Husk mig
▼ Indhold

CO2-fri havvindmølle-energi kan holde den danske bilpark kørende.


CO2-fri havvindmølle-energi kan holde den danske bilpark kørende.03-01-2010 21:16
Thomas Meinert Larsen
☆☆☆☆☆
(17)
Når olien snart slipper op i den danske del af Nordsøen og i resten af verden, så skal danske bilejere se sig om efter nye transport-midler for at komme på arbejde. El-bilen vurderes af de fleste eksperter for at være det optimale alternativ til de nuværende benzin- og diesel- biler.

Uanset hvilken energi-kilde der anvendes, så er el-bilen langt mere energi-effektiv end hybrid- og brint-biler, og selvom elbilens aktionsradius endnu er meget begrænset, så forventes det af mange at der om få år findes batterier som kan holde til mere end 200 kilometers kørsel, og som kan oplades indenfor relativt kort tid.

Et stort skifte til brug af agrobrændstoffer (bioethanol, biodiesel eller biogas) i biler vil næppe være realistisk. Dels er omdannelse af biomasse til flydende brændsel i biler en ganske omkostningsfuld proces, og dels vil der fortsat være et stort pres for at sikre at fødevarer anvendes til at mætte mennesker. Biomassen, både den spiselige og ikke-spiselige, vil (vurderer forfatteren) derfor i fremtiden primært blive anvendt til at erstatte afbrænding af kul og gas i de centrale kraft-varmeværker.

Tilbage er så det centrale spørgsmål om hele den danske bilpark kan køre med CO2-venlig vindenergi? Følgende simple regnestykke antyder at det godt kan lade sig gøre.

Danmark rummer ca. 2,1 mio personbiler, som ifølge Danmarks Statistik gennemsnit kører godt 17.000 km, svarende til en samlet kørsel på ialt 34 mia km (1). Ved en antagelse om at en gennemsnitlig elbil (en mindre model) anvender ca. 140 Wh/km (2), så svarer det til at der skal produceres i alt godt 4,7 mio MWh årligt. Hvis man tager udgangspunkt i at bilernes elforbrug skal dækkes af havvindmøller med en størrelse på 2 MW (én af markedets absolut største som i gennemsnit producerer 6.400 MWh per år) (3), så skal der rejses i alt godt 735 nye havvindmøller alene til at dække energi-behovet for danmarks personbil transport. I dag (dec 2009) findes 9 havvindmølleparker (inkl. Horns Rev II) med i alt 305 møller på i alt 630 MW som årligt producerer skønsmæssigt ca. 2,1 mio MWh. Hvis vi forventer at danskerne også i fremtiden fortsætter med at køre et uændret antal km, så skal der altså rejses et antal havvindmøller som svarer til godt 2,5 gange det eksisterende antal (ca. 1600 MW), og disse nye møller skal alene dække el-personbil transporten.

Danmark har ganske vist allerede opsat sine nuværende 305 havvindmøller på de mest egnede geografiske lokaliteter, men på basis af Energistyrelsens seneste havvindmølleplan (5) som har udpeget yderligere 8 lokaliteter med et potentiale på ca. 5200 MW så burde det være muligt at placere yderligere 735 nye møller i de danske farvande.

Uagtet, at brug af offentlige transportmidler som el-tog, el-busser er langt mere ressource-effektive end biler, så skal der altså gennemføres ganske enorme investeringer i flere havvindmøller for at de kan dække fremtidens transportbehov. Eftersom vindmøllerne kun producerer energi når det blæser, så er udvikling af teknologier til opbevaring af elektricitet en helt central forudsætning for at man kan indfase store mænger vedvarende energi i transport-sektoren.

Figur: [SE VEDLAGTE WORD DOC]
Energistyrelsens udpegning af 26 konkrete placeringsmuligheder fordelt på 8 hovedområder. Fra rapporten: "Havmøllehandlingsplan 2008, Opfølgning på kortlægningsrapporten "Fremtidens havmølleplaceringer – 2025" (5)

Interessekonflikt:
Medlem af Landsudvalget i Klimabevægelsen i Danmark


Kilder:
1) Danmarks Statistik: "NØGLETAL FOR TRANSPORT 2008" www.dst.dk
2) www.danskelbilkomite.dk/Elbil_energi.htm
3) www.dkvind.dk/fakta/pdf/P4.pdf
4) www.dkvind.dk/materiale/statistik/pdf/elprod_okt09.pdf
5) www.ft.dk/samling/20081/almdel/EPU/Bilag/45/610017.PDF


Tidligere brugernavn: Denklimabekymrede
04-01-2010 00:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Et lille spørgsmål - hvordan får vi el til elbilerne, når det ikke blæser?

Hvor mange kernekraftværker skal der stå standby, til at overtage produktionen af el?
05-01-2010 10:11
Jakob
★★★★★
(9132)
.Denklimabekymrede skrev:
Uagtet, at brug af offentlige transportmidler som el-tog, el-busser er langt mere ressource-effektive end biler, så skal der altså gennemføres ganske enorme investeringer i flere havvindmøller for at de kan dække fremtidens transportbehov. Eftersom vindmøllerne kun producerer energi når det blæser, så er udvikling af teknologier til opbevaring af elektricitet en helt central forudsætning for at man kan indfase store mænger vedvarende energi i transport-sektoren.Jep jep..!


Jeg mener dog, at vi først og fremmest skal opstille flere vindmøller på land, fordi det er billigere, mere sikkert, og de tæres mindre.
Når man vælger havmøller, så må den væsentligste begrundelse være, at folk på land er for sarte til at få dem op, og den indstilling holder kun, hvis man har penge nok og ønsker under ca. 10% vindenergi i Danmark. Temmelig sølle incitament.
Og tilmed vil vi om få år kunne købe større og bedre havmøller, hvor vi på land næppe ønsker dem større, end vi kan lave dem i dag. Den dumhed er allerede begået, og jeg synes ikke, at der er grund til at fortsætte.
Man kan mindes den massive kritik, som Svend Auken fik for at udbygge for meget med for små møller, og så laver den nuværende regering selv en langt større tilsvarende brøler, som endda kunne have været undgået, uden det gik ud over mølleudbygningen.

Lagring af vindenergi har vi en kraftig tråd om her:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333.php

Boe Carslund-Sørensen skrev:
Et lille spørgsmål - hvordan får vi el til elbilerne, når det ikke blæser?

Hvor mange kernekraftværker skal der stå standby, til at overtage produktionen af el?


Vi kan slet ikke bruge kernekraft i Danmark.
Danskerne ønsker det heldigvis ikke:
http://ing.dk/artikel/105122-danskere-alligevel-ikke-for-a-kraft
Citat:
------------------
Den nye rundspørge er udført af A&B Analyse for Altinget.dk, og til spørgsmålet om, hvorvidt man er tilhænger eller modstander af bygning af et a-kraftværk i Danmark, svarer 60 procent nej, mens knap 25 svarer ja.
------------------

Bruger et kernekraftværk ikke også meget brændsel, når det står på standby..?
Foruden alle de andre uløste problemer er der også det fundamentale problem, at kernekraft ikke er vedvarende energi, og derfor er det en resurse, som vi skal spare på, så vi har den til næste istid.

Vi skal nok hellere bruge nogle store gasmotorer til det hurtige og håbe, at Putin kan sende os noget af det metan-brændsel, som ellers undslipper til atmosfæren.
Og så må vi se at komme til lommerne, så danske forskere får mulighed for at udvikle et godt vindenergilager.
Du må jo heller ikke glemme, at EL-biler faktisk er rigtig gode i kombination med vindkraft, fordi de kan hjælpe med reguleringen, så EL-værkerne ikke behøver at supplere så hurtigt, når vinden løjer af.
.
05-01-2010 19:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Du må jo heller ikke glemme, at EL-biler faktisk er rigtig gode i kombination med vindkraft, fordi de kan hjælpe med reguleringen, så EL-værkerne ikke behøver at supplere så hurtigt, når vinden løjer af.


@Jakob

Tror du selv på ovenstående? Jeg gør ikke - hvis folk har en elbil, der er fuldt opladet, og de skal på arbejde, så bruger de elbilen. Dvs. der er ingen el tilelnettet fra elbiler, når det er vindstille.

Jeg tror mere på denne ide:

Europa får nyt højteknologisk elnet
Danmark og otte andre lande skal investere 225 milliarder kroner i et energinet til grøn strøm.

Af Karim Pedersen, ComOn Mediaprovider
I dag kl. 12:14

Ni europæiske lande vil gå sammen i et milliardprojekt omkring Nordsøen der skal fremme miljøvenlig energi. Det skriver den tyske avis "Süddeutsche Zeitung" i dag. De ni lande skal konstruere et højteknologisk elnet, der skal udligne svingningerne i produktionen af vindenergi – og samtidig transportere den grønne strøm langt ned i Europa.
Nettet skal samle Europas vindmølle-parker, solenergi-anlæg og bølgekraftværker. I løbet af de kommende ti år skal der installeres tusinder af kilometer kabler i store dele af Europa – den samlede pris anslås til 30 milliarder euro eller omkring 225 mia. kr.

Et undersøisk højspændingskabel i Nordsøen skal forbinde offshore-vindmølleparker ud for den tyske, britiske og danske kyst med tidevands-anlæg i Belgien, vandkraftværker i Norge og vind- og solenergi-anlæg på det europæiske fastland.

Danmark er blandt de ni lande, som ifølge "Süddeutsche Zeitung" allerede i december har besluttet et omfattende samarbejde under et møde i Irland.

I denne måned mødes de første arbejdsgrupper, og et møde på et højere niveau skal afholdes senere på foråret. Til efteråret ventes regeringerne at underskrive en formel hensigtserklæring og fremlægge en færdig tidsplan for projektet.

Det nye elnet skal formentlig også transportere strøm fra Horns Rev 2, som er verdens største havmøllepark. Den blev indviet sidste september og producerer strøm svarende til ca. 200.000 husstandes forbrug.

Men problemet med vind- og solenergi er, at der er store svingninger i produktionen afhængig af vejret og andre forhold. En vindmølle vil aldrig kunne producere strøm hele tiden, og det samme gælder for solpaneler. Derfor er der brug for en metode til at lagre energien.

Med det nye elnet kan vindenergien fra Danmark, Tyskland og Storbritannien transporteres til Norge, hvor den kan lagres i de store vandkraftværker – det fungerer ved at pumpe vand til et højereliggende sted, hvorefter det så flyder tilbage og driver turbinerne til at producere ny strøm når sluserne åbnes.

Det skal gøre det muligt at sikre en stabil, vedvarende strømforsyning med grøn energi som ikke er afhængig af vejret.

Ifølge avisen installeres der i øjeblikket europæiske havmølleparker med en samlet kapacitet på 100 gigawatt – det svarer til 10 procent af det samlede energibehov i Europa.
06-01-2010 13:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
CO2-fri havvindmølle-energi kan holde den danske bilpark kørende.


Selvfølge kan den da det! Men spørgsmålet er, skal det være ved der sædvanlige bogføringstiltag, hvor landets fossile energiforbrug øges, eller skal energiforbruget til benzinmotoren i bilen reduceres og erstattes af den el som produceres af møller eller anden VE!

Det vi kan konstatere omkring den nuværende mølleudbygning, er at den har flyttet varmeproduktionen fra spild fra el-produktion ved kraftværkerne, over på ren afbrænding af fossilenergi, som kun producere varme og møllernes miljøreduktion er borte.

Hvis du forestiller dig det samme med el-bilen hvor du opstiller møller som producerer 4,7 Twh/år og når møllerne så ikke forsyner så aftager du el fra kraftværker, og fra kraftværker som i øvrigt af forskellige grunde skal kører når møllernes produktion dumpes i store dypkogere og opvarmer havvand fordi deres produktion er ubrugelig!

Hvis du vil VE og herunder forbruge store el-mængder skal du starte et andet sted! Du skal spørge: hvordan får jeg et overordnet system som tager sigte på et samspil mellem de produktioner som forekommer og herunder de energiaftagere som forekommer!
06-01-2010 13:46
Jakob
★★★★★
(9132)
.@Boe Carslund-Sørensen


Jeg er helt med på, at vi skal have et meget kraftigt udbygget EL-net i Danmark.

De internationale forbindelser er jeg lidt mere skeptisk overfor.
Det kan sikkert blive super godt, og det er måske uden grund, at jeg er forbeholden. Men forkerte beslutninger kan smugle kernekraft ind af bagdøren og dermed undergrave Danmarks incitament til sikker selvforsyning.
Dette vil igen forsinke Danmarks omstilling til bæredygtig VE og trække pinen yderligere ud for den forbruger, som gerne vil undgå både kernekraft og kulstrøm i sin stikkontakt.

Hvis kabler til udlandet skal være tricket til foreløbigt at undgå flere vindmøller i Danmark, så må vi for mig nok hellere først give massiv støtte til et uopslideligt kabel sydpå, så vi kan komme stort med i Al Gores solfangerplan i Afrika.
Når vi efter din mening absolut skal i lommen på andre lande igen for at få energi, så må det være i verdens interesse, at vi satser på VE.

Vi har jo heller ikke engang indført intelligente EL-målere endnu.
Meget kan afhænge af folkets vilje til at spare på strømmen i stille vejr, men i dag får de ikke engang besked, når strømmen er grøn.
Skal forbrugerne ikke have en chance for at hjælpe til og vise, hvad de dur til..?

Det er en banalitet, at EL-biler ikke kan lade sig selv op i stille vejr. Det kan de heller ikke, når det blæser.
Men får EL-bilen en rækkevidde på 200 km, mens ejeren kun har 10 km transport til arbejde, så vil han måske være så venlig at stille 80% til rådighed for EL-systemet.
Det vil være med til at give en buffer, så der vindes tid til at iværksætte andre foranstaltninger.
På døgnbasis er det genialt, at EL-biler kan lade op og forbruge vindstrømmen om natten.
Et smart opladningssystem til EL-biler kan også hjælpe med at tage de værste toppe af vindstrømmen, så EL-patroner bliver mindre nødvendige.

Men det er stadig vigtigt at få anden lagring af vindenergi til at fungere i Danmark.Det ser forresten ud til, at forbindelsen til Norge allerede er under udbygning.
De skal nok prøve sig frem og trække mange kabler, før de engang rammer den kapacitet, som vi har brug for på sigt.
En lille smule mere fremsyn og økonomisk mod kunne nok spare forbrugerne for mange penge.http://ing.dk/artikel/104549-nye-elkabler-paa-vej-mod-norge-tyskland-og-holland
Citat:
-------------------
I 2014 vil kapaciteten af eludvekslingen mellem Danmark og Norge blive øget med 70 procent fra 1050 MW til ca. 1700 MW. Energinet.dk sender således projektet i udbud i starten af det nye år i samarbejde med norske Statnett.
-------------------

---
Interne links vedr. EL-nettet:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleenergi-skal-lagres-men-hvordan--d20-e333-s240.php#post_10268
http://www.klimadebat.dk/forum/intelligente-el-maalere-d20-e349.php#post_14434
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s360.php#post_14928
http://www.klimadebat.dk/forum/ansvar-for-fremtiden-d7-e546-s40.php#post_6455
ørkensolfangere:
http://www.klimadebat.dk/forum/vandbaserede-oerkensolfangere-d20-e495.php#post_5124
06-01-2010 16:49
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Enig med Boe. Et projekt der helt sikkert har potentiale og perspektiver. Meget spændende, bliver interessant at følge. Som lille detalje er prisen på 250 milliarder kroner ca. 70% af det årlige beløb EU benytter på landbrugsstøtte. Så kan vi jo fornemme hvordan det er vi reelt prioriterer i virklighedens verden når det er central-magten der uden modvægt får lov til at diktere hvor de tilgængelige (og ikke tilgængelige såmænd) midler benyttes.


Jakob, jeg forstår ikke din modstand mod internationale forbindelser. Du vil gerne have 2-300% vindkapacitet i DK relativt til forbrug og har ytret at vi kan sælge overskudsstrømmen til udlandet. Endda tjene penge på det som land. Hvordan det uden de nødvendige forbindelser?
Det må da være simpel logik at efterhånden som VE udbygges i regioner er der fordele ved at regionen samarbejder - helt uanset nationalistiske synspunkter. At man har mulighed for at sende strømmen fra kraftig produktion pga. f.eks. stærk blæst til aftagere hvor det ikke blæser. Eller fra vand-energi hvor man har lagret overskudsproduktion i form af oppumpet vand. Hvis strøm kan transporteres er der ingen grund til at fokusere på nationale grænser. I stedet skal fokus ligge på effektivitet. Under forudsætning af VE som noget man ønsker (fred være med diskussioner om VE-effektivitet i den forbindelse) er det logisk at det er mere effektivt at samarbejde på tværs af grænser. At udnytte at vejret forskellige steder sjældent er helt ens og at der er varierende muligheder pga. geografi og klima.

Er din frygt for "at der sniger sig a-kraft" ind i din stik-kontakte mere væsentlig end at udbygningen af VE optimeres hvor strømmen udnyttes og ikke bare smides ud når det blæser? Du mener det kan stille sig i vejen for udbygning af VE, jeg ville mene det stik modsatte - at det er en forudsætning.

Dine tanker om at uran-forekomster skal gemmes til næste istid er dybt ligegyldige med mindre du får overbevist resten af verden om ikke at udbygge med A-kraft. Du kan jo starte med Kina.... Hvad vi beslutter i lille DK har meget lidt med menneskeheden at gøre.

Tager jeg fejl hvis dine tanker om at el-biler skal stille deres kapacitet til rådighed for elnettet vil betyde større slid på batterierne? Der vist ikke ligefrem er billige eller ressource-neutrale i forvejen. Er det en smart udnyttelse af ressourcer og værdien i batterier?
Den primære fordel ved el-biler må ligge i at man kan udnytte spild-strøm om natten fra varmeproduktion, vind (og anden VE), dvs. en udglatning af døgnets forbrugsmønster der således bliver relativt lettere at arbejde med. Samt selvsagt at det er et alternativ til benzin og diesel baseret transport. Hvorvidt batterierne evt. skal lege lager for samfundet må bero på analyser af hvorvidt dette er teknologisk muligt (styring) samt hvad den negative effekt er på batteriernes levetid og effektivitet.

Mvh.
Mikkel
06-01-2010 18:44
Kosmos
★★★★★
(5366)
Er din frygt for "at der sniger sig a-kraft" ind i din stik-kontakte mere væsentlig end at...

- hvis så, er denne 'frygt' vel i forvejen svær at mane i jorden, al den stund Kongeriget gladeligt importerer A-el fra Svealand såvel Germanien!

Og når 'Storebæltkablet' bliver en realitet, risikerer de kære Tjele-boere endda at blive belemret med 'produktet' fra både syd og øst!
07-01-2010 14:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
hvis så, er denne 'frygt' vel i forvejen svær at mane i jorden, al den stund Kongeriget gladeligt importerer A-el fra Svealand såvel Germanien!
Og når 'Storebæltkablet' bliver en realitet, risikerer de kære Tjele-boere endda at blive belemret med 'produktet' fra både syd og øst!


Hvorfor mon Europa vil importerer gas fra Rusland var der ikke mere fornuft i at importerer strøm som var produceret på den gas i rusland så man i Moskva kunne have glæde af spildvarmen til opvarmning!
08-01-2010 17:53
Jakob
★★★★★
(9132)
.Selvom det bestemt ikke er uden risiko, og det i sig selv kan være rigelig grund til at sige nej, så behøver det ikke have noget at gøre med at være bange for atomkraft.

Men når vi har besluttet, at vi ikke vil have atomkraft i Danmark, så synes jeg, at det er problematisk og dobbeltmoralsk, at vi i stedet bare importerer det fra andre lande.
Og uanset, om vi selv har værket eller ej, så forbruger et kernekraftværk den lagerenergi, som vore efterkommere med stor sikkerhed får hårdt brug for.

Som det skrider frem, så ser det efterhånden mere og mere ud til, at økologisk bevidste danskere bliver nødsaget til at oprette deres helt eget EL-system for at sikre, at de reelt har VE i stikkontakten.
@delphi

Hvis vi køber russisk EL i stedet for gas, så vil det gå ud over forsyningssikkerhed og anvendelsesmuligheder.
Især indtil vi har fundet en bedre måde at lagre EL på.
@Mikkel R

De 200% vindkraft, som jeg ønsker, er i forhold til den nuværende EL-produktion ( altså uden varme og transport ) og svarer dermed cirka til at øge vindkraften med en faktor 10
Så vidt jeg ved, går ingen officielle danske planer længere end til 50% vindkraft, fordi naturelskerne ikke kan finde flere egnede vindmøllepladser.


Det kan lyde voldsomt med 200%, men i virkeligheden udgør dansk vindkraft til EL i dag kun ca. 3% af den samlede energiproduktion, så med 10 gange forøgelse er vi oppe på knap 30%, og det er ikke engang sikkert, at det er tilstrækkeligt.
De sidste 70% skal stadig komme fra andre kilder.


Det er en oplysning, som jeg ikke tror, at særlig mange danskere er bevidste om.
Men når man kender dette forhold, så står det soleklart, at danskerne er latterlige, når de gerne vil have Danmark over på vindkraft, men de kan ikke helt finde ud af, hvilken af de 10 pladser det kan gå at bruge til en vindmølle, så den ikke skæmmer udsigten for meget.
De kan ligeså godt holde op med det fisefornemme barnepjat og indse, at der skal vindmøller op på ALLE egnede pladser og flere til.
Ellers er vindkraft kun til pynt, og vi skal finde på noget andet.
Det kan f.eks. blive Al Gores plan i stor skala, med den afhængighed, som det medfører for Danmark.
Vi må nok også indstille os på, at det bliver så meget dyrere, at de mennesker, som er imod, at der skal stå en vindmølle i horisonten, de skal rimeligt betale betydeligt mere i skat for udsigten, da deres forfængelighed på dette punkt har en høj pris for det øvrige samfund.

Vi kan selvfølgelig også afbrænde mere korn, som vi allerede gør i dag.
Men det er i mine øjne en meget forkastelig løsning, når vi ikke engang har jord nok til at brødføde os selv med økologisk mad.
Udvalget af gode og stærke VE-løsninger er faktisk ikke særlig stort, og manglen på danske helhedsplaner finder jeg dybt bekymrende.
Det har betydning for mine egne VE-planer. Skal jeg indstille mig på, at der går 10, 20 eller 30 år, før jeg igen kan tilslutte mig EL-nettet med god samvittighed, eller skal jeg indstille mig på, at jeg resten af mit liv ikke kan købe dansk EL uden at skade andre. Jeg tror efterhånden desværre det sidste. Jeg ser ingen tegn på, at Danmark nogensinde omstiller til bæredygtig VE, før verdens samlede energilagre er tømt.
Og når det er sket, og børn spørger om, hvordan vi kunne være så dumme, så vil svaret være simpelt, at hvis ikke vi havde brugt dem, så havde kineserne og amerikanerne gjort det. Og i Kina vil de sige, at hvis ikke de havde brugt dem, så havde USA og Europa gjort det.
Den eneste vej ud af dette moralske- om menneskehedsselvdestruktive forfald er en fast omstillingsvilje hos hvert enkelt land.
De lande, som står tilbage og fortsætter deres overforbrug af fossilt brændsel, de kan blive sanktioneret af FN.
Vi må nok også bede FN om at besejle en aftale om arealer til ørkensolfangere, så vi har retten til at håndhæve sikkerheden omkring anlæg i Afrika. Det må blive en alvorlig og dyr militær beskyttelsesopgave, hvis det meste af Danmarks energiforsyning skal komme derfra.
Jeg foretrækker vindkraft. Men den manglende danske vilje til forskning og udvikling af seriøs lagring af vindenergi er måske det tydeligste tegn på, at den danske regering har andre planer, hvis den da i det hele taget har nogen plan, som rækker væsentligt længere end til næste valg.

Dokumentation for vindkraftens andel af den samlede energiproduktion:

http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/Energi%C3%B8konomi%20og%20-statistik/2009/HTML/energi_08/html/kap04.htm
Citat:
----------------
Vindkraft faldt i 2008 med 0,9 PJ til 24,9 PJ pga. dårlige vindforhold i 2008.
----------------
Diagram over vindkraftens andel af dansk EL-produktion:

Energiforbrug i DK totalt:
http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/Energi%C3%B8konomi%20og%20-statistik/2009/HTML/energi_08/html/kap01.htm
Citat:
--------------
864 PJ
--------------


Vindkraftens andel af den totale energiproduktion:

24,9/864 x 100 = 3%
--
Link ved. dilemma mellem natur og vindmøllepladser:
http://www.klimadebat.dk/forum/skovfaeldning-for-vindmoeller-d7-e1315.php
08-01-2010 20:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hvis vi køber russisk EL i stedet for gas, så vil det gå ud over forsyningssikkerhed og anvendelsesmuligheder.
Især indtil vi har fundet en bedre måde at lagre EL på.Det er da vist et dårligt argument!

Om rusland lukker for gas eller el det kan da vist gå ud på et!
Som det er i dag sviner vi gas bort til varmeproduktion som tilføres fjernvarmenettet, rusland afbrænder gas i boliger osv.

De bedste Siemens Kraftværker kan omsætte 65 % af gassen til strøm.

Hertil: Kunne vi om natten omsætte noget at den overskudsstrøm rusland har fra a-kraftværker!Det kan lyde voldsomt med 200%, men i virkeligheden udgør dansk vindkraft til EL i dag kun ca. 3% af den samlede energiproduktion, så med 10 gange forøgelse er vi oppe på knap 30%, og det er ikke engang sikkert, at det er tilstrækkeligt.
De sidste 70% skal stadig komme fra andre kilder.


Det er en oplysning, som jeg ikke tror, at særlig mange danskere er bevidste om.
Men når man kender dette forhold, så står det soleklart, at danskerne er latterlige, når de gerne vil have Danmark over på vindkraft, men de kan ikke helt finde ud af, hvilken af de 10 pladser det kan gå at bruge til en vindmølle, så den ikke skæmmer udsigten for meget.
De kan ligeså godt holde op med det fisefornemme barnepjat og indse, at der skal vindmøller op på ALLE egnede pladser og flere til.
Ellers er vindkraft kun til pynt, og vi skal finde på noget andet.
Det kan f.eks. blive Al Gores plan i stor skala, med den afhængighed, som det medfører for Danmark.
Vi må nok også indstille os på, at det bliver så meget dyrere, at de mennesker, som er imod, at der skal stå en vindmølle i horisonten, de skal rimeligt betale betydeligt mere i skat for udsigten, da deres forfængelighed på dette punkt har en høj pris for det øvrige samfund.

Hvorfor er det nu lige de møller skal stå på land?
Vindforhold tilsiger at møller skal stå på havet hvor der er så rigeligt med plads.
Hovedproblemet er at der er spild så uendelige mange penge på ligegyldige og simple møller, som kun har skullet give Schweiziske rigmænd blod på tanden og herefter iværksætte vindmøllefabrikationer hvor miljøreduktionen fra disse møller er absolut lig nul!
Men som sidegevinst få fignerne yderligere ned i den danske statskasse ditto forbrugernes lommer!

Tænk på hvad alle de milliarder danskerne har betalt til underlødige og overflødige møller (som alligevel skulle nedtages), hvad disse milliarder kunne have været brugt til af fabrikker som automatiserede mølleproduktionen. Maskiner som rationelt opstillede møller på havet osv. '

Havde man været villig til at iværksætte reelle tiltag til brøkdele af de omkostninger man i dag har afholdt, og som gjorde møllestrømmen konkurrencedygtig over for kraftværksproduceret strøm, så ville mølleudbygningen eksploderer nu!

I stedet for bruger mølleindustrien alle kræfter på ligegyldige testopstillinger og navnlig at lobbye det politiske og det offentlige liv i det hele taget, som kun tager sigte på en ligegyldig og nyttesløs udvikling som ene og alene sigter på mølleprojekter som støttes massivt at offentlige kasser og /eller af forbrugerne!
Redigeret d. 08-01-2010 20:05
08-01-2010 21:09
Jakob
★★★★★
(9132)
.
delphi skrev:
Om rusland lukker for gas eller el det kan da vist gå ud på et!
Som det er i dag sviner vi gas bort til varmeproduktion som tilføres fjernvarmenettet, rusland afbrænder gas i boliger osv.


Det kan da ikke komme ud på et, når vi har EL på lager til nul dage, men kan lagre gas til 60 dage.
Hvis man har øje for Danmarks forsyningssikkerhed, så er der en verden til forskel på de to situationer.
delphi skrev:
Hvorfor er det nu lige de møller skal stå på land?
Vindforhold tilsiger at møller skal stå på havet hvor der er så rigeligt med plads.


Ligesom du ikke kan gå på vandet, så kan en vindmølle heller ikke stå på det.
Den synker til bunds.

Derfor skal vi finde steder langt fra land, hvor der er lavt nok til havmøller, og så er der pludselig alt for få pladser..!
Incl. alt hvad vi har på land er der, så vidt jeg ved, kun fundet havmøllepladser nok til, at vindkraft engang i fremtiden kan komme til at dække ca. 6% af den totale danske energiforsyning.
.
08-01-2010 22:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det kan da ikke komme ud på et, når vi har EL på lager til nul dage, men kan lagre gas til 60 dage.
Hvis man har øje for Danmarks forsyningssikkerhed, så er der en verden til forskel på de to situationer.


Nu er det jo ikke noget med vi ikke har gas i Europa eller kapaciteter som kan producere den el som måtte udeblive fra Rusland, hvis et eller andet skulle stoppe leverancen!

Det er langt billigere at etablerer et el-kabel sammenholdt med en gasledning og så vendes befolkningerne til at bruge den miljøvendlige strøm, i stedet for det miljøcirkus vi er vidne til omkring strøm og fjernvarme!

Der er fjernvarmeværker som afbrænder gas i kedel i sommerhalvåret hvor 90 % af energien til fjernvarmenettet tabes.

Stadig udregnes miljøbelastningen efter det som omsættes i bolgen til brugsvand! Altså hr Jensen bruger 3 Kwh og gaskedelen forbruger 40 Kwh og da det er fjernvarme belaster de 3 Kwh kun med en faktor 0.8 havde Jensen bruget 3 Kwh strøm havde han miljøbelastet med en faktor 2,8 eller 8,4 for de 3 Kwh.

HUmmmmm!

Ligesom du ikke kan gå på vandet, så kan en vindmølle heller ikke stå på det.
Den synker til bunds.

Derfor skal vi finde steder langt fra land, hvor der er lavt nok til havmøller, og så er der pludselig alt for få pladser..!
Incl. alt hvad vi har på land er der, så vidt jeg ved, kun fundet havmøllepladser nok til, at vindkraft engang i fremtiden kan komme til at dække ca. 6% af den totale danske energiforsyning.


Mon ikke denne her sag seMon ikke den kan stå på 50 m vand. Hvor stort et havareal som der så er til rådighed?

Hvor langt ned mon strømprisen kunne komme hvis man havde brugt et års udgift til mølleudbygning da der blev opstillet flest møller!
Redigeret d. 08-01-2010 22:55
08-01-2010 22:57
Jakob
★★★★★
(9132)
.
Dokumentation for begrænset antal vindmøllepladser på havet:

http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Havvindmoeller/Fremtidens_havmoelleplaceringer_-_2025/index.htm
Citat:
-----------------
Det er muligt at finde egnede placeringer på havet til at fordoble den danske vindmøllekapacitet, uden at det kommer til at ramme vitale miljøhensyn.
-----------------

Så der er god grund til at gå de "vitale" miljøhensyn efter i sømmene både til lands og til vands, hvis vi vil have mere end sølle 6% vindkraft i Danmark.

Det kan godt være, at nogle synes, at det er grimt med vindmøller omkring vadehavet.
Men er deres personlige mening om en udsigt mon så vital for miljøet, at det er bedre, at det helt forsvinder på grund af havvandsstigninger, og er den mon så vital, at vore efterkommere skal fryse ihjel på grund af den, og er den så vital, at Danmark igen skal være afhængig af andre landes energieksport i 100 år osv...
Man må veje for og imod.

Resultatet er nok næsten til at gætte på forhånd, når man kender dansk politik.
Vi kan ikke engang finde ud af at justere afgifter, som giver incitament til, at busser kan køre på gas frem for dieselolie:
http://ing.dk/artikel/105363-afgifter-tvinger-naturgasbusser-ud-til-fordel-for-diesel

Og først for nylig har vi fundet ud af at give fossilværkerne et bedre incitament til at skrue ned for produktionen, når der er meget vindstrøm:
02. nov 2009: http://ing.dk/artikel/103748-kraftvaerkerne-oser-videre-trods-masser-af-vindmoellestroem
07. jan 2010: http://ing.dk/artikel/105311-vindmoeller-tvang-kraftvaerker-til-at-betale-dyrt-for-elproduktion-i-julen
---
Alternative tanker om vindkraft på havet:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleflaaden-d20-e439.php
08-01-2010 23:38
Jakob
★★★★★
(9132)
.@delphi


Mon ikke den kan stå på 50 m vand. Hvor stort et havareal som der så er til rådighed?


Jeg ved ikke nok om havets bundforhold til at svare dig. Jeg tvivler på, at det bliver meget større, for jeg har ofte oplevet, at havet på en kort strækning går fra lavt til meget dybt.

Men hvis du mener, at Energistyrelsen informerer forkert, så synes jeg, at du skal skrive til dem og bede dem om at rette deres information til noget mere korrekt.
.
09-01-2010 11:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jeg ved ikke nok om havets bundforhold til at svare dig. Jeg tvivler på, at det bliver meget større, for jeg har ofte oplevet, at havet på en kort strækning går fra lavt til meget dybt.


De indre danske farvande seJeg er ret overbevist om at det er muligt at opstille møller på de dybder som forekommer i de indre danske farvande.

Der er jo som sagt opstillet møller på meget dybt vand.

Energistyrelsens estimat over mulige opstillingssteder, er jo meget indsnævret til nogle få steder i havet, og herunder bygger deres vurderinger på mølleindustriens rådgivning som ikke er seriøs.
09-01-2010 18:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Delphi og Jakob

Der kan godt opsættes vindmøller på dybt vand, men det koster flere penge end på lavt vand. Der bliver ekstra udgifter til fundament og kabler.

Samtidig skal hensynet til skibstrafikken tages med i overvejelserne.
09-01-2010 21:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Her 2500 Kvadratkilometer seher kan opstilles 10.000 stk 4 Mw møller eller en samlet kapacitet på 40 Gw.

Det koster ca 12 Mio for en 1 Mw landmøllekapacitet og 17 mio for 1 Mw havvindmøllekapacitet!

Det er da klart at prisen bliver høj når man fuldt og helt har udtaget alt markedsmekanisme og / eller konkurrence i markedet for vindmøller.

Når aktørerne bare får det de forlanger så gør de det jo ikke bedre eller billigere!
Redigeret d. 09-01-2010 21:14
Deltag aktivt i debatten CO2-fri havvindmølle-energi kan holde den danske bilpark kørende.:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik