovedudfordringen i mange år frem. Road pricing har rigtig lange udsigter og vil blive alt for dyr og risikobetonet, og el-bilerne vil ikke afgørende kunne rykke i forhold til CO2-reduktoner i transportsektoren. Derfor kan det reneste fossile drivmiddel i form af gas være interessant.


4) Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

Ikke netto flere afgifter på danske biler, som er verdens højeste, og en betalingsring skaber flere problemer, end den løser. Skal man overhovedet overveje at gå i den retning, ser vi hellere lavpraktiske løsninger i form af p-afgifter i storbyerne, som stort set vil løse trængselsproblemet i samme omfang. Hertil kommer det kæmpestore problem, at der ikke er reelle alternativer til bilen, da den kollektive trafik slet ikke er udbygget og ikke vil blive det i de næste mange år.


5) Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

Ja, hele det grønne skatte- og afgiftssystem skal saneres, således at man sikrer sig, at de ikke modarbejder hinanden, og således at rene fiskale afgifter fjernes. Endvidere skal en skattereform i langt højere grad tage afsæt i, at vi lever i en åben økonomi, hvilket betyder, at skatterne skal sænkes. NOX-afgiften er et godt eksempel på en skat, der utilsigtet kommer til at skade en grøn udvikling i økonomien.


6) Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?

Det er vigtigt, at vi sikrer os, at biobrændsler reelt reducerer drivhusgasserne, så det skal ikke gå hurtigere, end det ”klima”-fagligt og økonomisk kan begrundes. Ellers er det selvsagt en god ide.


7) Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

Der kan sættes stort spørgsmålstegn ved antagelsen om, at statsstøttet VE skaber økonomisk vækst – især når teknologierne ikke konkurrerer på lige vilkår. Højere skatter/PSO og afgifter styrker ikke væksten, det reducerer den. Økonomisk vækst kommer ikke ved hjælp af skatter og afgifter, det kommer ved reel konkurrencekraft i virksomhederne, som forudsætter gode rammevilkår.


8) Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

De skal op i den udstrækning, det kan betale sig. Vi vil få brug for olie i mange år endnu, og hvis priserne stiger, må man forvente, at det bliver rentabelt at udvinde større mængder af olie.


9) Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

Ja, men ikke nødvendigvis i en streng juridisk form. Det har vist sig, at det ikke virker. Det ser positivt ud, at alle regeringer nu ser ud til at ville forpligte sig i et eller andet omfang, selv om det naturligvis er frustrerende, at der endnu går 8-10 år, uden vi kan forvente en markant opbremsning.


10) Bør overbefolkningsproblematikken placeres højere på den internationale klimadagsorden?

Ja, bestemt. Dybest set er det denne dagsorden, der ligger bag klimaudfordringerne.


11) Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

Ja, det gør jeg. Også i den kritiske del af den. Jeg tror, det er meget vigtigt hele tiden at være opmærksom på den ”farlige symbiose” mellem en industri, der får tilskud, videnskabsmænd, der får karriere ved at forske og mene det rigtige, og politikere, der bliver valgt ved at bekymre sig om disse store spørgsmål (der som oftest er båret af frygt).


12) Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?

Ja, men jeg tror også, at man bliver mere og mere kritisk over for midlerne, så længe disse er ensidige (danske). På længere sigt vil det gå op for folk, at mange af de tiltag, vi sætter i gang er symbolske og uden effekt på det globale problem og slet ikke med effekt på beskæftigelsen. En kunstig ”grøn boble” kan vise sig, og den kan blive meget alvorlig for en gældsplaget økonomi.


< Tilbage til hovedsiden: 12 spørgsmål til en klimaordfører


19. december 2011, 16:35 0 kommentar(er) · 5864 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen 12 spørgsmål til Villum Christensen (I):

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik