Husk mig
▼ Indhold

2,4-D udbredelse og anvendelse


2,4-D udbredelse og anvendelse11-10-2016 14:41
kfl
★★★★★
(2167)
2,4-D udbredelse og anvendelse
2,4-D eller 2,4-diklorfenoxy-eddikesyre er et stof, som bruges til ukrudtsbekæmpelse, der kun må anvendes til bekæmpelse af tokimbladede ukrudtsarter i vårbyg, vårhvede (ikke durumhvede), og vårhavre. 2,4-D forårsager ukontrolleret vækst hos to-kim bladede planter.

Der er en væsentlig risiko for udvikling af plante-resistens ved at bruge dette middel. Se SEGES Middelbase Mustang Forte.

2,4-D indgik i forholdet 1:1 i "Agent Orange" sammen med MCPA.

2,4-D er et meget udbredt herbicid, der blev udviklet i 1940. Der produceres ca. 46 millioner pund af 2,4-D årligt, der gør det til et af de mest solgte herbicider seToxipedia:2,4-D.

2,4-D produceres i flere lande og der er en risiko for, at 2,4-D indeholder Dioxin, som et spildprodukt. Mig bekendt, har man ikke testet for Dioxin i de produkter, der markedsføres i Danmark. Se [3].

Her er en salgsstatistik for kg virkstof af 2,4-D fra Danmark:Brug zoom for at detaljer

Det bemærkes, at salget stoppede i 1996 efter et forbud., men startede i 2007 efter, der er introduceret en ny formulering af 2,4-D, hvad det så end dækker over.

2,4-D indgår i 5 produkter i Danmark, som det fremgår af følgende tabelAf denne tabel fremgår, at der total set er sprøjtet med ca. 44,000 liter 2,4-D holdige sprøjtemidler på et samlet areal på ca. 140,000 ha. Idet det samlede omdriftsareal er på ca. 2,208,000 ha udgør det 2,4-D sprøjtede areal 6.34 % heraf.

Mustang Forte er det hyppigst anvendte 2,4-D-holdige middel med sprøjtet areal på ca. 120,000 ha. Dette produkt indeholder 180 g/l 2,4-D, 5 g/l florasulam, og 10 g/l aminopyralid. Jeg har ikke undersøgt de to sidste produkter.

SEGES anbefaler på ca. 0.7 l/ha, men i praksis er de på ca. 0.3 l/ha.

De to største produkter er sat til revurdering pr 1.jan 2017.

2,4-D anvendes på 39 afgrøder. På nær 130 ha silomajs, der er behandlet med 5.49 liter af midlet, anvendes det udelukkende på korn og frøgræsser. Godkendelsen. Det er formodentlig en fejlindberetning, at silomajs er behandlet med 2,4-D, idet majs ikke tåler dette middel så godt.

Følgende tabel viser top 10 afgrøderDet fremgår heraf, at det 2.4-D bruges på primært er Vinterhvede og Vårbyg med et samlet areal på næsten 75 % af det samlede areal, der er behandlet med 2,4-D.

Som det fremgår af følgende tabel, er det de typiske landkommuner, der anvender 2,4-D.Årsagen til at Ishøj optræder på denne liste skyldes godset Benzonsdal I/S, der har adresse i Ishøj, men Benzonsdal Hovedgaard ligger mellem Greve og Tåstrup og det senere til købte Harrested Hovedgaard ligger mellem Næstved og Fuglebjerg.

2,4-D er under mistanke for både at være karcinogene og at give fosterskader, men på grund af sammenblanding med MCPA og Doxin i produktionsprocessen og i markerne, er det vanskelig af få en endelig afklaring af disse spørgsmål.

IARC har i 2016 klassificeret 2,4-D som "Group 2B: The agent is possibly carcinogenic to humans."

link
[1] SEGES Middelbase
[2] Bekæmpelsesmiddeldatabasen (BMD)
[3] Wikipedia: 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid

NB
Denne post vil der blive linket til fra en endnu ikke færdig post. Vent derfor med at kommentere denne post.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: 2,4-D tåger og vinstokke01-12-2016 12:53
kfl
★★★★★
(2167)
2,4-D kan forvolde store skader tokimbladede afgrøder og beplantning på grund af dråbedrift og fordampning. Langt værre end Prosulfocarb. Vindyrkning kan blive en umulighed, idet vinstokke er meget følsomme overfor 2,4-D. Dette er ikke erkendt af myndighederne og Dansk Landbrug!

Ved søgning på nettet er der mange referencer for USA, som f.eks.

Think twice before using 2,4-D in grape-growing areas

2,4-D is a common and useful active ingredient in many herbicide products used to kill broadleaf plants without harming grasses, especially in lawns and pastures. 2,4-D is available in two forms, an ester and an amine form, which are similar and have the same mode of action. However, the ester form is volatile, which means it easily evaporates into a gaseous form. Once it volatilizes, it can then move easily and quickly on the wind away from the site where it is sprayed. When it comes into contact with grapevines, it will damage their growing portions and fruit.


Workers for Michigan State University Extension have documented occasions when farmers, property owners or commercial pesticide applicators have not been aware of these restrictions, applied the 2,4-D in the ester form and damaged grapes. In each case, this damage to the grape crop resulted in the payment of damages to the growers. Unless you want to pay for part of your neighbor's grape crop, and possibly a fine for the misuse of pesticides, be careful when selecting any herbicide product containing 2,4-D!


Der er indført begrænsninger i brugen af 2,4-D flere steder i Michigan.

Se også Herbicide Drift Plagues Ohio Vineyards in 2013

Jeg har ikke kunnet finde egentlig vundne erstatningssager i USA eller Canada i forbindelse med 2,4-D tåger, men der skrives en del om det.

Jeg har sendt spørgsmål til Esben Lunde Larsen om de skadelige virkninger af 2,4-D, idet håb, at han vil forbyde 2,4-D eller lægge begrænsninger på brugen af 2,4-D i form af minimumsafstande til andre afgrøde og træer.

Det bør også være en sag for EU. Tænke, hvis de gode vindistrikter i Tyskland, Frankrig, Italien eller Spanien bliver ramt af en 2,4-D tåge.

Esben Lunde Larsen vil nok give et svar, der minder om hans reaktion på Prosulfocarb-forureningen. Som et minimum håber jeg på, at han får Miljøstyrelsen til seriøst at undersøge virkningen af 2,4-D.

Jeg undrer mig over, at SEGES ikke selvstændigt har rejst spørgsmålet om 2,4-D, idet der sidder nogle kvikke hoveder i SEGES. De har måske vendt det blinde øje til.
03-12-2016 19:27
kfl
★★★★★
(2167)
Se også:

Greenhouse Experiments Show Spray Drift Can Severely Injure Wine Grapes,Posted on September 27, 2016
05-12-2016 14:03
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet en artikel, der giver et overblik pro-et contra vedr. brugen af 2,4-D i USA

5 Things to Know About 2,4-D, the "Possibly" Cancer-Causing Herbicide

I dette link står der:

A recent study also suggests that 2,4-D exposure may promote antibiotic resistance.


Du kan læse om dette studie her:

Study Links Widely Used Pesticides to Antibiotic Resistance

"What makes our study different, is that it is looking at a sub-lethal effect," says Heinemann. "The effect we see requires that the bacteria stay alive."

Previous studies done by other researchers have found that substances chemically similar to dicamba and 2,4-D can cause antibiotic resistance, Heinemann explains. So he and his colleagues decided to investigate whether these herbicides would produce similar effects. They added glyphosate to the study because it is chemically unlike the other two. But, to their surprise, it also produced some antibiotic resistance.


Det er en udbredt opfattelse, at man ved vurdering af pesticider kun skal se på
på de dødelig effekter og ikke på de ikke-dødelig effekter, jf. prof Nina Cedergrens,Københavns Universitet grundlæggende synspunkter.
11-12-2016 12:18
kfl
★★★★★
(2167)
First Glyphosate, Now Recently EPA-Approved 2,4-D Weed-Killer Also Linked to CancerThe International Agency for Research on Cancer (IARC), a branch of the World Health Organization, said 2,4-D is "possibly carcinogenic to humans" because there is "strong evidence that 2,4-D induces oxidative stress that can operate in humans and moderate evidence that 2,4-D causes immunosuppression, based on in-vivo and in-vitro studies."We have known for decades that 2,4-D is harmful to the environment and human health, especially for the farmers and farm workers applying these chemicals to crops," said Mary Ellen Kustin, senior policy analyst for the Environmental Working Group. "Now that farmers are planting 2,4-D-tolerant GMO crops, this herbicide is slated to explode in use much the way glyphosate did with the first generation of GMO crops. And we know from experience—and basic biology—that weeds will soon grow resistant to these herbicides, making GMO crop growers only more dependent on the next chemical fix."
01-01-2017 18:03
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har længe ledt efter dokumentation for over, hvor store afstande , der kan ske forurening med 2,4-D dampe, men nu fundet en artikel:

Fra Elmer Robinson & Lawrence L. Fox(2012):2,4-D Herbicider i Central Washington har jeg kopieret konklusionen:


Konklusion:
Usage of 2,4-D herbicides has been extensive in central Washington
wheat-growing areas for many years. The rapid development of
a grape industry, both Concord and Vinifera, since the early 1960's
has had periodic, widespread damage in vineyards due to drifting
2,4-D. Beginning in the Spring of 1973, programs of 2,4-D monitoring
have been conducted in the lower Yakima Valley of central Washington.
In 1976 a program was begun to test the drift potential of 2,4-D
aircraft spray systems. Correlations between atmospheric monitoring
data, observed vineyard damage, and weather patterns indicate that
long distance transport—10 to 50 miles—is an important factor in
the 2,4-D concentration pattern. Some simple models have been
developed but many questions must be resolved.


Det fremgår heraf, at man startede med at undersøge 2,4-D dampe i 1973 og at der en langdistance transport af 2,4-D på mellem 10 og 50 miles.

Artiklen skelner mellem "local" og "air mass"-forurening med 2,4-D dampe:

In the grape vineyards of Washington there are a number of instances of 2,4-D damage from local drift every year; however this is not the most serious 2,4-D damage situation. In the Washington vineyard area, shown in Figure 1, the 2,4-D damage patterns that caused the major concern are cases where more or less uniform damage symptoms occur at the same time across the vineyards throughout much or all of the grape area. This situation does not have clearly definable gradients and appears to be attributable to the passage of a large, contaminated cloud with the dimensions of miles, at least. Thus this has been labeled as "air mass" damage. Most of the WSU 2,4-D research program has been directed toward finding explanations for this "air mass" damage pattern.


Nogen har være klar over 2,4-dampe problematikken siden 1973, men der er intet om dette i danske studier - eller måske rette jeg kan ikke finde det.

Man kan under sig over, at ingen Miljøstyrelsen eller SGES har gjort opmærksom på 2,4-D dampe forurening.
RE: Sverige, gode naboer og 2,4-D21-01-2017 15:14
kfl
★★★★★
(2167)
Sverige, gode naboer og 2,4-D
Det er en god ting, at tage ved lære af naboer. Det er også en god ting, at man viser godt naboskab også mht. bekæmpelsesmidler.

Danmark har i siden 2008 tilladt at bruge herbicidet 2,4-D, medens man i Sverrig har forbudt det for mange år siden. Følgende graf viser solgt mængde virkstof af 2,4-D i perioden 1988-2014 i Danmark:

Salg af 2,4-D i Danmark 1988-2014

2,4-D har den egenskab, at den fordamper og kan skade naboafgrøder. I USA har man eksempler på, at 2,4-D kan skade vinmarker i en afstand fra 10 til 50 miles. Se følgende artikel:

2,4-D Herbicides in Central Washington

I Australien har man nogen steder indført afstandszoner 5 km mellem vinmarker og marker, hvor man sprøjter med 2,4-D-holdige bekæmpelsesmidler, men kun med en særskilt tilladelse.

The reconsideration of approvals of the active constituent 2,4-D

I Sverige har man målt nedfald fra bl.a. 2,4-D ikke i de store mængde, men de er konstateret. Se følgende PP:

Atmospheric transport and Atmospheric transport and
deposition of pesticides in deposition of pesticides in
Sweden


Miljøstyrelsen har hidtil ikke haft viden om 2,4-D mht. fordampning,drift, nedfald og skader på naboafgrøder før en henvendelse fra mig. Det ser heller ikke ud til, at EU-kender til problemstillingen.

Med et forventet voksende forbrug af 2,4-D, jf. erfaringerne fra USA og introduktionen af Enlist Duo, vil problemet vokse.

Følgende graf viser forbruget af 2,4-D i USA:

Brug af 2,4-D i USA

Jeg mener ikke, at Danmark optræder som den gode nabo overfor Sverige i denne sag.

2,4-D kan være forurenet med Dioxin fra produktionsprocessen. Sammen med MCPA udgjorde de Agent Orange.

Flemming Fuglede Jørgensen, Bæredygtig Landbrug og prof Nina Cedergren, Københavns Universitet vil forsat køre frem med, at de pesticider, som landbruget bruger, ikke er værre end saltvand. Hvis nogen bruger ordet "argument resistent" i denne forbindelse, er det for mig forståeligt.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 21-01-2017 15:18
07-02-2017 21:20
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har erfaret, at 2,4-D er blevet godkendt i Sverige fra og med 2011 ! Der er kun solgt små mængder af dette middel til og med 2015.
26-04-2017 10:55
kfl
★★★★★
(2167)
Her er et link til drift af 2,4-D:
Barbara Pleasant: What's Wrong With 2,4-D Herbicide? 2/12/2014 1:35:00 PM .


The Threat of 2,4-D Herbicide Drift

One of the characteristics that has limited 2,4-D use in the past is that it will injure or kill many broad-leafed crops, including cotton, soybeans, tomatoes, roses, grapes, fruit trees, and many other home garden crops. It does not have a history of safe use, but rather of one drift accident after another. According to a story in the Des Moines Register, drift from 2,4-D used by farmers after World War II is one of the reasons the Midwest lost its grape industry. More recently, Wisconsin grape growers have lost vineyards to 2,4-D drift, and 250,000 acres of Arkansas cotton were damaged by 2,4-D drift in 2012. In California, 15,000 acres of the San Joaquin Valley were accidentally treated with a fog of 2,4-D in the same year.

In home gardens, herbicide drift damage can occur when a neighbor has their lawn treated with herbicides containing 2,4-D, including granular products. In addition to droplets carried on the wind, damage can occur when the herbicide vaporizes and a persistent chemical cloud forms close to the ground. This is what happened last year to organic farmer Will Reed in Tupelo, Miss., who lost his heirloom tomato crop to herbicide drift that came out of nowhere.

Damage to home gardens from herbicide drift is common enough to merit bulletins from numerous state extension service offices, though gardeners have little hope of recovering their losses. As explained in this advisory from the University of Minnesota, "The 'garden variety' dispute between neighbors is usually not taken through the trial and appeal process, because of the financial realities of paying for lawyers, expert witnesses, scientific analysis, and other litigation costs." There are no public resources for residue testing, which can cost $100 to $300 per sample. Tired of being put in this no-win situation, Iowa farmers who don't want herbicides drifting onto their land are arming themselves with "drift catchers" that capture air samples for analysis.

Rather than forcing organic gardeners and farmers to defend themselves against 2,4-D drift, the USDA needs to change its priorities, get out of bed with Big Ag, and start working to protect our environment and help farmers farm without poisons. Do you feel the push to do something, to share your opinions on GM food crops and ever-present pesticides? You have until midnight on February 24, 2014, to make your voice heard on the deregulation of genetically modified crops that tolerate treatment with 2,4-D. The only thing that will overcome the pressure from chemical companies will be greater pressure from you, the public.
80 produkter indeholder 2,4-D
Redigeret d. 26-04-2017 11:02
26-04-2017 18:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kfl.
Er 2,4 D ikke meget følsom over for stød,eksplosionsfarligt ?
Afhænger det af den kemiske sammensætning (stoffet),temperatur,fugtighed etc.?
Jeg tænker her på forsigtighed ved håndteringen af produkterne.
Redigeret d. 26-04-2017 18:45
27-04-2017 20:24
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld
Uden jeg ved det med sikkerhed, er der ingen fare ved at håndtere dette stof ud over giftigheden.
Deltag aktivt i debatten 2,4-D udbredelse og anvendelse:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark408-02-2017 12:08
MCPA anvendelse og udbredelse011-10-2016 14:36
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik