Husk mig
▼ Indhold

Catharina Toft: UNFCCCs forsøg på sikkerhedsliggørelse af klima

Speciale ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, september 2011

UNFCCCs forsøg på sikkerhedsliggørelse af klima
- En analyse af forsøget på sikkerhedsliggørelse af klimadebatten i UNFCCCs COPs siden 1992


Forfatter: Catharina Magdalena Merle Toft
Vejleder: Kirsten Worm.


> 1. Indledning
    1.1 Problemformulering
> 2. Teoretisk og metodisk tilgang
    2.1. Opgavens opbygning
      2.1.1. DEL 1
      2.1.2. DEL 2
      2.1.3. DEL 3
    2.2. Opgavens afgrænsning
      2.2.1 Hvad er UNFCCC?
      2.2.2 Hvad er klimadebatten?
    2.3. Klimadebattens historik
      2.3.1 Beslutninger
    2.4. Specialets teoretiske udgangspunkt
      2.4.1. Sikkerhedsliggørelsesteori
      2.4.2. Sikkerhedsliggørelsens komponenter
      2.4.3. Diskursteori
      2.4.4. Talehandlingsteori
    2.5. Metode og analysestrategi
      2.5.1. Forskningsstrategien
      2.5.2. Forskningsdesign
      2.5.3. Empirisk afgrænsning
> 3. De faciliterende omstændigheder
    3.1. Aktørens status
    3.2. Publikums forhåndsopfattelse
> 4. Analyse af rapporterne
    4.1. Klimakonventionen
    4.2. COP1
    4.3. COP2
    4.4. COP3
    4.5. COP4
    4.6. COP5
    4.7. COP6
    4.8. COP7
    4.9. COP8
    4.10. COP9
    4.11. COP10
    4.12. COP11
    4.13. COP12
    4.14. COP13
    4.15. COP14
    4.16. COP15
    4.17. COP16
> 5. Sammenfatning af analysens overordnede konklusioner
    5.1. Sikkerhedsliggørelsesforsøgenes udformning
    5.2. Klimadebatten forsøges sikkerhedsliggjort
    5.3. Deltagere
      5.3.1. Klimaengagement blandt ilandene
      5.3.2. Ulandenes status
      5.3.3. Funktionelle aktørers indflydelse
> 6. Politiske konsekvenser
    6.1. Bredt vs. smalt sikkerhedsbegreb
    6.2. Sikkerhedsliggørelse skaber fronter
    6.3. Free rider problemet
    6.4. Marginalisering af andre miljøproblemer
    6.5. Sikkerhedsbegrebets udvaskelse
> 7. Metodekritik
    7.1. Troværdighed
    7.2. Pålidelighed
    7.3. Bekræftelse
    7.4. Relevans
    7.5. Konstruktivismens indflydelse
    7.6. Fravalg
    7.7. Analysestrategiens fordele og ulemper
> 8. Konklusion
> Litteraturliste
> Noter

> Samlet pdf-udgave af specialet, inkl. bilag (s. 85-219)▲ Til toppen
Afstemning
Hvilken af verdens førende økonomier er længst fremme i omstillingen til vedvarende energi?

USA

EU

Kina

Japan

Indien

Brasilien

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2019 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik