Husk mig
▼ Indhold

An Inconvenient TruthSide 4 af 6<<<23456>
23-05-2017 14:15
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Du har skåret i citatet. Det fulde citat lyder:


Al Gore udtalte:
And politicians and corporations have been ignoring the issue for decades, to the point that unless drastic measures to reduce greenhouse gases are taken within the next 10 years, the world will reach a point of no return.


Jeg valgte sådanset at ''skærre i citatet'' helt bevist, fordi jeg kun ville have den bid med jeg er enig med Al gore i, sidste nævnte er jeg som tydeligt fremgår af mine mange andre indlæg uenig i og kan argumentere herfor. Kunne selvfølgelig have valgt en anden måde og bruge fed skrift på det jeg var enig i, men anyway, pointen det jeg skrev var jeg er enig med gore så langt at politikere ignorere risikoen ved at øse drivhusgasser ud i atmosfæren, men sammentidlig syntes jeg også han selv er den fløj der køre det hele længere ud end hvad der nødvendigt.

Lad os tage det i bidder.


politicians and corporations have been ignoring the issue for decades

Politikere har ikke ignoreret det i årtier. Mange politikere har været med til at gennemføre energipolitik, som netop har med emnet at gøre, så vi idag har plastret Danmark til med vindmøller, omdannet vore kraftværker til at afbrænde træ i stedet for kul, og andre tiltag.

I USA er der givet mia. og atter mia. af dollars i støtte til vind- og sol-energi. Det samme er sket i mange andre vestlige lande - Tyskland, Storbritannien, Spanien, osv.

Adskillige firmaet er involveret i denne industri.


Jeg faktisk ikke uenig med dig i dette, at der fra politikernes side (dem der ikke lukker øjnene) har ført en direkte useriøs klimapolitik, den er jeg på ingen måde tilhænger af.

Når jeg siger politikerne dels blot ignorere skal de tages på to måder, deles at der er en tendens til helt at være ligeglad som man korrekt har set i USA længe, deles har du den anden fløj der laver politik der helt virkningsløst hvis man vil gøre noget seriøst ved co2 indholdet i atmosfæren, kort og godt det giver blot en såkaldt ''feel good'' oplevelse, men i virkeligheden har det ikke en effekt og er mere skadelig end gavn.

Dertil var mit ønske at man frem for at finde på små tiltag der absolut intet gavn gør, skulle se på energikilder der faktisk talt kan rykke noget, som nævnt er jeg selv stor tilhænger af kernekraft, men forstår ikke den store misinformationskampagne der køre mod denne teknologi, det her jeg ser hele debatten omkring kernekraft er gået fuldstændig i stå.

Min korte holdning er der er to slags politikere her, dem der lukker øjnene og dem der handler med hovedet under armen, kan ikke glemme man i 2015 fældede Øserild plantage for at opføre et testcenter for vindmøller, det vil sige man i klimaets navn ødelægger naturarealer, og spiser befolkningen af med, at vi nok skal plante noget nyt, os der i Danmark er en af den der peger med den moralske pegefinger ad de lande der fælder rengskoven, men sammentidlig ikke er et hak bedre.

Så langt så godt.

Du skriver:

Og resten af citatet:


to the point that unless drastic measures to reduce greenhouse gases are taken within the next 10 years, the world will reach a point of no return.


Omkring hyppen om et tipping point har jeg i en række debatter givet udtryk for min uenighed i dette, som her i en snart 2 år gammel debat hvor jeg skrev nogle indlæg som svar på tiltale omkring påstandene om et tipning point, og dette står jeg stadig ved.

http://www.klimadebat.dk/forum/derfor-er-der-ingen-grund-til-at-vaere-skeptisk-i-d12-e2879.php

Sådan sagde Al Gore i 2006. Hvis du tilslutter dig dette, så mener du altså, at vi har nået et tipping-point (point of no return), da der jo er gået mere end 10 år siden 2006, og at der i denne periode fortsat er udledt mere og mere CO2 på verdensplan. Selvom vi reducerer CO2 udledning i Danmark, Europa, USA (i den vestlige verden), så stiger udledningen fortsat, da store populationer som Kina og Indien løfter hundredvis af millioner af mennesker ud af fattigdom ved at overgå til energi fra fossile brændstoffer.


Blot fordi jeg tilslutter mig den udtagelse jeg citeret, behøver jeg da næppe at give ham ret i resten af det han siger og mener, for det gør jeg langt fra. De i øvrigt sjældent man kan finde en person man kan blive 100% enig med, det ofte få ting, og en af de ting jeg er enig med Gore i er netop det at politikerne som man ser i USA helt ignorere risikoen, men omvendte som jeg også gav udtryk for er han bare den anden side der helt overdriver emnet og spreder mindst ligeså meget misinformation.

Så ja, jeg kan godt forstå den menige mand eller kvinde helt har opgivet klimadebatten, den er kørt fuldstændig af sporet og som sagt blevet et politisk slagsmål, al gore høre så bare til den ene side.


Slutteligt:
Kul er gammelt dødt plantemateriale.
Koncentrationen af CO2 i Jordens atmosfære har nået i lavpunkt de seneste mio. år, fordi liver suger CO2 ud af atmosfæren, hvor dele af det havner i undergrunden.
Jeg kan ikke se argumentet for at stoppe denne positive udvikling, os mennesker er årsag til. Som gartnere vender vi jorden i en delvist udpint have, så Jorden kan blive grøn igen.


Det affægter jeg på ingen måde, har også tidligere i tråde givet udtryk for der er gode solide evedence for den ekstra co2 der er blevet tilført de seneste årtier har bidraget til jorden er blevet grønnere.

Gik faktisk så langt at mene den positive effekt af co2 er langt større end de negative man mener der er indtil videre, men det betyder også jeg sammentidlig ikke vil være blind for de formodet effekter co2 i kraft af det er en drivhusgas kan have på jordens temperatur og derfor om de nu er en god i det at fortsætte med at øge indholdet og ikke forsøge at stabilisere vores udledning, dette kan faktisk gøres på mange måder.

Min tanke er vi skal lære at se co2 som en energi recourse vi kan bruge, vi kan gøre kunsten fra planternes fotosyntese efter, dette kan gøres ved at lave olie ud af alger:

https://www.youtube.com/watch?v=Qs0QZJ0rea0

Jeg ingenlunde alarmist, anser ikke klimaforandringerne som en stor trussel, men omvendt vil jeg ikke afvise jeg kan tage fejl og stille mig selv det spm om jeg syntes vi skal basere vores klimapolitik på at det ikke går galt og ignorere den risiko der er, eller om vi skal tage den seriøst og få udfaset de fossile brændsler over til mere co2 neutrale kilder, jeg som bekendt ikke forsker, men en lægmand og amatør, men har længe følt man er nød til selv at forstå emnet, da det udefra er fuldstændig uoverskueligt og som nævnt før blevet en politisk slåskamp, med en farlig blanding af politik, ideologi, religion, og særinteresser, alt dette kan og vil kun gå galt og gøre vi ikke kommer nogle vegne, så når folk skriver fks;

Derfor er der ingen grund til at blive skeptisk

Så vil jeg gerne gøre opmærksom på at det er der, meget god grund til, desværre, ville ønske det ikke var sådan, men verden er sjældent noget man kan ønske sig til, men må forholde sig til som den nu engang er. Personligt er jeg ikke afklaret, men forholder mig til at der pt. ikke er særlig solide evidence for en katastrofal menneskeskabt opvarmning, men derimod at mennesket med co2 nok har en eller anden effekt, men om det mere end de naturlige faktorer ser jeg ikke der er belæg nok for endnu, deraf min skepsis.

Mvh.
23-05-2017 14:17
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Desuden er de ting du nævner med politikerne vælger vindmøller og afbrænding af biomasse, også at ignorere problemet, det bare deres bedste måde at slippe udenom bedst muligt så de ikke skal gøre noget hvor det virkelig kunne gøre en forskel.
23-05-2017 15:12
John Niclasen
★★★★★
(6419)
christian-roskilde skrev:
Når jeg siger politikerne dels blot ignorere skal de tages på to måder, deles at der er en tendens til helt at være ligeglad som man korrekt har set i USA længe


Er det ikke korrekt, at udledningen af CO2 er faldet i USA det seneste årti?


Fra dette indlæg.

Er det ikke korrekt, at man i USA giver en masse tilskud til at udvikle teknologier, der (efter sigende skulle) reducerer udledningen af CO2?

Elon Musk's growing empire is fueled by $4.9 billion in government subsidies

Tesla Motors Inc., SolarCity Corp. and Space Exploration Technologies Corp., known as SpaceX, together have benefited from an estimated $4.9 billion in government support...

Hvorfor mener du, man er ligeglad?

Jeg forstår dig ikke, når du på den ene side skriver:

Gik faktisk så langt at mene den positive effekt af co2 er langt større end de negative man mener der er indtil videre

og samtidig:

vi skal tage den seriøst og få udfaset de fossile brændsler over til mere co2 neutrale kilder

Du mener oprigtigt og korrekt, at de positive effekter er større end de negative, men samtidig vil du udfase de fossile brændsler!?

Hvorfor vil du ændre på noget, som netto har en langt overvejende positiv effekt?

Hvad er den egentlige årsag til, at du vil de fossile brændstoffer til livs? Du behøver ikke svare, men tænk over det. Hvad er motivationen? Vi ved fra geologien, at der er meget lav koncentration af CO2 i atmosfæren i forhold til tidligere tider, og vi ved, det meste er havnet som calciumcarbonat (CaCO3) i kalksten. Vi ved igen fra geologien, at der har været istid, mens koncentrationen af CO2 i atmosfæren har været langt højere end i nutiden.

Fra dit eget tidligere indlæg:Desuden kan man vel godt begynde at benytte kernekraft, selvom man bliver ved med at benytte fossile brændsler.
Redigeret d. 23-05-2017 15:17
23-05-2017 15:50
John Niclasen
★★★★★
(6419)
Christian, jeg er for øvrigt enig i flg., du skriver:

at klimadebatten er blevet et stort politisk slagsmål, end et videnskabeligt, altså muligvis ikke blandt seriøse forskere i det videnskabelige sammenfund, men overordnet set i klimadebatten.

Jeg opfatter dog ikke, det er det, Al Gore siger. Al Gore er politiker, og han er med til at gøre klima til et politisk spørgsmål. Al Gore arbejder intensivt på at gøre det politisk - og har gjort det længe.

Og jeg er enig i alt det flg. du skriver:

desuden står modstanderne også bag en stor misinformations kampagne mod atomkraft

kan ikke glemme man i 2015 fældede Øserild plantage for at opføre et testcenter for vindmøller, det vil sige man i klimaets navn ødelægger naturarealer, og spiser befolkningen af med, at vi nok skal plante noget nyt

der er gode solide evedence for den ekstra co2 der er blevet tilført de seneste årtier har bidraget til jorden er blevet grønnere

vi kan gøre kunsten fra planternes fotosyntese efter, dette kan gøres ved at lave olie ud af alger
23-05-2017 16:33
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Apropos udfasning af de fossile brændsler.
Selvom der fra officiel side tordnes mod udledning af CO2 og den accelererende GW tøver industrilandene med en hurtig udfasning af kul,olie og gas,hvilket kan indikere,at den politiske "ledergruppe" ikke er 100% overbevist om CO2s negative indflydelse på klima udviklingen og de postulerede fremtidsproblemer.
De store industrilande har jo også rigelige forekomster af fossile brændsler,som nødv. backup for vind og sol,så de har tiden for sig til at videreudvikle kernekraft og brugen af brint.
USA har store forekomster af stenkul,skifergas og olie,Rusland og Kina har lignende store forekomster af fossile brændsler.
Rusland og Kina er længst med at videre udvikle kerneteknologien og fortsætter bygningen af kernekraftværker,så de er klar med et uændret energi flow efterhånden den fossile energi udfases.
23-05-2017 16:51
John Niclasen
★★★★★
(6419)
Kjeld Jul skrev:
Apropos udfasning af de fossile brændsler.

Ja, mange snakker om det, også blandt såkaldte 'skeptikere'. Jeg kan ikke se noget argument for at gøre det.

Kan du se, hvor effektiv propagandaen har været?

Selvom der fra officiel side tordnes mod udledning af CO2 og den accelererende GW tøver industrilandene med en hurtig udfasning af kul, olie og gas, hvilket kan indikere, at den politiske "ledergruppe" ikke er 100% overbevist om CO2s negative indflydelse på klima udviklingen og de postulerede fremtidsproblemer.

Jeg ser flere årsager. Industrilande er som supertankere. Man vender ikke bare en supertanker. En mindre 'supertanker' af slagsen er Danmark, og derfor er det muligt at dreje Danmark rundt på forholdsvis kort tid (med smadret økonomi, brancher, mennesker og natur til følge).

Jeg gætter på, de fleste politikere godt ved, CO2 ikke har en negativ indflydelse på klimaet. De bruger det politisk. Mange bruger det for at få magt, selvom de godt kan se de negative effekter af at presse en grøn omstilling igennem. Det er fordi, mange af dem er nogle møgsvin.

Rusland og Kina er længst med at videre udvikle kerneteknologien og fortsætter bygningen af kernekraftværker, så de er klar med et uændret energi flow efterhånden den fossile energi udfases.

Den fossile energi udfases ikke i Kina. Den indfases, hvis det er et ord. Hvor mange nye kulkraftværker bygger Kina i deres eget land og i andre? Og samtidig med øget brug af fossile brændstoffer kan de også udvide med kernekraft (og vandkraft). Et moderne samfund har behov for masser af billig energi i rigelige mængder. Kina er på vej til at blive et moderne samfund ud i alle afkroge af det enorme rige.
23-05-2017 17:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Energiforskere,energi planlæggere,energi ingeniører og politikere der ikke er kommerciel påvirkede, ved udmærket,at vindmøller,solkollektorer og energi fra biomasse ikke er verdens fremtidige energiformer,som fuldgyldige kan erstatte den fossile energi.
Det der driver investeringerne i vind,sol og bio idag er købmandsskab og skattespekulation,og ikke en målsætning om at erstatte de fossile brændsler og reducere CO2 emissionen.
23-05-2017 17:36
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Hej john, du skriver.

Er det ikke korrekt, at udledningen af CO2 er faldet i USA det seneste årti?


Jo, det fremgår tydeligt, og derfor må jeg nok også gå til erkendelse at det var lidt noget vrøvl at skrive, man absolut ikke har gjort noget fra politisk side her i vesten, det har man. Jeg vil dog stadig stå ved jeg absolut ikke anser den måde vi har gjort det på at være optimalt set fra et samfundsmæssigt perspektiv, eller miljømæssigt. Som nævnt af dig selv og mig tidligere, så vindmøller absolut ikke miljøvendelige, de hakker mange fugle ihjel om året, som fremgår af denne undersøgelse:

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160929143808.htm

Kan også henvise til solceller der dræber en masse fugle.

http://www.latimes.com/local/california/la-me-solar-bird-deaths-20160831-snap-story.html

Alt i alt kan det sagtens være det kan ende med at se fint ud på co2 regnskabet, men på naturen kan det være noget helt andet.

Hvilket jo er problemet, man gør så meget for at få co2 indholdet ned, man vælger dårlige og miljøskadelige løsninger oven i købet og erklære den som ''grønne'' bare fordi de er co2 neutrale. det er den der ''feel good'' der er blandt folk herunder politikerne der hænger mig ud af halsen, det var også anden del i min pointe med politikerne er ligeglade når det kommer til stykket, det vælger bare løsninger der her og nu lyder så gode og ser så godt ud på papiret, men i virkeligheden er de det ikke, og så kan man spørge hvorfor gør de det? er det fordi emnet betyder noget for dem, eller er det fordi de rent sagt er ligeglade og skal finde så nemme løsninger som muligt?. Har svært ved at tro andet. som jeg kan se du enig med mig i omkring Øserild plantage, man fældede i klimaets hellige navn, det fuldstændig gak når vi nu ved vi skal have forbedret biodiversiteten og slår landbruget oven i hovedet sammentidlig, men regeringen skider selv højt og helligt på alt når det handler om den slags, og vindmølle industrien må klappe sig i hænder over vores åndsvage politikere.

Du siger rigtigt der gjort noget for at nedbringe co2 udslippet, men du vise mig om det har haft andre skadelig effekter på miljøet og sammenfundet?. for jeg er kommet dertil at blot fordi noget virker på at nedsætte co2 udledningen, så det ikke sikkert det en genial ide når det kommer til stykket - det skal siges jeg ikke har selv har sat mig nok ind i det (hvilke jeg burde!)

Men jeg vil spørge dig - de tiltag regeringen i USA har givet til at reducere co2 indholdet, har det være gavnligt for miljø og sammenfundet?, for hvis ikke er vi efter min mening ude i samme idioti som vi har set længe herhjemme, hvor man finder på løsninger der ødelægger langt mere end de gavner, og kun ser godt ud på co2-regnskabet, det er sådanne ting der pisser mig af. og gør man det er man dybest set ligeglad med klima og miljø og har ja man må jo ikke sige det men skider på det en eller anden agenda og den er ikke til klima og miljø.

Vil også spørge om du syntes de tiltag vi har lavet er gode, det naturligvis fint hvis man laver strøm fra sol og vind, og bruger mindre kul, og giver det en reducering af co2 udledningen er det fint, men hvad så med resten? hvad med naturen? Dyrelivet?, hvad med sammenfundet? Du kan tage den menige borger der køber en elbil og råber see hvor grøn jeg er, jeg køre på el!!, men hvor kommer strømmen fra? et kulkraftværk, så han ikke grøn, kan gør bare noget så han lyder så god uden at være et hak bedr end andre og til og med skader mere han gavner. og hvordan tror han så bilen er fremstillet? - det for mig idioti så det skriger til himlen. og Politikerne er ligeså dumme, der er for mig kun at være ligeglad og drive sin egen agenda, hvad den så end er. Som enhedslisten der nu vil have økologisk landbrug i hele Danmark, men de glemmer bare, det sammentidlig betyder vi skal have flere landbrugsarealer som betyder mindre natur, det teknologiske landbrug har faktisk talt betydet Europa er blevet grønnere og har fået mere natur de sidste 100 år - noget politikere med en eller anden agenda eller bare dumme og uvidende slet ikke tager højde for.Du skriver videre og jeg kan godt se du forstår mig lidt forkert her, da det udaf til fremstår som jeg mener to ting på engang, men vil gerne forklare det dybere.

Jeg forstår dig ikke, når du på den ene side skriver:


Gik faktisk så langt at mene den positive effekt af co2 er langt større end de negative man mener der er indtil videre

og samtidig:


vi skal tage den seriøst og få udfaset de fossile brændsler over til mere co2 neutrale kilder

Du mener oprigtigt og korrekt, at de positive effekter er større end de negative, men samtidig vil du udfase de fossile brændsler!?

Hvorfor vil du ændre på noget, som netto har en langt overvejende positiv effekt?


Jeg mener sådanset som jeg ufarlige lægmand og amatør, som dog har haft meteorologi/geologi og geografi som hobby fra barnsben af. Kigger jeg på fortidens klimavariationer og hvordan atmosfærens indhold af co2 har varieret har jeg som en række forskere også er kommet frem til nemlig at co2 ikke er hovedårsagen til tidligere tiders klimaforandringer, og kigger man som du viser på din graf og som jeg selv har vist, så kan co2 indholdet variere betydeligt mere uden temperaturen gør det tilsvarende, så ud fra det mener jeg ikke co2 kan skab en katastrofal opvarmning og en løbsk drivhuseffekt. Kigger man som jeg har gjort igennem min tid herinde på de påstande der ligger om tipning points forelægger der heller ikke særlige solide evedence for dette, tvært om.

Kigger man nærmere på vores nuværende varmeperiode syntes jeg yderligere også det er svært at se hvad der skyldtes naturlige faktorer og co2, det er her det for mig tyder på at være primært naturlige cyklusser og co2 har betydet ganske lidt. I hvert fald bliver den effekt den øget drivhuseffekt skulle have forstærket af andre naturlige faktorer, blandt andet kom det frem i marts måned at den hurtige arktiske afsmeltning af sommer is er halvdelen naturlig, når man læser naturlig skal man forstå, halvdelen er på grund af lokale faktorer og resten den globale opvarmning som drives af både naturlige variationer og øget drivhuseffekt.

Det jeg så også har gjort som jeg blev svinet godt og grundigt til og bagvasket for tidligere på året, var at påpege som alt forskning og observationer tyder på, at co2 har gjort jorden grønnere og mere frodig, det skriver NASA selv en artikel om.

Når jeg så alligevel mener man bør være varsom med at øge co2 indholdet er at når det er en drivhusgas, og i det jeg ikke er helt sikker på hvor stor effekt den vil have på fremtidens temperatur, jeg dog overbevist om det der tiping point og løbsk drivhuseffekt ikke bliver aktuelt, men hvis vi for en større opvarmning og sådan en som jeg tager fejl, så vil det jo ikke være godt, jeg er ikke modig nok til at satse på det og vendte og se, men derimod tilhænger af vi stabilisere co2 indholdet hvor det er.

Her var det jeg mente alge olie var perfekt, de elsker co2, jo mere jo bedre, dermed kan vi lave massere af olie ud af dem. Af politiske grunde vil det også være at fortrække.

Hvad er den egentlige årsag til, at du vil de fossile brændstoffer til livs? Du behøver ikke svare, men tænk over det. Hvad er motivationen? Vi ved fra geologien, at der er meget lav koncentration af CO2 i atmosfæren i forhold til tidligere tider, og vi ved, det meste er havnet som calciumcarbonat (CaCO3) i kalksten. Vi ved igen fra geologien, at der har været istid, mens koncentrationen af CO2 i atmosfæren har været langt højere end i nutiden.


Jeg vil altid gerne tage mine holdninger og synspunkter til revurdering og se om jeg har misforstået noget, så den del tager jeg til mig herfra.

Jeg ved godt de ting du skrev og mit svar oven over forklare også hvorfor jeg har dette standpunkt omkring udfasning af fossile brændsler. Problemet for mig er at få en klar forståelse af klimaeffekten af co2 på den kommende opvarmning, er pt ikke afklaret, men ikke overbevist om vi på katastrofers, du kan forstå det sådan, jeg forsøger at holde begge døre åbne, det jeg også nød til hvis jeg gerne vil have en helhedsforståelse af dette spændene men komplicerede emne.

Slutteligt, vil jeg gerne sige klart hvis nogle skulle misforstå mig, jeg bryder mig ikke om Al gore, syntes han er en trist figur for klimadebatten og forståelse af emnet, ligesom den der vender det blinde øje til, det eneste og virkelig eneste jeg gav ham ret i var der er en tendens til politikere har en lidt ligelighed om emnet - og ligegyldighed er også at vælge løsninger der kun lyder gode og ser godt ud på co2-regnskabet men er et helved for naturen og skidt for sammenfundet.

Fik nok overformuleret mig igen igen, og lyder nok vred i min fremtoning, men det bliver man når tingene køre som det gør
jeg er grøn, men sammentidlig vred på de grønne ''selvudnævnte'' klima og miljøforkæmpere der slet ikke aner hvad de selv siger og gør. det gør mig vred og ovnnævnte er hvorfor.

Mvh.
23-05-2017 18:23
John Niclasen
★★★★★
(6419)
Ok, det var en lang smøre, med det er også frustrerende, og du fik forhåbentlig lukket luft ud og har det bedre nu.

Jeg vil koncentrere mig om én ting, du skriver, og så give dig mit syn, som måske kan ændre noget fundamentalt hos dig, så du kommer til at se det anderledes.

Alt i alt kan det sagtens være det kan ende med at se fint ud på co2 regnskabet, men på naturen kan det være noget helt andet.

Spørgmålet er, hvad der ser fint ud på CO2 regnskabet. Hvad er godt og skidt? Hvordan afgør man det?

Jeg har altid vidst, at klima-halløjet var en stor omgang bullshit, at det var langt overdrevet i forhold til virkeligheden, og at der var mange ting i spil (politik, øko-fanatikere, religion, osv.).

For 10 år siden mente jeg, det var hip som hap, om vi udledte CO2. For 10 år siden havde jeg den mening, at det var indifferent totalt set, om vi vedblev med at benytte fossile brændstoffer, eller om vi f.eks. gik 100% over til kernekraft. Så længe det var en billig energikilde i rigelige mængder, som ikke forurenede miljøet nævneværdigt, så var det hip som hap.

Siden har jeg fået mere viden og har ændret mening.

Jeg ved idag, at der har været langt mere CO2 i atmosfæren tidligere. Jeg ved idag, at Jorden tidligere har haft langt færre ørkener, og at de frodigste perioder har været dem med høj koncentration af CO2 i atmosfæren; 2, 3, 10 gange højere end i dag. Jeg ved også idag, at der har været meget kolde perioder i Jordens historie med iskapper ved polerne, som vi har i nutiden, samtidig med at koncentrationen af CO2 har været langt højere end i dag. D.v.s. koncentrationen af CO2 har lille effekt på temperaturen.

Jeg ved også idag, at Jorden i den seneste million år har været ualmindelig kold. Vi skal 290 mio. år tilbage for at finde en lige så kold periode. Jeg ved, at der lå godt 1 km is for 20.000 år siden, hvor jeg bor i dag. Dvs. enhver mængde varme, uanset hvor lille den er, er velkommen.

Jeg ved også idag, at koncentrationen af CO2 har været støt faldende gennem de seneste 150 mio. år, og at den nåede tæt på et katastrofalt lavt niveau, da sidste glaciale periode var koldest for igen ca. 20.000 år siden. CO2-koncentrationen nåede ned på ca. 180 ppm, eller 0,018%. Under 0,015% dør planterne. Dvs. enhver forøgelse af CO2 i atmosfæren er godt for livet på Jorden, incl. mennesker, da vi har brug for planter.

Så i min optik er et 'fint' CO2-regnskab et, hvor koncentrationen af CO2 stiger i atmosfæren.

Jeg erkender, at kul, olie og gas har været en enorm fordel for os, for vores samfund. Før den industrielle revolution, ja bare så sent som midt i 1800-tallet var levealderen et par og fyrre år i Danmark. Vi lever længere og langt bedre liv i dag, fordi vi har haft adgang til billig energi i rigelige mængder. Vi behøver ikke længere slaver, når vi har maskiner, der drives med energi fra kul, olie og gas. Samme glæder ønsker jeg alle mennesker på Jorden må opleve.

Og så findes der mennesker, som vil rulle dette tilbage, vil udfase fossile brændsler og forhindre, at verdens fattige skal opleve denne fremgang.

Det er så vanvittigt, at jeg har svært ved at forestille mig noget mere vanvittigt. Det må være fordi, de ikke har den viden, jeg har. Ellers ved jeg ikke, hvad der foregår i deres hoveder. Og mange af dem bliver aggressive og sviner os til, der deler af denne viden. !?
Redigeret d. 23-05-2017 18:27
23-05-2017 18:43
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
John Niclasen skrev:
Ok, det var en lang smøre, med det er også frustrerende, og du fik forhåbentlig lukket luft ud og har det bedre nu.

Jeg vil koncentrere mig om én ting, du skriver, og så give dig mit syn, som måske kan ændre noget fundamentalt hos dig, så du kommer til at se det anderledes.

Alt i alt kan det sagtens være det kan ende med at se fint ud på co2 regnskabet, men på naturen kan det være noget helt andet.

Spørgmålet er, hvad der ser fint ud på CO2 regnskabet. Hvad er godt og skidt? Hvordan afgør man det?

Jeg har altid vidst, at klima-halløjet var en stor omgang bullshit, at det var langt overdrevet i forhold til virkeligheden, og at der var mange ting i spil (politik, øko-fanatikere, religion, osv.).

For 10 år siden mente jeg, det var hip som hap, om vi udledte CO2. For 10 år siden havde jeg den mening, at det var indifferent totalt set, om vi vedblev med at benytte fossile brændstoffer, eller om vi f.eks. gik 100% over til kernekraft. Så længe det var en billig energikilde i rigelige mængder, som ikke forurenede miljøet nævneværdigt, så var det hip som hap.

Siden har jeg fået mere viden og har ændret mening.

Jeg ved idag, at der har været langt mere CO2 i atmosfæren tidligere. Jeg ved idag, at Jorden tidligere har haft langt færre ørkener, og at de frodigste perioder har været dem med høj koncentration af CO2 i atmosfæren; 2, 3, 10 gange højere end i dag. Jeg ved også idag, at der har været meget kolde perioder i Jordens historie med iskapper ved polerne, som vi har i nutiden, samtidig med at koncentrationen af CO2 har været langt højere end i dag. D.v.s. koncentrationen af CO2 har lille effekt på temperaturen.

Jeg ved også idag, at Jorden i den seneste million år har været ualmindelig kold. Vi skal 290 mio. år tilbage for at finde en lige så kold periode. Jeg ved, at der lå godt 1 km is for 20.000 år siden, hvor jeg bor i dag. Dvs. enhver mængde varme, uanset hvor lille den er, er velkommen.

Jeg ved også idag, at koncentrationen af CO2 har været støt faldende gennem de seneste 150 mio. år, og at den nåede tæt på et katastrofalt lavt niveau, da sidste glaciale periode var koldest for igen ca. 20.000 år siden. CO2-koncentrationen nåede ned på ca. 180 ppm, eller 0,018%. Under 0,015% dør planterne. Dvs. enhver forøgelse af CO2 i atmosfæren er godt for livet på Jorden, incl. mennesker, da vi har brug for planter.

Så i min optik er et 'fint' CO2-regnskab et, hvor koncentrationen af CO2 stiger i atmosfæren.

Jeg erkender, at kul, olie og gas har været en enorm fordel for os, for vores samfund. Før den industrielle revolution, ja bare så sent som midt i 1800-tallet var levealderen et par og fyrre år i Danmark. Vi lever længere og langt bedre liv i dag, fordi vi har haft adgang til billig energi i rigelige mængder. Vi behøver ikke længere slaver, når vi har maskiner, der drives med energi fra kul, olie og gas. Samme glæder ønsker jeg alle mennesker på Jorden må opleve.

Og så findes der mennesker, som vil rulle dette tilbage, vil udfase fossile brændsler og forhindre, at verdens fattige ikke skal opleve denne fremgang.

Det er så vanvittigt, at jeg har svært ved at forestille mig noget mere vanvittigt. Det må være fordi, de ikke har den viden, jeg har. Ellers ved jeg ikke, hvad der foregår i deres hoveder. Og mange af dem bliver aggressive og sviner os til, der deler af denne viden. !?


Jo luft og luft, men det bare hvad jeg mener debatten er blevet og hvorfor den er mere politisk end videnskabelig og basseret på viden. jeg træt af den med det ser fint ud på co2 regnskabet, jeg vil vide hvordan det påvirker naturen og hvordan den påvirker vores sammenfund. Men må så konstatere de mest naive tiltag som sol og vind bare ikke er godt for noget af det - du kan se min dokumentation for hvordan det fks påvirker dyrelivet, dem der hævder som al gore gør at være en ''envirormentalist'' går jo ind for de tiltag der skader mere end gavner fks. jeg kunne igen lave et langt svar med idiotiske tiltag fra politikere og andre godt folk der skader mere end det gavner. Heraf har du min vrede på klima og miljødebatten, fks så jeg et billed af en gruppe børn der stod med et skilt No more climate change sig mig er det det vi lære de unge i dag og som skal være fremtidens generation....det ser sort ud.

Kan nok ikke måle mig dig at du altid har set det sådan, var selv for år tilbage møg bekymret for dette, og det var faktisk al gores film fra 2006 som jeg så samme år der skabte min bekymring, endte naturligvis med at skrive et langt brev til den daværende energi og klimaminister om at nu var det altså alvor, (i dag griner jeg ad mig selv dengang) men altså jeg faldt for alt det al gore og hans tilhængere fortalte, indtil jeg for få år siden besluttede at forstå emnet bedre og opdagede at Al gores film ikke fortalte tingene som de var og som du viser fra England er den også erklæret uegnet til undervisning. Så du kan måske forstå følelsen herefter at være rent sagt fuppet.

Jeg faktisk enig med dig i vi har fået utrolig meget gavn ud af de fossile brændsler, vi har fået udviklet et godt og rigt sammenfund her i vesten, og flere andre i verden begynder at følge med. Jeg vil ikke forhindre dem i at opnå rigdom og vækst og komme ud af fattigdom. Det var blandt andet Hans roslings foredrag og det data han viste der overbeviste mig om at overbefolkning stigningen ikke er et problem og verden i helhed er i bedring.

Jeg altid villig til at ændre holdning og lære nyt, det ikke noget der bare sker her og nu, jeg som du ved skeptiker, og vi er som bekendt en bred scare, der ikke en skeptiker der er ens, jeg er fks CAGW skeptiker i dag, og støtter mig op af de indformationer mit nu 5 årige gravearbejde har givet, men det ikke nok, der mere endnu der mangler før jeg kan rykke mig videre, er nød til at få mig en klar ide om hvad co2 betyder for fremtidens temperaturudvikling før jeg for alvor kan tage stilling, det er hvad jeg arbejder på, heraf også mit skriv herinde, forsøger at komme vidt og bredt rundt i emnet.

Så to ting har ændret mig herinde:

1. Befolkningstilvæksten er ikke et problem, og vi er ikke ved at løbe tør for resurser. selvom folk som Uffe Elbæk gerne vil have det til at se ud som om vi ved at løbe udover kanten - igen som jeg nævnte en politiker der lyder god, men er det ikke, enten har manden en agenda, eller også bare tror det kan gør er fint fordi han føler det, men kender ikke fakta.

2. Havforsuring, det troede jeg også var noget der var en stor trussel, men kan så se ud fra den viden jeg har fået via læsning ikke er nogle trussel, livet har klaret sig igennem tider med meget mere co2 end i dag og langt varmere klima.

Dog kan mine holdninger ændres hvis solide evidence der modargumenterne dem, men indtil da støtter jeg mig op af dem.

God aften du.

Mvh.
23-05-2017 18:51
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
John du skriver også som jeg meget gerne lige vil svare på.

Og så findes der mennesker, som vil rulle dette tilbage, vil udfase fossile brændsler og forhindre, at verdens fattige ikke skal opleve denne fremgang.


Her er vi 100% enige!, det også dem jeg modstandere af, det også derfor jeg i min tidligere kommentar skrev, at jeg ønsker en liberal løsning på dette hvis det skal gøres, anser ikke det de andre som ja man kan ligeså godt sige tingene som det er, socialister osv løsninger som værene optimale.

Yderligere har jeg i den tid jeg har fuldt klimadebatten lært at der noget som går igen som også præger andre debatter, det er: Anti-vesten, Anti den hvide mand, Anti-kapitalisme, Anti-vækst, Anti-frihed. Den slags mennesker er desværre også at finde i klimadebatten - du kan fks google Naomi Klein, hun er et eksempel på det.

Der har jeg med Al gore også svært ved at tro de ikke også har en anden agenda de skal føre frem. Samme holdning har jeg også til visse på den anden side af debatten, derfor jeg prøver at forklare folk der siger at kilden ikke er god, det er jeg vægter agrumentet, ikke kun manden, alle mennesker har en eller anden agenda, nogle er gode, nogle er dårlige og nogle fylder mere end andre så muligheden for at vurdere objektivt og helhed forsvinder.

Derfor skal man med stor streg under og fed skrift være skeptisk i dag, desværre, men bare fordi noget er mainstream betyder det ikke det er korrekt og godt, det kan være det modsatte, derfor kan jeg trods uenighed med manden godt have punkter jeg kan give al gore ret, selvom jeg som helhed syntes han er ødelæggende for klimadebatten, og ikke den rette til at lave den slags, og forstår ikke kan får den støtte og mulighed som han gør?.

Mvh.
Redigeret d. 23-05-2017 18:59
23-05-2017 19:38
John Niclasen
★★★★★
(6419)
derfor kan jeg trods uenighed med manden godt have punkter jeg kan give al gore ret, selvom jeg som helhed syntes han er ødelæggende for klimadebatten

Din kortere version af, hvad Al Gore sagde:

Al Gore udtalte:
And politicians and corporations have been ignoring the issue for decades, to the point that unless drastic measures to reduce greenhouse gases are taken within the next 10 years.

Er du stadig enig i disse ord?

Fakta er, at politikere og firmaer ikke har ignoreret klimaspørgsmålet, desværre. Havde de dog bare det. For det er ikke noget problem.

Og den sidste del, som er forkortet!? Mener du, der skal ske drastiske foranstaltninger eller tiltag til reduktion af drivhusgasser, for ellers? Ellers hvad?
23-05-2017 20:14
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
John Niclasen skrev:
derfor kan jeg trods uenighed med manden godt have punkter jeg kan give al gore ret, selvom jeg som helhed syntes han er ødelæggende for klimadebatten

Din kortere version af, hvad Al Gore sagde:

Al Gore udtalte:
And politicians and corporations have been ignoring the issue for decades, to the point that unless drastic measures to reduce greenhouse gases are taken within the next 10 years.

Er du stadig enig i disse ord?

Fakta er, at politikere og firmaer ikke har ignoreret klimaspørgsmålet, desværre. Havde de dog bare det. For det er ikke noget problem.

Og den sidste del, som er forkortet!? Mener du, der skal ske drastiske foranstaltninger eller tiltag til reduktion af drivhusgasser, for ellers? Ellers hvad?


jeg mener dem der påstås at have taget det alvorligt, blot har været nogle med en hel anden agenda end at føre en fornuftig klima og energi politik. man behøver ikke at vende det blinde øje til noget for at være ligeglad, man skal bare have en anden bagvedliggende agenda man kan bruge klimadebatten til. Det tror jeg så ikke var Gores pointe eller er.

Jeg to fejl i at man komplet har ignoreret det, som så har været al gores pointe. Så ja må nok erkende jeg ikke kan være enig med gore i dette i så fald. Det jeg tænkte på med politikere har ignoreret er der i visse kredse har været direkte forbud mod at snakke om klimaforandringer, og når de der går ind for det gør noget smadre de mere natur og skader sammenfundet, deraf er de i mine øjne slet ikke interesseret i at gøre noget. det handler som jeg har skrevet før om at ''føle sig god'' men man er det bare ikke.

Om jeg mener der skal ske en drastisk nedskæring? der er svaret nej, jeg mener vi gradvist skal gå over til andre energikilder, såsom kernekraft og Alge olie, det skal såmænd nok også komme.

for ellers? Ellers hvad?

[/quote]

Under antagelse af co2 er en drivhusgas og den kan have en større effekt end folk som mig mener, gør jeg ikke er overbevist personligt om man bare kan lade det fortsætte som hidtil ud i fremtiden, hvordan skal jeg sige det - jeg ikke modig nok eller sikker nok i min sag til at mene andet. Det kan være jeg en dag kan ændre holdning herfor, men det kræver solid begrundelse for det, indtil videre er jeg ikke kommet dertil.

Hvis det skal være regner jeg med at skrive nogle flere indlæg når tiden og energien er der om de ting jeg har gravet mig frem til og fået en forståelse af, tror det sundt for debatten at få sat op hvor og hvordan ens skepsis ligger, det kan endog være man selv bliver klogere af det på den måde.

God aften.

Mvh.
23-05-2017 20:51
John Niclasen
★★★★★
(6419)
Christian, du ved allerede en masse, mere end de fleste om dette spørgsmål. Bliv ved med at søge ny viden. Og del din viden med dem, du møder, især unge mennesker. Mange af dem har måske set Al Gores film, som du også så engang. Måske de tror på det. Måske de fornemmer, der er noget galt.

God aften!
23-05-2017 21:40
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
John Niclasen skrev:
Christian, du ved allerede en masse, mere end de fleste om dette spørgsmål. Bliv ved med at søge ny viden. Og del din viden med dem, du møder, især unge mennesker. Mange af dem har måske set Al Gores film, som du også så engang. Måske de tror på det. Måske de fornemmer, der er noget galt.

God aften!


Jamen jeg bukker og siger tak og ilm.

Mvh.
23-05-2017 21:46
crankProfilbillede★★★★★
(2455)
John >
Du lyder som om, du selv tror på, du kan lære andre noget?
- uvidende fæ..
23-05-2017 22:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Crank-
en upassende og stupid indblanding i en dialog mellem to debattører - andet evner du ikke at bidrage med.
23-05-2017 23:32
Kosmos
★★★★★
(5371)
Christian, du ved allerede en masse, mere end de fleste om dette spørgsmål. Bliv ved med at søge ny viden. Og del din viden med dem, du møder, især unge mennesker...

- helt enig: Det er altid en fornøjelse at læse Christians engagerede kommentarer!


Og det fine ved debatten her er jo (blandt andet) netop, at vi hver for sig skriver ud fra den personlige viden, vores interesse for klimaspørgsmål i tidens løb har bibragt os. Dette gør debatten levende og alsidig.

Må jeg til slut anbefale denne artikel - husk at læse (nogle af) kommentarerne, også!

[Det ser sågar ud til, at der optræder en 'lokal crank' i kommentarsporet!
]
24-05-2017 00:12
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
John >
Du lyder som om, du selv tror på, du kan lære andre noget?
- uvidende fæ.
.


Hvis han er et uvidende fæ, så må det jo betyde du har noget mere at byde på.


Nu har vi vendte over et år på det fra din side, så har Oraklet Crank noget brugbart i ærmet til en debat?. Din debatform svare lidt til at to voksende mennesker føre en sammentale om et emne, så kommer der en ind og råber ''idiot'' spørg man hvorfor svare vedkommende ''sådan er det bare''
Kan du virkelig ikke bedre, i så fald er du jo det største fæ i hele tråden her, men det jo også en title.

Så spørg dig kort om du har noget at bidrage med?

Mvh.
Redigeret d. 24-05-2017 00:13
24-05-2017 01:44
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kjeld Jul skrev:
Christian-
Det kan selvfølgelig ikke undre dig,at jeg stort set er enig med dig mht dine synspunkter omkring den politiske nedprioritering af kernekraft i flere vestlige lande,herunder Tyskland.Tyskland vælger så backup af brunkulskraftværker!!!
Istedet vælger man at investere i ustabile og lidet energi tætte og ueffektive energiformer,som vind og sol med en relativ lille levetid.Sagen er,at mange lande, bl. andre Indien har mange regioner,som har store forekomster af kul,der er en billig energikilde samt at kulkraftværker er forholdsvis billige at opføre sammenlignet med et almindeligt letvandskernekraftværk,endsige et avanceret generation 4 kkv.


Vi helt enige også på det med kernekraft, syntes det ærgerligt man hele tiden fordrejer og misinformere folk om det, blev jeg selv i sin tid, og var faktisk glad da man lukkede Barsebäck, men det jeg ikke i dag, det var komplet latterligt at svenskerne gav efter fra den slags og nød til at lukke og fjerne et kernekraftværk pga. af frygt der ikke er begrundet, hvorfor for den slags lov til at gå så vidt? det netop her dem med viden om det skal slå i bordet og sige hvordan det er og slut færdig, fakta er sådan og længere er den ikke. Men nej man giver efter. mit ønske og håb var vi fik genåbnet debatten om kernekraft herhjemme og fik lagt fakta på bordet om det og støtte fra politisk side også.

Men har lige et spm til dig Kjeld jul.

Hvis man gerne vil undgå en for stor udledning af co2 og støv der også kommer fra kulkraftværkerne, hvad kan man så konkredt gøre?

Fordi ved du er bekendt med CCS (Carbon Capture and Storage) hvor man opfanger co2 fra røggassen og komprimere co2'en og lager det i undergrunden, dette er jo sådanset en fin ide. Men problemet er bare at det ikke er alle steder der har undergrunden til at gøre den slags.

Dog læste jeg et interessant resultat fra Island, hvor man kan omdanne co2 til kalksten, hvilket jo sådanset er smart.

http://videnskab.dk/teknologi-innovation/sensation-co2-kan-omdannes-til-kalksten-paa-rekordtid

Her kommer mit nok utrolig dumme spm, kan man ikke genbruge den co2 man har omdannet og lagere igen til ny brændsel i fks kulkraftværker? ved ikke om du kan følge mig. i så fald ville der jo være en fordel ved at lager co2 eller udskille det fra røggassen.

Det nok sort snak for dig, men håber alligevel du kan besvare.

Mvh.
Redigeret d. 24-05-2017 01:59
24-05-2017 07:54
crankProfilbillede★★★★★
(2455)
Kosmos >
- ikke fordi, jeg bifalder dig som smagsdommer frem for de andre; men det var da ellers nydeligt formuleret, det dér.christian- >
Jeg har desværre ikke nogen exceptionel viden at blamere mig med; men det gør jo ikke Johns øregas mindre plat.
.
24-05-2017 08:21
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
christian-roskilde skrev:
Kjeld Jul skrev:
Christian-
Det kan selvfølgelig ikke undre dig,at jeg stort set er enig med dig mht dine synspunkter omkring den politiske nedprioritering af kernekraft i flere vestlige lande,herunder Tyskland.Tyskland vælger så backup af brunkulskraftværker!!!
Istedet vælger man at investere i ustabile og lidet energi tætte og ueffektive energiformer,som vind og sol med en relativ lille levetid.Sagen er,at mange lande, bl. andre Indien har mange regioner,som har store forekomster af kul,der er en billig energikilde samt at kulkraftværker er forholdsvis billige at opføre sammenlignet med et almindeligt letvandskernekraftværk,endsige et avanceret generation 4 kkv.


Vi helt enige også på det med kernekraft, syntes det ærgerligt man hele tiden fordrejer og misinformere folk om det, blev jeg selv i sin tid, og var faktisk glad da man lukkede Barsebäck, men det jeg ikke i dag, det var komplet latterligt at svenskerne gav efter fra den slags og nød til at lukke og fjerne et kernekraftværk pga. af frygt der ikke er begrundet, hvorfor for den slags lov til at gå så vidt? det netop her dem med viden om det skal slå i bordet og sige hvordan det er og slut færdig, fakta er sådan og længere er den ikke. Men nej man giver efter. mit ønske og håb var vi fik genåbnet debatten om kernekraft herhjemme og fik lagt fakta på bordet om det og støtte fra politisk side også.

Men har lige et spm til dig Kjeld jul.

Hvis man gerne vil undgå en for stor udledning af co2 og støv der også kommer fra kulkraftværkerne, hvad kan man så konkredt gøre?

Fordi ved du er bekendt med CCS (Carbon Capture and Storage) hvor man opfanger co2 fra røggassen og komprimere co2'en og lager det i undergrunden, dette er jo sådanset en fin ide. Men problemet er bare at det ikke er alle steder der har undergrunden til at gøre den slags.

Dog læste jeg et interessant resultat fra Island, hvor man kan omdanne co2 til kalksten, hvilket jo sådanset er smart.

http://videnskab.dk/teknologi-innovation/sensation-co2-kan-omdannes-til-kalksten-paa-rekordtid

Her kommer mit nok utrolig dumme spm, kan man ikke genbruge den co2 man har omdannet og lagere igen til ny brændsel i fks kulkraftværker? ved ikke om du kan følge mig. i så fald ville der jo være en fordel ved at lager co2 eller udskille det fra røggassen.

Det nok sort snak for dig, men håber alligevel du kan besvare.

Mvh.


Hej Christian-
Jeg læser også altid dine engagerede indlæg,det er imponerende det brede spekter af viden,du har tilegnet dig.
Dit spørgsmål om at genanvende det deponerede CO2 som brændstof er bestemt ikke dumt,men absolut relevant.
Måske ved du det allerede ,jeg forbavses over den viden du allerede har om lagring og omdannelse af CO2,men her alligevel.
Forskere fra USA Departement of Energy har ved en katalysator bestående af kobber-nanopartikler,kulstof og nitrogen,som de satte strøm til omdannet CO2 opløst i vand,til ethanol med et udbytte på 63% af det omsatte CO2.
Redigeret d. 24-05-2017 08:27
24-05-2017 08:26
crankProfilbillede★★★★★
(2455)
christian-roskilde skrev:
Her kommer mit nok utrolig dumme spm, kan man ikke genbruge den co2 man har omdannet og lagere igen til ny brændsel i fks kulkraftværker? ved ikke om du kan følge mig. i så fald ville der jo være en fordel ved at lager co2 eller udskille det fra røggassen.

Det nok sort snak for dig, men håber alligevel du kan besvare.

Mvh.christian- >
Ja, jeg tillader mig af og til at blande mig, selvom jeg er temmelig uvidende. Men til dit spørgsmål svarer google, at hverken CO² eller kalk kan brænde.
.
24-05-2017 08:32
crankProfilbillede★★★★★
(2455)
Kjeld Jul skrev:
Forskere fra USA Departement of Energy har ved en katalysator bestående af kobber-nanopartikler,kulstof og nitrogen,som de satte strøm til omdannet CO2 opløst i vand,til ethanol med et udbytte på 63% af det omsatte CO2.


Hvor meget strøm brugte de så?
(Du skal da bare sige til, hvis du har brug for hjælp til at linke)
.
Redigeret d. 24-05-2017 09:12
24-05-2017 09:34
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Christian-
Når jeg læser noget interessant om klima og energi,det kan være på nettet eller i tidsskrifter,noterer jeg det.
Nu har jeg fundet min kilde:
Forsøget blev lavet af forskere fra US Department of Energys Oak Ridge National Laboratory.
Link: www.science alert.com
September 2016.
24-05-2017 09:37
Kosmos
★★★★★
(5371)
Fordi ved du er bekendt med CCS (Carbon Capture and Storage) hvor man opfanger co2 fra røggassen og komprimere co2'en og lager det i undergrunden, dette er jo sådanset en fin ide. Men problemet er bare at det ikke er alle steder der har undergrunden til at gøre den slags

- problemet er sandelig også, at tanken åbenbart vækker en del politisk/ideologisk betinget modstand!
24-05-2017 10:06
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Tak Kjeld jul, jeg vil kigge på det


Kosmos skrev: - problemet er sandelig også, at tanken åbenbart vækker en del politisk/ideologisk betinget modstand!


Ja ideologisk modstand er det sværeste at komme igennem, det ikke meget anderledes en kernekraft ser jeg
men nuvel we have to deal with it.

Crank skrev:

christian- >
Ja, jeg tillader mig af og til at blande mig, selvom jeg er temmelig uvidende. Men til dit spørgsmål svarer google, at hverken CO² eller kalk kan brænde.


Nej det var jeg klar over, men nu var det ikke et så enkelt spm, det mere om man kan omdanne den co2 der udledes til ny brændsel på samme process i stedet for bare at lager det, co2 er sådanset en god energikilde.

Men en bemærkning til:

Ja, jeg tillader mig af og til at blande mig, selvom jeg er temmelig uvidende.


Nej du blander dig som temmelig ligeglad med emnet og det folk snakker om. hvis du var et uskyldigt uvidende menneske der vil forstå, så vil du også tage dig mere sammen og opføre dig som et voksent menneske.

Mvh.
24-05-2017 10:18
John Niclasen
★★★★★
(6419)
co2 er sådanset en god energikilde.

Sikke noget vrøvl!

CO2 er resultatet af en forbrænding (oxidation). Man tager en energikilde som træ, kul, olie, gas, eller en anden hydrocarbon og brænder det. Derved frigives den oplagrede energi (typisk oplagret solenergi), og som resultat får man bl.a. CO2 og vanddamp (ud over energi).

CO2 og vand bliver så til nyt træ gennem fotosyntesen, som kræver energi for at virke. Denne energi kommer typisk fra solen.
Redigeret d. 24-05-2017 10:19
24-05-2017 11:45
John Niclasen
★★★★★
(6419)
Kosmos skrev:
Fordi ved du er bekendt med CCS (Carbon Capture and Storage) hvor man opfanger co2 fra røggassen og komprimere co2'en og lager det i undergrunden

- problemet er sandelig også, at tanken åbenbart vækker en del politisk/ideologisk betinget modstand!

Åh ha!

Det er jo også vanvittigt at gemme den gode rene CO2 i undergrunden, hvor planterne ikke kan kommer til den. Luk den dog ud i atmosfæren, så vi kan få noget mere plantevækst.

Men jeg har på fornemmelsen, at det ikke er den tanke, der falder de politiske/ideologiske aktivister ind.

Den religiøse klimakults påvirkning er et omfattende samfundsmæssigt problem. Hvordan kommer vi den til livs?
24-05-2017 12:04
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
John Niclasen skrev:
co2 er sådanset en god energikilde.

Sikke noget vrøvl!

CO2 er resultatet af en forbrænding (oxidation). Man tager en energikilde som træ, kul, olie, gas, eller en anden hydrocarbon og brænder det. Derved frigives den oplagrede energi (typisk oplagret solenergi), og som resultat får man bl.a. CO2 og vanddamp (ud over energi).

CO2 og vand bliver så til nyt træ gennem fotosyntesen, som kræver energi for at virke. Denne energi kommer typisk fra solen.Ikke sikker på vi forstår hinanden? skrev tidligere at co2 er en energikilde vi kunne udnytte, ved at bruge fks alger der optager den og afbrænder dem, alger elsker som bekendt co2. Deraf anser jeg ikke co2 som noget vi skal undgå, men noget vi skal bruge, altså en god kilde til at skaffe energi.

Problemet for mig er vi i dag faktisk ser det som noget vi skal helt undgå, noget der er farligt at udlede, men hvorfor? hvorfor ikke anse co2 som en resurse vi kan udnytte til at lave energi?.

Jeg spørge blot herefter uden det sikkert har noget på sig om man også kunne udnytte den co2 der bliver opfanget fra røggassen fra fks kulkraftværker til at lave ny energi med, frem bare og lager den i undergrunden og lade den blive der permanent? kan man det eller ej?.

Mvh.
24-05-2017 12:18
John Niclasen
★★★★★
(6419)
christian-roskilde skrev:
Ikke sikker på vi forstår hinanden? skrev tidligere at co2 er en energikilde vi kunne udnytte, ved at bruge fks alger der optager den og afbrænder dem, alger elsker som bekendt co2.

Ok, du skal så nok holde dig fra at kalde CO2 for en energikilde. CO2 er et af resultaterne, når man udnytter en energikilde. CO2 er det modsatte af en energikilde. Tænk på CO2 som du vil tænke på et glas vand.

hvorfor ikke anse co2 som en resurse vi kan udnytte til at lave energi?

Ja, du kan tænke på CO2 som en ressource, men ikke en energikilde, da det ikke giver mening. Hvis man skal omdanne CO2 sammen men andre ingrediencer til en energikilde, så kræver det energi. For at vi ikke skal miste energi i hele den øvelse, så er det oplagt at udnytte solen som energikilden. Som du er inde på, kan man dyrke nogle alger, lade dem optage CO2 v.hj.a. fotosyntesen. Hvis man efterflg. omdanner algerne til biofuel, så har man en energikilde.

røggassen fra fks kulkraftværker til at lave ny energi med, frem bare og lager den i undergrunden og lade den blive der permanent? kan man det eller ej?

Hvis man sender CO2 fra kulkraftværket gennem en skortsten ud i atmosfæren, så er der nogle planter og træer et sted, som optager den. Det ekstra træ er en energikilde. Vi har så fået omdannet ressourcer, CO2 og vand, til en energikilde, træ, ved at der er blevet tilføjet energi fra solen.
24-05-2017 12:26
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
John Niclasen skrev:
christian-roskilde skrev:
Ikke sikker på vi forstår hinanden? skrev tidligere at co2 er en energikilde vi kunne udnytte, ved at bruge fks alger der optager den og afbrænder dem, alger elsker som bekendt co2.

Ok, du skal så nok holde dig fra at kalde CO2 for en energikilde. CO2 er et af resultaterne, når man udnytter en energikilde. CO2 er det modsatte af en energikilde. Tænk på CO2 som du vil tænke på et glas vand.

hvorfor ikke anse co2 som en resurse vi kan udnytte til at lave energi?

Ja, du kan tænke på CO2 som en ressource, men ikke en energikilde, da det ikke giver mening. Hvis man skal omdanne CO2 sammen men andre ingrediencer til en energikilde, så kræver det energi. For at vi ikke skal miste energi i hele den øvelse, så er det oplagt at udnytte solen som energikilden. Som du er inde på, kan man dyrke nogle alger, lade dem optage CO2 v.hj.a. fotosyntesen. Hvis man efterflg. omdanner algerne til biofuel, så har man en energikilde.

røggassen fra fks kulkraftværker til at lave ny energi med, frem bare og lager den i undergrunden og lade den blive der permanent? kan man det eller ej?

Hvis man sender CO2 fra kulkraftværket gennem en skortsten ud i atmosfæren, så er der nogle planter og træer et sted, som optager den. Det ekstra træ er en energikilde. Vi har så fået omdannet ressourcer, CO2 og vand, til en energikilde, træ, ved at der er blevet tilføjet energi fra solen.


Så lad mig ændre opfattelse til resurser frem for energikilde, men det jeg sådanset mente var co2 er kilden til at skabe energi, fordi planter som du selv siger bruger co2 til at vokse, mere co2 giver bedre vækst, især for alger.

Kunne man bare tænke co2 ind som noget vi kan bruge frem enten at undgå at udlede fuldstændigt eller bare smide ned i undergrunden, der må være flere løsninger end den jeg viste med alge olie?.
Hele tanken bag er, hvis nu man med vores teknologi fik det til at minde om jordens eget kulstofkredsløb altså få vores moderne teknologi til at fungere på samme måde når vi laver energi. Min dårlige formulering kan jeg kun beklage, men det var pointen bag. og ville sådanset vide om man også kunne bruge den co2 man udskiller fra røggassen fra kulkraftværkerne til at lave nyt brændsel igen, frem for bare at smide det ned i undergrunden, det ville jo for mig at se være en god ide. Det den vej jeg har i tankerne vi burde gå, men det kun basseret på antagelse af det kan lade sig gøre i det omfang, jeg ved som sagt ikke nok, men hvis man ikke stiller sådanne spm, for vi dem aldrig debatteret og man kan tro man har ret i noget man tager fejl i.

I øvrigt nævner du til sidst noget som biomasse, men har en lidt skepsis overfor det, fordi det kommer an på hvilke vi vælger at gøre brug af? det skal være sådan man ikke i forsøg på at skabe en co2 neutral energiform ødelægger naturen, det var min tidligere kommentar i går. Men det så kun hvis man tænker co2 neutralt vel og mærke.


Mvh.
Redigeret d. 24-05-2017 12:29
24-05-2017 12:28
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Christian-
Det forsøg jeg nævner med at omdanne CO2 til ethanol er endnu ikke udført i stor skala som et pilotanlæg,mig bekendt - en årsag er ,at omdannelsen er meget energikrævende.
Der kan tilføjes,at udskillelsen af CO2 fra røggassen er kostbar for kraftværkerne,idet virkningsgraden bliver forringet med 24 - 40% i forhold til kraftværker uden CSS.
Redigeret d. 24-05-2017 12:45
24-05-2017 12:36
John Niclasen
★★★★★
(6419)
christian-roskilde skrev:
Kunne man bare tænke co2 ind som noget vi kan bruge frem enten at undgå at udlede fuldstændigt eller bare smide ned i undergrunden, der må være flere løsninger end den jeg viste med alge olie?

I landbruget brænder man gas af i drivhuse. Man gør det af to årsager. Planterne holdes varme, hvis drivhuset befinder sig et koldt sted, og planterne får mere CO2, så de vokser bedre.

Man kunne forestille sig store anlæg, hvor CO2 fra et kraftværk ledes ind i enorme drivhuse. Om det er rentabelt og praktisk må man regne på.
24-05-2017 14:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Christian-
Vedrørende fremstillingen af ethanol af CO2 skrev jeg tidligere,at den var ret energikrævende,det er ikke korrekt,fremstillingen kræver kun lidt strøm og kan omdannes ved stuetemperatur,materialerne til katalysatoren er heller ikke dyre.
24-05-2017 14:57
John Niclasen
★★★★★
(6419)
Kjeld Jul skrev:
fremstillingen kræver kun lidt strøm

Du får det til at lyde som om, at det kræver mindre energi, end man ville få ved at brænde slutproduktet, ethanol, af.

Hvordan ser energiregnskabet ud? Har du tal?
24-05-2017 15:05
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John Niclasen skrev:
Kjeld Jul skrev:
fremstillingen kræver kun lidt strøm

Du får det til at lyde som om, at det kræver mindre energi, end man ville få ved at brænde slutproduktet, ethanol, af.

Hvordan ser energiregnskabet ud? Har du tal?


Jeg har ikke tallet,men har lige læst en tysk omtale af forsøget,de skriver at strømforbruget er lavt,jeg prøver at dykke lidt ned i det.
Der står: Der groesste Pluspunkt der Entdeckung ist,dass die Rahmenbedingungen dieser Methode recht simpel sind. Fuer dieses Prozess muss wenig Strom angewendet werden und er kann bei Zimmertemperatur stattfinden.
Redigeret d. 24-05-2017 15:22
24-05-2017 15:34
John Niclasen
★★★★★
(6419)
Kjeld Jul skrev:
Jeg har ikke tallet, men har lige læst en tysk omtale af forsøget

Termodynamikkens love
Energibevarelse
=> man kan ikke skabe energi ud af ingenting
24-05-2017 15:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
John-
Link til abstract:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sict. 201601169/full
24-05-2017 19:17
Morten Riber
★★★★★
(2298)
I stedet for at dyrke alger i store tanke i drivhuse, hvorfor så ikke bare trække dem og diverse næringsstoffer direkte op af havet hvor de formerer sig selv? Processen kan fremmes af en katalysator og CO2'en hentes jo blot fra atmosfæren, og energien fra solen. Hvis jeg selv var opfinder ville jeg opfinde en maskine som på meget lidt energi cirkulerede et kæmpe lærred ned i havet og tilbage i en rensemekanisme, som efterlod materialet på en pram. Hvis opfindelsen skal cirkulerer for at være effektiv nok, kan den bygges på en pram, men ellers kan den bare ligge fast
Redigeret d. 24-05-2017 19:19
Side 4 af 6<<<23456>

Deltag aktivt i debatten An Inconvenient Truth:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Al Gores "An Inconvenient Sequel" 2017.914-10-2017 22:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik