Husk mig
▼ Indhold

Er sandheden ubekvem ...

Af Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker (Ph.D.) ved Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA.

Den offentlige klimadebat har ofte, uheldigvis, været præget af katastrofescenarier, hysteri, overdrivelser, dommedagsprofetier, religiøs ildhu samt antaget proportioner af heksejagt. Sidstnævnte, senest specielt imod FN’s klimapanel, IPCC. Elementer, der alle er uhensigtemæssige og ødelæggende for den objektive debat.
Herudover er det bekymrende, at den konstruktive debat om global opvarmning afspores af debattører og lobbyister, der konstant betvivler drivhusteorien uden faglig pålidelighed og med løst underbyggede argumenter. Personer, der gør debatten til en politisk ideologi. Den offentlige klimadebat bør ikke domineres af uvidenskabelige argumenter, men derimod tage udgangspunkt i naturvidenskabelige fakta.

FN’s klimapanel har gennem længere tid været fortaler for drivhusteorien, og med panelets seneste vurderingsrapporter fra 2007 (The Fourth Assessment Report (AR4), som indeholder fire seperate rapporter) indikeres det, hvordan forholdene pt. er (det vil sige var frem til cirka 2005), og hvordan de kan udvikle sig her på kloden ved en fortsat udledning af klimaforstyrrende drivhusgasser.
Senest er det kommet frem, at enkelte af disse rapporter indeholder små fejl (lad os kalde dem problemområder), og enkelte af panelets hovedforskere (-forfattere), ansat ved det britiske University of East Anglia, er blevet beskyldt for bl.a. at have holdt data hemmelige for kritikere og for at holde kritiske forskere ude af klimapanelet, hvilket selvfølgelig er uacceptabelt, da videnskabens princip om åbenhed er blevet brudt. Af problemområder i AR4, der ikke bygger på saglighed, kan for eksempel nævnes:
- at gletscherne i Himalaya ifølge klimapanelet vil forsvinde i 2035, hvilket cirka er 100 år tidligere end foreslået af andre kilder. Det er fejlagtigt, at disse gletschere bortsmelter hurtigere end andre gletschere på kloden.
- at 55 procent af landet Holland skulle ligger under havniveau, når der i virkeligheden kun er tale om blot det halve.
- en simplificering af det nordafrikanske høstudbytte, således at en lavere produktion alene skulle bygge på forandringer i klimaet.

Disse problemområder til trods, så rokkes der ikke ved hovedkonklusionerne i FN-rapporterne: Klodens menneskeskabte drivhusgasser er med 90 procent sandsynlighed hovedårsagen til de igangværende klimaforandringer. Ydermere er det siden 2007, gennem forskellige videnskabelige studier, løbende blevet bekræftet, at konklusionerne fra FN’s klimapanel er reelle, og at disse udgør en massiv udfordring, bl.a. i form af en trussel mod vores levevis.
Til trods herfor bliver den offentlige klimadebat til stadighed afsporet af en stærk alliance af ideologisk drevne debattører, der afviser drivhusteorien af princip (og samtidig, i større eller mindre omfang, støtter teorien om solen og den kosmiske forbindelse), og lobbyister fra selskaber i den fossile energiindustri (specielt i USA og sandsynligvis i Kina), som placerer deres klienters kortsigtede økonomiske interesser over den bredere offentligheds interesser. Begge disse grupper har bl.a. sandsynligvis til formål at forsinke en global politisk klimaaftale ved at så tvivl om drivhusteorien og ved at miskreditere og drive heksejagt på bl.a FN’s klimapanel og panelets ledende forskere.

Klimabenægterne må selvfølgelig synes, hvad de vil. Men på et tidspunkt må der trækkes en streg, da det ikke længere er acceptabelt at give klimabenægtere den spalteplads, de til stadighed har i mange medier. Dette kan for eksempel sammenlignes med, at der ikke længere gives spalteplads til personer, der hævder, at rygning ikke skader helbredet.
Klimaforskning er en kompleks videnskab, og rigtig mange forhold og sammenhænge er endnu ikke belyst. Det betyder ikke, at man ikke skal anerkende de fysiske forhold, som er videnskabeligt belyst, selvom disse må forekomme at være ubekvemme for nogle.


(klummen er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning)

1. april 2010, 11:20 13 kommentar(er) · 7370 fremvisninger

Kommentarer
Boe Carslund-Sørensen 1. april 2010, 13:30
HUSK PÅ DET ER 1. APRIL!
mernild 1. april 2010, 15:33
;-)
Boe Carslund-Sørensen 1. april 2010, 18:38
Mernild

Mener du ovenstående alvorligt - så undskyld, at jeg opfattede det som en aprilsnar.

NB: Jeg mener ikke, at der er nogen, som betvivler drivhuseffekten - men der er mange, som betvivler at CO2s har den altoverskyggende betydning for temperaturudviklingen.
miljoegrisen 7. april 2010, 19:30
Det eneste der en Aprilsnar her; er der stadig findes folk som Boe der ikke tror på global opvarmning. SUK!
Boe Carslund-Sørensen 7. april 2010, 19:44
miljoegrisen

Nu har jeg ikke udtalt mig om global opvarmning, så hvordan du er kommet frem til, at jeg ikke tror på en sådan, må stå for din egen regning.

Jeg betvivler heller ikke drivhuseffekten!

Men jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved CO2s indvirkning på drivhuseffekten, når en reducering af mængden af vanddamp kan fjerne den påståede virkning fra CO2!

Og jeg stiller et stort spørgsmålstegn ved, om globale temperaturændringer skyldes menneskelig aktivitet!
Birger Wedendahl 9. april 2010, 10:23
Disse problemområder til trods, så rokkes der ikke ved hovedkonklusionerne i FN-rapporterne: Klodens menneskeskabte drivhusgasser er med 90 procent sandsynlighed hovedårsagen til de igangværende klimaforandringer.

At sætte tal på (90%) er et udtryk for pseudovidenskabelig og lemfældig omgang med statistik.
Hugin 16. april 2010, 12:15
Det var da en enestående blåøjet fremstilling af stratus quo for klimavidenskaben. Ufatteligt at der stadig er mennesker med en akademisk baggrund, der forsøger at børste snavset af IPCC og FN?

- CRU og en række for IPCC helt centrale perosner er som minimum blevet fanget i groft at sabotere den videnskabelige åbenhed, der er altafgørende for at vi kan stoel på videnskabens resultater. Datasæt "bliver væk" og forskere går til yderligheder for at undgå at andre får mulighed for at verificere resultater og påstande. Vi savner fortsat en rigitg, rigtig god forklaring på hvorfor hemmelighedskræmmeriet ansås som værende nødvendigt, hvis videnskaben som påstået er sund?

- IPCC er ikke blot blevet fanget i at viderebringe enkeltstående fejl. Den om Himalya var selvfølgelig absurd, da dens oprindelse var rent anekdotisk. Derudover er der en lang række referencer i AR4, der hidrører fra rapporter, bestil, betalt og/eller udført af interesseorganisationer. Ved seneste optælling var der over 5500 referencer i AR4 til ikke-Peer Reviewed kilder. 5500 er mere end nogle "enkelte" og der er ingen der kan vide om kilderne indeholder "store" eller "små" fejl, da der jo netop ikke er tale om kilder der kan verificeres.

- Iøvrigt bar Climategate også vidnesbyrd om at Peer Review systemet ret nemt lader sig kompromittere, idet det åbenlyst er muligt at få "venner og meningsfæller" til at udtale til ukritisk om et videnskabeligt papir. Så selv om AR4 brøster sig af primært at bygge på Peer Reviewed kilder, så kan vi faktisk ikke bruge det som sandhedsvidne - da Peer Rewview processen er en "lukket klub". Offentligheden - altså kritikkere, der ikke er en del af "klubben" - har ikke mulighed for at verificere og efterprøve resultater, da såvel datasæt som datajusteringer og metoder holdes helt eller delvis hemmelige. Åbenhed der kun gælder et udvalgt "præsteskab" har intet med videnskabelig åbenhed at gøre. Peer Review systemet er - i hvert fald for så vidt angår klimaforskningen - sat ud af kraft.

Klimaforskningen har en kæmpe opgave foran sig med at genskabe tilliden. Eneste brugbare medicin er åbenhed, åbenhed og atter åbenhed. Alle resultater, ned til det mindste komma og den ringeste lille korrektion med tilhørende begrundelse må gøres tilgængelige for alt og alle - også de, hvis eneste dagsorden er at finde fejl.

AGW is all over - but be aware of the cornered animal.
Kosmos 19. april 2010, 19:03
Alle resultater, ned til det mindste komma og den ringeste lille korrektion med tilhørende begrundelse må gøres tilgængelige for alt og alle - også de, hvis eneste dagsorden er at finde fejl

- amen! Se også dette!
kblood 19. april 2010, 21:00
Heksejagt på IPCC? Ja det er da helt klart en meget menings præget artikel denne, som ikke mener at nogen af argumenterne imod AGW har noget på sig. Men nu er det jo bare at ser man lige på dette fra den anden side er der langt mere heksejagt imod dem som modsiger AGW. Alle de forskere der siger hvad de mener, ved godt at de risikere deres karrierer på det.

De er endda stoppet med at blive peer reviewed, de forskere som modsiger AGW.

Der er umådelig meget som modsiger at Co2 er hovedårsag til global opvarmning, men det bliver ignoreret. En anden vigtig del af dette er at de data IPCCs grafer er lavet ud fra ikke er blevet frigivet. De er oven i købet meldt at de kom til at blive slettet, hvilket efter min mening gør graferne ret menings løse. Men den data de er baseret på må kunne genskabes. Som det er lige nu synes jeg der mangler videnskabelig begrundelse for at Co2 er hovedårsagen til global opvarmning, og det er da trist at se at der stadig er dem som er sten sikker på at Co2 er hovedårsagen, og mener at det er videnskabeligt bevist.
Frank Lansner 21. april 2010, 21:51
Mernild, du skriver "Den offentlige klimadebat bør ikke domineres af uvidenskabelige argumenter, men derimod tage udgangspunkt i naturvidenskabelige fakta.
"

Mernild, hvis du vil overbevise bare én skeptisk person så skal du altså på banen med et eller andet der bare minder om et argument. påstande har vi jo rigeligt af, og det ser ikke ud til at IPPC og co kan overleve på disse evindelige påstande.

Og så skriver du videre: "Det betyder ikke, at man ikke skal anerkende de fysiske forhold, som er videnskabeligt belyst, selvom disse må forekomme at være ubekvemme for nogle.
"

Tja, du skyder vist skeptikere i skoen at de har tvivlsomme motiver, ikke går efter hvad der er fysisk bevist osv.
Igen påstande. Undskyld, men tror du virkeligt at det gavner din sag?

Mernild, et sandt råd: Gå ind i debaten som Bo Vinther her på klimadebat.dk - har du set hvordan han griber tingene an?

Han udviser fuld respekt for andres synspunkter, argumenterer totalt sagligt og fornuftigt. Hvis i "Alarmister" gjorde som Bo Vinther havde i haft bedre odds, trods alt.

Og helt ærligt, mernild: Du tror at CO2 effekten er "bevist" eller noget i den dur? Hvor har du det fra? Den er ikke engang sandsynliggjort. jeg underbygger gerne hvis du er interesseret i at tage den debat - men det ville overraske mig.
helios 24. april 2010, 12:03
Mernild,
Til trods herfor bliver den offentlige klimadebat til stadighed afsporet af en stærk alliance af ideologisk drevne debattører, der afviser drivhusteorien af princip (og samtidig, i større eller mindre omfang, støtter teorien om solen og den kosmiske forbindelse),

mon du med klimabenægtere mener forskere som Christy, Lindzen, Pielke eller Chylek og Dubey fra Loa Alamos?
De to sidste har fundet at der var større stigninger i temperaturen i Grønland mellem 1920-1930 end fra 1995-2005, hvilket ikke kan skyldes CO2!
Når man ser "klimabenægtere" i debatten så tyder det på, at debattøren er ved at løbe tør for argumenter.
IPCCs mange skeletter, der vælter ud af skabene er sikkert ikke noget der overrakser klimaforskere, der er skeptiske overfor dele af IPCCs konklusioner, der bygger på mangelfuld viden - bl.a. p.g.a. upålidelige klimamodeller, der regner forkert på troposfærens temperaturer i troperne - uden man kan forklare hvorfor. Men det rokker ikke ved troen på at CO2 er den ansvarlige.
kblood 10. juni 2010, 09:47
Sjovt at der bliver brugt udtryk som benægtere. Sandheden er at IPCC har pyntet gevaldigt på sandheden for at komme frem til det de er kommet frem til. Specielt når det er om hvad den egentlige årsdag til global opvarmning er, hvor de jo mener det er Co2. Og gør de overhovedet det? Som jeg har hørt det, så er det allerhøjest 7 ud af de 2500 der stod for rapporten som skulle redegøre for at Co2 kunne forårsage global opvarmning, og ud af disse 7 var 5 for at Co2 var skyld i det, hvor imod de sidste 2 faktisk mente det var usandsynligt.

Klimabenægtere har for meget spalteplads? Hvorfor er det pludselig god videnskab ikke at stille spørgsmål ved den videnskab der for tiden koster mange lande milliader? Hvis der er usikkerhed er det vel ret relelvant at finde ud af om vi bruger vores ressourcer rigtigt?

Det er jo ikke uden grund at de fleste mennesker i Danmark ikke tror på at Co2 er skyld i global opvarmning, men jeg synes så heller ikke at det er specielt betrykkende at vi stadigvæk som nation støtter teorien og smider penge efter den, istedet for selv at undersøge de videnskabelige data. Hvilket jeg da også håber vi er begyndt på.
kulden-varmen 23. august 2010, 23:49
Det helt store problem er at det ikke er sandsynlig gjort at en ændring af CO2 i atmosfæren ændre jordens temperatur.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Er sandheden ubekvem ...:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Klimastrid - hvem fordrejer sandheden? (Mernilds Klumme, juni 2009)
DebatterSvarSeneste indlæg
Sandheden om økokrigerne027-10-2022 20:23
Sandheden62801-03-2020 14:13
Hvordan findes sandheden om Danmark temperatur ?1801-05-2015 15:54
Sandheden om klimaproblemerne!416-04-2012 18:03
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik