Husk mig
▼ Indhold

Alt der skal sigesSide 2 af 2<12
08-08-2013 14:26
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Kosmos skrev:
FN har nedsat et panel hvor 100-vis af forskere opsummerer hvad disse argumenter er...

- suk! Vi ta´r den nok en gang (for HKH + PM!):


50 forskere skriver konklusion om klima-forandringer

Tusindvis af forskere falder fra undervejs i udarbejdelsen af klimarapporten. Enten har de ikke tid - eller også bliver de ignoreret...


Peters formulering er rigtignok klodset - men det afgørende er selvfølgelig ikke, hvor mange, der har siddet og skrevet konkrete tekstbrokker, men at teksten rent faktisk afspejler 1000vis af forskeres arbejde. Og det gør IPCC-rapporterne faktisk i vidt omfang - selvom det naturligvis ikke er muligt at lave noget med +1000 forskere inde over, hvor alle er tilfredse. James Hansen og Stephan Rahmstorf har ofte beklaget sig over, at IPCC er alt for konservative mht. isafsmeltning eller havstigning, James Annan har kritiseret Knutti og Hegerls indstilling til brug af a priori-sandsynligheder i afsnittene omkring klimafølsomhederne - og så er der massevis af folk, der bare er gammeldags utilfredse med, at lige netop deres egen lille artikel ikke bliver citeret eller ikke fremhævet tilstrækkelig prominent. Og selvfølgelig i det hele taget ikke praktisk muligt, at +1000 forskere er lige meget inde over den konkrete skriveproces - alle, der nogensinde har prøvet at lave gruppearbejde i skolen og afslutte med en rapport, har vel opdaget, hvor svært det kan være bare for 4 mennesker at skrive en sammenhængende historie, hvis alle skal lige meget ind over skriveprocessen.

Og jeg sidder i øvrigt selv for tiden og bakser som hovedforfatter på en artikel med 6 andre medforfattere - og i betragtning af, hvor meget intern uenighed, der kan opstå omkring detaljer i et overskueligt projekt i vores lille gruppe, er jeg ganske imponeret over, at det overhovedet kan lykkes at lave et så stort dokument som en IPCC-rapport, uden det kommer til blodsudgydelser......
08-08-2013 15:13
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
P.S. Og Boe, faktisk er din egen henvisning til Habermas en rigtg god illustration af, hvad problemet efter min (og tilsyneladende SRJs, Peters og Kristoffer Haldrups) mening er med dit forhold til præmisser mht. temperaturmålingerne:

Men hvad er så en ideel herredømmefri samtale? Habermas analyserer samtalens grundlæggende vilkår og når efter lange, indviklede og videnskabsteoretiske analyser frem til, at samtalen grundlæggende består i at opnå indbyrdes forståelse mellem alle berørte parter i forhold til tre og kun tre elementer, der altid optræder samtidig. Det drejer sig om:

- sandhed i den objektive verden. Det er noget i verden eller virkeligheden som er reelt eksisterende og uafhængig den den enkelte. En gren knækker i skoven uanset om vi registrerer det eller ej. Det er et faktum eller et sagsforhold. Vi må bare blive enige om hvad det er, ikke om det er. Der er altså noget tilstede -et sagsforhold som vi ikke kan komme uden om – men må blive enige om hvad er. Det er det som man kalder realisme eller positivisme eller mere generelt helheden af entiteter (det værende) hvorom sande udsagn er mulige.


Præmissen er ikke, at alle dem, der har målt/fortolket temperaturerne hidtil, nødvendigvis har ret. Den er bare, at der rent faktisk objektivt set reelt eksisterer disse mange tusinde mennesker, der har foretaget disse målinger og fortolkninger gennem 34 år (siden satellitdataserien begyndte i 1979). Det er jvfr. det ovenstående "et sagsforhold, som vi ikke kan komme udenom". At påstå andet svarer til at benægte eksistensen af knækkende grene ud i skoven, igen jvfr. Habermas.

Og det, vi bare gerne vil have dig til at erkende, er det almene faktum, at når mange tusind mennesker i i hvert fald delvis uafhængighed af hinanden gennem så mange år er kommet frem til én ting, så er det en ekstraordinær påstand, at tre udenforstående kommer og påstår, at alle disse mennesker tager fejl. Når nu alle undersøgelser gennem 100vis af år er kommet frem til, at astrologi er virkningsløst, er det så ikke også en ekstraordinær påstand, hvis tre mennesker pludselig påstod at have fundet videnskabelig evidens for, at det alligevel virkede?

Og de tre hollændere selv kalder også deres påstand for "amazing", altså forbløffende, så dine egne kilder lader endda til at være uenige med dig.

Er det så ikke et rimeligt Habermask krav til en meningsfuld samtale om dette emne, at du kan erkende, at det er en ekstraordinær påstand, at det er blevet 2 grader koldere i de sidste 30 år?

Det er det eneste, jeg(vi?) beder dig om. Så er du velkommen til bagefter at redegøre for, hvis du mener, at de kan løfte den ekstraordinære bevisbyrde.
Redigeret d. 08-08-2013 15:16
08-08-2013 20:56
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Med udgangspunkt i, at der findes mange data / temperaturserier, der entydigt påviste en stigende global temperatur i perioden 1982 til 2006, så vil en påstand om det modsatte kræve ikke bare rigtig god argumentation, den vil også kræve et meget solidt datagrundlag, der kan tilbagevise tidliger data / temperaturserier.

Med udgangspunkt i at data / temperaturserier, der påstås at påvise en stigende global temperatur i perioden 1982 til 2006, er bearbejdede værdier og usikkerheden der er forbundet med at beregne en entydig global temperatur, så vil en påstand om det modsatte ikke kræve en bedre argumentation end den modsatte påstand.

Om en påstand er ekstra-ordinær eller ej afhænger således af, "modtagernes"/meddebattørens forudgående stillingtagen til "ordinære" påstande indenfor samme emne, og deres modtagelighed overfor andre vinkler på en problemstilling.

Efter nu i snart mange år at have underholdt mig med at diskutere med diverse kreationister på internettet, har jeg ikke længere tal på hvor mange gange jeg har mødt den NØJAGTIGT samme form for argumentation fra den kant. Just sayin'...

-Derudover udtrykker CBH og PM mine synspunkter glimrende i deres indlæg.
08-08-2013 21:50
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Peters formulering er rigtignok klodset - men det afgørende er selvfølgelig ikke, hvor mange, der har siddet og skrevet konkrete tekstbrokker,


Det kan da godt være det kunne have været skrevet mere præcist, men selvfølgelig mente jeg ikke at antyde at antallet ud folk, der arbejde på IPCCs rapporter havde ret fordi de var en slags "flertal". Det var ikke argumentum ad populum.
Pointen var at man virkelig havde gjort så meget som muligt for at man faktisk fik vurderet hvad den videnskabelige situation var for folk, der ikke fulgte direkte med i den videnskabelige situation og få beskrevet hvad der var vidst med hvor stor konfidens. - Mao: Hvad der er de ukontroversielle påstande.
Der er selvfølgelig grænser for hvor mange det er praktisk muligt at have med til at kondensere videnskaben ned i sådan en rapport.

... er jeg ganske imponeret over, at det overhovedet kan lykkes at lave et så stort dokument som en IPCC-rapport, uden det kommer til blodsudgydelser......


For slet ikke at snakke om at der så kun har været 1 eneste fejl i hele det digre værk (Himalayas gletchere i 2035). Den er så til gengæld også blevet piske til døde af dem, der gerne vil mistænkeligøre IPCC selvom den er erkendt, der er udsendt en rettelse og beklagelse.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Alt der skal siges:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Hvordan ting kan siges ...
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik