Husk mig
▼ Indhold

CO2 fra træ og træpiller


CO2 fra træ og træpiller02-01-2011 20:52
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Branner

[Dette indlæg og de følgende 15 svar er flyttet fra en anden tråd]

CONCIDO påstår i en pressemeddelelse 7. november 2010 at hver dansker udleder ca. 19 tons CO2 om året.Er du sikker på at dine CO2 grafer er rigtigt opdateret... eller har for(mao)Lidegaard bare fået COP 16 feber ?
Redigeret af branner d. 15-03-2013 21:41
02-01-2011 22:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Glar

CONCIDO og formanden har givet indregnet den tiltagende co2 udledning fra DONG's seneste tiltag for netop at øge udledningen af co2, ved at erstatte den co2-neutrale halm og kul med den stærkt co2-belastende træpille fra Canada .

Jeg mener da så bestemt at huske at at omtalte forening var meget begejstret for denne forøgelse af co2-udledningen da Dong bekendtgjorde dette, og som man måske har inddraget i sine forudsigelser og herved er kommet frem til de 19 ton.

DONG udfaser nu kul og halm til fordel for træ på de københavnske værker og som løbende sker på de øvrige værker i landet.

Det træ man opkøber i Russland og Canada er overvejende afskovninger hvor den fjernede vedmasse minimum er 150 år om at optage den co2 som omsætte i de Københavnske kraftværker på få minutter, og dermed neutraliserer co2udledningen.

1 ton stenkul indenholder 26 Gj/ton energi. 1 ton kul afgiver 2,4 ton co2.

1 m3 træ indholder og afgiver ca 1 ton co2 ved afbrænding. 1 m3 træ vejer 500 kg (mærkeligt nok vejer alt tørt træ det samme), 2 m3 træ vejer altså 1 ton og afgiver 2 ton co2. Kilde http://www.folkecenter.net/dk/dokumentation/trae/

Men 1 ton træ indeholder kun 17,5 Gj energi, da er udledningen 2,95 ton co2 for den samme energi som er i stenkul.

Men! træet skal jo fældes i Canada, det skal tørres, og presses i piller og ikke mindst transporteres til Danmark. Skal vi antage 25 % øget co2 udledning omkring denne proces.

Under de forudsætninger er den samlede co2-udledning 3,75 ton co2 for den energi som er i 1 ton stenkul når den samme energi skal komme fra træ som afbrændes. Og 1 ton stenkul afgav 2,4 ton co2. Eller minimum 75 år før vedmassen i de Canadiske skove bare har neutraliceret den forøget udledning af co2 i forhold til kul.

Hertil skal så lægges den forøgede co2-udledningen når den co2-neutrale halm udfases til fordel for træpillen.

Men alt dette forudsætter jo at træerne genplantes i Canada, som man vist ikke har for vane på disse kanter, og hvis dette er tilfældet er co2-udledningen i København markant og ekstrem!
Redigeret d. 02-01-2011 23:07
02-01-2011 23:11
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Ja....så forstår jeg det bedre
02-01-2011 23:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! Det er jo til at tage og føle på!

Hvordan Dong i praksis udfaser kul til fordel for træpiller er svært at sige! Men det er med garanti noget med enorme mængder træ, hvor træet næsten inden strøm yder, eller enorme mængder som skal indfyres i sommerhalvåret for at yde den nødvendige strøm på anlæg som er maltrakteret for næsten ikke at yde strøm i vinterhalvåret hvor det stort set er umulig at afsætte strøm til el-nettet for fjernvarmeværker som skal bruge spildvarmen.

I praksis taler vi nok nærmere om en tredobling af co2udledningen i forhold til halm og kul som er mange år om at neutraliseres og da særlig når fjernvarmenettet udbygges som det nu sker i københavn som virker mod mere og mere brændsler (træpiller) for den producerede strøm.

Jeg sad lige den anden dag og så inde på http://www.rolls-royce.com/energy/energy_products/gas_turbines/trent_60/ og så hvad den nye Roll-Royce trent 60 gasturbine kan omsættes naturgas til: hele 42 % el-effekt.

Jeg vil ikke blive overrasket om man kunne komme på 65 % el-virkning i et Combicycle anlæg hvor dampanlæg udnytter den varme røggas til el-produktion som bla Skærbækværket hvis anlægget kunne kører kondenserende drift og ikke skulle yde fjernvarme.

I dag er Skærbækværket så maltrakteret at det yder 37 % el fordi det skla yde fjernvarme.

H C Ørsted 18 % el af 2,7 Twh/år Gas Ps der skal godt nok lægges noget træ ned i Canada/Rusland for at erstatte det vanvid!

Hvis det danske samfund ønskede en udfasning af fossilenergi af den ene eller anden grund: Co2-forskrækkelse eller forsyningsikkerhed, er mulighederne i den grad tilstede. Vattenfall er lige lykkedes med at opnå kedeltemperaturer fra Halm på hele 550 c' se http://www.vattenfall.dk/da/fynsvarket.htm
Redigeret d. 02-01-2011 23:50
03-01-2011 00:25
kblood
★★★☆☆
(429)
Vent lidt... 1 ton træ afgiver 2 ton Co2? Er det noget med en kemisk reaktion der sker når at det brændes at det samles med noget i luften og kommer til at veje mere?

Jeg har egentlig ikke tænkt over, hvordan måler man Co2 i ton? Skal det ned på dets frysepunkt eller hvordan?

Jeg må have misforstået mere end en ting med alt det. Et ton Co2 og et ton træ har vel ikke den samme fysiske vægt?
03-01-2011 00:56
Kosmos
★★★★★
(5374)
Jeg har egentlig ikke tænkt over, hvordan måler man Co2 i ton? Skal det ned på dets frysepunkt eller hvordan?

- det er faktisk uden betydning!: Kulstof (C) har 'atomvægt' 12 (dvs. at ét kulstofatom har samme masse som 12 brintatomer), ilt (O) har atomvægt 16; 'molekylvægten' for CO2 bliver da = 12 + 2 * 16 = 44, således at der for hver 12 gram forbrændt kulstof dannes 44 gram CO2.
(Når 1 ton træ 'kun' afgiver 2 ton CO2 (hvis det tal er korrekt?) - og ikke 44/12 ton - skyldes det naturligvis, at træet består af andet end kulstof).

Et ton Co2 og et ton træ har vel ikke den samme fysiske vægt?

- nej da, men ilten kommer jo fra luften - ikke fra træet!
03-01-2011 09:45
Kosmos
★★★★★
(5374)
Et ton Co2 og et ton træ har vel ikke den samme fysiske vægt?


- nej da, men ilten kommer jo fra luften - ikke fra træet!

- hovsa!: Der fik du mig lokket i gyngen {det var jo også blevet lidt småsent!
}

Så jeg iler med at erklære, at et ton af det ene har naturligvis samme (fysiske?) vægt som et ton af hvadsomhelst andet!

Men dette ændrer intet ved, at hovedparten af CO2ens masse udgøres af ilt, som stammer fra luften, ikke fra træet!

Og skulle dén ged vist være (morgen)barberet!?
03-01-2011 13:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kosmos

Jeg kan ikke umiddelbart finde anden co2 udledning fra træ end linket fra http://www.folkecenter.net/dk/dokumentation/trae/

her udledningen fra fossile enenergikilder se http://ibrkat.dgc.dk/Gasdata-omregningstabeller/Braendvaerdier_og_CO2-indhold.htm

ud fra dette må 1 ton kraftværkskul afgive 2,4 ton co2.
03-01-2011 14:13
Kosmos
★★★★★
(5374)
ud fra dette må 1 ton kraftværkskul afgive 2,4 ton co2

- det lyder 'af lidt', synes jeg umiddelbart!?: 1 ton kul(stof) 'burde' afgive 44/12 ~3,67 ton CO2. Selvfølgelig er der andet end kulstof i 'kraftværkskul' - det bliver vel så til aske(?) Ved du, hvor megen aske 1 ton kraftværkskul 'producerer'?
03-01-2011 14:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Aske det er i småtingsafdelingen 1 - 2 %.

Ja! Der er andre ting i kul end lige kulstof, bla svovl og andre kedelige ting.

Der er givet andre ting og ting som ikke kan brænde i stenkul, måske sten og sand (som jo så må ende i asken).
Redigeret d. 03-01-2011 15:15
RE: CO2 udledning fra forskelige brændsler.03-01-2011 18:01
SUSSI
☆☆☆☆☆
(12)
Hvor meget CO2 1 ton kul udleder ved forbrænding, afhænger af kullets indhold af aske, vand, svovl, brint m.m.
Vand og aske sænker netto brændværdien.
Bl. a. svovl og brint øger brændværdien uden at producere CO2.
Svovl danner gasarten SO2 ved forbrændingen.
Hvis der ønskes en sammenligning af CO2 udledning mellem forskellige brændsler, bør det udtrykkes som CO2/ Kcal (net)
SO2 renses ud af røgen inden udledning, hvorved der produceres gips.
Gipsen anvendes typisk til fremstilling af gipsplader og i cementindustrien.
Udskiftning af kul med biomasse, betyder i øvrigt, at flyveasken ikke kan anvendes i cementindustrien, som hidtil, idet alkaliindholdet bliver for højt. Den skal deponeres, hvilket er mega dyrt.
03-01-2011 18:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@sussi

Har du et bud på hvor meget co2 1 mwh energi fra træ udleder når det afbrændes.
03-01-2011 21:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
ud fra dette må 1 ton kraftværkskul afgive 2,4 ton co2

- det lyder 'af lidt', synes jeg umiddelbart!?: 1 ton kul(stof) 'burde' afgive 44/12 ~3,67 ton CO2. Selvfølgelig er der andet end kulstof i 'kraftværkskul' - det bliver vel så til aske(?) Ved du, hvor megen aske 1 ton kraftværkskul 'producerer'?


Gælder det også for 1 ton kul(stof) lagret i træ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-01-2011 22:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kosmos

Se http://www.vattenfall.dk/da/file/Fynsvarket_gront_regnskab_2009_7840996.pdf

Jeg havde lige glemt den flyveakse som ender i cement eller gips: Aske ender i røggen fra afbrændingen som flyeakse og ikke kun bundasken.

Ialt har fynsværket brugt 841.000 ton kul som afgav 6.500 ton aske fra afbrændingen, men hele 105.000 ton som flyveaske (som fanges og bliver til gips mm)

Altså 13 % (vægt) som aske!
Redigeret d. 03-01-2011 22:24
03-01-2011 22:19
SUSSI
☆☆☆☆☆
(12)
Brændværdi træpiller ca 4300 kcal/kg.
C - indhold ca. 50 %. 1 mwh svarer til forbrænding af ca. 200 kg træ, der indeholder ca. 100 kg C ~ 367 kg CO2.
03-01-2011 22:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
4300 kcal/kg ~ 18 Gj/ton

1 ton kul indholder 26,5 Gj/ton

Der skal afbrændes 1,47 ton træ for at afsætte den samme energi som i 1 ton kul, som afgiver 2,7 ton co2.

Ovenstående beregning se Link : 2,95 ton.

Men altså stadig en betydelig forøgelse af co2 udledningen i København ved at udfase kul og særlig når man udfaser det co2-neutrale halm til fordel for den co2 belastende træpille.
Redigeret d. 03-01-2011 22:37
Deltag aktivt i debatten CO2 fra træ og træpiller:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Brænder du træ?1406-11-2011 21:10
Artikler
Træ - en ressource
NyhederDato
Dansk virksomhed skal udvinde biobenzin af træ09-12-2009 05:58
Førende forsker: Drop kul og fyr i stedet med træ17-09-2008 11:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik