Husk mig
▼ Indhold

Affaldssortering og genbrug


Affaldssortering og genbrug10-11-2008 21:35
Jakob
★★★★★
(9319)
 

Er der affaldssortering i dit område, og hvordan fungerer det..?  
I mit område er der kun en almindelig affaldsspand og en spand til papir.

Men i et forsøg på at blive mere affaldsbevidst er jeg alligevel så småt begyndt at sortere mit affald.

I mit tilfælde produceres der normalt ca. 1-2 sække løst pakket og meget brandbart affald pr. måned
Derforuden ca. 1 lille køkkenaffaldspose med kompost og ½ med ikke brandbart.


Jeg tænker så, at affaldet må være langt mere effektivt som brændsel, hvis der ikke er vedlagt kompost.
Hvis vi f.eks. har 5 kg meget brandbart affald og tilsætter bare 1 liter vand i form af pjask våd kompost, så vil vi få en væsentligt ringere udnyttelse af det gode brændsel.

Derfor har jeg nu besluttet, at jeg i fremtiden selv vil beholde komposten.

Men det kræver jo nok en kompostbeholder, som er tæt for mus og rotter, og måske bør den også være så tæt, at eventuelle fremmede arter, som f.eks. dræbersnegle ikke spredes i den lokale natur..?


Måske som denne til 720 kr i Silvan:
http://web.silvan.dk/picProx/getPic?imageid=54028&template=SilvanProductPageLarge


Eller denne til 500 kr:
http://web.silvan.dk/picProx/getPic?imageid=37372&template=SilvanProductPageLarge


Eller noget fra et andet udvalg:
http://hjem.dk/have/haveredskaber/kompostbeholdere/default.aspxEller kan man selv fuske noget sammen, som er ligeså godt og tæt..?


Hvad bør jeg gøre med tomme konservesdåser, gamle disketter og andre produkter, som indeholder både metal og brændbart affald..?

Tja, jeg må jo nok vælge, om jeg vil plukke det i stykker og sortere nøjsomt, eller om jeg hellere helt vil undvære at købe produktet.
Tro mig, det sidste vil ofte blive tilfældet, og det gavner både miljø og klima.  

Jeg kan kun anbefale alle at se nærmere på eget affald.
Det giver faktisk en god fornemmelse at bevare resurser i stedet for bare at smide væk.
Men det undrer mig meget, at der ikke er mere landsdækkende lovgivning på området.
For har man brugt en del gratis arbejdskraft på at sortere sit eget affald, så er det selvfølgelig frustrerende, at det ikke batter, fordi andre ikke gør det samme.


Men det er rigtig godt, at vi efterhånden har fået styr på vores årlige forbrug af 25 millioner batterier,,, eller har vi..?:
http://www.berlingske.dk/article/20070724/fritidogforbrug/107241024/
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2007/07/24/224448.htm
Jeg gemmer i hvert fald mine gamle batterier hjemme, indtil jeg ved, at de bliver genbrugt..!Jeg så engang nogen skrive om, at vores lossepladser vil blive en fremtidig resurse. Et sted, hvor vi kan finde råstoffer til produktionen.
Til det vil jeg bare sige, tro dem ikke..!!!
Deponering af affald er ikke andet end en meget alvorlig miljøbelastning, og et dansk landkort over gamle lossepladser er helt sort af prikker..!

Når vi f.eks. i dag ikke engang kan finde det rentabelt systematisk at genbruge alle batterier, endda vi har nogenlunde billig vindstrøm til elektrolyse, så er det meget svært at forestille sig, at nogen senere vil grave dem op igen i mere uren og opløst form.


Det er helt indlysende for mig, at der burde være pant på batterier og et lovkrav om genbrug.
I det hele taget mener jeg, at vi bør indføre pant på langt flere produkter.
Men hvad mener du..?  
( Et par links om kompostering:
http://www.odenserenovation.dk/pdf/hjemmekompostering.pdf
http://www.avv.dk/fundanemt/files/PDF-filer/borgere/Kompostering.pdf )

 
21-12-2009 12:25
Deckard
☆☆☆☆☆
(8)
Jeg mener at en oplysningskampagne om , hvor meget CO2 der spares ved at genanvende glas, metal, plastflasker etc ville få folk til i højere grad at sortere og aflevere på genbrugspladser. Flere lokale containere til f.eks metal ville måske få flere byboer uden adgang til genbrugspladser til at genanvende mere.
Jeg er selv i tvivl om jeg skal aflevere staniol med stearinrester, plastflasker med madrester eller sæberester, pap med plastiklabels og så videre.
21-12-2009 15:31
Gubisoul
★☆☆☆☆
(116)
Affaldsortering er også en af mine kæpheste i københavn, man vil gerne fremstå som en grøn by.
Men der er stort set ingen mulighed for at lave rigtig genanvendelse af køkkenaffald.
I øvrigt er langt størstedelen af mit affald enten papir eller køkkenaffald.
Papir kan jeg smide ud korrekt, jeg er dog lidt i tvivl om den reele effekt, da man både må smide reklamer og aviser ud samme sted.
Jeg ved at aviser er nemmere at genanvende end blanke reklamer, der indeholder meget mere farve og kemikaliker.

Jeg så gerne en kompost/husholdnings skraldespand i enhver gård i københavn.

Det har ikke været et problem de år jeg har boet på landet, der har altid været en skraldespand til lige nøjagtigt vores personlige kompost.
21-12-2009 15:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hvis nu du var bosiddende i Hobro syd hvor naturgasnettet planlægges nedlagt og fjernvarme udlægges til erstatning. Hvis nu du kunne finde dig i stærkt reducerede varmepriser under den forudsætning af du skulle finde dig i at både dit el-forbrug og dit varmeforbrug var 100 % co2-neutral.

Hobro syd med gasmotor til varme- og el-produktion ved gymnasium og idrætscenter som altså virker i dag. Store mængder gylle til biogas i oplandet til hobro og store vandmængder til varmeproduktion ved isning seNu udlægges der et dampsystemer i bydelen. Systemer for op til 300 husstand, hvor vanddamp koger et centralt sted med den energi som forefindes fra enten industri eller varmeproduktion ved isning, hvorefter vanddampe kondenserer i boligen for opvarmning.

Nu tager du en gang hver uge dit tørre og gode brandbare affald og aflevere ved den centrale varmepumpeopstilling hvor der er en kedel som omsætter dit affald.

Situation 1De damp turbiner som bruges som varmepumper til isning indsættes nu til el-produktion.

Nu koges vand med energi fra affaldet og maks 20 % omsættes til el-produktion og 65 % afsættes nu i boligens til gulvvarme eller via en luftkondensator hvor kondenseringstemperaturen ikke overstiger 30 c' som er umærket til opvarmning af luft og herunder gulvvarme.

Hvis du producere 2 kg affald som er brændbart pr dag og det antages at dette indeholder 4 kwh/kg produceres 1,6 Kwh strøm til en kostpris af 2,5 kr ved strømpris a 1,5 kr/kwh. Men vigtigst nu kan strømproduktionen fra affaldet indsættes i kritiske situationer hvor el-produktionskapaciteten fra biogas og anden akkumuleret strøm svinder ind, og herunder produceres varme til boligen fra kondensatenergien, hvorved en evt strømforbrugende varmepumpeproduktion udskydes.

Situation 2Nu har vindmøllerne ikke ydet effekt længe og effektforbruget hen over aften stiger i bydelen og biogassen har ikke den fornødne effekt til at dække behovet i bydelen. Nu afbrændes affald som koger vand til damp under tryk. Akkumuleret møllestrøm i højtemperatur lagre indsættes nu til at overophede denne damp og el produceres. Nu omsættes måske kun 5 % af affaldets energi til strøm og hoveddelen afsættes i boligen som varme. Men den møllestrøm som opvarmede højtemperatur lagret den omsættes nu 100 % til el-produktion.

Hvis det møllestrøm som kommer fra møller uden for Hobro (via selvstændig el-kabel) afregnes til 500 kr pr Mwh. Nu kan dit affald daglig producere 4 Kwh strøm hvor 7 kwh af de 8 kwh energi i affaldet nu omsættes til varme og under 0,5 Kwh til strøm men nu omsættes 3,5 Kwh fra høj temperatur lagret hvor denne energi genvindes 100 %. Altså er kostprisen på møllestrømmen 3,5 kwh af 0,5 kr/Kwh eller 1,75 kr. Hele omsætningen kan nu producere 4 Kwh somkoster 6 kr fra offentlig net. Altså har affaldet bevirket en merværdi på hele 4,25 kr.

Situation 3

NU skal du til at tjene penge!

Nu er der monteret solfangere på dit hus som koger damp når solen skinner ved feks 95 c'. Via det dampsystem som leverer din bolig varme om vinteren, samles nu hele dampproduktionen fra alle huse omkring systemet, og en central dampturbine som virker som varmepumpe i vinterhalvåret producere nu strøm via affaldet som her se.Dampen overophedes via affaldet og energien i affaldet afsættes 100 % til el-produktion og energien fra sol tabes hvis ikke den kan afsættes til opvarmning ved 30 c'.

Nu sælges de daglige reklamer brandbart affald i øvrigt til 12 kr.

Eller hvis du aflevere 25 kg affald omsættes dette til150 kr via systemet.

Men alt i alt 2000 – 2500 kr som indtægt for 1 gang om ugen, at aflevere sit affald 2 – 300 meter fra sin bopæl.
Redigeret d. 21-12-2009 16:08
21-12-2009 23:47
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Hvis man ønsker genbrug, så vil jeg anbefale, at man læser bogen Vugge til Vugge:
http://www.klimadebat.dk/braungart-og-mcdonough-cradle-to-cradle-b137.php

Det har trådens forfatter gjort, og derefter er han kommet mere i tvivl om, hvorvidt afbrænding af affald har en særlig stor fremtid.

Vi skal nok hellere frem til, at alt kan komposteres og gå direkte tilbage til naturen som ren plantenæring.
Og når det ikke kan lade sig gøre, så skal produktet i stedet ved hjælp af pant tilbage til producenten, som må tage ansvar for alle materialers genbrug.

Herefter vil der kun være ganske lidt tilbage, som skal brændes af.


Men et sådant paradigmeskift kan i dag nok kun gennemføres lovligt meget lokalt, og det er besværligt.
Jeg tror desværre ikke, at EU vil tillade, at Danmark går enegang og indfører pant og strenge krav til producenternes genbrugscyklus..
Redigeret d. 21-12-2009 23:48
22-12-2009 00:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det kan forbrugerne vel bare forlange! Det har jo gået forbløffende med at forlange vindmøller hvor virkningen eller reduktion af co2 udledning kan ligge på et meget lille sted.

Hvad med at tage fat i Danmarks Naturfredningsforening. I stedet for deres evindelige populistiske tiltag hvor alt i denne verden er jomfruelig uden sammenhæng med virkligheden i øvrigt! Kunne denne forening ikke trikke en del medlemmer til at forlange et ordentlig pantsystem eller andet!
Føtex og Coop kan vel lige så vel tjene penge på at vælte en masse skrammel begge veje. Både til forbrugeren og fra forbrugeren.

Var det ikke noget for LO de har sådant et fint købekort hvor man kan få procenter ved forskellige butikker!
Redigeret d. 22-12-2009 00:24
22-12-2009 00:35
Jakob
★★★★★
(9319)
.@delphi


Ja, det er noget af det samme med vindmøller og økologiske varer.

En del kræver vindmøller, og så får vi en lille sjat.

En del kræver økologiske varer, og så får vi en lille sjat.

Vi har da også i dag enkelte produkter, som lever op til vugge til vugge paradigmet.

Men det batter jo ikke seriøst, før det bliver gennemført mere konsekvent.

Det er næsten ligeså svært som at gøre en fælles svømmepøl tisfri for den halvdel svømmere, som lover ikke at tisse i vandet.
.
23-12-2009 22:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hele din til alle tider higen efter centrale beslutninger eller tiltag. Om det er møller, isoleringstiltag eller nu genbrug så er og bliver det enten regulering via dekreter eller meget bekostelige tiltag som enten via direkte offentlige udgifter betales af skatteyderne eller af udgifter som pålægges den enkelte bruger via feks pantsystemer.

Vindmøller: Hvis man ønsker at fremme el-produktion fra møller, skal man først afveje: kan møller produceres så billige, at de dels kan stoppes, når der ikke er brug for deres produktion, og herunder kan de herefter produceres så billige, at de stadig kan konkurrere med alm strømproduktion, når den årlige produktionsmængde falder, når de stoppes i perioder, hvor møllerne egentlig kunne producere men hvor der ikke er et behov for deres produktion.

Nu kan det konstateres at den første store "bølge" af vindmøller, som blev sat op i 90'erne er nedtaget og skrottet, og hertil er mange af de pladser hvor de var opstillet, de er nedlagt og meget af den infrastruktur som blev etableret er spildt!

Kortfattet kan det konstateres: der er brugt så enorme pengebeløb på en el-produktion fra møller som har skævvredet den øvrige produktionskapacitet (alm kraftværker) så mere og mere fossil energi i dag sløs bort til fjernvarmeproduktion. Der er brugt så enorme pengebeløb på en produktionskapacitet som kun har ydet en beskeden produktion som faktuelt ikke nævneværdigt har erstattet fossil energi omkring varme og el-produktion.

Når man ser sådant noget grej seSå kan man ikke være i tvivl om at produktionsprisen fra havvindmøller kan reduceres fra i dag 500 kr/Mwh til under 200 kr/Mwh, når man vægter dels den ineffektive måde selve møllen produceres på og herunder opstilles.

Havde man brugt en brøkdel af de enorme summer, som er brugt til møller frem til i dag til at udvikle de produktionfaciliteter, som kunne producere møllen rationel og herunder de maskiner eller skibe som kan opstille møllen rationelt. Herved kan prisen komme ned på strømmen fra møllerne hvorefter det er interessant at bruge strømmen fra møllen, og udviklingen sker mere eller mindre af sig selv.

At noget tilsavede er muligt omkring affald og genbrug er hævet over en hver tvivl.
Redigeret d. 23-12-2009 22:45
09-09-2015 11:58
Dorte-Nielsen
☆☆☆☆☆
(1)
Hos http://www.junkbusters.dk prøver de at få virksomheder til at være mere miljøansvarlige, med deres kontors affald. Ved at få dem til at sortere affaldet, kan de som affaldsvirksomhed genanvende materialerne i et langt større omfang. Det er et rigtig godt initiativ hvis man gerne vil havde et grønt København.

Ellers ville en oplysningskampagne omkring genanvendelse af affald, som andre også nævner, virkelig være en effektiv metode til at få folk til at sortere deres affald ordenligt på.


Hilsen
Dorte

Redigeret d. 09-09-2015 11:59
Deltag aktivt i debatten Affaldssortering og genbrug:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Genbrug via skrotning009-09-2022 10:10
Recycling og genbrug. Vi har brug for jeres mening!629-06-2020 23:55
Affaldssortering1902-10-2011 19:22
Genbrug i/af "Samvirke"430-01-2010 18:47
NyhederDato
Genbrug er altid bedst17-03-2010 13:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik