Husk mig
▼ Indhold

Chagos Laccadive Ridge - jordskælv og tsunamier


Chagos Laccadive Ridge - jordskælv og tsunamier14-10-2014 18:08
kfl
★★★★★
(2167)
Chagos Laccadive Ridge - jordskælv og tsunamier
Chagos Laccadive Ridge er en undersøisk bjergkæde sydvest for Indien i området 14N-9S og 70W-75W. Placeringen i Det Indiske Ocean kan ses herPå denne bjergekæder ligger øgrupperne Laccadive Islands, Maldive Islands og Chagos Islands .

Der er tale om en bjergkæde med en begrænset seismisk aktivitet, der primært findes den sydlige del. Der kendes kun ganske få jordskælv fra perioden 1900-2014. Klima og økologi ligner meget hinanden og der er få tyfoner, der rammer disse øgrupper. Der er en risiko ved tsunamier fra store jordskælv i de to store brudzoner vest for og øst for denne bjergkæde.

Politisk adskiller de tre øgrupper sig fra hinanden. Laccadive Islands er et Indisk Distrikt med en overvejende muslimsk befolkning. Maldive Islands er en selvstændig ustabilt republik. Chagos Islands et britisk område, men udlejet til USA. På øerne er der en stor militær luftbase med 5000 militærpersoner og hvor den oprindelige befolkning blev flyttet til Seychellerne og Mauritius mod befolkningens vilje i perioden 1967-1973.

Der foregår en juridisk kamp mellem den engelske regering og de tidligere beboere om at flytte tilbage til Chagos Islands. I denne kamp har den engelske regering trukket klimakortet, idet man hævder, at det er for risikabelt at flytte tilbage til øerne på grund at store vandstandsstigninger - helt op til 1.2 cm pr år -uden at nævne, at dette i så fald også vil være risikabelt at bibeholde en stor luftbase på øerne. Imidlertid er der nogle klimaforskere, der er blevet så indigneret over, at den engelske regering spiller klimakortet, at de har undersøgt vandstandsstigninger ved Chagos Islands, som f.eks. herDunne, Barbosa, Woodworth: Contempory sea level in The Chagos Archipelagi , central Indian Ocean.. Der kan læses mere om konflikten på The Chagos Archipelago Science.

Hvorfor denne interesse for dette område? Interessen stammer fra den heftige debat om Maldiverne, der er et ikon for debatten om den globale opvarmning/vandstandsstigningerne. Det er umiddelbart at forstå og formidle, selv om det måske ikke er korrekt, at Maldiverne står over for en umiddelbar oversvømmelse. I denne sammenhæng har man helt glemt de to andre øgrupper i områder. Det er det jeg forsøger at råde bod på her med dette indlæg, samtidig med at jeg har brug for at kunne linke til dette emne i forbindelse med at undersøge både luftfugtighed, nedbør, temperatur, tidevand og vandstand ved de omtalte øgrupper på er senere tidspunkt.

Man kan ikke forudsige hvornår jordskælv eller tsunamier indtræffer, men man har en god ide om hvor de kan indtræffe, nemlig langs brudlinjer mellem de tektoniske plader.

Der er en masse naturvidenskab, men også en masse politik i debatten om Maldiverne. Det er dog intet, at regne for den debat, der kunne være om Chagos Islands, hvis ellers offentligheden havde kendskab til denne øgruppe og de politiske forhold.

Jeg har brugt bl.a. USGS earthequake search og NOAA/WDS Global Historical Tsunami Database som kilder.

Jeg vil i det følgende forsøge at belyse de seismiske forhold for dette område, men ganske kort gælder:


Det Indiske Ocean
1. Der forventes ca. 1 stor tsunami pr 100 år
2. Ses bort fra 2004 er der mellem 0 og 100 tsunamier pr år.
3. I 2004 var der ca. 1300 tsunamier
4. Den maksimale vandstand ved en tsunami er på ca. 50 meter.

Den maksimale vandstand ved en tsunami world wide er tæt på 500 meter og indtraf i 1958 ved Lituya Bay, Alaska i forbindelse med et stort klippeskred.

Den maksimale vandstand ved en tsunami i Det Indisk Ocean er på 50.9 meter i forbindelse med 2004-12-26 jordskælvet ved Banda Aceh, Indonesien.

Chagos Laccadive Ridge
1. Der forventes ca. 2.2 jordskælv pr. år, primært i den sydlige region
2. Hvis man ser bort fra 2004, er der ca. 4 tsunamier pr. år
3. I 2004 observeredes ca. 170 tsunamier
4. Den maksimal vandstand ved en tsunami er hidtil målt til ca. 4.43 meter ved Maldiverne.

Sammenfattende er der en risiko ved jordskælv med tilhørende tsunamier i Det Indiske Ocean, som ikke kan ignoreres heller ikke ved Chagos Laccadive Ridge.

Det er muligt, at opleve langt værre jordskælv end jordskælvet den 26-12-2004 og en langt værre tsunami end den der var resultatet af dette jordskælv.


Seismisk Aktivitet i Det Indiske Ocean
I perioden 1993 til 2014 er der observeret 35 jordskælv på M7 eller mere i Det Indiske Ocean, som det fremgår af følgende graf:Kun en del af disse jordskælv fremprovokerer store tsunamier, som f.eks. jordskælvet ved Sumatra i 2004.

Forudsætningen for at et jordskælv kan forårsage en tsunami er, at jordskælvets styrke er på mindst M7 ifølge Richterskalaen. Geologer forventer , at der er ca. 10 store tsunamier pr. 100 år. Således at 76% rammer Stillehavet, 10% Middelhavet, 11% Atlanterhavet og kun 3% rammer Det Indiske Ocean. Dette kan ses af følgende lagkagediagram:Dette betyder, at man forventer 1 tsunami pr. 100 år i Det Indiske Ocean eller svarende til 0.01 pr år. Sandsynlighedsfordelingen for antal tsunamier i Det Indisk Ocean i løbet af 100 år på basis af Poisson-fordelingen med parameteren 1 fremgår af følgende graf:I løbet af 100 år, kan man altså under ovenstående forudsætning, forvente at observere 1 eller flere alvorlige tsunamier med en sandsynlighed på ca. 66%. Flere end 6 alvorlige tsunamier har kun en sandsynlighed på 0.0366 %, men til gengæld vil det være en katastrofe for de omgivende lande. Man kan dårlig få genopbygget et tsunamiramt område før de igen bliver ødelagt.

I perioden 1973-2014 er der indtruffet 35 jordskælv med styrken M7 eller derover i Det Indiske Ocean. Dette svarer til ca. 85 jordskælv pr 100 år. Med 1 alvorlig tsunami pr 100 år vil ca. 1.2% af alle jordskælv på M7 eller mere forårsage en alvorlig tsunami.

NOAA har indsamlet data vedr. alle kendte tsunamier over hele jorden. I alt har de indsamlet data vedr. ca. 25,000 tsunamier. Et jordskælv kan igangsætte flere tsunamier.

Følgende graf viser de 2000 tsunamier, der har været i Det indiske Ocean siden 1757:

.

Den maksimale vandstand man har målt i forbindelse med en tsunami i Det Indisk Ocean er på ca. 50 meter i forbindelse med 2004 jordskælvet ved Sumatra.

Seismisk aktivitet ved Chagos Laccidive Ridge
Fordelingen af jordskælv i området omkring Chagos Laccadive Ridge fremgår af følgende grafI 1983 forekom der en jordskælvsværm på 70 jordskælv, hvoraf det største var på M7.7. Dette kan ses af følgende graf:Renses for denne sværm, er middelventetiden på i 2.2 måneder svarende til 5.4 jordskælv pr år.

De 3 største jordskælv i perioden 1973-2014 er:

M7.7,1983-11-30 Chagos Archipelago Region
M6.2,1983-12-03 Chagos Archipelago Region
M6.0,1984-09-19 Chagos Archipelago Region

Der har i alt været registreret 188 tsunamier i perioden 1983-2012, hvor jordskælvet ved Sumatra i 2004 er ansvarlig for 170. Den maksimal vandstand blevet målt til 4.43 meter ved Maldiverne:Det er påfaldende, at der er langt flere tsunamier ved Maldive Islands end ved Chagos Islands og Laccadive Islands. Laccadive Islands, Maldive Islands og Chagos Island har en udstrækning i nord-syd retningen på ca. 240 km , 1200 km og 500 km henholdsvis og antal øer er på henholdsvis ca. 15, 1200 og 60. Det er derfor åbenbart, at der bør være flere tsunamier på Maldive Island end på de to øvrige øgrupper – alt andet lige, men der kan også ligge en forklaring i forskelle i øgruppernes geologi. Maldive Islands i et forholdsvis fladvandsområde og atollerne danner to parallelle rækker, medens Laccadive Islands og Chagos Islands ligger ud til meget dybt vand og atollerne ligger spred. For Laccadive Islands kan der også være tale om en læ virkning fra den indiske halvø. Det er mit forsøg på at finde en forklaring.

Definition af den maksimale vandstand ved en tsunami:


Maximum Water Height:
The maximum water height above sea level in meters for this event. If the type of measurement of the runup was a:
*Tide Gauge - half of the maximum height (minus the normal tide)of a tsunami wave recorded at the coast by a tide gauge.
*Deep Ocean Gauge - half of the maximum height (minus the normal tide) of a tsunami wave recorded in the open ocean by a seafloor bottom pressure recording system.
*Runup Height - the maximum elevation the wave reaches at the maximum inundation.
Der er sikkert en del der kan tilføjes eller skrives på en anden måde. Derfor modtages bemærkninger gerne.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 14-10-2014 18:17
Deltag aktivt i debatten Chagos Laccadive Ridge - jordskælv og tsunamier:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
GW => Flere og kraftigere jordskælv.?506-04-2024 23:53
Jordskælv3213-11-2015 17:34
Hvad er det største tænkelige jordskælv?622-12-2014 15:24
Chagos Islands Sea level increase001-11-2014 15:31
Island Jordskælv329-08-2014 16:43
NyhederDato
Opvarmningen kan skabe jordskælv og tsunamier07-09-2009 09:37
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik