Husk mig
▼ Indhold

Breaking news - prof Ole Humlum


Breaking news - prof Ole Humlum15-11-2020 16:26
kfl
★★★★★
(2167)
Breaking news prof Ole Humlum
Prof Ole Humlum er et højtstående medlem af det klimaskeptiske og anti-videnskabelige samfund. Han er medlem af Global Warming Policy Foundation (GWPF) 's "Academic Advisory Council", af det danske Klimarealisternes.dk's "Advisory Board" og af det norske Klimarealiterne.no's "Klimarealistenes Vitenskapelige Råd". Desuden står han som ejer af hjemmesiden Climate4you.

Ole Humlum har en stor produktion af artikler og har høstet stor anerkendelse i de klimaskeptisk og anti-videnskabelige kredse.

Prof Ole Humlum er en fremragende forelæser, der med ro og værdighed fremlægger sine synspunkter med tilsyneladende stor troværdighed.

Han har artikuleret en stærk kritisk af GISS V4/GHCN -temperatur rekonstruktioner, hvor han både i skrift og tale kritiserer dem for ikke at dokumentere justeringerne af temperaturmålinger for de enkelte meteorologiske stationer. Temperaturmålingerne fra Reykjavik anvendes som et centralt eksempel i hans argumentation. Han har betegnet disse ændringer som "administrative ændringer".

Imidlertid er den korrekte videnskabelig betegnelse "en homogenisering" for det han kalder "administrative ændringer". Der er absolut ingen forståelse for eller kendskab til de homogeniseringer, der finder sted. Der en omfattende videnskabelig litteratur vedr. homogenisering. Homogeniseringer af temperatur data er helt central for pålideligheden af meteorologiske målinger. Det er udført et omfattede arbejde med at verificere homogeniseringerne, som f.eks. her

Homogenization of Temperature Series via Pairwise Comparisons. Det centrale i hans kritik er uvidenhed.

Indtil for nylig har Ole Humlum undladt at brug ordet "homogeniseringer", men nu er der breaking news. For første gang har jeg på Climat4you set ordet "homogeniseringer" i stedet for "administrative ændringer". Det kan være en fejl, men der er også en mulighed for, at det er bevidst. Det er derfor muligt, at der er ved at ske et brud mht. Ole Humlums hidtidige opfattelse af GISS.

På Climat4you er ordet "administrative changes" anvendt 6 gange, medens "homogenization" er anvendt én gang.

Følgende beskrivelser på Climate4you viser, at man med ordet "administrative ændringer" ligger tæt på den generelle baggrund for at foretage en homogenisering, men uden at anvende ordet eller at gå ind i diskussionen om metoder til homogeniseringer.

For alle tre overfladelufttemperaturregistreringer, men især NCDC og GISS, introduceres der ganske ofte administrative ændringer til anomali-værdier, selv for observationer flere år tilbage i tiden. Nogle ændringer kan skyldes forsinket tilføjelse af nye stationsdata, mens andre sandsynligvis har deres oprindelse i en teknisk ændring til beregning af gennemsnitsværdier. Det er klart umuligt at evaluere gyldigheden af sådanne administrative ændringer for den eksterne bruger af disse poster.


I den seneste udgave af Climate4you, er der et kort sammendrag af ændringer i prof Ole Humlum's tænkning. Der er virkelig tale om breaking news.

KORT SAMMENDRAG AF OBSERVATIONER

1: Observeret gennemsnitlig global lufttemperaturændring sidste 30 år er ca. + 0,15 °C pr. Årti. Hvis denne ændringshastighed forbliver stabil, vil den yderligere gennemsnitlige globale lufttemperaturstigning inden år 2100 være ca. + 1,2 °C.

Breaking:
Ole Humlum og mange andre har tidligere hævdet, at den global opvarmning stoppede i 1998. Det er den ikke ifølge de seneste opgørelser:


2: Tidevandsmålere langs kyster indikerer en typisk global havniveaustigning på ca. 1-2 mm / år. Kystniveauet på havoverfladen sidste 100 år har i det væsentlige været stabil uden den seneste acceleration. Hvis ændringshastigheden forbliver stabil, vil det globale havniveau ved kyster typisk stige 8-16 cm inden år 2100, selvom mange steder i regioner, der er ramt af istid for 20.000 siden, vil opleve et relativt havniveau fald.

Breaking:
Det er første gang jeg ser en tilkendegivelse fra Ole Humlum af, at vandstanden i verdenshavene er accelerende. Der er konsensus om, at vandstanden vil vokse med mindst 65 cm i de næste 100 år.

3: Siden 2004 er de globale oceaner over 1900 m dybde i gennemsnit opvarmet omkring 0,07 °C. Den maksimale opvarmning (ca. 0,2 °C, 0-100 m dybde) påvirker hovedsageligt havene nær ækvator, hvor den indgående solstråling er maksimalt.

Breaking:
Med kendskab vanddybden, opvarmningen af havvandet og varmeudvidelses koefficienter, kan man beregne den termiske udvidelse. Dette vil føre til en årlig stigning i vandstanden på 1.46 mm/år. Hertil kommer masseændringer på ca 2.46 mm/år :4: Ændringer i atmosfærisk CO2 følger ændringer i global lufttemperatur. Ændringer i global lufttemperatur følger ændringer i havets overfladetemperatur.

Breaking:
Det skyldes formodentlig årstidernes variation og skovenes optagelse af CO2.

5: Der er ingen mærkbar effekt på atmosfærisk CO2 på grund af det COVID-relaterede fald i drivhusgasemissioner. Naturlige dræn og kilder til atmosfærisk CO2 opvejer langt menneskelige bidrag.

Gruppetænkning
Helt central i Ole Humlum tænkning ligger begrebet Gruppetænkning. Imidlertid er dette begreb en gummi begreb, idet det både er svært at afgøre om man er med i en gruppe og hvornår man er ude. Men man kan med god ret hævde at klimaskeptikeren har en udpræget gruppetænkning, hvor kritik ikke er tilladt.

Det kunne være interessant at få at vide:

1: Lider jeg af gruppetænkning?

2: Hvad der skal til for, at man ikke længere lider af gruppetænkning?

3:Skal man f.eks. helt og aldeles være enige med Ole Humlum eller for den sags skyld Frank Lanser og andre fremtrædende klimaskeptikere og anti-videnskabelige personer for ikke lide af gruppetænkning?

Jeg spørger bare.

Begrebet "Gruppetænkning"og Thomas Kuhn' paradigme begreb blev flittigt på universiteterne af den yderste venstrefløj til at nedgøre alt, hvad der ikke var marxistisk. Nu benytter Ole Humlum begreberne til at nedgøre klimaforskningen. Skam dig Ole Humlum.

Det er et intellektuelt idioti, at disse begreber benyttes af prof Ole Humlum.

Ordet "Groupthink" benyttes 12 gange på Climate4you.

Afsluttende bemærkning
Jeg går ud fra prof Ole Humlum og hans stab er særdeles velbegavede personer, der både kan læse og forstå komplicerede ting og sager. Desuden går jeg ud fra, at de er så belæste mht. klima, at de kender begge side af klimadiskussionen. Derfor ved de, at der de videreformidler en masse falske informationer.

På den baggrund betragter jeg og andre både Ole Humlum og hans team som uredelig. De er formodentlig selv klar over det.

Synonymer for uredelig: bedragerisk, illoyal, troløs, uhæderlig, ussel, uærlig, æreløs.

Link:
Administrativt menneskeskapt klimaendring, onsdag, 23 september 2015

Prof Ole Humlum – en superforsker eller en bedrager...

Ole Humlum og Christoffer Harder i et brag af en debat om homogeniseringer


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 15-11-2020 16:30
15-11-2020 16:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er utroligt hvor meget man går op i at Ole Humlum evt. har sagt og skrevet noget som ikke er korrekt. Problemet er at i CO2- og klimadebatten bliver der lavet masser af vildledninger og manipulation.

De værste til at manipulere, vildlede og bedrager er dem der giver udtryk for følgende:
At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
15-11-2020 17:03
kfl
★★★★★
(2167)
Jørgen Petersen
Hold op med samme.
Dit indlæg bør slettes.
15-11-2020 17:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Problemet er netop at der på dette område siges en masse usandheder, løgne og fordrejninger.

De værste til at manipulere, vildlede og bedrager er dem der giver udtryk for følgende:
At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
15-11-2020 17:08
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
Jørgen har jo ikke noget andet at byde på, end at beskylde andre for at lyve.
Tomme tønder...
15-11-2020 17:17
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er da vanvittigt og totalt uacceptabelt at man vildleder og manipulerer med sandheden på disse områder, ved f. eks at påstå følgende.

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.

Er tankegangen, at hvis man har de rigtige holdninger i ryggen, så må man gerne lyve, manipulere fordreje med sandheden?
15-11-2020 17:26
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
Kom med dokumentation. Når du beskylder andre for at snyde uden at have dokumentation for det, så er det dig der lyver.
15-11-2020 17:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ovennævnte forhold har vi diskuteret mange gange her på klimadebat.dk, men det var nok før du kom på dette forum.
15-11-2020 22:14
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
Ole Humlum er ud af stand til at finde listen over målestationer på NASA/GISSTEMP hjemmesiden.
Det tog mig under en halv time at finde dem.

Ole Humlum kan kun tælle til 5000.
Det er det antal stationer, Ole Humlum påstår indgår i GISSTEMP

Det tog mig 5 minutter at finde ud af, at Ole Humlum tager fejl. Der er over 15.000 stationer i GISSTEMPv4

Når jeg som lægmand kan finde flere fejl I Ole Humlums påstande, så er han enten inkompetent eller fuld af løgn.
16-11-2020 16:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det væsentlige er ikke om Ole Humlum evt. har sagt noget som ikke holder vand.
Det væsentlige er derimod, at der bliver lavet en masse vildledninger, manipulation og løgnagtige påstande på dette område. Det er bl.a. følgende:

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
16-11-2020 16:41
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
Tja, hvis man tror på inkompetente eller løgnagtige folk...
16-11-2020 16:43
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det store problem er at der bliver løjet og fordrejet på alle disse områder.

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
16-11-2020 16:45
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Der er konsensus om, at vandstanden vil vokse med mindst 65 cm i de næste 100 år.


Hvis havstigningen er 1-2mm/år så skal der noget drastisk til for at nå de sidste 45cm.
Deltag aktivt i debatten Breaking news - prof Ole Humlum:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Fake News122-07-2023 23:11
Mere fake climate news309-01-2023 16:01
Climate Fake News i medierne er normen229-10-2022 09:20
Prof Ole Humlum – en superforsker eller en bedrager...7528-08-2021 09:37
Snow cover and Ole Humlum4925-08-2021 20:46
Artikler
Ole Humlum: Frygten er IPCC's våben
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik