Husk mig
▼ Indhold

CO2-debatten i nyt perspektiv


CO2-debatten i nyt perspektiv04-08-2011 23:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den globale opvarmning er et globalt problem. I det globale perspektiv, som et sådant problem skal ses, er der derimod mange langt større om mere alvorlige problemer, som der skal tages hensyn til.

De problemer der her tænkes på er bl.a. problemerne med befolkningstilvæksten, med sult og underernæring, med sygdomme af den ene eller anden slags, problemet med den atomare trussel, kriminalitet (herunder ikke mindst den organiserede kriminalitet, krig og undertrykkelse samt meget mere.

Det er altid vanskeligt at sammenligne problemer af vidt forskellig karakter med hinanden. Det man kan gøre er således, at sammenligne hvor mange menneskelig disse problemer hver i sær koster. Gør man det, er resultatet klart. De her nævnte problemer er således noget, der virkeligt koster menneskeliv. Problemet med CO2-udledningen og den heraf eventuelle globale opvarmning koster derimod ikke nogle menneskelig af betydning, så langt det er muligt at skue ind i fremtiden. CO2 er jo ikke et giftstof. CO2 omgives vi jo også af hele tiden.

Set i det lys, er det meget uklogt at bruge mange penge på at bekæmpe er problem af en relativt set begrænset størrelse. Penge kan som bekendt kun bruges en gang. Det er derfor vigtigt, at de tilstedeværende resurser bruges optimalt. Det gøres de ikke ved at bruge mange penge at bekæmpe CO2-udledningen.

Samtidigt skal det her bemærkes, at bekæmpelsen af CO2-udledningen er ekstremt bekosteligt. Hvor dyrt det er at bekæmpe CO2-udledningen er nærmest umuligt at beregne og beskrive. Bare i Danmark bruges der rigtigt mange penge på bekæmpelsen af CO2-udleningen, også er reduktionen i vores CO2-udledningen ind til videre kun marginal.

Yderligere skal det bemærkes, at et evt. varmere klima har mange fordele. En længere vækstsæson vil f.eks. give støre høstudbytter i landbruget. Eksempelvis giver majs et støre høstudbytte en de traditionelle kornafgrøder. Det er også derfor at majsarealet her i landet er blevet kraftigt udvidet inden for de seneste år.

Tilsvarende vil en varmere sommer også være til stor gavn for turisterhvervet. Tænk blot på, hvor mange penge folk her i landet hvert år bruger på at tage på ferie et sted, hvor man kan være sikker på solskin og varmt sommervejr.

Tilsvarende vil et varmere klima formentligt også bevirke et fugtigere klima globalt set. Et fugtigere klima vil tilsvarende bevirke langt bedre dyrkningsmuligheder på de nedbørsfattige steder på kloden. Hvis dette sker, vil dette virkeligt være med til at forøge høstudbytterne i landbruget globalt set. En sådan udvikling vil således have en meget positiv indvirkning for sultproblemerne i den fattige verden.

Man kan endda rejse spørgsmålet, om fordelene ved et varmere klima kan opveje ulemperne ved et varmere klima? Dette er dog et vanskeligt spørgsmål at besvare. Der er derimod ingen tvivl om, at et varmere klima vil medføre både fordele og ulemper.

Det man kan således sige, at forandringer er til gavn for nogle, og til ulempe for andre. Dette gælde også de forandringer, der bliver følgen af et eventuelt varmere klima.

Afslutningsvis vil jeg henstille til, at man bevarer det kølig overblik, og ikke lader engagementet løbe af med sig. Det er således mere end uklogt, at bruge mange penge på et mere eller mindre uvæsentligt problem.

Med venlig hilsen
Jørgen Petersen
05-08-2011 09:25
Kosmos
★★★★★
(5374)
Afslutningsvis vil jeg henstille til, at man bevarer det kølig overblik, og ikke lader engagementet løbe af med sig. Det er således mere end uklogt, at bruge mange penge på et mere eller mindre uvæsentligt problem

- jeg er generelt enig i det skrevne; men der er vist ikke meget 'nyt' deri(?) Er det ikke i hovedsagen et resumé af de synspunkter, som Bjørn Lomborg/Copenhagen Consensus har formuleret i årevis?
05-08-2011 19:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det nye er, at jeg ser på de positive aspekter af den globale opvarmning. Jeg går endda så vidt, at jeg rejse spøgsmålet, om de positive aspekter af den globale opvarmning kan ophæve de negative? Bjørn Lomborg anser konsekvent den globale opvarming som et problem. Ikke så stort et problem som så mange andre problemer, men dog et problem.

Jørgen Petersen
Deltag aktivt i debatten CO2-debatten i nyt perspektiv:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik