Husk mig
▼ Indhold

Forord

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

IndholdsfortegnelseVedvarende energi gennem tiderne >

Forord

For blot 200 år siden var der ikke andre energimuligheder end vind og biomasse, samt hestekræfter i bogstaveligste forstand. Med fysikeren Poul la Cours pionerarbejder med vindkraft på Askov Højskole i 1890’erne begyndte imidlertid en bemærkelsesværdig udvikling, som fortsatte gennem hele første halvdel af dette århundrede. Der er næppe tvivl om, at den danske førerposition på vindkraftområdet i betydeligt omfang kan tilskrives denne tidlige udvikling.

De såkaldte oliekriser i 70’erne blev anledningen til en accelereret udvikling, der blev understøttet af en folkelig protest over for de traditionelle strukturer på energiområdet. Den ny bevægelse for vedvarende energi gik hånd i hånd med bevægelsen imod atomkraft. De folkelige kampagner på energiområdet var i høj grad funderet på etik og hensynet til miljø og ressourcer. Den danske udvikling i de seneste 25 år, som vi har begrænset os til i denne bog, blev spændende og lærerig - og på mange måder forskellig fra energiudviklingen i de fleste andre lande. De vigtigste forskelle skyldes de danske traditioner for samarbejde mellem aktive græsrodsorganisationer, uafhængige forskere og praktiske udviklere. Og at afstanden mellem folk og politikere i Danmark ikke er større, end at perspektivrige initiativer af denne art kan opnå den nødvendige opbakning.

Resultatet blev en unik teknologisk og organisatorisk udvikling omkring vedvarende energi i Danmark. Der blev udarbejdet en række officielle såvel som alternative energiplaner, som efterhånden medvirkede til en ændring af den almene opfattelse af miljøperspektiverne på energiområdet. Vedholdenhed og entusiasme var et gennemgående træk som grundlag for et stykke iværksætterhistorie, der satte sig spor langt uden for landets grænser, og samtidig må betegnes som et stykke dansk kulturhistorie.

Denne bog er beretningen om første akt af denne udvikling skrevet af en række af de aktører, der fastholdt deres engagement i bæredygtige løsninger på energiområdet. Den er også beretningen om de mange kampe, der fandt sted for at overvinde teknologisk konservatisme og særinteresser knyttet til de traditionelle energiformer. Og om den officielle accept, der med vekslende intensitet gradvist indfandt sig både hos politikere og administratorer.

Bogen består af mange forskellige store og små afsnit, i tråd med det karakteristiske for VE-udviklingen. Overlapninger mellem afsnittene har af samme grund heller ikke kunnet undgås. Da en krønike ikke kun bør være en beskrivelse af periodens begivenheder, men også en omtale af de mennesker, der bar udviklingen frem, har vi bestræbt os på at nævne mange af foregangsfolkene. Uden disse aktivister og pionerer på forskellige niveauer, ville VE ikke have fået en så fremtrædende position i dansk energipolitik. Selvom krøniken på den måde bliver præget af mange personnavne, kunne mange flere have været nævnt. Dette er ikke sket, dels fordi det ville give beretningen slagside, og dels fordi redaktionskomiteen ikke har kendskab til alle deltagerne i VE-historien.

Marts 2000, redaktionskomitéen: Ejvin Beuse, Jørgen Boldt, Preben Maegaard, Niels I. Meyer, Jens Windeleff og Iben Østergaard.

IndholdsfortegnelseVedvarende energi gennem tiderne >


 0 kommentar(er) · 3002 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Forord:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik