Husk mig
▼ Indhold

Colorado University Global Sea Level afstemning


Colorado University Global Sea Level afstemning04-06-2014 16:51
kfl
★★★★★
(2167)
Colorado University Global Sea Level afstemning
Frank Lanser har igen og igen påstået, at der foretages ensidige ændringer i alle former for klimadata for at bevise, at den globale opvarmning skyldes menneskelige aktiviteter. Udgangspunktet er at der er tale om en konspirativ sammensværgelse blandt klimaforskere. Frank Lanser har på sin hjemmeside Hidethedecline forsøgt at bevise dette med flydigt uddrag af link til alle muligt suspekte kilder dog ud at være så præcis, at man har mulighed for at falsificere hans påstande. Der er en masse antydninger uden nogen for begrundelse eller påvisninger af fejl.

Min påstand er, at der foretages begrundede ændringer i data, der tager udgangspunkt i ønsket om at afluse data, såledesat de er så retvisende som muligt. For at være mere præcis foregår der en proces, hvor man kalibrerer målinger så som temperaturmålinger, lufttryk eller den globale vandstand. Med hensyn til den globale vandstand udfører Colorado University et fremrangende arbejde med at måle den globale vandstand ved hjælp af satellitter med en tilhørende dokumentation, der helt eller delvis er offentlig tilgængeligt. Det er data herfra jeg i det følgende vil undersøge.

Her er CU's senest Global Sea LevelDer altså tale om en samlet stigning i perioden 1993-2014 på ca. 70 mm svarende til ca. 3.2 mm/år. Der er altså ikke tale om store ændringer, men de er der. Selv mindre fejl i data vil påvirke resultaterne.

Ifølge CU's hjemmeside foretages der løbende opdateringer af de programmer og data der benyttes til at danne den globale vandstand. Overblikket af release notes kan findes her CU's release Notes. En release note består af et link til data og en kort bemærkning om hvilke ændringer der er sket. Der er kun release notes tilbage til 2007 og til link til data til 2011.

I 2014 har der været 4 releases indtil 4/6-2014.
I 2013 har der været 8 releases
I 2012 har der været 4 releases
I 2011 har der været 4 releases
I 2010 har der været 5 releases
I 2009 har der været 5 releases
I 2008 har der været 4 releases
I 2007 har der været 2 releases

I perioden 2007-2014 har der altså været 36 releases, hvor af der ifølge release notes har været nogle væsentlige ændringer eller tilføjelser. Alle disse ændringer er begrundet i analyser med tilhørende identifikation af fejl både af tekniske og forståelsesmæssig art. Hvis man går helt tilbage til 1993, er det sandsynligt, at der været et langt større antal releases end de 36, der er vist her.

Nogle af releases hidrører fra, at man blot har tilføjet nogle nye cykler, medens andre er mere omfattende som f.eks. 2011_release_1 og 2011_release_2.

Jeg har kun kunnet finde data for perioden 2011-2014. I det følgende har jeg sammenlignet data fra følgende releases: 2011_release_1, 2011_release_4, 2012_release_4, 2013_release_8, 2014_release_4.

Sammenligning af 2011_release_1 og 2011_release_4
Sammenligningen er foretaget ved at foretage en regressionsanalyse af mm_2011_4 på mm_2011_1 og tegning af et histogram. Analysemodellen ser således ud.

mm_2011_4=alfa+beta*mm_2011_1 + error.

Hvis alfa=0, er der ingen spring ved at skifte fra 2011_release_1 til 2011_release_4. Hvis beta=1, er der ikke sket ændringer i den årlige rate.

Følgende graf viser sammenhængen med 2011_release_1 og 2011_release_4:Det fremgår heraf, at den opstillede model kan forklare 99.017% af den samlede variation og at der er sket et spring og en ændret hældning af grafen.

Af histogrammet fremgår at det gennemgående er positive korrektioner, der er sket.

Dette betyder, at man kan regne sig frem til mm_2011_4 fra mm_2011_1 ved følgende regneudtryk: mm_2011_4=alfa+beta*mm_2011_1, hvor alfa=8.9751 og beta=1.0212, der begge er signifikant forskellig fra 0 og 1 henholdsvis.

Hvilke konsekvenser har dette for den globale vandstand?
For det første betyder det, at der er sket et niveau skift på 8.8951 mm og for det andet vil den årlige rate være 2.12 % større end i 2011_release_1. Over en periode på 100 år betyder det en ekstra vandstandsstigning på ca. 2.12 mm.

Sammenligning af 2011_release_4 og 2012_release_4
Følgende graf viser sammenhængen med 2011_release_4 og 2012_release_4.Det fremgår af grafen, at modellen kan forklare 99.975% af variationen og at alfa og beta ikke er signifikant forskellig fra 0 og 1 henholdsvis.

Hvilke konsekvenser har dette for den globale vandstand? Ingen.

Sammenligning af 2012_release 4 og 2013_release 8
Følgende graf viser sammenhængen med 2012_release_4 og 2013_release_8:Det fremgår af grafen, at modellen kan forklare 99.790 % af variationen og at alfa ikke er signifikant forskellige fra 0. Beta er signifikant forskelle fra 1 med et konfidensinterval på [1.0039;1.0112]. Dette betyder, at raten beregnet ud fra 2013_release_8 er 0.76 % større en beregnet ud fra 2012_release_4.

Hvilken betydning har dette for den globale vandstand? Ingen væsentlige. Over en 100 år betyder det en ekstra stigning i vandstanden på ca. 0.76 mm.

Sammenligning af 2013_release 8 og 2014_release 4
Følgende graf viser sammenhængen med 2012_release_4 og 2013_release_8
.


Det fremgår af grafen, at modellen kan forklare 99.999% af variationen og at alfa og beta ikke er signifikant forskellig fra 0 og 1 henholdsvis.

Hvilke konsekvenser har dette for den globale vandstand? Ingen

Resume
Der er udgivet 36 releases af data til beregning af den globale vandstand i perioden 2011 – 2014. Den samlede effekt har været et spring i den globale vandstand på ca. 9 mm og stigning i den årlige rate med en faktor 1.0289= 1.0212*1.0076 svarende til en ekstra vandstandsstigning på 2.89 mm i løbet af 100 år. Alle disse ændringer har været i forbindelse med en forbedret kalibrering af målingerne af vandstanden i verdenshavene.

Den årlige stigning i den globale vandstand beregnet ud fra 2011_release _1 er 3.153 mm/år. Ud fra de ændringer, der er sket, skulle raten beregnet i 2014_4 være på 1.028961*3.153=3.244 mm/år. Imidlertid er den ud fra 2014_release_4 beregnet til 3.284 mm/år dvs. lidt større.

Det havde været ideelt, at Colorado University havde offentliggjort samtlige data helt fra 1993. Dermed ville man kunne skelne hvorfra en ændring i den globale vandstand stammer fra, dvs. en kalibrering og en egentlig ændring i den globale vandstand. Dette kunne have aflivet en række myter og udstille bl.a. Frank Lanser som en konspirator.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 04-06-2014 16:52
04-06-2014 17:21
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2593)
Det ville være rart om du kunne finde nogen knæk på kurven. Enden på grund af fejl eller på grund af ændringer i havstrømmene.
04-06-2014 22:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@KFL

Dine husmandsbetragtninger med udgangspunkt i 2011 kan du ikke bruge til noget. Med det blotte øje kan man jo se, at i året 2011 lå havniveauet usædvanligt lavt.

Hvis du derimod opdeler hele kurven i 2 med skæring i f.eks. 2004 eller 2005, så vil du få en større stigning i havniveauet i den første del end i den sidste del.
04-06-2014 22:48
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl, forsøger du at kede læseren ihjel? Det er tungen ud af vinduet, det du laver. Det har ingen værdi så vidt jeg kan se.

Du vil polemisere imod Frank Lansner, kan vi forstå, men du citerer ikke Frank Lansner for noget eller fortæller, hvordan det, du siger, modsiger noget, Frank siger.

Det er muligt, ja sandsynligt, at Frank Lansner har sagt noget forkert eller konspiratorisk, men det mindste du kunne gøre var dog så at citere ham og fortælle ham og os andre, hvad det er, som du mener er forkert eller konspiratorisk.

Og du kan jo nok ikke regne med, at læserne automatisk regner dig for den store autoritet på de data, vel kfl?

Jeg mener, vi så i en anden tråd for nylig, hvor du "analyserede" globale havniveau-data fra CU, at du end ikke havde sat dig ind i, hvad det var for data, du arbejdede med. Ja, så vidt jeg forstod dig, fandt du aldrig ud af, at der ikke er "månecykler" i CU's data, selvom jeg brugte ikke så få ord til at få dig til at indse det mest indlysende.
Redigeret d. 04-06-2014 23:25
07-06-2014 21:54
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jørgen Petersen skrev:
@KFL

Dine husmandsbetragtninger med udgangspunkt i 2011 kan du ikke bruge til noget. Med det blotte øje kan man jo se, at i året 2011 lå havniveauet usædvanligt lavt.

Hvis du derimod opdeler hele kurven i 2 med skæring i f.eks. 2004 eller 2005, så vil du få en større stigning i havniveauet i den første del end i den sidste del.


Det betyder stort set ikke noget om man bruger 2011 eller 2012 som øvre skæringsdato. Og en opdeling af kurve i to stykker giver 4 frie parametre. Hvor vil du hen med det?

KLF: Jeg synes det er frisk at nogen forsøger at se på data og kvalitetssikre det - thumbs up herfra


~thomas wernberg
Redigeret d. 07-06-2014 21:55
08-06-2014 13:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
KLF: Jeg synes det er frisk at nogen forsøger at se på data og kvalitetssikre det - thumbs up herfra


Ja bestemt, men på hvilken måde bidrager KFL til det? Jeg kan ikke se det.
08-06-2014 21:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
KFL, du skriver om mig:
"Udgangspunktet er at der er tale om en konspirativ sammensværgelse blandt klimaforskere."


Tror du selv på at at mit udgangspunkt har været at der er urent trav når det gælder klima data?

Eller tror du (som naturligvis sandt er) at jeg gang på gang på gang er blevet chokkeret og overrasket over hvor ringe den videnskabelige standard er når det gælder klimadata, og derfor med tiden har måttet sande at klimadata ofte er mere politik end videnskab?
Redigeret d. 08-06-2014 21:30
09-06-2014 09:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her må jeg sige noget tilsvarende som Frank Lansner.

Jeg er gang på gang blevet chokeret over hvordan CO2-, AGW- og klimaproblemet er blevet kørt op i medierne. Problemet er gang på gang blevet fremstillet som et enormt problem. Nogle har endda kaldt dette problem for menneskehedens største problem. Realiteten er bare den stik modsatte.

Det værste ved disse skræmmekampagner er det massive omfang, som disse kampagner har haft. Herunder at de har fået lov at køre i så mange år. Her taler vi ikke kun om år, men om årtier. Dette har medført, at den brede befolkning er skræmt fra vid og sans i relation til CO2-problemet. Realiteten er bare, at der grundlæggende ikke er noget at være bange for. Globale problemer er der masser af, og man kan jo ikke være bange for alt, som teoretisk set kan blive et problem.

Denne stærkt manipulerende fremstillen af sagen gør, at politikerne bruger vanvittigt mange penge på noget som reelt set ikke er noget problem. Bare i vores lille land er det besluttet at bruge omkring 120 mia kr. på bekæmpelsen af vores CO2-udledning. Og det samtidigt, med at man skal spare alle andre steder.

Spørgsmålet er bare: Hvad får vi for alle de penge, som vi bruger på at bekæmpe CO2-udledningen?

Som bekendt kan frygt få folk til hvad som helst. Og som Ole Humlum så rigtigt skriver, så er frygten IPCC´s våben.
09-06-2014 10:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
En hver fodformet socialist som havde eller mente at have de rette meninger om miljø, gik op gennem 70 og 80'erne ind for indsamling af papir til genbrug for at de skove som på verdensplan var udsat for stor afskovning, at de kunne 'spares'.

Men nu!

NU kan vi i en håndevending 10 eller 20 doble forbruget, i forhold til træforbruget til papirproduktion. Se http://ing.dk/artikel/minister-brug-loes-af-biomassen-saa-laenge-den-er-baeredygtig-168832

Hvis det altså er bæredygtigt!!

Men mon de 5 mio ha som udryddes årligt af skov på verdens plan, mon denne skovrydning øges eller mindskes når enorme mængder træ skal gennem det danske energisystem.

SeFra http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/SkovensDag.pdf
Redigeret d. 09-06-2014 10:19
09-06-2014 19:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er jo fuldstændigt vanvittigt hvad vi ser. På den ene side skal vi bevare skoven og gerne have mere skov. På den anden siden skal der fældes ufattelige mængder at skov for at vi kan udfase kul. Det passer bare ikke sammen. Det er rent ud sagt binde galt.
09-06-2014 20:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er rent ud sagt binde galt.


Biomasse som hentes i Ghana og sejles til Randers og omsættes til fjernvarme med et eksplossivt tab ved produktion og senere ude i fjernvarmenettet se http://www.verdo.dk/Privat/Nyheder/Pressemeddelelser/13000%20tons%20biomasse.aspx

Selv om det er affaldstræ fra en gummiplantage! Men når netop området omkring Ghana er meget plaget af skovrydning se

[img]http://sustainable.dk/wp-content/uploads/2014/04/Sk%C3%A6rmbillede-2014-05-27-kl.-13.32.30.png
[/img]
Fra http://sustainable.dk/energi/3-skov/

Når man ved at en stor del af skoven ender under gryder til madlavning i området, hvorfor skal der så sejles træ til Randers, og sløses bort til el-produktion som overvejende er ubrugelig og så til fjernvarme.
09-06-2014 20:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er rent ud sagt binde galt.


Biomasse som hentes i Ghana og sejles til Randers og omsættes til fjernvarme med et eksplosivt tab ved produktion og senere tab ude i fjernvarmenettet se http://www.verdo.dk/Privat/Nyheder/Pressemeddelelser/13000%20tons%20biomasse.aspx

Selv om det er affaldstræ fra en gummiplantage! Men når netop området omkring Ghana er meget plaget af skovrydning seFra http://sustainable.dk/energi/3-skov/

Når man ved at en stor del af skoven ender under gryder til madlavning i området, hvorfor skal der så sejles træ til Randers, og sløses bort til el-produktion som overvejende er ubrugelig og så til fjernvarme.
Redigeret d. 09-06-2014 21:37
11-06-2014 19:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Imod religion er der ikke meget at stille op. Når religionen tromler frem kan man kun falde på knæ, stille røven i vejret og hoved i mod Mekka.
11-06-2014 19:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Imod religion er der ikke meget at stille op


Tror jeg vil kalde det propaganda, som tjener en fanatisk elites mål!
13-06-2014 14:41
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kære Jørgen og Delphi,

Jeres poster herover har samme religiøse islæt som det i begge frygter.

Hvis det er jeres intellektuelle bidrag på en gennemgang af data for havniveauer og en diskussion mellem Lasner og klf, så virker det altså ikke særlig intelligent!
RE: ?13-06-2014 15:23
kfl
★★★★★
(2167)
Bidrag, der ikke holder sig til emnet burde flyttes over under et andet emne, som f.eks "Generel Debat Juni 2014".

Flere af bidragene er relevante, men ikke i denne sammenhæng.
RE: Interactive Wizzard18-06-2014 10:13
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet nogle fejl i Interactive Wizard, som er sendt til CU. Rettelsen af disse fejl er måske en medvirkende til at Interactive Wizzard er gået ned.

Forhåbentlig kommer Interactive Wizzard hurtigt op igen.
24-07-2014 23:17
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har også fundet fejl i data fra AVISO, der ikke umiddlebart bliver rettet. Måkse engang til efteråret.
RE: Afstemning af Colerado University Trend Map06-10-2014 13:46
kfl
★★★★★
(2167)
Afstemning af Colerado University Trend Map
Jeg har arbejdet videre med at afstemme vandstandsmålingerne i verdenshavene og har fundet en fejl omkring Antarktis på CU's Trend Map 2014-09-12. Den opmærksomme læser af CU's hjemmeside vil med lidt god vilje kunne finde den, men jeg har fundet den ved at gennemlæse alle målepunkter.

Jeg har gjort CU opmærksom på denne fejl, men de har tilsyneladende ikke haft tid til at rette denne fejlen eller give en forklaring herpå. At det må være en fejl fremgår af en sammenligning med AVISO og ved en konsekvensberegning.

Her er CU's Trend Map:Her er AVISO's Trend Map:Man skal godt nok være opmærksom for at kunne identificere fejlen, der ligger i området [64S,70S]*[90;110]. Jeg har fundet fejlen ved at downloade CU's tilhørende netCFD-filer.

Her er i første omgang et plot af histogrammet for den årlige stigning i mm/år.Det er her markant, at der findes årlige stigninger på over 200 mm pr år. Den næste figur siger noget om, hvor de ekstreme værdier findes, nemlig ved Antarktis.Her følger histogrammet for alle øvrige punkter. Der findes nogle store årlige stigninger vest for Japan som formodentlig er OK:Det fremgår heraf, at den samlede årlige stigning er på 2.94 +/- 0.0066 mm/år. Dette skal sammenholders med den officielle årlige stigning på 3.2 +/-0.4 mm/år. Der er tale om en forskel på 0.26 mm/år. Her ligger måske også et forklaringsproblem.

Her er så en farvelade med niveaukurver for området ved Antarktis med store årlige stigninger.Jeg går ud fra, at der er tale om en fejl i satellitmålingerne, idet der elles vil være tale om en stigning i området på mellem 4 og 5 meter i perioden 1992-2014 og det kan ikke passe. Problemet ligger nok i, at området ligger på grænsen af det område satellitmålingerne dækker.

Jeg har gjort CU opmærksom på problemet, men de har ikke reageret, men jeg går ud fra, at fejlen bliver rettet på et tidspunkt. I det totale billede har det ingen betydning ud over at kunne drille CU.

CU har også problemer med vandstandsmålingerne i Victoria Søerne og AVISO har problemer med Det Kaspiske Hav. Både CU og AVISO har udfordringer med, at der er punkter på landområder med vandstandsdata, men det skal jeg nok komme tilbage med nogle sjove eksempler.

Den kære Frank har brugt et utal af timer på at finde fejl i alle mulige klimadata uden noget resultat ud over, at det må være en konspiration når ingen godkender hans påståede fejl. Han bliver grøn grøn grøn.. af misundelse når han læser dette.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
07-10-2014 00:03
manse42
★★★☆☆
(633)
Lad mig lige forstå det ret, den forskel kfl har fundet er på 0,26 millimeter fra 3,2 mm/år med en usikkerhed på 0,4 mm. Så vidt jeg er orienteret er de 0,26 mm mindre end den til 0,4 mm kalkulerede usikkerhed.

For at få en reel følelse af værdiens størrelse, så lad og lige tjekke andre værdier
Den mængde vand der på et givet tidspunkt befinder sig i atmosfæren svarer til cirka ti gange mere end den årlige vandstandsstigning
Årlig udstrømning af floder i til verdenshavene er cirka 30 cm hundrede gange mere
Årlig nedbør er gennemsnitlig 1 meter 330 gange mere
En total afsmeltning af iskappen over Antarktis og Grønland ville føre til en stigning på 70 meter. Det er 20.000 gange den funde værdi og næsten en 200.000 gange dens usikkerhed.
Den gennemsnitlig havdybde på 3682 meter, det er mere en en million gang større end den fundne værdi og ca ti millioner gange større end dens usikkerheden.

Værdien på ,26 mm er en relativ lille værdi.
07-10-2014 14:51
kfl
★★★★★
(2167)
Hej manse42

Det er en lille værdi, men den skal ses i sammenhæng med en afstemning af forskellige datakilder. Der burde ikke være en forskel.
RE: AVISO – World Wide –Det Kaspiske Hav07-10-2014 14:55
kfl
★★★★★
(2167)
AVISO – World Wide –Det Kaspiske Hav
Jeg havde bemærket, at der var noget galt med AVISO's Trend Map både mht., at der var en masse landpunkter med og at trenden for Det Kaspiske Hav ikke passede med hvad man ellers ved. Derfor skrev til dem og de sendt mig en opdateret fil, hvor langt de fleste landpunkter er holdt ude. AVISO oplyste, at der var en ny version under vejs i løbet af 2014, der dog ikke løste problemet med Det Kaspiske Hav. Tak til AVISO.

Ud fra den tilsendte fil, har jeg tegnet histogrammet for det den årlige trend.Det store fald i vandstanden i Det Kaspiske Hav stemmer ikke over ens med RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES VOL. 10, ES1002, doi:10.2205/2007ES000262, 2008

Følgende graf viser data med og uden Det Kaspiske Hav:Det bemærkes, at der er forskelle mellem trenden med og uden Det Kaspiske Hav.

Den gennemsnitlige trend eksklusiv Det Kaspiske Hav er på 2.84 +/-0.0064. Dette skal sammenlignes med det officielle tal på 3.27 +/-0.6 mm/år. Der er altså en forskel på 0.43, men korrigeres for GIA på -0.3 mm/år reduceres forskelle til 0.13 mm/år.

Til orientering har jeg også tegnet et kort over trenden i Østersøen Sea.Den tilsendte AVISO Trend Map er langt bedre end net-versionen mht. ikke at medtage landpunkter.

Jeg har i lang tid ikke haft mulighed for at tegne ordentlige kort om vandstanden i verdenshaven, men nu kan jeg via AVISO.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: AVISO – World Wide –Det Kaspiske Hav09-10-2014 18:36
kfl
★★★★★
(2167)
AVISO – World Wide –Det Kaspiske Hav
Jeg havde bemærket, at der var noget galt med AVISO's Trend Map både mht., at der var en masse landpunkter med og at trenden for Det Kaspiske Hav ikke passede med hvad man ellers ved. Derfor skrev til dem og de sendt mig en opdateret fil, hvor langt de fleste landpunkter er holdt ude. AVISO oplyste, at der var en ny version under vejs i løbet af 2014, der dog ikke løste problemet med Det Kaspiske Hav. Tak til AVISO.

Ud fra den tilsendte fil, har jeg tegnet histogrammet for det den årlige trend.Det store fald i vandstanden i Det Kaspiske Hav stemmer ikke over ens med RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES VOL. 10, ES1002, doi:10.2205/2007ES000262, 2008

Følgende graf viser data med og uden Det Kaspiske Hav:Det bemærkes, at der er forskelle mellem trenden med og uden Det Kaspiske Hav.

Den gennemsnitlige trend eksklusiv Det Kaspiske Hav er på 2.84 +/-0.0063 . Dette skal sammenlignes med det officielle tal på 3.27 +/-0.6 mm/år. Der er altså en forskel på 0.43, men korrigeres for GIA på -0.3 mm/år reduceres forskelle til 0.13 mm/år.

Følgende figur viser data vedr. Det Kaspiske Hav, dvs. et histogram og et landkort over Det Kaspiske Hav med mm/år, jf farvekoderne.:Til orientering har jeg også tegnet et kort over trenden i Østersøen Sea.Den tilsendte AVISO Trend Map er langt bedre end net-versionen mht. ikke at medtage landpunkter.

Jeg har i lang tid ikke haft mulighed for at tegne ordentlige kort om vandstanden i verdenshaven, men nu kan jeg via AVISO.

NB:Jeg havde glemt kortet over Det Kaspiske Hav.
Redigeret d. 09-10-2014 18:37
12-11-2014 23:14
kfl
★★★★★
(2167)
Opdatering

Bemærk venligst, at der ikke er nogen versionering af Trend Map, således at det altid er den seneste, der vises på CU's hjemmeside. Derfor passer graf og tekst ikke sammen. Den omtalte fejl er nu blevet rettet således, at fejlen ved Antartis er væk.

Jeg burde have taget en kopi i stedet for et link til hjemmesiden.
RE: Afstemning 2014_4 mod 2014_513-11-2014 11:49
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har foretaget en afstemning af release 2004_5 mod release 2014_4Der er kun små afvigelser, men det er interessante afvigelser, idet de kan beskrives med en harmonisk sum med perioderne 6 og 12 måneder. Dette fremgår af grafen nederst til venstre og af spektret nederst til højre. Det er formodentlig tale om en fejl i forbindelse med korrektionerne for sæsonvariationen. Jeg har spurgt CU om en forklaring.

Der gælder det samme ved en sammenligning af release 2013_8 mod 2014_4. De øvrige sammenligninger viser, at der er sket en del korrektioner som både er af kaotisk natur og systematisk natur som overnfor.

Se CU release notes.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 13-11-2014 11:52
Afstemning af release 2015_1 mode 2015_217-05-2015 10:57
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har foretaget en afstemning af release 2015_1 mod release 2015_2Der er kun små afvigelser, men det er interessante afvigelser, idet de kan beskrives med en harmonisk sum med perioderne 6 og 12 måneder. Dette fremgår af grafen nederst til venstre og af spektret nederst til højre. Det er formodentlig tale om en fejl i forbindelse med korrektionerne for sæsonvariationen. Jeg har tidligere spurgt CU om en forklaring,men ikke modtaget noget svar.


Se CU release notes.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 17-05-2015 11:04
RE: Afstemning 2015_2 mod 2015_324-07-2015 14:34
kfl
★★★★★
(2167)
Afstemning af CU Sealevel release 2015_2 mode release 2015_3
KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Opdatering31-10-2015 10:31
kfl
★★★★★
(2167)
kfl skrev:
Afstemning af CU Sealevel release 2015_4 mod release 2015_3Kun marginale ændringer i forhold til release 2015-3


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 31-10-2015 10:41
Deltag aktivt i debatten Colorado University Global Sea Level afstemning:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Afstemning: Livet på kloden må slutte om...6907-08-2022 12:07
Afstemning mellem tidvandsmålinger og satellitmålinger8520-01-2021 16:54
GISS – Stations Data – Reykjavik – afstemning IMO2219-01-2021 12:36
Afstemning: Hvem er "vi"..?027-09-2014 23:01
Afstemning om årsagen til klimaforandringer823-11-2013 13:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik