Husk mig
▼ Indhold

Anden alternative energiplan 1983

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

< Anden officielle energiplan 1981IndholdsfortegnelsePrøvestationer for VE og information om VE >

Af Niels I. Meyer

Anden alternative energiplan 1983

Den anden alternative energiplan kom i sommeren 1983 [14] som reaktion på den officielle plan (EP-81) fra 1981, der stadig lagde op til atomkraft som et vigtigt element i forsyningssystemet. Forfatterne var igen en række energieksperter fra danske universiteter, hvor der var en del gengangere fra den første alternative energiplan: Frede Hvelplund, Klaus Illum, Johannes Jensen, Niels I. Meyer, Jørgen S. Nørgård og Bent Sørensen. Den nye plan (AE 83) var dog langt grundigere og mere gennemarbejdet, både metodisk og datamæssigt. Faktisk kom den i betydeligt omfang til at danne forbillede for den næste officielle energiplan, som kom syv år senere.

I AE 83 var der lagt vægt på at belyse de store muligheder for en mere effektiv udnyttelse af energien gennem en helhedsbetragtning og gennem en systematisk udnyttelse af de teknologiske muligheder. Desuden fokuserede planen på løsninger, som kunne give større fleksibilitet og sikkerhed i energiforsyningen. Disse involverer bl.a. en udstrakt anvendelse af fjernvarme, decentrale kraftvarmeværker og vedvarende energikilder.

En sammenstilling af nogle af hovedresultaterne fra EP 81 og AE 83 er givet i tabel 3.2. 1982Officiel plan i 2000Alternativ plan i 2000
Kul261 PJ387 PJ (42 %)119 PJ (27 %)
Olie430 PJ424 PJ (46 %)163 PJ (37 %)
Naturgas-83 PJ (9 %)105 PJ (24 %)
Vedvarende energi14 PJ28 PJ (3 %)53 PJ (12 %)
I alt705 PJ922 PJ (100 %)440 PJ (100 %)

Tabel 3.2: Fordelingen af Danmarks energitilførsel på energikilder i år 2000 ifølge den officielle energiplan EP-81 (basisalternativ) og den alternative energiplan AE 83. Enheden er PetaJoule (PJ).

Sammenligner man tallene i tabel 3.2 med de aktuelle tal i dag, kan man konstatere, at AE 83 var for optimistisk med hensyn til gennemførelsen af de potentielle energibesparelser. Det absolutte energiforbrug ligger tættere ved forudsigelsen i EP 81. Til gengæld var AE 83 for pessimistisk, hvad angår den absolutte mængde af VE, som er omtrent dobbelt så stor som forventet (medens den relative dækning med VE passer meget godt). VE-mængden i EP 81 ligger langt under det faktisk opnåede.

< Anden officielle energiplan 1981IndholdsfortegnelsePrøvestationer for VE og information om VE >


 0 kommentar(er) · 3920 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Anden alternative energiplan 1983:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
EU's klima- og energiplan
Fjerde officielle energiplan, Energi 21
Tredje officielle energiplan, Energi 2000
Anden officielle energiplan 1981
Første alternative energiplan 1976
NyhederDato
Gigantisk tysk energiplan i modvind15-04-2011 12:17
EU: Alternative brændstoffer kan erstatte diesel28-01-2011 05:36
DebatterSvarSeneste indlæg
Alternative svar105-04-2018 14:29
Hvordan få bugt med "alternative sandheder"003-02-2018 13:36
Alle talerne fra "Det alternative topmøde"1114-10-2012 23:00
En forbrugerorienteret energiplan17027-05-2012 13:42
Regeringens Energiplan 2050611-03-2011 22:30
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik