Husk mig
▼ Indhold

5 gode grunde til et fossilfrit Danmark


5 gode grunde til et fossilfrit Danmark20-06-2010 20:36
Jens Husbjerg
☆☆☆☆☆
(3)
Det er glædeligt at se klima- og energiministeren (Berlingske Kronik Søndag 20. juni) på regeringens vejene, har ambitioner i denne valgperiode om at fremlægge en plan, for hvordan Danmark kan blive ét af de allerførste lande i verden der kan blive uafhængig af de fosille brændstoffer. Man kan mene at det er på sin plads efter en noget rodet styring af COP15.
Men også efter oppositionen har fremlagt et parallel visionsforslag om gøre Danmark fossilfri i 2050.

Der er fem forhold der er værd at bringe i debatten.

For det første kan vi forvente, at Kina og USA i de kommende årtier vil gå i front indenfor vedvarende energi (VE). Berlingske Tidende har de sidste par uger lagt flere avisspalter til hvordan begge nationers evne og drive dér, vil gøre en forskel og sætte Europa delvist af i globaliseringskapløbet. En ikke uvæsenlig parameter er Kinas evne og kultur til at tænke langsigtet og tålmodigt – noget de korttidstænkende, traditionelle markedsøkonomier eller politiske valgperioder i EU og USA ikke helt kan matche. En af de helt afgørende paradigimeskift vi står midt i, er hvordan håndterer vi 'bæredygtighed' som begreb i praksis. Og dér er netop langsigtet plandisponeringer central. For Nationaløkonomierne og erhvervslivet kan ikke alene tænke på tilbagebetalingstider der ligger 2-5 år frem. Jo bevars; for de små og populære 'lavthængende frugter'. Men det er ikke bæredygtigt når der er tale om massive og store investeringer i VE der skal virke i 40 år frem mod 2050. Når vi samtidig ved at Europas konkurrenceevne vil komme under massiv pres de næste 40 år, vil netop intelligent omkostningsstyring af energiforbrug og ressourcer blive en afgørende parametre vi skal optimere set i forhold til USA og Asien.
Så en CO2 reduktion skal være rentabel - ikke bare på kort men også på lang sigt - det simpelthen nødvendigt for bæredygtigheden som og begreb og tankesæt.

For det andet er der selve risikoen ved at udvinde olie. Deepwater Horizon fortæller historien om hvordan ét af verdens største selskaber, er truet på sin eksistens efter bare én stor katastrofe for kort tid siden. Hvis det så bare alene var deres image der tager skade. Mindst 100 mia. dollars i erstatning for oprydningen af olieudslippet ligger i støbeskeen. Fremover bliver der enten tale om et stop af olieudvindingsaktiviteter på dybt vand eller også bliver det pålagt betragtelige præmiestigninger fra forsikringsselskaber og nationalstater. Hvis de altså overhovedet tør påtage sig risikoen. Konsekvensen er ret klar: Olieprisen bliver dyrere fordi regningen kun kan havne ét sted – hos forbrugerne. Det vil og skal fremme VE.

For det tredje vil olie, gas og kulreserver være opbrugt om et få årtier. Nogen vil måske sige heldigvis, for ellers ville CO2 udslippet bare vokse sig større end prognoserne forudser. Men oplægningen til VE kan ikke står alene. Hvor er ministerens supplement til det?
Hele klimaproblematikken er en del af løsningen, fordi de øvrige klimagasser i klimaregneskabet som f.eks. lattergas, methan m.fl. også skal tælles med. Det betyder specikke produktionsforhold, dyrehold, afgrøder, anvendelse af skovområder, spildevand, affaldshåndtering, livscyklus vurderinger for produkter mv. ikke er problemet, men en del af løsningen. Det ville derfor være glædeligt at de områder bliver en del af regeringens kommende plan så der er sammenhæng.

For det fjerde er der forsyningssikkerheden. Prisen på fossile brændstoffer har de sidste par år svinget kraftigt op og ned. Det truer vores ønske om stabil styring af økonomien. Godt nok har Danmark fået et fornuftigt forhold til Rusland på det sidste, men EU har ingen garanti for at de kan finde på at skrue ned for mængden af gas anvendt hvis de kommer under pres. Der har de gjort før i deres egen tilstødende baghave. Mellemøsten vil gøre det samme hvis det bliver nødvendigt for og USA og EU har ikke ressourcer eller råd til flere konflikter p.t. i Mellemøsten.

For det femte - set på lang sigt giver det heller ikke mening at vesten sender milliarder af dollars til Mellemøsten. Økonomisk er de stabile og afhængige af vores penge. Og dét gør de holder fast i deres udemokratiske styreform, begrænsning i personlig frihed og menneskerettigheder og undertrykkelse af ressorucestærke kvinder der kunne løfte regionen. Endelig kan man stille spørgsmål om regionens evne til en bæredygtig, social ansvarlighed når det kommer til rettigheder for gæstearbejdere. Hvis vesten vil noget med bæredygtighed og vi vil udbrede dette tankesæt; som i sin grundsubstans er sund og rigtigt tænkt, så må der følge krav med når vi køber vores olie dér. Ellers bliver begreberne for tynde og luftige.

Læs mere på min blog om bæredygtighed og CO2 reduktion
http://co2hunter.com/blog.html

med venlig hilsen

Jens Husbjerg
20-06-2010 21:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det lyder besnærende når Lykke Friis og regeringen vil fremlægge en plan, der skal gøre Danmark fri af fossile brændsler og af energiimport fra urolige områder i verden, desværre mangler de at oplyse hvilke tiltag, der så skal igangsættes. Hvor mange gange regne regeringen med, at vi kan forbruge den indlandske biomasse? 1 gang 2 gange eller mere? Realiteterne er dags dato, at der bygges rene biomassefyrede fjernvarmeværker. Fjernvarmeværker uden elproduktion hjælper ikke til at omstille Danmark til et fossil frit samfund! De fossilt fyrede decentrale og centrale kraftvarmeværker reducere deres elproduktion på opfordring fra Energinet.dk, en mindre elproduktion fra disse værker skulle antagelig hjælpe til med at få indpasset vindmøllernes elproduktion i det danske energiforbrug.
Er det den rigtige vej at gå?
Eller skulle vi satse på mest mulig elproduktion pr. indfyret energienhed, og så omlægge boligopvarmning mv. til varmepumpedrift?
Pt. bortventilere vi meget varme fra kraftvarmeværkerne om sommeren, hvor vindmøllerne pga. manglende vind ikke har en særlig stor elproduktion, og hvor boligerne ikke lige skriger på varme fra kraftvarmeværkerne.
Når det så bliver vinter, og vindmøllerne i lange perioder kan klare den indlandske efterspørgsel efter el, så producerer kraftvarmeværkerne varme med minimal eller ingen elproduktion for at kunne levere fjernvarmen. Dette tåbelige system kræver meget store energimængder enten fossile brændsler eller biobrændsler, energimængder der i fremtiden skal importeres uanset om der er fossile eller bio brændsler. Helt ærligt kan jeg ikke se den store forskel på, om vi er afhængige af import af fossile brændsler fra uro områder eller vi er afhængige import af biobrændsler fra samme områder.
Under alle omstændigheder er der en gruppe af den danske befolkning, der sjældent bliver taget med på råd, når politikerne planlægger energipolitikken – den grupper kaldes både for forbrugere og skatteydere.
20-06-2010 22:00
Kosmos
★★★★★
(5366)
En ikke uvæsenlig parameter er Kinas evne og kultur til at tænke langsigtet og tålmodigt – noget de korttidstænkende, traditionelle markedsøkonomier eller politiske valgperioder i EU og USA ikke helt kan matche

- næh da, det kan skam være noget upraktisk noget, det dersens demokrati!

Iøvrigt ganske enig med Boe: Det er nemt at foregøgle et fossilfrit (tusindårs)rige på mellemlangt sigt - blot man stedse sørger for at holde fødderne solidt plantet i den blå luft!

Redigeret d. 20-06-2010 22:01
20-06-2010 22:20
Jens Husbjerg
☆☆☆☆☆
(3)
Kære Boe Carslund-Sørensen,

Under alle omstændigheder er der en gruppe af den danske befolkning, der sjældent bliver taget med på råd, når politikerne planlægger energipolitikken


Man skulle da mene at IDA's plan til et CO2 neutralt samfund er taget med på råd af nogle politikere. F.eks. har oppositionen nærmest kopiet store dele af den i deres EnergiVision 2050.

Måske kender du allerede den plan


www.windpower.org/download/662/KlimaDanmark_2050_-_en_energivision.PDF

Men kigger man de nuværende planer igennem for regeringen rammer du ganske plet. Mon de tør tage de prioteringer nu?


Med venlig hilsen

Jens Husbjerg
www.co2hunter.com
Deltag aktivt i debatten 5 gode grunde til et fossilfrit Danmark:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Uddannelse og overgang til fossilfrit samfund420-10-2022 19:19
Fem gode grunde til at udfase kul, olie og naturgas320-06-2011 22:55
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik