Husk mig
▼ Indhold

CO2's virkningsgrad


CO2's virkningsgrad09-04-2008 15:51
bomand
☆☆☆☆☆
(6)
CO2's virkningsgrad

Som absolut ikke-fagmand forundres jeg over klimaforskernes påstand om, at virkningen skal ses i et længere perspektiv, når man samtidig advarer om bestemte grænser som absolutte katastrofe-scenarier uden at nævne noget om tidsfaktoren.

Hvis der skal være nogen mening i at sammenholde CO2-koncentrationen med den globale opvarmning, må det - populært sagt - kunne sammenlignes med at man gradvist skruer op for en varmekilde, evt. med en forsinkelse. Alternativet må være en sammenligning med et fyldt vandglas, der flyder over med mange dråber, bare der tilføjes en enkelt - hvilket lyder tåbeligt, når det drejer sig om en luftart i et ret stort rum.

Fra 1900 til 1974 voksede CO2-koncentrationen med 50 ppm - uden indvirkning på temperaturen.

Derefter voksede koncentrationen med 20 ppm fra 1986 til 1998 - samtidig med en temperaturstigning på 0,6 grader. Denne periode danner vel basis for Klimapanelets bevisførelse.

De seneste 10 år fortsætter den jævnt stigende kurve for CO2-koncentration med yderligere 20 ppm - uden temperaturstigning, måske endda et svagt fald.

Jeg håber virkeligt, at en tilhænger af "CO2-teorien" kan give en forklaring, der kan forstås af ikke-specialister.
09-04-2008 17:50
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@ bomand

Når du maler et mørkt værelse med hvid vægmaling er det altid det første lag der giver virkningen (gør rummet hvidt og lyst) 2 og 3 gang er kun finish. På samme måde virker CO2'en ...det er de første 20 PPMv der betyder noget....de resterende 360 betyder mindre tilsammen end de 20 første. (logaritmisk virkning).
09-04-2008 19:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@ Bomand

Hvis dette er 2 luftbeholdere: dampmættet luft ved 45 c' nær ækvator hvor der ikke er nogen skyer, og en luftblanding hvor der ikke er andre drivhusgasser end Co2 se.

Definitionen ppm må forstås som: Ved 45 c' kan luften indeholde 65 g vanddamp pr. Kubikmeter. Denne damp fylder ved 1 bar (jordens overflade) 0.097 kubikmeter, altså vanddamp i luften er herefter 97000 ppm (hvis ikke dampen absorbere ind i luften kvælstof og ilt)mod 250 ppm co2 (før industrialiseringen). Derfor: da vanddamps skyggeeffekt omkring drivhuseffekt dækker langt mere af frekvensspektret end co2 og det forhold at koncentrationen er betydelig større i dampen end ved co2'en betyder det at drivhuseffekt fra dampen i luften, er mange gange Co2'en.

I denne situation se.

Nu har den, mættede luft afgivet sin vanddamp og denne er nu omsat til skydannelse. Hvis "beholderen" med Co2 her er koncentrationen hævet til 350 ppm. som den er i dag. Omkring Co2'en er der nu en øget skyggeeffekt. Hvorimod opstillingen med skyer der reflekteres nu hoved delen af solenergien, og da luften er tør (har afgivet damp til skydannelse) er der ingen damp i luften som laver skyggeeffekt.
Denne sidste situation omkring mulige vejersituationer. Tør luft og ingen drivhus effekt fra vanddamp, og hele den indkommende energi fra solen reflekteres (ørken situation). se.


Energiomsætningen i atmosfæren kunne illustreres som her se.

Vand fordamper fra havet/planter og stiger op i atmosfæren og er en kraftig drivhusgas pga. dampen. Når dampen bliver til skyer ændres drivhuseffekten. Og endelig når skyerne ophører og omsættes til regn "tømmes" luften for vanddampen og drivhuseffekten omkring denne ophører, fordi der tilbage kun er tørre luftmasser.
Altså: luften går fra at være en meget betydelig drivhusgas (med damp) til overhoved ikke at være det (omkring damp), hvor Co2'en i den sammenhæng har en mikroskopisk virkning selv ved en øget effekt.
For at Co2'en skulle kunne øge temperaturen, omkring det forudsagte, med lidt over 1 grad (IPCC mf), hvilket er rigtigt, hvis alle andre faktorer i atmosfæren var konstante. Men: en meget meget ubetydelig forskydning af mængden af skyer og mættede luftmasser med vanddamp over mod tørre luftmasser set over året vil kunne korriger for denne øgede CO2 drivhuseffekt. Som i praksis er en øget gennemsnitlig skydannelse på nogle få kvadratkilometer på hele kloden se.


Redigeret d. 09-04-2008 21:34
10-04-2008 13:18
bomand
☆☆☆☆☆
(6)
Tak for svar - min hjerne går i gang med at bearbejde data.
Deltag aktivt i debatten CO2's virkningsgrad:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Direkte målinger af CO2s effekt i atmosfæren5929-09-2022 21:08
CO2s opløselighed i vand1122-10-2021 14:44
Forsøg der beviser CO2s klimaeffekt13607-10-2013 11:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik