Husk mig
▼ Indhold

Affaldssortering


Affaldssortering22-09-2011 11:45
Johanne
☆☆☆☆☆
(1)
Til brugerne af klimadebat.dk

Jeg er studerende på Journalisthøjskolen og er i gang med en historie, der handler om Danmarks brug af affaldssortering (eller mangel på samme) og forskellene fra kommune til kommune.
Jeg leder i den forbindelse efter personer, der enten:

1) Ønsker at sortere sit affald, men ikke har tilfredsstillende mulighed for det i sin kommune.

eller:

2) Bor i en kommune med god ordning for affaldssortering og er glad for ordningen.

Jeg håber, at nogle af jer har lyst til at medvirke og hjælpe med at sætte fokus på emnet!
Send mig en mail på nedenstående adresse.

Mvh.

Johanne Kramer
Danmarks medie -og journalisthøjskole
Email: jdkramer@mail.dmjx.dk
22-09-2011 19:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kære Johanne

Måske du også skulle se på, hvad husholdningsaffald sorteret på en anden måde kan bruges til.

Jeg bor selv i en kommune, hvor husholdningsaffaldet sorteret i 2 dele - en biologisk/organisk og en rest del.
Der er yderliger en beholder til papir.
Farlig affald kan lægges i en plastpose og bindes til affaldsbeholderenslåg.

Jeg kunne godt tænke mig, at det biologiske affald blev opdelt i vegetabilsk og animalsk, så det direkte kunne bruges til biogasproduktion.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-09-2011 11:52
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Johanne

Spændende emne - specielt hvis du kan få mere ind i det end nøje udvalgte enkelthistorier der understøtter to skarpt foruddefinerede perspektiveringer. Et åbent spørgsmål; Hvad er formålet med de interviews? Ny viden og indsigt - eller blot kød på et forbygget skelet?

Håber jeg læser for meget ind i det, men hvorvidt borgeren er "glad" for deres ordninger eller ej fylder utroligt meget i den vinkling der indikeres. Er det ikke mere væsentligt om borgeren rent faktisk får noget ud af sin affaldsordning eller ej - end om det bare føles godt? Just asking, not bashing.


Misforstå ikke, men der er sjovt nok mening med galskaben en gang imellem. Forstået på den måde at "galskab" defineres forskelligt for lægpersoner og fagpersoner. Journalister og medier kan så vælge at være en facilitator for forståelsen imellem de to grupper - eller blot søge den politiske korrekte vinkling eller tage udgangspunkt i det umiddelbare og "borgernes" mening. Sidstnævnte falder meget let ind under betegnelsen "laveste fællesnævner". Den vinkling kan være fin og illustrativ, at få med men bør altid perspektiveres med reelle fakta (ikke kun en såkaldt "ekspert"-udtalelse men deciderede fakta.) samt input fra fagfolk.

Meget affaldssortering kan ikke svare sig i DK af flere årsager. Bla. vores meget effektive fjernvarme-systemer og tilhørende forbrændingsanlæg. Der er stor foskel fra kommune til kommune på dette område - og det påvirker så også hvilke kommuner hvad kan betale sig - i kr. såvel som miljømæssigt. Men dertil er der altså også mange andre faktorer der gør affaldssortering dyrt og besværligt. Når noget er dyrt er det ikke i sig selv et argument for ikke at gøre noget - men altid et spørgsmål om man kunne gøre noget andet der har større effekt for pengene. De kan kun bruges en gang - helt uanset hvor mange normativt funderede ønsker vi så end måtte have til samfundet.

Her en simpel fortælling om affaldssortering i Århus - hvor de (for emnet) meget imponerende hev fagfolk ind fra DTU og såmænd også lyttede til dem.
Miljøvurdering stoppede affaldssortering i Århus

Slet ikke i tvivl om at Institut for Miljø og Ressourcer på DTU vil være behjælpelig med spørgsmål og har opdateret viden og andre konkrete eksempler indenfor emnet.


Selv bor jeg i kbh-kommune. Vi har papir-, batteri- og glascontainere i ejendommen, storskrald (møbler etc.) hver 14 dag, samt mulighed for aflåst placering af kemisk og elektronisk affald der så hentes (vist nok) én gang om måneden. Det almindelige husholdningsaffald er der ingen sortering af - og min (ikke længere up-to-date) viden på området er at det ikke kan svare sig rent miljømæssigt.

Kunne du evt. holde os orienteret om udfaldet af dit arbejde?


Mvh.
Mikkel
23-09-2011 12:28
Kosmos
★★★★★
(5375)
Meget enig i Mikkels - som altid - informative og vel underbyggede kommentar!

Jeg synes, det også kunne være interessant at undersøge, hvad der i grunden sker med affaldet efter genbrugsstationen: Jeg boede en tid i Vedbæk, hvor der ved huset forefandtes to affaldsstativer/-poser, sort hhv. grøn; det kunne forekomme lidt problematisk at afgøre, hvorledes affaldet skulle fordeles - og på forespørgsel til en (meget ærlig) medarbejder i kommunen fik vi at vide, at det såmænd ikke betød så meget, da det hele alligevel blev blandet og forbrændt! 'Forklaringen' lød vist på, at et genbrugsanlæg i Helsingør ikke havde levet op til forventningerne(?) Vi fik endvidere at vide, at to stativer/poser-ordningen blev videreført 'af pædagogiske årsager'!


Peder Wirstad (som bor i Norge) har erfaringer (dårlige!) med systemer til affaldshåndtering - jeg kender desværre ikke hans mail-adresse, men den kunne du, som vordende journalist, sikkert uden større besvær støve op(?)
23-09-2011 12:35
Kosmos
★★★★★
(5375)
Må jeg iøvrigt foreslå dig også at 'søsætte' din opfordring på 'Ingeniøren's debatsider!
23-09-2011 12:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikkel R skrev:
Det almindelige husholdningsaffald er der ingen sortering af - og min (ikke længere up-to-date) viden på området er at det ikke kan svare sig rent miljømæssigt.

Kunne du evt. holde os orienteret om udfaldet af dit arbejde?


Mikkel
Både energi. og miljømæssigt kan det svare sig at sortere affaldet!
Affald sorteret i vegetabilsk og animalsk kan bruges til at optimere biogasproduktionen på gylle.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-09-2011 12:53
Morten Riber
★★★★★
(2298)
På denne side kan du se hvordan renovationen fungerer hos mig. Det er mit indtryk at systemet faktisk virker sådan som de beskriver på sitet.

http://www.odenserenovation.dk/
23-09-2011 13:34
Kosmos
★★★★★
(5375)
Både energi. og miljømæssigt kan det svare sig at sortere affaldet!

- det ville forekomme mig svært at undersøge, om sorteringen miljømæssigt kan 'svare sig': Det måtte vel forudsætte en (objektiv) værdiansættelse af de dermed forbundne fordele ift. omkostningerne(?)
Hvis det energimæssigt kan løbe rundt, vil jeg vove den påstand, at det i så fald alene er muligt i kraft af den herskende tilskuds-/afgiftsjungle på hele energiområdet, som er så tæt og uigennemtrængelig, at det ville få tårerne frem i øjnene hos enhver gammel GOSPLAN apparatjik!
23-09-2011 14:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
Både energi. og miljømæssigt kan det svare sig at sortere affaldet!

- det ville forekomme mig svært at undersøge, om sorteringen miljømæssigt kan 'svare sig': Det måtte vel forudsætte en (objektiv) værdiansættelse af de dermed forbundne fordele ift. omkostningerne(?)
Hvis det energimæssigt kan løbe rundt, vil jeg vove den påstand, at det i så fald alene er muligt i kraft af den herskende tilskuds-/afgiftsjungle på hele energiområdet, som er så tæt og uigennemtrængelig, at det ville få tårerne frem i øjnene hos enhver gammel GOSPLAN apparatjik!


Kosmos

Der er ingen tvivl om, at biogasproduktionen optimeres, når det er muligt at styre mængden af kulstof og brint i "suppen".

Du begår den klasiske fejl, når du blander økonomi ind i om noget energimæssigt kan svare sig. Det kan undre, at tilskudsordningerne i DK for biogas alle handler om at hjælpe landbruget/svinefarmene af med deres gylle, især når det vides, at biogasproduktion i Tyskland reelt er gået bort fra at bruge gylle i produktionen.

Problemet er, at omlægningen væk fra fossile brændsler langt hen af vejen afhænger af, om vi kan finde en erstatning for fossile brændsler i transportsektoren. Her vil det være mest hensigtsmæssigt at se på biogas og/eller forgasningsgas.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-09-2011 14:47
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Boe

Mikkel
Både energi. og miljømæssigt kan det svare sig at sortere affaldet!
Affald sorteret i vegetabilsk og animalsk kan bruges til at optimere biogasproduktionen på gylle.


Jeg har ikke den store interesse i at være teknisk enig eller uenig med dig, den viden besidder jeg ikke personligt. Jeg forholder mig til at DTU i eksemplet Århus er uenig med dig på baggrund af tilbundsgående undersøgelse af en meget konkret case. Du vil vel ikke være uenig i, at der er stor forskel fra kommune til kommune og by til by på forudsætningerne for effektiv affaldssortering? I en rationel verden vil heterogene kontekster til et problem lede til heterogene løsninger. Mit indlæg var mere en kommentar til Johannes implicitte vinkling (min opfattelse) end det var et partsindlæg for/imod sortering.

Bemærk at undersøgelsen fra DTU kommer frem til en miljømæssig nul-virkning. De 18 millioner ordningen kostede er ikke indblandet på nogen måde i en eller anden fortænkt "hvis vi istedet for A gjorde B eller C for pengene" sammenligningsmodel.
Indbygget i mine forudsætninger for den forståelse jeg har af spørgsmålet er en tillid til, at folkene på Institut for Miljø og Ressourcer på DTU er fagligt kompetente.

Mvh.
Mikkel
23-09-2011 15:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mikkel

Som jeg læser rapporten fra Århus, så bliver affaldet sorteret efter afhentningen, hvor jeg bor, bliver affaldet sorteret ude hos forbrugeren. Så det kan da godt være, at det ikke kunne betale sig i Århus, mens det kan betale sig, hvor sorteringen foregår før indsamlingen. Jeg ved godt, at affaldssortering er mere besværlig i boligblokke, hvis de ikke fra starten er bygget til det.

Mit kendskab til biogasproduktion bygger dels på, hvad diverse "eksperter" udtaler, og dels de erfaringer de igangværende biogasanlæg har - og når begge samstemmende siger, at tilførsel af animalsk affald øger biogasproduktionen, så er det godt nok for mig.

Det er faktisk mærkeligt at tænke på, at husholdningsaffald i gamle dage blev fyldt ind i hulrummet mellem yder- og indervæggene, og på den måde var med til at holde boligen varm.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-09-2011 15:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Mikkel

Det DTU ikke vægter omkring det samlede økonomiske billede såvel som det miljømæssige ved at iværksætte tiltag med sortering og herunder kildesortering af affald, det er værdien af det brugbare affald til biogasanlægget, som er endog meget høj.

Biogasanlæg se
Et anlæg som i dag koster 70 mio at etablere, det yder 8,3 mio m3 gas årligt, under de ideelle produktionsforhold. Denne gasmængde yder 18.000 Mwh strøm og lidt mindre fjernvarme.

Og ideel i den sammenhæng er om man råder og 'tilsætningsmidler', som kan øge gasproduktionen. Og det er navnlig slagteriaffald og affald fra fødevareproduktion i det heletaget!

Uden dette tilsætningsaffald ville gasproduktionen være under 1/4 for den samme gylle som afgasses.

Da der nu er så mange anlæg i drift, er der ikke mere af dette affald, eller tilsvarende som kan optimerer gasproduktionen. Derfor avles der afgrøder, som kan tilsættes biogasproduktionen til erstatning for dette affald. Det er typisk majs som avles til biogasproduktion.

Til føromtalte produktion på 8,3 mio m3 gas, kræves alene 24.000 ton majs (både kerne og hele planten, via en grovsnitter) årligt, for at optimerer gasproduktionen.

Madaffald i al almindelighed er meget 'potent' som katalysator for biogasproduktionen, men hvor mange husstandes affald der skal sorteres og bringes til biogasanlægget, som yder før omtalte gasproduktion, det vil jeg dog ikke umiddelbart gi' et bud på!
Redigeret d. 23-09-2011 15:47
23-09-2011 16:05
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Boe og Delphi

Takker for, som så mange gange før, den konkrete information i formidler. Blot for at skære det ud i pap: Mit første indlæg er udelukkende en iagtagelse af, at der kan være forskelle fra by til by på hvad der er hensigtsmæssig og en kommentar til en (opfattet) forudindtaget vinkling. På ingen måde en stillingstagen for eller imod i en konkret situation.
Som Boe pointerer er netop boligblokke (affaldsskakter) typisk sværre at håndtere problemet i. Så vidt jeg husker Århus-historien (høhø) foregik sorteringen dels hos forbruger og dels efter afhentning - primært afhængigt af boligformen. Men ikke sikker.

Mht. biogas har i givetvis ret. Et åbent spørgsmål fra min side er så hvad værdi majs-produktionen udgør i forhold til omkostningen ved affaldssortering? Og er der evt. andre fordele ved afgrøder fremfor madafald? F.eks. "kvalitetssikring" hvor det vel kun er lettere at være sikker på hvad man kører igennem grovsnitteren når vi taler om afgrøder. Hvor betydningsfuldt vil det være om der (nok uundgåeligt) er iblandet ikke organisk materiale i madaffaldet - at madaffaldet så at sige er "forurenet" i forhold til det ønskede?
Kunne man forestille sig restaurationer kunne "sælge" rent madaffald til biogasværker? (Lettere sortering og logistik samt positivt incitament).

Mhv.
Mikkel
23-09-2011 16:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Mikkel

Man har vise 'karantæne-systemer' hvor man forgærer en given mængde for at se om nogen skulle have glemt et duracell-batteri sammen med kartoffelskrællerne, som ikke er så godt!

Jeg ved ikke hvor mange tons majs der avles på en ha men føromtalte biogasanlæg betalte 190 kr/ton og hvis udkommet fra en ha antages 10.000 kr/år er det beslaglagte landbrugsareal 450 ha til et anlæg som yder 8,3 mio m3 gas.. Måske! Der kan avles flere gange årligt.
02-10-2011 09:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Mikkel

Mht. biogas har i givetvis ret. Et åbent spørgsmål fra min side er så hvad værdi majs-produktionen udgør i forhold til omkostningen ved affaldssortering?


Jeg må da vist erkende, at jeg har stirret mig lidt blind på det forhold at genbruge husaffaldet.

Det kan da aldrig hænge sammen!

En typisk husholdning producerer ca 600 kg affald om året! Heraf er måske 50 % brandbart eller affald som kan medgå til forgasning i et biogasanlæg.

Majs! 1 Ha kan producerer op til 8 ton majskerner.. Hertil er der yderligere plantedele som vil kunne medgå til en biogasproces. Det må antages mange gange kerneudbyttet. HVis det antages at 1 Ha kan yde 40 ton biomateriale til et biogasanlæg..

Hvis det hertil antages en husstand afsætter 100 Kg bionedbrydeligt, som madrester mm, som kan omsættes i et biogasanlæg, og 1 Ha kunne yde 40 ton biomateriale, er forholdet 1 Ha til 400 boliger.

Kapital omkostning til at drive 1 Ha er ca 6000 kr til gødning, frø mm

Der er dog de fede madrester fra husholdningen, som er af stor værdi, sammen med alm gylle. Men i praksis hvor meget fedt eller andet kan en husholdning lade ende i 'biomassespanden' årligt.

1 L rapsolie koster 8 kr.
Redigeret d. 02-10-2011 09:42
02-10-2011 15:46
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Mht. biogas har i givetvis ret. Et åbent spørgsmål fra min side er så hvad værdi majs-produktionen udgør i forhold til omkostningen ved affaldssortering?


Jeg må da vist erkende, at jeg har stirret mig lidt blind på det forhold at genbruge husaffaldet.

Det kan da aldrig hænge sammen!


Delphi

Jeg mener ikke, at vi har ressourcer til blot at bruge husholdningsaffaldet hovedsagelig til varmeproduktion.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-10-2011 18:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Boe

Nej! Affald skal ikke omsættes i fjernvarmeværker. Det skal omsættes eller genbruges. Det skal antagelig formuldes eller bruges som gødning til planeter. Og herunder forgasning. En betydelig del kan producerer strøm når der er brug for strøm...
02-10-2011 18:51
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det skal antagelig formuldes eller bruges som gødning til planeter...

- men det vil nok kræve en del energi at få affaldet dérop!(?)
02-10-2011 19:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men tid kommer råd!

Sådan en lille fiks NASA-raket skulle ved nok kunne denne lille opgave, og flyve noget kompost til nogle plan(e)ter..
02-10-2011 19:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Men tid kommer råd!

Sådan en lille fiks NASA-raket skulle ved nok kunne denne lille opgave, og flyve noget kompost til nogle plan(e)ter..Tja - og så kunne den tage noget helium3 med tilbage!


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten Affaldssortering:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Affaldssortering og genbrug809-09-2015 11:58
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik