Husk mig
▼ Indhold

Ansvar for fremtidenSide 2 af 5<1234>>>
26-06-2008 15:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Endnu ikke, det er hvad artiklen viser. Markedet er der.
'
Ja når varmeværkerne afbrænder gas massivt i kedel for ikke at konfligte med møllestrømmen i stedet for at producere miljøvenligt som kraftvarme!
Redigeret d. 26-06-2008 15:16
29-06-2008 00:46
Jakob
★★★★★
(9328)
 


delphi skrev:
Ja når varmeværkerne afbrænder gas massivt i kedel for ikke at konfligte med møllestrømmen i stedet for at producere miljøvenligt som kraftvarme!


Du får det næsten til at lyde som om, at kraftværket vil undlade at producere strøm af hensyn til de søde små vindmøller.
Men det er nu nok nærmere fordi de ikke selv kan producere strømmen billigt nok til at være med.

Og er det tilfældet, så er det jo kun et glædeligt tegn på, at det går den rigtige vej.  


Som jeg ser det, er den eneste store mangel i det billede, at kraftværket endnu ikke har fået installeret en varmepumpe, så de kan bruge vindstrøm til varmeproduktion og derfor helt undlade at afbrænde gas.


 
29-06-2008 10:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja de sidste 20 år har man kun tænkt på at få så mange møller op som muligt uanset hvor meget konflikt de har "afstedkommet". Man invester 2 Milliarder i Horns rev og hertil netopkobling til et anseligt beløb. 160 Mw kapacitet produceres nu ud i et net hvor der faktuelt ikke er noget forbrug fordi værkerne ikke kan lukke ned for deres produktion fordi de skal producere fjernvarme.

Kan du forklare mig hvad det er som gør at man bevist ikke har kunnet se fordelen i at monter Randers kraftværk med en akkumuleringsdam til 10 mill. Da værket ikke er monteres med nogen form for akkumulering produceres fjernvarme og dermed el efter fjernvarmeforbruget, som overvejende vil sige om natten eller aften netop hvor møllestrøm konflikter med kraftværksproduktion. Når møllestrøm konflikter med strømproduktionen i Randers afbrændes nu olie eller afbrænding af kul sker uden el-produktion.

Hvad er det som gør at man så hovedløst har valgt at fravælge en akkumuleringsdam til et brøkdel af prisen på den samlede investering i Horn Rev, når en dam faktuelt vil tillade mere vindmøllestrøm at tilflyde nettet når Randers kan udtage 70 mw kapacitet og netop flytte denne til tidspunkter af døgnet hvor el produktion er en mangelvare.?
29-06-2008 11:46
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@delphi

Hvad er det som gør at man så hovedløst har valgt at fravælge en akkumuleringsdam til et brøkdel af prisen på den samlede investering i Horn Rev, når en dam faktuelt vil tillade mere vindmøllestrøm at tilflyde nettet når Randers kan udtage 70 mw kapacitet og netop flytte denne til tidspunkter af døgnet hvor el produktion er en mangelvare.?


Jeg tror ikke, at man har fravalgt den mulighed, man har måske bare ikke valgt den endnu. Men det er vist ikke samme pengekasse, og der er jo også andre muligheder.

Men jo flere vindmøller vi får sat op, jo mere sandsynlig bliver sådan en løsning.

Indtil da er der ingen grund til at fortvivle. I hvert fald ikke angående CO2, for det betyder under alle omstændigheder mindre CO2-udslip, hvis værket kun laver varme i stedet for både EL og varme.

Men hvorfor brænder de ikke affald i Randers..?


 
29-06-2008 12:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Indtil da er der ingen grund til at fortvivle. I hvert fald ikke angående CO2, for det betyder under alle omstændigheder mindre CO2-udslip, hvis værket kun laver varme i stedet for både EL og varme.


Hvor har du det fra? Mig bekendt er forbruget af fossile brændsler lige stor uanset om værkerne kører med dualistisk produktion eller de kører en produktion. Det eneste positive jeg kan sige om vindmølle strøm er, at den også presser prisen på alt andet strøm, hermed får forbrugerne lidt retur for deres massive tilskud til noget, der pt. ikke er behov for.
29-06-2008 12:51
Jakob
★★★★★
(9328)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvor har du det fra? Mig bekendt er forbruget af fossile brændsler lige stor uanset om værkerne kører med dualistisk produktion eller de kører en produktion.


Du forestiller dig vel ikke, at EL-produktionen på kraftvarmeværker kan forgå uden brug af brændsel..???

Det ville stride mod de basale fysiske naturlove, hvis den kunne.

Fordelen ved et kraftvarmeværk er primært, at man kan udnytte spilvarme fra EL-produktionen til boligopvarmning og få penge for den, så det bliver mindre dyrt at producere EL.
Økonomisk kan man selvfølgelig fifle med, hvad der skal betale for hvad. Men fysisk, teknisk og energimæssigt set, så er det EL-produktionen, der er den dyre afdeling.


  
29-06-2008 13:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Indtil da er der ingen grund til at fortvivle. I hvert fald ikke angående CO2, for det betyder under alle omstændigheder mindre CO2-udslip, hvis værket kun laver varme i stedet for både EL og varme.


Ja ja! men du glemmer lige, at det er alle de nye kraftvarmeværker, som er etableret over de seneste år, som producere strøm som i bund og grund konflikter med møllestrømmen, og derfor er skyld i at der afbrændes gas. Netop den "overkapacitet" som er afhængig af at der produceres fjernvarme gør at samlet set: er der nu ikke nævneværdigt plads til vindmøllestrømmen, hvis værkerne skal producer kraftvarme i samproduktion. Netop alle de forbrugere som havde et oliefyr og overgik til fjernvarme, som netop driver den samlede kraftvarme mod gasafbrænding, er nu dobbelt slemt fordi nu tabes op til halvdelen i fjernvarmenettet, holdt op mod olie fyret i boligen før fjernvarme. HVis ikke du kan se at de samlede tiltag med udbygning med kraftvarme og møller, samlet giver Co2 forøgelse sammenlignet, med at boligerne havde et fyr i boligen, hvor tabet til omgivelserne var nul sammenlignet, med det betydelige tab i nettet som forkommer i dag. ja så!

Igen du kunne og havde muligeheden; for dels at have udbygget med møller lige så meget som i dag, hvis du have udviklet systemer, som tog hånd om møllestrømmen, hertil havde du muligheden for at reducerer massiv omkring co2, hvis det var det du ønskede. Langt mere end i dag.

Men det er vist ikke samme pengekasse, og der er jo også andre muligheder.


Ja der har man nu ikke haft nogen hæmninger i den retning, når det har gjaldt mere eller mindre hovedløse tiltag.

Men hvorfor brænder de ikke affald i Randers..?


Ja hvorfor?

Derimod heri hobro ved siden af dette energiorkideder brænder man affald af, som altså lige så godt kunne bruges i Randers eller en anden by, hvor man afbrænder gas eller kul og så bruge spildenergien i Hobro.

Jeg kan altså stadig ikke forstå! hvorfor man kan påstå man reducerer omkring Co2, ved det man gøre og her senest ved det netop indgåede energiforlig, og altså det man har foretaget sig over de sidste 20 år, når der den gang som nu er tiltag som kan mange doble reduktionen. Det forholder du dig altså ikke til.
Redigeret d. 29-06-2008 13:52
29-06-2008 14:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Fordelen ved et kraftvarmeværk er primært, at man kan udnytte spilvarme fra EL-produktionen til boligopvarmning og få penge for den, så det bliver mindre dyrt at producere EL.
Økonomisk kan man selvfølgelig fifle med, hvad der skal betale for hvad. Men fysisk, teknisk og energimæssigt set, så er det EL-produktionen, der er den dyre afdeling.


Ja, når man bruger naturgas til el-produktion og "spildvarme".
Nej, når man bruger naturgas til varmeproduktion i et gasfyr.

De fleste kraftvarmeværker har et fyr til varmeproduktion uden at de behøver at producere el. Så der er intet, der strider mod fysikkens love. Det er effektiviteten i afbrændingsenheden, der bestemmer udbyttet og hermed CO2-udslippet.

Hvordan har du tænkt dig, at udnytte "spildvarmen" fra el-produktionen, når der ingen el-produktion er?
29-06-2008 14:37
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@delphi


Det forholder du dig altså ikke til.


Ikke her måske, men så her da:
http://www.klimadebat.dk/forum/omstilling-af-kraftvarmevaerker-d20-e435-s40.php#post_6127

Hvis splidvarmen fra gipsfabrikken går til fjernvarme, så kan Randers evt. få noget af Hobros affald til varmeproduktion.  


Det er sikkert for langt at køre, men du forstår nok princippet.

Det er sådan nogle ting, der bør bringes i orden, men det har ikke noget videre med vindmøller at gøre. I hvert fald ikke før markedet bliver så mættet med billig vindstrøm, at fossilt brændsel er udfaset og affaldsforbrænding slet ikke kan bruges til noget fornuftigt.
Så der er et lang vej endnu.


men du glemmer lige, at det er alle de nye kraftvarmeværker, som er etableret over de seneste år, som producere strøm som i bund og grund konflikter med møllestrømmen, og derfor er skyld i at der afbrændes gas.


Nu synes jeg, at vi kører i ring...

Hvis der er for meget vindstrøm, så må kraftvarmeværket bare se at få installeret nogle varmepumper, så de kan lave billig varme ud af vindstrømmen.

Tabet i ledningsnettet er selvfølgelig en ulempe. Derfor vil det givet også være en fordel, hvis fjernvarmens fremløbstemperatur kan sænkes.

Men der er jo også fordele ved fjernvarme, selvom det bliver vindstrømsdrevne varmepumper, der skal trække læsset.
Man kan opnå en større COP med en stor kompressor, og investeringen er mindre, end hvis den enkelte husstand skal installere sin egen jordvarme.
Og varmetabet i fjernvarmenettet bliver i hvert fald ikke større, bare fordi energikilden bliver en anden.


Korrekt..?


 
29-06-2008 16:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob
Nu synes jeg, at vi kører i ring...

Hvis der er for meget vindstrøm, så må kraftvarmeværket bare se at få installeret nogle varmepumper, så de kan lave billig varme ud af vindstrømmen.

Tabet i ledningsnettet er selvfølgelig en ulempe. Derfor vil det givet også være en fordel, hvis fjernvarmens fremløbstemperatur kan sænkes.


Jo jo! Men det man fra folketinget gør i den retning er jo stik i mod de optimale varmepumpe/kraftværksforhold. Jeg husker BOE's indlæg omkring grundfos hvor de gerne ville lave deres spildvarme fra afprøvning af pumper, at de gerne ville lave denne energi herfra til fjernvarme. Skatte minister Kristian Jensen udtaler: Det kan ikke tillades at denne varme tilflyder fjernvarmenettet fordi den jo vil overtage afgiftsbelagt alm. Fjernvarme ergo ikke noget skat til staten.

Det man imidlertid burde forholde sig til er de systemer som så udmærket kan udvikles omkring varmepumper hvor "råstoffet" til pumpen er spildvarme og ikke fossile brændsler. Varmepumpen kan let afholde afgiften til staten den kan bare ikke tåle at der afgiftsbelægges så massivt mod denne som det sker i dag. I dag skal strømmen til pumpen selv om det er varmeværkets egenproduktion afgiftsbelægges og herunder skal den varme fra feks. grundfos afgiftsbelægges som betyder at fjernvarmen omkring afgift er afgiftsbelagt med næsten det dobbelte af alm fjernvarme. Alt det sker netop fordi det meget bekostelige foranstaltninger omkring møllestrømmen skal betales et "sted fra" ergo afgiftsbelægger man mod de optimale løsninger som netop kunne gøre møllerne selvfinansierende. Men det forstår man bare ikke.

Men der er jo også fordele ved fjernvarme, selvom det bliver vindstrømsdrevne varmepumper, der skal trække læsset.
Man kan opnå en større COP med en stor kompressor, og investeringen er mindre, end hvis den enkelte husstand skal installere sin egen jordvarme.
Og varmetabet i fjernvarmenettet bliver i hvert fald ikke større, bare fordi energikilden bliver en anden.
Ja nogle systemer som kan omsætte den optimale energi, altså når møllerne producerer omsættes denne energi via varmepumpe og når møllerne ikke producerer ergo laver kraftværket energi.
29-06-2008 18:17
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@Boe Carslund-Sørensen


Hvordan har du tænkt dig, at udnytte "spildvarmen" fra el-produktionen, når der ingen el-produktion er?


Det kan man ikke, men man kan glæde sig over, at man så i stedet nok kan få fossilfri EL til sin varmepumpe.

Men hvorfor indrømmer du ikke bare, at der kraftværkernes økonomi, der bekymrer dig..?

Eller tager jeg fejl af, at det er der skoen trykker.@delphi


grundfos hvor de gerne ville lave deres spildvarme fra afprøvning af pumper, at de gerne ville lave denne energi herfra til fjernvarme. Skatte minister Kristian Jensen udtaler: Det kan ikke tillades at denne varme tilflyder fjernvarmenettet fordi den jo vil overtage afgiftsbelagt alm. Fjernvarme ergo ikke noget skat til staten.


Hvis Skatteministeren siger sådan, så bør han stå til spanking hos Energiministeren..!  
 
29-06-2008 20:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men hvorfor indrømmer du ikke bare, at der kraftværkernes økonomi, der bekymrer dig..?
Eller tager jeg fejl af, at det er der skoen trykker.


Du tager meget fejl, hvis det er nogen som helst økonomi der trykker, er det forbrugernes.
Hvem havde du tænkt dig skulle investere i varmepumper mv. på kraftvarmeværkerne?
29-06-2008 22:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Men hvorfor indrømmer du ikke bare, at der kraftværkernes økonomi, der bekymrer dig..?
Eller tager jeg fejl af, at det er der skoen trykker.

Hvis man feks. antager vi har 25000 Mw kraftværkskapacitet og disse kraftværker feks er nedskrevet til 7 Mill pr Mw kapacitet skal der lige afdrages og forrentes små 175 Milliarder inden man begynder at lave noget med varmepumper, og herunder vindmøller som laver strøm til 630 kr/mwh.

Så skal man nok lige vende skråen!!!!

Hvis Skatteministeren siger sådan, så bør han stå til spanking hos Energiministeren..!


Jeg har meget svært ved at forstår hvordan En skatteminister og dennes embedesapparat og ditto energiminister, skulle have en jordisk chance for at vide hvilke specifikke funktionsmuligheder der forligger omkring varmeforsyning i Bjerringbro, Hobro, Randers omkring de spildenergikilder der forefindes eller mangel på samme. Hvorfor skal dette gennemreguleres fra centralt hold det forstår jeg altså ikke. Men jeg forstår derimod at det er meget stærkt miljøbelastende og at massive spildenergier der kunne reducer co2 belastningen minimum til det halve og være gratis at gennemfører omkring varmeforsyning, at det netop derfor ikke gennemføres. Det forstår jeg!
01-07-2008 12:12
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@Boe Carslund-Sørensen


Vi har før været inde på fjernvarmepriser, og jeg undrer mig stadig over så vanvittig stor forskel, der er på fjernvarme fra sted til sted:
http://www.energitilsynet.dk/prisstatistik/varme/varmepriser-pr-31-oktober-2007/

Umiddelbart synes jeg nok, at det taler for, at der bør etableres en solidarisk løsning til alle danske fjernvarmekunder. Men det er vel ikke sådan bare lige at gøre..?

Hvem ejer værkerne..?

Er der et sted, hvor man kan se, hvor mange kunder, der er tilsluttet hvert værk og evt. hvor meget varme hvert værk producerer på årsbasis..?


 
01-07-2008 13:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Vi har før været inde på fjernvarmepriser, og jeg undrer mig stadig over så vanvittig stor forskel, der er på fjernvarme fra sted til sted:


Prisforskellen ligger hovedsaglig i brændselsvalg og antal forbrugere pr. investeret krone. Brændselsvalg har også indflydelse på prisen pr. solgt kWh el.

Umiddelbart synes jeg nok, at det taler for, at der bør etableres en solidarisk løsning til alle danske fjernvarmekunder. Men det er vel ikke sådan bare lige at gøre..?


Nej, det fandt Svend Auken ud af tilbage i starten af 1990'erne. Der er flere faktorer at tage hensyn til - f.eks. har Århus indgået en kontrakt om levering af spildvarme fra el-produktionen, der løber i mange år endnu. Hver enkelt fjernvarmeværk er et monopol, der er ingen forbindelse til omkringliggende fjernvarmeområder. Det er derfor SDE gerne så fjernvarmerørene langt ind under Energinet.dk.

Hvem ejer værkerne..?


Nogle ejes af forbrugerne, nogle ejes af kommuner, nogle ejes af DONG, Vattenfall, E-ON m.fl.

Jeg kende ikke et sted, hvor man kan hvor mange kunder mv. det enkelt værk har, men flere værker har deres egne hjemmesider, hvor det måske fremgår.
61 % af Danmarks boliger opvarmes med fjernvarme.
04-07-2008 11:56
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@Boe Carslund-Sørensen


Tak for info. Jeg kan godt se, at det ikke er så ligetil at lave en solidarisk løsning.

Ved du cirka, hvor stor en procentdel af fjernvarmeværkerne, der har tilslutningspligt..?


 
04-07-2008 12:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ved du cirka, hvor stor en procentdel af fjernvarmeværkerne, der har tilslutningspligt..?


Ja, sådan ca. 100 %, det ville da også være dumt andet ud fra værkernes synspunkt. Der er til gengæld ikke aftagepligt.

Glem nu ikke at områder udlagt til naturgas også har tilslutningspligt, og nogle naturgasselskaber håndhæver også et misfoster af opkrævning af minimums forbrug.
04-07-2008 13:01
Jakob
★★★★★
(9328)
 @Boe Carslund-Sørensen


Jeg mener ikke, at der er tilslutningspligt i Hillerød. Men det må så være en undtagelse.

Men der er jo så nok ikke meget andet at gøre, end at lade det køre.

Der vil gå nogle indtægter tabt på EL-siden, hvis vi får mange vindmøller. Men til gengæld kan den billige overskudsstrøm hjælpe med at betale værket og en ny varmepumpe.
Det bliver nok ikke et brag af billig varme til fjernvarmebrugerne, som jeg kunne ønske. Men på den anden side behøver det måske heller ikke at blive dyrere.

Vi må heller ikke glemme, at kraftværkerne længe endnu ikke vil kunne undværes, men de skal være konserveret på en måde, så de hurtigt kan starte op, hvis der bliver brug for dem. Det bliver nok ikke så ofte, og ikke så længe de skal køre, men til gengæld bør de kunne få en noget højere pris for strømmen. 
04-07-2008 13:38
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men der er jo så nok ikke meget andet at gøre, end at lade det køre.


Nej for en nedlæggelse kræver at værket betaler for reetablering af varmekilder hos samtlige forbrugere. Værket har leveringspligt!
04-07-2008 13:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Milliardregning til elforbrugerne:
http://epn.dk/industri/energi/article1384286.ece
04-07-2008 16:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe

Milliardregning til elforbrugerne:
http://epn.dk/industri/energi/article1384286.ece

Vindmøller skal i fremtiden dække halvdelen af Danmarks strømforbrug. Det kræver en massiv udbygning af elnettet. Regningen kan løbe op i 48 mia. kr.


Herre jemeni! også møllerne oveni.
Forlyder der overhovedet ikke noget fra regernig og rådgivere om hvad denne møllestrøm skal bruges til? Ud over el-patroner i fjernvarmeværkerne.
04-07-2008 17:23
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nej, de har jo ikke lavet den analyse, der viser hvad det koster at få vindmøllestrømme ind i hr. og fru Danmarks el-forbrug.

Jeg kan godt forstå, at man gerne vil lægge højspændingskablerne i jorden og fjerne højspændingsmasterne fra naturen.
Jeg kan ikke forstå, at man så vil opstille vindmøller i naturen i stedet for.
Det hænger bare ikke samme.

Jeg fortsætter med projektet med egen el-produktion til at dække mit el-forbrug, jeg vil ikke betale hverken 2, 3 eller 4 kroner for 1 kWh el, når jeg kan producere den for ca. 1 kr, og det uden at indregne fordelen ved at udnytte "spildvarmen".
Redigeret d. 04-07-2008 17:24
04-07-2008 17:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@BOE
Jeg kan ikke forstå, at man så vil opstille vindmøller i naturen i stedet for.


Nu forstår du jo så ikke alting! Det er fordi et stål tårn med tre vinger er vedvarende energi. Du ved efter 10 år så brækkes det hele ned el-ledninger transformator osv Det er det man forstår ved vedvarende.

Jeg fortsætter med projektet med egen el-produktion til at dække mit el-forbrug, jeg vil ikke betale hverken 2, 3 eller 4 kroner for 1 kWh el, når jeg kan producere den for ca. 1 kr, og det uden at indregne fordelen ved at udnytte "spildvarmen".

Du må være misinformeret ikke 4 kr med 25 øre se. http://www.klimadebat.dk/forum/ted-talk-med-al-gore-d12-e454-s40.php#post_5217
04-07-2008 18:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Du må være misinformeret ikke 4 kr med 25 øre


Glemmer du ikke Co2nnie ønske om at omlægge indkomstskatten til sorte afgifter!

Hvor meget stiger forbrugernes el-pris, når vi udover svindmøller
og så skal betale for naturforskønnelse i form af nedgravning af højspændingskabler
- alt i alt tror jeg at 4 kr. pr. kWh indenfor nær fremtid er meget realistisk og måske i underkanten - vi skal jo også betale Norge for at stoppe vandkraften når det blæster og købe el retur når det er vindstille
.
Slut resultat et land kun for vindmøller befolkningen er drevet på flugt af urimelige energipriser, støj og flimmer.
04-07-2008 21:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Glemmer du ikke Co2nnie ønske om at omlægge indkomstskatten til sorte afgifter

Når nu CO2nnie vil omlægge til Co2-afgifter. Alle de tiltag hun nu iværksætter de må vel hjælpe eller hvordan? Vil det så sige når de har hjulpet så bortfalder afgiften eller hvordan?

Hvor meget stiger forbrugernes el-pris, når vi udover svindmøller og så skal betale for naturforskønnelse i form af nedgravning af højspændingskabler

Humme! ja grave nogle tingester ned som ikke forskønner for så at opstille nogle andre op (møller) som slet ikke forskønner. Det ka' da vist kun ske i danmark.

stoppe vandkraften når det blæster og købe el retur når det er vindstille

Det kaldes samhandel (det er vist godt)

Slut resultat et land kun for vindmøller befolkningen er drevet på flugt af urimelige energipriser, støj og flimmer.

Ja! Hellere komme galt af sted end slet ikke komme af sted.
04-07-2008 22:16
Jakob
★★★★★
(9328)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Milliardregning til elforbrugerne:
http://epn.dk/industri/energi/article1384286.eceCitat fra teksten:
------------------------
Model A
Alle elkabler nedgraves. Pris: 48,1 mia. kr.
Model B
Alle nye kabler nedgraves. Eksisterende luftledninger monteres på nye og "kønnere" master. Pris. 19,6 mia. kr.
Model C
Alle nye kabler nedgraves. Primært master i Jylland udskiftes med "kønnere" master. Pris: 17,1 mia. kr.
Model D
Nødvendige udbygninger sker, og hele transmissionsnettet monteres på nye master. Pris: 4,0 mia. kr.
Model E
Nødvendige højspændingsforbindelser monteres på nye master.
Pris: 2,7 mia. kr.
------------------------

Jeg ved ikke, hvad det er for noget pjat med "kønne" master, men jeg synes nok, at det er fornuftigt at nedgrave nye kabler.
Så jeg må nok stemme for "Model C" og jeg synes da også, at 17,1 milliard er billigt.

Min bekymring går nærmere på, om det så bliver gjort ordentligt, eller om vi skal samme tur om igen, når vi skal op på 10 gange så meget vindkraft.

Jeg er også betænkelig ved, om de har husket at medberegne et vindmølleværft med stort EL-lager nord for Esbjerg.Citat fra teksten:
-----------------------------
»Elselskabernes milliardformue burde overføres til det statslige Energinet.dk, som herefter kan bruge pengene på udbygning og forskønnelse af elnettet,« siger Mogens Bülow, formand i SDE.

Elselskaberne råder i dag over mere end 100 mia. kr., efter at et politisk flertal i 2004 gav selskaberne råderet over de formuer, som var opsparet gennem årtier.
-----------------------------

Det lyder da som en god idé, men det er vel noget EL-selskaberne bestemmer..?

 

jeg vil ikke betale hverken 2, 3 eller 4 kroner for 1 kWh el, når jeg kan producere den for ca. 1 kr, og det uden at indregne fordelen ved at udnytte "spildvarmen".


Hvordan gør du dét..?

Det må vist være uden afgift.
 


 
04-07-2008 22:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det må vist være uden afgift.


Nej, Jakob incl. afgift.

Det lyder da som en god idé, men det er vel noget EL-selskaberne bestemmer..?


Hvem ejer el-selskaberne?

Så jeg må nok stemme for "Model C"


Jeg stemmer for model "F" - vi lader vindmølleejerne betale! Der er dem, der har en produktion. de gerne vil sælge og uden ledningsnet har de ingen købere.
Model "F" bruges i bl.a. England, så hvorfor ikke i Danmark.
05-07-2008 10:02
Jakob
★★★★★
(9328)
 

@delphi

Burde det egentlig ikke være lovpligtigt, at man skal spørge beboelser i nærheden, om de vil have en slange til jordvarmepumpe lagt med ned, når der alligevel skal graves op til højspændingskabel eller kloak osv..?   
05-07-2008 10:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Glemmer du ikke Co2nnie ønske om at omlægge indkomstskatten til sorte afgifter

Når nu CO2nnie vil omlægge til Co2-afgifter. Alle de tiltag hun nu iværksætter de må vel hjælpe eller hvordan? Vil det så sige når de har hjulpet så bortfalder afgiften eller hvordan?


Nej, da det er indkomstskat, der bliver omlagt vil de kulsorte afgifter ikke forsvinde.


stoppe vandkraften når det blæster og købe el retur når det er vindstille

Det kaldes samhandel (det er vist godt)


Nej, det kaldes idioti - vi betaler for begge ydelser. Det kan kun give øgede priser for el.
05-07-2008 10:28
Jakob
★★★★★
(9328)
  


@Boe Carslund-Sørensen


Glemmer du ikke Co2nnie ønske om at omlægge indkomstskatten til sorte afgifter!


Det mest interessante i hendes udtalelse er nok, at hun også vil have, at det skal være billigere for dem, der lader vaskemaskinen køre om natten.
Det kan nemlig ikke lade sig gøre, uden at hun samtidig indfører intelligente EL-målere.

Har jeg ikke ret i den vurdering..?   
05-07-2008 10:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det kan nemlig ikke lade sig gøre, uden at hun samtidig indfører intelligente EL-målere.


Jo, hvis prisen for el bliver afregnet overfor forbrugerne iht. spotmarkedsprisen. I dag betaler vi en gennemsnitspris for et kvartal. Så "intelligente" el-målere gør det ikke alene, men hvorfor ikke tage skridte fuldt ud og indføre intelligent forbrug. Forbrug der automatisk tilpasser sig produktionen. Hr. og fru Danmark kan så gøre, som de plejer, men de elektriske dimser starter ikke før, der er plads til forbruget, eller de bliver tvangsstartet f.eks. med en kode.
Mon ikke besparelsen kan betale for diverse nødvendige ekstra installationer hos hr. og fru Danmark.
Problemet er pt., at der intet sker for at afpasse forbruget til produktionen, den tilpasning er nødvendig hvis udbygning med flere vindmøller skal blive rentabel for samfundet og forbrugerne.
Jeg må indrømme, at jeg har min tvivl. Ved Co2nnie overhovedet hvad "intelligent" el-måling og "intelligent" el-forbrug medføre. Hvilke investeringer der skal foretages.
05-07-2008 11:03
Kosmos
★★★★★
(5375)
men de elektriske dimser starter ikke før, der er plads til forbruget,

- denne doktrin må kunne medføre ubehagelige overraskelser, når man åbner fryseren/svale-/køleskabet efter fravær i nogle vindstille dage/uger! For ikke at tale om situationen, når man er løbet ud for rene underhylere - og det altså bare ikke vil blæse!
05-07-2008 11:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
- denne doktrin må kunne medføre ubehagelige overraskelser, når man åbner fryseren/svale-/køleskabet efter fravær i nogle vindstille dage/uger! For ikke at tale om situationen, når man er løbet ud for rene underhylere - og det altså bare ikke vil blæse!


Ja for dem, der ikke har investeret i fryser/køleskab/svaleskab med indbygget kuldelager. Der sker intet ved at fryseren f.eks svinger mellem -25C og -18C alt efter hvor meget el, der er til rådighed. Og hvis det kniber med rene underhylere mv. kan vaskemaskine tvangsstartes via en kode, men det koster.

Elektronikken til at styre el-forbruget findes på markedet d.d., det kniber bare med at få el-selskaberne og politikerne til at indføre den.
05-07-2008 12:00
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@Boe Carslund-Sørensen

Jo, hvis prisen for el bliver afregnet overfor forbrugerne iht. spotmarkedsprisen.


Det hjælper jo ikke en dyt, hvis man ikke kan se, hvornår på døgnet fru Jensen bruger strøm.


 
05-07-2008 12:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det hjælper jo ikke en dyt, hvis man ikke kan se, hvornår på døgnet fru Jensen bruger strøm.


Jo, fru Jensen vil bruge strøm når prisen er lav = meget strøm, men det ville hjælpe endnu mere hvis afgifterne blev omlagt til en procent afgift i stedet for afgift med fast beløb.

F.eks.:
Hvis sportprisen er 0,10 kr + PSO 0,10 kr + Energiafgifter 1,30 + moms skal fru Jensen betale kr. 1,875 kr. pr kwh.
Hvis spotprisen er 0,30 kr. + PSO 0,05 kr. + energiafgifter 1,30 + moms skal fru Jensen betale 2,0625 kr. pr. kWh. Forskel 0,1875 kr. pr. kWh.

Hvis afgifter mv. var i % vil regnestykket se således ud:
Spotpris 0,10 + PSO 100 % + energiafgift 1300 % + moms 25 % = 1,875 kr. pr. kWh.
Spotpris 0,30 + PSO 100 % + energiafgift 1300 % + moms 25 % = 5,625 kr. pr. kWh.
Forskel: 5,625 - 1,875 = 3,75 kr. pr. kWh

Den prisforskel vil kunne flytte fru Jensens forbrug til tidspunkter hvor spotprisen er lav.
05-07-2008 13:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Burde det egentlig ikke være lovpligtigt, at man skal spørge beboelser i nærheden, om de vil have en slange til jordvarmepumpe lagt med ned, når der alligevel skal graves op til højspændingskabel eller kloak osv..?

Der var du lige inde på noget, som du givet ikke lige tænkte på. Men alt det spildvarme der der kommer fra nedgravede kabler der er lige til en varmepumpe. Og kablerne er jo der hvor el-forbruget er, ergo er der også et varmeforbrug.
05-07-2008 14:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

når jeg kan producere den for ca. 1 kr, og det uden at indregne fordelen ved at udnytte "spildvarmen".


Er det en motor som bruger Rapsolie eller andre planteolier?
05-07-2008 14:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Er det en motor som bruger Rapsolie eller andre planteolier?


Ja, hvad ellers!
05-07-2008 16:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der var et projekt ved dtu, for år tilbage hvor små turbiner skulle omsætte naturgas i hjemmet til el. En lille virkningsgrad med det var egnetlig ok! så altså spildvarme til boligen. Ved egentlig ikke havd der skete hvorfor det ikke kom til at virke.
05-07-2008 18:05
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Den eneste projekt fra DTU jeg kender til er med små brændselsceller - det er vist nok stadig på forsøgsbasis, alt mens Haldor Topsøe er klar til skala test på Lolland.
Haldor Topsøe har også fået millioner af EU til udviklingen + støtte fra RISØ.

DTUs succes historie om brintpiller er nok ved nærmere eftersyn en and.
Side 2 af 5<1234>>>

Deltag aktivt i debatten Ansvar for fremtiden:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
CO2-reduktion og ansvar707-06-2008 13:25
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik