Husk mig
▼ Indhold

Forskningsindsatsen

Artiklen er en del af bogen Vedvarende energi i Danmark - En krønike om 25 opvækstår 1975-2000, udgivet på OVEs Forlag i 2000.

< Som solen gik sin gangIndholdsfortegnelseDe første kommercielle solfangere >

Af Jens Windeleff

Forskningsindsatsen

Forskningsindsatsen startede i 1973, nogle måneder før energikrisen, da Vagn Korsgaard fik ideen til at udvikle og opføre det såkaldte Nul-energihus på DtH, nu DTU, der skulle kunne opvarmes udelukkende ved hjælp af solenergi. Pudsigt nok var det månen og ikke solen, der gav inspirationen til projektet. USA havde stor succes med Apolloprojekterne, som lille Danmark selvfølgelig ikke kunne deltage i, men måske kunne vi hævde os teknologisk med vedvarende energi. Huset blev tegnet af arkitektprofessor Knud Peter Harboe, og den nyuddannede civilingeniør Torben Esbensen blev ansat til at udvikle solvarmeanlægget, der kom til at bestå af en 40 m2 stor solfanger fremstillet på laboratoriet, og en 30 m3 vandlagertank gravet ned foran huset. Tanken blev isoleret med 60 cm mineraluld og blev dermed det første sæsonlager med kapacitet til at dække en husstands varmebehov fra oktober til februar. Varmetabet i forhold til volumenet var dog for stort, men Nul-energiprojektet fik stor PR-betydning for både varmeisolerings- og solvarmeteknologierne, og var i høj grad medvirkende til de kommende års politiske goodwill – også hvad angår den senere beslutning om at iværksætte tilsvarende udviklingsinitiativer under Energiforskningsprogrammet.

Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd (STVF), som havde finansieret Nul-energihuset, bevilgede en række flerårige forskningsprojekter til laboratoriet, hvortil de nyuddannede ingeniører Svend S. Svendsen, Henrik Lawaetz og Kristian Krægpøth blev knyttet. Også Teknologirådet bidrog med bevillinger, og T. Vest Hansen arbejdede i denne forbindelse med et projekt om solenergi og mobilisolering. Senere bidrog Ritt Bjerregårds undervisningsministerium med bevillinger til flere forskerstillinger samt en solsimulator til prøvestanden på laboratoriet.

I 1975 begyndte undervisningen i solvarmeteknologi på DTU, og samme år gennemførtes den første ’Solenergidag’ på DTU, hvor det store auditorium var propfuldt med mere end 300 deltagere. På konferencen blev der stiftet en dansk afdeling af ’International Solar Energy Society’ (ISES) og en dansk forening ’Solenergigruppen under Dansk VVS Teknisk Forening’ med Vagn Korsgaard og senere Torben Esbensen som formand.

Samtidig arbejdede Energioplysningsudvalget med debatbøger om vedvarende energi, herunder solenergi, med Uffe Geertsen som redaktør. Dette er udførligt beskrevet andetsteds i bogen.


 0 kommentar(er) · 3535 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Forskningsindsatsen:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik