Husk mig
▼ Indhold

Bloktilskud til Grønland


Bloktilskud til Grønland28-01-2013 22:29
Jakob
★★★★★
(9320)
.

Det lyder så fint og smukt at give et land sin frihed og selvbestemmelse tilbage. Men det kan også være en halsløs ansvarsfraskrivelse.
I dag er det nok de færreste, der ved deres fulde fem ikke er bekymrede over udviklingen på Grønland. Klimaforandringer, minedrift og boring efter olie truer med at blæse hele den grønlandske kultur omkuld til skade for miljø og klimaets reverseringsproces.
Jeg synes, at Danmark bør starte nogle nye intensive forhandlinger med Grønland om at udskyde al udvinding, og så vil vi i Danmark fastholde nogle gode solide bloktilskud, så de ikke går fallit.
På sigt vil det uden tvivl være en god forretning, fordi olie og mineraler kun vil stige i værdi i takt med, at resten af verden hastigt tømmer alle andre lagre.

Og alle de fine huller, som de har boret i bjergene for at søge efter uran og andet skidt, dem kan de snildt benytte til forankring af vindmøllefundamenter.Jeg synes, at Danmark stadig har et kæmpe ansvar for Grønland.
Hvad mener du, skal Danmark bare se til, mens grønlænderne muligvis er på vej til at få samme røvtur som indianerne fik i amerika..?
.
29-01-2013 12:58
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Folk, der bor i Grønland er - Grønlændere el. inuitter?

Der er ingen tvivl om at folketinget har lavet en fadæse med den seneste selvstyrelovgivning - og spørgsmålet er om loven også strider mod grundloven.

Men da både V og S er dybt involveret i hvordan loven endte, er det vanskelligt at se hvorfra det parlamentariske pres skal komme fra for en revision.

En indigneret borger burde tage den i højesteret.

Som jeg forstår det....

Så er selvstyreloven udformning en konsekvens af inuitternes status som naturfolk - og de har en særlig beskyttelse fra en FN konvention.

Men Danmarks krav på Grønland, som blev fulgt af Haag domstolen 1933, var understøttet af historien om nordboeren Erik den Rødes emigration til Østgrønland.

Inuitterne har aldrig selv befundet sig - naturligt - andre steder på Grønland end på Vestkysten.

Østkysthustlerne derimod, Erik den rødes efterkommere, boede på Grønlands østkyst - uden beretninger om væsentlige kulturmøder - indtil klimaet forandrede sig (igen) og det blev koldere og de rejste igen.

Med andre ord så kunne man argumentere for at Grønland er 2 nationer - Et 'inuit land' i vest med selvstyre og en dansk region i Øst.

Afståelsen af undergrunden i Østgrønland kunne derfor stride mod grundlovens bestemmelser om suverænitetsafgivelse.

Som nævnt - nogen burde prøve sagen.
Redigeret d. 29-01-2013 13:39
02-02-2013 06:46
Jakob
★★★★★
(9320)
.Her lidt mere stof til alvorlig eftertanke:

http://ing.dk/artikel/136083-groenlandske-politikere-har-taette-baand-til-mineindustri
Citat:
-------------------------------
Der er tætte forbindelser mellem den grønlandske politiske elite og mineindustrien, viser en gennemgang, som Politiken har foretaget af nuværende og tidligere grønlandske politikeres interesser i industrien.
-------------------------------.
02-02-2013 11:08
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
Fandt nedenstående på en socialistisk hjemmeside i går....

Det er da god grund til at tro at også familien Kinnock er dybt involveret i Grønlandseventyret - de 'solgte' også arbejderklassen i UK da minerne i England lukkede.


A decisive and pernicious role in the defeat of the miners was played by the right wing within the trade unions and the equal, if not greater, treachery of Kinnock, the then Labour leader. With the rest of his family, Kinnock has become a multimillionaire due to his sojourn in British politics and the European gravy train, while the miners and their families, villages and communities were ruined. The miners' strike is one of the most glorious pages in the history of the British working-class movement, demonstrating, at the same time, however, the perfidious character of the right-wing trade union and labour leaders.

A similarly treacherous and cowardly role was played by Kinnock and other Labour leaders in the Liverpool struggle between 1983 and 1987. A socialist Labour council had begun to transform the lives of the people of the city and, moreover, had achieved something that neither Galtieri nor Kinnock had managed, that is, to defeat Thatcher in 1984. This excited the most vicious hostility from Kinnock and his entourage.

In the recent, shameful distribution of character assassinating emails from Brown's private office is once more revealed the degeneration of Labour from a pro-workers' party at the bottom, albeit with a pro-capitalist leadership, into one no different in its politics and 'morals', or lack of them, than the other capitalist parties in Britain.

One of those denouncing the unspeakable Derek Draper and Damian McBride – the two held responsible for the emails - is none other than former Blair cabinet minister, Charles Clarke! It was this individual who advised Kinnock on how to attack Militant in Liverpool. On one famous occasion on Wigan station, he was present when Kinnock declared: "I have got them now" in reference to Militant, Liverpool city council and the labour movement on Merseyside. Kinnock's statement was provoked by the announcement of 'redundancy notices', a tactic suggested by self-sacrificing Liverpool Labour councillors in order to gain time to manage the resources of the beleaguered city in 1985. There was absolutely no intention to make a single council worker redundant and yet Kinnock vehemently argued that this was the intention in his notorious 1985 Labour Party conference speech. In other words, Kinnock and Clarke connived in an outright lie to destroy Militant, as they saw it, and sabotage a city council that had begun to improve the lives and conditions of thousands of workers in Liverpool. Kinnock's sidekick Roy Hattersley, without a shred of evidence, subsequently denounced "literal corruption" without suggesting any names or back-up information. The same Hattersley and Kinnock, of course, remain silent on the gross spectacle of 'Labour MPs, yes Labour MPs' with their snouts in the pig trough of parliamentary expenses and second homes.
05-02-2013 00:07
Jakob
★★★★★
(9320)
.

Man kan nok også godt diskutere, hvor habile de politiske magthavere er, hvis de handler stærkt ude af trit med et markant flertal af befolkningen:


http://ing.dk/artikel/136119-danskerne-afviser-uranudvinding-i-groenland
Citat:
----------------------------------
Danskerne ønsker at opretholde den såkaldte nultolerance-politik, der sætter en stopper for salg og udvinding af uran i Grønland. Det viser en ny Gallup-undersøgelse foretaget for Berlingske, hvor 64 procent af danskerne har svaret nej til uranudvinding i kongeriget.

Den melding står i stærk kontrast til de folkevalgte politikere, hvor et flertal i Folketinget er klar til at ændre nultolerancepolitikken, hvis grønlænderne selv vil have mulighed for at udvinde uran.
----------------------------------
.
28-02-2013 14:35
Jakob
★★★★★
(9320)
.

Stærke politiske kræfter i Grønland arbejder på total løsrivelse fra Danmark.

Og efterhånden begynder jeg desværre at forstå dem.

Vi har ikke behandlet dem godt nok, og vi har hjulpet dem for lidt.

Og et besøg af en dansk dronning, som ikke mener, at vi kan ændre på klimaet, vidner om danskernes utroværdighed og smagløshed.

Og når man ser på, hvor dårligt Danmark passer på sine egne råstoffer, som f.eks. drikkevandet og olien i nordsøen, så vil yderligere hjælp fra den kant til Grønland være som at bede ulve om at hjælpe med at vogte får.

Men beroligende er det ikke, og det gør mig ondt for både Danmark og Grønland. *snøft*

Vi må krydse alle fingre for, at de undgår politisk korruption, og at de selv har meget stærke kræfter, som vil arbejde for miljø, klima og råstofbevarelse. Det bliver der brug for..!


Og så må vi ellers se at få ryddet op i Danmark og omstille landet til bæredygtig klimaøkologisk drift, så vi kan blive os selv bekendt. Men med regeringens nye vækstplan ser det desværre ud til at trække længe ud, og det vil til den tid kræve endnu mere spin at gøre en dyd ud af den nødvendighed.
.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-02-2013 14:38
27-03-2013 10:21
Jakob
★★★★★
(9320)
.
Nu er valget overstået, og det grønlandske folk har udtrykt ønske om en grundigere analyse, før der sælges ud af undergrunden.

Men de er klemt økonomisk, og det kan måske i værste fald presse dem til alligevel at gøre noget overilet.

Det drejer sig måske om 1 milliard kroner mere i bloktilskud i nogle år endnu.

Jeg stemmer for.

Men jeg mener derforuden, at Danmark bør gøre mere for at styrke de kulturelle bånd til Grønland, så begge lande forhåbentlig bliver mere tilfredse med at være i det samme rigsfællesskab.

Måske kan der også med politisk vilje opbygges en forsøgs minedrift i det små i nogle år, hvor Danmark og Grønland i samarbejde øver sig på at få mest muligt ud af den udvundne malm, og på den måde sikrer lokale arbejdspladser og indtægter så mange år frem som muligt. Måske kan minedriften også planlægges, så brydningen af malm samtidigt giver bedre infrastruktur og boliger i form af bjerghuler.
Der må i det hele taget være mange gode grunde til at bruge nogle flere år til at tænke det hele bedre igennem.

Det er faktisk også skuffende, at vi har været så længe i samme rigsfællesskab, uden den danske nationaldragt er blevet ligeså flot som den grønlandske.
http://www.sumut.dk/mikkoret


Lange varme kamikker til mænd, det burde næsten være et lovkrav i Danmark om vinteren.

.
25-10-2013 13:07
Jakob
★★★★★
(9320)
.Jeg synes, at det er en rigtig trist nyhed for Danmark, at Grønland ønsker at udvinde Uran.
Begrundelsen må vel være grådighed og magtsyge i regeringen og/eller en umoden trang til at skabe et modsætningsforhold til Danmark, som er imod atomkraft og atomvåbenoprustning..?


Det vender mine intentioner med denne tråd på hovedet, og jeg mister øjeblikkeligt lysten til at give dem bloktilskud og være i rigsfællesskab med dem, når de vil den vej.
Der er nok heller ikke noget i vejen for, at vi kan trække stikket, nu hvor de store selskaber står på spring for at plyndre landet for råstoffer. De vil sikkert gerne betale et forskud mod en passende stor rabat.
Men jeg synes, at det er alvorligt synd for befolkningen, for jeg tror ikke, at de ved, hvad de er på vej til at tage langsigtet ansvar for.

Det må nok også være rimeligt at spørge, om den danske regering har været dygtig nok eller for naiv og godtroende, da den forhandlede om Grønlands selvstændighed..
Tilknyttet billede:

25-10-2013 15:56
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Der er mange elementer i spil når man snakker Grønland og Uranminer. Bloktilskud, for / imod atomkraft etc.

Miner i arktiske områder har det med at efterlade nogle store ar. Hvor man normalt måske har en naturgenopretning på få dekader, vil man kunne se resterne i århundrede.

Et af de store problemer med minedrift er det såkaldte mine tailings. Det er de man bryder som ikke er rentabelt af udskibe. Og et andet problem kan være at man ved kemisk forarbejdning benytter nogle hidsige kemikaler, eksempelvis cyanid til bearbejdsning af malm.

Lidt om mine tailings: http://www.wise-uranium.org/uwai.html

Man har i nordamerikan nogle grumme eksempler på forurening af mine tailings, og i Canada også eksempler på naturområder som er ødelagt pga. forurening. Her er et eksempel: http://dwb4.unl.edu/Chem/CHEM869R/CHEM869RLinks/emcbc.miningwatch.org/emcbc/library/amd_water.htm

Nu kunne jeg forestille mig at kineserne vandt entreprisen for minedrift. Og de er jo ikke ligefrem kendt for at være specielt miljøbevidste når det gælder råstofudvinding!
26-01-2014 13:18
Jakob
★★★★★
(9320)
.
http://nyhederne.tv2.dk/politik/2014-01-24-eksperter-skyder-gr%C3%B8nlands-dr%C3%B8m-om-selvst%C3%A6ndighed-i-s%C3%A6nk
Citat:
-------------------------------
Grønlands ventede råstofeventyr er blevet kraftigt overdrevet, og landet vil være afhængigt af bloktilskud fra Danmark i en lang årrække: mindst 25 år og muligvis meget længere.

Det vurderer en længe ventet ekspertrapport - den første tilbundsgående analyse af landets råstofdrømme - som offentliggøres fredag, skriver Politiken.

Rapporten rammer ned i den følsomme debat om, hvordan Grønland bedst kan udnytte sine naturressourcer, herunder uran og olie, og måske bruge dem til at opnå selvstændighed.

Analysen er uventet hård. Hvis det danske bloktilskud på cirka 3,6 milliarder kroner om året skal undværes, kræver det omtrent 24 såkaldte storskalaminer
-------------------------------Se evt. også den begavede og velformulerede forsker i Deadline:
http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-507#!/00:02:42

Hvad siger du, skal Grønland knalde alle deres miner af i løbet af få årtier for at opfylde deres siumutte statsministers drøm om selvstændighed med den konsekvens, at de kommende generationer bliver ladt i stikken med dårlig økonomi og et udtømt og forurenet land..??


Det kan og skal vi nok ikke bestemme. Men vi kan bestemme, om vi vil støtte det eller ej.
Og det vil jeg ikke.
Jeg synes, at hvis Grønland ønsker selvstændighed på det oplyste grundlag, så må de få den nu. Slut med bloktilskud og Danmark skal undlade at udvinde de råstoffer, som vi måske ellers er berettiget til.
F.eks. har DONG lagt billet ind på et oliefelt, og det vil investorerne nok gerne have boret, men der må den danske stat sige stop og i stedet prioritere området som et område for råstofbevarelse og naturområde.
.
22-08-2019 19:09
Jakob
★★★★★
(9320)
­


21. aug. 2019
https://www.dr.dk/nyheder/indland/trump-aflyser-dansk-statsbesog
USA's præsident, Donald Trump, har valgt at aflyse sit besøg i Danmark, der var planlagt til at foregå fra 2. til 3. september.
Det sker på grund af statsminister Mette Frederiksens (S) klare afvisning af at diskutere et muligt salg af Grønland til USA, skriver præsidenten i et opslag på Twitter natten til onsdag dansk tid.


Situationen må fortælle, at presset på Grønland er stigende, og det er desværre ikke kun stater og virksomheder udenfor NATO, der har dollartegn i øjnene.


Men det var måske på en måde også en lidt uhøflig afvisning.
Det må vel være en sag, der skal diskuteres meget grundigt med Grønland, før der kan tages endelig stilling.
Hun burde måske i stedet med et smil have serveret Gammel Dansk i haglbyger og til sidst have sendt ham til tælling med et krav om at få Maryland, Mount Everest og Grand Canyon i bytte som en mindre del af betalingen.
­
22-08-2019 19:31
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Jakob skrev:
­

Det må vel være en sag, der skal diskuteres meget grundigt med Grønland, før der kan tages endelig stilling.
Hun burde måske i stedet med et smil have serveret Gammel Dansk i haglbyger og til sidst have sendt ham til tælling med et krav om at få Maryland, Mount Everest og Grand Canyon i bytte som en mindre del af betalingen.
­


Men når der nu ikke er noget at diskutere?
I øvrigt glemte du Alaska..


Deltag aktivt i debatten Bloktilskud til Grønland:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Olie i Grønland429-09-2022 23:33
Is-afsmeltningen i Grønland mindre end antaget1705-06-2012 10:46
Hvordan har den globale opvarmning påvirket Grønland?304-03-2010 00:12
Bæredygtig energiforsyning i Grønland306-09-2008 08:58
Artikler
Albedo og isafsmeltning: Isen i Grønland er blevet mørkere (Mernilds Klumme, marts 2014)
Klimaet i Grønland
NyhederDato
Danmark bliver ikke oversvømmet af Grønland03-12-2010 09:07
Isen forsvinder – og Grønland hæver sig21-05-2010 07:58
Afsmeltningen i Grønland accelererer26-03-2010 09:09
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik