Husk mig
▼ Indhold

AtomenergiSide 1 af 212>
Atomenergi14-01-2007 15:00
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Kære forum,
Mener I, at atomkraft er løsningen på co2-udledningen? Nogle gange er det da underligt, at alle miljøorganisationer er imod det!
Jeg ved det ikke...
14-01-2007 15:45
Kim_D_PetersenProfilbillede☆☆☆☆☆
(31)
Det er en af mange løsninger - men der er et par problematikker omkring atomkraft som gør at det ikke kan løse hele problemet. En af dem er at uran er en begrænset resource - for at kunne udnytte den effektivt skal vi have "breeder" reaktorer (*)- desværre producerer disse jo materiale som kan bruges til atomvåben - og rent geopolitisk er der ingen tegn på at dette vil kunne lade sig gøre på globalt plan - se blot problematikken i Iran.

Mht. miljøorganisationerne - så er dette jo nok mere at forklare i deres oprindelse - end i en egentlig rationel stillingtagen.

(*) reaktorer som beriger almindeligt uran - dvs. laver mere brændstof end det forbruger.
24-01-2007 10:16
helios
★★☆☆☆
(314)
Kim skrev:
Det er en af mange løsninger - men der er et par problematikker omkring atomkraft som gør at det ikke kan løse hele problemet. En af dem er at uran er en begrænset resource - for at kunne udnytte den effektivt skal vi have "breeder" reaktorer (*)- desværre producerer disse jo materiale som kan bruges til atomvåben - og rent geopolitisk er der ingen tegn på at dette vil kunne lade sig gøre på globalt plan

Der er faktisk uran nok til langt ind i næste istid - det er alene et spørgsmål om pris.
Seneste rapport nævner, at der er uran til 80 års forbrug med nuværende planer - når man medregner de lidt mindre lødige forekomster, som man har taget hul på.
Havet indeholder umådelige mængder, som kan indvindes for en pris, der p.t. er 10 gange højere end de billigste forekomster uran.
Endvidere kan thorium anvendes - der kan bygges letvandsbreedere af dette brændsel. Indien er i gang. Egentlig breedere bygges stort set ikke, de er ikke særlig effektive og for dyre.

Man fremstiller ikke atombomber af materiale fra atomkraftværker .- det er ganske enkelt uegnet, idet det indeholder ca. 40% Pu-240, til bombeformål skal anvendes o. 96% Pu-239.
Ingen lande anvender materiale fra den civile atomenergi til militære formål, der er faktisk 100% international kontrol med a-driften i alle led.

desværre producerer disse jo materiale som kan bruges til atomvåben - og rent geopolitisk er der ingen tegn på at dette vil kunne lade sig gøre på globalt plan - se blot problematikken i Iran.


Et dårligt eksempel da irans ikke atomkraftværk ved Bushehr ikke er kommet i gang endnu. Rusland står for brændslet i alle led, og det kan derfor ikke bruges af iranerne!.
Du forveksler vist med de ikke-civile anlæg ved Natanz, hvor Iran har 164 ultracentrifuger stående til berigning af uran?
Disse militære anlæg vil Iran have i gang uanset om de får gang i atomkraftværket - de har forresten planlagt at opføre 20 stk. ialt.

Både Tyskland og Brazilien har langt større berigningskapacitet end Iran - de har ingen planer om at bygge a-våben.

Men ellers er jeg enig i, at atomenergien er en af flere alternativer til fossil energi - men langt den største bidragyder.

Og jeg vil gerne efterlyse lande, der anvender a-kraften som kilde til a-våben.

Mvh.
RE: to atomkraft or not to atomkraft24-01-2007 20:52
micheelsen
★☆☆☆☆
(91)
Spørgsmålet er ikke hvorvidt a-kraft er sikker eller ej men om folk er bange eller ej. Det er lidt som højdeskræk, vandskræk eller lign. Nogle har det og nogle har det ikke. Der er ikke så meget at gøre ved det.

Men nu lever vi i innovationens tidsalder (tør jeg sige inspirationens?) så måske kunne vi i fællesskab skabe helt nye muligheder. Og jeg tænker ikke bare på de alternativer vi allerede kender og kan sætte ord på i dag. Vi må prøve noget helt nyt.
26-01-2007 12:25
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
micheelsen skrev:
Spørgsmålet er ikke hvorvidt a-kraft er sikker eller ej men om folk er bange eller ej. Det er lidt som højdeskræk, vandskræk eller lign. Nogle har det og nogle har det ikke. Der er ikke så meget at gøre ved det.


Hvis du har ret, og holdningen til atomkraft altså skulle være komplet irrationel, så kan det jo stadig undre (som miljøgrisen var inde på), at så godt som samtlige store miljøorganisationer er modstandere. De forsøger trods alt med argumenter (eks.: http://www.global-klima.org/Kap%208/s8_3.html), og baserer sig altså ikke blot på følelser parallelle til højdeskræk og vandskræk.
26-01-2007 23:30
micheelsen
★☆☆☆☆
(91)
Ingen følelser?? Jeg har netop læst forsiden på det link du henviser til og der er jo ikke et øje tørt. Prøv at læse teksten på en lidt anden måde. Alt hvad der står er at de er bange for stråling. Fordi de ikke kan se/føle/høre/smage/lugte det. Og det er i alle led og kanter et problem for folk, der er meget konkrettænkende. For nogle år tilbage turde man ikke lade dampdrevenbåde lægge til kaj -tænk hvis de nu eksploderede! Nu er det stråling; det være sig a-kraft eller mobiltlf eller højspændingsmaster eller hva nu.

Det er ikke for at sige, at man ikke skal være bange! Kikker vi 100.000 år tilbage i tiden er jeg sikker på, at det er evnen til at være på vagt for det man ikke kan se, der gør at du og jeg er her i dag. Vores forfædre var ude og jage mamutter en dag og samtidigt var der noget, der var ude at jage vores forfædre. De der ikke var på vagt er rydet fra gen-poolen. Så historisk er det ret fornuftigt at vi er på vagt over for det vi ikke kan se.

Bagsiden af medaljen er, at det vi ikke forstår kan vi heller ikke se. Hvilke problemer ved a-kraft er faktiske problemer og hvilke er ikke og hvilke kan kulkraft også lide af? hvordan hænger a-kraft stråling sammen med almen baggrundstråling, kosmiskstråling, hospitalstråling, flyvemaskinestråling, flyveaskestråling, kælderstråling, sexstråling ... Det der tit (men ikke altid) bliver påpeget som argumenter fra modstandernes side er typisk generaliseringer feks kompleks ækvivalens eller når man drager en konklusion på baggrund af to selvstændig udsagn ('en sten synker i vand, din mor synker i vand ergo er din mor en sten' ).

Der er ingen argumenter, absolut ingen! Det er frygt for det man ikke kan se. Som sagt har jeg meget respekt for den reaktion. Det er ikke det samme som jeg synes det er særlig begavet.

Forresten - CO2 kan vi heller ikke se.


Erik Micheelsen
Astrofysiker
www.carecubicle.dk
http://www.twitter.com/micheelsen
28-01-2007 10:39
helios
★★☆☆☆
(314)
@branner

Jeg ser ingen argumenter - men en masse tomme poatulater - NOAH har åbenlyst ingen tilknyttet, der ved noget om atomenergi.

1) Højaktivt affald skal opbevares i 250.000 år.
Det korrekte er, at reprocesseret højaktivt affald er ufarligt efter 5-600 år.
Brugte brændselsstave skal opbevares betydeligt længere end 250.000 år.
2) Affaldsproblemet er ikke løste.
Sv. Jo - der er mange teknisk goder løsninger. Man har derimod ikke særlig travlt med at slutdeponere i småportioner. De fleste lande har en godkendt affaldslødning, som NOAH ikke oplyser om.
3) Sammenhæng mellem militære og civile anlæg.
Sv. Direkte forkert - og der er da heller ingen eksempler.
IAEA kontrollerer den civile atomenergisektor, hvor der er 100% kontrol med radioisotoperne.
4) Tusinder af arbejdere er døde i uranminer.
Sv. En mere end 50 år gammel "nyhed". Bjergsyge skyldes bl.a. radongas, der optræder i kul- og uranminer. Siden man fandt ud af årsagen er minerne ventilerede - den hyppigste sygdom nu er lungebetændelse. NOAH lever i fortiden
5. Stor terrorrisiko.
Sv. En omfattende amerikansk rapport bekræfter, at a-værker ikke er noget attraktivt mål for terrorister. Værkerne kan modstå et direkte fuldtræffer af en Jumbojet. Rapporten fandt der svagwe punkt var affaldsdepoterne ved værkerne. Det har man så taget fat på.
6) Atomenergi har ingen større CO2-effekt.
Sv. NOAH læser vist kun deres egne tal. Atomenergien har den største effekt på CO2 af samtlige alternativer. Se f.eks.
http://www.world-nuclear.org/info/inf100.html
http://www.world-nuclear.org/info/inf11.html

Både NOAG og Greenpeace må tage et stor medansvar for, at der stadig drives rovdrift på de fossile energikilder til skade for miljøet.
De mener det sikkert godt nok, men den ploitiske korrekthed går forud for miljø.
Miljøbevægelserne er med til at sikre et lunere klima i fremtiden.
28-01-2007 12:43
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
micheelsen og helios:
Jeg er udmærket klar over, at NOAH's "argumenter" er hullede som en si, men pointen var ikke så meget om de har ret eller ej, men kun en påpegning af det paradoksale i, at (stort set samtlige!) miljøorganisationer er modstandere af a-kraft ud fra miljøhensyn, mens videnskaben er dybt uenig. For mig er det da en gåde...
Jeg tænker, at en stor del af problemet ligger i, at spørgsmålet stilles op så kategorisk: er atomkraft løsningen? For nej, selvfølgelig er den ikke løsningen, ligesom vand-, sol- eller vindenergi hver for sig heller ikke er løsningen. Men mange bække små, gør en stor å!
28-01-2007 23:43
micheelsen
★☆☆☆☆
(91)
Branner: Jeg forholder mig heller ikke til hvorvidt det de skriver er rigtigt eller forkert. Jeg addresserer nøjagtigt din pointe: Du skriver at stort set samtlige miljøorg. er modstandere af a-kraft ud fra miljøhensyn. Og hvordan kan de (tillade sig at) tage det standpunkt?

Bare feks; hvis nu holdningen er, at enhver introduktion af ny teknologi, der dagligt har affald er miljøsvineri.

Men helt overordnet står det mig helt klart at miljøorg. er bange for a-kraft og den frygt forholder de sig ikke til. I stedet filtres, sorters og forvrænges information og forhold således at a-kraft konkret kommer til at fremstå som noget man konkret skal tage afstand til. Konkret er et nøgleord. Det konkrete retfærdiggør frygten. Når udtrykt (feks skriftligt) ligner det argumenter. Men der står ikke noget. Prøv at gå tilbage til den webside og kik på det. Præmisen det er skrivet på er "jeg er bange for det her".

Det er bare en fobi - det hedder atomosofobi (tæt associeret til atombomber) og radiofobi til selve frygten for stråling.


Erik Micheelsen
Astrofysiker
www.carecubicle.dk
http://www.twitter.com/micheelsen
29-01-2007 17:46
helios
★★☆☆☆
(314)
Branner skrev:

.......mens videnskaben er dybt uenig.
Jeg tænker, at en stor del af problemet ligger i, at spørgsmålet stilles op så kategorisk: er atomkraft løsningen? For nej, selvfølgelig er den ikke løsningen, ligesom vand-, sol- eller vindenergi hver for sig heller ikke er løsningen. Men mange bække små, gør en stor å!


Du har ret et stykke hen af vejen - men du generaliserer alligevel lidt for meget. Der er mange discipliner indenfor videnskaben - men kun et lille fåtal arbejder professionelt med emnet.
Union of Concerned Scientist (UCS) er så arge a-kraftmodstandere, at de optræder på miljøbevægelsens link. Det er sikkert brave folk, tandlæger, biologer, dyrlæger etc. Medlemmer med nuclearvidenskabelig baggrund findes stort set ikke i medlemskredsen.
Du har ret i, at hverken vind- eller atomenergi er "løsningen" - og det er der ingen fagfolk, der påstår.
VE og atomenergi er ikke alternativer til hinanden som nogle mener - nej - de er begge alternativer til fossil energi med atomenergien som den mest betydende. (1 a-kraftværk svarer til ca. 4 gange den danske vindmøllekapacitet).

Mange lande har fundet ud af atomenergiens potentiale - der er planlagt ca. 200 reaktorer globalt. Også USA er kommet med igen (med 27 stk.) efter en ret lang pause.
Videnskaben er såmænd ikke så uenige - de fleste erkender, at de største problemer ikke er tekniske, men politisker.

I USA viser en rapport, at 54% af den frivillige reduktion af drivhusgasser siden 2004 kan tilskrives atomenergien:

http://www.world-nuclear-news.org/energyEnvironment/150107Nuclear_represents_half_of_electricity_emissions_cuts.shtm

Og så vil jeg stadig gerne høre, hvor i Verden man anvender brugt atombrændsel som grundlag for atombomber?

Mvh
Helios

04-02-2007 07:18
tinanoregren
☆☆☆☆☆
(5)
Sagen er at atom kraft har et alvorligt affaldsproblem, og at eventuelle fejl og uheld har voldsomt store konsekvenser.

Jeg er ikke kategorisk imod a-kraft, men jeg mener ikke det er løsningen.

I det hele taget er affaldsdeponering et alvorligt problem, for liv og planter på jorden og i havet. Giftstoffer der er næmest uomsættelige (flere tusinde år ude i fremtiden, er i min verden nærmest uomsættelig/ ikke nedbrydeligt)

CO2 er da i det mindste meget hurtigt omsætteligt gennem fotosyntese og kemiske reaktioner.
På den måde oplever jeg CO2 problemet som langt mindre end problemet med giftstoffer..

Det handler for mig at se om at udvikle teknologien til super effektiv energiforsyning, uden brug af begrænsede naturressourcer og uden alvorlige affaldsprodukter.


04-02-2007 21:22
micheelsen
★☆☆☆☆
(91)
tinanoregren skrev:
Sagen er at atom kraft har et alvorligt affaldsproblem, og at eventuelle fejl og uheld har voldsomt store konsekvenser.


Affaldsproblem - nixen
eventuelle fejl og uheld har voldsomt store konsekvenser - hvordan ved du det (ps du får ikke lov til at bruge tjernobyl som eks fordi der bruges ikke længere graffitmoderator i nyopførte værker)


I det hele taget er affaldsdeponering et alvorligt problem, for liv og planter på jorden og i havet. Giftstoffer der er næmest uomsættelige (flere tusinde år ude i fremtiden, er i min verden nærmest uomsættelig/ ikke nedbrydeligt)


Affald - Når talen falder på energi er affald uden undtagelse et emne - hvordan ser du at a-krafts affald er værre end kulkrafts flyveaske feks?

Giftstoffer - hvad tænker du på her?


CO2 er da i det mindste meget hurtigt omsætteligt gennem fotosyntese og kemiske reaktioner.
På den måde oplever jeg CO2 problemet som langt mindre end problemet med giftstoffer..


CO2 er et giftstof. Hvordan oplever du at det det ene mere problematisk end det andet? Mit gæt er at du antager at for klimaet er det CO2-volumn (i luften) der betyder noget og ikke så meget hvor det er lageret eller hvor det bliver frigivet fra.


Det handler for mig at se om at udvikle teknologien til super effektiv energiforsyning, uden brug af begrænsede naturressourcer og uden alvorlige affaldsprodukter.Det er en god vision og jeg er der 100. For at kunne skabe den mangler vi kun at lave en tegning af hvordan den vision vil tage sig ud.


Erik Micheelsen
Astrofysiker
www.carecubicle.dk
http://www.twitter.com/micheelsen
08-02-2007 16:02
helios
★★☆☆☆
(314)
tinanoregren skrev:
Det handler for mig at se om at udvikle teknologien til super effektiv energiforsyning, uden brug af begrænsede naturressourcer og uden alvorlige affaldsprodukter

Hvis supereffektiv skal være det styrende er atomenergien faktisk det eneste, der opfylder dit krav, fusionsenergi er endnu lidt tåget.

Atomaffald skal håndteres med respekt, men det er der ingen tekniske problemer i - man håndterer dagligt højaktivt affald over hele kloden uden nævneværdige problemer.
100 m luft eller 1-2 m beton/klippe skærmer for selv den stærkeste stråling.
Men atomenergien kan ikke stå alene, der er i fremtiden også behov for en stor andel vedvarende energi ti supplement.

14-02-2007 10:55
KlimaX
☆☆☆☆☆
(1)
Har man egentlig tal for hvor længe vi kan udnytte a-kraft energien?

Min viden om atomenergi er lille, men jeg mener at have forstået at atombrændsel kommer fra radioaktive bjergarter, der rafineres til plutoniumstave.

Det må vel betyde at vi, som med fossilt brændsel, anvender en naturlig resource der på et tidspunkt vil være udtømt?

Per
15-02-2007 12:49
manse42
★★★☆☆
(633)
Jeg kan ikke forstå hvordan man kan påstå at atomenergiens affaldsproblem er løst, hvis opbevaring i mere en 250.000 år står som en af betingelserne.
Det tog ikke mere end 50 år at forøge mængden af CO2 i luften med ca 30%. Hvordan kan man med det i mente påstå at 250.000 år ikke er noget problem????

NB.: CO2 er ikke gift men ernæring for alt det der ligger først i fødekæden

MX


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
15-02-2007 17:29
micheelsen
★☆☆☆☆
(91)
@manse42

Hvis du synes at opbevaring i 250.000 år er et problem må du forklare hvorfor.

Dernæst - igen - det er ikke ok at drage en konklusion på baggrund af to selvstændige udsagn (eks en sten synker i vand, min mor synker i vand ergo er min mor en sten). Udledning af CO (og hvor meget af det øget procent siden 1800 tallet der er antopogent er ukendt ligesom hvor meget og hvor hen at CO2 optages igen) er en ting. Opbevaring er en anden ting.

Og når folk gang på gang slynger ud at a-kraft affald er et problem så må jeg også have lov til fremhæve problemer. CO2 er yderst giftigt. Du kan dø af kultveilteforgiftning.

Så jeg spørg igen - er du helt sikker på at affald fra a-kraft er det problem du forstiller dig?


Erik Micheelsen
Astrofysiker
www.carecubicle.dk
http://www.twitter.com/micheelsen
Redigeret d. 15-02-2007 22:43
19-02-2007 12:04
manse42
★★★☆☆
(633)
Jeg er ny i dette forum, og jeg har indtil nu været tilskuer på alverdens klima-websider. Jeg hører til den skare der er skeptiske mht. den måde dataene er behandlet på, og hvorvidt drivhuseffekten er rigtig simuleret mht .positive og negative feedback systemer. Jeg betvivler ikke at CO2 ophobningen er menneskeskabt. Dataene viser det tydeligt. Dataene viser også tydeligt at halvdelen af den mængde CO2 menneskene har produceret er endt i asmosfæren, den anden halvdel er "forsvundet" (dss. absorberet).

Envidere er det tydeligt, at den forhøjede mængde CO2 har gjort planterne mere "frugtbare". Deraf min udtalelse om at CO2 er ernæring for alt det der ligger først i fødekæden.
Jeg kan anekdotisk nævne en biolog, som påstår, at den lave mængde CO2 i luften kommer af, at planterne er blevet bedre til at forsvare sig mod planteædere. Desværre har jeg ikke linken mere.

men men men

Hvis CO2 er et giftstof på fordi man kan dø af kultveilteforgiftning (ved ca. 50.000 ppm som er 125 gange det indhold der er nu, 5.000 anses som øverste tålelige grænse for mennesker), så må en den almindlig forekommende prut ligeledes være et giftstof fordi man kan dø af H2S (allerede ved 1000 ppm), som ofte er bestandel af den, og som giver den karakteristiske lugt ...

Indenfor 25 år er A-kraftaffaldsproblem ikke alvorligt, heller ikke indenfor 250år, men jeg ser 250.000 år frem og kan se at ophobning ikke kan ungås.

Man kan anse atomkraft som en mellemløsning. Men hånden på hjertet, er det fair at skabe et problem der varer i 250.000 år, indtil vi finder den rigtige løsning, som efter min fornemmelse ligger i at tappe solens energi (allerede i dag tapper vi solenergien, idet vi bruger fossile brændstoffer, vindmøller, solfangere, biobrændsel osv).

Hvis det svar ikke er tydeligt nok, må du fortælle mig hvor jeg tager fejl, eksempelvis med tal, der fortæller hvor meget højradioaktiv affald der skal deponeres om året hvis vi satster på lad os sige 50% atomenergi i Danmark, samt placeringerne af disse depoter fordelt over landet med kvota over de næste 1000 år.

MX

Amatør


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
Redigeret d. 19-02-2007 14:46
19-02-2007 23:57
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
På siten akraft.dk kan man finde særdeles informativt materiale om atomkraft.
Mht. atomaffald vil man med velkendte teknikker jf http://akraft.dk/oparbejdning.htm kunne sikre den fulde udnyttelse af brændslet samtidig med at affaldsproduktet vil være uskadeligt efter 500-600 år (sammenligneligt med de klipper i de miner hvorfra uran bliver brudt).
Det er kun den deponeringsmetode som Sverige og Finland har valgt som kræver opbevaring i 250.000 år, da man ikke har frasepareret uran og plutonium til genbrug i brændsel.
Mht. hvor lang tid der er atombrændsel til, så regner man med den idag dominerende, men efterhånden 30 år gamle, 2. generations teknik umiddelbart have en brændselshorisont på 70 år. Dette tal kan 5 dobles hvis man begynder at udvinde uran fra råfosfat. I disse tal indgår ikke reserver fra det tidligere Sovjettiske område, hvor man nok må forvente at kunne finde betydelige mængder.
Hvis man så begynder at anvende mere moderne teknikker hvor også U-238 kan bruges som brændsel 60 dobles reserverne.
Hvis man derudover begynder at anvende Thorium i reaktortyper som allerede kører småskala produktion vil man have reserver som vil kunne levere hele verden nuværende energiforug i form af el 1000 år frem i tiden.
Ovennævnte informationer om reserver har jeg fra Haldør Topsøe's bog 'Horisonten rundt' fra 1992. Denne lille simple bog er for min et eksemplaring klarsyn og overblik over hvilke udfordringer vores klode står over for. Og at denne bog trods sin reletive høje alder (som også kendetegner dens forfatte
stadig slår IPCC og lignende bekymringslitteratur med mange længder, er mig en stadig vensignelse.
20-02-2007 01:39
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Danmark har haft ét enkelt Atom-kraftværk i Grønland, eller rettere Danmark gav Amerikanerne lov til at opføre verdens første transportable 2 Megawatt/h i Camp Century, 150 km øst for Thulebasen.

se http://www.glar.gl/century.htm (Siden er lidt tung at downloade)


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
Redigeret d. 20-02-2007 01:45
20-02-2007 09:06
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej KlimaEx

Den eneste naturligt forekommende fissile (spaltbare) atom er Uran-235. Alm. uran uindeholder kun 0.7% af denne isotop, resten er U-238, der ikke kan spaltes, men kan omdannes til Plutonium-239, der også er fissil.
Desuden kan Thorium omdannes til Uran-233, der et et fortrinligt brændsel.
Principielt er klodens indhold af fissile atomkerner ubegrænsede, hvis man medregner uranindholdet i havvand. Det er alene et spørgsmål om pris.
De billigste forekomster af uran slår til i 80 år, men man gør nye fund hurtigere end man forbruger uran. Men der er ingen tvivl om, at uran bliver dyrere med tiden. Uranprisen spiller ikke den største rolle for økonomien, det er en af de mindste omkjostninger. En 10-dobling af uranprisen betyder 2-3 dobbelt pris på el.

Mvh
20-02-2007 09:16
manse42
★★★☆☆
(633)
Tak for oplysningerne. Meget lærerig.

Selvom en opbevaring i 250.000 år ikke er nødvendig, har oplysningerne på akraft.dk alligevel bekræftet mig i min holdning.

Ved en 100% erstatning er der:
a) der er "kun" er energi til 300 år ved bedste udnyttelse af resourcer ved samme energiniveau som nu.
b) der er stadig en affaldsproblematik som varer 700 år.
c) transportsektoren må blive el eller brint (fremstillet ved elektrolyse) baseret. Alternativt biodiesel / bioetanol. Det er dog ikke noget problem, da bæredygtige energiløsninger kommer til samme konklusion.
d) et slag på tasken siger mig at Danmark skal deponere 15 tons affald om året et sikkert sted i 700 år.

A-kraft er således langt fra den endelige løsning, med mindre man kun tænker 300 år frem!

Hvorfor ikke starte med, at finde den rigtige langsigtede bæredygtige energiløsning i stedet for at lappe på de energihuller der opstår med kortsigtede installationer.

Er i enige eller uenige?

MX

Amatør


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
20-02-2007 09:26
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej Manse.
Jeg kan ikke forstå hvordan man kan påstå at atomenergiens affaldsproblem er løst, hvis opbevaring i mere en 250.000 år står som en af betingelserne.

Svaret er ret enkelt - der er tale om, at en del lande har politisk godkendte løsninger på affaldsproblemet.
Når man siger, at ingen har løst problemet, menes ofte, at ingen har foretaget en slutdeponering af det højaktive affald. Det argument er falsk, idet man af tekniske grunde vil vente længst muligt med at begrave det i sikker dybde - jo længere tid man venter, des lavere temperatur har affaldet, termperaturen skal så langt ned, at der ikke dannes krystalvand under opbevaringen.

Hvor har du forresten tallet 250.000 år fra?
Hvis man behandler brugt brændsel, så skilles bl.a. uran og plutonium fra (ca. 96% af mængden) - så har man en rest højaktivt affald med en halveringstid på ca. 30 år. Det destruerer sig selv og er ufarlig efter 5-600 år - og kan opbevares sikkert i et betonlager i nærheden af overfladen.
I Sveringe opbevares brugt brændsel i et underjordisk mellemlager, nedsænket i vand. Man venter med slutdeponeringen, til det hele er samlet. Allerede nu er 90% af den oprindelige radioaktivitet væk!
Dette affald skal sikres i måske 250.000 år, men det mister sin "kraft" med tiden.
De langlivede isotoper er ufarlige efter måske 1 million år, men er til gengæld ikke særlig strålingsfarlig. Alm. uran kan håndteres uden beskyttelse.
Radioaktive stoffer er lette at beskytte sig imod - 1-2 m beton standser strålingen effektivt.
Man håndterer dagligt radioaktive stoffer kloden over i stoffernes mest aktive periode. Det sker uden de større tekniske problemer.
Det er lidt af en gåde, hvorfor mange mener, at de største problemer opstår ved at bore ned i stabile geologiske lag og placere det dernede.
Man har jo haft nærkontakt med det i mange år uden større problemer.

Mvh
20-02-2007 09:41
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej GLAR
Interessant oplysning.
Bortset fra at der er lidt misforståelser i teksten - MWt er ikke MegaWatt gange timer - du oversætter det til MW/h - det er der ikke noget, der hedder (W står for effekt - altså energien i Joule/s).
MWt står for termisk effekt - altså den varmeenergi, som reaktoren kunne opnå. Et atomkraftvært opgiver altid effekten i MWe, hvilket står for den elektriske effekt, der er ca. 1/3 af den termiske effekt.
Men OK - interessant oplysning - selv om reaktoren ikke var dansk, men amerikansk.
Reaktoren producerede hovedsageligt varme, og kan ikke betegnes som et atomkraftværk, der bruges om anlæg der producerer el.

Når man står 20 m fra reaktoren under drift er man rimelig godt sikret mod stråling - men 100 m var at foretrække p.g.a. neutronstråling.
Man kan se, der er sket et skred i opfattelsen af sikkerhed fra dengang og til nu, hvor nervøsiteten stiger med afstanden til værket.

Mvh
Helios
20-02-2007 11:00
manse42
★★★☆☆
(633)
Hej Helios

Se indlæget lige før dit eget svar til mig. Her svarer jeg selv på nogle af spørgsmålene, hvor svaret kommer fra fra Akraft.dk

MX

Amatør


Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning er et menneskeskabt problem
22-02-2007 11:05
helios
★★☆☆☆
(314)
Hej manse42,
jeg tror vores indlæg har krydset hinanden - det indlæg du henviser til er jeg stort set enig i. Der er ikke en bestemt, rigtig løsning, alle muligheder skal tages i anvendelse. De mange års trampen på stedet p.g.a. politisk korekthed har vist sig ikke at være holdbart.
Jeg tror dog ikke på, at CO2 udledningerne fører til klodens undergang.
Der skal mere til.
Det største problem er den fortsatte befolkningstilvækst - og de svindende ressourcer af fossil energi.

Mvh.
RE: Affaldsproblem?12-06-2007 12:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
A-kraft har et affaldsproblem -
Kul-kraft har et affaldsprobelm -

Der er mere radioaktivt stof i filterne fra et kulkraftværk end fra et A-krftværk!

Affald findes ikke, men vi mangler en metode til at udnytte spildprodukterne.

Hvorfor udnyttes spildvarmen fra A-kraft ikke til fjernvarme?

Der findes et par gode danske hjemmesider om A-kraft:

http://www.jydskatomkraft.dk
http://www.reo.dk/
12-06-2007 12:46
Kosmos
★★★★★
(5371)
Og så glemte du lige:

http://www.akraft.dk

, som efter min vurdering gi'r et virkeligt godt overblik over hele kernekraft-området!
27-06-2007 22:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvorfor er alle så interesserede af om affaldsproblemet er løst eller ej - jeg kunne jo stille dette modspørgsmål.
Er affaldsproblemet løst for de fossile brændsler?
Svaret må klart være - NEJ. Skal fossile brændsler så ikke forbydes?

I de foraer jeg kommer i, taler vi ikke om affald, men om uudnyttede resourcer - det forkerte stof på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Der arbejdes på at kunne genberige restproduktionen fra A-kraft og på at bygge A-kraft, der ikke kræver samme indehold af uran, samt at udnytte uran bedre end i dag. Jeg har fra svensk side fået oplyst, at et modrene A-kraftværk kun har en restproduktion i meget små mængder.

Så logisk set kunne vi satse på A-kraft, politisk set er det en umulighed - det vedtog et enigt folketing i 1985, selv om der var brugt mange penge på at lægge el-kabler ud til de områder, der var udvalgt til danske A-kraftværker.

At indføre A-kraft i Danmark er bekosteligt, vore el-net er slet ikke bygget til A-kraft. Hvad gør det, el-nettet er heller ikke bygget til at modtage vind-el i de mængder, der tales om p.t

Redigeret d. 27-06-2007 22:50
31-10-2007 14:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Har akraft en renæssance?

Prøv det link: http://jp.dk/arkiv/?id=1147429
28-06-2008 08:30
Michael
★★☆☆☆
(196)
Tysk undersøgelse om sammenhæng mellem tyske kernekraftværker og cancer.
Kinderkrebs und Kernkraftwerke
http://www.bfs.de/en/kerntechnik/kinderkrebs

Mere populærvidenskablig + amerikanske undersøgelse
Children who live near nuclear plants are at higher risk from getting cancer
http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4156/is_20080504/ai_n25391068

**

Og i samme ombæring faldt jeg over denne artikel i det britiske Guardian omkring "håndtering" af atomaffald. Groteske eksempler. Tjeck evt referencerne i artiklen for mere detaljeret info.

A Catalogue of Idiocy (Guardian): The emerging disaster at Dounreay is a powerful argument for open government.
http://www.monbiot.com/archives/2006/09/12/a-catalogue-of-idiocy/
Redigeret af branner d. 16-02-2013 13:31
28-06-2008 12:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Tysk undersøgelse om sammenhæng mellem tyske kernekraftværker og cancer


Er der lavet tilsvarende undersøgelser på børn, der lever nær et kulkraftværk?

Hvor meget højere er den strålingen i forhold til den normale baggrundsstråling?

Hvor skadelig er udslippet/affaldet fra afbrænding af fossile brændsler?
12-07-2008 19:12
Michael
★★☆☆☆
(196)
et aspekt mere der også hidrører atomkraft vs vedvarende energi

Vandkrisen
Den samlede vandmængde på jordkloden forbliver konstant. Også kondenseret vand, der er ledt op i atmosfæren, kommer tilbage til jordoverfladen - men ikke nødvendigvis derhen, hvor der er behov for det. Kondenseret ferskvand, der falder ned i havet som regn, bliver til saltvand. Ferskvandskrisen i mange af klodens regioner, og i tiltagende grad også på den nordlige halvkugle, skyldes for en betydelig dels vedkommende den atomare og fossile energiforsyning. Tre fjerdedele af det statistiske opgjorte vandforbrug i Tyskland og omkring 50% i USA går til at dække atomare og fossile dampkraftværkers behov (1). Det forsvinder op i atmosfæren eller bliver opvarmet og ledt tilbage til floderne, hvorved det forstyrrer vandmiljøet. Endnu mere graverende er problemet i vandfattige regioner. Konkurrencen mellem menneskenes vandbehov og det indirekte behov for vand til landbrugsproduktionen er blevet beskrevet mange steder. Derimod er mennesket konkurrence med det atomare og fossile energisystems behov for vand i vid udstrækning blevet overset (2)

Vandkrisen fremmes af det atomare og fossile energisystem
Scheer, Energiautonomi (2007) s.39

(1) Ole von Uexkuell: "Wasser und Energie. Das fossil atomare Energiesystem verschärft die Wasserkrise." I: Solarzeitalter 3/2003, s 14 ff
(2) Peter H. Gleick: Water in crisis, New York, 1993, s.67 ff.
Redigeret d. 12-07-2008 19:52
14-07-2008 00:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det franske energiministerium arbejder med planer om et a-kraftværk på 1 Gwatt som kun skal lave drikkevand ved omvendt osmose. Kapacitet 220.000 ton/h. Anlægget er tiltænkt Nordspanien, Syd Frankrig og Italien
14-07-2008 11:39
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Tre fjerdedele af det statistiske opgjorte vandforbrug i Tyskland og omkring 50% i USA går til at dække atomare og fossile dampkraftværkers behov (1). Det forsvinder op i atmosfæren eller bliver opvarmet og ledt tilbage til floderne, hvorved det forstyrrer vandmiljøet


Det kunne undgås, hvis man brugte kølevandet som indfødning til varmepumper og sendte det videre som fjernvarme. Problemet har hidtil været, at kølevand fra kernekraft ikke var varmt nok (ca. 25C) til at bruge til fjernvarme. Det forhold har varmepumperne ændret, nu venter jeg blot på, at kernekraftværkerne investerer i varmepumper til udnyttelse af spildvarmen.
14-07-2008 12:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det forhold har varmepumperne ændret, nu venter jeg blot på, at kernekraftværkerne investerer i varmepumper til udnyttelse af spildvarmen.

ja og så bruger akkumulering af det varme fjernvarmevand så kun overskudsstrøm bruges til varmepumperne, så har man et unik system.
Redigeret d. 14-07-2008 19:27
15-07-2008 10:52
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Beklager delphi, men mig bekendt er kølevandet fra kernekraft kun ca. 25 C, så varmepumperne skal køre kontinuerligt.
15-07-2008 11:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når vandet fra kernekraftværket er feks. 20 c' som ledes til en by feks. 20 Km fra værket. så indeholder det uisolerede plastrør eller "jordenslangen" nu 2000 Mwh i det den virker som jordradiator fordi den omliggende jord opvarmes og ved at blive afkølet til 0 c' via varmepumpen afgiver jordslangen/jorden nu denne energi. Altså man laver en ledning til en by som går videre til en anden og til den næste og returnere til kernekraftværket. Når energien via af varmepumperne er opbygget i akkumuleringstank osv. og overskudsstrøm ikke forekommer mere stoppes varmepumperne og kernekraftsværket opbygger igen varme i jorden.
Et kernekraftværk ved feks. Kalumborg kunne udmærket forsyne Storkøbenhavn med energi på den måde.
16-07-2008 22:51
Jakob
★★★★★
(9267)
 


Michael skrev:
Tre fjerdedele af det statistiske opgjorte vandforbrug i Tyskland og omkring 50% i USA går til at dække atomare og fossile dampkraftværkers behovJeg synes, at det lyder helt vildt, men det er vel ikke drikkevand..?

Ved du, hvor meget af vandforbruget, der bliver til damp, og har du et bud på, hvad det kan betyde for klimaet..?


 
17-07-2008 15:38
nwinther
☆☆☆☆☆
(3)
@ manse42[halvaktiv]

"A-kraft er således langt fra den endelige løsning, med mindre man kun tænker 300 år frem!"

- 300 år er ret lang tid. Olie som seriøs energikilde har kun eksisteret i godt 100 år. Og prøv at tænk på alle de landvindinger der er gjort i det tidsrum. Kloge mennesker taler om økonomisk bæredygtig fusionskraft om ca. 50 år. Og så har jeg set kilder, som indikerer, at uran i havvand kombineret med nye teknikker, kan holde os forsynet i 5 milliarder år.

@ Michael - Årsager til kræft kan være mange. Og selvom jeg ikke frikender a-kraftværkerne, så er der ofte andre årsager, f.eks. livsstil. Og så kan man jo sammenligne f.eks. indkomst etc. med folk som IKKE bor ved a- (og kul-) kraftværker.

Men prøv at læse denne her: http://www.ornl.gov/info/ornlreview/rev26-34/text/colmain.html
21-07-2008 22:44
Jakob
★★★★★
(9267)
 


@nwinther


300 år er ret lang tid. Olie som seriøs energikilde har kun eksisteret i godt 100 år. Og prøv at tænk på alle de landvindinger der er gjort i det tidsrum.


Til gengæld er der ingen olie til vore efterkommere og menneskeheden er vokset som besat.
Det kan også se ud som om, at det med landvindinger er en sandhed med modifikationer, når man tager i betragtning, at forbruget af fossilt brændsel måske kan blive årsagen til, at enorme landarealer oversvømmes.
Sker det, så kan vi nok ikke tale om landvindinger, men derimod om 100 års fatal brøler.

En tilsvarende brøler kan Danmark begå overfor sig selv med A-kraft, hvis der sker en ulykke.


 
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Atomenergi:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Atomkraft
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik