Husk mig
▼ Indhold

Afhjælpning af den globale opvarmning


Afhjælpning af den globale opvarmning08-11-2009 00:52
Bente Brusendorff
☆☆☆☆☆
(7)
Alle vil gøre noget for klimaet, og vores intentioner er beundringsværdige store, når vi åbner munden og giver vores holdninger til kende om at spare på energien.
Vindenergifolket kan få nationen til at investere i kæmpe byggeprojekter, som vindmølleparker er, solfangerproducenter kan få beboerne i en by til at samles om kæmpe anlæg af solfangere, og vinduesproducenter kan få folk til at investere i nye tætte vinduer.
Vindenergi bliver mere effektiv, jo varmere der er på jordens overflade. Der opstår større temperaturforskelle og dermed mere vind ved mere varme, varme som vi har alt for meget af. Vi får det ikke mindre varmt, fordi vi bruger vindenergi, efter brug af den producerede energi gendannes varmen. Vi må konstatere, at vi ikke har afhjulpet solens ekstreme varmepåvirkning af jorden.
Solfangere er til gavn for den enkelte forbrugers økonomi, men er det godt for jordens varmeregnskab. Nej vel, hvis solfangeren placeres et sted, hvor refleksionen af solens energi før var 30 %, og refleksionen ændres efter solfangerens etablering til 10 %, så har solen en endnu større påvirkning på jordens overophedning. Vi har stimuleret til mere ophobning af varme fra solen.
Tætte vinduer synes umiddelbart vidunderligt for indeklimaet, men det ender for mange familier med at ledsages af dårligt indeklima og i værste fald indeklima, der er allergifremkaldende på grund af mug og skimmel, der trives i den høje luftfugtighed ved dårlig udluftning. Tætte vinduer forårsager ofte, at der skal bruges en endnu mere energi for at rydde op. Energi der kunne have været brugt på ekstra varmeisolering.
Troen på, at de nævnte tiltag sparer CO2, er god nok, men vi får ikke fjernet den CO2, som vi allerede har svinet med. Man skal ikke tro, at CO2 siver ud i verdensrummet eller forsvinder som kul ned jorden. Med det forbrug af fossilt brændsel, som mennesket har præsteret de sidste 100 år, er der frigjort enorme mængder CO2. Det har indtil nu ikke været et problem, at drivhusgassen er sluppet fri, fordi der samtidigt er blevet forurenet med svovldioxid SO2, der virker modsat drivhusgasser. Omkring 1980 ændres udledningen af SO2 imidlertid drastisk nok til, at CO2-drivhusgassen får mærkbar indflydelse. Solen brænder livligt videre som altid og med den samme styrke, som solen smeltede isen efter den sidste istid med. Drivhusgasser får pludselig dominerende virkning for atmosfærens tilbageholdning af solens varme. Ændringerne medfører en selvforstærkende virkning med endnu mere udledning af drivhusgasser, og vi får det endnu varmere. Til sidst ses, at selvom øgningen af CO2 er på 10 % af et indhold på 0.03 %, må konklusionen være, at sænkningen af SO2 har haft katastrofale store følgevirkninger. En SO2-sænkning af samme relative størrelse, som stigning i CO2, af et indhold af SO2 på mindre end 0.03 % af atmosfæren bevæger os mod en katastrofe.
Logisk nok kan de fleste forstå, at vi derfor må stoppe CO2 udledningen, men meget få - til næsten ingen - ser en ide i at stoppe solens varmepåvirkning ved at reflektere solen. Vi kan bygge vindmøller og solfangere, men hvis det konstruktivt foreslås, at man bygger hvide reflektorer, er et sådant projekt uoverkommeligt. Lige her og nu ville det ændre meget, hvis vi slap SO2 fri og stoppede brugen af SO2 til gipsplader. Så fik vi tænkepause og fred til planlægning af vedvarende energi med solceller.
Hvorfor er mulighederne for at få opbakning så ringe? Jeg vil stadig argumentere for, at vi forsøger med at etablere hvide flader overalt, som på flade tage, tage med tagpap, garage- og sommerhustage, tage på små og store biler, samt på fabrikker og sportshaller, hertil masser af hvide markiser over vores vinduer. Viser refleksionen sig tilstrækkelig til at starte en afkøling af polerne og bjergtinder, med en selvforstærkende virkning ved, at den dannede sne og is reflekterer mere og mere solenergi, er det godt. I modsat fald må der projekteres store hvide anlægsflader på land eller til vands, idet der ved ikke at kæmpe mod solens natur, alternativt skal bruges mange flere materielle og menneskelige ressourcer.

Indsendt af Bente Brusendorff 8. nov. 2009
08-11-2009 01:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Bente

Jorden modtager 1300 w/m2 fra solen

Hele jorden modtager 1,75 * 10^17 w fra solen

Har du regnet på hvor stor en effekt hvide tage på alle landets huse mon vil have på afsætning af effekt til verdensrummet.
08-11-2009 02:38
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Delphi

Nu lige bortset fra at jorden modtager 1366 watt/m2...så er det rigtigt nok at hvide tage ikke gør den store forskel.

Men alene 'stråforkortnings midlerne', som vi har tærsket så meget langhalm på, har haft en større påvirkning af albedoen end de fleste vil indrømme... mere end hvide tage.
08-11-2009 17:05
Bente Brusendorff
☆☆☆☆☆
(7)
Hvorfor tror I kritikere af solrefleksion, at der skal så meget til at ændre situationen.
For en temperaturændring på 1-2 grader er da relativt lidt set i forhold til, at temperaturen i rummets skyggeside er -273 og med vores afstand til solen i rummets solside er + 200 grader.
Hvor stor en dråbe skal der i et fyldt bæger, for at bægeret flyder over?

Det er marginaler, der er afgørende for, om jordens klima ændrer sig, tænk på hvor relativt lidt CO2 der er i atmosfæren, og hvor lidt SO2 der blev fjernet inden skadesvirkningen af forsuringen i 70-erne forsvandt.
08-11-2009 21:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvor stor en dråbe skal der i et fyldt bæger, for at bægeret flyder over?


Nu er det jo ikke lige frem noget med en dråbe! Nu er det vist i højere grad et kæmpe vandfald! Der kommer millioner af megawatt ind til jorden og millioner af megawatt skal ud igen konstant! Men du mener så at der sker en opbygning af energi fordi co2 hæmmer energitransporten fra jorden og ud i verdensrummet. Det mener du så kan kompenseres via hvide arealer.

Ja! Hvis man mener og tror på at co2 er en faktor af betydning så må man vel kunne regne på hvor store arealer af der skal til at reflektere solens energi. Jeg tror der mega store arealer der skal til.

og hvor lidt SO2 der blev fjernet inden skadesvirkningen af forsuringen i 70-erne forsvandt.


Mener du So2 var skyld i jordens afkøling frem til 70'erne hvor efter temperaturen stiger se.


Redigeret d. 08-11-2009 21:48
09-11-2009 21:12
Bente Brusendorff
☆☆☆☆☆
(7)
Til delphi

Solen er det største problem, fordi den har så stor en effekt, at den har kunnet forårsage, at isdannelserne under istider på et tidspunkt smelter, fordi de varme havstrømme begynder at strømme igen. Havstrømmene fortsætter med solens hjælp. Hvis havstrømmene fortsætter længe nok vil de "drunkne" sig selv. Intervallerne 100.000 års istid og 10.000 år mellemistid er imidlertid mærkbart ændret. Vi skulle omkring år 0 have haft en ny istid. Jeg tror menneskets forurening ved aktiviteter med ild, metalstøbning, krudt og kugler har haft sin indflydelse på at holde jorden køligere end førhen. At vi så 1900 år efter sviner endnu mere med både CO2 og SO2 gjorde ikke den store forskel, fordi der opstod en slags balance, hvor antidrivhusgasser havde overtaget i forhold til drivhusgasser. Balancen tillod endda, at vi mennesker supplerede den resulterende solopvarmning med varme fra fossilt brændstof og fra atomkraft.
Når antidrivhusgassernes mængde pludselig blivere mærkbart mindre end før, og CO2 fortsætter med samme volumen, forsvinder balancen for det klima, vi var vant til.
Med hensyn til temperaturændringer er det måske ikke målbart i luften, idet opvarmningen vil være en kombination af varme bundet i smeltevand, større temperatur i jordskorpen, og så luftens.
09-11-2009 21:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja Vel!
Deltag aktivt i debatten Afhjælpning af den globale opvarmning:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Global opvarmning
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik