Husk mig
▼ Indhold

Bliver klimakampen til klimaborgerkrig..?Side 1 af 212>
Bliver klimakampen til klimaborgerkrig..?16-01-2011 11:30
Jakob
★★★★★
(9343)
.

Har verdens politikere efterhånden spillet fallit i den klimaøkologiske omstilling..?

Har vi fået nok af, at der forhandles globalt i årtier, mens CO2-udslippet kun stiger, og de enkelte lande ikke vil gøre noget, uden alle de andre også er med..?

Skal vi sætte en stopper for, at vores land bruger kul og atomkraft, som vore efterkommere måske får hårdt brug for, hvis de skal overleve..?

Har vi set længe nok på olieforurening og hørt nok om de tusindvis af mennesker, som dør i kulminer, mens der ikke kan blive råd til at betale nogle få øre mere pr. kWh vindstrøm..?

Har vi fået nok af, at politikerne holder os for nar og giver os CO2-deponering, flere olieboringer, flere kulminer og opfordrer til mere forbrug i stedet for at indføre 100% vedvarende energi og bæredygtig produktion..?

Kan det ende med klimaborgerkrig eller grøn terror..?

Ja, ja, ja, ja, ja og ja, mener jeg.

Det er bestemt ikke en opfordring til terror, men kun for at sætte nogle tanker igang.


Dybest set tror ikke, at beredskabsstyrelsen, FET eller PET har gjort sig klart, hvor sårbart vores energisystem i virkeligheden er.


Men vil det f.eks. hjælpe, hvis højspændingsledninger bliver kappet, transformatorstationer destrueret, og der lægges håndgranater i de importerede kulbunker..?

Ja, det tror jeg faktisk, og det må også give økonomer noget tænke over. Hvad vil driftsforstyrrelser koste, og hvad vil det koste at skulle ombygge samtlige kraftværker og hele deres netværk til fæstninge, og hvad vil befolkningen sige til det..?


Var det måske bedre at standse fejlinvesteringerne i tide og i stedet bruge pengene på vedvarende energi og økologi, så vi får et rent, bæredygtigt og harmonisk samfund..?

Ja, siger jeg..!!

Om velfærden så skal helt ned og skrabe bunden i nogle år.Hvad siger du, er du med, eller er du imod..?
Er du ikke med, så er du imod. Ingenmandsland svinder ind.Hvilke betingelser skal efter din mening være opfyldt, før grøn terror kan betragtes som en frihedskamp for fremtidens menneske og derfor er legitim..?
.
Redigeret d. 16-01-2011 11:31
16-01-2011 12:20
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
Er der tale om et frit og demokratisk samfund med f.eks. frie valg til lovgivende forsamling, som f.eks. Danmark, vil begrebet "frihedskamp" ikke kunne anvendes om terror og terrorhandlinger vil aldrig kunne legitimeres.

Jeg synes, Jacob, at du med dit indlæg forsøger at sætte nogle meget farlige tanker i gang, hvilket jeg kun kan tage afstand fra.
16-01-2011 13:25
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Debatman


Er det ikke lidt blåøjet at tro, at hvis blot vi har demokrati, så kan en frihedskamp aldrig være aktuel..?
Hitler var f.eks. demokratisk valgt.

Med hensyn til farlige tanker, så forstår jeg godt, hvad du mener. Men jeg mener alligevel, at de hører med i billedet, hvis man vil forsøge at lave en risikoberegning og danne sig et overblik over, hvad det alt ialt kan koste at vælge bæredygtige løsninger frem for at fortsætte svineriet på fremtidsmenneskets bekostning.
.
Redigeret d. 16-01-2011 13:45
16-01-2011 13:38
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
@Jacob
Sammenligningen med Hitler holder ikke helt. I hvertfald efter 28. februar 1933 var Tyskland ikke længere et demokratisk land.
16-01-2011 14:15
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Debatman


Jeg synes, at sammenligningen holder udmærket i den forstand, at demokrati ikke er nogen garanti for, at vigtige ting ikke løber af sporet.


Men der er i forbindelse med klima især det kæmpe problem med demokratiet, at fremtidsmennesket ikke har stemmeret.

Hvis du blev født år 2500 , og der kom en galoperende istid, men dine forfædre havde brugt al den tilgængelige fossile energi og ødelagt naturen, ville du så ikke danne dig en anden mening om det nuværende demokratis evne til at gøre det rigtige for menneskets frihed ..?
Eller hvis du blev født år 2200 og opdagede, at CO2-depoterne var blevet læk, og den globale opvarmning ville løbe løbsk og ikke mere var til at standse..?

Det tror jeg nok, at de fleste ville.
I de kommende historiebøger må vi stå til at blive en dybt foragtet ego-generation uden respekt for menneskerettigheder, hvis vi ikke snart for alvor vender bøtten.
.
16-01-2011 14:29
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
@Jacob
Der er mange problemer med demokrati. Men jeg kender ikke nogen bedre styreform.

Jeg tager afstand fra selvudnævnte gruppe, som hævder at handle på vegne af mange, men som ikke har noget mandat fra bredere grupper i folket bag sig.

Jeg tager hatten af for grupper som via ord forsøger at overbevise andre, for dermed at få et mandat.
16-01-2011 15:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Debatman skrev:
@Jacob
Sammenligningen med Hitler holder ikke helt. I hvertfald efter 28. februar 1933 var Tyskland ikke længere et demokratisk land.


Lige et enkelt spørgsmål - efter hvad jeg husker at have lært i historietimerne i folkeskolen blev Hitler valgt ved et demokratisk valg - husker jeg forkert?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
16-01-2011 15:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der er mange problemer med demokrati. Men jeg kender ikke nogen bedre styreform.


Og derfor kan alt og alle opfører sig stort set som det passer dem, altså lige det der med politi og retsstaten, men ellers er der frie muligheder.

Alles kritiske sans syntes mere eller mindre at have fortonet sig i troen på demokratiets hellige formåen.
16-01-2011 16:11
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
@Boe Carslund-Sørensen
Jo, Hitler blev valgt i januar 1933, men der blev udskrevet rigsdagsvalg allerede igen i marts 1933. Natten til den 28. februar 1933 brændte rigsdagen. I dagene herefter blev der i tyskland gennemført en række nødforordninger. Bl.a. blev kommunistpartiet forbudt og Weimarreplublikken ophørte 24. marts 1933, hvor Nazi-Tyskland var en realitet. Jeg går ud fra, at alle herinde i debatten er enige om, at Nazi-Tyskland ikke var et demokrati. Derfor er sammenligningen med Hitler ikke relevant.


Til de af Jer der mener, at vi ikke skal anvende demokrati: Hvem skal så bestemme? Er det Jer herinde, de der råber højst eller de som har de mest effektive våben?

Og med hvilken ret kan I hævde, at målet helliger midlet? Hvis det skulle være sandt, ville fanatiske grupper som misbruger religionernes navne, kunne hævde at de er berettiget til at udøve terror. Jeres holdninger er ikke bedre end deres.

Vil I, i et frit demokratisk land med frie valg, retfærdiggøre vold eller trusler om vold, for at fremme Jeres synspunkter i klimadebatten, blot fordi I via ordet ikket kan overbevise flertallet?

Jeg kan ihvertfald kun have afsky til overs for selvbestaltede grupper som forsøger at retfærdiggøre vold eller trusler om vold, fordi de selv mener, at de har bedre meninger end flertallet.
16-01-2011 16:29
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Debatman


Jeg synes måske, at du bør læse det første indlæg igen.
Der er ikke lagt op til en afskaffelse af demokratiet.

Men nærmere kun, at demokratiet overvejer alle mulige konsekvenser af at vælge forkert uden tilstrækkeligt hensyn til fremtidens menneske.
.
16-01-2011 16:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg foretrækker så absolut demokrati, men jeg har intet tilovers for "demokratisk" detailstyring, hvilket nok er et af de største problemer for dansk demokrati pt.

Jeg er af den opfattelse, at vold eller trusler om vold kommer ind når der ikke længere kan argumenteres. En folke opstand mod et regime, der er mere interesseret i at pleje egne interesser, er vel at betragte som et demokratisk løft, som det der pt. udspiller sig i Tunesien.

Det kunne også være vi kunne forsøge os med en demokratisk valgt "diktator" - altså en "diktator" der f.eks. fik 4 år til at regere i - hvorefter der enten blev valgt en ny "diktator" eller den siddende "diktator" fik forlænget mandatet med yderligere 4 år. Faktisk ikke ret forskelligt fra den styreform, der findes i USA.
16-01-2011 17:04
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
@Jacob

Du skriver citat "Jeg synes måske, at du bør læse det første indlæg igen. Der er ikke lagt op til en afskaffelse af demokratiet.
Men nærmere kun, at demokratiet overvejer alle mulige konsekvenser af at vælge forkert uden tilstrækkeligt hensyn til fremtidens menneske." citat slut.

Men Jacob, i dit første indlæg skriver du citat: "Men vil det f.eks. hjælpe, hvis højspændingsledninger bliver kappet, transformatorstationer destrueret, og der lægges håndgranater i de importerede kulbunker..? Ja, det tror jeg faktisk...."citat slut.

Og i dit andet indlæg skriver du: citat" Er det ikke lidt blåøjet at tro, at hvis blot vi har demokrati, så kan en frihedskamp aldrig være aktuel..?" citat slut.

Du skriver, at du ikke vil afskaffe demokratiet. Så langt, så godt.

Men, Jacob, vil du med vold eller trusler om vold fremme dine klimapolitiske synspunkter, også i et demokratisk samfund med frie demokratiske valg til lovgivende forsamlinger?

Jeg tager ihvertfald klart afstand fra sådanne metoder, men det forekommer noget uklart, hvad du mener.
RE: Grøn terror16-01-2011 17:38
Andy
☆☆☆☆☆
(21)
Der er i mit sind ingen tvivl om at vi vil se grøn terror i fremtiden. Den grønne bevægelse har overordnet alle de karakteristika som er nødvendige for at terrorisme kan ernæres ved dens barm.

Ligesom venstrefløjen i 70'erne og 80'erne, og de nutidige religiøse bevægelser, er den grønne bevægelse præget af mange fraktioner, med hver deres agenda og syn på det overordnede problem.

Samtidig lider den grønne bevægelse af en fanatiske tro på den menneskeskabte globale opvarmning, som end ikke konkrete videnskabelige opdagelser vil kunne ændre på.

Kort sagt har de enkelte fraktioner i den grønne bevægelse behov for, ikke blot at råbe samfundet op, men også positionere sig i forhold til den indbyrdes magtkamp fraktionerne imellem. Det vil i bogstaveligste forstand eksplodere en dag.

Fraktioner dannes ofte når medlemmer ikke syntes en bestemt organisations handlinger er vidtgående nok. Ofte dannes fraktioner i det åbne, men med mellemrum bliver de så små og specialiserede at de kun tæller ganske få medlemmer.

Det er disse små, ofte lukkede, fraktioner som er arnestederne for fremtidens terrorrister, og denne fraktionering har været på spil inden for den grønne bevægelse i efterhånden mange år.

Mit bud er at der allerede eksisterer mindre fraktioner i Danmark, som åbent diskuterer terror som et acceptabelt middel mod menneskeskabt global opvarmning.

Til beroligelse kan jeg sige at jeg ikke tror denne tendens er gået ubemærket hen over hovedet på de organer som holder øje med den slags. Disse grupper er med stor sandsynlighed overvåget i samme grad som den yderste venstrefløj, den yderste højrefløj og samtlige med et muslimsk klingende navn.

Samtidig kan jeg love dig, Jacob, at hvis der er noget som det danske hjemmeværn (ups, gammelt ord) er i stand til, så er det at sikre den danske infrastruktur. Så der vil jeg ikke være så nervøs.

Men kort sagt, den næste terrorbølge, når den religiøse er faldet til ro om nogle år, vil blive grøn terror. Problemet med det er at mens venstrefløjens fjender dengang var staterne og deres overhoveder, og de religiøses fjender er de vantro, så er de grønnes fjender menneskeheden.

Det danner baggrund for nogle uhyggelige tanker om de angreb vi eventuelt kan komme til at se engang ude i fremtiden.

/Andy
16-01-2011 17:47
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Debatman skrev:
vil du med vold eller trusler om vold fremme dine klimapolitiske synspunkter, også i et demokratisk samfund med frie demokratiske valg til lovgivende forsamlinger?


Nej, men selvom jeg hader vold og pøbelvælde, så kan der alligevel komme en dag, hvor jeg måske kommer i tvivl.

Nu har jeg svaret dig flere gange, men jeg synes ikke, at du har svaret fyldestgørende på det afsluttende spørgsmål i første indlæg:
-----------------------------
Hvilke betingelser skal efter din mening være opfyldt, før grøn terror kan betragtes som en frihedskamp for fremtidens menneske og derfor er legitim..?
-----------------------------

Umiddelbart kender jeg godt dit svar. Du vil sige, at sådanne betingelser ikke findes i et demokrati.

Men prøv at forestille dig en situation, hvor manglende omstilling til VE bliver bevist som en sikker dødskurs allerede for næste generation.
Men i Danmark er 60% af befolkningen barnløse og imod, at der gøres noget. De vil skide på, om næste generation overlever eller ej.
Vil du så ikke tænke anderledes, end du gør nu..?
Kunne du slet ikke få den tanke, at de egoister kunne have godt af at blive afskåret fra strøm eller olie eller kul osv..?.
Redigeret d. 16-01-2011 17:49
16-01-2011 18:01
Andy
☆☆☆☆☆
(21)
Jakob skrev:
-----------------------------
Hvilke betingelser skal efter din mening være opfyldt, før grøn terror kan betragtes som en frihedskamp for fremtidens menneske og derfor er legitim..?
-----------------------------

Jakob, jeg ved ikke hvor gammel du er, men et forsigtigt gæt vil være at det første reelle terrorangreb du har oplevet nok er 9/11.

Jeg vil kraftigt anbefale dig at studere historien bag den politiske venstrefløjsterror, samt mange af de betragtninger som tidligere medlemmer af IRA og lignende organisationer er kommet frem med. Der findes flere bøger end du kan nå at læse i dit liv.

Her vil du kunne finde en masse information omkring dit spørgsmål, og vil også komme til den konklusion at det er et spørgsmål som er meget mere komplekst og vidtrækkende end hvad der kan besvares her.

/Andy
16-01-2011 19:34
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Andy


Jeg erkender gerne, at der kan være flere forskellige grønne eller halvgrønne fraktioner, som forfølger forskellige mål, og det derfor kan blive kompliceret at overskue.
Derfor ved vi heller ikke, hvor mange terrorister, der vil hytte sig ind under, at deres terror er grøn, selvom de i virkeligheden er mere interesserede i at fremme andre ting.
Artiklen der henvises til her, kan måske være et eksempel:
http://www.klimadebat.dk/forum/osama-bin-laden-angriber-usas-klimapolitik-d7-e1406.php

Men den slags falske grønne fraktioner mener jeg ofte er forholdsvist nemme at gennemskue, og det skal vi selvfølgelig gøre.
Dertil forstår jeg ikke, hvorfor vi skal studere RAF, IRA, PLO, og hvad de ellers hedder allesammen. De vil jo tydeligt noget andet, og deres kamp er mildest talt ikke klimaøkologisk.

Jeg mener også, at det er forkert at se mennesket som en fjende af grøn politik.
Vi er nok for mange, men vi hører trods alt med til klodens økosystem, og det er primært vores adfærd, der afgør, om vi er "skadedyr" eller ej.
Og som jeg også skrev i den anden tråd, så vil de ægte grønne meget nødigt starte en krig, fordi konsekvenserne for klima og økosytem med meget stor sandsynlighed vil være så negative, at de på forhånd er dømt til at tabe deres mål, selvom de skulle vinde krigen. Så jeg må anse det for meget usandsynligt, at ægte grønne fanatikere vil skyde fly ned osv.

Din tro på Hjemmeværnet deler jeg til en vis grad. Jeg betragter det som et af de allervigtigste elementer i Danmarks forsvar.
Men jeg mener ikke, at hjemmeværnet er gearet til at beskytte samtlige danske fossile energiinstallationer imod Danmarks egen befolkning.
Og har du overvejet, hvad det vil koste at gøre det i døgndrift i flere år, eller hvordan befolkningen vil have det med, at der ligger en hjemmeværnsmand med skarpladt riffel ved hver højspændingsmast og på begge sider 200 meter derfra..?
I det lys tror jeg, at en hurtig omstilling til vedvarende energi og bæredygtig produktion vil være rørende billig.
Jeg krydser fingre for, at vi når det.
.
16-01-2011 19:52
Andy
☆☆☆☆☆
(21)
Jakob skrev:
Dertil forstår jeg ikke, hvorfor vi skal studere RAF, IRA, PLO, og hvad de ellers hedder allesammen. De vil jo tydeligt noget andet, og deres kamp er mildest talt ikke klimaøkologisk.

Jakob, dit spørgsmål er universielt, og har været relevant for samtlige frihedsbevægelser, modstandsorganisationer, terrororganisationer, løsrivelsesorganisationer, private hære i denne verden, helt ned til enkelte enlige bombemænd.

Mange af ovenstående har gudskelov efterfølgende givet deres betragtninger omkring den svære beslutning det er hvornår nok er nok, uanset om man skal tage den i det godes eller det ondes tjeneste.

Spørgsmålet er således ikke forskelligt hvad enten der tages af en dansk modstandsmand under anden verdenskrig, eller det tages af en rabiat miljøaktivist i dag. Jeg kan afsløre så meget at de som fortryder mindst, ofte var dem som tænkte mest over beslutningen.

/Andy
16-01-2011 22:02
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
@Jacob

Du skriver citat "Nu har jeg svaret dig flere gange, men jeg synes ikke, at du har svaret fyldestgørende på det afsluttende spørgsmål i første indlæg:
-----------------------------
Hvilke betingelser skal efter din mening være opfyldt, før grøn terror kan betragtes som en frihedskamp for fremtidens menneske og derfor er legitim..?" citat slut.

Så lad mig opsumere: Er der tale om et frit og demokratisk samfund med f.eks. frie valg til lovgivende forsamling, som f.eks. Danmark, vil begrebet "frihedskamp" ikke kunne anvendes om terror, og terrorhandlinger vil aldrig kunne legitimeres.

Jeg tager kraftig afstand fra tanker om at grøn terror kan legitimeres. Jeg kan kun have afsky til overs for selvbestaltede grupper som forsøger at retfærdiggøre vold eller trusler om vold, fordi de selv mener, at de har bedre meninger end flertallet.
16-01-2011 22:25
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Så lad mig opsumere: Er der tale om et frit og demokratisk samfund med f.eks. frie valg til lovgivende forsamling, som f.eks. Danmark, vil begrebet "frihedskamp" ikke kunne anvendes om terror, og terrorhandlinger vil aldrig kunne legitimeres.


Debatman:

Der er ikke frie valg til lovgivende forsamlinger i Danmark - under 2 % af den danske befolkning har bestemmende indflydelse på hvem, der bliver opstillet til disse valg + der er en række regler og betingelser, der skal være opfyldt før man kan opstilles.
16-01-2011 22:28
Jakob
★★★★★
(9343)
.@Debatman


Jeg ved ikke, om jeg misforstår dig, men for mig lyder det som om, at du finder det ok, at flertallet myrder et mindre tal, hvis det bare er besluttet via en demokratisk afstemning.
Og det må vi så bare være uenige om..
16-01-2011 22:51
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
@Boe Carslund-Sørensen
Med frie valg, tænkes på: uden indblanding fra f.eks. statens side. Desuden i følge § 32 i valgloven kræver det blot, at en valgbar vælger har mellem 150 og 200 stillere. Så vil vedkommende kunne stille op til et Folketingsvalg. Så jeg betragter valghandlingerne i Danmark som frie.

@Jacob:
Du vender tingene totalt på hovedet! Og jeg ønsker at gentage, at jeg kun kan have afsky til overs for selvbestaltede grupper som forsøger at retfærdiggøre vold eller trusler om vold, fordi de selv mener, at de har bedre meninger end flertallet.
16-01-2011 23:22
Jakob
★★★★★
(9343)
.

@Debatman


Jeg gik ud fra, at du svarede i forhold til mit spørgsmål:
Men prøv at forestille dig en situation, hvor manglende omstilling til VE bliver bevist som en sikker dødskurs allerede for næste generation.
Men i Danmark er 60% af befolkningen barnløse og imod, at der gøres noget. De vil skide på, om næste generation overlever eller ej.
Vil du så ikke tænke anderledes, end du gør nu..?
Kunne du slet ikke få den tanke, at de egoister kunne have godt af at blive afskåret fra strøm eller olie eller kul osv..?Men det gjorde du så ikke:
afsky til overs for selvbestaltede grupper som forsøger at retfærdiggøre vold eller trusler om vold, fordi de selv mener, at de har bedre meninger end flertallet.


60% er jo flertallet.Angående demokratiet og flertallets fortræffelighed, så har jeg forresten også denne søde sang til dig:
http://www.youtube.com/watch?v=gbVt1pX2Hbo
.
16-01-2011 23:47
Debatman
☆☆☆☆☆
(13)
@Jacob:
Jeg har ikke udtalt mig om flertallets fortræffeligheder.

Og den søde sang du linker til, skal du ikke misbruge til at fremme dine afskyelige synspunkter om klima-terror.
17-01-2011 12:43
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Debatman


Jeg tager til efterretning, at mine synspunkter efter din mening bliver afskyelige, hvis jeg spørger om noget, som du ikke vil svare på.
Så før det bliver til endnu mere "goddag man økseskaft", skal jeg nok undlade at spørge dig om mere i denne omgang.

Men jeg er altså fortsat imod terror, vold og trusler, selvom det ikke skal forhindre mig i at diskutere forståelse, risiko, konsekvenser eller eventuel rimelighed.
.
19-01-2011 14:09
Jakob
★★★★★
(9343)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg foretrækker så absolut demokrati, men jeg har intet tilovers for "demokratisk" detailstyring, hvilket nok er et af de største problemer for dansk demokrati pt.


Hvis du kan finde et parti, der vil hyre dig som Klimaøkologisk Omstillingsgeneral, der gennem omstillingen skal fjerne risiko for grøn terror, og vi her i forum får lov til at hjælpe med at headhunte dine Oberster, så får partiet min stemme.

.
Redigeret d. 19-01-2011 14:09
29-03-2011 13:00
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Ved nærmere eftertanke og set i lyset af Fukushima atomkatastrofen må vi nok hellere pege på Greenpeace i udlandet til at varetage diktatoropgaven for Danmarks klimaøkologisk omstilling.
Det må give den størst mulige sikkerhed for, at det kun er de bæredygtige løsninger, som kommer i vækst.
.
29-03-2011 13:05
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Energiministeren udtaler:
http://ing.dk/artikel/117044-lykke-friis-til-laeserne-vi-satser-paa-mere-end-vind
Citat:
---------------------------
Vind skal på bygges i samarbejde; ikke i krig med kommunerne og lokalbefolkningen. Netop for at sikre borgere, der bor tæt ved vindmøller, er der i VE-loven indført erstatning for ejendomsværditab.
---------------------------

Ja, det er selvfølgelig bedst, hvis tingene kan lykkes uden konflikter, men det må nok regnes for naivt, når det gælder landvindmøller.
Der vil altid være nogle mennesker, som er imod.

Men ser vi f.eks. igen på bygning af veje, så er det også næsten altid til skade for lokale borgere.
De udsættes ikke bare for støj, som beviseligt er sundhedsskadelig. Nogle sendes ligefrem fra hus og hjem, og slægtsgårde jævnes med jorden.
De må ofre sig for udvikling, vækst og demokrati.

Det samme må gøre sig gældende for borgere i nærheden af egnede landvindmøllepladser, men forskellen er, at kun få behøver at blive tvangsflyttet og se deres barndomshjem blive jævnet med jorden.


I øjeblikket er der fremgang for nogle lokale borgergrupper, som er bange for at få reduceret deres boligers herlighedsværdi, fordi der opstilles vindmøller i nærheden.
Disse grupper råber måske højt, og de skal selvfølgelig høres, men i det store billede udgør de, hvad man må kunne betegne som negligible forkælede minoriteter.


Når politikerne af frygt for krig med disse minoriteter ikke vil tage de nødvendige skridt for landvindmølleudbygningen, så må det nok være på tide, at de ca. 80%, som støtter vindmølleudbygningen, begynder at søge efter de partier, som vil sikre, at demokratiet sker fyldest.

Alternativt kan der blive brug for, at flertallet begynder at organisere sig med rabiate miljøforkæmpere i spidsen.
De kan så foretage udflugter og besøge vindmøllemodstandere på deres bopæl og forsøge at overtale dem.
Når politikerne ikke selv magter at føre den fornødne demokratiske politik, så må andre hjælpe til.
.
29-03-2011 15:58
Kosmos
★★★★★
(5391)
De kan så foretage udflugter og besøge vindmøllemodstandere på deres bopæl og forsøge at overtale dem.
Når politikerne ikke selv magter at føre den fornødne demokratiske politik, så må andre hjælpe til

- har vi monstro en bette økofascist (i svøb) her??
29-03-2011 16:31
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Kosmos skrev:
De kan så foretage udflugter og besøge vindmøllemodstandere på deres bopæl og forsøge at overtale dem.
Når politikerne ikke selv magter at føre den fornødne demokratiske politik, så må andre hjælpe til

- har vi monstro en bette økofascist (i svøb) her??


Jeg kender ikke definitionen på det ord, måske har du et link til den..?

Men hvis man er en bette økofacist i svøb, fordi man på fredelig vis ønsker at hjælpe demokratiet med at ske fyldest og skabe et renere og mere sikkert Danmark, så må svaret i denne forbindelse oplagt være et ja..
29-03-2011 20:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
Men hvis man er en bette økofacist i svøb, fordi man på fredelig vis ønsker at hjælpe demokratiet med at ske fyldest og skabe et renere og mere sikkert Danmark, så må svaret i denne forbindelse oplagt være et ja. .


Jakob

Skal det forstås på den måde, at demokratiet kun sker fyldest, hvis resultatet er i overensstemmelse med din overbevisning?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
29-03-2011 21:11
Jakob
★★★★★
(9343)
.

Boe Carslund-Sørensen skrev:Skal det forstås på den måde, at demokratiet kun sker fyldest, hvis resultatet er i overensstemmelse med din overbevisning?


Du skal forstå det, som jeg skrev det:

Når politikerne af frygt for krig med disse minoriteter ikke vil tage de nødvendige skridt for landvindmølleudbygningen, så må det nok være på tide, at de ca. 80%, som støtter vindmølleudbygningen, begynder at søge efter de partier, som vil sikre, at demokratiet sker fyldest.

Alternativt kan der blive brug for, at flertallet begynder at organisere sig med rabiate miljøforkæmpere i spidsen.
De kan så foretage udflugter og besøge vindmøllemodstandere på deres bopæl og forsøge at overtale dem.
Når politikerne ikke selv magter at føre den fornødne demokratiske politik, så må andre hjælpe til.Det er jo ikke et fyldestgørende demokrati, når ca. 20% af befolkningen forhindrer en udvikling, som ønskes af ca. 80%

Det bør være simpel logik aldeles uanset, hvad du eller jeg personligt mener.

.
29-03-2011 22:09
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Kan du give mig og nok også en hel masse andre ca. 20 % af befolkningen, der har valgt at bo i fred og ro på landet en god begrundelse for, at de 80 % af befolkningen, der har valgt at bosætte sig i byernes støj og møg, skal forpeste mine omgivelser med roterende og larmende vindmøller, så byboerne kan "prale" af, at de er åh så miljøbevidste.

Og nu du er i gang med at finde en god begrundelse for ovenstående spørgsmål, kan du så ikke finde en god begrundelse for, at modstanden mod vindmøller stiger i takt med højden og vindmøllernes installerede effekt?

For mig at se, er der kun en eneste holdbar løsning - det er at samle vindmøllerne i store grupper, og eksproprier et bælte på ca. 1 km. rundt om vindmølleparken.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
30-03-2011 12:46
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@Boe Carslund-Sørensen


Har du hørt om almenvellets interesser..?

Derunder hører de foranstaltninger og anlæg, som skal omstille Danmark til bæredygtig vedvarende energi.
Det er ikke for at genere dem, det går ud over, de er blot uheldige, hvis de kommer i vejen. Eller de tænkte sig for lidt om, da de købte bolig.

Ligesom når man anlægger en ny vej er det ikke for at genere dem, det går ud over.
Man eksproprierer ikke 1 km væk, når man anlægger nye veje, og det mener jeg heller ikke er nødvendigt for vindmøller. Nogle steder måske, men slet ikke generelt.
Der skal forskes mere imod støj, og der skal nok med tiden gives nogle begrænsede erstatninger, men hvis folk gerne vil blive boende, så ser jeg ingen grund til at jage dem væk efter et fast system. Der skal da også stadig være gårde, som kan dyrke jorden imellem møllerne.

Men du har ganske vist ret i, at Jylland kommer til at trække et stort læs for Sjælland, og det må være rimeligt at spørge, hvor langt jyderne skal strække sig.


Nu er der jo også kommet et atomaffaldsdepot i spil, og det kan måske være dråben, der får gnisten til at flyve ud af bægeret.
På Sjælland vil de hverken have vindmøller eller atomaffald. Jyderne må bare tage alle chikanerne og lukke skoler og sygehuse, for det er jo "udkantsdanmark", som i det hele taget skal være glad for at være med på landkortet, og der er så få mennesker, at der kan vises mindre hensyn.


Måske er tiden inde til, at vi forlanger et selvstændigt Jylland..?

Thy producerer allerede mere energi ved vindkraft, end området selv kan forbruge, og resten af Jylland kan ud fra en klimaøkologisk betragtning sagtens forsyne sig selv på en bæredygtig måde.
Tyskland elsker også både Jylland og grøn energi, så der vil sikkert kunne etableres et godt økonomisk samarbejde.
Så kan Sjælland selvom, hvordan de løser problemerne for deres "fantastiske" storbyer, og de kan selv investere i dyre havvindmøller rundt om øen, og de kan selv beholde deres forbandede atomaffald.

I den sidste ende handler det nok ikke om andet end solidaritet og sammenhængskraft. Er det værd at påtage sig en chikane for det samlede Danmarks skyld eller ej. Er det ikke, så kan vi vel ligeså godt opløse nationen..?
.
30-03-2011 13:54
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Der er lige den helt store forskel på veje og vindmøller, at veje er infrastruktur mens vindmøller er industri. Desværre en forskel som "miljøterrorister" totalt overser.
04-04-2011 18:29
Kosmos
★★★★★
(5391)
...eller er 'krigen' forbi?:

There is hope. Mr. Flannery has basically admitted there is no need for the climate war to continue. By revealing that the temperature drop would not be realized for perhaps a thousand years there simply is no pressing need to transform the way we make energy today, tomorrow or twenty years from now. The collateral damage resulting from such a forced and rapid transformation would likely far, far exceed any guessed at benefit of unknown magnitude hundreds of years in the future. To risk the prosperity and safety of billions of people on such tenuous assumptions is reckless and irresponsible to the extreme. The climate war should be declared over.
04-04-2011 23:25
Jakob
★★★★★
(9343)
.
...eller er 'krigen' forbi?:


Det tror jeg ikke, at du skal regne med.
Folk, der taler om, at klimakrigen er forbi mangler at forstå, at den ikke engang er begyndt endnu.

Men når f.eks. andre mindre væsentlige krige stjæler opmærksomhed og energi, så kan det nok kun føre til større forbitrelse hos miljø- og klimafolk, hvilket kan betyde, at den rykker hastigt nærmere i denne tid.

Stupide søforklaringer til miljøbevægelserne er nok heller ikke noget, der befordrer fred.
Eks:
Der er lige den helt store forskel på veje og vindmøller, at veje er infrastruktur mens vindmøller er industri. Desværre en forskel som "miljøterrorister" totalt overser.


På sådan et grundlag må det være relevant at spørge, om debat i det hele taget er besværet værd.
Men tavshed er ikke det samme som fred. Måske nærmere tværtimod.
.
06-04-2011 01:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
.

...eller er 'krigen' forbi?:


Det tror jeg ikke, at du skal regne med.
Folk, der taler om, at klimakrigen er forbi mangler at forstå, at den ikke engang er begyndt endnu.

Men når f.eks. andre mindre væsentlige krige stjæler opmærksomhed og energi, så kan det nok kun føre til større forbitrelse hos miljø- og klimafolk, hvilket kan betyde, at den rykker hastigt nærmere i denne tid.

Stupide søforklaringer til miljøbevægelserne er nok heller ikke noget, der befordrer fred.
Eks:
Der er lige den helt store forskel på veje og vindmøller, at veje er infrastruktur mens vindmøller er industri. Desværre en forskel som "miljøterrorister" totalt overser.


På sådan et grundlag må det være relevant at spørge, om debat i det hele taget er besværet værd.
Men tavshed er ikke det samme som fred. Måske nærmere tværtimod.
.


Jakob

Jeg mener, at debatten er værd at tage. Hvilket også kan ses på at antallet af indsigelser mod vindmølleplanerne i kommunerne.

Jeg mener faktisk det største problem mht. vindmølleplaner, er, at ejerne (dem der vil komme til at tjene pengene) i vid udstrækning ikke selv er borger i den kommune, de ønsker at opstille vindmøller i. Sagt på en anden måde - så tager kommunerne ikke selv initiativet, men sidder passivt og venter på, at et vindmølleprojektfirma kommer med en ansøgning om at opstille X stk. vindmøller med Y MW pr. mølle.

Hvad er årsagen til, at kommunerne ikke selv udarbejder projektet og indbyder kommunens egne borger til at købe andelene?

Hvis f.eks. Ringkøbing/Skjern kommune havde brugt ovenstående metode, så var hele kommunen blevet rigere, som det er nu bliver kommunen fattigere, for pengene går til nogle personer, der i forvejen har "ondt" i skatten, og i værste tilfælde til personer/virksomheder, der ikke er bosidende i Danmark. Hvorfor skal danske elforbrugere betale tilskud til et energiselskab (Vattenfall) ejet af den svenske stat?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 06-04-2011 01:16
06-04-2011 10:28
Kosmos
★★★★★
(5391)
Hvad er årsagen til, at kommunerne ikke selv udarbejder projektet og indbyder kommunens egne borger til at købe andelene?

- mon ikke det (bla.) skyldes, at noget sådant ville være i strid med gældende lovgivning ('kommunalfuldmagten')??
06-04-2011 15:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
Hvad er årsagen til, at kommunerne ikke selv udarbejder projektet og indbyder kommunens egne borger til at købe andelene?

- mon ikke det (bla.) skyldes, at noget sådant ville være i strid med gældende lovgivning ('kommunalfuldmagten')??


Jeg mener faktisk, at det ikke er i strid med gældende lovgivning eller kommunefuldmagten. Måske kommunerne bare har lettere ved at sidde på hænderne, og lade andre om arbejdet. Problemet er, at de stadig skal lave en hel bunke sagsbehandling, men det tager de sig også betalt for.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
09-04-2011 09:49
Kosmos
★★★★★
(5391)
Jeg mener faktisk, at det ikke er i strid med gældende lovgivning eller kommunefuldmagten

- jeg ved det heller ikke konkret! Men fra 'fjernvarmedebatte' på ind.dk ved vi, at der p.t. er en del debat om 'habilitetsproblemer' vedr. de kommunalt ejede 'private' forsyningsselskaber mv.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Bliver klimakampen til klimaborgerkrig..?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad gør virksomheder på hverdagsniveau i klimakampen?024-08-2022 11:38
Er klimakampen en kønskamp..?1511-03-2016 09:44
Klimakampen er tabt2307-12-2012 22:56
Peak Oil, økonomien og klimakampen024-03-2011 02:02
Når klimakampen bliver underlødig.305-12-2009 12:18
Artikler
Mattias Söderberg: Fyr op under klimakampen
NyhederDato
EU-topforhandler: Atomulykke påvirker klimakampen09-04-2011 07:31
Bill Gates ind i klimakampen med atomkraft15-02-2010 09:48
Tag klimakampen op med grønne tage01-09-2009 07:05
Google går aktivt ind i klimakampen06-10-2008 07:55
10.000 store danske virksomheder ind i klimakampen12-06-2008 15:40
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik