Husk mig
▼ Indhold

Biomasse

Biomasse er den mest betydningsfulde vedvarende energitype både i Danmark og på globalt plan. I Danmark udgøres forbruget af vedvarende energi af 70 procent biomasse. På verdensplan er andelen 80 procent. Selve betegnelsen dækker over den masse, der dannes ved planternes fotosyntese med solen som energikilde. I energisammenhænge er de mest almindelige produkter halm, brænde, træpiller, træaffald, bionedbrydeligt affald, biogas m.m.

Forbruget i Danmark af biomasse i energiproduktionen er firedoblet i perioden mellem 1980-2005. Størstedelen af forbruget består af fast biomasse, mens en mindre del udgøres af biogasser, der for eksempel kan produceres af husdyrgødning fra landbruget.

Størstedelen af anvendelsen af biomasse er rettet mod varme-produktion. Anvendelsen af biomasse i energi-produktionen er CO2-neutral, da afbrændingen ikke udleder mere end den enkelte plante har optaget fra jorden.

Bioethanol, der blandt andet kan bruges til biobenzin, produceres på biomasse.

Eksterne links/kilder:
Energistyrelsen
Danbio.info

Kilde: Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.

Fra SKOLEduel:
Biomasse er for eksempel korn, sukkerrør, majs, raps, solsikke, halm og træ. Biomassen kan bruges til at fremstille flydende eller gasformige brændsler. Biomassen kan være dyrket direkte til formålet, men den kan også bestå af nedbrydelige restprodukter og affald. Biobrændsler kan både laves af planter som kan spises og af planterester, som vi ikke spiser – for eksempel stængler. Brændsler fra spiselige afgrøder kalder man 1. generations biobrændsler, og brændsler fra ikke spiselige afgrøder kalder man 2. generations biobrændsler.

Vi kunne udnytte biomasse meget bedre
Vi kunne få en langt større del af vores varme og elektricitet ved at unytte energien i biomasse. Men der er også en grænse. Forskere fra blandt andet Forskningscenter Risø vurderer, at vi kunne dække omkring 20 procent af vores samlede energiforbrug via biomasse, hvis vi ville. Det svarer til 160 PetaJoule ud af de 830, vi bruger om året. Men så kunne vi nok heller ikke komme højere op, som teknologien ser ud i dag. Biomassen vil altså aldrig kunne dække 100 procent af vores energiforbrug alene. Men biomassen er meget vigtig som supplement til for eksempel vindenergi og solenergi.

Flere muligheder i biogas
I dag dækker biogas omkring 3,7 Petajoule af danskernes samlede energiforbrug på omkring 830 Petajoule om året. Men vi kunne godt bruge 10 gange så meget biogas, hvis vi ville. Biogasanlæggene kan dels forsyne kraftvarmeværker med biogas. På den måde kan kraftvarmeværket spare på naturgassen. Men biogassen kan også udnyttes på mindre lokale anlæg til at producere el og varme i nærområdet.

Biogasanlæg har flere fordele. Blandt andet kan de omsætte vådt og besværligt affald som for eksempel gylle og slagteriaffald. Samtidig sparer de miljøet for både CO2, metan og lattergas, som er drivhusgasser. I regeringens nye energivision planlægger man da også at opføre omkring 50 nye store biogasanlæg frem til år 2025.

Halm kan supplere kul på kraftværker
Flere danske kraftværker bruger efterhånden halm som supplement til kul i det man kalder samfyringsanlæg. I dag dækker halmen omkring 16 Petajoule af vores energiforbrug. Men forskere mener, at vi godt kan komme helt op på 55 Petajoule per år.

Mere gas fra biomassen
Man kan også udvinde noget, man kalder syntesegas fra biomassen. Denne gas kan for eksempel bruges i motorer eller til videre produktion af flydende brændstof.

Spørgsmål
En af biomassens store fordele er, at den kan lægges på lager, til man har brug for den. Det er i modsætning til elektricitet for eksempel fra sol og vind. Hvor meget skal vi satse på biomasse i fremtidens energisystem? Skal vi stile mod at få dækket de 20 procent af vores samlede energiforbrug fra biomasse?

Kilde: SEAS-NVE


 0 kommentar(er) · 6964 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Biomasse:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Kulkraftværker skal skifte til biomasse22-10-2010 14:02
Biomasse-industrien vil vokse 50 procent25-01-2010 08:24
Danskerne vil have sol, vind og biomasse14-11-2008 06:34
DebatterSvarSeneste indlæg
Biomasse - Fup og fakta !402-07-2013 20:36
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik