Husk mig
▼ Indhold

Borrelia i Danmark 1994 -2016


Borrelia i Danmark 1994 -201619-10-2016 11:31
kfl
★★★★★
(2167)
Borrelia i Danmark 1994 -2016
Imod forventningerne er de ikke konstateret en vækst i antal tilfælde af Borelia-infektioner i Danmark i perioden 1994-2016.

Kommunerne Fanø, Bornholm, Samsø, Allerød og Læsø har det højeste antal tilfælde pr 1000 indbyggere i blandt danske kommuner.

Sammenlignet med de nordøstlige stater i USA, er antal tilfælde af Borelia pr 1000 personer i Danmark markant mindre. Specielt Delaware har et meget højt antal Borrelia-tilfælde pr 1000 indbyggere næste 44 gange så højt som i Danmark.

Der er sket en markant forbedring af indberetningen af Borrelia-infektioner til Statens Serums Institut fra og med 2010, således at der er sket et statistikbrud i 2010. Derfor vil der gå nogle år før en trend kan fastlås


På grund af den globale opvarmning forventes, at antallet af til fælde af sygdommer overført fra flåter, vil vokse, idet grænse for flåters levesteder rykke mod nord på den nordlige halvkugle og mod syd på den sydlige halvkugle. Hertil kommer at den menneskelige aktivitet også er befordrende for spredning af flåter, jf. kæledyr, udsætning af opdrættet vildt og rejseaktiviteter. Der findes mindst 11 forskellige arter Borrelia-bakterier rundt omkring i verden, som kan give lidt varierende symptomer. Her er et billede af en af 11 arter, der lever i Danmark.Bliver man bidt af en flåt kan bakterien Borrelia overføres til mennesker og man kan få sygdomme Borreliose(Lyme Disease).

Ifølge Flått og Borrelia i Norge - Vivian Kjelland, bliver der i gennemsnit fundet, at ca. 25 % af alle flåter i Norge bærer Borrelia-bakterien.

Der findes en række sygdomme, herunder Borriliose, som de praktiserende læger skal indberette til Staten Serum Institut. Der er i alt rapporteret 2016 Borelia-tilfælde i perioden januar 1994- oktober 2016 til Statens Serum Institut. Dette svarer til en rate 0.016138 tilfælde pr. 1000 personer eller ca. 87 tilfælde pr år.

Identifikation af Borreliose sker bl.a. ved hjælp af ELISA-testen. Se endvidere SSI Borrelia burgdorferi antistof

Til og med 2009 baserede Statens Serum Institut's statistik vedr. Borreliose sig på individuelle indberetninger fra de praktiserende læger, men på grund af en formodet underrapportering, gik man fra og med 2010 over til at benytte laboratorieprøver. Derfor er der sket et statistikbrud i 2010. Selv om man ved at betragte følgende graf over antal Borreliose tilfælde i periode 1994 -2016 kan se en voksende trend, skyldes dette primært statistikbruddet i 2010. De følgende grafer viser antal tilfælde på for hele Danmark for perioden 1994-2016:


Brug zoom for at de detaljer

Det er væsentligt, at have proportionerne på plads i denne sammenhæng, idet antal tilfælde er på 87 pr år - er et meget lille antal tilfælde. Hvis vi antager, at der 3500 praktiserende læger i Danmark og det årlige antal tilfælde er på 87, er det forventede antal tilfælde pr. praktiserende læge pr. år på 0.02486 svarende til en ventetid på 40 år. En praktiserende læge skal altså være mere end heldig i hele sit liv for at møde en patient med en Borrelia-infektion. At han måske hyppigt fjerner en flåt, der har bidt sig fast, er en anden ting.

Noget tredje ting er, hvor mange gange man kan forvente, at få en flåt på sig. Jeg har kun én gang haft en fået på mig uanset jeg færdes meget i naturen i snart 65 år. Til gengæld springer flåterne på min kone og ikke mindst en af mine niecer flere gange i løbet af sommeren.

Kommuner
Det er af interesse at undersøge hvilke kommuner, der har størst eksponering. Dette fremgår af følgende landkort og graf over forekomsten antal Borrelia-tilfælde pr 1000 indbygger.


Brug zoom for at de detaljer

Det bemærkes, at top 5 kommunerne er Fanø, Bornholm, Samsø, Læsø og Allerød.

Befolkningstallet på Fanø er på 3290, således at man alt andet lige vil forvente 1.2 tilfælde i perioden 1994-2016. Der er observeret 7 tilfælde. Med en forventet værdi på 1.2 er der en meget lille sandsynlighed for at observere 7 eller flere tilfælde af Borrelia-infektioner. Antal tilfælde pr 1000 indbyggere for Fanø er på 0.09251 – næsten 6 gange større end landsgennemsnittet.

Forklaringen på, at disse kommuner ligger så højt på hitlisten, er efter min mening, at der ikke findes ræve på Fanø, Bornholm, Samsø og Læsø. På Fanø, Bornholm, Læsø og Samsø er der, som følge af fravær af ræve, en stor bestand af vildt, dvs. kaniner, hare, fasaner eller hjorte. At Allerød ligger så højt på hitlisten kan skyldes, at der er en skovbørnehave og en aktiv stavgangsforeningen og at Allerød er omgivet af skove og moser.


Brug zoom for at de detaljer

Her er et billede med en kanin angrebet af flåter:Velbekomme !

Aldersfordeling
Som det fremgår af følgende graf, der viser antal Borrelia-tilfælde pr 1000 individer for forskellige aldersgrupper, er det aldersgruppen 5-14 år, der har den største forekomst med 0.035 tilfælde pr 1000 individer. Dernæst følger aldersgruppen 55-64 år med 0.0290 tilfælde pr 1000 individer.

Jeg kan godt forstå, at aldersgruppen 5-14 år har en høj rate i kraft af alle udendørs aktiviteter for denne aldersgruppe. Den højre rate for Aldersgruppen 65-74 år kan måske tilskrives de mange udendørs aktiviteter for pensionister samt et højt aktivitetsniveau

Aldersfordelingen er hentet fra Danmarks statistik.


Brug zoom for at de detaljer

I aldersgruppen 5-14 år er der i perioden 1994-2016 indberettet i alt 518 tilfælde af Borrelia med 14,966,405 person-år svarende til en 0.0350 pr 1000 indbyggere pr år.

Ifølge SSI er det aldersgrupperne 5-10 år og 60-70 år, der har de højeste rater.

Forekomster af Borrelia i USA
Ud fra Centers for Disease Control and Prevention,USA, har jeg fundet antal Borrelia-tilfælde pr 1000 indbyggere pr. stat for perioden 2005-2014 og sammenlignet dem med Danmark, Bornholm og Fanø.


Brug zoom for at de detaljer

Denne graf viser, at raten ligger fra til 0.000 til 0.800 med et gennemsnit på 0.083. Raterne for Danmark, Bornholm og Fanø er langt mindre end for en række nordøstlige stater. Den gennemsnitlige rate i USA er ca.5 gang så højt, som den gennemsnitlige rate i Danmark.

Den gennemsnitlige rate for Delaware er på 0.71. Der er ca. 44 gange så stor som den gennemsnitlige rate i Danmark. Overføres dette til danske forhold ville man forvente 3800 tilfælde pr år i stedet for 87 tilfælde.

Der ikke nogen egentlig forklaring på meget de høje rater i Delaware ud over, at der er mange flåter. Se Delaware, Vermont have highest Lyme disease rates.

Brian Kunkel, a specialist in entomology and wildlife ecology for the University of Delaware's Cooperative Extension Service...said he often works in the field and he often pulls 15, 20 or 30 ticks off himself when he returns.


Der kan kun være mange flåter, hvis der en stor bestand af vildt. Det er muligt, at der er nogle specielle gode livsbetingelser for vildt/flåter i Delaware.

Kan det nu være rigtigt?
Raterne for f.eks. Delaware er så store, at jeg først tvivlede på, at tallene var korrekte og troede, der var en faktor 10 fejl i tallene, men jeg har dobbelt tjekket tallene og fundet dem korrekte.

Spørgsmålet, der naturlig kommer på taler er, om man vil se noget lignende med tiden i Danmark? Jeg har ikke noget svar

Total set er de ingen trend i raterne for de amerikanske stater under et i perioden 2005-2014, men for en række nordøstlige stater, dvs. Illinois, Indiana, Maine, Michigan, og Vermont er der sket en markant stigning i raterne.

Prøv selv at undersøge, hvad der står på Centers for Disease Control and Prevention,USA's hjemmeside vedr. Borrelia(Lyme disearse). Der kan være noget jeg har misset. Prøv endvidere Statens Serum Institut hjemmeside, der er meget informativ om Borrelia-infektioner.

Bemærkning
Denne post er inspireret af, at en fjersynsudsendelse vedr. Borrelia-infektioner, hvor en række personer har en så ringe tiltro til det danske sundhedssystem, at de har søgt behandling i Tyskland og sandsynligvis blevet snydt for penge og helbred.

Information har en artikel fra 2010 om Borrelia og ELISA-testen Borrelia: Ingen troede på mig, hvor information bruger krudt på at gøre opmærksom på en overlæge inhabilitet mht. ELISA-testen.

Berlingske Tidenden har flere artikler om Borrelia-infektioner bl.a. 24-årig elitesportsmand ser intet alternativ til selvmedicinering. Han fylder sig med alt muligt fra Internettet.

Fælles for disse artikler, at man ikke tror på det danske sundhedssystem til behandling af Borrelia. Både læger og testmetoder er draget i tvivl. Hertil kommer, at en af systemets overlæger tjener en masse penge på ELISA-testen. Der behøver ikke at være noget galt i dette, men de fleste kan ikke fri sig for en mistanke om inhabilitet. Dette kan fordreje debatten.

En demograf eller statistiker, der arbejder på et højst aggregeringsniveau, vil næppe få ødelagt sin nattesøvn pga. de få forekomster af Borrelia. Diskussionerne om Borrelia-infektioner er for sådanne personer helt ude af proportioner. Anderledes er det for patienter og læger, der i nogle tilfælde dagligt konfronteres med følgerne af en Borrelia-infektion på klods hold.

Link:
Sundhed Borelia

SSI Overvågning i tal, grafer og kort


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 19-10-2016 11:42
25-11-2016 08:16
kfl
★★★★★
(2167)
Mimi Jacobsen og flåtbid:

For 15 år siden blev Mimi Jakobsen nødt til at droppe karrieren som politiker, da hun blev bidt af en flåt

Generalsekretæren i Red Barnet Mimi Jakobsen har prøvet lidt af hvert. At blive kommunalpolitiker som 23-årig. Stemt ind i Folketinget som 28-årig. Minister første gang i en alder af 33. Senere minister og enlig mor. Gift, skilt, gift, skilt, gift. Partiformand for Centrum-Demokraterne som hendes far Erhard Jakobsen stiftede i 1973. Og så har hun prøvet at blive bidt af en flåt.


Videnskab:Skovflåten - hvor farlig er den?

10-01-2017 12:00
kfl
★★★★★
(2167)
Græssende geder og får bekæmper skovflåt

»Hvis en inficeret skovflåt tager et måltid blod fra en drøvtygger mister den infektionen,« siger flåt-eksperten Dania Richter ved Teknisk Universitet Braunschweig, Tyskland, som har stået bag forskningen.


Se originale artiklen i Videnskab.dk:

Videnskab.dk:Kvæg, får og geder kan beskytte mod borrelia
Deltag aktivt i debatten Borrelia i Danmark 1994 -2016:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik