Husk mig
▼ Indhold

Ansvarlighed i klimapolitikken


Ansvarlighed i klimapolitikken27-04-2008 16:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De vestlige samfund og navnlig klimabevægelserne er nødt til at se i øjnene, at de tiltag som så kraftig promoveres, i bedste fald er uskadelige og som oftest er stærkt miljøbelastende og her navnlig med Co2. At de vestlige samfund har den industrielle formåen til at lave store forkromende projekter som Brint, vind og methanol er et faktum.

Når og hvis man vil belaste de vestlige økonomier med meget dyrere og forkromede projekter, som metanol, brint og ikke mindst vind. Så skal de meget betydelige økonomiske midler altså tages et sted. Måske: Ældrepleje, Syghusvæsen, Trafik og ikke mindst Uviklings hjælp til Ulande.

Når tiltag som feks. den danske vindmølleudbygning hvor den årlige produktion er 7 Twh men hvor 5 Twh må eksporteres. De 2 Twh som faktuelt forbruges i det danske net og giver en betydelig Co2 reduktion her, ved at sparre brændsler på kraftværkerne. Men for at udligne denne Co2 reduktion, skal varmeproduktion i NordTyskland flyttes meget lidt fra samproduktion el/varme til ren varmeproduktion. At den danske vindmøllestrøm i feks. Tyskland tilsiger øget varmeproduktion ved afbrænding af olie eller gas uden om el-produktionen er et faktum.

At den danske vindmøllestrøm netop pga. den helt utilsigtede og uansvarlige støttepolitik, hvor den væsentlige del af den danske vindmøllestrøm dumpes til under 50 kr/Mwh i Nordtyskland. I den situation giver det sig selv at tyskland vil vælge varmeproduktion som er stærkt Co2 belastende.
Det er et faktum at den danske vindmøllestrøm såvel i danmark som i vor omliggende lande som vi eksporterer, denne strøm til, at denne billige strøm promoverer varmeproduktion, som er stærkt Co2 belastende og som langt overstiger den Co2 reduktion som ses i Danmark omkring vindmøllestrømmen.

Klimabevægelserne promoverer ofte det synspunkt, at vi i den industrialiserede verden forbruger solenergi som er opbygget gennem millioner af år, som olie eller kul. Herefter hælder Klimabevægelsen ofte til det synspunkt, at vi skal eller burde omlægge vor energiforsyning til ren sol og vindenergi. Der hældes ofte til den opfattelse, at det er et spørgsmål om vilje og omstillingsevne, som ene og alene er et spørgsmål om, at tilrettelægge den rigtige politik og her navnlig afgiftspolitik. Vi hører ofte om beregninger udført af bla. IPCC at omlægningen til Co2- fri energiproduktion som stort set er gratis eller koster meget lidt.

Alle tiltag til dato og tiltag som planlægges i fremtiden er alle meget dyre produktioner omkring energi og langt over hvad udviklingslande på nogen måde kan overkomme at betale for energi. Denne energi som er alt afgørende nødvendig for den hårdt tiltrængte omstilling, bla. afrika, Sydamerika osv.

Når klimaændringer antages at ville medfører betydelig ændringer for livsbetingelser i Afrika og Asien med betydelige forringelser for befolkningen her. Mangel på fødevarer og hårde livsbetingelser i øvrigt. I den situation skal det jo understreges meget kraftigt, at de teknologier, som sol og vind på ingen måde inden for de næste mange år bare tilnærmelsesvis, vil kunne give Afrika den nødvendige energi og herved øge, de i dag tilvejebragte bedre livsbetingelser som afrika i dag påviseligt har opnået. Disse i dag opnåede forbedringer i livsførsel kan navnlig tilskrives energi for Afrika. Hvis Afrika nægtes energiproduktion ved olie og kul kan det kun med sikkerhed afgøres: Afrika skal igen vige sin udvikling for de rige landes politik, og igen falde tilbage i armod og udsigtsløshedens triste ørkenvandring.
Redigeret d. 27-04-2008 18:29
27-04-2008 19:24
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2592)
Jeg er ikke helt med på hvordan en global opvarmning kan forringe høsten i Afrika, tvlrt imod må høsten forøges.

Jeg kan ikke forstå hvordan man kan tale om at mindske menneskets udslip af kultveilte (CO2), så længe at der åbnes nye kulminer og olieraffinaderierne alle køre på fuldkraft.
27-04-2008 21:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@kulden-varme

Højere temperaturer har til alle tider betydet øget velstand. Ikke mindst i middelalderen hvor temperaturen var betydelig højere end i dag, var der en blomstrende økonomi i Europa.

At energiproduktion og forbrug faktuelt øges i et helt ekstrem omfang, kan kun glæde, fordi der er en meget nøje sammenhæng mellem energiforbrug og udryddelse af fattigdom i verden. Levestandarten i Afrika er over de sidste 10 år forøget meget mærkbart. Denne udvikling havde været fuldstændig umulig uden kul og olie som kontinentet er så rig på.

At den vestlige verden skal omlægge sin energiforsyning herunder at verden skal tilføres teknologier som faktuelt er et alternativ til olie og Kul, er et faktum og en nødvendighed.

Netop derfor pålægger der klimabevægelserne et meget betydeligt ansvar for at energipolitik og de økonomiske midler som tilflyder udvikling af teknologier omkring energi, at denne udvikling er målrettet mod at udvikle bæredygtige systemer og ikke systemer som klinger godt i disse bevægelsers "termer" og "kamp råb".

For mig ser det tvært imod ud som om meget betydelige milliardbeløb tilflyder projekter som ene og alene er udtænkt til at understøtte klimabevægelsernes uudtømmelige og hungeren efter mere og mere suspekte og urealistiske energiprojekter.

Sådanne vandvigtige projekter se. Link Her hører det jo ingen steder hjemme at de danske elforbrugere og skatteydere skal betale luftkasteller som disse, når langt bedre og fuldstændige gratis tiltag er mulige.
Eller solfanger projekter som disse se Link 50 millioners projekter som ikke har en jordisk chance for at blive rentable, og som faktuel i Marstal giver varmeværket "rygdækning" til at afbrænde stærk forurenende Spildolie.

Derimod projekter på varmeværker som er 100 % afprøvet omkring absorptionsvarmepumper og Turbokompressorer som kunne være et umærket alternativ til disse suspekte projekter, omkring at udnytte spildeenergier i samproduktion med varmepumper som forbruger vindmøllestrøm. At det faktuelt omkring varmepumpeteknologier kan hentes meget betydelige energier i en solfangerplastpose som denne se.Disse solfangerposer udlagt på kraftværkets areal i Sileborg som her se.EN opstilling som denne sammen med akkumuleringsdame og varmepumper opkoblet på kraftværket som her se. Link kan uden problem reducere kraftværkes forbrug af gas fra 1.200.000 Mwh til 480.000 Mwh og herefter tillade mere vindmøllestrøm tilflyde det danske el-net og gøre nytte.

50 % af et projekt som dette, er 100 % afprøvet teknologi omkring varmepumper som vil reducerer omkostninger i Silkeborg med 100 mill. kr. Altså opstillinger kan med reference til andre opstillinger på kraftværker, her kan opstillinger give besparelser på op til 100 mill. kr/år bare for silkeborg. Herefter kunne dette provenu betale for de dele omkring det samlede projekt som må antages lidt usikrere. Altså uanset hvordan disse måtte forløbe vil det samlede projekt givet et positivt afkast til forbrugerne i Silkeborg uden det vanlige støttebeløb fra de danske el-forbrugere og skatteydere.

Hvis brændselsforbruget til den Dansk el-produktions antages til 50 Milliarder pr. år inkl. værdien af Co2 kvoter er der jo uanede muligheder for at betale for næsten uudtømmelige projektideer, hvis feks. 50 % af besparelsen gik til finansiering af disse nyskabelser, i stedet for at lade danske el-forbrugere og skatteydere betale for suspekte og urealistiske brint og metanol projekter mm.
Eller klimaindustriens sidste påfund: reducer Co2 udslip i Kina for danske skatteyders regning. Disse projekter her har det Danske samfund ingen jordisk Chance for i længden at kontrolere. Altså en stor grad af svindel og humbug må forventes.

Bedste Hilsner Delphi
Redigeret d. 27-04-2008 21:36
28-04-2008 09:34
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi


Det er et faktum at den danske vindmøllestrøm såvel i danmark som i vor omliggende lande som vi eksporterer, denne strøm til, at denne billige strøm promoverer varmeproduktion, som er stærkt Co2 belastende og som langt overstiger den Co2 reduktion som ses i Danmark omkring vindmøllestrømmen.Du har før skrevet noget om, at det går ud over kraftvarmeværkernes økonomi, hvis de kun skal producere varme og ikke EL.
Det kan jeg godt forstå.
Men at de ligefrem også lukker mere CO2 ud, fordi de slipper for at lave EL, det har jeg stadig meget svært ved at indse.
De må da skulle brænde mere kul af for at lave 1 Mwh varme + 1 Mwh EL end hvis de kun skal lave 1 Mwh varme ..?


 
28-04-2008 11:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men at de ligefrem også lukker mere CO2 ud, fordi de slipper for at lave EL, det har jeg stadig meget svært ved at indse.
De må da skulle brænde mere kul af for at lave 1 Mwh varme + 1 Mwh EL end hvis de kun skal lave 1 Mwh varme ..?


Tja, de lukker nok mere CO2 ud, ved kun at have den ene produktionslinie kørende.
Fjernvarme bliver et produceret produkt med CO2-udslip i stedet for et spildprodukt.
Hvis kedlen ikke har samme udnyttelse som f.eks. motor/turbine + fjernvarme stiger CO2-udslippet pr. produceret kWh.
De fleste kraftvarmeværker kører med en samlet udnyttelse på over 85, og det er der kun få kedler, der kan klare uden udnyttelse af kondensseringsvarmen fra skorstenen.
Redigeret d. 28-04-2008 11:29
28-04-2008 11:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Jo men pointen er jo:
Hvis det antages at produktionsprisen er 300 kr/Mwh for el og 300 kr/Mwh for varme om natten ved kraftvarmeproduktion i Hamburg.
NU dumpes dansk vindmøllestrøm til 50 kr/Mwh på det tyske marked.
Ergo lukkes el-produktionen ned og kul afbrændes for at producerer fjernvarme.
Så vil du mene at jamme nu afbrændes jo mindre kul, sammenlignet med at afbrænde kul og producerer varme og el. Det må da samlet set bevirke en besparelse omkring brændsler og dermed Co2.

Nej!

Netop i tyskland skal el-produktion i samproduktion med varme støttes så helt vandvittig massivt for at kunne få økonomi i opstillingerne. Det kan faktisk konstateres at denne støtte har været stigende i takt med at den danske vindmøllestrøm dumpes i tyskland. Biogasanlæg i tyskland støttes med helt op til 1500 kr/Mwh strøm produceret fra anlæggene.
Mange kraftværker eller varmecentraler, stor som små, laves faktuelt sådan at de kun producere enten varme eller kun el. Det kan kun tilskrives den danske vindmøllestrøm.

Bla. Grieifsweld det nye 0,5 Gigawatt kulkraftværk bliver nu lavet som et rent kraftværk uden fjernvarmeproduktion (af betydning). Kraftværket kunne have forsynet Rostock 70 km fra værket. En af faktorerne til at dette ikke sker, er vindmøllestrømmen. Fordi denne strøm minimere det antal timer hvor der kan blive økonomi i at drive denne fjernvarmeledning til Rostock.

Et eksempel

Her fjernvarmeværket Gassum-hvidsten nord for Randers se.Værket forsyner hvidsted og gassum. Samlet 200 husstande. Nærliggende by Spentrup har naturgasfyr i hver bolig måske 400 husstande.
ET fjernvarmenet i byen (Spentrup) vil koste 75.000 kr pr husstand og vil være funktionsdygtigt i min 50 år med et minimum af vedligehold (og særligt sammenlignet med olie/gasfyr). Altså en samlet investering på 30 Mill. kr. Hertil en fordobling af kapaciteten på kraftværket i Hvidsten: 15 mill. kr.

Hvis værket kunne arbejde mange timer, altså også om natten vil opstillingen være en kanon opstilling set omkring besparelser omkring co2. fordi den naturgas som afbrændtes i boligerne i Spentrup nu omsættes og der laves strøm til nettet.

Men da vindmøllestrømmen minimer det antal timer hvor værket i hvidsten kan arbejde -> skal enten kraftværkskapaciteten øges meget kraftigt og der skal etableres meget betydelige akkumuleringstank/damme, eller skal der tillades at der afbrændes gas i kedel aften og nat.

Hvis kraftværkskapaciteten skal kunne producer den ønskede varme i samproduktion med el skal denne produktion kunne foretages på under 8 timer dagligt og herunder skal nogle dages produktionen helt udlades fordi vindmølle strøm forekommer til overflod -> i stedet for 15 mill. kr. til forøget kraftværks kapacitet skal der min investeres 75 mill. kr.

Hvis man vælger en mindre kraftværkskapacitetsforøgelse (15 mill) vil man i lange perioder af fyringssæsonen være nødsaget til at afbrænde gas i kedel uden om el-produktionen. Herefter tabes i spentrup/gassum over halvdelen af varmen på sin vej til forbruger i fjernvarmenettet. At halvdelen af varmen tabes i fjernvarmenettet til forbruger når el-produktionen forekommer har ikke den store betydning set i et Co2perspektiv fordi denne el skal produceres. Men når varmeproduktionen er ren kedelproduktion er det fatalt.
Netop fordi vindmøllestrømmen forekommer så massivt kan gassum hvidsten faktuelt ikke lave nogle opstillinger som er optimale.

Hvis man antager 2 Mw havdvindmøller Rødsand (nord for lolland) til 50 mill. Hvis disse 50 mill. var investeret i gassum/Spentrup, ville co2 reduktionen være mange mange gange, hvis altså værket kunne afsætte sin strøm.

Man skal gøre sig klart man kan ikke "både og".

Men: derfor kan vindmøllestrøm jo udmærket udbygges massivt. Man skal bare have en plan for at bruge strømmen. I dag i Berlingske: Tivoli vil bygge magamølle og bruge strøm. Novo vil bygge havvindmøller og tilrettelægge produktion så kun vindmøllestrøm bruges.

Som vi har været inde på kan der laves meget betydelig opstillinger på varmeværker som betinger en massiv udbygning med vind. PÅ kommercille vilkår!

Bedste Hilsner Delphi
Redigeret d. 28-04-2008 13:45
30-04-2008 18:12
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi


Jeg forstår godt, at kraftvarmeværkerne kan blive frustrerede over den billige vindmøllestrøm.
Jeg ser også godt, at den kan være med til at ødelægge økonomien i et kraftvarmeværk.

Men jeg tror heldigvis stadig, at dine udmærkede eksempler på, at vindmøllestrøm kan føre til ekstra CO2-udslip, hører til undtagelsen.
Vi er dog meget enige om, at der helst skal være en god plan for vindmøllestrømmen.
Men at det frie marked er bedst til at lægge planen er vi nok ikke enige om.

Jeg ønsker, at de danske vindmøller skal tilhøre folket, og derfor ønsker jeg også, at folket skal kunne bestemme over dem.
Det vil blandt andet betyde, at vi skal have mulighed for selv at vælge, hvem vi vil give den billige strøm til og hvem ikke.
Derefter vil vi selvfølgelig kun give billig strøm til de områder, hvor vi ved, at det reelt giver mening og begrænser CO2-udslippet på årsplan.  Hvis du med et samlet Folketing i ryggen fik til opgave at udbygge hele den danske vindmøllepark med en faktor 10 på 6 år, hvordan ville du så få det til at ske på den bedst mulige måde..?
Boe Carslund-Sørensen skrev:
De fleste kraftvarmeværker kører med en samlet udnyttelse på over 85, og det er der kun få kedler, der kan klare uden udnyttelse af kondensseringsvarmen fra skorstenen.


Skorstensfejeren har skrevet på mit fyr, at det har et tab på 6%.

Det må vel betyde, at det har en virkningsgrad på 94%

Hvad er der i vejen for, at et varmeværks eller et kraftvarmeværks kedel kan udnytte energien mindst ligeså effektivt..?


 
Redigeret d. 30-04-2008 18:15
30-04-2008 21:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej. Jakob.

Jamen! kan du så forklare mig hvordan det hænger sammen at, brændselssammensætningen til varme og el-produktion samlet siden 1990 burde have givet en halvering af Co2 belastningen fra den danske el-produktion selv pga. at der har været en mindre stigning i brug af el/varme Se.Og hertil regnes den møllestrøm vi ekspotere som 100 % co2 reducerende i modtager landene, som altså godskrives i vort Co2-regnskab, hvilket ikke er reelt.

Netop i år når Co2 belastningen samme niveau som før den massive investering i decentrale kraftværker og vindmøller, altså selv om der er investeret op til 200 milliarder i møller, Decentralværker osv.

Havde man overhoved ikke fortaget sig noget ud over at afbrænde den gas som skulle afsættes fra Nordsøen, i de centrale kraftværker. Herefter ville vi i dag have set et markant fald i Co2 udledningen fra den samlede energi produktion i Danmark.

Hvis man antager en fjernvarmeledning til Randers fra Studstrupværket til 300 mill. Som vi har været ind på foreforekommer der massive spildenergier på studstrupværket Se.Jeg kan simpelhed ikke forstå at sagkundskaben ikke kan indse at man skulle forsyne Randers fra Studstrup når man er villig til at investere så massiv som vi har set det. Faktuelt opvarmer Studstrup Aarhus bugt i fyringssæsonen samtidig med at der forekommer massive spildenergier i Røggassen!!! Et projekt som rødsand2 med en årsproduktion på måske 800.000 Mwh hvoraf 240.000 Mwh faktuelt kan erstatte kraftværksproduceret strøm. Opstillingen vil koste omkring 4 milliarder. Co2 reduktionen sammenlignet med at nedlægge Randers som årligt forbruger 1.000.000 mwh brændsel, er minimal. Når Randers nedlægges kan der netop tilflyde mere vindmøllestrøm til nettet fordi denne strøm ikke konflikter med møllestrømmen.

Det jeg ikke kan accepter er at man er villig til at invester så massiv og den lille ekstra omkostning, eller den lille omkostning, som forlods skulle afholdes inden man overhoved overvejer den store til møller, og som virkelig kan bevirke at strømmen kan bruges, den er man ikke villig til at investere.

Når vi er enige om vi skal omlægge vor energiforsyning fra olie/kul til vedvarmende energi. Hvor du mener det er pga drivhuseffekt som er den "drivende" grund, hvor jeg mener det er miljøbelastning i øvrigt, og det forhold at kulbrinter som kul og olie slipper op. I den situation er man altså nød til at tænke sig om: på "realøkonomiske" vilkår.

Det er altså svært at accepter den bragende succes, Præsident Georgs Bush initiativ i Texas da han var guvernør her, som han havde omkring vindmøller. Hvor man lader private investorer tage risiko ved bla. at give skattelettelser omkring opbygningerne.

Hvis du med et samlet Folketing i ryggen fik til opgave at udbygge hele den danske vindmøllepark med en faktor 10 på 6 år, hvordan ville du så få det til at ske på den bedst mulige måde..?


For det første vil jeg forbyde boligisolering. Befolkningen skal anspores til at investere denne betydelige isoleringsomkostning og meget miljøbelastende produktion af stenuld mm. i vindmølleandele feks. 25 Kw vindmølleandel til en bolig som herefter driver varmepumpe opstillingen som denne eller noget som minder herom. Halvdelen af mølleproduktion omsættes til varme i varmepumpen og akkumuleres, den anden halvdel afsættes til net når forbrug forekommer se.herefter tilrettelægge afgifter, som bliver betydelig større for staten sammenlignet med olie, så den samlede varmeproduktion (pris) bliver 50 – 70 % af olieforsyning. Så de (vist nok) 3 mill ton fyringsolie pr. år over 10 – 20 år kan betale for en massiv udbygning med vindmøller på kommercielle vilkår. På samme måde med kraftværker hvor der forekommer massive spildenergikilder, Horsens, Grenå, Pindstrup, Randers, Hobro, Arden, Ålborg her vil jeg nedlægge kraftværker og udnytte varmepumper sammen med øget vindmøllekapacitet, igen på kommercielle vilkår, sammen med: ved lov at forbyde isolering af boligen, så varmeforbruget stiger hvilket vindmøllekapaciteten også gør, fordi omkostningen til isolering nu i stedet bruges til øget vindmøllekapacitet, sammen med varmepumper på varmeværket. Hertil udnyttes affald til el-produktion i store anlæg feks. Studstrup.

Det bør kunne give en 5 – 10 dobling af vindmøllekapaciteten over 5 – 15 år.

Bedste Hilsener Delphi
Redigeret d. 30-04-2008 21:20
30-04-2008 22:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Skorstensfejeren har skrevet på mit fyr, at det har et tab på 6%.

Det må vel betyde, at det har en virkningsgrad på 94%

Hvad er der i vejen for, at et varmeværks eller et kraftvarmeværks kedel kan udnytte energien mindst ligeså effektivt..?


Har han også skrevet hvilken brændværdi han går ud fra?

Fyringsolie har en nedre brændværdi på 10 kWh/l og en øvre brændværdi på 11kWh/l, hvis skorstensfejeren regner med den nedre brændværdi fordi dit fyr ikke er kondenserende vil den reelle udnyttelse ligge på 94*10/11 = 85,5

Naturgas har en nedre brændværdi på 10kWh/m3 og en øvre brændværdi på 12,5 kWh/m3. Hvis du har et gasfyr uden kondensering vil den reelle udnyttelse ligge på
94*10/12,5 = 80
30-04-2008 22:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad er der i vejen for, at et varmeværks eller et kraftvarmeværks kedel kan udnytte energien mindst ligeså effektivt..?

Hvis ikke man køler røggassen helt ned til 15 c' via en varmepumpe og udtager kondensatenergien i dampen, er den stadig i røggen. Efter udtræk af energien i dampen, opvarmes røggen igen for termik i aftræk. I Viborg er aftræk 75 c' hvorved der i Viborg stadig er 11 Mw i damp bundet i luften/røggen i dag.
Ved 75 c' indeholder røggassen stadig 276 g/Kbm damp pr kbm røg. 1000 g damp afgiver 540 Kcal/kg damp.
se hvor meget damp røggassen kan indeholde ved forskellige temperaturer se.

30-04-2008 22:41
Jakob
★★★★★
(9138)
 @delphi


Jeg kan se på grafen, at VE endnu kun fylder ca. 10%, og det synes jeg er alt for lidt..!!
Grafen viser ikke noget om CO2-udslip.

Men mange af de initiativer, som du taler for, vil jo komme af sig selv, når olie- og kulprisen stiger, og når den tid kommer, så bliver vi nok glade for, at vi er så langt, som vi er, med vindmøller.
Man kunne evt. i stedet for tilskud til vedvarende energi fremme den ved at lægge mere afgift på fossilt brændsel.
Det synes jeg, at man skulle have gjort for mange år siden.
Men industrien er ikke enig.


Og du vil forbyde boligisolering..... så har jeg hørt det med...  


Jeg ville nok nærmere gå den anden vej, og tale for så meget isolering, at der over tid næsten ikke behøves energi til opvarmning.

Til gengæld mener jeg, at opgaven med at forbruge overskudsstrøm fra vindmøller i langt højere grad bør pålægges industrien.
F.eks. må de kunne lave meget mere rentabel og CO2-fri stenuld, hvis de får en masse mere billig strøm fra VE.  
@Boe Carslund-Sørensen

Jeg ved ikke nøjagtigt, hvordan skorstensfejeren gør det, så måske er det upræcist, selvom han angiver det med 1 decimal.
Jeg tror ikke, at han måler på meget andet end røggastemperatur og måske luftstrøm.
Hvis fyret brænder rent og temperaturen på røggassen er den samme som i fyrrummet, så må alt energien jo være brugt i fyret, og virkningsgraden derfor 100% uanset brændsel.
 
30-04-2008 23:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg ville nok nærmere gå den anden vej, og tale for så meget isolering, at der over tid næsten ikke behøves energi til opvarmning


Er det ikke lidt den omvendte verden først producere isolering som forurener, herefter "parker" for 2 - 300.000.- kr isolering termovinduer, isolerede, døre osv. når det beløb netop kan betale en vindmølleandel som 100 % kan levere dig Co2 fri varme og herefter på kommercielle levere vindmøllestrøm til markedspris feks. 300 kr/Mwh. netop når forbruget forkommer i net.
Altså hvis det er dig magtpåliggende både at sparre på varmen og også vil have møller jamen så koster det dobbelt eller du kan kun etablere det halve antal møller.

Men mange af de initiativer, som du taler for, vil jo komme af sig selv, når olie- og kulprisen stiger, og når den tid kommer, så bliver vi nok glade for, at vi er så langt, som vi er, med vindmøller.


Det vil være langt mere effektivt at lovgive mod isolering i boligen hvor alternativet er varmepumper med akkumulering og vindmølleandele, som kan bruges over alt. Du vil se en eksplosion i vindmølleudbygningen.
01-05-2008 10:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Kan du ikke forklare mig hvorfor borgere i Århus når der på Studstrupværket forekommer så massive spildenergier overhoved skal bekymre sig om isolering. Det spild som forekommer i Røggassen og det spild som forekommer når el-produktionen overstiger forbruget i fjernvarmenettet er langt langt stører end det årlige nuværende fjernvarmeforbrug. De akkumuleringssystemer, enten centrale for en bydel eller ved hver forbruger, som er nødvendige, i det varmen ikke forekommer sammen med forbrug, her er etableringsprisen mikroskopisk.

Det energiorgie her se.hvorfor skal der forbruges massive miljøbelastende foranstaltninger som isolering når denne energi er det dobbelte af Hobro's fjernvarmeforbrug? Hvorfor skal der forbruges millioner til at holde på denne varme i folks boliger, når denne varme forekommer til overflod og alt så bortventileres i dag. Når disse millioner af kroner, 100 % kan betale for min 20 Mw havvindmøllekapacitet og varmepumper til at øge DanoGips energi til fjernvarmetemperatur, og samlet set kan reducer co2 og forurening massivt.

I Ålborg fra Ålborg Portland, Vendsysselsværket, fra Affaldsforbrændingen, der forekommer et så massivt energispild.

Novopan Pindstrup her er det endda sådant at energien fra SPåndpladeproduktion som min. er 50 gange så stor som forbruget i Pindstrup og omliggende byer at den forekommer i damp ved 100 c' som bortventileres, altså ingen behov for varmepumper. For mig at se, er der tale om et så fuldstændigt massivt ressource forbrugt til isolering og energistyring mm. som efter min bedste overbevisning kunne anvendes til at nedbringe forurening og co2 andet steds.

Bedste Hilsner Delphi
01-05-2008 12:04
Jakob
★★★★★
(9138)
 


@delphi


Er det ikke lidt den omvendte verden først producere isolering som forurener, herefter "parker" for 2 - 300.000.- kr isolering termovinduer, isolerede, døre osv.


Jeg ved ikke, hvor du får det astronomiske beløb fra..?
Så er det jo nok forståeligt, at det ikke hænger økonomisk sammen at efterisolere særlig meget, hvor varmen er billig.Hvorfor skal der forbruges millioner til at holde på denne varme i folks boliger, når denne varme forekommer til overflod og alt så bortventileres i dag.


Ja, enkelte steder kan jeg sagtens se din pointe.

Men igen udelukker det ene ikke det andet.
Der er ingen lov, der siger, at vi kun må foretage een investering.

Jeg er heller ikke så glad for, at privat boligopvarmning bliver meget afhængig af industriens produktion.
Det er nok min holdning, at vi ligesom med billig vindmøllestrøm skal se på udnyttelsen af industriens spildenergi som en glædelig overraskelse, og ikke noget som vi bør basere budgettet på. 
01-05-2008 12:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Er det ikke lidt den omvendte verden først producere isolering som forurener, herefter "parker" for 2 - 300.000.- kr isolering termovinduer, isolerede, døre osv.Jeg ved ikke, hvor du får det astronomiske beløb fra..?
Så er det jo nok forståeligt, at det ikke hænger økonomisk sammen at efterisolere særlig meget, hvor varmen er billig.
Når der nybebygges eller renoveres i dag med efterisolering termoruder, varmegenvinding, varmestyring, Efterisolering af lofter ny døre osv. Så er det omkostninger i den størrelse.

PÅ nulenergihuse der er isolerings- og styringsomkostningen langt over de 2 – 300.000.- kr. Og alle de huse har lige en sikkerheds el-patron eller en el-ting som altså lige skal tage de klode perioder. OG denne el-patron opstarter jo så lige når strømmen er produceret mest co2 belastende nemlig ved kul- Eller det har man i hvert fald ingen styr på.

Men igen udelukker det ene ikke det andet.
Der er ingen lov, der siger, at vi kun må foretage en investering.

Jeg er heller ikke så glad for, at privat boligopvarmning bliver meget afhængig af industriens produktion.
Det er nok min holdning, at vi ligesom med billig vindmøllestrøm skal se på udnyttelsen af industriens spildenergi som en glædelig overraskelse, og ikke noget som vi bør basere budgettet på.


Ja det kan jeg egentlig godt følge i det man indirekte minimere industriens incitament til at omstille sig til mindre udledning.
Men mange andre steder hvor energien vil vedblive med at forekomme fra de centrale kraftværker, der bør man tænke i baner som disse.
Men stadig varmepumper kan jo hente energi til at forsyne boliger sammen med vindmøllekapaciteter alle steder i luften, jorden ved vands overgang til is osv. og alle opstillinger kan promovere mere vindmølleenergi på kommercielle vilkår, hvor strømmen fra møllerne som produceres netop når forbruget forekommer i nettet og kan producers til markeds pris altså 300 Kr/mwh.

Men alt dette her bunder jo i skatter og skattesystemer!

Bedste Hilsner Delphi
Redigeret d. 01-05-2008 12:41
Deltag aktivt i debatten Ansvarlighed i klimapolitikken:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Nye veje i miljø- og klimapolitikken522-11-2023 23:02
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik