Husk mig
▼ Indhold

Brænder du træ?


Brænder du træ?04-11-2009 13:06
Benji
☆☆☆☆☆
(2)
Hey. Vidste du godt at det forureningsmæssigt er ok at fælde træer... men at afbrænde dem udleder ekstremt meget CO2.

Der er lavet en lille film om det i forbindelse med klimatopmødet. Tjek den på:

http://www.youtube.com/watch?v=Ni4Cy9gLsPs
04-11-2009 15:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hey. Vidste du godt at det forureningsmæssigt er ok at fælde træer... men at afbrænde dem udleder ekstremt meget CO2.


Kommer det ikke meget an på hvordan træ afbrændes?

Mig bekendt er der et minimal CO2-udslip ved iltfattig afbrænding, til gengæld kan restproduktet bruges til at jordforbedring.

Du kan jo læse videre her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Biochar

eller google biochar.
05-11-2009 11:04
Benji
☆☆☆☆☆
(2)
Det skal jeg da lige have læst op på, tak for linket.
07-11-2009 11:33
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
@Boe
Det var en spændende og omfattende artikel.
Min genbrugsplads blander sod fra byens værk/er i komposten her .. helt i tråd med oplysningerne i artiklen.
Der er forskel på at riste trækul og brænde træ-affald af, men den 'bevidste forbruger' er hermed underrettet.

carsten
07-11-2009 12:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Carsten

Tak for din positive respons.

Det kan undre mig, at biochar ikke er en af de metoder, som anvendes i DK, hvor vi har mange biomassefyrede kraftvarmeværker.
Tænk hvor meget kunstgødning landbruget kunne spare, bare ved en så simpel omlægning af afbrændingsmetoden.
31-10-2011 18:31
Jakob
★★★★★
(9324)
.

Og hvis man absolut vil fyre med almindeligt træ, så bør man af miljøhensyn huske denne anbefaling:Når man vil tænde op, så skal man tænde ned..!
http://www.mim.dk/Nyheder/Pressemeddelelser/20111025_braendeovn.htm
Citater:
------------------------------
- Danskerne skal have renere luft, og ny viden viser, at op til 80 procent af partiklerne fra brændeovnene kan fjernes, hvis man tænder op på den rigtige måde. Derfor er der virkelig noget at hente her. Vores undersøgelser viser, at mange tror, at de fyrer rigtigt. Men de fleste ved sikkert ikke, at der er meget at hente ved at tænde op i toppen af brændet, siger Miljøminister Ida Auken.
---
De fire råd
Kampagnen skal få brændeovnsejerne over hele landet til at fjerne mange af partiklerne fra deres brændeovne ved at følge de fire fyringsråd:
1. Tænd op på en helt ny måde.
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.
2. Brug kun tørt træ.
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.
3. Sørg for rigeligt luft til flammerne.
Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.
4. Tjek at røgen er næsten usynlig.
Gå udenfor og se, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt.
------------------------------
.
01-11-2011 08:54
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jakob skrev:
- Danskerne skal have renere luft, og ny viden viser, at op til 80 procent af partiklerne fra brændeovnene kan fjernes,...


Problemet her er jo at de 80 % kun er ved korrekt forbrænding, og det er langt fra alle som kan komme op på en god forbrænding.

Et problem med egen varmeforsyning i tæt bebyggede områder er at der lokalt kan være stor tæthed af rygende skorstene. Jeg har eksempelvis en skorsten 8 meter fra mit soveværselsesvindue, og en nabo som synes han skulle have gang i brændeovnen fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 om aftenen... hver dag, - hvilket betød jeg i en periode stort set aldrig kunne lufte ud og altid vågnede op til lugten af røg.

Jeg tror ikke at folk med brændeovn tænker over hvem man generer, og brugen af træafbrænding i brændeovn bør kun ske hvis man ikke har anden varmeforsyning og kan undgå at genere naboer med sundhedsskadelig røg.

Hvis man gerne vil læse mere om brændeovnenes sundhedseffekt, så har Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening mere information:
http://www.braenderoeg.dk./news.php


~thomas wernberg
02-11-2011 13:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR507.pdf

Hugsten i skovene steg med 10 pct.
Hugsten af træ i landets skove blev i 2010 på 2,6 mio. kubikmeter, hvilket er 10 pct. mere end i 2009. Den øgede hugst i forhold til 2009 er et resultat af, at produktionen af gavntræ – dvs. træ til videreforarbejdning – steg med 27 pct., mens hugsten af brænde og andet energitræ faldt med 3 pct. Hugsten har de seneste fem år været på et højere niveau end fra 2001 til 2004. Den store hugst i 2005 skyldtes stormfald.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-11-2011 13:44
Sund Fornuft
☆☆☆☆☆
(6)
Forbyd brændeovnene

Det eneste rigtige er at forbyde brændeovnene i byerne. At få folk til at bruge brændeovnene korrekt er i praksis umuligt.
04-11-2011 14:01
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Sund Fornuft skrev:
Forbyd brændeovnene

Det eneste rigtige er at forbyde brændeovnene i byerne. At få folk til at bruge brændeovnene korrekt er i praksis umuligt.


Jeg kan godt lide den måde man ser på det i Malmø:

Malmø Kommune skriver på sin hjemmeside www.malmo.se: "I storbyen Malmø bor vi tæt på hverandre og har små grunde. Her i tæt-lav bebyggede områder skaber brændefyring ofte problemer i form af luftvejsirritationer, dårlig lugt og sod." Hjemmesiden nævner især tjærestoffer i brænderøgen som sundhedsskadelige for både ovn-ejere og for naboer. De alvorligste risisci for helbredet er kræft, luftvejsproblemer og allergier.

For at imødegå disse problemer har kommunen indført bemærkelsesværdige tiltag:

Malmø by er blevet inddelt i fem geografiske områder, herunder områder med fjernvarme og naturgas, områder med institutioner for sårbare grupper (børn, ældre og syge) og særligt tætbebyggede områder, hvor man ikke kan få tilladelse til opvarmning med træ.

Kommunen skelner mellem primær opvarmning og hyggefyring. I en del områder må man udelukkende hyggefyre, og det kun 2 gange om ugen, kun optænding een gang pr. døgn og det må max. vare fire timer.

Det er helt forbudt at anvende ikke-miljøgodkendte brændeovne.

kilde:
http://www.braenderoeg.dk/news.php
og
http://www.malmo.se/download/18.781896bd12b17644785800013989/Eldning+med+fast+br%C3%A4nsle_101005.pdf


~thomas wernberg
04-11-2011 17:58
Sund Fornuft
☆☆☆☆☆
(6)
Hvorfor ikke tage skridtet fuldtud og forbyde brændeovne i byerne? Det er lagt mere effektivt og meget mere enkelt at administrere. Regler der er vanskelige at administrere, bliver jo i praksis ikke overholdt.

Samtidigt er der jo ingen saglig begrundelse for af fyre i brændeoven, når men ser bort fra det hyggelige ved fyring i brændeovnen.
06-11-2011 12:37
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Sund Fornuft skrev:
Hvorfor ikke tage skridtet fuldtud og forbyde brændeovne i byerne?


Jeg kan kun være enig i at man ikke bør benytte brændeovne i områder, hvor man er (eller kan) tilkoblet den fælles varmeforsyning.

Eksemplet med Malmø tog jeg med da jeg synes at her har man i det mindste tænkt over det. Jeg tror ikke at man i DK tænker specielt over at man ved at bruge en brændeovn faktisk generer en del naboer.

Personligt har jeg svært ved at lufte ud i vinterhalvåret og det at hænge vasketøj til tørring udenfor og lign. kan jeg godt glemme.


~thomas wernberg
06-11-2011 14:06
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Sund Fornuft skrev:
Hvorfor ikke tage skridtet fuldtud og forbyde brændeovne i byerne? Det er lagt mere effektivt og meget mere enkelt at administrere. Regler der er vanskelige at administrere, bliver jo i praksis ikke overholdt.

Samtidigt er der jo ingen saglig begrundelse for af fyre i brændeoven, når men ser bort fra det hyggelige ved fyring i brændeovnen.


Der er faktisk en økonomisk begrundelse for at fyre i brændeovnen i stedet for at være afhængig af at købe dyr fjernvarme.

Så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud - forbyd afbrænding af alt, der kan brændes af i anlæg, der kun har en produktion. Det vil med et slag forbyde afbrænding i olie-, naturgasfyr, brændeovnen, halm-, flis- og pillefyr, hvorefter vi kan anvende dette brændsel til både at producere el. varme og forgasningsgas. Et tiltag som vil være nødvendig, hvis Danmark skal gøre sig forhåbning om at blive et fossil frit samfund.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
06-11-2011 17:32
Sund Fornuft
☆☆☆☆☆
(6)
@Boe Carslund-Sørensen
Man må nødvendigvis sammenligne fordele og ulemper på en saglig måde. Gør man det, komme men hurtigt frem til, at ulemperne ved brændeovnene ikke står i forhold til fordelene.

Der er derimod ingen grund til at lave andre restriktioner på diverse former for opvarmningsmidler, som ikke er til gener for naboer og andre medmennesker ud fra en rent idealistisk målsætning. Det der er brug for, er sund fornuft og ikke en hel masse idealistiske målsætninger.
06-11-2011 21:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg tog blot skridtet fuldt ud, fordi det bliver en nødvendighed for, at vi som samfund kan indfri det politiske krav/ønske om, at vi skal være fri for fossile brændsler inden 2050. Der er som sådan ikke tale om ideologi fra min side, det er blot oplysning om, hvad fremtiden vil kræve af energisystemerne, før vi på nogen måde kan frigøre os fra de fossile brændsler, uden at vi samtidig skal til at importere og hermed fælde al skov på jordkloden.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
Deltag aktivt i debatten Brænder du træ?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Reaktor der brænder radioaktivt affald klar i 2030019-02-2024 13:44
Inden vi brænder trillioner af på en fejlslutning...1407-02-2020 21:18
Tanker om fremtidens Danmark: Mens lokummet brænder rundt omkring os.9212-07-2019 14:07
CO2 fra træ og træpiller1503-01-2011 22:34
Artikler
Træ - en ressource
NyhederDato
Dansk virksomhed skal udvinde biobenzin af træ09-12-2009 05:58
Førende forsker: Drop kul og fyr i stedet med træ17-09-2008 11:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik