Husk mig
▼ Indhold

EU gør sig klar til fremtidens klima

EU-kommissionen har offentliggjort en hvidbog om klimatilpasning, der skal medvirke til at reducere europæernes sårbarhed over for de kommende klimaforandringer. Hvidbogen fastslår, at EU på alle områder skal have indtænkt konsekvenserne af klimaforandringerne i politik, fonde og forskningsprogrammer.

Samtidig lægges der op til, at der bliver udviklet et nyt fælleseuropæisk centrum for udveksling af information, som skal medvirke til at styrke koordineringen af en klimatilpasningsindsats i mellem medlemslandene.

”Der er ingen tvivl om, at de fleste beslutninger om, hvordan og hvornår vi skal tilpasse os klimaforandringerne, vil blive taget i medlemslandene, såvel af staten som af kommunerne. Men der er en række områder, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt med en EU-tilgang; det gælder for eksempel på områder, der går på tværs af landegrænserne og inden for de sektorer, der er meget regulerede fra EU’s side som for eksempel vand, landbrug og infrastruktur, herunder energi,” siger klima- og energiminister Connie Hedegaard.

”Hvidbogen opfordrer til, at medlemslandene udarbejder nationale klimatilpasningsstrategier. På det punkt er vi ét skridt foran i Danmark, idet regeringen allerede for et år siden offentliggjorde en dansk klimatilpasningsstrategi, som vi nu er i fuld gang med at implementere,” tilføjer hun.

På europæisk niveau vil ifølge ministeren især Sydeuropa og Middelhavsområdet, de alpine områder, Arktis og lavtliggende områder blive ramt af klimaforandringerne. I Danmark vil den største udfordring blive flere oversvømmelser fra kraftigere regnskyl og en stigning i havniveauet.


Kilde: Publikum Kommunikation
3. april 2009, 10:46 0 Kommentarer · 2028 Fremvisninger ·

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne nyhed.

Deltag aktivt i debatten om nyheden EU gør sig klar til fremtidens klima:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik