Husk mig
▼ Indhold

Chagos Islands Sea level increase


Chagos Islands Sea level increase01-11-2014 15:31
kfl
★★★★★
(2167)
Chagos Islands Sea level increase
Chagos Islands hører man næsten ikke i diskussionen vandstandsstigningerne i verdenshavene, selv om disse øer ligger i samme område som Maldive Islands. Dette forsøger jeg at råde bod på ved dette indlæg.

Den største atol hedder Diego Garcia og er udlagt til en stor amerikansk sø- og luftbase. På denne ø findes der én tidvandsstation.

Jeg har følgende kilder til at undersøge vandstandsstigningerne, nemlig

1) Tidvandsstationene ved Diego Garcia
2) AVISO' trendmap

Resume
1. Vandstanden ved Diagio Garcia vokser ifølge tidevandsmålingerne med ca. 4.25+/-0.91 mm/år
2. Variationen i vandstanden skyldes i mindre grad Indian Ocean Dipole, der bidrager med udsving på +/- 13.5 cm
3. Vandstanden omkring Chagos Islands vokser med ca. 3.7 mm/år ifølge AVISO trend map.
4. Der sker en landhævning på ca. 0.5 mm/år.
5. Chagos Island blev ramt af en tsunami i 1983 med en vandstand på 1.5 m og en tsunamien i 2004 med en vandstand på 0.45 meter, men kun med begrænsede skader.

De engelske myndigheder har afvist, at den oprindelige befolkning, der blev flyttet i forbindelse med at øen blev omdannet til en amerikansk sø og luftbase, kan flytte tilbage på grund af faren for oversvømmelser pga. den globale vandstandsstigning. Man har talt om indtil 12 mm/år. Se Dr Charles Sheppard Chagos Conservation Management Plan . Dette er imidlertid blevet imødegået Richard P Dunne, Phillip Worthworth : Contemporary Sea Level in the Chagos Archipelago and Central Indian Ocean . Jeg kan verificere flere af de resultater, der er nævnt i denne anden artikel.

De engelske myndigheder har desuden besluttet at oprette en stort naturreservat omkring Chagos Islands for at hindre den oprindelig befolk at vende tilbage. Dette fremgår af Wikileak-dokumenterne WikiLeaks CableGate disclosures (2010).

De engelske myndigheder har altså både trukket klimakortet og naturfredningskortet for at hindre den oprindelige befolkning i at flytte tilbage til øerne og for at beskytte den amerikanske sø- og luftbase.

Se endvidere The Chagos Achipelago Science.

Analyse af tidevand fra Diego Garcia
Diego Garcia's har GLOSS nr. 26 og tidevandstationen har koordinaterne (7.2900S,72.3933E).

Data hentes fra to kilder, nemlig:

University of Hawaii Sea Level Center 1988-1999 .
GLOSS database - University of Hawaii Sea Level Center. 2003-2014 .

Der er en del et huller i data og desuden er der forskel i datum på ca. 112.4 mm. Der er korrigeret for dette i en følgende analyse.

Følgende graf viser en resume af min analyse:


Der er anvendte en model sammensat af et lag mellem tidevand og Dipole Mode Index (DMI) på 2 måneder, cykler på 4, 12, 18, 30 og 36 måneder samt en lineær trend efter år og efter DMI. Modellen kan forklare 62% af den samlede variation.

Trenden efter å er beregnet til 4.25 +/- 0.91 mm/år. Trenden efter DMI er beregnet til 89 +/-27 mm.

At trenden efter DMI er på 89 mm betyder, at hvis DMI ændres med én enhed vil vandstanden vokse med 89 mm. Med en variation på DMI på ca. 1.5 vil denne trend betyder, at bidrage fra DMI til variationen i vandstanden er på ca. 89*1.5/10 = 13.5 cm. Dette skal sammenlignes med variationen den månedlige middeltidevand på ca. 48 cm og det daglige tidevand på 200 cm. Dette betyder, at DMI påvirker variationen tidevanden, men i forhold til den øvrige variation er den af mindre betydning.

Analyse af vandstand omkring Chagos Islands ud fra AVISO
På basis af AVISO trend map, der er baseret på den årlige vandstandsstigning med en inddeling på 1/3° Mercator projektionen, har jeg beregnet vandstandsstigningerne i havet omkring Chagos Island,der er giver ved koordinaterne (9S-4S, 70E-74E). Af følgende landkort kan man se vandstandsstigninger for de enkelte koordinater og et tilhørende histogram med farvekoder:Det fremgår af denne graf, at den samlede trend er på 3.7 mm/år. Den største trend finder vi den sydøstlige del af og den mindste trend i den nordvestlige del af det betragtede havområde.

IfølgeNOAA/NESDIS/START vokser vandstanden i Det Indiske Ocean med 3.5 +/-0.4 mm/år.

Kan Tsunamier identificere i tidevandsdata?
Der er registreret 4 tsunamier ved Chagos Island i perioden 1983 -2010, nemlig følgende:

30.november 1983, højde 1.5 meter, jordskælv M7.7 vest for Diego Garcia
26. december 2004,højde 0.45 meter, jordskælv M9.1, Sumatra
12. september 2007,højde 0.05 meter, jordskælv M8.4 Sumatra
25.oktober 2010,højde 0.07 meter, jordskælv M7.8 Sumatra

Se 4 Tsunamier ved Diego Garcia. Rejsetiden for de 3 tsunamier, der var induceret af jordskælv ved Sumatra, er ca. 4 timer.

Højden er beregnet som

Højden af en tsunami = 0.5*(maksimal vandstand- normal tidevand).

Jeg har kun tidevandsdata fra de sidste 3 jordskælv og det er kun jordskælvet den 26.12.2004, der kan aflæses af de tidevandsdata, som jeg har adgang til jf. følgende grafer, hvor det røde punkt viser en afvigelse på ca. 33 cm, altså noget mindre ned den officielle måling.

Er tsunamier et problem for Chagos Islands?
Ud fra de 4 kendte tsunamier ser det ikke ud til at være et alvorligt problem. Dette understøttes af, at der et stort antal amerikanske bombefly, brændstoftanke og bygninger på luftbasen - bruge Google Earth og søg på Diego Garcia – uden, at der er bygget diger. Med al det hardware, der findes på basen, kan det blive overordentlig dyrt med en tsunami på 10 - 20 meters højde. Derfor må amerikanerne have vurderet størrelsen af en worst case tsunami og komme frem til, at tsunamier ikke er et problem for Chagos Islands.

Ifølge Wikipedia:Diego Garcia er der minimal risiko for alvorlige tsunamier:

The island was protected to a large degree by its favourable ocean topography. About 80 km (50 mi) east of the atoll lies the 650 km (400-mile) long Chagos Trench, an underwater canyon plunging more than 4,900 m (16,000 ft). The depth of the trench and its grade to the atoll's slope and shelf shore makes it more difficult for substantial tsunami waves to build before passing the atoll from the east. In addition, near shore coral reefs and an algal platform may have dissipated much of the waves' impact


Cycloner
Ifølge Wikipedia er der minimal risiko for tropiske cycloner pga. beliggenheden tæt ved ækvator:

Diego Garcia is at minimum risk from tropical cyclones due to its proximity to the equator where the coriolis parameter required to organize circulation of the upper atmosphere is minimal. Low-intensity storms have hit the island, including in 1901, which blew over 1,500 coconut trees,[83] on September 16, 1944[84] which caused the wreck of a Royal Air Force PBY Catalina, September 1990 which demolished the tent city then being constructed for United States Air Force bomber crews during Operation Desert Storm,[37] and on July 22, 2007, when winds exceeded 60 knots (110 km/h) and over 250 millimetres (9.8 in) of rain fell in 24 hours.[37]


Harmoniske konstanter vedr. tidevandet for Diego Garcie
Følgende graf viser nogle af de harmoniske tidevandskonstanter, hvoraf M2 er den største. På grund af månecyklen 18.61 år sker der en modulation af bl.a. M2 over en periode på 18.61 år således, at den kan variere med +/- 3.7% afhængig af breddegradenNavne på de harmoniske konstanter:
M2 - Principal lunar semidiurnal constituent
S2 - Principal solar semidiurnal constituent
N2 - Larger lunar elliptic semidiurnal constituent
K2 - Lunisolar semidiurnal constituent
O1 - Lunar diurnal constituent
SA - Solar annual constituent
K1 - Lunar diurnal constituent
L2 - Smaller lunar elliptic semidiurnal constituent
NU2 - Larger lunar evectional constituent
MF - Lunisolar fortnightly constituent

Jeg har foretaget beregningerne uden hjælp fra de mange programpakker, der findes på nettet, men udelukkende benyttet egne programmer. Her kan du finde officielle tal vedr. de harmoniske tidevandskonstanter fra BODC: & WOCE: Tidal Constants from 'Delayed-Mode' Sea Level DAC Data , idet Diego Garcia har GLOSS nr 26.

BODC står for "British Oceanographic Data Center" og WOCE står for "World Ocean Circulation Experiment".

Amplituden på M2, S2 og N2 har jeg beregnet til ca. 49.7, 28.7 og 8.9 cm henholdsvis mod BODC & WOCE's værdier på 49.1, 28.5 og 8.9 cm henholdsvis.

Konklusion
Hverken den generelle vandstandsstigning, tsunamier eller tropiske cykloner ser ud til at ville volde problemer i den nærmeste fremtid. På 100 års sigt kan der måske opstå en større risiko for oversvømmelser nogle steder på grund af den generelle vandstandsstigning.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 01-11-2014 15:38
Deltag aktivt i debatten Chagos Islands Sea level increase:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the Solomon Islands015-05-2016 22:49
Chagos Laccadive Ridge - jordskælv og tsunamier014-10-2014 18:08
Artikler
Klimaet i Island
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik