Husk mig
▼ Indhold

COP7

Af Catharina Magdalena Merle Toft
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2011.


< COP6IndholdsfortegnelseCOP8 >


4.8. COP7
Det følgende afsnit vil undersøge den etablerede diskurs og talehandlingerne under COP7163, inkluderende Marrakech Accords.

COP7 er den første COP, hvor klimaforandringer bliver hævet op på et niveau, hvor de bliver sat i forbindelse med terror. Samme år har der været terrorattentater i New York, og terror er den nye diskurs, når det gælder sikkerhed. Dette er også året, hvor IPCCs Third Assessment Report bliver offentliggjort. Dennes resultater falder dog i baggrunden ift. klimadebattens ækvivalering med terrorhandlingerne.

Overordnet set centrerer diskursen under COP7 sig om terror. Terrorbekæmpelse bliver en flydende betegner i de fleste taler, der i højere grad tager udgangspunkt i, hvordan også klimaforandringer på sigt kan føre til terrorhandlinger, fremfor at handle om adaptation og mitigation.164

Diskursen under COP7 lægger stor vægt på solidaritet mellem landene. Klimadebatten ækvivaleres med terrorisme, ekstremisme, had, afvisning af andre og fattigdom, hvilket truer økonomien, udviklingen og planetens fremtid eksistentielt. Derfor skal der ske en økonomisk og samfundsmæssig udvikling, herske dialog mellem civilisationer og kulturel interaktion, herske solidaritet, ske en fattigdomsbekæmpelse og etableres en bæredygtig udvikling.

Jan Pronk formand for COP6, påstår, at multilateralisme virker, og at internationale relationer og FN er vigtigere end nogensinde før, da den største trussel mod sikkerhed og stabilitet ligger i socioøkonomisk ulighed og politisk marginalisering. Netop derfor må konferencens deltagere ikke vige tilbage fra fremtidig debat, men skal vedligeholde kommunikation og dialog.165

Mohamed Elyazghi, marrokansk miljøminister og formand for COP7, påstår, at truslen fra klimaforandringerne er ægte, og at den øgede globale opvarmning har en direkte indflydelse på menneskeheden, økosystemer, verdensøkonomien og sociale systemer, og han henviser til, at Afrika er et kontinent, der især mærker de negative effekter af klimaforandringerne, og at det er nødvendigt for det internationale samfund at samarbejde. Han påstår, at det, at konferencen trods terrorattentatet i New York, finder sted som planlagt, er et tegn til terrorister om, at det internationale samfund kan samarbejde om fælles løsninger. Han anmoder herpå konferencens deltagere om et grundlag for Kyoto-Protokollens ikrafttræden og en indsats for elimineringen af fattigdom og forbedrelsen af leveforholdene i ulande.166 Jf. afsnittet om talehandlingsteorien, er dette et af analysens typiske eksempler på en tydelig illokutionær kraft, idet aktørens intention i udførelsen af en ytring udtrykkes. Det er samtidig tydeligt, at aktørens intention er at styrke ulandenes position fremfor at bekæmpe klimaforandringerne.
It was his hope that such efforts would be placed in the general context of the struggle to eradicate poverty and improve living conditions in the developing world. (...) The Convention should take its rightful place, alongside the instruments on biodiversity and desertification, in the fight against poverty, hunger, and the problems of water supply.

Abdelaziz Saadi, formand for regionalrådet i Marrakesh, påstår, at Marokko er præget af stadig stigende tørke og en voksende ørken, hvilket har en negativ effekt på økonomien.167

Michael Zammit Cutajar påstår, at aftalerne opnået i Bonn har været et stort skridt i kampen mod klimaforandringer og et gennembrud i det multilaterale samarbejde, der er blevet yderligere styrket ved at afholde den aktuelle COP. Han anmoder konferencens deltagere om, at de opretholder det politiske øjeblik, som blev etableret i Bonn, og transformerer det til beslutninger, der garanterer Kyoto-Protokollens implementering. Han påstår, at det er økonomi, der har størst indflydelse på klimaforandringer, og han anmoder derfor konferencens deltagere om, at de vil forstå, hvad det vil koste ikke at agere.168

Mohammed VI, konge af Marokko, påstår, at de afrikanske lande har behov for international støtte i form af finansiel støtte, klimavenlig teknologi, viden og menneskelig- og institutionel kapacitet. Han anmoder i den sammenhæng ilandene om at støtte de afrikanske lande.169
(…) African countries (...) are very much in need of strong international support, in terms of environmentally friendly technology, know-how and human and institutional capacity. Moreover, this effort requires new and additional financial resources as well as the reduction of the burden of the external debt of these countries.

Kofi Annan påstår, at klimaforandringernes påvirkninger har en uønsket effekt på den socioøkonomiske proces og er en af de største udfordringer, verden har set. Han henviser især til de afrikanske lande, der ikke selv har bidraget til klimaforandringerne men må lide under konsekvenserne. Han anmoder derfor om, at ilandene ratificerer Kyoto-Protokollen, så den kan træde i kraft ved Johannesburg Summit i 2002, og herved viser ulandene, at de tager udfordringen seriøs og vil forhindre, at klimaforandringer bringer større ulighed.170

På trods af det alvorlige forsøg på sikkerhedsliggørelse under COP7, bliver det også året, hvor USA trækker sig ud af Kyoto-forhandlingerne pga. ulandenes manglende deltagelse.171 Det fremgår også af de afrikanske aktørers talehandlinger, at der primært er fokus på økonomi og finansiel støtte til Afrika. 2001 er dog også året, hvor USA får en ny regering under ledelse af George Bush, der gælder som klimakritiker, og Bush-regeringen er fra mange sider blevet beskyldt for at være årsag til, at USA trak sig ud af Kyoto-forhandlingerne.

< COP6IndholdsfortegnelseCOP8 >


 0 kommentar(er) · 3025 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen COP7:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik