Husk mig
▼ Indhold

Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?


Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?08-08-2015 14:05
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
I Danmark har vi som mål og blive uafhængig af fossile brændsler som olie, Kul og Gas inden år 2050, og andre lande har samme planer for fremtiden, men hvordan kan vi gøre det så vi når det? og satser vi på de rigtige teknologier? hvad mener i andre vi burde satse på?

personligt syntes jeg vi føre en helt forkert grøn omstillings politik, fks når vi her i Danmark satser stort på bla Biomasse, vind og solenergi, der skal produkterne energi nok til både og forsyne Transportsektoren og energisektoren,

bla skal man i transportsektoren omstilles til El og brintbiler, det som sådan en god ide men forstår ikke hvorfor man satser så stort på El og brintbiler, hvis man ser på EL biler så kan de dels ikke køre så langt som en almindelig benzin og dieselbil, strømmen til dem hvis man antager alle fremtidens biler køre på el skal komme fra co2 neutral og vedvarende energi, så batter vind og sol energi ikke særlig meget til at dække strømforbruget som også skal dække vores elektricitet og varme.

Brintbiler er noget bedre end EL, da de kan køre længere og har en co2 neutral og vedvarende energikilde,

for begges vedkommende vil det jo kræve en stor omlægning af vores energiforsyning, og en langsommelig og besværlig udskiftning af Bilparken og andre benzin/dieseldrevet maskiner/motorer.

Jeg syntes man skulle kigge lidt mere på udvinding af Olie fra Alger der kan raffineres om til både, Benzin og Diesel og olie der kan indgå i dvs oliebasseret produkter.

Så undgår man at skulle lave en langsomlig udskiftning af Bilparken og omlægning af forsyningsnettet, for Alge biobenzin/diesel kan fyldes direkte på nuværende brændselsmotorer, og så er det også co2 Neutralt i det alger trækker co2 ned fra Atmosfæren via fotosyntese og når vi høster dem tørre dem og brænder dem af, udsendes der kun den mængde co2 som algerne har optaget, dermed har man lavet en kulstofkredsløb og for menneskets moderne teknologi til at indgå i naturens eget kredsløb

Forskningen på området er også kommet ret langt, man kan endda produktseres olie ud af Alger på blot en time, dermed spares den langsommelige tørringsproces.

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-kan-danmark-tjene-penge-pa-algeproduktion

http://www.proinvestor.com/boards/31831/Alge-Olie-i-aar-2050Hvad så med strøm og varmeforsyningen?

Der satser man bla herhjemme på Vind, Sol og Biomasse.

Vind og solenergi er der mange gode fordele ved, da de bruger co2 neutrale og vedvarende energikilder og ikke bruger nogle former for brændsel til og drive det, men for mig og se er der nogle væsentlige ulemper ved og satse stort på det.

For vindmøllers vedkommende er ulempen at det er en ustabil energikilde forstået på den måde at vinden er uforudsigelig og meget omskiftelig nogle gange blæser det meget andre gange stort set ikke, der vil være perioder med overskud og underskud, så spm er om det vil hjælpe og plastre landet ind i vindmøller, eller om man skulle satse på andre energiformer som er mere stabile? en anden ulempe er vindmøller kræver store arealer, det kan gå udover dyr natur og mennesker, via støj som kan måle sig med en jetmotor og kan genere billedet i naturen at de rager op, og kan betyde der vil forsvinde nogle naturarealer

fks her i Østerild hvor man vil fælde træerne i støre eller mindre grad husker ikke hvor meget man fældede for og bygge et nationalt testcenter for vindmøller.
http://www.information.dk/273671

Det er lidt og skyde sig selv i foden, for træer og naturområder er jo dem der optager co2 og omdanner det til ilt, og i forvejen mister vi i Danmark og mange steder i verdens store skov og naturområder så har vi biodiversiteten der også er faldene og bør forbedres til gavn for miljøet og i sidste ende os selv.

Sol energien har mange fordele, især som privat husejer, der man kan spare strøm via solceller, og det er en teknologi der heldigvis stadig er i udvikling,

Ulemperne er det er sæsonbetonet, kan være dyr, og kan hvis vi skal dække vores energisektor af det sammen med vindkraft kræver det store arealer samt vedligeholdelse, og spørgsmålet er hvor meget vi spare på det og hvad er gevindsten frem for et Olie,kul eller gasfyret kraftværk?


Biomasse har fordelene ved den bruger naturmaterialer som træ og halm, men problemet er fks at hvis det skal dække vores strømforbrug som i dag skal vi bruge enorme mængder biomasse, det vil dels koste naturarealer og skade biodiversiteten og vil ikke være en gevinst for co2 udslippet, da træer gror langsommere og optager ikke co2´en så hurtigt som vi brænder det, dermed kommer der ubalance og biomasse er dermed ikke co2 neutral på samme måde mere.


Hvad kan man så bruge? jeg er enig i vi skal bruge Vindkraft og solenergi men vi bør nok ikke satse på det alene til og kunne dække vores energiforsyning.


Hvad har vi der kan give en effektiv og hurtig omstilling?

Vi vil nok desværre bruge Kul i mange år frem i tiden indtil vi finder noget der kan konkurrere med kullet, eller der ikke er mere tilbage, også da udviklingslandene begynder at opleve vækst og øget industrialisering, hvilket kræver endnu mere energi som kul især kina tiltager co2 udslippet med den økonomiske vækst, og tror næppe disse lande forståeligt nok vil give afkald på det på grund af klimaændringer, der skal nogle bedre teknologier på banen.

Bla har vi CSS forkortet fra carbon capture storage, som betyder man i stedet for og sende co2 ud i atmosfæren, bliver den opfanget og komprimeret hvor den går fra gas art til flydende væske, der så kan via rørledninger føres til et sted hvor det kan lageres i undergrunden, der typisk består af Sand, sandsten eller kalk hvor det mineralliseres og bliver til fks bessalt,

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/co2-kan-gemmes-i-undergrunden


Så der også Biogas som kan produktseres fra Husdyrgødning, affald fra fødevareindustrien, haveaffald og lign, bla kan det være en gevinst for landmændene der kan sælge sin gylle og tjene penge på den og spare arealer til og komme af med den og dermed bliver naturen mindre belastet og er co2 neutralt da co2´en optages af planterne igen fks kort og bliver lavet til svinefodre og andre produkter der giver nærring til dyr og planter.


http://energinet.dk/DA/GAS/biogas/Sider/Hvorfor-opgradering-af-biogas.aspx

Det kan både bruges til og produksere strøm og varmeSå der Biokul også kaldet Biochar, der har rigtig mange fordele, men desværre ikke har vundet stor plads i den grønne energidebat? den kan bruges til og lave strøm og varme men også laves om til koks der kan lagere co2, i artiklen hævdes det at hvis man for alvor gjorde brug af det ville vi kunne opsamle 8 milliarder tons co2 om 50 år og dermed få bragt co2 niveauet tilbage til førindustrielle niveau

http://www.information.dk/214658

jeg syntes som sådan vi burde gøre co2 til en energikilde vi kan gøre brug af frem for og gøre det til en fjende vi skal undgå, for der vil altid udledes co2 af naturen selv og af menneskelig aktivitet som agerbrug, landbrug, industri, og lign, dermed burde vi få vores levemåde til og indgå i naturens kredsløb så vi hverken øger eller sænker co2 indholdet nævneværdigt


indtil videre syntes jeg vi har kørt omstillings Politiken forkert vi bude i højre grad satse lige så meget på biobrændsel og kombinere det med sol og vindenergi.
Redigeret d. 08-08-2015 14:12
08-08-2015 17:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Efter min mening er den eneste CO2 frie energikilde,der kan afløse og erstatte de fossile brændsler i fremtiden,kerne-energi.

Vind,sol og biomasse vil kun spille en sekundær rolle i energiforsyningen.

En kernereaktor,som vil kunne komme på tale er den hurtige generations IV,såkaldte hurtige Brutreaktor.
Ud over strøm og varme kan denne reaktor også fremstille syntetisk brændstof,til erstatning for olie og benzin.
En Brutreaktor udnytter uran 100%,og efterlader kun meget lidt affald og risikerer ikke en kernenedsmeltning.
En Brutreaktor kan anvende allerede deponeret affald fra de igangværende kernekraftværker.
De almindelige fissionsreaktorer udnytter kun 1% af uran.

I den russiske by Jakterinburg i kraftværket Belojarsk,har man allerede en Brutreaktor BN-800 i drift.

På endnu længere sigt vil fusions-energi komme på tale.

I Danmark er ordet kerneenergi jo tabu,men efterhånden som de fossile brændsler bliver udfasede,vil energiforsyningen i verdens industrilande blive omstillet mere og mere til avanceret og sikker fissionsenergi.
Redigeret d. 08-08-2015 17:19
08-08-2015 18:34
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
@Kjeld Jul

I Danmark er ordet kerneenergi jo tabu,men efterhånden som de fossile brændsler bliver udfasede,vil energiforsyningen i verdens industrilande blive omstillet mere og mere til avanceret og sikker fissionsenergi.


Man skal bare gøre som dem i England hvor hele balladen jo startede:

'Beautiful' nuclear power stations can win over sceptics, says Energy Secretary Amber Rudd


http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/beautiful-nuclear-power-stations-can-win-over-sceptics-says-energy-secretary-amber-rudd-10301365.html

Personligt ville jeg dog foretrække, at det ikke blev i min baghave, men jeg er nu heller ikke så bekymret for den globale opvarmning i forhold til så mange andre!


Med venlig hilsen

Den Bekymrede
08-08-2015 19:08
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Tak for svarene vdr Kernekraft, har ikke taget den med i mit eget bud da jeg ikke kan forstille mig det kunne indføres i Danmark uanset hvor sikkert det er, der eksistere en form for angst overfor brugen af det kan som sådan godt følge folk, men vi er trods alt kommet noget længere på det punk?

Mener fks også man kan bruge Thorium frem for Uran der skulle være bedre og mindre radioaktiv?
dog er der to ulemper ved kernekraft, der kun begrænset mængder af Thorium og Uran og så har vi affald der vil være radioaktivt i mange år efter og skal opbevares sikkert indtil strålingen er nede på et sikkert niveau

Ser mig selv som Skeptiker og er en del skeptisk over for co2´s klimafølsomhed og frygter nu heller ikke en opvarmning som sådan
Men skal vi løse det her så må vi droppe ideen om sol vind og biomasse det dækker ikke behovet alene, så vi må tilbage til tegnebrættet og finde løsninger der kan konkurrere med Kul olie og gas som både er vedvarende og co2 neutral, fks Alge olie og Brint, det kan både bruges til transport og energisektoren, hvis vi virkelig ville kunne vi sagtens omstille os men det er som om vi har mere travlt med og snakke lave afgifter co2 kvoter, hvad gør virksomhederne? det flytter bare til lande som Kina og udleder ligeså meget co2, klimaet ligeglad med om det kommer Kina eller Danmark.

Giver Villum Christensen fra Liberal alliance ret, vi føre en klimadebat som om vi er på en øde ø.

God aften mvh.
Redigeret d. 08-08-2015 19:10
08-08-2015 19:55
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ christian-roskilde

Ad. ulemper ved kernekraft.
Thorium og uran forekomster rækker til flere tusinde år,uran findes også i havvand.
Brut-reaktoren udnytter brændslet så godt,at det radioaktive restmateriale kun har en halvveringstid på ca. 300 år.
08-08-2015 20:58
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kjeld Jul skrev:
@ christian-roskilde

Ad. ulemper ved kernekraft.
Thorium og uran forekomster rækker til flere tusinde år,uran findes også i havvand.
Brut-reaktoren udnytter brændslet så godt,at det radioaktive restmateriale kun har en halvveringstid på ca. 300 år.


Det var jeg ikke klar over, så kan man vel godt udelukke den del, hvis halveringstiden kan nedsættes til 300 år er det som sådan også fint, kunne det tænkes man kunne sænke den yderligere? kan godt jeg skriver noget volapyk men har ikke forstand på netop kernekraft eller så meget andet udover en del læsning/undersøgelse af emnet.

Men så der den sidste ulempe nemlig sikkerheden omkring det, vi er vel kommet noget længere siden Tjernobyl katastrofen i 1980erne, jeg mener at bla Thorium ikke har den samme risiko for det kan løbe løbsk med en nedsmeltning

http://videnskab.dk/teknologi/thorium-fremtidens-atomkraft

men så bliver problemet med og få folk med på ideen specielt herhjemme, jeg tror det bliver en langsom og besværlig proces.


mvh.
Redigeret d. 08-08-2015 20:59
08-08-2015 21:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ christian roskilde
En Brut reaktor er konstrueret således,at en kernenedsmeltning ikke kan forekomme.
Thorium kan ikke direkte anvendes i en reaktor,men bliver efter bestråling til uran 233,som kan anvendes som brændsel.
08-08-2015 22:24
Jakob
★★★★★
(9319)
­


@christian-roskilde


Kan du evt. uddybe, hvad du mener med overskriften:

Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?Når man læser efter ser det ud som om, at du enten ved næsten intet om det, eller det måske nærmere er noget helt andet, du søger og vil.
Kernekraft er hverken CO2 neutral eller vedvarende, og det er CO2 deponering heller ikke.­
Redigeret d. 08-08-2015 22:25
08-08-2015 22:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Jacob
Et kernekraftværk i drift er CO2 neutralt.
09-08-2015 12:24
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Jakob skrev:
­


@christian-roskilde


Kan du evt. uddybe, hvad du mener med overskriften:

Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?Når man læser efter ser det ud som om, at du enten ved næsten intet om det, eller det måske nærmere er noget helt andet, du søger og vil.
Kernekraft er hverken CO2 neutral eller vedvarende, og det er CO2 deponering heller ikke.­Hej Jacob, meningen med mit lange indlæg hvor jeg nok desværre har overformuleret mig

Men er hvad jeg mener vi burde gøre og hvorfor jeg syntes de ting vi satse på ikke er nok hvis vi skal nå vores mål om og blive fri af fossile brændsler i år 2050, så mener jeg ikke vind sol og biomasse er nok til og konkurrere med olie kul og gas, vi skal finde noget der er ligeså eller endnu mere effektivt og både co2 neutralt og vedvarende
Jeg ved ikke meget om det men ved hvad der er co2 neutralt og bedst kan betale sig.
er mest uenig i vi skal satse på El og brintbiler, det vil kræve en langsomlig udskiftning af bilparken, og være dyrt for den alm borger derfor mener jeg Alge biodiesel er det skal satse på, det vedvarende co2 neutralt, vi skal ikke prøve og undgå c02, det kan vi ikke, vi skal derimod prøve og få mennesket til og indgå i kulstofkredsløbet.

og tror ikke vi når det på den måde vi føre vores omstillingspolitik på, derfor ser jeg lagering af co2 i undergrunden som en genial ide indtil vi har fundet nogle alternativer, både css og kernekraft er co2 neutralt, kernekraft udleder kun vanddamp.

det som sådan bare min mening om emnet
09-08-2015 17:20
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Palle Miliam-

Ja,omkring Hinkley Point er bølgerne gået højt - i Danmark har den største del af befolkningen en skræk for kernekraft,som de associerer med en atombombe,takket være politisk skræmmeinformation i Danmark i 1970erne.
Som det fremgår,af mine indlæg,går jeg ind for kernekraft og nuklear brændsel når de fossile efterhånden skal erstattes af en anden tilsvarende tæt energiform.
Jeg er ikke bekymret for kernekraft ligeså lidt,som jeg er bekymret for AG-CO2 emission,som i modstrid med IPCCs computerberegninger,tilsyneladende kun har en klimasensitivitet på 1.2 til 1,6K ved en fordobling.
En lidt højere global temperatur vil også være at foretrække fremfor en temperatur sænkning og kold periode.
Der kan gå mange år inden de fossile brændsler skal erstattes fuldt ud og helt er blevet udfaset,for kul måske 200,for olie og gas måske 100 år.
Redigeret d. 09-08-2015 17:51
21-08-2015 19:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kernekraft er en CO2 neutral energikilde og kan betragtes som en vedvarende energikilde,da uran og thorium findes i næsten ubegrænsede mængder.
I Kina sidestilles kernekraft med vind-og solenergi.

En dansk gruppe Seaborg Technologies,der udvikler en helt ny og sikker reaktortype af typen generation IV ,har fået det blå stempel i en britisk rapport.
Gruppen består af fysikere,reaktor-ingeniører,kemikere og ingeniører.

http://ing.dk/artikel/dansk-thoriumprojekt-udvalgt-i-engelsk-undersoegelse-177993
Redigeret d. 21-08-2015 20:09
21-08-2015 21:35
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kjeld Jul skrev:
Efter min mening er den eneste CO2 frie energikilde,der kan afløse og erstatte de fossile brændsler i fremtiden,kerne-energi.


Kerne-energi er ikke CO2 neutralt! Faktisk er der store CO2 omkostninger ved udvinding og bearbejdning.

Man kan sikkert finde andre kilder en dem jeg lige fandt, her er en enkelt.
Now, 15.42 tons per GWh translates into 15.42 kg per megawatt-hour (MWh). For comparison, California's mixture of electricity sources, including nuclear, creates 328.4 kg of CO2 per MWh and Kansas tops out the nation at 889.5 kg per MWh. The lifecycle emissions of wind power are around 10 kg per MWh.


http://www.treehugger.com/clean-technology/ask-pablo-is-nuclear-power-really-carbon-neutral.html

Så er der CO2 footprint for deponering af affald. (Det er nok ikke så stort, men bør nok ikke afskrives)

Endeligt er der de miljømæssige konsekvenser ved Uran miner.
Uran minering giver nogle af jordens værste forureninger.
Man kan evt google på Uranium Mine tailings, og se nogle af dem.
http://www.worstpolluted.org/projects_reports/display/62


~thomas wernberg
22-08-2015 14:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
sg17a-

Der kommer ikke CO2 ud af et kernekraftværk i drift.

Det er rigtigt,at ved udvindingen af uran og thorium og tilvirkningen og berigelsen af det nukleare brændsel anv. der energi,som er baseret på forbrændingen af kulbrinter og som udleder CO2.

Vindmøller og solpaneler udleder heller ikke CO2.

Men i forbindelse med fremstillingen af generatorer til vindmøller samt til produktionen af solpaneler anv. der også fossil energi og der udledes CO2.
En vindmølles levetid er ca. 20 år,hvorefter de vitale dele af generator,gearkasse samt vingerne skal udskiftes,skrottes og bortskaffes,hele denne proces indebærer en CO2 udledning.
Vindkraft og solenergi kræver en backup fra et kraftværk,som uanset om det forbrænder olie,gas,kul eller biobrændsel udleder CO2.

Så det er meget vanskeligt at afgøre,hvilken energiform,kernekraft,vind,eller sol,der er årsag til den største CO2 udledning.

Hvad angår miljøskader er spørgsmålet det samme.hvor opstår de største miljøskader,ved brydning af uran og thorium eller ved ved udvindingen af neodym samt kobber,som bruges til fremstillingen af generatorer til vindmøller?

Det jeg er mest optaget af er ikke CO2 emissionen,- ( som tidligere nævnt i Klimadebat,tillægger jeg kun CO2 en beskeden klimasensitivitet) - men at vi i fremtiden får en sikker og bæredygtig energiproduktion i verden,som har den samme enrgitæthed som de fossile brændsler.

Er kernekraft en bæredygtig energikilde?
En overraskende beregning viser,at der er energi til en halv million år med verdens nuværende energiforbrug.
I beregningen udnyttes uran fra den kendte mængde havvand;medtages der at der hvert år tilføres uran og thorium til havet,er der energi til flere millioner år.
Der er 4,5 mia. tons uran opløst i verdenshavene.
Det er så længe,at kernekraft i praksis er "vedvarende energi".
Medregner man også forsyningssikkerheden er kernekraft mere vedvarende end sol og vind.

IPCC anbefaler nu også kernekraft.
Svaret på klimaudfordringerne er nu ikke alene vindmøller og solceller lyder det i et udkast til FN-rapport.
100 % grønne løsninger alene er ikke løsningen på de udfordringer,som verden står overfor- erogså kernekraft,skifergas og CO2 lagring er nødt til at spille en rolle,hvis klimamissionen skal have en realistisk chance for at lykkes.

Lagring af CO2,CCS,finder jeg er en alt for dyr metode,det kræver bygning af meget store og dyre anlæg,der skal bygges sammen med kraftværkerne.Og den energimængde,der kræves til de kemiske processer og til at pumpe CO2 ned i undergrunden,skønnes at øge energiforbruget med 40%.
Kernekraft er derfor både en billigere og mere effektiv måde at få elektricitet på end kul + CCS.
Redigeret d. 22-08-2015 14:29
08-10-2015 08:16
Jakob
★★★★★
(9319)
­
@christian-roskilde


Jeg talte med min brændemand for nylig, om selv at ombygge mit fastbrændselsfyr til noget bedre.
Men han siger, at det er blevet meget vanskeligt i dag, fordi alt skal typegodkendes, før det må anvendes.

Det er ligesom med vindmøller. Samtidigt med, at der er blevet et større behov for bedre løsninger, er det blevet vanskeligere for private at eksperimentere.

Mon ikke også det gælder for biochar, måske endda i særlig høj grad med særlig god grund..?


Og hvordan går det så med motivationen, når det, som var rigeligt vanskeligt i forvejen, er blevet tilføjet en ekstra bekostelig forhindringsbane bygget af dem, som burde have hjulpet med at bane vejen..?

Med vindmøllerne ved jeg ikke engang, om de er færdige med at bygge forhindringerne endnu. De har lavet så meget om i flere omgange, at jeg har opgivet at følge med i det og endnu mere at tilpasse mig det.

Hvad der skulle have været en kamp med naturlovene for at redde verden imod klimaforandringer, er ligeså meget blevet til en bekostelig kamp med skrivebordsfolk, og det er ikke noget for mig.
Jeg har heller ikke nogensomhelst lyst til at give en rød øre til de nisser, som lægger forhindringer ud. Jeg ser hellere, at de får deres afsked.

­
31-10-2016 12:12
Euro
★★★☆☆
(451)
Jeg er ikke sikker på at en enkelt kilde vil løse vores problemer, det er meget sandsynligt at der kommer mange på banen.

F.eks. er der denne alge lampe der laver electricitet (til egen lygte) vha fotosyntese og så spiser den CO2. Deres gadelampe skulle spise 1ton CO2 per år og leverer desuden et output af spirulina (en alge med proteinindhold der er højere en kød)

http://inhabitat.com/living-microalgae-lamp-absorbs-co2-from-the-air/

En gadelampe spiser samme mængde CO2 som 150-200 træer.

(burde jeg have postet det under "mirakler"?)

Lyder det ikke som en billig måde at nedsætte vor CO2 forurening?
11-11-2016 11:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kernekraft er af vital betydning for FNs Sustainable Development Goals,SDG.

I september 2015 vedtog FNs generalforsamling 17 mål for bæredygtig udvikling.I september i år holdt FNs Atomenergiagentur ,IAEA,sit generelle møde nr. 60.Her understregede formanden for World Nuclear Association,WNA,Agneta Rising,at kernekraft er vital for næsten alle FNs SDGer: nuklear teknik er vital i kampen mod sult og sygdom,og mangel på elektricitet har en dybt skadelig indflydelse på menneskers helbred og sundhed samt på miljøet.Kernekraft kan bringe sundhed og velstand til den 1,1 mia. mennesker,som indtil nu ikke har adgang til elektricitet.Hun påpegede at kernekraft spiller den største rolle ved " 2 graders scenariet".Andre lav CO2 energier skal gøre en masse,nogle skal vokse 70 gange,andre 200 gange og atter andre 700 gange.Kerneraft skal op med en faktor 2 eller 3,og det kan lade sig gøre.IAEAs vicedirektør,Mikhail Chudakov,nævner disse tre mål,hvor kernekraft er uomgængrlig : SDG 7,adgang til ren og økonomisk energi,SDG 9,industri,innovation og infrastruktur,og SDG 13,klima.Skal disse nås er kerneenergiens udvikling vital.Der er visse fremskridt:globalt er 60 reaktorer under bygning,i de sidste 12 måneder er 11 reaktorer kommet i drift,heraf 8 i Kina.

Nuv. produktion af CO2 frie energikilder i TWh:
solar 353 - 1,0%
vind 841 - 3,5%
nuklear 2577 - 10,7%
hydro 3946 - 16,4%

http://www.world-nuclear-news.org/EE-Nuclear-vital-to-Sustainable-Development-Goals-29091601.html
Deltag aktivt i debatten Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimareligionens 13 bud007-12-2019 05:33
Hvad er jeres holdning til Co2 neutrale flyrejser?025-03-2019 09:52
Nye hjemmesider kan blive CO2 neutrale209-07-2016 12:54
Conni, hvorfor gør du ikke nyrenoverede boliger fuldstændig energi-neutrale?2824-02-2009 12:52
Uudtømmelige energikilder til opvarmning af den danske boligmasse.826-12-2008 19:06
Artikler
CO2-neutral
NyhederDato
Verdens første CO2-neutrale by29-03-2010 08:47
Nu skal de olympiske lege være CO2-neutrale01-04-2009 09:01
København verdens første CO2-neutrale hovedstad18-03-2009 05:31
Verdens første CO2-neutrale land16-03-2009 09:28
COP15: 240 millioner kroner og CO2-neutrale fly27-08-2008 11:35
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik