Husk mig
▼ Indhold

CO2, pH og KorallerSide 1 af 212>
CO2, pH og Koraller19-08-2018 10:33
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Debatten om hvorvidt mennesket truer korallerne er ekstrem omfattende. Den omfatter diskussioner om menneskets udledninger af CO2, om hvor meget CO2 vi kan forvente i atmosfæren, Vil det blive varmere/koldere i det hele taget (Solen vs. CO2), hvor meget CO2 fra luften kan man forvente overført til oceaner, hvilken effekt vil det have på pH i Oceaner, hvor meget opblanding kan vi forvente i oceaner, hvilken skade vil ske på koraller ved given pH, hvilken pH er faktisk mest optimal for koraller, hvor mange storme og naturkatastrofer skyldes mennesket, hvilke effekter har rent faktisk haft indflydelse på korallerne, hvor gode er koraller til at tilpasse sig, i hvor høj grad er bleaching events noget helt naturligt som koraller typisk kommer sig over efter bare få år.

Rigtigt mange af disse spørgsmål skal på samme tid besvares på en måde der "går imod korallerne" for at vi har en menneskeskabt koral-katastrofe foran os.
Vi er alle rimeligt bekendt med de svar der danner grundlaget for bekymring via medier.
Derfor tager denne tråd udgangspunkt i hvorledes der på nogle områder er uenighed mellem de 2 fløje. Og det synes der at være på stort set alle punkter når det gælder koraller.

Der vil uvægerligt være ting jeg gengiver mindre end perfekt. Dels fordi jeg kan lave fejl og dels fordi folk har forskellige vurderinger. Nogle vil søge at gokke mig i hovedet når de tror jeg har lavet fejl, andre vil søge at fagligt vende tingene så vi alle bliver klogere og kommer på "the same page".

Vi tager udgangspunkt i artiklen ..
" The world's oceans are likely to become more acidic than at any time in the past 14 million years, scientists have found... the pH of the oceans would be less than 7.8 in 2100.."

https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1235229-ocean-acidification-to-hit-levels-not-seen-in-14-million-years
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X1830356X

Og scenariet lyder
" Under a 'business-as-usual' future scenario where we continue to emit CO2 at the same rate as we do today, atmospheric CO2 would be near 930 parts per million in the year 2100"Spørgsmål jeg vil komme ind på I det følgende:

1) Er CO2 koncentration på 930 ppm i år 2100 realistisk?
2) Kan 930 ppm CO2 i atmosfæren give pH 7,8 i overflade vandet eller vil opblanding være for kraftig?
3) Er det korrekt at vi er gået fra pH 8,2 i 1750 til 8,1 i dag?
4) Hvad er pH i koralrev i dag?
5) Er det pH ændringer der har skabt de bleaching events vi har set?
6) Hvilken pH værdi er reelt optimal for koraller?
7) Er korallers måde at bygge aragonit skelet generelt af lavere pH?
8) Hvilke faktorer har faktisk været et problem for Jordens koralrev? pH?
9) Er det helt korrekt at vi ikke har haft nede på pH 7,8 i 14 mio år?
10) Hvor gode er koraller til at lave come-back efter bleaching events?


1) Er CO2 koncentration på 930 ppm i år 2100 realistisk ?

"where we continue to emit CO2 at the same rate as we do today"?

Gennem de seneste år har CO2 koncentrationen vokset med ca 2ppm/år. Så umiddelbart skulle vi ende på ca 580 ppm i år 2100. Men fra 580 op til 930 ppm CO2 i år 2100 er et spring på 350 ppm CO2.
Hvilken mekanisme skulle give os ekstra 350 ppm?
Jeg har set bud på at
"eftersom Jordens planter ikke vil kunne trives godt ved 2-3 graders opvarmning, så vil biosfæren evne til at optage CO2 dale".
Fact: Jorden er blevet nævneværdigt grønnere siden ca 1980 i takt med opvarmning og mere CO2. Fact: Da Jorden var 1-2-3 grader varmere tidligere i holocene, der betød varmen at f.eks. Sahara fik meget mere regn og at vi havde jungle og sabeltigere hvor vi i dag har ørken. Fortiden afkræfter altså faktuelt tanken om at 2-3 graders mere varme skulle give en mindre grøn klode med mindre biosfære.

Et andet bud:
"Havene vil sende mere CO2 op i atmosfæren hvis det bliver 2-3 grader varmere."
Fact: Vi har trods utallige udsving i temperaturer på 2-3 grader i Antarktis data gennem næsten en million år aldrig set at CO2 pludseligt er gået amok med ekstra 350 ppm i den forbindelse. Dette er ikke engang set ved de store overgange ind og ud af istider med temperatur spring på 5-6 grader.

Summa:
" Er CO2 koncentration på 930 ppm i år 2100 realistisk ?"
Svar: Nej.
930 ppm CO2 er ikke realistisk idet data og historien er klart imod en antagelse om at biosfære eller have vil reagere som nogle tager for givet.


Og dertil kommer..

Ved ligevægt er CO2 koncentrationen i atmosfæren nær proportional med CO2 koncentrationen i havet.
For at bevare ligevægt skulle en stigning på 126% fra 410 ppm til 930 ppm CO2 i atmosfæren altså følges med en stigning også på 126 % CO2 i oceanerne som helhed fra ca 160.000 Gt CO2 op til 360.000 Gt CO2.

Men mennesket overfører kun ca 8 Gt CO2/ år til oceaner. Det er så lidt at havet som helhed reelt har ca konstant CO2 koncentration frem til år 2100 uanset hvad vi gør.

I takt med stigning mod 930 ppm CO2 i atmosfæren vil vi komme længere og længere væk fra ligevægt med oceanernes indhold af CO2. Oceanernes CO2 indhold kan ikke følge med. Oceanerne vil derfor blive en stadigt vigtigere "sink" for CO2.

På diagrammet herunder ses, at koncentrationen af CO2 (tropics) i Aq, vand, vokser proportionalt med koncentrationen af CO2 i atmosfæren, p(CO2) x-aksen – ved ligevægt.

8 gt CO2/år fra mennesket, 160000 Gt CO2 i havet nu:
https://people.ucsc.edu/~mdmccar/migrated/ocea213/readings/15_GeoEngineer/C_sequestration/adams_2008_Elements_CALDERIA_Ocean_CO2_Storeage.pdfFortsættes...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
2) Kan 930 ppm CO2 i atmosfæren give pH 7,8 i overflade vandet eller vil opblanding være for kraftig?

Hvis atmosfærens CO2 koncentration vitterligt når 930 ppm i år 2100, så vil vores 8 Gt / år tilført til havets 160000 Gt CO2 i dag stadig kun svare til i alt ca 4 promille af CO2 mængden i havet som helhed pr. år 2100.

For at kunne se en drastisk ændring (100% more acidity...) ved at tilføre 4 promille CO2 til oceanerne så kan dette kun lade sig gøre hvis vi taler om et særdeles tyndt lag af oceanets overflade.

Spørgsmålet er derfor: Hvor meget opblanding finder sted med oceanets øverste lag?
Jeg har set alt fra 50 m til 300m omtalt som "the mixed layer". Under ca 200 m omtales laget "the thermocline" der rækker ned til 1000 m dybde.

Herunder ses en opgørelse af hvor CO2 fra fossile brændsler befinder sig i oceanerne i dag. Dette kan give en indikation af hvordan opblandingen kan sprede CO2 over nogle dekader.
Den mørkerøde nuance viser koncentration på ca 70 microgram CO2 pr. kg og den finder vi helt oppe ved overfladen. Men den grønne farve viser udbredelse med 40 microgram CO2 pr. kg.
Vi kan altså konstatere at udbredelsen af "vores" CO2 i ca halv koncentration af hvad vi har i overfladen kan findes ned til omkring 1 km´s dybe som hovedregel.
Dette viser, at opblanding over dekader er betragtelig.

Note: 70 microgram/kg fossilt CO2 vist med mørkerødt helt oppe i overfladen svarer til ca 3 % af CO2 koncentrationen. Dette er måske knapt så voldsomt som man kunne få indtrykket af på farvevalget.
Dertil kommer: Disse 3% betyder IKKE at mennesket har forøget CO2 koncentrationen i overfladelaget med 3%. Der foregår konstant udveksling af CO2 mellem ocean og atmosfære der ville resultere i at "vores" CO2 ses i overfladelaget uanset om koncentrationen i overfladelaget var stigende eller ej.

SUMMA: Opblandingen foregår en hel kilometer ned i betragteligt omfang og vil derfor formindske pH ændringer i overfladen. pH på 7,8 ved 930 ppm CO2 i atmosfæren kræver næsten ligevægt mellem ocean CO2 og atmosfære CO2, hvilket kun kan lade sig gøre hvis overfladelaget stort set ikke blandes op med dybere ocean vand der altid vil have en CO2 koncentration ca som i dag.
Det er derfor tvivlsomt om 930 ppm i Atmosfæren skulle kunne medføre pH 7,8 i oceanets overflade generelt.

PS: Tom Segalstad fra Oslo Universitet, påpeger i sine foredrag at 1) allerede indenfor ca 2,5 år har vi en rimelig opblanding ned til 1 km oceandybde, 2) Der er nok Calcium alene i oceanets øverste 200 m til at optage al det CO2 der i dag er lagret i undergrunden i form af fossile brændstoffer, 3) processen med at få dannet Kalciumkarbonat fra CO2 der udfælder fra oceanet er en langt hurtigere proces end IPCC antager.
https://www.heartland.org/about-us/who-we-are/tom-segalstad


Fortsættes...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 19-08-2018 10:35
19-08-2018 10:36
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
3) Er det korrekt at vi er gået fra pH 8,2 i 1750 til 8,1 i dag?


Det siges gerne at vi i 1750 havde pH 8,2 som så nu grundet Menneskets CO2 er faldet til 8,1.
Det er blandt andet på den baggrund at nogle ser det som realistisk at denne trend fra 1750 til i dag vil fortsætte, og accelerere til 7,8 i år 2100.

Men de data vi normal ser rækker jo ikke langt tilbage. Hvordan kan nogle være så sikre på at vi i 1750 havde pH 8,2?

En af de få pH proxier der er konstrueret tilbage til 1750 bekræfter ikke at der skulle have været et nogenlunde kontinuert fald i pH fra 1750 frem til i dag.

NOAA´s Pelejero et al. 2005 undersøgelse fra Flinders Reef, ved Great Barrier Reef
http://science.sciencemag.org/content/309/5744/2204

-viser et andet billede: Fra 1750 er der ikke rigtigt nogen trend i data. Hvis vi ser fa 1850 er der en trend mod stigende pH... Hvis vi ser fra 1700 til 1750 et kraftigt fald i pH.. Et fald de færreste vil tillægge mennesker.

Flinders reef tal på grafen herunder er 5-års gennemsnit og derved underdriver grafen hvor store de årlige forskelle i pH faktisk har været. Grafen viser at vi holder os indenfor udsving med pH 0,2 units.

Grafen viser også klare tegn på at vi har ret stabile cyklusser på ca 60 år. Det er da interessant.
Men i stedet for at tale om cyklusser hæfter CO2-holdet sig intenst ved at vi på den helt korte bane i f.eks. Hawaii Aloha data er gået lidt ned i pH i de aller seneste år.

Data fra Flinders Reef - der jo ligger i Stillehavet – antyder også at denne Stillehavs position har pH med middel ca 8,03 der synes at være omdrejningspunktet for disse udsving. Ved Hawaii i Stillehavet måler vi i dag typisk 8,05 – 8,1.

SUMMA:
NOAAs egne data fra Stillehavet bekræfter ikke historien om at vi skulle være gået fra pH 8,2 til 8,1 i dag. Tvært imod viser data en ret flad trend fra 1750 og gentagne cyklusser som CO2-holdet burde forholde sig mere til.

FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:38
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
4) Hvad er pH i koralrev i dag?

Visse steder på Jorden allerede har pH 7,8 i dag.

Herunder th ses hvordan pH varierer over 30 dage i 3 koral rev i Stillehavet. Til sammenligning tv pH i det åbne ocean.

Koralrev kan til en vis grad forhindre opblanding med havet og således ser vi daglige udsving i pH. Men hver nat formår opblandingen med havet dog at tvinge pH tilbage på udgangs niveauet.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0028983

Fortsættes...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
5) Er det pH ændringer der har skabt bleaching events eller andre vigtige problemer for koraller?

Jeg har ikke kunnet finde nogen artikler hvor pH med specifideret værdi har givet koraller problemer som situationen er i dag. Problemer er tilskrevet varme, storme, overfiskeri og forurening.


Argumentet I forbindelse med pH 7,8 er ikke mindst at så kan koraller ikke bygge deres skelet op og at kalkstrukturer vil opløses.

Her en tekst om trusler mod Caribiens koraller:
" More than 75 percent of the coral reefs in the Atlantic region are at risk from local threats (i.e., coastal development, overfishing/destructive fishing, marine-based pollution, and/or watershed-based pollution), with over 30 percent in the high and very high threat categories.

The least-threatened reefs are almost entirely in areas remote from large land areas, such as the Bahamas, the southern Gulf of Mexico, and the oceanic reefs of Honduras and Nicaragua."

http://www.wri.org/resources/maps/reefs-risk-atlanticcaribbean
https://blogs.scientificamerican.com/observations/files/2014/11/Doney2.png

Tekst er fra øverste billede herunder. Det fremgår altså at mere end 75 procent af hele Caribiens koraller er truede, men området ved Nicaragua/Honduras jeg har markeret med rød box er et af de få områder der ikke er med i de 75% af truede områder. Her stortrives koraller.
Området befinder sig imidlertid lige akkurat i det område hvor pH grundet upwelling ser ud til at kunne svinge sig ned på 7,8 allerede i dag. Men denne kalk bliver altså ikke opløst, koraller stortrives?

SUMMA:
Så vidt jeg kan se haves i dag sjældent problemer for koraller i forbindelse med konkret lav pH ude i "virkeligheden". Problemer for koraller ved evt. sænkning til pH 7,8 er mest noget der ses i forsøgs opstillinger? Eller findes der eksempler på koraller ved lavere pH i dag der i naturen får deres kalk skelet opløst grundet pH ? i eksemplet fra Caribien bliver kalken ikke opløst ved pH der ofte er 7,8 . Koraller trives fint her.

Fortsættes...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:42
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
6) Hvilken pH værdi er reelt optimal for koraller?

Man kan altid hive en artikel frem med et eksperiment der viser at koraller i et forsøg enten har det fint med pH eller det modsatte. Så hvad er det overordnede billede når det gælder pH og koraller? Ved hvilken pH trives koraller faktisk bedst samlet set?

Craig Idso og hans team prøver at få et lidt større billede ved løbende at indregne nye resultater fra forskningen når det gælder korallers trivsel ved ændret pH. Lige nu indgår 1103 forskningsarbejder.

Mange af disse forsøg ser på pH reduktionerne større end 0,3 (sv.t IPCC estimat for år 2100 8,1->7,8) men herunder er vist Idso´s teams resultater for de mindre pH ændringer.

http://www.co2science.org/data/acidification/results.php


Teamet har set på trivselsparametrene " calcification, metabolism, growth, fertility and survival".
De viser en vis bedring for koralvækst alt I alt ved at sænke pH med 0,3. Dog vil jeg sige at trend er trukket af visse arter der åbenbart stortrives ved lavere pH, de blomstrer op. Hvis man derimod ser på de mange arters trivsel, så viser resultaterne snarere at trivsel for koraller ved sænkning af pH med 0,3 er ca uændret. Hvordan kan så mange arter trives ligeså fint ved pH sænket 0,3 hvis det er korrekt at deres kalkskelet opløses ved 0,3 lavere pH? ("Tans 2009" som der står på grafen er et resultat med bud på hvordan pH vil udvikle sig, altså et mere moderat resultat end IPCC´s fald på 0,3 ).

Fortsættes...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:47
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvorfor viser resultater herover at koraller tilsyneladende ikke påvirkes nævneværdigt af pH ændring fra 8,1 til 7,8?

Som udgangspunkt kan jeg stærkt anbefale Patrick More´s foredrag herom:
https://www.youtube.com/watch?v=4bJjBo5ICMc

GREENPEACE founder Patrick more elsker tydeligvis Jorden, har sejlet rundt i små både foran hvalfangerbåde osvosvosv. Var en af de helt centrale folk der startede Greenpeace.

More elsker tydeligvis stadig Jordens dyreliv, men har besluttet at melde sig ud af det Greenpeace han selv startede idet deres kurs for ham at se ikke længere går målrettet efter hvad der faktisk vil hjælpe Jordens dyreliv. Patrick Mores passion for korallivet fornemmes klart i den video jeg linkede til.

Han forklarer blandt andet hvordan calcificerende havdyr har adskilte rum hvor kemien er ganske anderledes end i havet udenfor. I disse compartments haves pools af forskellige salte og korallerne laver selv det miljø der skal til for at producere kalkskelet. Det er derfor at det kemiske miljø helt udenfor organismen har så lille betydning for evnen til at bygge kalkskeletter.

Undersøgelse der bekræfter Greenpeace founder Patrick More:
" Heron Island reef flat of the Great Barrier Reef show that this species exerts strong physiological controls on the pH of their calcifying fluid (pHcf).. having near-constant pHcf values independent of the large natural seasonal fluctuations of the reef flat waters (pH ∼7.7 to ∼8.3)
"


http://www.pnas.org/content/112/43/13219
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022098199001689

Der er en konkret undersøgelse jeg vil nævne fordi den i høj grad ser på hvordan naturen reagerer på naturens egne påvirkninger. (Vi kommer dermed så langt fra urealistiske forsøgshvilkår som muligt. Der florerer "forskning" hvor man bruger saltsyre til at sænke pH, forsøg hvor man ikke inkluderer naturens kalksten, ikke inkluderer TID til at ligevægte kan indstille sig efter en given ændring foretaget ved spontan indsprøjtning af substans for at ændre tilstand på kort tid.

En undersøgelse jeg vil nævne "Andersson 2015" er så tæt på naturens måde at reagere på som muligt OG den er foretaget ved tålmodige observationer over 5 år, og bekræfter Patrick More og også Craig Idsos konklussioner fra 1103 artikler:
https://www.newscientist.com/article/dn28468-growing-corals-turn-water-more-acidic-without-suffering-damage/
"Andreas Andersson of the Scripps Institution of Oceanography in San Diego, California, and his colleagues carefully monitored a coral reef in Bermuda for five years, and found that spikes in acidity were linked to increased reef growth.

"At first we were really puzzled by this," says Andersson. "It's completely the opposite to what we would expect in an ocean-acidification scenario.""

...

"The team found that coral growth itself made the water more acidic as the corals sucked alkaline carbonate out of the water to build their skeletons. The corals also ate more food during these high-activity periods and pumped more CO2 into the water, increasing acidity further.

All the pieces then seemed to fit together: phytoplankton blooms seemed to be washing in and feeding the corals, resulting in a higher growth rate and greater acidity levels in the water around the reef.
These corals didn't seem to mind the fluctuations in local acidity that they created, which were much bigger than those we expect to see from climate change. This may mean that corals are well equipped to deal with the lower pH levels.
"


Bare som ét eksempel på hvorfor forsøg kan drille og give resultater vi ikke ser i den virkelige verden: Bølger.

Dette team finder frem til at sites der udsættes får bølger nærmest ingen problemer havde i GBR 2005 bleaching event, mens sites beskyttet mod bølger havde problemer:

" Visual surveys of colony mortality and bleaching status of more than 13,000 corals at 14 reef sites indicated that most coral taxa at wave-protected sites were severely affected by the event.

Between 40 and 75% of colonies in the major coral taxa (Acropora, Porites, Faviidae, Mussidae and Pocilloporidae) were either bleached or suffered partial mortality. In contrast, corals at wave-exposed sites were largely unaffected (<1% of the corals were bleached), as periodic washing by waves prevented desiccation."


https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-006-0573-0SUMMA:
Craig Idso´s opsamling af resultater fra mange forskeres resultater viser at der ikke vil være nogen nedgang i korallers samlede trivsel hvis pH skulle falde med 0,3. Det harmonerer med at koraller bygger deres kalkstrukturer fra kamre inde i organismerne hvor alle kemiske forhold – inklusive pH – er helt anderledes end havvandets forhold uden for organismen.

Koraller har stor kontrol over deres indre kemiske miljø. Vi ser endvidere at koraller selv kan lave sure miløjer idet de spiser phytoplankton aller hurtigst og faktisk stortrives. Der er intet der tyder på at den surhed koraller skaber ved deres optimale vækst skader dem.
Argumentet om at kalken i koral skeletter vil opløses ved pH fald på 0,3 savner solide resultater fra den virkelige verden. Og hvis ikke det er koralskelettet der lider under pH fald på 0,3, hvad er det så?


FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:52
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
7) Er korallers måde at bygge aragonit skelet generelt af lavere pH?

Koraller er som måske bekendt opstået for mange millioner år siden i perioder med lavere pH end vi har i dag. De er som udgangspunkt bygget til lavere pH end vi har i dag. Men det er jo længe siden og nu må koraller jo have tilpasset sig forhold vi har i dag med højere pH. Ikke? Well, vi mennesker bruger mitochondrier i vores celler til at producere energi. Det er grundlæggende et maskineri vi har arvet helt tilbage fra bakterierne for milliarder år siden.

Så hvordan kan vi være så sikre på at korallers maskineri nu skulle være grundlæggende anderledes når det gælder at bygge deres helt fundamentale aragonit skelet? At korallernes maskineri til at bygge aragonit skelet nu har ændret sig så det ikke længere stortrives ved lavere pH?

Der er ifølge flere forsker teams ikke meget der tyder på at korallers mekanisme til at bygge aragonit skelet skulle være ændret så det nu er sårbart overfor lidt lavere pH.

Koraller bruger nogle små lommer "COC´s" der er fyldt med stærkt sure proteiner der ud fra havvand kan bygge aragonit skelettet. Havvandets pH påvirker ikke umiddelbart denne proces fordi der er talt om enzymer der ved energiforbrug aktivt opbygger aragonit skelettet. Koraller er altså ikke afhængige af en kemisk ligevægt der fører til aragonit dannelse. Og derfor er koraller ikke afhængige af en bestemt pH værdi for at aktivt bygge deres skelet.

Dette er selve motoren der har eksisteret i millioner af år, og det er stadig den samme.

Forskerteamet Mass et al. 2013 har identificeret 4 forskellige sure "CARP" –enzymer (Coral Acid Rich Protein) og konkluderet at de har hver deres fortid for millioner år siden, men altså stadig er grundstenen i at bygge korallers skelet. Teamet har lavet forsøg med CARP´s direkte i havvand og fundet at de kan udskille aragonit (en kalk variant) direkte i havvand ved både pH 8,2 og pH 7,6 uden problemer – så længe der er nok H+ og Carbonat ioner til stede idet disse indgår i processen.


"Our results demonstrate that coral acid-rich proteins (CARPs) not only bind Ca2+ stoichiometrically but also precipitate aragonite in vitro in seawater at pH 8.2 and 7.6, via an electrostatic interaction with protons on bicarbonate anions. Phylogenetic analysis suggests that at least one of the CARPs arose from a gene fusion. Similar, highly acidic proteins appear to have evolved several times independently in metazoans through convergence. Based purely on thermodynamic grounds, the predicted change in surface ocean pH in the next decades would appear to have minimal effect on the capacity of these acid-rich proteins to precipitate carbonates."


https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982213005708

Forsker teamet Von Euw et al. 2017 Forklarer i bladet Science hvordan CARP´s befinder sig i lukkede compartments "COC´s" med kontrolleret kemi og udskiller Aragonit rundt om sig så de efterlader disse runde huller hvor COC har været i typiske koral skeletter, se billede herunder.

" Randomly arranged, amorphous nanoparticles are initially deposited in microenvironments enriched in organic material; they then aggregate and form ordered aragonitic structures through crystal growth by particle attachment. Our NMR results are consistent with heterogeneous nucleation of the solid mineral phase driven by coral acid-rich proteins. Such a mechanism suggests that stony corals may be able to sustain calcification even under lower pH conditions that do not favor the inorganic precipitation of aragonite."


"This has important implications for the health of corals in our warmer, higher-CO2 future."

http://science.sciencemag.org/content/356/6341/933


Dette var input vedrørende formationen af Aragonit.
Men den anden vej, hvor hurtigt bliver Aragonit opløst ved pH niveau 7,8?


Vi har haft mere sure verdenshave tidligere da koralorganismer også trivedes ofte i forhold med pH 7,6.

Det være rimeligt at antage at Aragonit i dag er det samme som aragonit for 100 mio år siden.
Hvis lavere lavere pH tidligere ikke udgjorde en trussel mod aragonit som sådan, så er det nok heller ikke tilfældet i dag.


SUMMA:
Viden om sure enzymer/proteiner der aktivt sammensætter ioner som H+ og Carbonat til aragonit (ganske som det fungerede for mange millioner år siden ved lavere pH i oceanerne) synes at forklare hvorfor Craig Idso's team fandt at sænkning af pH med 0,3 ikke havde en netto negativ effekt på korallernes trivsel. Idso gennemgik i hundredevis af forskellige forskerteams resultater og alle arter der således indgik.

Selve mekanismerne hvormed korallers aragonit skelet bygges op er tilsyneladende uændrede. Korallerne bruger de samme meget pH-sure enzymer til at danne skelet med som da koraller levede i mere surt havvand for millioner af år siden, og disse centrale enzymer har samme effekt ved pH 8,2 som pH 7,6.

FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:54
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
8) Hvilke faktorer har faktisk været et problem for Jordens koralrev? pH?

I dag bliver tilfælde af koraldød tilskrevet opvarmning, storme, overfiskeri og forurening.
For Caribien viste jeg tidligere teksten fra deres organisation:

" More than 75 percent of the coral reefs in the Atlantic region are at risk from local threats (i.e., coastal development, overfishing/destructive fishing, marine-based pollution, and/or watershed-based pollution.."


Altså ikke ét kvæk fra disse kanter om global warming, CO2, storme endsige pH. De faktiske trusler handler om fattigdom, overfiskeri: Ved overfiskeri kan græsarter der vokser mellem koraller blive alt for udbredte og det kvæler korallerne. Men regeringerne for områdets lande gør ikke noget ved problemet og argumenterer at der er tale om global warming problemer de ikke har indflydelse på.

Ved Australiens Great Barrier Reef fokuseres meget på storme, se f.eks en sekvens herunder fra DR dokumentar "The tipping points" som faktisk er en Australsk klima dokumentar.
Man gør klart at koraller i de områder der ikke for nyligt har været ramt af storme simpelthen stortrives. Altså stortrives trods opvarmning, CO2, pH etc.

Her er hvad Queensland opdaterede liste af major storms siger:

" There have been 207 known impacts from tropical cyclones along the east coast since 1858. Major east coast tropical cyclones impacts include
1890 Cardwell;
1893 Brisbane;
1898 NSW;
1899 Bathurst Bay;
1918 Innisfail;
1918 Mackay;
1927 Cairns and inland areas;
1934 Port Douglas;
1949 Rockhampton;
1954 Gold Coast;
1967 Dinah, Southern Queensland;
1970 Ada, Whitsunday Islands;
1971 Althea, Townsville;
1974 Wanda, Brisbane;
2006 Larry, Innisfail."


Og vi kunne måske opdatere med 2017 Debbie. (Hvis den var kraftig nok?)
http://www.bom.gov.au/cyclone/about/eastern.shtml

Så storme kan helt sikkert være et problem, men man kan ikke konstatere at storme er et stigende (og dermed menneskeskabt) problem for Queensland og Great Barrier Reef.

Fortsættes...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 10:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Er varme et stort problem for koraller?

Jordens oceaner har vidt forskellige temperaturer men koraller holder kun til i de aller varmeste overfladevande. Bliver det koldere, så uddør de som hovedregel. Det er derfor at vi f.eks. ikke ser Great Barrier Reef fortsætte videre syd på ned mod Sidney, men stopper oppe i Queensland. Skulle det blive varmere vil Great barrier Reef naturligvis brede sig længere syd på.

Men varme er altså alt i alt et problem for de væsner der kun kan trives i Jordens aller varmeste vande?

Lad os se på 3 undersøgelser.
Vi har herunder "Lough & Barnes 2000" øverst tv.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022098199001689

Og så øverst th ("De'ath 2009" , ja undskyld men det hedder han) vel nok flagskibet for argumentet for at varme alt i alt er et problem for koraller.
På y-akserne bruges enheden "Calcification" og jo større denne er, jo mere koralvækst.

Undersøgelsen øverst tv er baseret på 245 målserier primært fra Great Barrier reef, men suppleret data fra Thaliand og Hawaii. De konkluderer:

" The response of calcification rate to temperature remained linear. Variation in annual average SST accounted for 84% of the variance. For each 1°C rise in SST, average annual calcification increased by 0.33 g cm−2 year−1...
calcification rates may have already significantly increased along the GBR in response to global climate change.
"


Undersøgelsen øverst th "De' ath 2009" viser at periode med blå streg hvor globale temperaturer gik lidt ned ledsages af et mindre fald I calcification, mens periode med rød streg og stigende globale temperaturer ledsages af større calcification.

Men på "De' ath 2009" grafen ses at man fra ca år 1990 ser et drastisk fald af reef counts (se skala th på grafik). De sidste 2 år på De´ath 2009 grafen er baseret på kun hhv 3 og 2 reef counts.

Og ganske sammenfaldende med fald i antal måleserier, reef counts, der har De' ath 2009 altså et fald i calcification trods opvarmning. De senere år i De' ath 2009 undersøgelse bruges gerne til at vise at varmere temperaturer medfører mindre koralvækst.

Men denne konklusion er til diskussion grundet De' aths mærkelige drop i antal dataserier bedst som hans fald i calcification indtræder.
Det ligner klassisk GW-videnskab. Og ingen skeptikere bruger mig bekendt De'ath som troværdig reference.

Grafen nederst er fra Reynaud et al. 2007.
https://pdfs.semanticscholar.org/2f19/5e35fe1f37063af2f4e056d634965b24c1f7.pdf

De viser at over et spænd på 8 grader og helt op til og med 29 grader ses en helt lineær trend: Jo mere varme, jo hurtigere vokser korallerne.

Faktisk beskriver Reynaud et al. 2007 en lang række artikler/forskerteams der bruger netop calcifiction rate til at beregne temperaturer i fortiden.. ! Uanset om disse temperaturer højere eller laver end i dag. Man vurderer simpelthen fortidens temperaturer ud fra antagelsen at mere calcification, koralvækst svarer til højere temperaturer.

Jamen hvis normalen er at mere varme betyder mere koralvækst, er det så specielt perioder med meget varm temperatur på kort tid der er problemet, El nino events? Men har vi ikke haft El ninos i middel alderen og i andre tidligere varme perioder? Koraller synes at have overlevet?

Tjoh, men det bliver en lidt længere diskussion. Her er en artikel der viser at i 250 år fra ca år 900 til år 1150 havde vi en lang peak periode med mange større El Ninos vi kan detektere idag:
https://phys.org/news/2015-12-el-nino-occurrences-medieval-climate.html

Så perioder med kraftige El Ninos, det kan vi mennesker heller ikke rigtigt tage patent på. (Vi har haft en sådan periode fra ca 1980, med klimaks indtil videre 1998-2016).

Hvis vi ser på Reynaud et al. Grafiken nederst igen:
Vi kan se at laveste calcificering nævnt er ved 21 grader. Hvis vi forestiller os en 2 grader varmere verden, så ville habitater der i dag er ca 19 grader altså blive ca 21 grader og vi kan få store nye områder med koralvækst. Områder der i dag har 21, 23, 25 eller 27 grader ville blive 2 grader varmere og altså alle få større koralvækst.

Spørgsmålet er om koralvækst ved de områder hvor vi har 29 grader i dag ville kunne falde mere end vi ville se tilvækst alle andre områder der i dag har 19,21,23,25 og 27 grader.


FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Reynaud et al. 2007

Faldende havniveau...

Den-grimme-ælling forklaring på koral død er faldende havniveau. For mange "klima-folk" er faldende havniveau nok den mindst sexede forklaring på koraldød de kan forestille sig. De skyr den som pesten, nævner den nødigt i deres overskrifter.

Men faktum er, at specielt de kraftige El Ninos ledsages af pludselige markante fald i havniveauet i f.eks. Indonesien og til dels området ved Great Barrier Reef – "The Coral Triangle".
Koraller søger at vokse op mod det havniveau der svarer til laveste normalt lavvande. Når dette niveau er nået begynder de at vokse mod siderne i stedet for op.

Når havniveau under El Ninos pludseligt falder til langt under normalt lavvande, så befinder korallerne sig pludseligt over havniveau og udsættes for luft, direkte Sol og intens udtørring og kan hurtigt dø. Denne effekt er voldsomt mere problematisk for koraller end f.eks- en pH ændring på 0,3.
Også for de koraller der ikke kommer helt op over havniveau kan ses problemer ved ekstremt lave havniveauer idet de så udsættes for kraftigere sollys end de er vant til.

Således skriver det Franske forsker team Ampou et al. 2017:

" this study demonstrates that through rapid sea level fall, the 2015–2016 El Niño has impacted Indonesian shallow coral reefs well before high sea surface temperature could trigger any coral bleaching.

Sea level fall appears as a major mortality factor for Bunaken Island in North Sulawesi, and altimetry suggests similar impact throughout Indonesia."


https://www.biogeosciences.net/14/817/2017/


Det Franske team vurderer at vi har haft udbredt koraldød som følge af fald I havniveau ved flere El ninos i "The Coral Triangle", de taler f.eks. om El nino 1982-83, 1997-98 og 2015-16.

Billedet herunder er netop fra periode med usædvanlig lav vandstand ved Lizard Island Australien, 2016.

FORTSÆTTES....


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:04
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Den Nordligste del af Australiens Great Barrier Reef rager ind i netop "The Coral Triangle" som det franske forsker team omtaler, og ligger sammen med det Indonesiske område.

Og det var netop i den Nordlige del af Great Barrier Reef vi så en udbredt koral død i 2016. Netop den Nordlige del af GBR havde i 2015-16 meget lav vandstand grundet El nino, ganske som det nærliggende indonesiske område – beskrevet af Ampou et al. 2017.

Så er det aldeles korrekt hvad nature skriver herunder?
"Record heat in 2016 caused massive coral bleaching and death accross Auatralias Great Barrier Reef – especially in the North."

https://www.nature.com/articles/d41586-018-04660-w

Australsk Forsker Peter Ridd ved John Cook University (JCU) har vist interesse for at studere nøjere hvor meget af koraldødeligheden i 2016 der reelt hang sammen med lavvande og svage vinde kontra hvor meget der skyldtes varme.

Ridd kritiserer kollegaen Hughes for ikke at inddrage faldende havniveau overhovedet I hans forskning vedr. årsagerne til coral bleaching 2016 for GBR.

" Prof Ridd said it was difficult to see from aerial surveys whether coral at depths of 10m were bleached, while he had been unable to find out from the Prof Hughes-led researchers the depth of their underwater surveys."


Ridd forklarer at det ud fra Hughes metode med fotos er svært at se hvor dybt koraller med bleaching befinder sig og dermed svært at vide om lavt havniveau er årsagen.
https://www.townsvillebulletin.com.au/news/climate-sceptics-challenge-the-cause-of-coral-bleaching-on-reef/news-story/ef9dca8cd45394c9481253ef2ba387a4

Ridd forklarer endvidere at stille vinde I forbindelse med El nino forklarer ikke blot lav vandstand men også usædvanligt høje temperaturer lokalt.

Jeg nævner her Professor Ridd og hans indsigelser bl.a. fordi han er blevet fyret af JCU for at have indvendinger mod den konventionelle opfattelse at det er varme temperaturer der forklarer koraldøden. Ridd skulle ikke have forfulgt muligheden at det til dels kunne være lav vanstand og svage vinde der er årsagen. Der er nu oprettet protest indsamlinger til fordel for Professor Ridd og hans videre forskning og indsamlingerne går strygende. Igen synes GW-folkets intolerance og handlinger for andres synspunkter at skabe mere klimaskepsis.

OG!

Allerede i 2005 konkluderer et andet forskerhold følgende når det gælder koraldødelighed i GBR som følge af lavvande:

" However, 20–30% of faviid colonies were bleached throughout the depth range, suggesting that the increase in benthic irradiances during extreme low tides caused light stress in deeper water. Analyses of an 8-year dataset of tidal records for the area indicated that the combination of extended periods of aerial exposure and high irradiances occurs during May–September in most years, but that the event in September 2005 was the most severe. We argue that extreme low-tide, high-irradiance events are important structuring forces of intertidal coral reef communities, and can be as damaging as thermal stress events. Importantly, they occur at a time of year when risks from thermal stress, cyclones and monsoon-associated river run-off are minimal."


Anthony and Kershel 2005.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-006-0573-0
Ampou, Rid dog andre er ikke engang de først der påpeger det indlysende, at koraler der steges grundet ekstremt lavt havvande... dør.


Slutteligt synes jeg vi skal kaste et kig på en måleserie for det Syd-Kinesiske hav, tilvejebragt af Wei et al. 2015:

https://www.researchgate.net/publication/283946141_Decadal_variability_in_seawater_pH_in_the_West_Pacific_Evidence_from_coral_d_11_B_records

Wei et al. viser at (Se herunder) pH i det syd-kinesiske hav (tildels i the Coral triangle, Indonesien) har haf pH der svinger mellem 7,7 og 8,4. Og dette er altså IKKE daglige udsving, men der er derimod tale om hele årsgennemsnit. Hver punkt er et helt år. Så Regionalt ser vi store udsving i pH. Og mange ocean dyr lever... regionalt.

Og dette hav med så store udsving i pH, 7,7 til 8,4, har bestemt også deres fine koralrev der synes at have overlevet:

https://www.researchgate.net/publication/272015597_Extraordinary_diversity_of_reef_corals_in_the_South_China_Sea
Det vi ikke hører om her er koraldød i det Sydkinesiske hav grundet pH.


SUMMA:
Hvilke faktorer har faktisk været et problem for Jordens koralrev? pH?
pH værdier i dag varierer en del fra område til område og pH svinger også gennem døgnet og på anden vis, bl.a. ved upwelling. Men jeg er ikke umiddelbart stødt på at pH i dag har været sat i relation til koral massedød. Vi har ikke set koraller hvor kalkskeletter er blevet opløst fra real world. Dette problem tænkes altså først at dukke op hvis pH falder med 0,3 til 7,8. Til trods for at vi næsten har sådanne forhold i dag. F.eks. ved Nicaragua.

Man kan jo prøve selv: Læg et flot koral skelet formation ned i et akvarium med havvand og pH 7,8 og se hvor lang tid der går før denne "syre" har opløst koralformationen synligt. Hav got om tålamod.

Derimod ligger det nok fast at El Nino på forskellig vis kan medføre koral bleaching og død. Men som vi kunne læse i f.eks. Rustic et al. 2015, så har vi haft perioder før der var domineret af El ninos.

Nogle forskere kommer med resulater i form af "trends" hvor man starter FØR perioden med mange El ninos (f.eks 1970) og så slutter inde i perioden med flest El ninos (fra 1998), og så laver de en "trend" der viser noget dystert. Med mindre at man argumenterer godt for at El Ninos er menneskeskabte er den slags "trends" til debat.


FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:07
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
9) Er det helt korrekt at vi ikke har haft pH nede på 7,8 i 14 mio år?

Artiklen vi snakker om virker bestemt som seriøs grundig forskning:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/3D83E4943310E5FED5C92D77730AB0CE27B89E8272E6B34D390A4FBA6F349699D56936851D6AE0651BB9D22BD67A0C56

Og lige bortset fra at de viser data der kortvarigt når pH 7,8 for 4 mio år siden så fremgår det af deres graf at vi skal tilbage til for ca 14 mio år siden før pH omkring 7,8 var ret normal.
Så pointen er for mig at se intakt, artiklen peger på at vi ikke har haft pH 7,8 i rigtig lang tid. (De viser også at Eocene ofte havde pH nede omkring 7,6, og det laveste de omtaler i længere perioder er ca pH 7,5.

Men er det korrekt at denne artikel endegyldigt beviser at vi på intet tidspunk derefter har haft pH værdier nede på 7,8? I hele 14 mio år?

Når artiklen nu udtrykkeligt skriver "Sustained" pH levels, så gør de vel dette i erkendelse af at pH hele tiden laver udsving af kortere varighed? Vi så tidligere i

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0028983

-at vi i dag når pH niveauer lavere end 7,8. På den ene side kan man sige at dette jo kun er i kortere perioder, timer, dage, uger, og på den anden side kan man sige at pH 7,8 til gengæld er noget der ses ikke sjældent i dag.

Jeg er faldet over en artikel af Michael Wallace, Hydrologist,
Han har arbejdet med NOAA´s WOD dataset der viser pH globalt over 80 år. Disse data (blå kurve herunder) er blevet erstattet med model tal der bygger på nogle forskeres antagelser (Rød kurve herunder).

Michael Wallace fik fat i nogle af de folk i NOAA der har stået for at bytte tallene ud, og han har spurgt dem om hvorfor de har taget så mange instrumentalt målte pH punkter ud og indsat en model i stedet for. Svaret var at disse pH-metres målinger "ikke var præcise nok" – underforstået at den nye model skulle være mere "præcis" (!?!).

Hertil forklarer Wallace at langt de fleste anvendte pH-metre brugt på at opsamle disse data har været gode, men at nogle har været med opløsning på kun 0,1 pH som step på skalaen.
Derfor viser Wallace de grønne O´er herunder. De viser hvordan data (blå) ville have set ud hvis man afrundede til 0,1 pH step. De grønne O´er viser stadig at pH laver udsving som den "præcise" modelkurve slet ikke opfanger.

NOAA WOD pH data viser at pH niveauet globalt svinger meget mere end modeller antyder.
Vi har altså igen-igen en situation hvor NOAA m.fl. har fremstillet udviklingen af data således at fortiden ser ud til at have haft næsten ingen udsving, også således kan man hævde at udsving nu er unike, som hockey sticks. Igen, klassisk GW approach.
( Minder til forveksling om situationen hvor GW-holdet ignorerer faktisk målte CO2 koncentrationerne i atmosfæren med store udsving og så fremstille fortiden som værende med nær konstant CO2 konc. i atmosfæren. Nutidens udsving bliver unike ved at fremstille fortiden som nær konstant, klassisk GW approach.)

https://wattsupwiththat.com/2015/03/31/ocean-ph-accuracy-arguments-challenged-with-80-years-of-instrumental-data/

Her er Wallace omtale af de første målinger 1910-20
http://www.abeqas.com/global-ocean-ph-measured-1910-1920/SUMMA:
Pointen med at vise f.eks. NOAA WOD data fremført af Wallace er: Når pH blot indenfor disse 80 år svinger mellem ca 7,9 og 8,2 , hvor realistisk er det så at vi på 14 mio år ikke har haft pH 7,8 ? Faktisk når året 1919 ned på en gennemsnits pH på 7,84. Og selvom vi måske kun ser på data fra 1940, så svinger pH stadig op og ned med 0,2 units.

FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:07
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og herunder NOAA WOD data og (PACIFICA) specifikt for SE Pacific, året 1994.
Jeg viser disse data blot for at give et indtryk af hvor "seriøs" denne WOD database reelt er.
De viser her 3725 datapunkter fra WOD databasen ud af ca 2 millioner over de 80 år.

http://www.abeqas.com/

FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:09
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
10) Hvor gode er koraller til at lave come-back efter bleaching events?

Well. Lad os starte med at se på en af de største coral come-back i de sidste 120.000 år, dannelsen af the Great Barrier Reef.

Der huserer mange historier om at det Great barrier Reef vi har i dag er millioner af år gammelt eller i hvert fald flere hundrede tusinder år gammelt. F.eks. husker jeg gode David Attenborough skrive i sandet i hans film at GBR var 200.000 år gammelt.

Men facts er:

Indtil afslutningen af den seneste istid, der lå havniveauet 120 m under vore dages niveau. Således var området hvor the Great Barrier Reef ligger ganske normalt landområde med landplanter og dyr.
Det kan man da kalde en krise for korallerne.

På dette tidspunkt var koraller henvist til at leve disse på de relativt smalle sider af Australiens meget skrå kontinentalsokkel længere fra Australiens fastland som vi kender det.

Først omkring for 6-7000 år siden fik vi nogenlunde det havniveau vi har i dag. Først da kunne korallerne invadere dette store nye område.

Således omtales the Great Barrier Reef som vi har i dag at være 6-8000 år gammelt umiddelbart da havniveauet var steget:

" The corals could then overgrow the submerged hills, to form the present cays and reefs. Sea level here has not risen significantly in the last 6,000 years.The CRC Reef Research Centre estimates the age of the present, living reef structure at 6,000 to 8,000 years old."


https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef
https://web.archive.org/web/20060822015653/http://www.reef.crc.org.au/discover/coralreefs/coralgbr.html

The Great Barrier Reef dannedes altså nærmest i samme øjeblik der var et tilpast lavvandet område til rådighed for ca 6-8000 år siden.

Korallerne overlede 100.000 års istid og kom tilbage i ca samme øjeblik det var et lavvandet område tilgængeligt.

Og det er underforstået at koral rev verden over, samtlige arter har ligeledes måttet igennem dette at skulle starte på en frisk for ca 6-8000 år siden i nye områder grundet de globale havstigninger på ca 120 meter.

I forbindelse med overgangen til holocene, vores mellemistid, der har koraller klaret havstigninger i perioder på 4 meter per århundrede.
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2015PA002847


FORTSÆTTES....


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:13
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og vi fortsætter med korallers evne til come-back.

En stor forhindring i dette spørgsmål er at folk rapporterer forskelligt hvor store skader der er sket ved de enkelte bleaching event. Faktisk næsten alt om koraller kan man læse i artikler med mere dystre udlægninger og mere optimistiske udlægninger. Der er simpelthen 2 spor i den information, debat.

Mit indtryk er, at der er primært artikler/information af primært 2 typer:

1) De dystre artikler der via længere varende sammenligning af data, "trends" til tiden med færre El ninos til i dag, eller via forsøg der ikke er direkte i havet, eller ved forhold hvor man tilsætter saltsyre for at ændre pH i stedet for CO2, forsøg uden bølger osvosv. kommer til konklusioner at det ser meget svært ud for korallerne. De kan ræsonnere sig frem til at koraller er nærmest doomed og at de har meget svært ved at komme igen.

2) De mange artikler hvor forskere efter helt konkrete koral død/bleaching events i den virkelige verden kommer tilbage og konstaterer at:
"Hey..?! Korallerne klarer sig da ganske udmærket! Pyha!"


Og hvad er vigtigst? Type 2 info, hvordan koraller faktisk overlever hårde events, eller type 1 info, hvordan visse forskere der med forsøg eller "trends" vurderer at det kan de næsten ikke?

Her et eksempel på hvordan den faktuelle konkrete side i debatten forsøger at dæmme op for den dystre side.
Det er fra vel den slemmeste bleaching event dokumenteret: 2016 Great Barrier reef,
Text fra "The Australian Government Great Barrier reef Marine Park Authority" efter skaden 2016:

"We've seen headlines stating that 93 per cent of the Reef is practically dead. We've also seen reports that 35 per cent, or even 50 per cent, of the entire Reef is now gone.

"However, based on our combined results so far, the overall mortality is 22 per cent — and about 85 per cent of that die-off has occurred in the far north between the tip of Cape York and just north of Lizard Island, 250 kilometres north of Cairns."


http://www.gbrmpa.gov.au/media-room/latest-news/coral-bleaching/2016/the-facts-on-great-barrier-reef-coral-mortality

Og ja, denne "Die-off" er in the far north oppe i The Coral Triangle hvor lav vandstand ser ud til at have spillet kraftigt ind. Dette som bl.a. Peter Ridd skriver om.

Senere, i 2017 huserede cyklonen Debbie længere syd på mellem Cairns og Townsville, så der igen var problemer for Great barrier Reef:
https://www.sbs.com.au/news/great-barrier-reef-assessed-in-wake-of-cyclone-debbie


Men bemærk grafikken herunder, "The die-off" for katastrofe året 2016 i far north er nu i 2017 markeret som værende i meget bedre tilstand:
http://www.gbrmpa.gov.au/about-the-reef/reef-health

Så 2016 katastrofen er efterfulgt af markant recovery allerede ét år efter.

Derfor har jeg prøvet at finde en lignende oversigt fra 2018 – det kunne da være interessant. Desværre har man ikke fra disse kilder fundet det relevant at vise tilstande nu på samme vis.

Men nede mellem Cairns og Townsville (se kortet), hvor cyclonen Debbie lavede problemer i 2017, der har vi allerede denne historie om overraskende recovery, September 2017, altså bare et halvt år efter skaderne:

"[It's] very surprising as previous studies have shown a two-to-three year delay in reproductive activity following bleaching events.
It means they have enough energy, they've recovered the zooxanthellae and the symbiosis and they even have energy to invest in reproduction and egg development."
...
What it means is the corals along the entire Great Barrier Reef, are survivors that are going to reproduce earlier than expected which could help drive quicker recovery"Et udmærket eksempel på Coral recovery.
http://www.abc.net.au/news/2017-09-29/coral-regeneration-raises-hopes-for-great-barrier-reef-recovery/9001518
https://www.aims.gov.au/docs/media/latest-news/-/asset_publisher/EnA5gMcJvXjd/content/early-signs-that-bleached-coral-reefs-could-recover

Hvordan koraller koloniserer nye områder fa 1972-2007 grundet kunstige ændringer i sea level ved Heron Island, GBR. De kunstige ændringer i sea level i dette område kommer i forbindelse med et stort ingeniørarbejde omkring øen. Korallerne følger med i ved at ændre vækst mønster, vækst retning step for step i takt med at se alevels sættes op og ned nogle gange.
https://www.researchgate.net/publication/226770216_Coral_colonisation_of_a_shallow_reef_flat_in_response_to_rising_sea_level_Quantification_from_35_years_of_remote_sensing_data_at_Heron_Island_Australia


OVERFISKERI:
Som nævnt så er overfiskeri et problem. Ikke mindst i forbindelse med bleaching events hvor korallerne er svagere. I denne periode er det ekstra vigtigt at der ikke overfiskes fordi fiskene fjerne græs mellem korallerne. Hvis der ikke er fisk vil græsset overtage.
Derfor denne anmodning til at stoppe fiskeri:
http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/247848/Coral-Recovery-A4-Flyer_4Print.pdf

FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:23
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Mere Recovery, "type 2" info, hvor man er helt konkret ude og konstatere at koraller kommer sig bedre end man havde frygtet.
I lyset af dyster "type 1" info om koraller, så er der nærmest som om selv forskere bliver overraskede over hvor godt koral rev kommer sig i virkelighedens verden.


Her omkring bleaching 2005:

" By 2005, live coral coverage had shrunk to a quarter of what it had been a few years before. The reefs had been bleached, meaning the symbiotic algae that live there had vanished. "We thought, oh my God, this is a catastrophe," says Kaufman.

But by the time of Rotjan's voyage in 2009, something incredible had happened. The reefs had started to recover. The team of scientists on board the Nai'a saw opportunity. If these reefs can recover, they thought, maybe others can, too."


Teamet udser sig områder hvor de beskytter koraller mod overfiskeri og andet, men naturligvis ikke fra "climate change", de skriver:

"We're taking away all the diseases except for one, the climate insult, and it turns out these reefs are able to survive"


Surprise...
http://www.bu.edu/research/articles/coral-reef-recovery/

Efter 2010 coral bleaching, South Central Pacific:

"In 2014, only four years after one of the most extreme cases of coral decline documented, abundance of juvenile and adult colonies had regained or exceeded pre-disturbance levels, and no phase-shift to macroalgal dominance was recorded."


Men dog at:
"However, taxonomic differences in coral susceptibility to disturbances and contrasting recovery trajectories have resulted in changes in the relative composition of species."

https://www.nature.com/articles/s41598-018-27891-3


Panama 2010:
A Pleasant Surprise: The Recovery of Bleached Panamanian Corals

https://ocean.si.edu/ecosystems/coral-reefs/pleasant-surprise-recovery-bleached-panamanian-corals

"This was the most extreme coral bleaching we had ever seen since we started our studies there in 1998. We worried that many of the bleached corals would die. Unsure of what would happen, we returned last month to check on them.

Some corals were sick and others had died, but we are happy to report that much of the bleached coral has regained its color. The reef seems to be on the road to recovery"


Maldiverne 1998-2012:

"Scientists have witnessed a "promising" recovery in the coral reefs around the Maldives, a recent survey has revealed.
The results show that some reefs now have more live coral cover than before the catastrophic El Niño bleaching event in 1998"


https://www.projectaware.org/update/coral-reefs-begin-recover-maldives

Hawaii:
http://raisingislands.blogspot.com/2018/08/kaneohe-corals-more-resilient-to.html

GBR 1998-2012:
"Coral reefs may be more independent and resilient than previously thought.
New research shows that an isolated reef off the northwest coast of Australia that was severely damaged by a period of warming in 1998 has regenerated in a very short time to become nearly as healthy as it was before. What surprises scientists, though, is that the reef regenerated by itself"

"But amazingly, after about six years, the surviving corals matured and began to reproduce, creating even more new colonies than before the bleaching. "They recovered, and the larvae they produced settled and survived, at much higher rates than is often reported," Gilmour said. By 2012, the reef was basically back to its old self."


https://www.livescience.com/28440-coral-reefs-can-regenerate.html

Mere recovery, Seychellerne, jan 2015:

" Coral Reefs Show Remarkable Ability to Recover from Near Death"

https://www.scientificamerican.com/article/coral-reefs-show-remarkable-ability-to-recover-from-near-death/

"found that reefs could rebound even from severe bleaching events, such as those that whitened more than 90 percent of a given reef in 1998."
"Reefs that have survived one bleaching event may even be more resistant to future trouble, as reefs that weathered 1998 proved even more resilient in the 2010 bleaching event off Indonesia. "Many reef corals just might be capable of adapting fast enough to survive current rates of global environmental change"


Nogle rev har dog ikke klaret skærene her, de er overvokset af sø-græs. Til at få bugt med sø-græs er det vigtigt at man ikke overfisker de fisk der holder græsset nede. Men de skriver:

" On the other hand, marine reserves [MYNDIGHEDERNE] did not seem to offer any extra protection to coral reefs, at least off the Seychelles islands of Mahe and Praslin, even though more seaweed-eating fish were present in these no-take reserves."Og her "type 1 info", den dystre profeti:
Man har lavet en slags trend fra 1992, og selvom recovery fra andre kilder altså virker fornuftig for Great Barrier Reef, så siger disse altså at hastigheden af recovery skulle være dalende:

https://motherboard.vice.com/en_us/article/qvmb7w/the-great-barrier-reef-is-losing-its-ability-to-recover-from-bleaching-events
Pudsigt hvordan recovery både kan overraske forskere positivt alt imens at nogle siger at recovery rate er dalet.

FORTSÆTTES...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej Frank.
En fin og gennnemarbejdet beskrivelse af koraller,som viser, hvor robuste og omstillingsparate de er når deres havmiljø forandrer sig mht pH og temperatur.
19-08-2018 11:25
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
SUMMA:
De fleste rev man observerer efter problem events kommer igen indenfor 1-2-5-20 år. I første omgang måske ikke altid med helt den samme sammensætning af koraler som før problem event, om end nogle rev efter længere tid også synes at rette op på dette.

I værste fald, når det gælder områder der er helt uddøde, så kan intet stoppe at koraller igen invaderer efter nogle år. Der er ikke nogen katastrofe vi har set indtil nu der kan permanent udrydde koraller fra et område der ellers har de rette hvilkår for koraller. Indenfor dekader synes enhver akut katastrofe at forsvinde i koraller.
Nej, problemet er de mere vedvarende ændringer som gør at områder som sådan ikke længere er egnede til koraller. Ikke akutte katastrofer.

Områder kan blive uegnede til koraller på grund af forurening, overfiskeri eller permanente havstigninger. Permanente havstigninger medfører dog at andre områder kan koloniseres med koraller.

Områder med permanent for varme ocean temperaturer over 31 grader?

Det er også korrekt, at permanente temperaturforøgelser i princippet kan tænkes at blive et reelt problem for koraller. Men vi mangler at se et stort område i virkelighedens verden hvor dette faktisk er sket?

Hvor har vi i dag et område der ikke trives med koraller grundet at vandet er blevet permanent for varmt? Et område der ikke synes at komme igen efter nogle år med f.eks. midlertidig El nino varme?

Men de områder der i dag har 29-30 grader med stor koral trivsel, de ville jo så blive 31-32 grader varme hvis verden bliver 2 grader varmere? Eller?

Det er langt fra sikkert.

For det første: Husk at verdenen har allerede været måske 2-3 grader varmere i holocene climate optimum for ca 5-9000 år siden. Koraller er ikke uddøde. Tvært imod: Midt i den aller varmeste periode for ca 6-7000 år siden invaderede og koloniserede korallerne området the Great Barrier Reef.
Rimeligt offensivt klaret af en art der skulle have det dårligt i varmere klima, 2-3 grader varmere end i dag.

For det andet: Hvordan kan det være at koraller rent faktisk HAR problemer med de midlertidigt for høje temperaturer omkring 31-35 grader når det opstår? Siden korallerne blev dannet i en varmere verden end nu har vi talrige gange haft det varmere end nu. Hvorfor har koraller så aldrig "prioriteret" at udvikle sig så de kan klare permanente varmere have end ca 31 grader?

Hvorfor har det ikkefor koraller været nødvendigt at kunne leve permanent i 31-35 grader varmt ocean vand?


Til at besvare dette spørgsmål vil jeg læne mig op ad Willis Eschenbachs fænomenale essay om hvor varmt verdens overfladevand faktisk ser ud til at kunne blive – rent fysisk.

Eschenbach laver en nøgtern betragtning af Argo data for temperaturer i overfladevandet.
Se figur herunder tv.

Det første man ser er, at temperaturer 2005-11 synes at møde et slags loft ved ca 30 grader.
Og over 31 grader er det kun ganske sporadiske målinger der har.

So what? Lige nu kan ækvator varmen ikke præstere varmere end ca 30 grader, men i en 2 grader varmere verden ville denne grænse ligge på 32 grader - Eller?

Hvis vi atter kaster et blik på Eschenbachs grafik tv herunder, så bemærk:
Farverne viser latitude, breddegrad. De samme farver bruges på verdenskortet th.
Alle punkter på verdenskortet viser hvor vi har haft en situation med mere en 30 grader i overfladevandet.

Vi ser således at helt oppe ved Hokkaido i det Nordligste Japan, ved Vladivostok, der har vi i perioden 2005-11 haft målinger oppe på over 30 grader havvands temperatur.
På grafikken tv har Eschenbach kun medtaget Argo-bøjer der har haft mere en 30 grader på et tidspunkt.

Der er altså mange steder på kloden hvor temperaturer kan buldre op mod 30-31 grader, men af en eller anden grund, uanset hvor på kloden vi er, så stopper festen normalt ved ca 30-31 grader.
Kun kortvarige events synes at kunne bryde den grænse.

"Røde Argo-bøjer" ved ækvator med nær 29-30 grader skal tilføres mindre varme for at overstige loftet på 30-31 grader, til trods for dette, så ser vi at loftet over oceantemperaturer på ca 30-31 grader virker her lige såvel som alle andre steder. Perioder med usædvanligt varmt luft over vande der i forvejen ligger på ca 29 grader kan altså alligevel ikke ofte medføre oceanoverflade over 30-31 grader. Kun kortvarigt og sporadisk.

Hvis kun svært man kan presse ocean temperaturer højere op end 30-31 grader (givetvis grundet fordampning der medfører varmetab og mere frodige ørkner på Jorden), hvad ville der så ske hvis kloden som helhed var 2 grader varmere? Svært at sige (!) men måske at områder med 29 grader varmt vand ville blive større.
Eftersom koraller trives bedst i ca 29 grader varmt vand (se Reynaud 2007 graf herunder nederst th) , så er dette ikke nødvendigvis et tilbageslag for koraller. At der kommer flere områder med optimale betingelser for koraler, 29 grader, er ikke nødvendigvis verdens ende.

Dette at koraller trods utallige perioder med varmere temperaturer end i dag aldrig har udviklet sig til at kunne klare 31-35 grader, det giver i hvert fald mening hvis dette "loft" for oceantemperaturer på ca 30-31 grader vi ser i Argo data er en realitet.

https://wattsupwiththat.com/2012/02/12/argo-and-the-ocean-temperature-maximum/

FORTSÆTTES....


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

19-08-2018 11:28
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Konklusion...


Vi har i dag ret stor variation i pH i dag i oceanerne både mht. tid og lokation. Hvis vi i praksis får sænket pH med 0,3 i verdenshavene så kunne man forestille sig at der ville komme events hvor udsving i pH så vil være problemet. Vi kunne få "lav pH events".

Dog er det sådan, at vi trods lav pH i dag - F.eks. nogle steder ved Caribiens Koralrev – og mange udsving aldrig har set en egentlig koralkrise med begrundelsen "lav pH" med specificeret pH værdi som problemet.

Vi har set bleaching mv grundet overfiskeri, forurening, storme, og En nino betinget varme og lav vandstand. Men aldrig med konkret pH værdi specificeret som årsag. Det er jeg i hvert fald ikke stødt på.

Og uanset hvad der har været årsag til døds/bleaching event for koraller, så lader koralrev til at have en evne til at komme igen i en grad så det nogle gange overrasker forskere.

Dette at vi ikke umiddelbart ser koral-pH kriser i dag kan have den enkle forklaring at koraller stadig har deres fundamentale mekanisme til at danne koralskelet intakt. En mekanisme der stammer fra en mere pH sur verden.

Faktisk kan vi af Wei et al 2015 konkludere at korallerne i det sydkinesiske hav (ned mod Indonesien) trives trods pH udsving fra hele år med pH 7,7 til hele år med pH 8,4. NOAA´s WOD dataset peger på at Jordens pH i oceanoverfladerne svinger med ca 0,2 units op og ned bare i de sidste i 80 år. Flinders Reef ved GBR viser lignende udsving siden 1750 og i øvrigt ingen faldende trend fra 1750 til idag i pH.

Det ville være rigtigt uforståeligt hvis ikke koraller var dannet med, eller havde udviklet en evne til at tolerere pH udsving.

Koraller opstod i miljøer med pH typisk ofte nede ved 7,6. Altså lavere end de pH 7,8 nogle tænker at vi kan få i år 2100. "Det er jo længe siden". Javist, men det er de selv samme SURE enzym proteiner der bygger korallernes skeletter op i dag som det var for millioner af år siden. De såkaldte "CARP´s". Og skelletter opbygges indefra aflukkede kamre hvor koraller totalt kontrollerer pH, og stærke koncentrationer af salte mv. Disse miljøer er og har altid været kontrolleret til korrekt kemisk sammensætning uanset havvandets sammensætning og pH.

Forsøg med CARP enzymer viser samme produktivitet ved pH 8,2 som ved 7,6, når der skal produceres Aragonit til koral skeletter. Så hvor er det præcist at en pH på 7,8 tænkes at genere systemet?

Så kan man læse om at "nu vil koral skeletter opløses mere grundet pH..."
Eftersom Aragonit er og bliver Aragonit, så er der ingen grund til at tro at Aragonit ved pH 7,8 ved Great Barrier Reef i år 2100 skulle blive opløst mere problematisk end aragonit ved pH 7,6 for millioner af år siden.

Vi skal også nævne teamet med Andersson der over adskillige år fulgte koraller og opdagede at koraller når de har det aller bedst selv producere surhed i vandet omkring sig. Faktisk, jo hurtigere de spise phytoplankton og havde en fest, jo surere blev det. Og absolut intet tydede på at det generede dem. Dette var observationer over en årrække af korallers liv in real world med påvirkninger fra real world.

Disse betragtninger styrkes af Craig Idsos gennemgang af hundredevis af forskeres resultater der samlet set peger på at koraller ikke får det dårligere ved et pH fald på 0,3. Hans resultater tyder på at pH 7,8 er mindst lige så optimal for koraller som pH 8,1.

Men uanset hvorfor koraller har en event der medfører død, endda total død, så blomstrer revene op igen indenfor en årrække. Altså uanset om dette var en "pH-event" som vi ikke har set endnu med specificeret pH værdi.
Dog forudsat at der er fisk til at spise græsset mellem korallerne og forudsat at der ikke er forurening.

Og vi mangler stadig en rigtig god solid forklaring på hvordan præcist pH 7,8 skulle kunne give koraller et omfattende problem.

Når det er sagt: Er det overhovedet realistisk at vi når pH 7,8 i år 2100 grundet mennesket?

Det bliver et klart nej.

Fakta: Indtil år 2100 med overførsel af fossil-CO2 til oceaner vil mennesket kunne hæve CO2 koncentrationen (i forskellige former) i havet med ca 4 promille.
Dette endda kun på mirakuløs vis såfremt havets mange buffermekanismer ( Calcium ioner der udfælder CO2 som karbonater, vækst af phytoplankton osv) ikke tager sig kærligt af 4 promille mere CO2 på 82 år.

Hvis 4 promille skulle kunne gøre havene ca 100% more acidic, ned til pH 7,8, så kræver det at langt det meste af disse 4 promille ny CO2 samler sig helt oppe i de øverste måske ca 20-50 meter vand.

Men vi ved at oceanerne i løbet af nogle år opblander CO2 ned til ca 1 km dybde. Derfor kan vi ikke fastholde en menneskeskabt pH på ca 7,8 i oceanernes overflade. Det er fysisk umuligt. – selv hvis oceanets buffere var sat ud af kraft.

OK..

Men lad os så sige at...

Koraller er elendige til at komme sig over problemer, at de ikke kan tåle pH 7,8 uanset forklaring deres Aragonit skelletter kan ikke tåle den pH som det kunne tidligere osvosv. - og lad os sige at vi på nærmest overnaturligvis kan holde fossil CO2 oppe i de aller øverste meter af oceanet trods opblanding, og lad os sige at havets buffere ikke ville afdæmpe 4 promille mere CO2 i havet over 82 år... osv..


For at få menneske-forsaget pH i de øverste lag af oceanvandet ned på 7,8 så skulle vi også have 930 ppm CO2 i atmosfæren, forstås...

Men dét er så til gengæld realistisk?

Nope.

Scenariet inkluderer at mennesket har konstant udledning af CO2 og i det regnskab mangler vi ca 350 ppm CO2 i atmosfæren for at nå op på 930 ppm. (410 ppm + 2 ppm/år i 82 år = 574 ppm <> 930 )

Nogle forklarer at ekstra 350 ppm CO2 skyldes at oceaner vil afgive (MEGET) mere CO2 ved en temperatur ændring på 2-3 grader til år 2100.
Fakta: Utallige udsving i globale temperaturer den sidste million år. Sådanne temperatur udsving har ALDRIG givet noget der minder om 350 ppm ekstra CO2. Men det vil de så nok nu?
Nogle siger at en opvarmning vil smadre jordens planteliv i en sådan grad at planter vil dække mindre af jorden og fange mindre CO2.
Fakta: Da vi havde det varmere i holocene optimum for 5-9000 år siden var selv ørkner som Sahara frodige jungler. Men skidt pyt.
Nogle siger . .. ja.. findes der overhovedet en forklaring der kan på realistisk vis ende med 930 ppm i år 2100 ?
Indtil nu har jeg ikke set den.

De eneste forklaringer folk holder sig til fra A – Z er: " Jamen det siger IPCC! "
.

Vejen til at vurdere at mennesket kan tvinge oceanerne til at have pH 7,8 i år 2100 OG at dette vil give problemer for koraller er umådelig lang. Der er så mange trin i den dominorække af antagelser der i sig selv har problemer at jeg personligt på nuværende ikke kan købe denne vurdering.OK, det var det jeg havde samlet sammen i første runde. Et stort emne med mange inputs hvor jeg har vægtet nogle af de forskeres resultater og overvejelser der i mindre grad omtales i medier.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
21-08-2018 21:39
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Og hvad siger forskningen: det er ikke Frank Lansners lyserøde billede.
Her et referat af en undersøgelse bragt i Nature.
Et af de helt store problemer er coral bleaching, der ved øgede temperaturer i oceanerne over længere tid slår korallerne ihjel.
https://edition.cnn.com/2018/04/18/world/great-barrier-reef-coral-dying-climate-change/index.html
"We've seen half of the corals on the Great Barrier Reef killed by climate change in just two years," Mark Eakin, study author and coordinator for the US National Oceanic and Atmospheric Administration's Coral Reef Watch, wrote in an email. "This study shows that the coral reefs that have been least affected by heat stress in the past are more sensitive to heat stress than we realized. It also shows climate change threatens the diversity that is the hallmark of coral reefs."


"Under the best conditions, the fastest-growing corals take 10-15 years to come back," Eakin wrote. "Unfortunately, our recent paper in Science showed that severe coral bleaching events are now happening every six years, on average, across the world's coral reefs.


Although some of the coral has proved resistant to heat waves, those few species won't be able to maintain the diversity that is essential to coral reefs -- a hallmark of the Great Barrier Reef and the vast diversity of marine life it sustains.


Det er ikke svært at forstå, at der er betragtelige risici for verdens koralrev.
Der er flere andre områder, der udgør væsentlige risici for menneskets og alt andet levende på denne klode.
Alle, der følger klimadebatten ved det.
Men ikke alle er i stand til at erkende det.
Mvh Niels
21-08-2018 22:21
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Mere om risici:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X17303702

*
Rapid warming and ocean acidification directly linked to Deccan volcanism and KPB mass extinction.

*
Rapid warming and ocean acidification linked to NAIP volcanism, methane degassing and PETM faunal turnover.

*
Anthropocene's CO2 input and environmental changes 12–16 × faster than PETM or KPB

*
PETM is best-case analogue for Anthropocene; KPB is worst-case analogue leading to sixth mass extinction.In contrast, the current rapid rise in atmospheric CO2 and climate warming are magnitudes faster than at the KPB or PETM events leading to predictions of a PETM-like response as best case scenario and rapidly approaching sixth mass extinction as worst-case scenario.


Det er for nogle umuligt at forstå.
Forståeligt nok.
Mvh Niels
Redigeret d. 21-08-2018 22:24
21-08-2018 23:10
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Niels K,
At PETM kunne udrette en masse, det er da fint og interessant.

Men tilbage til sporet:

1) Hvordan har du argumenteret for at mennesket er i stand til at sænke oceanernes pH til 7,8 ?
2) Hvordan har du argumenteret for at pH 7,8 er noget koraller ikke kan tåle?
22-08-2018 03:06
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Niels K,
du linker til en artikel:
"Global warming is killing the Great Barrier Reef"
https://edition.cnn.com/2018/04/18/world/great-barrier-reef-coral-dying-climate-change/index.html


"The 2016 marine heat wave caused the most severe and catastrophic coral bleaching event the Great Barrier Reef has ever experienced, the study found. Overall, these events have affected every part of the reef."


Som jeg har beskrevet, så tyder en del på at meget af 2016 bleaching/død skyldes usædvanlig lav vandstand.

Her billede fra det nordlige Great Barrier reef, Lizard Island 2016:


Som forklaret og "linket", så er der nogle undersøgelser om dette emne, og Forsker Peter Ridd blev fyret for at ville undersøge disse ting yderligere.Din artikel skriver videre:
"To add insult to injury, another marine heat wave hit the Reef in 2017, with severe heat stress and bleaching striking the central region."


i 2017 er det primært stormen Debbie der nævnes som årsag, men her lidt flere årsager.

"Great Barrier Reef photos show 'striking' damage to coral after Cyclone Debbie"
http://www.abc.net.au/news/2017-07-13/comparison-photos-striking-damage-great-barrier-reef-cyclone-qld/8702192
og her:
https://sailing-whitsundays.com/article/coral-bleaching-affected-by-cyclone-debbie

-> Det var altså også i høj grad stormen Debbie der foresagede problemer i 2017 .

Så "varmen" i 2016 der dræbte koraller var i høj grad lav vandstand - kunne det se ud til - og "varmen" i 2017 der dræbte koraller var primært stormen Debbie der landede lige ved Cairns / Townsend hvor bleaching skete.


El Ninos har altid eksisteret, og i 2016 tyder noget på at det i høj grad har været det usædvanligt lave havniveau der er synderen, bestemt ikke kun varme. Det er da pudsigt at koraldød 2016 sjovt nok kun fandt sted i de steder hvor havniveauet faldt meget?

Men jeg er enig i at varme over 31 grader er et problem for koraller.
Dog er det sådan, at forskere igen, igen, igen og igen er blevet overrasket over hvor hurtigt koraller rent faktisk kommer sig. Det er ikke "frank lansner" der bliver overrasket eller noget i den dur som du retorisk prøver at påstå, det er alle de mange forskerteams jeg har linket til (!) Alle dem der netop som dig tog for givet at koraller var så dårlige til at komme sig bliver jævnligt positivt overraskede når de ser udviklingen, recovery i real world.

Og vi gentager lige: Intet om at specificeret pH værdi har været et problem.
Og pH var sagens kerne.
Og hvordan er så situationen nu ved the Great Barrier Reef ?

Her beskrives tilstanden godt inde i 2018.

Australien Government Great Barrier Reef Marine Park Authority skriver:


Current conditions on the Reef
Overview of coral reef health reports

Prior to summer 2017/2018, multiple significant impacts affected the Great Barrier Reef over the years 2016 and 2017, including severe coral bleaching, outbreaks of coral disease and crown-of-thorns starfish, and a severe tropical cyclone and subsequent flood plumes. A separate summary of these past reef health impacts is available.

Reports from the Eye on the Reef network indicate that, following summer 2017/2018, there are currently minor levels of coral bleaching, disease and damage in the Marine Park. Severe active outbreaks of the coral-eating crown-of-thorns starfish continue in the northern and central management areas, as well as in the southern Swain Reefs.


http://www.gbrmpa.gov.au/visit-the-reef/current-conditions-on-the-great-barrier-reef

Således falder ordene, ikke skrevet af frank lansner, men af rette myndighed.
Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 22-08-2018 03:09
22-08-2018 11:08
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Niels lige igen, din artikels udlægning af bleaching 2017, de nævner varme som årsag:

"To add insult to injury, another marine heat wave hit the Reef in 2017, with severe heat stress and bleaching striking the central region."


Men ikke at der netop ved Cairns - Townsville ramte stormen Debbie i 2017, som af andre kilder forklares at medføre bleaching 2017.


I grafik herunder vises omfanget af bleaching 2016 og 2017. Det ses at i Nord er bleaching meget mindre i 2017 end 2016.

-> Hvis vi ser på det område hvor 2017 fik ny bleaching i forhold til 2016, indrammet med box, så kan man via KNMI se havoverflade temperaturer netop i dette område.

Hvis det er sandt at 2017 ny bleaching skyldes varme som din kilde siger, Niels K, så skulle vi fovente at 2017 var varmere end 2016 i netop dette område område med ny bleaching.

Men 2017 var koldere end 2016 i netop dette område med ny bleaching i 2017.

Faktisk er der mange år med temperatur ca som 2017 eller varmere siden 1960.
2017 er ikke noget specielt når det gælder varme i dette område.

Dette støtter de mange artikler der taler om at stormen Debbie medførte bleaching 2017.

Peak temperatur 2017 var ca 29,6 - 29,7 grader, lad os sige 29,7.

På graf herunder ses fra Reynaud 2007, der viser at temperatur på 29 grader er det aller mest optimale for koraller.

Men 29,7 er altså nu en killer i 2017?

Eller var det mon bare stormen Debbie der tilfældigvis landede netop hvor vi ser bleaching 2017 ?


Og PS: Det var ikke pH...


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 22-08-2018 11:35
22-08-2018 21:58
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Hej Frank Lansner : husker du, at du skrev, at jeg slugte alt råt - modsat dig, der var den saglige.
Jeg har derfor moret mig en del over dit forsvar for den fyrede klimabenægter professor Ridd.

FL: Jeg nævner her Professor Ridd og hans indsigelser bl.a. fordi han er blevet fyret af JCU for at have indvendinger mod den konventionelle opfattelse at det er varme temperaturer der forklarer koraldøden. Ridd skulle ikke have forfulgt muligheden at det til dels kunne være lav vanstand og svage vinde der er årsagen. Der er nu oprettet protest indsamlinger til fordel for Professor Ridd og hans videre forskning og indsamlingerne går strygende. Igen synes GW-folkets intolerance og handlinger for andres synspunkter at skabe mere klimaskepsis.


Sluger du alt hvad du læser på heartland institute, breitbart news, whatts up with that råt og totalt uden kritisk sans?
Svaret er et stort JA, det gør du. Samtidigt fravælger du fuldstændigt at undersøge om der kunne være andre forklaringer end de ekstremt højreorienteredes.

Professor Ridd blev fyret pga han ikke levede op til de etiske regler, der er i forskningsmiljøet (code of conduct). Dette er universitets forklaring.
Han kunne ganske enkelt ikke opføre sig ordentligt, og så røg han ud. Det er helt normalt, når dømmekraften svigter, så bliver man fyret.

Men Frank Lansner ved, at universitetet lyver og professor Ridd er sandheden.
Det er komisk, Frank - specielt i betragtning af din kommentar: du sluger alt råt

Hilsen Niels
23-08-2018 19:34
Michael-VejretVendsyssel
☆☆☆☆☆
(17)
Tak Frank Lansner. Meget langt indlæg, men utroligt interessant, og en fornøjelse at læse.
23-08-2018 20:22
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kan tilslutte mig Michael-VejretVendsyssel's kommentar.


Læser de debatter der køre herinde når jeg har overskud til det, kan godt lide at se et emne blive debatteret, så man kan få et syn på begge sider af det givne emne.

Ros for Frank du debattere med begge ben på jorden og lytter til dem du er uenige med, frem for at agere hånlig og lave stråmænd om folks person, det kunne mange lære noget af, og måske flere ville læse med hvis det kørte sådan herinde frem for det man ser mest til.

Jeg har ikke taget konkredt stilling til noget, så forsøger blot at følge med, men når der går personfnidder i det og det frem for alt bare ligner at nedgøre modparten så meget at han fremstår som inkompetent og dum, ja gider jeg ikke bruge min tid på at følge emnet eller deltage, tror der er nogle stykker herinde der har det sådan.

Mvh.
23-08-2018 22:00
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Nu er det jo sådan, Christian, at der er ikke et stort udpluk af sandheder, som du kan vælge imellem, som du har lyst til.

Belysningen af et emne kan enten være objektivt og så sandfærdigt som muligt, eller det kan være forsøgt drejet i en bestemt retning.

Når der så citeres en enkelt forsker, der synes - modsat alle andre - at koral afblegning nok bare skyldes lavvande og ikke opvarmede oceaner, og det så også fremlægges, som værende en forsker, der er urimeligt behandlet pga sine udtalelser (en martyr), så er der tale om et forsøg på vildledning i og med at udsagnet strider for det første mod bedre vidende og dernæst, at der bestemt ikke er enighed om forskeren overhovedet er ligevægtig. Sidstnævnte undlades, så alle tænker stakkels forsker, der bliver forfulgt af de grimme videnskabsfolk, der mener noget andet.

Det kan du da godt kalde personfnidder.

Men her tager du helt fejl.

Det er da enormt vigtigt at afklare om Frank Lansner står for en objektiv fremlæggelse, eller han henter sine teorier frem af nøje selekterede kilder og stykker en historie frem, som tjener det formål, at miskreditere vores almindeligt anerkendte forskning.

Jeg kan nævne mange andre forhold i Frank Lansners skriblerier ovenfor.
Feks baserer Frank hele sin argumentation på, at CO2 niveauet ikke kan nå særligt højt i dette århundrede. Men han glemmer at nævne, at CO2 niveauet siden 1950 har været eksponentielt stigende, og vi idag ikke aner hvornår vi kan få knækket kurven.
En væsentlig mangel for forståelsen af den videnskabelige diskussion om CO2 niveauer; er det uvidenhed eller bevist manipulation med oplysninger?

Men du har da helt ret i, at Frank Lansner har gjort et stort arbejde.

Spørgsmålet er blot: når nu vi har 1000vis af forskere, der forsøger at formidle en vurdering omkring fremtidens klimaændringer, som er ganske dystre, og vi så har nogle andre personer, der ikke tror på forskningen, skal vi så lade disse personer vedvarende undergrave forskningen pga uvidenhed eller bevist manipulerende, eller skal vi finde frem til, at de faktisk tager ganske alvorligt fejl i deres måde at stykke deres historier sammen?
Jeg mener det sidste i og med, at jeg støtter tanken om, at der skal også være et godt liv til de næste generationer.

Mvh Niels
Redigeret d. 23-08-2018 22:46
24-08-2018 00:35
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kære Niels K Sørensen.

Jeg ved godt sandheder ikke bare kan vælges, men det ikke min pointe. Det er måden vi debattere sådanne emner på, problemet er især når man følger den, så er der generelt en større tendens til at være meget mere personfnidder, hvor man håner og nedgøre personen, hvilket egentlig gør det emne man forsøger at debattere slet ikke kommer frem, det andet overskygger væsentligt mere. Det gør debatten uoverskuelig og spild af tid.


Ved godt selv jeg svare hårdt for mig når folk virkelig ikke forsøger at sætte sig ind i de ting vi snakker om, har ingen forventning til man skal være enig, men bare man forsøger at forstå hvad man hver især mener.

Og ja kan heller ikke sige mig fri for at virkelig syntes et argument er så dårligt og forkert at man bare vil kalde en spade for en spade og fortælle vedkommende at man er helt forkert på den. Men det virker jo ikke? tvært om vrede udløser mere vrede, og blokere for dialogen i sidste ende, det kender vi alle sammen, både du og jeg.

Vil ikke give min kommentar til jeres debat, har ikke sat mig nok ind den del til at kunne udtale mig. Så det vil jeg helst undlade.

Spørgsmålet er blot: når nu vi har 1000vis af forskere, der forsøger at formidle en vurdering omkring fremtidens klimaændringer, som er ganske dystre, og vi så har nogle andre personer, der ikke tror på forskningen, skal vi så lade disse personer vedvarende undergrave forskningen pga uvidenhed eller bevist manipulerende, eller skal vi finde frem til, at de faktisk tager ganske alvorligt fejl i deres måde at stykke deres historier sammen?
Jeg mener det sidste i og med, at jeg støtter tanken om, at der skal også være et godt liv til de næste generationer.


Det her jeg mener problemet er, og så trætter mig uendeligt, for når du skriver at du ønsker et godt liv til de næste generationer, så jeg enig, det glædeligt, men sammentidlig fremgår det for mig også mellem linjerne (ret gerne) at du siger hvis man så ikke er enig med din bekymring, men derimod ser lyst på fremtiden trods visse udfordringer som jeg gør, så ønsker man ikke de fremtidige generationer det godt? Det sådan en tale med moral, enten er man enig og god, eller også er man uenig og dårlig. Det holder ikke en meter i min optik.

Jeg med på folk der direkte benægter videnskabelige kendsgerninger såsom drivhuseffekten, temperaturstigningen, mennesket står bag hovedparten af co2 udledningen trods bedre vidende ikke har meget fornuftigt at bidrage med, og evt. har en anden dagsorden. Ligesom den der konsekvent overdriver det. Er drøn træt af dem alle sammen der gør det. Men nytter det noget at jeg puster mig op som en vred mand eller bare bruge krudtet mere konstruktivt?

Debatten strander når vi graver os ned i hver vores skyttegrav og smider med mudder mod hinanden, det midten vi skal søge. Har som konsekvens valgt at vælge mine kampe med omhu og helst undlade at bruge tid på visse deltager og kun dem der mulig at føre en sammentale med, ellers ender debatten som en plads hvor man kun kommer og smider mudder mod hinanden.


Det var mit lange svar. Ønsker ikke en længere sammentale, men her er mit synspunkt.

Rigtig god aften eller nat er det nu til dig.

Bedste Hilsner
Christian
Redigeret d. 24-08-2018 00:44
24-08-2018 06:37
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Kære Christian,

Jeg vil gerne opfordre dig til at se DR2 debatten fra i går.
Her deltog blandt andet en nu rystet klimaminister, så nu ser det ud til, at det er begyndt at dæmre for ham.

Desto mere jeg læser forskningsrapporter fra anerkendte institutioner, rapporter fra hele verden omkring øget ekstremvejr etc, desto mindre tid ved jeg, at vi har til diskussioner og istedet må kræve handlinger.

Det var engang til diskussion om der er en klimakrise, det er det for mig ikke mere.

Uden handling vil vores gode livsbetingelser reduceres alvorligt over de næste årtier, århundrede. Det bekræftes 100% af videnskaben, minus nogle ekcentrikere, som der altid vil være. Vi går mod 3 grader i dette århundrede og vi ved end ikke hvordan vi får standset op i tide. Så problemet er tydeligt og klart.

Med den erkendelse, så vil jeg sige som George Bush: enten er du med os, eller også er du imod os. Deraf også min holdning: jeg arbejder for de næste generationers ret til et stabilt klimasystem. Nogen bryder sig ikke om det, men det kan faktisk ikke siges tit nok.

Forstår nu, at jeg skal holde op med at spilde tid på indlæg her på klimadebat fra nogen bloggere, i og med kvaliteten ganske enkelt er alt for lav (som skitseret ovenfor).

Jeg mener, at det er noget nær ligegyldigt, at 20% af befolkningen ikke tror på forskningen, herunder menneskeskabte klimaforandringer.

Det er mere deres personlige problem, men jeg vil dog til enhver tid tillade jævnfør ovenstående, at rette en hård kritik der udstiller uvidenhed eller manipulation direkte, så enhver kan se, at indlæggene ikke har gang i den mere seriøse debat.

Hav det rigtigt godt, Christian.
Mvh Niels
24-08-2018 07:24
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Kære Christian,

Jeg vil gerne opfordre dig til at se DR2 debatten fra i går.
Her deltog blandt andet en nu rystet klimaminister, så nu ser det ud til, at det er begyndt at dæmre for ham.


Så godt debatten på dr2 i går aftes, og det viser præcis hvad jeg mener med debatten om klimaet er kørt helt af sporet, den er blevet mere følelsespræget, useriøs, og generelt uden megen søgen efter noget substans man kan debattere ud fra. Den eneste der kunne argumentere seriøst og var nogenlunde seriøs, var efter min mening Lomborg. Lilleholt var også fornuftig nok.

Men der mange ting hvor jeg syntes kæden hopper af igen hos dem alle sammen. Det gør debatten helt igennem useriøs, og ubrugelig.

Desto mere jeg læser forskningsrapporter fra anerkendte institutioner, rapporter fra hele verden omkring øget ekstremvejr etc, desto mindre tid ved jeg, at vi har til diskussioner og istedet må kræve handlinger.

Det var engang til diskussion om der er en klimakrise, det er det for mig ikke mere.

Uden handling vil vores gode livsbetingelser reduceres alvorligt over de næste årtier, århundrede. Det bekræftes 100% af videnskaben, minus nogle ekcentrikere, som der altid vil være. Vi går mod 3 grader i dette århundrede og vi ved end ikke hvordan vi får standset op i tide. Så problemet er tydeligt og klart.

Med den erkendelse, så vil jeg sige som George Bush: enten er du med os, eller også er du imod os. Deraf også min holdning: jeg arbejder for de næste generationers ret til et stabilt klimasystem. Nogen bryder sig ikke om det, men det kan faktisk ikke siges tit nok.


Ved du engagere dig utrolig meget i klimadebatten og respekt for det uden tvivl, kan også godt forstå hvorfor folk bliver bekymreret. Har selv været det en god del af mine unge år, alt fra klima til overbefolkning og vores forbrug, men har igennem tiden med meget læsning måtte sande min bekymring var temmelig overdrevet og set i bakspejlet var det spild af min tid, nu jeg så snart 25 år.

Men efter de års læsning jeg har gjort mig, mailet med forskere, læst en hullens masse om de her ting, kan jeg ikke se fremtiden ser så dyster ud. Kan ikke finde konkredte evidence for mere ekstremt vejr i verden. Om det bliver et stort eller om det bliver et overkommeligt problem i fremtiden afhænger deles af klimafølsomheden, og er ikke så sikker på vi allerede nu kan sige det er 3 grader. Det en stor usikkerhed, så det argument vi går mod det deler jeg ikke.


Men hvad jeg deler med dig, er vi skal tage bestik af situationen, og finde alternativer til de fossile brændstoffer, vi har allerede i dag en lang række finde teknologier vi kan anvende. Så på den front er jeg heller ikke bekymret.


Men det sådan lidt mit ståsted. Deraf ønsker jeg ikke den der enten er du med eller også er du mod, jeg er personligt ikke med eller mod nogle, har en stort ønske om vitterligt at få debatten tilbage på et bedre spor end det har været længe.

Hvis det er frem for at vi løber panden mod en mur må jeg se om tiden og energien tillader mig at skrive nogle indlæg om de her ting jeg snakker om, frem for at tage flere emner på en gang. Har på det seneste forsøgt at finde data om udviklingen af fks. tornadoer i verden, men det svært og tidskrævende arbejde, plus jeg ikke er en ørn til at lave grafiker.

Men her vil jeg gerne igennem med ønsket om en bedre debat, for ellers så tror jeg vi allé sammen taber på det. Men glæder mig du kan sortere fra af debattører man ikke kan bruge tid på.

Vi ikke enige om alt, men du har alligevel min respekt.


Bedste hilsner
Christian.
24-08-2018 15:23
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Kære Christian,
Den respekt er gengældt :-)
Sjovt, at du nævner klimaministeren og Lomborg, som dine favoritter.
Den ene bekymret, den anden skråsikker på egne statistiske beregninger, der giver svar på alle spørgsmål i hele verden.
Der var faktisk flere fagligt kompetente personer yderligere, som jeg hæfter mig meget mere ved end de to.

Jeg er sikker på Lomborg har en pointe mht at Parisaftalen ikke er nok, men hans ide om, at vi skal droppe udviklingsstøtte til igangværende teknologier og istedet forske os ud af problemet over de næste årtier tror jeg ikke på. Forskningsdelen styrkes er selvfølgeligt helt rigtig.
Innovation følges med langvarig udvikling, så stoppe igangværende processor vil være tosset.

Klimaproblemet er diskuteret nu i 30 40 år. Der er kun kommet øget videnskabelig evidens om bla mere ekstremt vejr. Måske ikke tornadoer? men ekstremregn, skovbrande, hedebølger er tydeligt øget.
Hedebølger iøvrigt både på land og i oceanerne.
Vi er omkring 1 grads stigning, og ingen ved præcist hvad 3 grader bringer yderligere.
3 grader er ikke et tilfældigt tal. Det er mest sandsynlige ved fordobling af CO2, måske mere, måske mindre.
Jeg siger nej tak til dette uansvarlige eksperiment.
Mvh Niels
Redigeret d. 24-08-2018 15:24
24-08-2018 16:08
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Vil sige har ingen favoritter i klimadebatten som sådan, men min pointe med den omtalte Dr2 debat var at jeg syntes Lomborg var den eneste der var konstruktiv i den debat. Men helt generelt så syntes jeg han siger mange fornuftige ting i klimadebatten, så har også min respekt for ham. Nyder at læse hans gennemarbejdede analyser, end de hjemmestrikkede man ofte finder mange steder.

Klimaministeren var også trods hans bekymring seriøs nok i sin argumentation, han forholdte sig mere til de kendsgerninger der, det syntes jeg ikke nogle af de andre gjorde, nogle af dem var direkte pinlige at overvære. Sådan noget gør jeg tænker vi har en forklaring på hvorfor vi ikke kommer videre.

Hvis man satte Lilleholt og Lomborg overfor hinanden i en debat, så tror jeg på en måde den ville blive mere konstruktiv og frugtbar. Det andet kunne jeg finde mange steder på alm facebook kommentere hvor man kun kan grine lidt af det.


Man kan sige Lomborg bringer debatten hen hvor den kan komme videre og er relevant, med de andre syntes jeg blot vi strander det samme sted uden at rykke os. Du kommer selv med kritik deraf, det præcis sådan en debat jeg efterlyser, hvor den bringes op på et højre plan. Dog når det sagt skal vi også være bedre til at skelne den politiske klimadebat, fra den videnskabelige.


Klimaproblemet er diskuteret nu i 30 40 år. Der er kun kommet øget videnskabelig evidens om bla mere ekstremt vejr. Måske ikke tornadoer? men ekstremregn, skovbrande, hedebølger er tydeligt øget.
Hedebølger iøvrigt både på land og i oceanerne.
Vi er omkring 1 grads stigning, og ingen ved præcist hvad 3 grader bringer yderligere.
3 grader er ikke et tilfældigt tal. Det er mest sandsynlige ved fordobling af CO2, måske mere, måske mindre.
Jeg siger nej tak til dette uansvarlige eksperiment.


Jeg er heller ikke tilhænger af et sådan eksperiment, der kan vi hurtige blive enige, også hvad jeg mener med vi skal tage bestik af situationen.

Når det kommer til tendenserne for ekstremt vejr, så er IPCC's seneste rapport det første jeg forholder mig til, hvor man har forsøgt at samle den viden vi har på det område, deres konklusion stemmer overens med det jeg ellers har kunne læse mig frem til. IPCC har yderligere trukket i land fra deres AR4 rapport fra 2007 til deres AR5 rapport for 2013 mht. ekstremt vejr.

Mit projekt med tornadoer i verden er desværre strandet i manglen på data, det nemmest at finde samlet informationer for USA tilbage til år 1950, hvis man bruger tornadoproject.com, så det kommer til at tage sin tid for mig er jeg overbevist om.

Klimasensitiviteten virker ligså usikker når man ser IPCC rapporten, fks. den seneste nedjusterede man det laveste estimat fra 2,0 grader til 1,5 grader basseret på observationer. Ligeledes gav man ikke noget sandsynligt estimat som man gjorde i de andre rapporter.

Det der yderligere for mig virker interessant ved IPCC's konklusioner i deres AR5 rapport er de også nedjusterede den negative aerosol forcing en del, som er en negativ feedback.

Alt det her gør jeg ikke kan sige vi kan sætte os på et tal. Men det er netop klimafølsomheden det hele drejer sig om i den videnskabelige debat. Har mine formodninger hvad den kan være, men det må være til en anden god debat.

Har personligt kritiseret IPCC en del og jeg er bestemt ikke begejstret for dem, men må sande når deres konklusioner stemmer overens med det jeg kan finde, så må jeg give mig.


Der mange emner vi kan terpe her. Mit mål er at forsøge at forstå tingene, og måske se om jeg kan skrive det herinde som jeg for arbejdet mig igennem det. Det tidskrævende for en lægmand. Men bestemt ikke kedeligt.


Bedste Hilsner
Christian
Redigeret d. 24-08-2018 16:36
25-08-2018 17:47
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Hvad siger videnskaben så om koral revene?
Der er utroligt meget materiale, men en god oversigt gives af IPCC.

Coral Reefs, Mangroves, and Seagrasses
17.2.4.1. Coral Reefs
Coral reefs represent one of the most important natural resources of many tropical islands. They are a source of food, beach sand, and building materials and function as natural breakwaters along the coasts of many tropical islands. They also provide habitats for many marine animals and reef fish and generate significant revenues for many small island economies through avenues such as tourism (e.g., snorkeling and scuba diving). On many islands, coral reefs are facing severe threats from climate- and non-climate-related stressors. The total areal extent of living coral reefs has been estimated at about 255,000-1,500,000 km2 (Spalding and Grenfell, 1997), of which 58% are considered at risk from human activities, according to a global assessment (Bryant et al., 1997).
Owing to their narrow temperature tolerances, some species of corals currently live at or near their thermal limits (Goreau, 1992; IPCC, 1998). SST projections (based on three variants of the Max Planck Institute ECHAM and CSIRO GCMs) suggest that the thermal tolerance of reef-building corals will be exceeded within the next few decades. Moreover, the incidence of bleaching will rise rapidly, with the rate of increase highest in the Caribbean and slowest in the central Pacific region (Hoegh-Guldberg, 1999).
There is now substantial evidence that indicates that "episodic" warming of the ocean surface, as occurs in El Niño years, leads to significant coral bleaching (Brown and Ogden, 1993; Glynn, 1993; Goreau and Hayes, 1994; Wilkinson and Buddemeier, 1994; Brown, 1997a,b; CARICOMP, 1997; Goreau et al., 1997). The major coral bleaching episodes in the past 20 years were found to be associated with periods when ocean temperature were about 1°C higher than the summer maximum. It also has been suggested that bleaching events could occur annually in most tropical oceans in the next 30-50 years (Hoegh-Guldberg, 1999). Bleaching was particularly severe and widespread during the period of the most recent El Niño episode of 1997-1998, which was considered to be the most intense such event on record. On some islands, more than 90% of all live reefs have been affected (Goreau and Hayes, 1994), with branching species generally most severely impacted (Wilkinson 1998, 1999). An assessment of the literature on coral bleaching is provided in Chapter 6.
The impact of increasing CO2 concentrations in the oceans on coral reefs is now the focus of an emerging though as yet unresolved debate. Since publication of the SAR and the Special Report on Regional Impacts of Climate Change (IPCC, 1998), it has been suggested that the ability of reef plants and animals to make the limestone skeletons that build the reefs is being reduced by rising atmospheric CO2 concentrations. Indeed, some authors suggest that based on projected CO2 concentration in the atmosphere, the calcification rate of corals would decline by approximately 14-30% by 2050 (Gattuso et al., 1999; Kleypas et al., 1999). Again, see Chapter 6 for a full evaluation of the main issues in this debate.
Chapter 6 points out that earlier IPCC assessments have concluded that the threat of sea-level rise to reefs (as opposed to reef islands) is negligible. This conclusion was based on projected rates of global sea-level rise from Warrick et al. (1996) on the order of 2-9 mm yr-1 over the next 100 years. It has been suggested that healthy reef flats will be able to keep pace with projected sea-level rise, given an approximate upper limit of vertical reef growth during the Holocene of 10 mm yr-1 (Schlager, 1999). However, the prognosis is far less positive in many small island states (e.g., in the Caribbean Sea and the Indian Ocean), where reef structures have been weakened by a variety of anthropogenic stresses. This concern also is applicable to many island countries, where reefs in close proximity to major settlements have been severely stressed. The ability of reefs to keep pace with sea-level rise also will be adversely affected by more frequent coral bleaching episodes and by reduced calcification rates resulting from higher CO2 concentrations.


Læg mærke til undersøgelsernes årstal: det var allerede en kendt sag i 1990'erne, og vi har nu fået bekræftet, blandt andet gennem 2016 event på Great Barrier Reef, at den vurderede risiko er reel.
Mvh Niels
Redigeret d. 25-08-2018 18:04
25-08-2018 17:56
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Koral afblegning er tiltaget med en faktor 5 over de seneste 40 år.
Det er en stor trussel mod verdens koralrev.
Læs mere her.
https://www.carbonbrief.org/severe-coral-reef-bleaching-now-five-times-more-frequent-than-40-years-ago
Mvh Niels
Redigeret d. 25-08-2018 18:06
25-08-2018 19:48
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Her NOAAs bud på fald i pH i oceanerne.
The world's oceans absorb about 30% of the carbon dioxide released into the atmosphere every year, which has already resulted in a 30% increase in acidity. But carbon dioxide emissions continue to rise. If we continue to emit carbon dioxide at current rates, estimates predict that surface water will be around 150% more acidic by the end of the century. That would be the highest acidity our oceans have seen for more than 20 million years.

People all over the U.S. and the world rely on the ocean for food, income, and industry. As ocean acidity rises, these industries and food sources may be at risk. In order to help mitigate that risk, NOAA continues to invest in products like these maps in order to provide the most accurate, up to date, and user-friendly information about ocean acidification.


Altså en proces igang med lavere pH, som ikke umiddelbart kan stoppes, og som er forårsaget af vores udledninger af CO2.
Og en tydelig risiko, som ikke på nogen måde kan benægtes.
Mvh Niels
25-08-2018 20:06
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Niels,


Jeg skriver flere gange i mine indlæg i denne tråd herover, at varme - IKKE pH ! - er en af de faktorer vi kan konstatere fører til bleaching.

Men ok, du kommer alligevel med link
https://www.carbonbrief.org/severe-coral-reef-bleaching-now-five-times-more-frequent-than-40-years-ago
i dit indlæg herover der linker varme til koral bleaching:

"It shows that bleaching events have become five times more frequent, with the average reef being affected once every 25 to 30 years in the 1980s and once every six years in 2016."


Vi ender i 2016 super El nino brag der var en global bleaching event. Og ja vi får en stigende trend.

Indtil videre ser det ud til at vi skiftes med at have El nino og La nina perioder.
Går vi over til periode hvor La nina dominerer nu, så skal dit hold omskrive deres artikel. Trend knækkker.

"Dit team" bruger ord som "Anthropocene" i deres text, og primær forfatter er Terry Hughes. Terry Hughes er den forsker på JCU der - skal vi sige det pænt - ikke blev fyret da Perter Ridd blev fyret.

Flere hold af forskere påpeger som jeg har vist allerede, at i store bleaching events som 1998 og 2016 m.fl har vi haft specielt store pludselige dyk i havstand, og at LAV VANDSTAND snarere end varme kan have været det primære bleaching problem, her fra GBR 2016:Et Fransk forsker team konkluderer som nævnt at lav vandstand 2016 ser ud til at have været den primære årsag til bleaching 2016 i hele koraltrekanten (Indonesien mm ned til GBR) .

Og hvis de har ret i issue med lav vandstand - det tyder meget på - så vil alene dette hive ca halvdelen af bleaching event 2016 ud af dit teams konklusion.

Derfor når du bare kommer med et skriv der ikke tager højde for at problemet kan være andet end varme, så kan de heller ikke ende med at konkludere at problemet kan have være andet end varme.

Og

Har El ninos ikke tidligere medført lav vandstand nu og da?

Tjo, det må man da gå ud fra.

Men dette at lav vandstand er en helt indlysende oplagt korrekt årsag til bleaching, det betyder ikke at varme ikke kan være et problem (!!)


Så hvis vi skulle prøve at spore en trend lidt bedre, længere end bare få dekader der ender i super el nino 2016, så skal vi vide:

Hvordan er udviklingen for bleaching historisk set? før 1979?

Og der er vi to bare super heldige, Niels!

Sprit ny artikel:


Mass coral bleaching events during the last 20 years have caused major concern over the future of coral reefs worldwide (Hughes et al., 2017). Despite these mass bleachings, little is known about bleaching frequency prior to 1979
...
Here, we use linear extensions from 44 overlapping GBR coral cores to extend the observational bleaching record by reconstructing temperature-induced bleaching patterns over 381 years spanning 1620–2001. Porites spp. corals exhibited variable bleaching patterns with bleaching frequency (number of bleaching years per decade) increasing (1620–1753), decreasing (1754–1820), and increasing (1821–2001) again.


https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00283/full

Ja, little is known about bleaching før 1979, og faktisk fremgår i forsk artikler at også perioden før 1998 i det hele taget er mindre godt belyst en perioden efter idet man først rigtigt har har fokus på bleaching efter det store 1998 event. Således kan indsamling viden om bleaching i 1980´erne være mangelfuld, potentielt indeholde for få data om bleaching events. Potentielt.

Men teamet kommer frem til at perioden i 1700-1800 generelt havde flere bleaching events end 1900-2000 i great barrier reef.

Og dekaderne 1760´erne og 1890´erne er meget voldsomme.

Ser du fra 1700 og frem, Niels, så er der jo ikke en trend der viser at der bare er SÅ meget mere bleaching nu end tidligere. Der er simpelthen ikke stigende trend over en længere periode.

Hughes teamets lille 1980- trend afkræftes faktisk også her.


Jeg har herunder også vist et kort over SST fra koraltrekanten (indonesien) ned til GBR.

Det du kan se er at generelt er SST måske en grad eller 2 varmere i de Indonesiske vande end GBR.

Pointen i din artikel (der egentlig giver mening ) er, at hvis temperaturniveauet generelt er lidt højere, så vil selv mindre midlertidige temperaturstigninger blive et problem. Måske katastrofe.

Men som du ser, Indonesien er allerede permanent 1-2 grader varmere end GBR, og på den konto er disse vande altså lidt svarende til situationen om 100 år ved GBR allerede nu. Men har vi længe hørt om varmekatastrofer fra Indonesiske vande? Koraldød? Nopes. Hvorfor?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 25-08-2018 20:15
25-08-2018 21:48
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner
Så "varmen" i 2016 der dræbte koraller var i høj grad lav vandstand - kunne det se ud til - og "varmen" i 2017 der dræbte koraller var primært stormen Debbie der landede lige ved Cairns / Townsend hvor bleaching skete.

Spm: hvor fandt du at det var lav vandstand og ikke varme, der var skyld i ødelæggelserne i 2016?
Det er forskningsrapporterne, der bekræfter dit synspunkt, jeg er interesseret i.
Mvh Niels
25-08-2018 22:20
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Lad os lige se lidt på 2016, varme og ødelæggelse af koralrev.
Tropical corals live close to their upper thermal limit making them vulnerable to unusually warm summer sea temperatures. The resulting thermal stress can lead to breakdown of the coral-algal symbiosis, essential for the functioning of reefs, and cause coral bleaching. Mass coral bleaching is a modern phenomenon associated with increases in reef temperatures due to recent global warming. Widespread bleaching has typically occurred during El Niño events. We examine the historical level of stress for 100 coral reef locations with robust bleaching histories. The level of thermal stress (based on a degree heating month index, DHMI) at these locations during the 2015–2016 El Niño was unprecedented over the period 1871–2017 and exceeded that of the strong 1997–1998 El Niño. The DHMI was also 5 times the level of thermal stress associated with the 'pre-industrial', 1877–1878, El Niño. Coral reefs have, therefore, already shown their vulnerability to the modest (~0.92 °C) global warming that has occurred to date. Estimates of future levels of thermal stress suggest that even the optimistic 1.5 °C Paris Agreement target is insufficient to prevent more frequent mass bleaching events for the world's reefs. Effectively, reefs of the future will not be the same as those of the past.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-24530-9
Så mon ikke det er en god ide at begynde at lytte lidt til forskningen.
Mvh Niels
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten CO2, pH og Koraller:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
PH-målinger af vores vand.3008-11-2017 16:58
pH i oceaner, temperaturer og biosfæren1223-12-2009 18:00
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik