Husk mig
▼ Indhold

Anne Mette K. Jørgensen, Kirsten Halsnæs og Jes Fenger: Den globale opvarmning - bekæmpelse og tilpasningForlagets beskrivelse:
Udkommer i et samarbejde mellem Gads Forlag og Danmarks Meteorologiske Institut, der bl.a. står for klimaovervågning.

Rygende varm nyhed!

Netop som FN's klimatopmøde i New Delhi er overstået udkommer denne bog om de globale klimaproblemer. Med alt det spændende og omdiskuterede stof. Kort fortalt indeholder "Den globale opvarmning":

1) Konkrete oplysninger om de klimaændringer, der har fundet sted i de sidste 100 år.
2) Spændende diskussion af, hvad deres årsager har været.
3) Forudsigelse af klimaets udvikling de nærmeste år - og på langt sigt; begge dele under betingelser, der er gjort nøje rede for, og som er yderst realistiske.
4) Beskrivelse af klimaændringernes konsekvenser - både dem, vi allerede kender, og dem, man kan forvente fremover.
5) Oplysninger om, hvad det indebærer at begrænse drivhusgasudslippene og dermed klimaændringerne.
6) Beskrivelse af de muligheder, vi har for at begrænse skaderne og for at tilpasse os dem, vi ikke kan undgå.

Bogens formål er at give klar besked om klimaproblemerne til alle interesserede danskere uanset baggrund og uddannelse. Det er ikke en dommedagsbog, men heller ikke en bog, der lægger op til bare at lade stå til.

Bogen beskæftiger sig både med det globale og det danske perspektiv. Den gør det klart, at man ikke længere kan diskutere, om der har fundet klimaændringer sted. Den gør det også klart, at vi mennesker med stor sandsynlighed bærer en del af ansvaret for disse klimaændringer.

Men der er meget andet at diskutere. Det kunne f.eks.være, hvor høj verdenshavenes vandstand vil blive. De færreste tænker nok på, at den vil fortsætte med at stige i tusinder af år efter, at atmosfærens drivhusgasindhold og temperaturen er blevet stabiliseret. Man kunne også diskutere, hvordan fordelingen af klimaændringernes negative konsekvenser bliver. De uretfærdige realiteter er, at det også på dette område bliver de fattige lande, der må bære den største byrde. Endelig kunne man diskutere, hvad der skal til for at bremse op - hvilke virkemidler af teknisk, økonomisk og politisk karakter har vi egentlig til rådighed. Disse og mange andre højaktuelle emner tager bogen op. Med udgangspunkt i fire søjler af viden, nemlig

1) de klimaændringer, man har registreret igennem de sidste ca. 100 år,
2) klimasystemets virkemåde,
3) den forventede samfundsudvikling,
4) sammenhængen mellem samfund og klima

giver bogen et bud på, hvordan klimaet vil udvikle sig i de kommende år. Og hvad konsekvenserne for natur, sundhed og erhvervsliv kan tænkes at blive.

Sidst men ikke mindst gennemgår bogen, hvad vi kan gøre for at bekæmpe klimaændringerne, og - i det omfang det ikke lykkes - hvordan vi kan tilpasse os dem. Gennem internationalt samarbejde og en fornuftig planlægning kan de samlede omkostninger til bekæmpelse og tilpasning begrænses, og i visse tilfælde kan der endog være overskud i form af økonomisk udvikling og sundhedsgevinster.

Bogen er baseret på de aller seneste oplysninger fra FN's klimapanel. I det hele taget er der lagt stor vægt på, at det faglige grundlag er i orden. Men det har ikke gjort det til en tør og kedelig fagbog for specialister. Det både spændende og tankevækkende i klimaproblemerne er trukket frem og formidles i et klart og let tilgængeligt sprog. Også bogens mange fotos og tegninger gør det let at forstå problemernes kerne.

Bogens forfattere arbejder til daglig med klimaproblemerne og deres konsekvenser og deltager i det internationale samarbejde om problemernes løsning. Anne Mette K. Jørgensen er divisionschef på Danmarks Meteorologiske Institut og arbejder især med klimaet som sådan. Kirsten Halsnæs er forskningsspecialist på Forskningscenter Risø og arbejder med de samfundsmæssige sider af klimaproblemerne. Hun er i skrivende stund i New Delhi til klimamøde. Jes Fenger er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser og arbejder med klimaændringernes konsekvenser for naturen.

Udgivet 18-11-2002
Gad
181 siderAnmeldelser
Denne bog er endnu ikke anmeldt.

Deltag aktivt i debatten og anmeld bogen Anne Mette K. Jørgensen, Kirsten Halsnæs og Jes Fenger: Den globale opvarmning - bekæmpelse og tilpasning:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik