Husk mig
▼ Indhold

Fortidens klimaskift skete i løbet af få år

Iskerneboring under NGRIPDa den sidste istid sluttede for ca. 14.700 år siden, steg temperaturen på Grønland med 10-14 grader i løbet af en ganske kort årrække. Det viser nye undersøgelser af iskerner fra den nordlige del af indlandsisen.
Ved at måle indholdet af støv, ilt (O-18) og tung brint (deuterium) i de enkelte års snefald kan forskerne nu med stor præcision følge svingninger i klimaet langt tilbage i tiden.
Professor Dorthe Dahl-Jensen fra Center for Is og Klima på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet forklarer, hvordan opvarmningen af Grønland indtraf meget pludseligt. "Der skete så bratte klimaskift, som hvis der var blevet trykket på en knap," siger hun om de nye resultater. Dahl-Jensen har sammen med resten af det internationale forskerteam analyseret iskernerne, der stammer fra det såkaldte NorthGRIP-projekt fra 1996-2004, hvor man borede helt ned til 3085 meters dybde. Den is, som afslører de abrupte klimaskift mellem sidste istid og den nuværende mellemistid ligger i området omkring halvanden kilometers dybde - og selv på denne dybde er det nu muligt at skelne de enkelte år fra hinanden. På et tidspunkt indtraf et markant klimaskift således på bare to år, hvilket er langt hurtigere, end man hidtil har forestillet sig.
I det hele taget viser det sig, at overgangen mellem sidste istid og vores mellemistid var en turbulent periode, præget af den slags hastige skift. Det var således først efter ca. 3.000 år, altså for omkring 11.700 år siden, at istiden endegyldigt var slut.
Med de nye resultater, der netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet Science, håber forskerne, at de bliver bedre til at forstå, hvordan pludselige klimaskift opstår. Med denne viden vil det blive muligt at skabe langt bedre klimamodeller, der også kan tage højde for sådanne pludselige klimaændringer i fremtiden. En af de store store opgaver i den forbindelse bliver at finde ud af, hvilken forbindelse der måtte være mellem menneskets drivhusgasudledning og fremtidige abrupte klimaskift.

Kilder:
Politiken
Ingeniøren
ScienceDaily

21. juni 2008, 22:26 6 Kommentarer · 10419 Fremvisninger ·

Kommentarer
Boe Carslund-Sørensen 22. juni 2008, 10:39
"En af de store store opgaver i den forbindelse bliver at finde ud af, hvilken forbindelse der måtte være mellem menneskets drivhusgasudledning og fremtidige abrupte klimaskift."

Det kræver at man kan påvise, at der er en forbindelse mellem menneskeskabt CO2-udledning og skiftende klima. Hvilket det ikke er lykkes til endnu.
Henrikoelund 17. juli 2008, 17:08
Det er jo rasende interessant at endnu et argument for AGW bliver skudt ned. Vi er jo blevet stopfodret med, at de nuværende klimaændringer er sket indenfor så kort en årrække, at de må være menneskeskabte.
Men nej! Forkert igen - jævnfør artiklen kan store klimaændringer altså forekomme på 2 år.
Atter en dårlig dag for Co2 folket - nu håber vi i det mindste at den tynde, tynde 1-års is smelter i Arktis som spået af alle klimaeksperterne - ellers er det næsten ikke til at bære.
Claus Thomsen 2. august 2008, 13:26
Hr. Carslund Sørensen og Hr. Henrik Ølund – læs nu lige på lektien!

"Vi kan se, at støvlaget ændrer sig først, og at luften begynder at komme fra troperne. Der sker altså et skift, hvor monsunbæltet rykker sig nordpå, og luftcirkulationen skifter fra det ene år til det andet og derefter begynder at påvirke klimaet i Nordatlanten«, fortæller Dorthe Dahl-Jensen." "Politiken"

"»Selv om klimaforandringerne har været voldsomst i Nordatlanten, så tyder vores målinger på, at de skyldes vejrforandringer i troperne. Der er en sammenhæng med nogle fundamentale skift i de atmosfæriske strømninger,« siger Dorthe Dahl-Jensen

De udborede islag viser, at der er en sammenhæng mellem koldt klima og støv i atmosfæren. Da støvet i isen mest kommer fra Asien, konkluderer forskerne, at de udløsende faktorer er nogle fjerne vejrforhold." "Ingeniøren"


Interessant med temperaturstigning, ja. Men fra hvilket niveau? Nu stiger temperaturen fra et ikke istidsniveau til et aldrig mere istidsniveau – sagt lidt provokerende.

Det er ikke ved polerne, man skal finde et svar på ændringer – det er der hvor problemerne kommer fra – Ækvator. Hvorfor tror I at vejret ændrer sig i Troperne? Dengang som nu, Co2 eller ikke Co2?

Hvilke andre faktorer kan pludseligt give ændringer?

Forskerne arbejder meget lidt, meget, meget lidt med jordens biologiske processer. De indgår slet ikke i de eksisterende klimamodeller! "Katharina Richardson – Århus Universitet 2007."

I dag rykker Monsunbæltet nordpå, med sig bringer det svampe, bakterie og virus, mikroorganismer som vi ikke kan tåle, os – det vil sige, mennesker dyr og træer (planter). Vandstandsstigningen er ikke noget problem i mine øjne. Vi når aldrig at opleve den.

Skiftene i klimaet sker nemlig meget, meget hurtigere en hidtil antaget!

Men politikerne siger, at det er de fattigste, der kommer til at lide – mon dog? Temperaturen stiger jo ikke væsentligt omkring Ækvator, hvor de fattigste, ikke hvide bor. Hvorfor bor den hvide race, os, kun i tempererede klimazoner? Denne invasive art (os) har stoppet sin aggressive udbredelse ved temperaturgrænser – ikke landegrænser.

Hvis vi vil os selv til livs – hurtigt – indenfor få år! Skal vi fortsætte med at fælde og afbrænde Jordens klimaregulator nr. 1.: Den tropiske regnskov. Selv hjulpet af alskens teknik, drevet af gældsætning og vækst – og forbrugspolitik, kan vi næppe nå det.

Klimaet skifter på få år, når jordens vegetation, de ophobede vegetationsdepoter og vandbalancen først forskubbes. Processen sker eksponentielt.
Det er en proces, der kun standses af en ny istid. (aldrig – dertil er Jordens atmosfære blevet for Co2–holdig – ørken bliver det ..)

Glem blokskriveriet, nyd livet, vær noget for jeres nærmeste – eller GØR noget. Plant er træ, eller to – i Sahara.

Selv nyder jeg livet: Google: "Vi holder fri .."
Henrikoelund 4. august 2008, 01:58
Hej Claus Thomsen
Jeg har da læst fint på lektien.
Først "Skiftene i klimaet sker nemlig meget, meget hurtigere end hidtil antaget" skal rettes til:" end hidtil antaget af alle medlemmer af "Det Videnskabelige Consensus" i IPCC og andre berømte Climate Scientist og måske også dig Claus.
Skeptikerne omkring AGW har altid været klar på, at det er forsvindende lidt, vi ved om klima.

"Forskerne arbejder meget lidt, meget, meget lidt med jordens biologiske processer. De indgår slet ikke i de eksisterende klimamodeller! "Katharina Richardson – Århus Universitet 2007."

Jamen det er jo bare super! Endnu en dimension, klimamodeller ikke magter; i forvejen kan de ikke nedbør, skydække, vulkanudbrud, orkaner og så menes det, at der er endnu flere faktorer, der kan påvirke klimaet, men der forskes meget lidt i det.
Det lyder betryggende: Hvor skal jeg betale?
Så er det i øvrigt perfidt overkill at kalde en temperaturstigning på ca. 1,1 C på den Nordlige Halvkugle over 125 år for voldsom!!, lige efter man har opdaget, at temperaturen har kunnet stige 10-14 C indenfor 50 år.
0,0 kudos for den dumsmarte bemærkning.

"Det er ikke ved polerne, man skal finde et svar på ændringer – det er der hvor problemerne kommer fra – Ækvator. Hvorfor tror I at vejret ændrer sig i Troperne? Dengang som nu, Co2 eller ikke Co2"
Det har du jo selv svaret på: Det skyldes, at regnskov forsvinder og bliver erstattet med agerjord. Det kan ikke være Co2: ifølge IPCC er det magiske "Fingerprint" jo til stede i Midtroposfæren, hvis det er Co2, der er driveren. Og ifølge Hadleys ballonmålinger og MSUmålingerne analyseret af RSS (NASA) og UAH er der intet "Fingerprint! Let´s move on!
(Husk - man behøver ikke være videnskabsmand for at kunne aflæse en graf.)
Jeg kommer kritikken lidt i forkøbet her!
Nå ja - kan du ikke lige fortælle mig, hvor på kloden vejret har været statisk - sådan indenfor en 50-100.000 år

"I dag rykker Monsunbæltet nordpå, med sig bringer det svampe, bakterie og virus, mikroorganismer som vi ikke kan tåle, os – det vil sige, mennesker dyr og træer (planter). "
Dokumentation Tak! Hvilke svampe, bakterier og vira snakker du om?
"Vandstandsstigningen er ikke noget problem i mine øjne. Vi når aldrig at opleve den. "
Det gør du da! Vandet stiger 2,8-3 mm +- 0,4 mm siden 1993 (Cazenave and Nerem (2004).
I perioden 1950-2000 er stigningen 1,8 mm +- 0,3 mm. (Church et al. (2004). Det kan løbe op i en små 30 centimeter på 100 år.

" Hvorfor bor den hvide race, os, kun i tempererede klimazoner? Denne invasive art (os) har stoppet sin aggressive udbredelse ved temperaturgrænser – ikke landegrænser."
Kunne det være fordi vores hvide hud ikke rigtig kan tåle solen? Og vi dør af hudkræft?
Nej - den er for langt ude!
Du blander art og race sammen - men det lader vi ligge.

I de første citater du henviser til står der blot: Det er muligt, at der sker noget med klimaet på NH - vi tror, det nok skyldes noget støv fra Asien eller fra andre fjerne vejrforhold? Luftcirkulationen skifter fra år til år - WOW.
Igen - hvor kan jeg aflevere min tegnebog? Stillet overfor så mange glasklare videnskabelige facts understøttet af så mange ikke-eksisterende undersøgelser, må en stakkels skeptiker næsten give fortabt.

"Men politikerne siger, at det er de fattigste, der kommer til at lide – mon dog?
Hmm - tror du, de kunne få almindelige mennesker til at betale Co2-skat, hvis de sagde, det gik ud over de rige?

"Klimaet skifter på få år, når jordens vegetation, de ophobede vegetationsdepoter og vandbalancen først forskubbes. Processen sker eksponentielt. Det er en proces, der kun standses af en ny istid. (aldrig – dertil er Jordens atmosfære blevet for Co2–holdig – ørken bliver det ..)
Rent gas - tipping point ævl.
Og så den med "Hvis vi vil os selv til livs - hurtigt - indenfor få år."
Det er da noget kernevåben kunne klare på et øjeblik!

Altid den evige menneskelige forfængelighed, der får os til at tro, at netop vor tid, vores generationer og vores ideer, er de vigtigste i Jordens 4,5 milliarder årige historie. Hvilken naragtig selvovervurdering.
Om senest 5 år er AGW en død sild og alle Klima-koryfæerne vil løbe fra deres tidligere udsagn og påstå, at de altid har været skeptiske i deres hjerte. De er bare blevet vildledt.
De nye unge videnskabsmænd, der overtager forskningen, vil ikke føle sig forpligtet af de gamles cover-up. Og det vil blive AGW´s fald.

Skulle det ikke gå som jeg spår, må vi jo til det!
Ungdommen må vise vejen. Climate Cop er det nye slogan!

"this comment taken from http://wattsupwiththat.wordpress.com said it nicely. A form of carbon credit/trading within the household to balance out the family carbon footprint may be in order.

"TinyCO2 (13:29:22)
I think this climate cop thing is a good idea. Parents who are caught out should be suitable chastened and help put things right. They should carry out the following CO2 reducing activities:-

1) Remove the fuses from most of your child's toys, tv, phone charger, etc.
2) Turn off the heating/air con to your child's bedroom, ambient should do
3) Refuse to drive your child to anything fun
4) Serve cold, locally sourced food (lots of broccoli)
5) Buy new clothes for them from a second hand source
6) Halve their allowance and place it in an eco fund.
7) Make them plant trees on the weekend.
8) Send them to a local camp while the rest of the family fly away on a holiday.
9) Make them wash the dishes and their clothes by hand.

I'm sure we can think of some more helpful carbon cutting hints."


Posted by: ChrisinMB at July 28, 2008 2:09 PM


Fortsat god sommer..
John Henriksen 26. oktober 2008, 13:59
Tillad mig at henvise til den meget instruktive udsendelse i 'Videnskabens Verden', der netop beskæftiger sig med, hvordan man kan forklare det lynhurtige temperaturomslag, som man kan aflæse i iskerner. Det ser ud til at handle om, at vindsystemer skifter - fra at blæse isen mod 'øst og nord og pakke den i Ishavet m.v., så skifter vinden pludselig til den stik modsatte retning, hvorefter isen bliver drevet mod vest og syd, hvor den smelter ...

'Måske er klimamodellerne upræcise når det gælder hvordan klimaændringerne vil komme. De nyeste resultater i klimaforskningen har nemlig vist, at klimaet kan skifte meget brat. I stedet for langsomme ændringer med stigende temperaturer har klimaet tidligere skiftet i pludselige ryk, hvor temperaturer og vejrsystemer skiftede på ganske få år. Men ingen klimamodeller har kunnet genskabe den slags klimaskift i den virtuelle verden, hvor klimaforskerne forsøger at regne på, hvordan fremtidens klima bliver.'

Medvirkende:
Glaciolog Jørgen Peder Steffensen, Niels Bohr Institutet, København, Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen, Danmarks Meteorologiske Institut
John Henriksen 26. oktober 2008, 14:01
OK, jeg indrømmer, at jeg glemte linket til ovenstående, det er her:

http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Udsendelser/2008/10/22110916.htm
Deltag aktivt i debatten om nyheden Fortidens klimaskift skete i løbet af få år:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Fortidens klima (Bionyt: 500 svar om klima)
DebatterSvarSeneste indlæg
Fortidens klima502-04-2019 02:04
Science: Hurtige klimaskift (iskerner)522-06-2008 19:55
Fortidens teknologi som fremtidens løsninger?627-05-2008 10:32
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik