Husk mig
▼ Indhold

Antinatalisme siger stop med at frembringe nyt liv og lidelse (trin 1)


Antinatalisme siger stop med at frembringe nyt liv og lidelse (trin 1)14-06-2013 22:13
Antinatalist DK
☆☆☆☆☆
(9)
Jeg vaklede mellem at poste i privat klimapolitik men endte her i filosofi.

Overbefolkning/reduktion af miljøbelastning (implicit CO2 reduktion) ses ofte diskuteret på klimadebat. Her når vi samme mål men ad anden vej der bedst forklares over to trin (to tråde). Antinatalisme er en etisk filosofisk position der begrunder og tillægger børnefødsler en negativ værdi og er således typisk i opposition til fremherskende trosdoktriner som religion og meget humanisme den er enig med men til et vist punkt. I antinatalismen ligger qua prævention af nye fødsler en potent privat klimapolitik. Jeg fremlægger 5 beviser du kan granske adskilt der beviser den personlige handling der bringer et nyt barn til verden dybest set er ond og derfor er moralsk illegitim. Er første og længste argument svært, kan du gå videre med de andre argumenter og vende tilbage, ligesom du ikke må snyde dig selv for Gary Inmendhams underholdende video i sidste indlæg. Antinatalismen udspringer forresten af den mere fundamentale filosofiske pessimisme jeg har medtaget i særskilt tråd (trin 2) som siger der er noget fundamentalt galt med verden.

Fordi jeg elsker dig, bliver du ikke født.


Moderation er associeret med kompromis, som betragtes hæderligt og fornuftigt. Denne association af moderation med fornuftheden er nok hovedværktøjet eksponenterne for status quo omkring menneskelig reproduktion har kørende, hvem vil ikke være fornuftig?

Vi er præ-disponeret for at følge moderate argumenter fordi vi læres at sandheden altid er ..et sted i midten... Det bliver forvekslet med en proces med konkurrerende hypoteser som er det vi beskæftiger os med. Videnskaben eller filosofien er ikke et løb mod midten men søgen for sandhed, der bedst passer observerede fakta og har logisk konsistens.

Pr. definition vil hvilken som helst teori være en ekstrem. Reproduktion er ekstrem handling der imidlertid ofte forsvares fra moderat præmis om livet er både lidelse og glæde osv. Men handlingen der fører liv til verden reflekterer ikke denne præmis men ekstrem positiv evaluation. At skabe liv, eller ikke skabe liv er en binær beslutning, begge er ekstremer. Status quo fortsætter med at tage ekstrem handling men har begrundelsesbehov, der bringes objektivt et nyt menneske ind i en a priorisk mangeltilstand/lidelse jævnfør Schopenhauers pessimisme vi skal læse om senere.
14-06-2013 22:14
Antinatalist DK
☆☆☆☆☆
(9)
BENETARS ASSYMETRI
(i populær forkortet folkeudgave løst oversat og baseret på antinatalisten Francois Tremblays fortolkning)

Professor David Benetars Better Never to Have Been (2006) argumenterer : (1) at komme til eksistens repræsenterer altid en alvorlig påført harme. (2) Det er altid forkert at få børn. (3) Moralsk forkert ikke at abortere i de tidlige stadier (4) bedre som resultat af ingen nye mennesker, at menneskeheden må ophøre med at eksistere hellere før end senere, hvormed vi bliver arkitekter på en "gracefull exit". Argumentet er ikke utilitarisk hvilket betyder at balancen mellem glæde/lidelse er fuldstændig underordnet for om nyt liv er godt at bringe ind i verden. Præmisserne er klare. Konklusionen overraskende fordi ingen har lavet forbindelserne. Noget der sker ofte.

Vi sammenligner to forskellige tilstande (højre og venstre)


(1) hvis en person eksisterer, så er hendes smerte en dårlig ting.
(2) hvis en person eksisterer, så er hendes nydelse en god ting.
(3) HVAD ikke eksisterer kan ikke lide (derfor er ikke-eksisterende smerte en god ting).
(4) HVAD ikke eksisterer kan ikke depriveres nogen nydelse (derfor er denne ikke-eksisterende nydelse ikke nogen dårlig ting).

Inden vi fortsætter:
Om (1) vil nogen kunne sige smerte ikke altid er dårligt, at vi søger smerte for højere formål (eks. tandlæge). Misforstået. Det er ikke smerten vi søger men det højere gode; kan det fås uden smerte foretrækkes det.

Det mest vigtige er nu, at der eksisterer klar assymetri pga (4). KONSEKVENSEN af asymmetrien er, tydelig: tilstanden ikke-eksistens (th.) er at foretrække (bedre) end en faktisk person's eksistens. Når vi bringer en ny person til verden, skaber vi en situation med en faktiske person der er center for smerte der er værre end tilstanden hvor personen ikke er bragt til verden. Det er derfor harmfuldt/ondt at bringe børn til verden.

Om (4) vil is-sælgeren eller trivialisten uundgåeligt dukke op og forsøge at sælge deres partikulære is som argument for at lave børn. Is kan selvfølgelig, være alt nydeligt som får folk til at føle godt.

1. Is er godt.
2. Det ville være forfærdeligt at deprivere et potentielt barn for is, ikke sandt?
3. Derfor er det godt at lave børn.

Ikke logisk argument. Reproduktionstilhængernes intuition er baseret på den falske præmis at starte nye liv bringer godt med sig fordi det skaber nydelse. Men dette faktum er kun relevant hvis hvad der ikke eksisterer kan depriveres nydelse. Isen kompenserer ikke for noget, for potentielle personer kan ikke depriveres noget. Ingen grund til at tro oplevelsen af is er nødvendig. Issælgeren eller trivialisten har en masse ting på listen som DNA får folk til at forfølge. Argumenterer ikke - men prøver at sælge dig is, at hype is på bekostning af alternativ synspunkt. Antinatalister benægter åbenlyst ikke at der kan være positiver, is, nuttede pindsvin, en god nats søvn. Også mere abstrakte gode ting som et godt argument, eller retfærdighed vrede. Der kan laves lang liste. Men disse er kun godt for mennesker der allerede lever. Antallet af is i verden naturligvis ingen relevans i determination om vi skulle bringe en potentiel person til eksistens. Men man behøver ikke en faktisk person for at forebygge fremtidig harme. At undgå at harme er altid godt, hvad enten der er en faktisk person eller ikke. Man behøver imidlertid en faktisk person, hvilket der ikke er, for at kunne deprivere nydelsen.

Det kan siges at antinatalisme umiddelbart forekommer uacceptabelt. Men, at afvise (4) ender i det absurde og uacceptable af logiske og etiske årsager. For hvad hvis (4) afvises? Store problemer. Positionen bliver den særegne at hvad ikke eksisterer eller paradoksal foster i det ydre rum kan depriveres nydelsen ved is. Det ikke at få børn bliver det samme som overlagt at udsulte børn. Der opstår etisk pligt at starte så mange liv som muligt (quiverfull doctrine) uden hensyntagen til naturgrundlaget og kvinder betragtes som slaver af deres reproduktive organer, som er at bruge kvinder som midler til formål, hvilket er ondskab. Igen, at afvise assymetrien leder til sådanne konklusioner mere absurde end at acceptere assymetrien som sand. Der skal to ting for at komme til anti-natalistisk position:

1. Acceptere asymmetrien er sand.
2. Acceptere princippet at skabe harme er dårligt.

Benatar baserer som vi så indledningsvist asymetrien på to ukontroversielle præmisser, at nydelsen er god og smerte er dårlig. Men rent faktisk behøver vi end ikke at acceptere disse to præmisser for at asymetrien fungerer: vi behøver bare sige nydelse er bedre end smerte. Når vi siger "nydelse er bedre end smerte," siger vi ikke det er bedre relativ til nogen eller noget. Vi siger det som objektive fakta at oplevelsen af nydelse er objektivt bedre end oplevelsen af smerte. Folk er fri til at at benægte asymetrien, men mennesker skelner mellem at søge nydelse og undgå smerten. Mellem villen og ikke-villen.

Benatar forklarer asymetrien mellem de to tilstande forklarer fire eksisterende assymetrier der betyder at den asymetri han argumenterer for skulle kunne accepteres i bredere forstand. Benatars omhyggelig formaliserede argumentation kan findes online i kap.2 : Why Coming into Existence is Always a Harm. Siden er kun tilgængelig som preview én gang. Klik på det rigtige kapitel første gang for at studere asymetrien: søg på bogen og klik kap 2

Tom Moore. Evolutionsbiolog diskuterer Benatars assymetri og filosofi i en YOUTUBE-VIDEO. Bemærk at omtalen af Benatar og assymetrien starter ca. 17 min 28 sekunder inde efter den længere optakt om evolutionsbiologi.

Moral handler ikke om vores egen glæde, men hvordan vi kan gøre os selv glæden værdige til glæden (jvf Kant). Det er irrationelt at bringe børn til verden når personen - hvilket mange gør - åbent identificerer sig med ikke at ville skade andre eller det at være god. Man kan ikke både det ene og det andet. Man kan ikke både være god og bringe barn til verden der er en selvisk ond handling, især når det sker på oplyst grundlag du har fået nu, og jvf vores fremlagte bevis.

Non-existence - When Simplicity Meets Perfection. En tilstand der ikke mangler forbedring. Ikke er i konstant kamp mod en forværring.
Redigeret d. 14-06-2013 22:49
14-06-2013 22:15
Antinatalist DK
☆☆☆☆☆
(9)
At bruge fremtidige menneskeliv som middel til egne formål er ondskab

Hvordan ville IMMANUEL KANT principielt kunne have argumenteret? Jo, babyen gav aldrig samtykke til at blive født, i.e. ikke bedt om at få dets eksistens. Det er umuligt for en voksen at få et barn for barnets værdier eftersom barnet ikke eksisterer endnu. Hvad svaret på spørgsmålet om hvorfor forældrene får barnet så være? For forældrenes skyld. Fremtidige menneskeliv bliver brugt som midler til formål, og er ikke målet i demselv. At degradere andres liv til middel for nydelse, er roden til ALT ONDT. At skabe børn er moralsk korrupt handling. Kant mener, at det er en persons motiv med handlingen, og ikke handlingens faktiske udfald, der afgør handlingens moralske værdi. Hvis en person handler af ren egeninteresse, men at handlingen derimod ender med at gøre noget godt for alle mennesker, da har hans handlinger ikke nogen moralsk værdi. For en tilhænger af børnefødsler der simpelt deklarerer det er godt at bruge mennesker som middel til eget formål er argumentativt selvmord. Hvis der er noget princip der ligger til grund for vores mest basale etiske institutioner er det dette faktum; mord, vold, tyveri, svindel, er forkerte præcis fordi de tilsidesætter offeret for forbryderens værdier. Hvis du vil modgå argumentet må du forklare hvorfor det at få børn er undtagelse fra reglen om det er ondt at bruge mennesker som middel til eget formål. Antinatalister skelner endvidere gerne mellem personer der hhv. gør handlingen på uoplyst og oplyst grundlag.

Opdragelse finder sted inden for at stærkt hierarkisk system, med forældre i toppen, med næsten ubegrænset magt over et nyt menneske, i et intimiderende psykologisk miljø hvor barnet må please hans forældre de næste 18 år. Det forekommer os normalt fordi det er det vi nu en gang har oplevet i vores før-voksne liv. Men ideen er vanvittig når man tænker over det. Absurditeten ligger i at eje et andet menneske. En almindelig indvending er, ...du kræver perfektion som anti-natalist og har ikke noget klart alternativ så jeg afviser din pointe..Ingen god protest vel? Anti-natalisten behøver ikke forsyne perfekt model for alternativt liv.

Forældrende påfører barnet deres risikopræferencer

Hvilket modargument mod antinatalisme, kunne tænkes? Denne (som afvises) om verden er god nok til en børnefødsel. Afvisning: du generaliserer DIT perspektiv på verden, og projicerer det som en universal, som det IKKE er, fordi du ikke kan determinere hvordan dit fremtidige-barn vil dømme verden (alle individer opfatter balancen mellem lidelse og nydelse forskelligt). Måske vil du ikke selv ønske at opdrage et barn i en koncentrationslejr. Men hvorfor lige trække linjen på koncentrationslejrniveau? Hovedproblemet er at der tegnes en arbitrær linje for andre. Du kan ikke dømme for andre om verden er ...god nok... der ikke har at gøre med fremtidigt barns opfattelse. At projicerer en universal på barnet bekræfter forrige diskuterede punkt om barnet blot er middel for forældrenes opfattelse.
14-06-2013 22:16
Antinatalist DK
☆☆☆☆☆
(9)
PLIGT argument - vores pligter overfor hinanden beviser antinatalisme

At livet har nydelse er sandt men det er problematisk at give nydelsen samme betydning som lidelsen. Vigtigheden af nydelsen forvrænges; den involverer ikke samme etiske pligter for os, og har ikke samme kausale relevans som lidelsen.

Det mest intuitive eksempel på vi har er pligten til ikke at skabe harme, og at harme ikke nullificeres af nydelse: Er det etisk rigtigt eksempelvis at gå til lægen med ondt i ryggen som lægen ordner hvorefter han slår din skulder af led på grund af han finder ud af din politiske overbevisning? Nej der sker noget grundlæggende forkert som nydelsen ved en kureret ryg ikke ophæver. Det er uetisk, dvs der eksisterer pligt over for andre om ikke at påføre harme, et centralt koncept om retfærdighed i ethvert samfund, mens vi ikke har pligten til at skabe nydelse (om end det kan argumenteres vi har pligten til at lindre lidelsen som dog ikke beviser vi har pligten til at sørge for nydelsen i sig selv). Fint at der er menneskelig nydelse, men har ingen relevans omkring vores pligter over for andre.

At skabe liv er at skabe harme. Given fakta, at starte liv vil altid nødvendigvis indebære mindst noget harme (og for nogle en stor del harme, eller måske endda næsten ikke andet end harme). Fødsel af nyt menneske indebærer kompleks af triviel harme for personen forårsaget af naturen der er uintelligent proces, der er et moralsk imperativ om ikke at reproducere for at undgå harme. Hvis vi ikke har moralsk ret til at dræbe folk, eller på anden vis harme dem, så har vi ikke mere ret til at starte et nyt liv som vil være udsat for harme forbundet med uberegneligt antal af sådanne risici som sygdom, legemsbeskadigelse, og andre former for harme og selvfølgelig døden man påføres. Vores pligter overfor andre beviser antinatalisme. Medmindre en god rationel retfærdiggørelse gives om hvorfor al denne harme skulle skabes, må vi anse det at starte nye menneskeliv som en ligefrem påtvunget harme, og derfor en forbrydelse on par med mord, legemsbeskadigelse etc. Argumenterer man for børnefødsler argumenterer man ikke mod antinatalismen, men mod det moralske fundament i vores samfund. De eneste mulige modsvar vil være at demonstrere at fødsler er en undtagelse fra reglen på en af de to måder:

(1) At vi ikke er forpligtiget til at afstå fra at harme fremtidige personer, hvormed fødsler er tilladelige
(2) At vi er forpligtiget til at forsyne nydelse til fremtidige personer, hvormed fødsler er obligatoriske (quiverfull doctrine).

Omkring (1) har nogen rejst det spørgsmål og gjort indvending om at fremtidige personer ikke har rettigheder. Det såkaldte Non-Identity Problem er tydeligt besvaret og bevist som ulogisk og uetisk
her
14-06-2013 22:17
Antinatalist DK
☆☆☆☆☆
(9)
Livet er tvang argument

En jeg snakkede med fortalte mig,
En kvinde, der bringer et barn ind i tilværelsen, påtvinger det ikke livet. Det videregiver en gave - livet selv. Barnets gråd er ikke udtryk for sorg, det er udtryk for ønsket om nærhed og omsorg.


Schopenhauers forklarer det således, at barnet umiddelbart er udleveret til trang og mangel som den mest fundamentale sandhed om livet.
det nyfødte spædbarn, fødes med en stærk og tøjlesløs vilje. Men da barnets bevidsthed og intellekt endnu befinder sig på et uudviklet plan, er viljen uden et egentligt mål. Den er ren vilje. Den nyfødte bevæger sig vildt, ustyrligt og skriger: spædbarnet vil på det heftigste, endskønt det endnu ikke véd, hvad det vil ... det raser nu som en tilfangetaget mod væggene og gitrene i sit fængsel


En gave der ikke kan returneres uden voldshandling mod sig selv, der er sikker på at ødelægge personen på en mere eller mindre blodig og smertefuld måde. Fleste mennesker har en indbygget aversion mod fysisk smerte og skade på kroppen, hvadenten det så er forårsaget af nogen anden eller en selv. Der er ingen smertefri eller skadefri måde at dræbe nogen, inklusiv dig selv. En type skade skal påføres, og det skal være en fatal grad af skade, som kommer til at betyde kritisk ødelæggelse af kropsligt organ. En persons trossystem har ingen effekt på den indbyggede fysisk aversion folk har mod destruktionen af kritiske kropsorganer. Dette er almindelig sund fornuft som oftest overses af mennesker der er ivrige efter at fornærme antinatalister m.fl. og ikke gider anstrenge sig for at tænke over det. Forbavsende mange overlever skud til hovedet, spring fra høje bygninger. Når en ni etagers bygning ikke er nok, hvorfor ikke bare endnu højere så? De fleste har stærk frygt overfor at gå døden i møde under stærk rædsel som der er under en lang tur ned. Som skrevet er der risiko for at overleve med intensiveret fremtidig lidelse, og det går voldsomt udover pårørende. Lad være ned trivialisere selvmord, mennesket har en karakter, en psykologi. Den frie vilje jeg har diskuteret andetsteds er illusion. Omkring karakter siger nogen Antinatalister /eller andre/ har ikke mod til at ende lidelsen!. Vi ser lige bort fra at positionen handler om modstand mod at starte liv og slet ikke om at tage liv (efilisme). Som determinist eksisterer der ingen ære eller mod i handling. Alle handlinger er simpelthen reaktioner. Stolthed, mod er på samme fod med frygt, grusomhed og skødesløshed. Alligevel er nogen dumme nok til at tro en er nobel mens den anden er svag. Schopenhauers siger kroppen er objektiveret vilje til liv. Selvmord opgiver end ikke viljen-til-liv, hvad ødelægges er et fænomen af viljen, som efterfølgende omorganiseres. Selvmord er ikke fornægtelse af livet men fornægtelsen af lidelsen eller omstændighederne (du er del af). Navnligt optimister med bias og selvbedrag påfører med deres tilstedeværelse pessimister (realister) stor lidelse.

Hvis du vil give gaver så gør det ved ikke at bekræfte den grundløse vilje-til-liv men ved at forbedre glæden for dem der allerede lever. Anti-natalister laver svagere mere realistisk konstatering om at livet er tvang (imposition).
14-06-2013 22:20
Antinatalist DK
☆☆☆☆☆
(9)
Det var et udvalg af beviserne. Jeg har argumenteret fra standpunkt af filantropisk antinatalisme (sympati for/af kærlighed til mennesket/reduktion af lidelse). Der findes andre grene af antinatalisme

Vi slutter af med lettere underholdning men ikke uden gran af alvor. YOUTUBE fænomenet Gary - Inmendham - Mosher. Der kommer fart på RuskeTuReN UNDOING the imposition.

Bemærk at Inmendham er vidende men han adskiller sig i sin facon markant fra alle andre antinatalister som man eksempelvis kan se på Irinas blog
Redigeret d. 14-06-2013 22:21
Deltag aktivt i debatten Antinatalisme siger stop med at frembringe nyt liv og lidelse (trin 1):

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Solens liv og Jordens død.3131-12-2016 12:06
Filosofisk pessimisme siger der er noget fundamentalt galt med verden (trin 2)214-06-2013 23:21
Syntetisk liv320-06-2008 16:48
NyhederDato
Havenes liv truet af klimaforandringer12-06-2008 13:30
Ny psykisk lidelse forårsaget af global opvarmning24-03-2008 20:06
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik