Husk mig
▼ Indhold

CO2 is plant food – Greening og BrowningSide 1 af 212>
CO2 is plant food – Greening og Browning08-08-2020 11:19
kfl
★★★★★
(2167)
CO2 is plant food – Greening og Browning
Det klimaskeptisk netværk, der bl.a. omfatter klimarealisterne, har igen og igen fremført, at "CO2 is plant food" og at man har fået en grønnere Jord ved en forøget udledning af CO2. Derfor kan man blive ved med at hælde CO2 ud i atmosfære til glæde og gave for alle. Så simpel er verden ikke.

I denne sammenhæng skal man være opmærksom på, at ud over CO2, er der også anvendelse af GMO-afgrøder, pesticider og kunstgødning samt nedbør, temperaturstigninger og VPD, der påvirker udbyttet.

Der er to begreber, der er centrale for denne diskussion, nemlig "Greening" og "Browning". Medens CO2 har medført en "Greening" indtil til 1997, har VPD medfører en "Browning" siden hen. VPD står for Vapour Pressuree Deficit og med en voksende temperatur vil denne størrelse vokse og dermed forstærke en "Browning".

Det var [1] der startede diskussionerne og "Greening" og [2] om "Browning", men jeg ved ikke, hvor tidligt disse emner blev taget op af den videnskabelige samfund.

Her og nu ved jeg ikke så meget om disse emner. Derfor vil jeg håbe på om nogen vil bidrage med en litteraturliste.

Jeg har selv fundet:

[1] NASA: Carbon Dioxide Fertilization Greening Earth, Study Finds(2016)

[2] Earth Stopped Getting Greener 20 Years Ago(2020)

[3] Plant responses to rising vapor pressure deficit

[4] Ask the Experts: Does Rising CO2 Benefit Plants?(2018)

[5] Browning Earth Since 1998: Terrestrial Vegetation Decline & Atmospheric Drying

Som det værste gang makværk kan nævnes:

[6] Frank Lanser: Jo, den er god nok, verden er blevet grønnere med hastige skridt(2019)

Frank Lanser har ikke sat sig ind i problematikken vedr "Greening" og "Browning" inden har skrev om "Greening" uden at nævne "Browning".


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 08-08-2020 11:19
09-08-2020 22:03
kfl
★★★★★
(2167)
University of Copenhagen: Faculty of Science

2's silver lining fades away: Agriculture makes Earth seem greener

GEOGRAPHY Judging by satellite imagery, our planet has become greener. Until now, this was thought to be the result of trees and plants relishing in ever-increasing levels of atmospheric CO2. But now, a University of Copenhagen researcher, together with colleagues from around the world, have identified intensive agriculture as the primary cause for what had appeared to be a greener planet. The findings may have implications for how climate models are built.
"Our results weaken the prevailing theory that increased CO2 in the atmosphere has made the planet greener. Much points to specific agricultural areas in certain countries being the crucial determinant. We're taken aback, because we had anticipated finding the largest increases of green spread evenly across global forests," says Professor Rasmus Fensholt of the University of Copenhagen's Department of Geosciences and Natural Resource Management.

Redigeret d. 09-08-2020 22:53
09-08-2020 22:10
kfl
★★★★★
(2167)
Earth is greener than it was 20 years ago, but not why you think

Two NASA satellites have watched Earth grow greener over the last 20 years — in large part because China is hellbent on planting millions of trees.

Earth's greening — meaning the increase in areas covered by green leaves — has made the greatest gains in China and India since the mid-1990s. "The effect comes mostly from ambitious tree-planting programs in China and intensive agriculture in both countries," NASA wrote on Tuesday as it released maps of the planet-wide changes.
10-08-2020 19:50
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Interessant læsning, tak for det.
RE: ...og hvorfor mon?????11-08-2020 13:16
Klimatis
★★☆☆☆
(187)
Mere intensivt landbrug muliggøres også af øget CO2 koncentration i luften. Det er derfor man bruger drivhusgassen CO2 i drivhuse (typisk op til 1000 - 1300 ppm), således at man får et markant højere udbytte.

Der er vel ikke nogen videnskabsbenægtere her, der ikke tror på at CO2 er godt for planter.

Prøv at læse lidt om fotosyntese.

Ved i for resten hvad koncentrationen af CO2 var under den Kambriske periode da livet nærmest eksploderende. Ikke meget klimakatastrofe eller ocean acidification.
11-08-2020 20:56
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Klimatis

Det er ret teknisk svært, at forstå den rolle makro- og mikro- næringsstoffer påvirker plantevæksten, men et står fast, nemlig at man ikke kan forøge produktionen ved kun at tilføre et næringsstof.

I landbruget tilføres næringsstoffer i bestemte forhold. Mest kendt er NPK-gødning under forudsætning, at der er rigelig vand tilstede.

Man kan ikke øge produktionen blot ved at tilføre N-gødninger eller ved at tilføre CO2. Det skal ske i et bestemt forhold og der tale om en mætning.

Derfor er de misvisende at tale om at "co2 is plant food". Ingen, der kender til landbrugsdrift, vil hæve dette - et skulle lige være landbrugstrolden HELIOS.

Det er yderligere kompliceret at forstå hvorfor/hvordan VPD medføre til "browning". Det er her jeg har brug for hjælp.
12-08-2020 11:01
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
VPD er et udtryk for atmosfærens relative fugtigheds tryk i forhold til plantebladets interne fugtigheds tryk og regulerer plantens optag af fugt mellem optag fra luften og optag fra roden.

VPD er omvendt proportional til RH (relativ luftfugtighed) lav VPD = høj RH og omvendt.

Hvis man tilfører ekstra CO2, vil en lavere VPD forårsage et større optag af fugt og dermed CO2 fra luften. Samtidig vil fugt og gødnings optaget fra roden reduceres, så de steder, hvor man ønsker at optimere vækst og kvalitet, vil parametrene være meget afhængige af plante og sæson og klima og gødskning og mugresistens og meget andet.

VPD globalt er næppe relevant eller interessant, fordi systemet er mindst lige så kaotisk som vejret, og biosfæren er meget selvregulerende i kampen for overlevelse under ekstremer.

Her er et eksempel på lokal og kontrolleret dyrkning med styring af CO2 og VPD
12-08-2020 12:23
Jakob
★★★★★
(9273)
­Klimatis skrev:
Der er vel ikke nogen videnskabsbenægtere her, der ikke tror på at CO2 er godt for planter.

Prøv at læse lidt om fotosyntese.Naturvidenskaben og økologi er desværre ikke så simpel.

Som kfl skriver, skal alle andre nødvendige næringsstoffer også være tilstede i tilstrækkelig mængde, før effekten viser sig ( prøv at læse lidt om Liebigs minimumslov ).
F.eks. skal der også være kvælstof tilstede, og CO2 er ikke kvælstof.
Derimod pågår der en global luftforurening med kvælstof især fra landbrugets kødproduktion i form af gylle, og denne forurening hjælper med plantevækst på hele kloden.

Hvem kan have noget imod, at kloden får mere plantevækst..?
Det er f.eks. nok de færreste, der synes, at alger på træværk og hustage og på polerne og på bjergtoppe og bundvendinger i have og fjorde er ønskværdige fænomener.


Men det er ikke gjort med det, for der er også stor forskel på planter, og ikke alle planter er lige grådige.
I praksis i naturen betyder det, at de mest kvælstof- og CO2 grådige planter udkonkurrerer de mindre grådige arter, og det forarmer naturen med endnu ringere biodiversitet til følge.

Den globale klimapolitik har også brugt store summer på at tilplante Afrika, og det må nok siges at være temmelig absurd, at klimabenægterne vil påstå, at det er luftens CO2, der gør det, og vi derfor skal elske forureningen og intet gøre, når det i virkeligheden er den aktive klimapolitik, som de er imod, der har æren for det.
@kfl

Tak for endnu en interessant tråd.

Jeg kan umiddelbart ikke svare på det niveau, som du efterspørger, men jeg oplevede for nogle år siden, at min solsikkemark blev angrebet af råd og/eller svamp, og i løbet af få dage var hele høsten gået tabt.
Jeg så også en udsendelse, der fulgte en stor gård gennem en længere periode. De havde tilsået store arealer med majs, men på grund af meget fugtigt vejr fik de problemer med råd og/eller svamp, og på trods af intensiv brug af sprøjtemidler blev høsten alligevel fortvivlende ringe.
I takt med, at klimaforandringerne skrider frem, og vi får mere ekstremt vejr, kan vi måske forvente, at sådanne hændelser vil optræde hyppigere og i større omfang.
Har jeg i det mindste forstået bekymringen korrekt.?
­
Redigeret d. 12-08-2020 12:26
12-08-2020 15:34
kfl
★★★★★
(2167)
Peder Kruse skrev:
VPD er et udtryk for atmosfærens relative fugtigheds tryk i forhold til plantebladets interne fugtigheds tryk og regulerer plantens optag af fugt mellem optag fra luften og optag fra roden.

VPD er omvendt proportional til RH (relativ luftfugtighed) lav VPD = høj RH og omvendt.

Hvis man tilfører ekstra CO2, vil en lavere VPD forårsage et større optag af fugt og dermed CO2 fra luften. Samtidig vil fugt og gødnings optaget fra roden reduceres, så de steder, hvor man ønsker at optimere vækst og kvalitet, vil parametrene være meget afhængige af plante og sæson og klima og gødskning og mugresistens og meget andet.

VPD globalt er næppe relevant eller interessant, fordi systemet er mindst lige så kaotisk som vejret, og biosfæren er meget selvregulerende i kampen for overlevelse under ekstremer.

Her er et eksempel på lokal og kontrolleret dyrkning med styring af CO2 og VPD


Det er en yderst relevant kommentar og link du har givet. Takket være min manglende viden har jeg ikke haft kendskab til VPD og kan derfor vanskeligt vurdere betydningen af VPD i forbindelse med det voksende CO2 indhold i atmosfære.

Der er en helt del videnskabelig artikler om VPD på nettet.

Indtil videre har jeg ikke set VPD omtalt i IPCC analyser, det kunne tyde på at det ikke er af særlig betydning.

Er der nogen, der har set IPCC omtale VPD of CO2?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 12-08-2020 15:38
RE: Carbon Brief VPD12-08-2020 15:56
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet en ny omtalte af VPD, nemlig af Daisy Dunne i august 2019 på Carbob Brief:

Rising water stress could counteract 'global greening', study says


Denne artikel er velskrevet og med gode grafer.
Redigeret d. 12-08-2020 15:57
12-08-2020 18:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Faktas er at et højere atmosfærisk CO2-indhold gør planterne mere tørke-resistent. For at planter kan vokse, skal de bruge en masse CO2. Det får de fra atmosfæren, da planterne optager dette via spalteåbninger i blade og stængler. Disse åbninger kaldes stomaer, og dem kan planterne åbne og lukke efter behov.

Atmosfærens CO2-indhold er på ca. 410 ppm. Det svarer til 0,041%. Når atmosfæres CO2-indhold stiger, så behøver planterne ikke at have disse stomaer åbne så længe og så meget som tidligere. Herved nedsættes fordampningen, og det gør at planterne bliver mere modstandsdygtige overfor tørke, da de herved ikke tørre så hurtigt ud.

Bemærkes skal det også at et højere atmosfærisk CO2-indhold gør at planterne bliver i stand til at udnytte vandet i jorden bedre. En lavere fordampning betyder at vandforbruget på et bevokset areal falder. Herved bliver planterne bedre i stand til at klare en given tørkeperiode. Det kan man bl.a. læse om her:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/god-klimanyhed-mere-co2-goer-planter-bedre-til-at-udnytte-vand
12-08-2020 20:05
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Jeg har fundet en ny omtalte af VPD, nemlig af Daisy Dunne i august 2019 på Carbob Brief:

Rising water stress could counteract 'global greening', study says

Denne artikel er velskrevet og med gode grafer.


Er det ikke bare typisk for klimatossernes propaganda.

For længe siden erfarede man at CO2 i sig selv ikke kunne skabe nogen dommedag. Så introducerede man feedback processerne i håb om at gøre musen til elefant. Den væsentligste feedback var vanddampen.

1. CO2 hæver temperaturen lidt.
2. Varm luft kan bære mere vanddamp.
3. Den ekstra vanddamp hæver temperaturen meget

c",) Perpetuum mobile

Nu hævder man så at den ekstra CO2 opvarmning hæver VPD (sænker RH) og reducerer planternes CO2 optag, men hvordan kan den ekstra absolutte vanddamp skabe opvarmning samtidig med at den reducerede relative luftfugtighed skaber en højere VPD ?

Det er ikke videnskabeligt at bruge den samme parameter med 100% gennemslag i diametralt forskellige retninger. Faked science.

Et højere CO2 niveau skaber mere plantevækst de steder og til de tider, hvor atmosfærens kaotiske RH er stor nok, men de 0.0135% CO2, vi har tilført atmosfæren fra de fossile brændsler efter starten af industrialiseringen er ikke den styrende parameter af atmosfærens RH. Det er vanddampen.
12-08-2020 20:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Godt set Peder. Det vil sige, at man bruge 2 argumenter, som er indbyrdes modstridende.
13-08-2020 06:26
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Nu hævder man så at den ekstra CO2 opvarmning hæver VPD (sænker RH) og reducerer planternes CO2 optag, men hvordan kan den ekstra absolutte vanddamp skabe opvarmning samtidig med at den reducerede relative luftfugtighed skaber en højere VPD ?


Så vi antager at luftfugtigheden er konstant overalt på kloden.
I Sahara, i regnskoven, over oceanerne.

Læs forskningen og bliv klogere.
13-08-2020 10:48
kfl
★★★★★
(2167)
Wikipedia Vapour-pressure deficit

Climate
VPD can be a limiting factor in plant growth. Climate change is predicted to increase the importance of VPD in plant growth, and will further limit growth rates across ecosystems.[2]


Husk lige på at VPD er et ny begreb for mig. Derfor jagter jeg dette begreb i relation til klimaændringer og plantevækst.
RE: "Atmospheric vapor pressure deficit (VPD)"13-08-2020 15:11
kfl
★★★★★
(2167)
Increased atmospheric vapor pressure deficit reduces global vegetation growth

Abstract
Atmospheric vapor pressure deficit (VPD) is a critical variable in determining plant photosynthesis. Synthesis of four global climate datasets reveals a sharp increase of VPD after the late 1990s. In response, the vegetation greening trend indicated by a satellite-derived vegetation index (GIMMS3g), which was evident before the late 1990s, was subsequently stalled or reversed. Terrestrial gross primary production derived from two satellite-based models (revised EC-LUE and MODIS) exhibits persistent and widespread decreases after the late 1990s due to increased VPD, which offset the positive CO2 fertilization effect. Six Earth system models have consistently projected continuous increases of VPD throughout the current century. Our results highlight that the impacts of VPD on vegetation growth should be adequately considered to assess ecosystem responses to future climate conditions.


Jeg har, indtil jeg fandt denne artikel, være lidt skeptisk overfor begrebet VPD, idet det ikke fremgår med vægt af IPCC's rapporter og heller ikke er behandlet på Skeptical Science hjemmeside.

Det klimaskeptiske netværk har heller ikke fanget VPD, som et væsentlig begreb, også selv om det i et vist omfang neutralisere "CO2 is plant food".

Her en graf hentet fra artiklen, der viser detfaktisk forløb af VPD og et fremtidigt simuleret forløb.Fig. 1 Global mean vapor pressure deficit (VPD) anomalies of vegetated area over the growing season.
Anomalies are relative to the mean of 1982–2015 when data from all datasets are available. Vegetation areas were determined using the MODIS land cover product. Blue line and gray area illustrate the mean and SD of VPD simulated by six CMIP5 models under the RCP4.5 scenario.


Det jeg ikke kan vurdere er, hvad effekten af den voksende VPD vil være og hvornår det slår den igennem på fødevare produktionen og i økosystemerne.

Klimaskeptikere og benægtere:
Prøv nu at forene jeres kræfter i at tilbagevise begrebet VPD.
Vis hvad I dur til

Redigeret d. 13-08-2020 15:14
13-08-2020 17:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
VPD-begrebet har i praksis ingen betydning for plantevæksten i det fri. Det afgørende for plantevæksten er således ikke luften vandindhold (den relative luftfugtighed) med dermed jordens vandindhold. Sålænge den jord, som planterne vokser i, er velforsynet med vand, har luftens relative luftfugtighed ingen betydning.

Eksempelvis vokser mine frilandstomater og mine blomster i min have rigtigt godt for tiden selvom luften er tør. Sålænge der er tilpas med væske i jorden har den tørre luft ingen betydning.

Tilsvarende betragtes Nildeltaet i Ægypten som nogle af de frodigste steder i verden. I dette område er luften som bekendt meget tør om sommeren.

VPD-begrebet og teorierne omkring dette bygger på den slet skjulte opfattelse, at denne klode vil blive mere tør som følge af GW. Denne antagelse holder bare ikke samlet set. GW medfører både mere nedbør og mere fordampning. I de godt 200 år, som vi har haft med GW, er denne klode således ikke blevet mere tør. Tværtimod er den mange steder som hvor plantevæksten i dag har langt bedre forhold end for 100 eller 200 år siden.
13-08-2020 18:34
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
VPD-begrebet og teorierne omkring dette bygger på den slet skjulte opfattelse, at denne klode vil blive mere tør som følge af GW. Denne antagelse holder bare ikke samlet set. GW medfører både mere nedbør og mere fordampning. I de godt 200 år, som vi har haft med GW, er denne klode således ikke blevet mere tør.


Det er jo så generelt at ingen kan forholde sig til det.
Og som JP ikke aner en dyt om.
Ligesom olieindustrien, der ønsker at skabe tvivl om forskning og pumper naive mennesker fulde af tvivl, uden at nævne de risici, der er virkelige og eksisterer, fordi ingen ved præcist, hvad 3-4 graders opvarmning får som konsekvens.

Selvfølgeligt vil øget temperatur få som konsekvens at vindsystemer ændrer karakter, havstrømme ændrer karakter...
Der findes ikke en eneste, der kan sige noget om, hvordan det ser ud ved en 3 dobling i forhold til, hvad vi allerede har opvarmet kloden med de sidste 50 år.
Det er jo derfor, der er brug for omlægning - fjernelse af risici.
En benægter vedkender sig ikke risici og er derfor uvederhæftig i en debat.
13-08-2020 18:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Under holocæn klimatisk optimum var det væsentligt grønnere og mere frodigt på denne klode end det er nu. Dengang var atmosfærens CO2-indhold så vidt vides noget lavere end nu, så dengang kan det ikke have været CO2-befrugtningseffekten som slog igennem.

Med andre ord må det have været varmen, som bevirkede en grønnere og mere frodig klode. Det kan man bla. læse om her:
http://www.dandebat.dk/klima7.htm
13-08-2020 18:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her der bl.a. anført:

"Det varmeste tidspunkt i hele Holocæn indtraf i stenalderen omkring 8.000 år før nutid, det kaldes for det Holocæne Maksimum. Dette varme klima holdt sig stort set gennem 3.500 år indtil 4.500 før nutid, da det var i bondestenalder i Nord Europa.

Det antages at gennemsnits-temperaturen var 2-3 grader højere end nutidens. Dette understøttes af, at planter som mistelten og den subtropiske vandplante hornnød blev udbredte i Danmark. Lind, elm, gran og eg blev blev de almindeligste træer i Nord Europas tætte skove, som lukkede landenes indre sammen til en stor sammenvokset urskov.

I Danmark har man undersøgt stenalderbopladser fra det Holocæne Klimatiske Optimum's periode og fundet knogler af forskellige landdyr og havdyr, heriblandt sværdfisk, stør, sardin og tun, krøltoppet pelikan og sumpskildpadde, hvilke alle er arter, som i vore dage lever under varmere himmelstrøg."


Om Sahara står der:

"I en længere periode, som ret groft svarer til det Holocæne Optimum, oplevede det nordlige Afrika en tid med et betydeligt mere vådt og regnfuldt klima end det, som nu hersker i regionen. Mange angiver perioden til at være fra 8.500 til 3.500 f. Kr. (10.500 til 5.500 år før nutid), men der synes at herske usikkerhed om dateringen.

Hvor der nu er gold afsveden ørken, var dengang savanne med udbredte græsarealer og enkelte træer. Der levede løver elefanter, giraffer og andre dyr, som nu er karakteristiske for det sydlige Afrika.

Tidligere professor i Afrikansk historie ved London Universitet Roland Oliver beskrev landskabet således: De store bjergkæder Tibesti og Hoggar, som idag er nøgen klippe, var dengang dækket af skove af eg og valnød, lind, el og elm. De lavere skråninger, sammen med de mindre bjerge - Tassili og Acacus mod nord, Ennedi og Air mod syd - var bevokset med oliven, enebær og aleppofyr. Gennem dalenes græssletter strømmende floder fyldte med fisk."
13-08-2020 19:14
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
Under holocæn klimatisk optimum var det væsentligt grønnere og mere frodigt på denne klode end det er nu. Dengang var atmosfærens CO2-indhold så vidt vides noget lavere end nu, så dengang kan det ikke have været CO2-befrugtningseffekten som slog igennem.

Med andre ord må det have været varmen, som bevirkede en grønnere og mere frodig klode. Det kan man bla. læse om her:
http://www.dandebat.dk/klima7.htm


Mere om Holocæn Optima:
Indlandsisen i Peary Land i det nordligste Grønland blev boret i 1977. Iskernen indeholdt distinkte genfrosne smeltevands-lag hele vejen ned til grundfjeldet, hvilket tyder på, at den ikke indeholdt is fra Weichel istiden. Det vil sige at Verdens nordligste indlandsis smeltede fuldstændig væk under Holocæn Optimum og blev først gendannet, da klimaet blev koldere for omkring 4.500 år siden.

Da der var bundet mindre vand på polerne som indlandsis end i vore dage, stod Verdenshavets niveau dengang 3 m. over nutidens vandstand.


For det første: Holocæn Optima var ikke en global opvarmning, men en opvarmning, der mest var på den nordlige halvkugle.
Alligevel var det nordligste af Grønland smeltet væk og vandstanden var 3 meter højere.
Lad nu være at foregøgle, at varme er godt, når der er så kæmpe meget andet forskning, der viser det modsatte.
Erkend at det er komplekst og cherry picking af de behagelige ting er mildest talt lidt komisk.
13-08-2020 19:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En vandstandsstigning på 3 meter fordelt på godt 3000 år giver mindre end 1 millimeter pr. år.
13-08-2020 19:52
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
En vandstandsstigning på 3 meter fordelt på godt 3000 år giver mindre end 1 millimeter pr. år.


Men du forstår ikke, at det kun var en del af kloden, der var varmere. Og en anden del som nu eller koldere.
Du udregner så 1 mm pr år uden at vide noget om, hvordan det foregik i virkeligheden.

Til information, så stiger havniveauet 3,4 mm/år og ingen kan forudsige fremtidig stigningstakt, men den er accellererende over de sidste årtier.
13-08-2020 20:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I følge kystmålingerne er stigningstakten kun på det halve.
13-08-2020 20:52
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
I følge kystmålingerne er stigningstakten kun på det halve.


Forkert. Du benægter videnskab og Cherry picker din when personlige tro.

Det kan ikke synke dybere end det.
13-08-2020 21:31
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

At du gang på gang er nødsaget til at komme med grimme personangreb viser, at du ikke kan klare dig i denne debat på anstændig vis.
13-08-2020 21:50
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

At du gang på gang er nødsaget til at komme med grimme personangreb viser, at du ikke kan klare dig i denne debat på anstændig vis.


Sandheden er ildehørt.
Du udviser jo en total mangel på at lytte til anden forskning end den du cherry picker - så må du høre for det, det er fri debat.
Læs forskningen.

Kort sagt: bliv klogere og forstå andre end dine egne tanker kan være rigtige, så er du kommet et godt stykke videre.
Redigeret d. 13-08-2020 21:55
13-08-2020 22:00
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den faktuelle udvikling taler for sig selv. Jorden bliver grønnere og grønnere. Se selv.
Tilknyttet billede:

13-08-2020 22:29
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
Den faktuelle udvikling taler for sig selv. Jorden bliver grønnere og grønnere. Se selv.


Når man nægter, at se i øjnene, at koralrev ødelægges af stigende temperaturer og blot 2 graders opvarmning vil ødelægge de fleste koralrev og påvirke 100 af millioner menneskers liv udover den skade, der sker for biodiversitet i havet, så er man en kynisk og beregnende manipulator.

Fedtspilleri, at blive ved med fordummende misinformation som jorden bliver grønnere og grønnere, når betydningen af CO2 fertilizering ligger helt i mørke for manipulatoren selv.

Kor sagt: lyt ikke til dumsmarte amatører, der kaster om sig med begreber, de ikke selv forstår.
15-08-2020 00:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det alvorlige problem er, at der fortsat er milliarder at mennesker, som lever i fattigdom, og at 5 - 6 millioner mennesker hvert år mister livet p. g. a. fattigdom relaterede sygdomme.
15-08-2020 08:04
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Med øgede temperaturer presset på verdens fattigste, mens de rigeste og årsagen til opvarmningen ikke gør alverden.

Stop denne uretfærdighed og forlad den fossile verden.
15-08-2020 08:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ved at nægte de fattige lande i adgang til fossile brændstoffer forhindre man dem i at komme ud af fattigdom.
15-08-2020 12:37
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
Ved at nægte de fattige lande i adgang til fossile brændstoffer forhindre man dem i at komme ud af fattigdom.


Ok, hvem nægter de fattige lande adgang til fossile brændstoffer?
Vi har i 100 år svinet atmosfæren mere og mere til med drivhusgasser uden at tage os af, at den værste skade sker i de fattigste dele af verden.

De rige lande må tage sig sammen, de fattigste lande skal omstilles, når det er den billigste måde for dem, at investere i VE.
Det er sådan set også den vej det går med priserne på VE, der hvert eneste år falder i pris.
15-08-2020 12:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De fattige lande har et altoverskyggende problem, og det er fattigdom. Det resulterer bl.a. i 5 - 6 mio. dødsfald hvert år p.g.a. fattigdomsrelaterede sygdomme.
15-08-2020 13:39
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
De fattige lande har et altoverskyggende problem, og det er fattigdom. Det resulterer bl.a. i 5 - 6 mio. dødsfald hvert år p.g.a. fattigdomsrelaterede sygdomme.


Antallet af mennesker, der lever i absolut fattigdom er faldende.
Hvad gør du selv for verdens fattige?
15-08-2020 15:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der er rigtig at antallet af mennesker som lever i fattigdom er faldende, men det er fortsat uhyggeligt højt. Vi taler om mange milliarder mennesker.
15-08-2020 17:13
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
Der er rigtig at antallet af mennesker som lever i fattigdom er faldende, men det er fortsat uhyggeligt højt. Vi taler om mange milliarder mennesker.


Jeg spurgte hvad du selv gør for verdens fattigste?
15-08-2020 18:09
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg retter om nogen opmærksomheden hen mod dette problem
15-08-2020 18:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg retter om nogen opmærksomheden hen mod dette problem


Men det du siger ved alle jo og har vidst det i årtier.
Det er jo bare en afledningsmanøvre, du laver, fordi du ikke læser forskningen.
Så helt ligegyldigt i dette forum.
15-08-2020 20:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fattigdomsproblemet og de dertil hørende problemer er nu godt nok blevet nedprioriteret, fordi bagatel-problemer er blevet opprioriteret.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten CO2 is plant food – Greening og Browning:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The greening of the earth129-04-2022 18:55
Klimarealisterne slår til igen med ubalanceret omtale af greening2709-09-2020 17:08
Plant flere GRØNNE BLADE og lad din have være VILD MED VILJE! ;o)010-12-2015 11:28
Plant pil701-04-2008 20:05
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik