Husk mig
▼ Indhold

A-kraft og CO2


A-kraft og CO220-11-2012 15:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Atomkrafts evne til reduktion af co2, forekommer umiddelbart som meget ringe!

Her udvikling i det engelske forbrug af fossilenergi eller udledning af co2 fra forbrænding af de forskellige energityper seOg netop England har haft en massiv udbygning med a-kraft siden 80'erne, hvor landet før a-kraften havde kul-kraftværker.

ET af de lande hvor der i perioden siden 70'erne er udbygget meget med a-kraft hvor der har været den største reduktion af co2-udledningen, er Frankrig seTil sammenligning Danmarks udvikling i udledning seSiden lande med a-kraft udbygger kapaciteten i 70 og 80'erne og så frem til i dag er der ikke nogen nævneværdig og markant reduktion af landenes udledning af co2.

Herunder er der i perioden siden 1970 lukket og nedlagt meget betydelige energitynge industrier i de berørte lande som Sverige og Frankrig navnlig jernindustri men også sværindustri i det hele taget som har bruget meget fossilenergi!

Data fra, se http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_weu.html
Redigeret d. 20-11-2012 16:25
20-11-2012 20:10
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
Atomkrafts evne til reduktion af co2, forekommer umiddelbart som meget ringe!
...

Hvor vil du hen med det indlæg? Det eneste, som man kan konkludere ud fra de præsenterede data er, at de viste lande på trods af en meget betydelig økonomisk udvikling (for DK mere end en fordobling) siden 1970'erne ikke har øget deres udledning af CO2. Nogle af de viste lande har tværtimod reduceret udledningerne.

Det forekommer ud fra de viste data aldeles umuligt at vurdere, om dette skyldes en stor satsning på kernekraft, et skift væk fra kul, en stor satsning på vindenergi, hemmelige fusionsreaktorer eller at energitung sværindustri er blevet flyttet til andre lande.

Din her demonstrerede evne til at konkludere bredt og vidtfavnende på basis af særdeles sparosmt datagrundlag forklarer dog glimrende en række af dine andre posts her på siden...
20-11-2012 22:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvor vil du hen med det indlæg? Det eneste, som man kan konkludere ud fra de præsenterede data er, at de viste lande på trods af en meget betydelig økonomisk udvikling (for DK mere end en fordobling) siden 1970'erne ikke har øget deres udledning af CO2. Nogle af de viste lande har tværtimod reduceret udledningerne.


Det er vel ret sigende at de lande som har meget store el-produktioner fra A-kraft at der er co2 udledningen stadig markant høj!


Herunder er der et ret markant fald i co2-udledningen i Frankrig netop som a-tomkraftværkerne begynder at blive taget i brug sidst i 70 og begyndelsen af 80'erne. HVis denne reduktion af co2-udledningen kan tilskrives a-kraft i Frankrig så er det jo ikke særlig meget af et lands samlede udledning som denne reduktion 'afstedkommer'. Og netop Frankrig har statset massivt på a-kraft.
Redigeret d. 20-11-2012 22:41
20-11-2012 22:45
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
Hvor vil du hen med det indlæg? Det eneste, som man kan konkludere ud fra de præsenterede data er, at de viste lande på trods af en meget betydelig økonomisk udvikling (for DK mere end en fordobling) siden 1970'erne ikke har øget deres udledning af CO2. Nogle af de viste lande har tværtimod reduceret udledningerne.


Det er vel ret sigende at de lande som har meget store el-produktioner fra A-kraft at der er co2 udledningen stadig markant høj!


Herunder er der et ret markant fald i co2-udledningen i Frankrig netop som a-tomkraftværkerne begynder at blive taget i brug sidst i 70 og begyndelsen af 80'erne. HVis denne reduktion af co2-udledningen kan tilskrives a-kraft i Frankrig så er det jo ikke særlig meget af et lands samlede udledning som denne reduktion 'afstedkommer'. Og netop Frankrig har statset massivt på a-kraft.

<Ryster opgivende på hovedet af Delphis massive og uberettigede forsimplinger af et komplekst problem>
20-11-2012 22:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ryster opgivende på hovedet af Delphis massive og uberettigede forsimplinger af et komplekst problem


Man må vel forholde sig til at et land som Frankrig som har den største mulig andel af a-kraft til forsyning af landets el-net at det har en markant høj udledning af co2. Eller omvendt Frankrig kan ikke reducerer sin Co2-udledning yderligere ved at øge kapaciteten af a-kraft ( af den simple grund der er ikke mere strøm at producere)...
Redigeret d. 20-11-2012 22:50
20-11-2012 22:54
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
Ryster opgivende på hovedet af Delphis massive og uberettigede forsimplinger af et komplekst problem


Man må vel forholde sig til at et land som Frankrig som har den største mulig andel af a-kraft til forsyning af landets el-net at det har en markant høj udledning af co2. Eller omvendt Frankrig kan ikke reducerer sin Co2-udledning yderligere ved at øge kapaciteten af a-kraft ( af den simple grund der er ikke mere strøm at producere)...

Delphi, jeg vil foreslå, at du læser og forstår dette dokument og begreberne deri før du udtaler dig yderligere på dette område...

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_fr_en.pdf
20-11-2012 23:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_fr_en.pdf

JA som sagt så kan det jo konstateres at i store træk så kommer næsten hele Frankrigs el-produktion fra A-kraft og Vedvarende energi.

Og derfor: a-kraft har ikke nogen nævneværdig indflydelse på et lands samlede co2-emission eller udledning pr indbygger... F.eks er udledninger pr indbygger stort set det samme for England og Danmark og omkring 2,1 ton pr år. Frankrig har en noget lavere udledning med 1,6 ton...

Eller næsten hele frankrigs el-produktion kommer fra ikke fossile energikilder og landet har en markant høj udledning af co2, det må lede til konklusionen at a-kraft har ikke nogen nævneværdig indflydelse på et lands samlede co2-udledning!
Redigeret d. 20-11-2012 23:16
20-11-2012 23:34
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_fr_en.pdf

JA som sagt så kan det jo konstateres at i store træk så kommer næsten hele Frankrigs el-produktion fra A-kraft og Vedvarende energi.

Og derfor: a-kraft har ikke nogen nævneværdig indflydelse på et lands samlede co2-emission eller udledning pr indbygger... F.eks er udledninger pr indbygger stort set det samme for England og Danmark og omkring 2,1 ton pr år. Frankrig har en noget lavere udledning med 1,6 ton...

Eller næsten hele frankrigs el-produktion kommer fra ikke fossile energikilder og landet har en markant høj udledning af co2, det må lede til konklusionen at a-kraft har ikke nogen nævneværdig indflydelse på et lands samlede co2-udledning!

Du er ikke så god til at læse, eller...?

Frankrigs CO2-intensitet (slå gerne begrebet op...) er 36% bedre end gennemsnittet for EU, og CO2-udslippet per indbygger er 25% lavere. Og det er til trods for, at landet producerer/bruger 20% mere energi per indbygger end gennemsnittet.

Du skal i øvrigt opdatere dine tal for CO2-udledninger per indbygger, de er helt ude i skoven. Du kan finde de rigtige tal her: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita
20-11-2012 23:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
JA ca de 35 % det er også det jeg kom frem til i forhold til de lande i Europa jeg lige så på!

Men så er konklusionen jo også at de kan ikke komme længere ned i Co2 udledning (ved at bruge a-kraft som redskab) for der kan ikke udbygges mere med a-kraft, for næsten hele landets el-behov kommer fra a-kraft.Havde ikke lige set det var kulstof CDIAC opgør!

Frankrig udleder 1,6 Ton kulstof pr indbygger i 2008 se http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/emissions/fra.dat når der er ca 65 mio indbyggere i Frankrig udledes der samlet 102.805.000 ton i 2008 ifølge CDIAC...

Wikipedia's tal er co2..

England udleder i 2008, samlet 142.584.000 ton og der er 53 mio indbyggere så er udledningen er intet mindre end 2,7 ton kulstof pr indbygger pr år.

Landet planlægger at forny de gamle a-kraftværker til et exorbitant milliardbeløb...
Redigeret d. 21-11-2012 00:03
21-11-2012 00:02
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
JA ca de 35 % det er også det jeg kom frem til i forhold til de lande i Europa jeg lige så på!

Men så er konklusionen jo også at de kan ikke komme længere ned i Co2 udledning for der kan ikke udbygges mere med a-kraft, for næsten hele landets el-behov kommer fra a-kraft.

-Med mindre transportsektoren skiftes over til at være el-dreven også, en udvikling der som bekendt allerede er i gang, men kommer til at tage noget tid.

But, the fact stands, at hvis vi allesammen i EU per i morgen, magisk, skiftede til den samme energi-infrastruktur som Frankrig, så ville vi i EU producere 20% mere energi OG udlede 25% mindre CO2. Det vil jeg ikke ligefrem kalde ubetydelige forbedringer...jeg ville nok mere kalde det et mål, som er værd at stræbe efter.
Redigeret d. 21-11-2012 00:08
21-11-2012 00:24
Jakob
★★★★★
(9267)
.@delphi


Vedvarende energi er løsningen.


Er vi til noget, der rykker, så må svaret for Danmark være vindmøller på land.
Men om ikke andet, så kan EU med tilladelse fra Afrika bruge Al Gores masterplan.

Begge dele kan gøres hurtigere og mere sikkert end kernekraft, og det kan med tilstrækkelig vilje og skala tilmed løse CO2 problemet..
21-11-2012 00:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
But, the fact stands, at hvis vi allesammen i EU per i morgen, magisk, skiftede til den samme energi-infrastruktur som Frankrig, så ville vi i EU producere 20% mere energi OG udlede 35% mindre CO2.
Nej! Det er rimelig sikkert at det vil det ikke! A-kraft i danmark det vil ikke ha' nogen nævneværdig betydning på co2-udledningen, der vil i store træk blive brændt det samme fossilenergi af som i dag.

For det andet så er a-kraft så helt igennem exorbitant bekostelige..

Finlands Olkiluoto a-kraftværk sePris (foreløbig): 34 MIa for et værk som skal kunne yde 1,6 Gw. Studstrup kan yde 0,7 Gw.

Det her, det er dags- og års-variationen, og mølleproduktion for det samlede Danske el-forbrug se.En given kapacitet af atomkraft skal nødvendigvis afstemmes så værket kan producerer kontinuerlig. Og det netop når værkerne er så bekostelige.

Alt møllestrøm er i store træk ubrugelig, når A-værkerne skal ha' rettigheden til at yde base-load ud i nettet!

HErefter skal der i vinterhalvåret stå fossile kraftværker klar til at yde den produktion som ikke er rentabel at lave ved a-kraft, lige så vel som fossile kraftværker skal producerer den daglige spidslast i nettet når forbruget er maksimal i dagtiden! Hertil! Kraftværker som skal starte og stoppe ofte det er ikke brændsels-økonomisk!

Men værst! NU kan kraftvarmeværker ikke yde nogen nævneværdig el-produktion da den samlede el-produktion nu er samlet på 2 eller 3 store atomkraftværker som yder en betydelig del af el-behovet. Og spildvarmen fra akraft kan i praksis kun yde fjernvarme i nærområdet. NU er der altså ingen el-produktion hvorfra spildvarmen kan tilflyde fjernvarmerør til forsyning af boligmassen. SÅ er eneste alternativ at brænde brændsler af for at yde varme i Holstebro, Randers Horsens, København osv.
Redigeret d. 21-11-2012 00:33
21-11-2012 00:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vedvarende energi er løsningen


Der er i hvertfald ikke nogen økonomisk saglig begrundelse for ikke at vælge VE i forlængelse af Succen på Samsø!


Samsø Havvindmøllepark se
Her er de faktuelle regnskabsresultater for Samsø Havvindmølle Park aps:År..............Produktion (kW)............Driftsomk.* (Dkr).............øre/kWh

2006:..............121.851.497.......................6.358.611....................5,22

2007:..............115.008.687.......................6.283.639....................5,46

2008:..............107.872.975.......................5.437.125....................5,04

2009:..............100.390.165.....................13.335.178..................13,28

2010:................93.732.830.......................5.042.912....................5,38

-------------------------------------------------------------------------------------------

5 års gennemsnit:.........................................................................6,88

====================================================Parken er opført i 2003 for omkring 250 mio for 23 – 24 Mw møllekapacitet og opnåede 48 øre/kwh i garanteret pris i 12.000 fuldlasttimer, eller i ca. 3 år (Anholt 1,05 kr/kwh i 50.000 timer, herunder afholder Energinet betydelige omkostninger til tilslutning), som i praksis betyder parken vel har opnået 18 øre/Kwh i støtte, når strømmen i de 12.000 timer er solgt via nordpool til 30 øre/kwh..

Eller en samlet offentlig støtte på noget der ligner 50 mio. Så det ændre ikke nævneværdigt ved det forhold at parken har produceret strøm langt under prisen på markedet når møllestrømmen er solgt.

Daværende investeringsprospekt se http://www.samsohavvind.dk/havvind2.pdf
Redigeret d. 21-11-2012 01:25
21-11-2012 09:19
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
En masse om nybyggeriet af en finsk kernekraftsreaktor og fjernvarmen i Danmark...

Sheeesh, hvad ER det med jer wanna-be benægtere og jeres manglende evne til at forstå et begreb som "tankeekesperiment"? Jeg syntes ellers at
hvis vi allesammen i EU per i morgen, magisk, skiftede til den samme energi-infrastruktur som Frankrig

-var rimeligt klart, men åbenbart ikke, for nogle...

Selvfølgelig passer 3-4 store kernekraftværker ikke ind i den nuværende danske energi-infrastruktur! Vi har valgt at gå en anden vej, som man så kan være enig eller uenig i. Eksemplet med Frankrig ovenfor viser blot, at der er mange veje til Rom og mange veje til at reducere en nations CO2-udledninger, uden at gå på kompromis med energiproduktionen. Blanke afvisninger af alt "nyt" som du, Delphi, her lægger for dagen, ja de bringer os ingen vegne.

-I parentes bemærket, så er Finland ikke ved at opføre et nyt kernekraftværk ved Olkiluoto. De udbygger et eksisterende 1.8 GW kraftværk med yderligere 1.6 GW, og har en fjerde reaktor på samme værk i udbud, også i GW-klassen. . Dvs, 5-7 Studstrup-værker...At der så i øvrigt er blevet klokket dygtigt i den entrepenørmæssige side af sagen er en solid lektie til de næste folk der vil bygge en moderne kernekraftreaktor -- det er nogle dyre kammerater at konstruere, så man skal gøre tingene rigtigt, første gang, i stedet for blindt at stole på sine østeuropæiske underleverandører

Redigeret d. 21-11-2012 09:20
21-11-2012 11:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
-var rimeligt klart, men åbenbart ikke, for nogle...


JA! Man kan kun ryste opgivende på hovedet når folk ikke gider eller måske ikke har evnerne til at se større sammenhænge, som er en aldeles afgørende forudsætning hvis man begiver sig ud i at tolke energisystemer og deres sammenhænge! Og jo herunder vigtigst at komme med forslag til forbedringer af disse systemer...

Og hvordan skulle flere lande ha' det samme energisystem som frankrig hvor en betydelig del af el-energien kommer fra a-kraft når der er variationer i forbruget over døgnet! Og vigtigst over året! For i praksis skal produktionen aftages kontinuerligt fra akraftværket, eller produktionen kan godt lukkes ned men omkostningen til brændsler er så minimale at der ikke er nogen økonomisk gevinst ved at lukke værket ned... Som det er nu i Frankrig så kan der udveksles el-energi med omliggende lande som herefter ikke er en mulighed hvis alle lande gjorde brug af akraft.

Hvis man har fulgt udviklingen omkring en mulig fornyelse af de engelske atomkraftværker, hvor forskellige aktører har været inde og byde på etablering og drift at nye værker i england, så vil man vide at de stiller nogle betingelser omkring dels retten til at levere til nettet men også prisen for den leverede strøm, og herunder at det kun er baseload værkerne skal yde og det øvrige energisystem kan herefter varetage den resterende og besværlige produktion, som i praksis er meget miljøbelastende.

Den sidste nye aktør som vil opfører værker i England se http://ing.dk/artikel/133678-hitachi-bygger-mindst-fire-atomkraftvaerker-i-storbritannien
Redigeret d. 21-11-2012 11:42
21-11-2012 11:55
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
delphi skrev:
...
Som det er nu i Frankrig så kan der udveksles el-energi med omliggende lande som herefter ikke er en mulighed hvis alle lande gjorde brug af akraft.
...

For at citere det tidligere linkede fact-sheet:

A diversified mix of energies will increase security of supply


Energiforsyning er ikke et område, hvor simple løsninger nemt byder sig til. Der er, som skrevet mange veje til Rom, og en del af disse tilbyder endog meget betydelige reduktioner i CO2-udledning, også hvis energi-infrastrukturen skrues ordentligt sammen i forhold til baseload, spidsbelastninger osv. Grove, uberettigede forsimplinger og vidtfavnende konklusioner på spinkelt grundlag som dem du lagde ud med i denne tråd, Delphi, er ikke befordrende for en konstruktiv dialog om dette, og mange andre, emner.
21-11-2012 12:01
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)

"Og hvordan skulle flere lande ha' det samme energisystem som frankrig hvor en betydelig del af el-energien kommer fra a-kraft når der er variationer i forbruget over døgnet! Og vigtigst over året! For i praksis skal produktionen aftages kontinuerligt fra akraftværket"


Meget enig. A-kraft og Vindmøller samtidigt er ikke den rigtige vej frem.

Vi bør derfor i DK komplementere vindmøllerne med gaskraftværker da disse er langt bedre til at producere effektivt med de store udsving vindmøllerne giver og forbrugerne fordrer. Shalegas springer i øjenene som afløser for kul.

Omkring vindmøllernes økonomi så er den store usikkerhed, som jeg forstår det , havvindmøllernes levetid . Hvis de uden alt for store problemer og vedligehold producerer mere end 20 år - så vil de være rigtigt gode investeringer for Dong og DK. Producerer de el mindre end 20 år bliver forrentningen markant dårligere.

A-kraft er derfor - med vindmølle investeringerne in mente og som fakt. - de er her og er sat op - ikke aktuelt for DK de næste 20-25 år. (Men vi bør se at få investeret i nogle gaskraftværker.)

Men det skal da ikke forhindre os i at forske og planlægge den næste store energiomlægning i DK - Hvis det skal være A-kraft, i en eller anden form, så skal vi have forsket og uddannet en masse mennesker til de nye teknologier.

Det arbejde kan vi nok ikke vente mange år på at få igangsat - hvis sådan en omlægning skal være realistisk i 2030-2035.
21-11-2012 12:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Energiforsyning er ikke et område, hvor simple løsninger nemt byder sig til.

Nej det er ikke et område med simple løsninger!

Men der retfærdiggør ikke at man i f.eks. danmark med udgangspunkt i 2010 kundgør at landet forbrugte 33 Twh el og møllerne producerede 10 Twh og kraftværker 24 Twh så eksporten var 1 Twh.

Fra energistyrelsens statistik se Link

Det er jo aldeles misvisende, for i praksis er den ubrugelige strøm fra kraftvarmeværkerne og møller afsat til udlandet og er så vendt tilbage på andre tidspunkter af året!

Og på samme måde i Frankrig så dumpes den ubrugelige strømproduktion i omliggende lande om natten og i sommerhalvåret. Og det udhuler i praksis økonomien i effektive fossile kraftværker som virkelig får noget el ud af de omsatte brændsler hvorfor ineffektive og gamle kraftværker for en stor dels vedkommende yder strøm til f.eks. Italiens forbrug og herunder til Frankrig i dagtiden når el-forbruget er stort!

HVis man forstillede sig man kappede alle el-ledninger til omliggende lande til frankrig, så ville det fossile energiforbrug til landets el-produktion eksploderer...
Redigeret d. 21-11-2012 13:03
21-11-2012 12:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi bør derfor i DK komplementere vindmøllerne med gaskraftværker da disse er langt bedre til at producere effektivt med de store udsving vindmøllerne giver og forbrugerne fordrer. Shalegas springer i øjenene som afløser for kul.


58 % el af gas se LinkSådan et anlæg på 800 Mw koster antagelig 3 - 4 Mia.

Danmarks årlige el-behov : 33 Twh.

Her er den årlige energiopbygning i de nordiske vandmagasiner seDen maksimale energiopbygning i lagerne 121 Twh el som forekom i 2004, som i praksis betyder at alt el-produktion (fra kraftværker) kan stoppes i hele norden i en måned (hvis altså el-nettet tillader det)..

OG den vigende vandtilstrømning til de nordiske magasiner i vinterhalvåret passer perfekt med møller som yder strøm til norden og ved spingflod yder de nordiske magasiner el til norden når møllernes produktion er vigende.
Redigeret d. 21-11-2012 12:55
26-11-2012 21:43
Jakob
★★★★★
(9267)
.

delphi skrev:
Vedvarende energi er løsningen


Der er i hvertfald ikke nogen økonomisk saglig begrundelse for ikke at vælge VE i forlængelse af Succen på Samsø!


Samsø Havvindmøllepark se
Her er de faktuelle regnskabsresultater for Samsø Havvindmølle Park aps:År..............Produktion (kW)............Driftsomk.* (Dkr).............øre/kWh

2006:..............121.851.497.......................6.358.611....................5,22

2007:..............115.008.687.......................6.283.639....................5,46

2008:..............107.872.975.......................5.437.125....................5,04

2009:..............100.390.165.....................13.335.178..................13,28

2010:................93.732.830.......................5.042.912....................5,38

-------------------------------------------------------------------------------------------

5 års gennemsnit:.........................................................................6,88

====================================================Parken er opført i 2003 for omkring 250 mio for 23 – 24 Mw møllekapacitet og opnåede 48 øre/kwh i garanteret pris i 12.000 fuldlasttimer, eller i ca. 3 år (Anholt 1,05 kr/kwh i 50.000 timer, herunder afholder Energinet betydelige omkostninger til tilslutning), som i praksis betyder parken vel har opnået 18 øre/Kwh i støtte, når strømmen i de 12.000 timer er solgt via nordpool til 30 øre/kwh..

Eller en samlet offentlig støtte på noget der ligner 50 mio. Så det ændre ikke nævneværdigt ved det forhold at parken har produceret strøm langt under prisen på markedet når møllestrømmen er solgt.

Daværende investeringsprospekt se http://www.samsohavvind.dk/havvind2.pdfDu skriver stadig en del indlæg, som jeg synes er noget værre skrammel, men det skal da ikke forhindre mig i at rose dig, når du ind imellem rammer hovedet på sømmet.
Så selvom jeg mener, at landvindmøller er betydeligt bedre, så ros til dig fra mig for ovenstående erkendelse.


Hvis ikke energipolitikken skal være alt for meget til grin og gråd, så er det vigtigt, at vi træffer de bæredygtige langsigtede valg, som kan forsvares både overfor klima, miljø og økonomi. Derfor kan der aldrig blive frit valg på alle hylder med mindre formålet er at bruge for mange penge og give Lomborg et comeback.

Det er så blot nok lidt ærgerligt, at beslutningstagerne ikke gik hårdere til makronerne som på Samsø år 2003.
Eller mener du, at det gøres endnu bedre i dag..?.
Redigeret d. 26-11-2012 21:45
26-11-2012 22:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis ikke energipolitikken skal være alt for meget til grin og gråd, så er det vigtigt, at vi træffer de bæredygtige langsigtede valg, som kan forsvares både overfor klima, miljø og økonomi. Derfor kan der aldrig blive frit valg på alle hylder med mindre formålet er at bruge for mange penge og give Lomborg et comeback.


DIn til alle tider puritanske forestilling om verdens sande oprindelse og en drift hen mod urtidens ubrugte jordoverflade, det er grusomt naiv og en forestilling som er direkte tåbelig!

Naturen er til for at blive brugt og til for at udvikles! Der er og vil blive gjort mange fejl!

JA! Møllerne er et aldeles konkurrencedygtig redskab til alt anden energiproduktion og sammen med de norske vandmagasiner er det et meget konkurrancedygtigt energisystem...

Det rette energisystem sammen med varmepumpen som opbygger energi i store mængder vand og faktuelt bruger den strømproduktion som møllen yder som ikke er brugbar i el-nettet det kan skiffergas om den så er gratis ikke konkurrerer med overhovedet.
Ved møllestrøm fra samsø møllepark og omkostning på 100 kr/mwh til distribution i el-nettet og 20 % tab i fjernvarmenettet så taler vi om en årlig omkostning til 'brændsler' for at opvarme en bolig med 18 Mwh varme på 1500 kr årligt.
Redigeret d. 26-11-2012 22:09
27-11-2012 11:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Du har vel set denne se http://www.dr.dk/TV/se/sikke-en-fest/sikke-en-fest-3-3 og ladet forargelsen få frit løb!
27-11-2012 18:24
pifpafpuf
★★★☆☆
(771)
hvis altså el-nettet tillader det


Du har helt sikkert ret i at vandkraften i Norge og Sverige er at foretrække for gas.

Men ud over el-nettet så har vi et andet problem med de nordmænd.

Så længe de ikke vil kommitte sig til forpligtende samarbejde med andre lande, og hellere forbliver oppe i fjeldene med deres olieaktier - sålænge kan vi ikke overlade energiforsyningen til andre end os selv.

Så længe nationalstaterne styrer - styrer nationalstaterne også egen energiproduktion.
27-11-2012 20:21
Jakob
★★★★★
(9267)
.

pifpafpuf skrev:Men ud over el-nettet så har vi et andet problem med de nordmænd.

Så længe de ikke vil kommitte sig til forpligtende samarbejde med andre lande, og hellere forbliver oppe i fjeldene med deres olieaktier - sålænge kan vi ikke overlade energiforsyningen til andre end os selv.


De vil sikkert godt sælge strøm, når de har meget vand på lager. Men spørgsmålet er så til hvilken pris.
Jeg hælder også til, at vi i vid udstrækning selv skal finde løsninger for lagring af vindenergi.
delphi skrev:Du har vel set denne se http://www.dr.dk/TV/se/sikke-en-fest/sikke-en-fest-3-3 og ladet forargelsen få frit løb!


Ja sføli', jeg er blevet næsten helt hæs af det.

http://www.klimadebat.dk/forum/danske-demokratiske-broelere-d32-e2186.php#post_33230
.
27-11-2012 21:48
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@delphi


Har du så set denne:
http://www.dr.dk/tv/program/verdens-vildeste-vindmoelle

Danmark styrer godt i vindfeltet.
Så er det bare med at blive klar til at rykke som død og pokker.


Siger han, at der kun skal bruges 1500 stk af den slags 6 MW vindmøller for at producere ligeså meget strøm, som hele Danmark forbruger.
Så skal vi nok bruge ca. 4-5.000 stk for at være på den sikre side, når vi skal dække det totale energiforbrug..?
Det er en del, men bestemt ikke uoverkommeligt.
Kan du ikke næsten allerede mærke frihedens sus, når Danmark slipper for at købe uran og fossilt shit fra diverse selskaber, som har taget det fra fremtidsmennesket..?
Det kan jeg.

.
27-11-2012 22:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så skal vi nok bruge ca. 4-5.000 stk for at være på den sikre side, når vi skal dække det totale energiforbrug..?
Det er en del, men bestemt ikke uoverkommeligt.


Det er alt for meget!

Men udgangspunkt vinddata for 2011 så vil 4 gange så mange møller som samlet yder 36 - 40 Twh have sammenfald med 60 % af forbruget. Når der så kan udveksles strøm med de nordiske lande som passer perfekt med at møllerne yder produktion når vandmagasinerne er ved at være tomme, og ved springflod hvor møllerne ikke yder overvældende produktion der kan nordens magasiner yder strøm til Danmark.


Så 80 % af landets samlede el-forbrug direkte fra møllerne eller via udveksling med udlandet!
¨
Herefter skal varmepumper omsætte overproduktionen til varmeforsyning hvor varme gemmes i store tanke eller damme.

4 gange kapaciteten i dag er ca 12 Gw. De største mølle VEstas laver er på 8 Mw så 1100 af dem yderligere i forhold til i dag!
28-11-2012 07:48
Jakob
★★★★★
(9267)
.
delphi skrev:
Så skal vi nok bruge ca. 4-5.000 stk for at være på den sikre side, når vi skal dække det totale energiforbrug..?
Det er en del, men bestemt ikke uoverkommeligt.


Det er alt for meget!Det er jeg ikke så sikker på. Jeg ser jo gerne, at vi begynder at trække noget af den svære energikrævende og miljøproblematiske industri hjem igen, og gør den ren, i stedet for at skulle se på grisseøffet i udviklingslandende.
Danmark er heller ikke rigtigt selvforsynende med vedvarende energi så længe vi importerer varer, som det har kostet meget fossilt brændsel at producere i udlandet.
Et samarbejde med Tyskland er nok også mindst ligeså nærliggende som med de nordiske lande. De fortjener en håndsrækning, efter de har droppet atomkraften.
Vi ska' gi dem højspændings vindstød i Ruhr, så de får strithår.

.
28-11-2012 11:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja stor i slavet det er du! Det skal du ha'!

Men hvis man i korthed skal opridse følgerne af det nyelige energiforlig så er situationen at mere og mere varmeenergi skal produceres og som ender som opvarmning af jordmasser når flere og flere fjernvarmerør taber energi.

I 2010 tabes 10 Twh fra landets fjernvarmerør når der afsættes 32 Twh i boligmassen..

Halvdelen af landets el skal komme fra møller.

Alt kul i de centrale kraftværker skal erstattes med biomasse..

Der kommer den ene rapport efter den anden som peger på hvor store negative følger alt det biomasse man ønsker at omsætte i det danske energisystem eller alle de negative følger det har når det erstatter kul.

I 2010 var forbruget 100 Twh brændsler hvor 25 twh kom fra biomasse og 75 Twh fra kul og gas...

Det man ønsker er at erstatte ca 40 Twh kul i de centrale værker med biomasse..

Det kan simplelthen ikke passe at man ikke kan udfase det kul eller reducerer energiforbruget til 35 Twh gas og 25 Twh biomasse når man kan 5-doble møllestrøm til fjernvarme i varmepumper...
Redigeret d. 28-11-2012 11:31
28-11-2012 15:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det kan simplelthen ikke passe at man ikke kan udfase det kul eller reducerer energiforbruget til 35 Twh gas og 25 Twh biomasse når man kan 5-doble møllestrøm til fjernvarme i varmepumper...


35 Twh gas i et effektivt combycucle gaskraftværk som kan yde 60 % af gassen til el eller 21 Twh el af 35 Twh gas.
28-11-2012 16:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis den politiske vilje var til stede, så kunne sådanne anlæg også bruges i Danmark !!


http://ing.dk/artikel/134475-faeroesk-plejehjem-suger-varme-ud-af-golfstroemmen?utm_medium=email&utm_source=nyhedsbrev&utm_campaign=ingeftermiddag

Færøsk plejehjem suger varme ud af Golfstrømmen
Et nyt plejehjem i Torshavn bliver som den første kommunale bygning opvarmet af Golfstrømmen via fire store varmepumper, der udnytter, at havvandet omkring Færøerne altid ligger mellem 6 og 10 grader
Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-11-2012 17:11
Jakob
★★★★★
(9267)
.delphi skrev:
Ja stor i slavet det er du! Det skal du ha'!


Jeg synes ellers selv, at jeg er meget afmålt og beskeden sammenlignet med dem, der vil vælte bjerge for Uran og etablere radioaktive hotspots.
For slet ikke at tale om dem, der efterlyser politisk vilje til at flytte golfstrømmen. ( ik' Boe..? )
.
29-11-2012 17:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg synes ellers selv, at jeg er meget afmålt og beskeden sammenlignet med dem, der vil vælte bjerge for Uran og etablere radioaktive hotspots.


Johe! Det jo egentlig rigtig nok! Hvad er det du ønsker at kapaciteten skal op på, når vi i dag råder over lige omkring 4 Gw (troede egentlig der var 3 gw), i følge energiministeriets statistik for 2010 seSå et sted at simple sociale foranstaltninger i praksis, giver exorbitant indirekte støtte til kul-industrien i Europa, eller der betales overpriser for kul for simpelthen at bevare arbejdspladserne i kul industrien, navnlig tyskland har en voldsom støtte til kul.
29-11-2012 17:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
.

For slet ikke at tale om dem, der efterlyser politisk vilje til at flytte golfstrømmen. ( ik' Boe..? )


.


Jakob

Nej - blot politisk vilje til at udnytte varme i havvandet rundt om Danmark.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-11-2012 17:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
blot politisk vilje til at udnytte varme i havvandet rundt om Danmark.


Jamen vi skal bare ha' noget mere (grøn) fjernvarme se http://www.energy-supply.dk/article/view/92094/klumme_den_gronne_omstilling_risikerer_at_ga_i_sort
29-11-2012 17:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
blot politisk vilje til at udnytte varme i havvandet rundt om Danmark.


Jamen vi skal bare ha' noget mere (grøn) fjernvarme se http://www.energy-supply.dk/article/view/92094/klumme_den_gronne_omstilling_risikerer_at_ga_i_sort


Delphi

Det ville have undret mig, hvis direktøren for Dansk Fjernvarme havde sagt det modsatte.

Der er vel intet i at udnytte energiressourcerne i havvand til at forsyne et fjernvarmeområde med varme.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-11-2012 23:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er vel intet i at udnytte energiressourcerne i havvand til at forsyne et fjernvarmeområde med varme.


Jamen det bruger jo strøm det du forslår.

Du ved da på go' fjernvarmemaner så skal brændsler omsættes til fjernvarme.

Når man nu har Lavet H C Ørstedværket så det yder 16,5 % el af naturgas og 75 % fjernvarme så er det jo fordi det er sagen...

Altså 1 Mwh gas yder 165 KWh strøm og 750 Kwh fjernvarme. Og inden de 750 Kwh de optages i den københavnske boligmasse så er energien svunden til 650 kwh til gavn for de københavnske regnorme når der tabes energi i fjernvarmerøret.

Havde den samme gas været omsat i et effektiv kraftværk som nu det Samme ejer nemlig DONG har i england som kan yde 60 % el af gassen og så godt nok ikke nogen fjernvarme.

SÅ kan du jo godt se at nu yder kraftværket hele 435 Kwh el ekstra, men så ingen fjernvarme. Og de 435 Kwh det kan dit havvand og varmepumpen måske lave til 3 gange energien i strømmen til varme og det er 1305 Kwh varme direkte i boligen og stadig de 165 KWh el.

Men så er der ingen varme til de københavnske regnorme.

Nej! Det dur ikke!
Redigeret d. 30-11-2012 00:11
Deltag aktivt i debatten A-kraft og CO2:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Kraft- og kraftvarmeværker
NyhederDato
Thorium-kraft ikke svaret på den globale opvarmning14-10-2008 07:04
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik