Husk mig
▼ Indhold

Der er grund til bekymring, men næppe ukontrollabel angst...

Af Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker (Ph.D.), International Arctic Research Center, University of Alaska Fairbanks, Alaska, USA.

Klodens gennemsnitstemperatur nærmer sig nu de 14,5 grader celsius, hvilket betyder, at temperaturen i de sidste 100 år er steget mellem 0,7 og 0,8 grader celsius. År 2007 var således det 8. varmeste år, der indtil nu er registreret, med 1998 som det varmeste, mens årerne 2005, 2003, 2002, 2004, 2006 og 2001 indtager 2. til 7. pladsen. I takt med de varmere temperaturer bliver der i stigende grad fokuseret mere på klimaet og CO2-udslippet, samt på de nuværende og fremtidige konsekvenser for klodens forskelligartede økosystemer og for os mennesker. I den engelsktalende del af verden er man gået så vidt, at diagnosen "eco-anxiety" nu eksisterer. En tilstand der giver sig udslag i ukontrollabel angst over for klodens fremtid og klimaændringernes konsekvenser. Fremtidige konsekvenser, som hos nogle mennesker sætter sig så dybt, at det direkte medfører psykiske lidelser.

Tilbage i begyndelsen af 1980'erne, da popgruppen Shu-bi-dua indspillede sangen "Costa Kalundborg", som er at finde på albummet Shu-bi-dua 8, var der næppe tale om en ukontrollabel angst over for klodens fremtid, men vel nærmere en karikeret fortælling om fremtidens verden. Men hvem ville for blot 25 år siden have troet, at Shu-bi-dua's karikerede sang måske en dag ville ramme plet på nogle områder? Man syntes vel nærmest på daværende tidspunkt, at sangteksten var en sjov overdrevet latterliggørelse af fremtidens klimatiske forhold og dets afledte effekter – tænk at Danmark skulle blive det nye "tropeferie-paradis".

Vi lever i en verden, hvor det stigende menneskeskabte CO2-udslip påvirker vores atmosfærer – eller som Shu-bi-dua udtrykte det: "Der er sket en forurening af den ydre atmosfære". En CO2-koncentration der nærmest synes at have udviklet sig eksponentielt fra omkring 280 ppm før industrialiseringen til 387 ppm i dag. FN's klimapanel samt globale og nationale politikere tillægger årsagen til det varmere klima den eksplosive ændring i atmosfærens CO2-indhold. Ikke alle deler dog den opfattelse – men bred enighed er der dog omkring, at kloden er under kraftig forandring, hvilket specielt ses i de arktiske områder. Isen smelter "nu", hvilket sker som følge af den stigende temperatur og den deraf følgende længere periode med tø. En kædereaktion af processer er igangsat i Arktis. Havisen smelter nu så meget, at både Nordøst- og Nordvestpassagen er åben om sommeren. Et isfrit Polarhav vil ligeledes kunne accelerere afsmeltningen af den grønlandske indlandsis, som i modsætning til den smeltende havis vil få verdenshavene til at stige. Alene nettoafsmeltningen fra Indlandsisen betyder, at stigningen i det globale havniveau i disse år forøges med mellem 0,5–0,7 mm pr. år. En stigning der vil accelerere for fremtiden.

Kloden er under forandring fra nord til syd, hvilket Shu-bi-dua udtrykker på følgende måde: "Eskimoerne får solstik og Sahara bli'r til is, og Danmark bli'r det nye tropeferie-paradis". Nu er det desværre ikke sådan, at isen gendannes i Sahara, når den smelter på polområderne. Men derimod viser tendenserne, at de tørre områder bliver mere tørre med den risiko til følge, at de ørkener, der allerede eksisterer – eksempelvis Sahara – breder sig, og at nye områder vil blive udsat for ørkendannelse. De entydige tendenser kloden rundt taler deres eget sprog – forandringerne sker "nu".

Klimaet har brug for politisk handling. Der er tale om et globalt emissionsproblem, hvad enten udslippet kommer fra nedslidte fabrikker i Kina og Indien, fra energifrådsende motorkøretøjer i USA eller fra afbrænding af kul til energi i Danmark. En reduktion af CO2-udslippet vil ene og alene ikke udgøre den endegyldige løsning på den globale opvarmning. Klimaet er et komplekst dynamisk system af processer og indbyrdes relationer, og feedbackmekanismer mellem atmosfæren og jordoverfladen (ocean og landområder), kombineret med effekten fra solen.

Der er grund til bekymring men næppe ukontrollabel angst. Men kan vi med den politiske fokusering og indsats imod de fremtidige klimaforandringer – med fokuseringen på stigningen af CO2-koncentrationen i atmosfæren som eneste udslagsgivende faktor for det ændrede klima – påvirke og hindre klimaudviklingen og dets konsekvenser? Vi skal nok begynde at indstille os på, at fremtidens verden blive endnu mere karikeret end Shu-bi-dua sangen beskrev det tilbage i 1980'erne. Måske bliver Danmark netop det nye "tropeferie-paradis"...

1. oktober 2008, 20:54 15 kommentar(er) · 9488 fremvisninger

Kommentarer
manse42 2. oktober 2008, 11:50
det er tragisk at selv Shubidua bliver fejlciteret fordi det passer i ens
kram...
Susan 2. oktober 2008, 14:42
Fejlcitat, er der næppe tale om. Men sangen kan tolkes som man vil


Costa Kalundborg

Der er sket en forurening
af den ydre atmosfære
så meterologerne har lovet at
vi nu får bedre vejr.
Eskimoerne får solstik og Sahara bli'r til is
og Danmark bli'r det nye tropeferie-paradis.

Så er du træt af Syden sne og slud:
Ta' til det varme nord.

Ta' til Costa Kalundborg
hvor de slanke palmer står
og svajer blidt for brisen
bag Jens Hansens bondegård.

Kilde: http://www.shubidua.mfh.dk/tekster/costa-k.htm
mernild 2. oktober 2008, 18:35
Til manse42,
Det er fint med kritik, hvis man "rammer målet"! Ærgeligt, når der rammes forbi.

Bedste hilsner
Sebastian H. Mernild
Kaare_com 2. oktober 2008, 23:12
"Nu er det desværre ikke sådan, at isen gendannes i Sahara, når den smelter på polområderne. Men derimod viser tendenserne, at de tørre områder bliver mere tørre med den risiko til følge, at de ørkener, der allerede eksisterer – eksempelvis Sahara – breder sig, og at nye områder vil blive udsat for ørkendannelse. De entydige tendenser kloden rundt taler deres eget sprog – forandringerne sker "nu"."

Ovenstående citat er næsten i direkte modstrid med fund gjort af lektor Kjeld Rasmussen fra Institut for Geografi og Geologi på KU. Han fortæller bl.a. følgende: "Vores analyser antyder, at på kontinental skala er klima og nedbør den væsentligste årsag til variationer i fotosyntesen. Tørken i Sahel-området i 1970'erne og 1980'erne gav anledning til et fald i vegetationsdækket og dermed fotosyntesen, og den stigning, vi har observeret over de seneste 25 år, viser, at vegetationsdækket er i færd med at komme sig efter tørken. Overudnyttelse, herunder overgræsning, er mindre væsentlig på den store skala, men der kan helt sikkert findes mange lokale eksempler på det modsatte. Årsagerne til tørken i Sahel er ikke afklarede, men det er langt fra givet, at den har noget med den globale opvarmning at gøre,"

Han siger også om indikatorer på ørkenspredning: "Én indikator er fotosynteseaktiviteten: Hvis den stiger, udvikler vegetationen sig i positiv retning. Satellitbillede-baserede analyser viser, at der faktisk er sket en stigning i fotosyntesen mange steder i Afrika siden 1982, herunder i Sahel-området lige syd for Sahara. Altså foregår der ikke generelt ørkenspredning i dette område set over de seneste 25 år."

God Weekend,

Kaare
mernild 3. oktober 2008, 10:08
TIl Kaare,

Jeg er bekendt med Kjeld Rasmussen's studie – et meget interessant af slagsen. Der er altid undtagelser. I Arktis ses fx: 1) gletschere med positiv massebalance, selvom langt størsteparten har negativ massebalance; og 2) aftagende vinter temperaturer enkelte steder siden 1957, selvom vinter temperaturerne generelt har været stigende. I dit citat fremhæves Sahel-området, men nu er Sahara mere end blot Sahel. Jeg har i klummen her valgt at se på de generelle tendenser, og ikke på undtagelserne.

God weekend...

Bedste hilsner fra Santa Fe, NM
Sebastian H. Mernild
miljoegrisen 3. oktober 2008, 14:15
Som altid en fin klumme

godt med lidt input fra ekspert viden her på Klimadebat
GLAR 4. oktober 2008, 21:35
Til Miljøgrisen

Mennesker der altid henviser til eksperter, tænker ikke selvstændigt, de bruger udelukkende deres hukommelse.
Susan 6. oktober 2008, 22:51
Til GLAR!
Skulle du nu ikke tage og finde den gode tone frem? Der er ingen grund til at smide med sten (husk den med glashuset).
HikerJens 8. oktober 2008, 13:04
Ny rapport nedtoner CO2's rolle og undsiger IPCC konklusion fra 2007.

"An underlying temperature trend of 0.062±0.010ºK/decade was estimated from data in the tropical latitude band. Corrections to this trend value from solar and aerosols climate forcings are estimated to be a fraction of this value. The trend expected from CO2 climate forcing is 0.070g ºC/decade, where g is the gain due to any feedback. If the underlying trend is due to CO2 then g~1. Models giving values of g greater than 1 would need a negative climate forcing to partially cancel that from CO2. This negative forcing cannot be from aerosols.
These conclusions are contrary to the IPCC [2007] statement: "[M]ost of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations."

Rapport af John Christy og David Douglass

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0809/0809.0581.pdf
manse42 13. oktober 2008, 15:57
@ Mernild
Sangen kan tolkes som man vil som Susan siger, men
du har næppe belæg for at Shu-bi-dua i 1982 da de skrev sangen tænkte på global opvarmning og klimaforandringer og slet ikke bare alment talte om hvor sær det lyder at "meteorologerne lover bedre vejr"?
Et år hvor man både talte om global nedkøling og våbenkapløb? Seks år før IPCC blev dannet? På et tidspunkt hvor man taler om syreregn og forurening med aerosoler (SO4)?
To et halvt år efter The Clash skriver om "iceage to come" efter 3-mile Island ulykken? Den nukleare vinter som følge af oprustning. Ligesom i "Ronald og Leonid" på samme plade? Året efter kommer Nena med "99 luftballons".
Skulle den beskæftige sig med noget som ingen faktisk var i gang med at tænke på.
Derfor mener jeg det er et fejlcitat.
mernild 26. oktober 2008, 02:36
@ manse
Tak for svaret! Fint med perspektiveringen og rundturen i 80'er musikken. Tanker må de nu havde gjort sig, siden sangen blev til - det kunne være interessant at spørge dem, hvilke tanker/overvejelser der lå bag teksten til sangen 'Costa Kalundborg'...

Bedste hilsner fra Alaska
Sebastian H. Mernild
mernild 27. oktober 2008, 22:45
@ manse m.m.

Jeg har netop modtaget denne mail fra Michael Hardinger her i USA. Michael Hardinger er kendt fra Shu-bi-dua, hvor han var guitarist i perioden 1973-97.

Her er hvad Michael skriver:

Vi prøvede altid at klemme et par synspunkter ind i Fonas store salgs-slamberter.

Der var naturligvis snak om klimaforskydninger og årsagerne i 70-erne. Jimmy Carter og mange andre sagde mange upoppelære ting i de dage.

Vi behandlede hvaldrab (Hvalen Valborg)
Vi behandlede sældrab (Vuggevisen-1979)
Vi behandlede klimaforandring (Costa Kalundborg)
Vi behandlede kold krig (Ronald og Leonid) med de smukke linjer

"Det er de store gamle mænd der styrer vores jord
de gør det med en fyldepen og pæne fyldeord."

Vi behandlede 1. majs degradering til "fridag" (Den Grønne)
Vi behandlede alternative energikilder (A. Thomsen)
Vi behandlede AIDS (En sang for livet -1987)
Vi behandlede computermusik (i 1982!!!) (Melogik)
Vi behandlede USA-snobberiet (1976) (Rebild)
Og meget mere.

Herudover har jeg skrevet om arbejdsløshed (Den usynlige mand)
Fredsbevægelsen (Bomber og Kanoner)
Euro-forbehold (3xeuro)
Aflivning af Saddam (Saddam) i 1998
Protest mod krigen i Iraq (Bush) i 2003 og idiotiet i at Danmark stiller op til at gå i krig mod Iraq, hvorfor dog ikke Sverige, de vil ikke betale deres andel af Fehmarn-broen??

Og så videre.

At vi bare var så fede at man kunne danse og drikke øl til vores musik er jo et mægtigt plus.
Hvad vi aldrig rigtig kunne var at skrive en god kærlighedssang.

Ned med Alt!
Rød Font.
Dingdong.


Bedste hilsner fra Alaska
Sebastian H. Mernild
mernild 1. november 2008, 23:37
November klumme mangler:

Jeg havde pokkers travt i oktober med bl.a. forskningsophold i Colorado/New Mexico, forskningsansøgninger, videnskabelige artikler m.m. Derfor mangler november klummen. En ny klumme er klar 1. december.

Bedste hilsner fra Alaska
Sebastian H. Mernild
steppo 2. november 2008, 09:17
Temperaturen er på vej ned - kan I også skyde skylde på Co2 pga det ?
Vi går ind i en periode med koldere vejr så hold nu op med de dommedagsteorier - perioden med opvarmning på Jorden er slut for nu og den var IKKE menneskeskabt
http://blog.tv2.dk/steppo/entry276063.html
mernild 4. november 2008, 20:40
@steppo
Hvad fremtiden bringer, er der ingen der ved. Om vi går ind i en periode med koldere vejer, er der ingen der ved.

Det er blot vigtigt at huske på, at temperaturen variere op og ned, som kurserne på børsen. At fokusere kun på få års observationer er uhensigtsmæssigt. Få års data er ikke tilstrækkeligt, når man ønsker at undersøge klimasystemets dynamik og dets indbyrdes relationer. Vi underviser vores elever i, at man skal være varsomme med at tolke på et for spinkelt grundlag. Et utilstrækkeligt datagrundlag kan uheldigvis medføre forkerte konklusioner. Det nytter ikke at se sig blind på kortvarige klimapulser, når man skal vurdere den generelle klimaudvikling. Det handler om, at tage de store briller på for at se de langsigtede trends.

Bedste hilsner
Sebastian H. Mernild
Deltag aktivt i debatten om artiklen Der er grund til bekymring, men næppe ukontrollabel angst...:

Husk mig

Vurderinger
Du skal være logget ind for at vurdere artiklen 'Der er grund til bekymring, men næppe ukontrollabel angst... (Mernilds Klumme, oktober 2008)'.
Meget godt
0%[Ingen stemmer]
Godt
67%[2 Stemmer]
Middel
33%[1 Stemme]
Dårligt
0%[Ingen stemmer]
Meget dårligt
0%[Ingen stemmer]

Lignende indhold
Artikler
Grund til bekymring over klodens nutidige og fremtidige tilstand? (Mernilds Klumme, oktober 2007)
NyhederDato
Stigende bekymring for klimaet19-02-2009 05:34
DebatterSvarSeneste indlæg
Grund til bekymring..?3528-11-2015 12:18
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik