Husk mig
▼ Indhold

Conni, hvorfor gør du ikke nyrenoverede boliger fuldstændig energi-neutrale?


Conni, hvorfor gør du ikke nyrenoverede boliger fuldstændig energi-neutrale?18-02-2009 11:40
Ole Elkær
☆☆☆☆☆
(6)
;)Kære Conni Hedegaard mit spørgsmål til dig er enkelt.
Må dit svar være lige så enkelt eller endnu bedre, må dit svar være CO2 neutralt.

Hvorfor sørger du ikke for, at nyrenoverede boliger bliver gjort 100 % energi neutrale?

I Albertslund syd står vi overfor, at skulle renovere et par tusinde boliger, men de kan ikke blive energi neutrale fordi det vil kæve, at man i stedet for at bruge 1.3 mil. på hvert (række-) hus til renoveringsopgaven i stedet bygger helt nye huse og det har politikerne på Christiansborg forbudt Landsbygge Fonden, at give tilskud til (!?)

Conni Hedegaard du er klimaminister og fortæller igen og igen den danske befolkning bl.a. via de elektroniske medier, at du og regeringen vil nedbringe CO 2 udslippet i Danmark.

Hvordan kan I så sidde på hænderne når der her (og sikkert mange flere andre steder i landet) er en mulighed for at bygge - 0 - energi huse i stedet for som nu kun, kun, at nedbringe det aktuelle CO 2 udslip med 50 %?

Det er politikeren der laver loven og det er politikerne der kan ændre loven, men I har glemt at ændre loven som vil gøre det muligt, at nedbringe CO 2udslippet med 100 % i de mange huse i Albertslund syd som står over for en snarlig renovering.

Det eneste der bliver tilbage af de gamle huse ved den aktuelle renovering er stort set gavlene så hvorfor ikke, lave helt nye energineutrale huse?
Husene bliver desværre kun lavet med mulighed for nedbringelse af varmeforbrug og dermed CO 2 udslippet med 50 %, i stedet for 100 % som der er mulighed for, og som praktiseres mange steder allerede!!

Hvorfor har I ikke lavet loven om, eller (og vær nu opmærksom) hvorfor laver I ikke en dispensationsmulighed for huse der fx er mere end 40 år gamle således, at når de skal renoveres kan de "nybygges" med 100 % energi - og CO2 nedsættelse til følge?

Med venlig hilsen Ole Elkær - Fiskens kvt. 5E - 2620 Albertslund
18-02-2009 12:16
Kosmos
★★★★★
(5374)
Hvordan kan I så sidde på hænderne når der her (og sikkert mange flere andre steder i landet) er en mulighed for at bygge - 0 - energi huse i stedet for som nu kun, kun, at nedbringe det aktuelle CO 2 udslip med 50 %?

- jeg kender ikke sagen; men Connie mfl. vil formentligt gøre gældende, at hendes/deres opgave er at bruge fælles midler (in casu Landsbyggefondens) til størst mulig gavn for 'helheden' (i dette tilfælde optimal energieffektivitet for {'almene'} boliger i Danmark) i stedet for til en (kostbar?) 'suboptimering' af nogle få boliger i Albertslund(?)
Redigeret d. 18-02-2009 12:17
18-02-2009 12:33
Ole Elkær
☆☆☆☆☆
(6)
Kosmos (hvem det så er) skriver:

- jeg kender ikke sagen; men Connie mfl. vil formentligt gøre gældende, at hendes/deres opgave er at bruge fælles midler (in casu Landsbyggefondens) til størst mulig gavn for 'helheden' (i dette tilfælde optimal energieffektivitet for {'almene'} boliger i Danmark) i stedet for til en (kostbar?) 'suboptimering' af nogle få boliger i Albertslund(?)

Du kender ikke sagen - men hvorfor svarer du så?
Hvor findes helheden?
Boliger i Albertslund er en del af helheden. Altså er der ikke nogen
modsætning mellem, at bruge pengene på Alberstlund og på helheden.
Pointen er at lave 0 energi huse når muligheden er der i stedet for, at undlade det.
Din pointe er usynlig hvad er det du vil?
mvh Ole Elkær
18-02-2009 14:23
Kosmos
★★★★★
(5374)
Du kender ikke sagen - men hvorfor svarer du så?

- jammen dét må du skam undskylde!: Jeg forstår nu, at dit indlæg alene var stilet til Klima- og Energiministeren (så må du vel satse på, at hun læser med her(?)). Jeg misforstod øjensynligt, og opfattede indsparket som et oplæg til debat, her i forum.


Boliger i Albertslund er en del af helheden. Altså er der ikke nogen modsætning mellem, at bruge pengene på Alberstlund og på helheden.

- nå!? Jeg er osse 'en del af helheden' - så jeg vil da flux skrive til Connie og be' om at få min bolig energirenoveret for offentlige midler!
Nå nej, jeg venter nok lige og ser, hvad du får ud af det!
18-02-2009 15:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kære Ole Elkær

Et konkret svar på et konkret spørgsmål:

Hvorfor skal der opstilles nulenergihuse i Albertslund når der på de københavnske kraftværker i vinterperioden spildes energi ved at opvarme havvand og gennem røggassen på kraftværkerne som er 80 % af den fjernvarme som afsættes til hele stor københavn, det forekommer mig aldeles tåbeligt, at man ude i albertslund, at ville bruge en eneste krone på at holde varme ind i huse når der forekommer så meget spild som jo umærket kunne opvarme huse i albertslund.

Alt det varme som nu ikke skal forbruges i albertslund efter der er brugt 3 – 4 milliarder skal det nu gavne fiskene og fuglene over københavn når nu kraftværkerne ikke kan afsætte varme i albertslund når de skal producerer strøm eller hvordan: Det er jo hovedrustende tåbeligt for co2 reduktionen på de københavnske kraftværker den følger bestemt ikke med ned når borgerne i albertslund ophører med at forbruge fjernvarme. Transportbåndet til kul på amagerværket det går bestemt ikke ned i kapacitet som modsvarer reduktionen i varmeforbrug i albertslund!

Hvorfor skal det danske samfund udlede millioner af tons Co2 ved produktion af cement, rockwool, 1000vis af årsværker skal ydes af tømrer, betonarbejdere som dagligt skal sidde i bilkøer på vej til Albertslund og tonse millioner af tons co2 ud i den blå luft fordi tåbelige ideer omkring co2neutrale bygninger partu skal iværksættes.

Netop de arbejdere som skal sidde i bilkøer hver dag på vej til fabrikker som producerer varmepumper, vindmøller, el-biler co2 neutrale energiteknologier i det hele taget de spilder deres indsats totalt på et co2 forøgende projekt i Albertslund: Totalt tåbeligt!!!!

Tåbelige ideer som disse trækker de rigtige beslutninger i langdrag hvor isoleringsmaterialer som glasuld, rockwool beskattes kraftigt eller forbydes totalt i den danske byggesektor hvis indeklimaforholde ikke taler for brug.

Hvornår får vi indført et totalt stop for udbygning med nulenergihuse som belaster vores energisektor som markant i negativ retning øger udledning med co2 som ikke er acceptabelt.

Jeg kan simpelthen ikke tage kraftig nok afstand for din ligegyldighed omkring co2belastningen fra et sådant projekt som det i Albertslund. Også gud hjælpe mig og du ikke også ønsker at den danske statskasse skal betale for dit co2 udledende vanvid.

Du vil minimum bruge 2.6 milliard i Albertslund hertil forstår jeg det sådant at du vil have yderligere tilskud til opførsel af nulenergihuse (som absolut ikke er nulenergihuse når alle følgeeffekter medregnes som produktion osv).

2000 husstande med et varmeforbrug på 20 mwh/år kræver 40.000 Mwh/år. Det eneste man skal gøre i albertslund og de næsten 100 projekter i stor københavn af samme størrelse er at monter en akkumuleringsdam se Link der hvor fjernvarme modtages til bydelen fra det overordnede fjernvarmenet. Hvis der hertil laves tiltag i boligerne som køler fjernvarmevandet mere end det sker i dag så dammen køles til 25 c', kan alt det spildvarme som afsættes ved at opvarme havvand og spildes gennem røggassen kan nu tilføres dammen i albertslund, når netop de københavnske kraftværker har overskud af varme.

2000 husstande som øger radiatorarealer så fjernvarmevandet til dammen køles mere som koster 10.000 kr Pr husstand og en dam på 50.000 Kbm til 25 mio kr. er i alt 45 mio. kr. I stedet for et co2 og resurseforbrugende vanvid til 3 – 4 milliarder.

Efter opsætning af dam osv : I kunne passende i Albertslund herefter holde en folkefest og afbrænde 3-4 milliarder i 500 kr sedler i et stort bål og fejre at i ikke har belast natur og miljø med tåbelige nulenergihuse og glæde jeg over at nu kører kulbåndet på amagerværket faktuelt mindre, fordi nu kan værket planlægge efter mølleproduktion fordi nu modtager albertslund varme når det passer med produktion af el, og elvirkning øges markant pga det kolde vand ud fra albertslund fordi nu kan også lavtryksturbine producerer el. Hvis hele århus kunne forbruge varme ved 40 c' øges el-produktionen fra studstrup med hele 180 Mw.

Altså varme som opvarmer havvand flyttes til huse i albertslund og lavtemperatur forbrug af varme så el-produktionen øges på de københavnske kraftværker med mere strøm end der forbruges i albertslund: Det kalder jeg nulenergihuse.
Redigeret d. 19-02-2009 10:02
18-02-2009 20:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er tankevækkende at 2 stk vindmølle på 2 Mwsammen med Siemens Turbokompressorer kan opvarme fjernvarmevand ved at fryse vand til is ved amagerværket.Og producerer det dobbelte af 2000 Husstandes varmeforbrug i Albertslund, når det blæser.

Når det ikke blæser hvis boligerne er lavet så de omsætter lavtemperatur fjernvarmevand øges el-virkningen på amagerværket og co2 belastningen fra varmeforbruget er langt langt under nul set i forhold til i dag, når der netop skal produceres strøm.

4 Mw møller: 48 Mio. Kr.

Turbokompressorer 25 mio. Kr.

Når Albertslunds varmebehov er dækket kan nabobyer som er opkoblet til det københavnske fjernvarmenet modtage co2 fri varmeproduktion og kulbåndet på amagerværket kan faktuelt stå stille når møllerne producerer den strøm som gør at amagerværket kun kører kul ind for varmeproduktion.

Altså 150 mio for møller og tiltag i boligerne for at omlægge Albertslund til "negativ" nulenergihuse: sideeffekterne hvor amagerværket ikke forbruger kul til varmeproduktion for omlæggende byer når albertslunds varmepumper og møller har overkapacitet når netop amagerværket ikke har el-produktions behov.

Altså Co2reduktioner og reduktioner af brændselsforbrug på de københavnske kraftværker som er enorme.
Redigeret d. 18-02-2009 20:26
18-02-2009 21:40
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Delphi

Ja...det er faktisk tankevækkende at de ikke kan fatter det !!!

Men de (sæl)samme politikere kan godt få flere måneder til at gå med at fortælle alverdens befolkning at temperaturen pludselig er steget +8 C på Nordpolen...iøvrigt af (sæl)samme årsager...Når vand indfryses afgiver det enorme varme-energimængder.

Prøv lige at tænk på hvor meget energi der skal til at opvarme, atmosfæren Nord for 80 grader Nord med + 8 C...Jeg tør slet ikke regne på det.
Redigeret d. 18-02-2009 21:44
18-02-2009 23:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Glar

Hvad er det for en ligegyldig og naturfjendsk holdning du giver udtryk for? Nu står vi ved randen af det alt opløsende ragnarok med uoprettelige skader på natur og total afsmeltning af is både her og der. Hvorfor kan Ole Elkær så ikke få hans hus renoveret på statens regning, det er da en fuldstændig mærkelig holdning du har (har du ik' fået din pille i dag), han både siger og påstår disse huse til exorbitante millionbeløb er både co 1 – 2 og 3 neutrale.

Du hr Glar deroppe har du overhovedet ikke forstået sagens alvor se http://ing.dk/artikel/96260-klimaforskere-vaerre-opvarmning-end-nogen-simulation-kan-spaa vi står foran et alt ødelæggende og naturødelæggende co2 drevet fænomen. Jeg mener mindst co2 neutrale hundehuse, hvad med co2-neutrale cykelstier I Albertslund. Er det måske ikke nødvendig? Vi må straks forfatte en alarmerende henvendelse til klima Conni. Hvis det planlagte projekt i Albertslund koster 4 milliarder mener jeg minimum projektet bør udvides til 8 mia og minimum for 8 mia møller i havet ud for københavn hvor de så kan stå bomstille for der er ikke er noget forbrug i albertslund. Ja! 16 mia sagens alvor taget i betragtning.

4 mia kan omlægge hele nordjylland til varmepumpedrift og afskrives på mellem 1 - 2 år men hellere 16 mia til Albertslund her er der jo co2 neutrale huse!

Fornemmer du ikke den pondus hvormed Ole Elkær han forlanger de danske skatteydere skal betale renovering af hans husstand, under dække af at være co2 neutral: Tonsvis af co2 belastende stenuld skal produceres og skal fragtes til albertslund opsættes for at virke i 20 år og så nedtages og forurene massivt osv.

At: når fjernvarmeledningen til albertslund kappes efter 4 –> 8 -> 16 milliarder og en stor del skattekroner er brugt så kører kulbåndet ude på kraftværkerne hverken mere eller mindre. De kører givet mere fordi disse nulenergihuse de har det typisk med lige at skulle have installeret en el-patron lige til at tage spidsbelastninger, som godt nok ikke er ret meget men når året er omme så er det blevet til ret meget og til ret meget af det kulproduceret strøm som forurener så meget, men hvad gør det når bare husene er co2 neutrale

Ja! til flere idiotiske tiltag i mens co2 hysteriet kører i højeste gear!!!!

Hvad skal betale det galde vandvid når olien i Nordsøen hører op, for så får den danske betalingsbalance godt nok et chock, når det forekommer ole Elkær og andre at tale så let for så omkostningstunge projekter som ikke hjælper en høstblomst på noget som helst! Ud over at det kan trække et nummer i køen over andre tåblige projekter betalt af de danske skatteydere: Hvad med Tybanen co2-fri ved brint til 80 mio.
Redigeret d. 19-02-2009 01:16
18-02-2009 23:36
Kosmos
★★★★★
(5374)
Jeg mener mindst co2 neutrale hundehuse, hvad med co2-neutrale cykelstier I Albertslund. Er det måske ikke nødvendig? Vi må straks forfatte en alarmerende henvendelse til klima Conni.

- hov hov, kan du nu være lidt sød(ere)? Du skulle jo nødigt skræmme nytilkomne klimadebattører langt væk, vel?
18-02-2009 23:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@kosmos

Nå! du plejer da ikke at lægge fingre i mellem når folket vil have deres "fedjede fingre nejd i a statskas"

Selv om du da godt nok har fået en betydelig venlig tone på det sidste. Du bliver en højt kronet diplomat i dit næste liv! minimum!
Redigeret d. 19-02-2009 00:02
19-02-2009 14:55
Ole Elkær
☆☆☆☆☆
(6)
Kloge delphi har været ved computeren, kloge delphi tror at mit indlæg handler om Albertslund, kloge delphi bliver misundelig, hvorfor?
(Bor hunhan ikke selv i Albertslund?)
Når nogen skal have skal alle have! insinuerer kloge delphi, hvis de ikke kan få det, skal ingen have, hvad er det for en destruktiv tankegang?
Kloge delphi har svar på alle co2 problemer hvorfor er alle co2 problemerne så ikke løst?
Måske fordi kloge delphi fortaber sig!

I Albertslund og som så mange andre steder (i det samme helhedsland hvor Albertslund ligger) skal boliger renoveres af mange forskellige grunde - uanset hvor mange tiltag kloge delphi måske kunne have overbevidst nogen om, så bruger et nul energi hus nul energi!
Alle huse bliver opført på et tidspunkt og har dermed forbrugt materialer, energi og dermed co2.
Er det ikke lidt trivielt, at skrive en lang smøre om hvorfor vi ikke gør noget andet end det vi gør uanset hvad vi gør? Debatten stopper.
mvh Ole Elkær:
19-02-2009 16:26
Kosmos
★★★★★
(5374)
Debatten stopper

- spørgsmålet er vel i grunden, om den på noget tidspunkt har 'været i gang': (Debat?)oplægget var tilsyneladende 'monolog til Connie'!
19-02-2009 16:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu skal Kloge Delphi tage Ole Elkær gennem co2 udlednings mareridtet omkring nulenergihuse i Albertslund.

Et hus i Albertslund kan optimeres omkring slitage: maling, nyt køkken, nyt tapet nye døre med ringe isolering og omlægning af varmesystem så fjernvarme afkøles til 25 c' og denne øvelse koster 200.000 kr pr bolig. Inkl etablering af en fjernvarmedam uden for albertslund.

Med udgangspunkt i en konkret beregning for studstrupværket hvor en boligkarre inde i århus etablerer en dam i gårdhave som her se.I 2007 forekommer der 110 dag i fyringssessonen hvor der på studstrupværket forekom tilstrækkelig energi (som spildtes) som kunne afsættes ved at opvarme vand fra 25 c' til 45 c' og forsyne 40 % af hele århus fjernvarmebrugere altså at denne energi mængde kunne forsyne hele årsforbruget for disse 40 % af forbrugerne når altså de kunne akkumulere varmen ved temperatur under 45 c'.

Når studstrupværket kan afsætte energi ved 45 c' i stedet for 125 c' øges elvirkningen med 25 % på kraftværket.

Etablering af nulenergihuse, med nedrivning deponering udvidelse af losseplads arbejderes kørsel til albertslund, produktion af byggematerialer produktion af rockwool osv. jeg tør ikke give et bud på bare det dieselolie gravemaskiner de skal forbruge hvor meget co2 det vil udlede, hertil arbejdernes bilkørsel til og fra arbejde.

Bare et årsværk til hvert bolig og en arbejder skal køre 100 km til og fra arbejde og bruge 16 l benzin hver dag jamen det er totalt ude af proportion.

I en situation hvor boliger i Albertslund har nogle ganske udmærkede vægge og boligen fungerer og virker tilfredsstillende. Ved fugt eller andre problemer øges varmeforbruget evt til det dobbelte i boligen og isolering kan evt nedtages og lavtemperatur vand kan cirkuleres i vægge og varmeforbruget kan 3 eller firdobles, med massive co2 reduktioner til følge.

Co2regnskabet for nulenergihuse i Albertslund Når der korrigeres for produktion, nedtagning, og det forhold efter en årrække holder nulenergihuse ikke den lovede tæthed hvorfor el-patroner som er stærkt forurenende tilkobles, når der korrigeres for disse forhold er co2 reduktionen minimal hvis der er nogen.

Men uanset hvor niveauet måtte ligge for dette vandvittige resurseforbrug (vi taler altså lige om boliger til 2.5 mio pr stk) så forekommer der på amagerværket i hele fyringssæsonen så umanerlig meget spild som kan overføres til Ole Elkærs dør bare han vil modtage det når det forekommer, som er 100 % co2 neutral fordi kraftværkerne skal producere el. Omvendt hvis varme skal produceres efter Ole Elkærs behov så skal amagerværket brænde kul af når møllerne producerer og det er miljøbelastende.

Altså: derfor forekommer alt det energi Ole Elkær behøver som er 100 % co2 neutral energi.

Hr Ole Elkær lad mig sige det så tydeligt som muligt: Vi står i en situation hvor vi dagligt afbrænder fossil energi i danmark og som et af de lande i verden som afbrænder mest kul. Derfor bør og skal vi omlægge denne produktion til vedvarende energi snarest muligt. VI ved hvor lette politikere er til at løbe med på populistiske tiltag som flere vindmøller og nulenergihuse hvor reduktionen i udledning af co2 kun forekommer efter kreative bogføringstiltag og ikke andet. Nu forholder det sig sådant i denne verden at penge kun kan bruges en gang. Hvis et nulenergihus i Albertslund koster 2.5 mio koster 2000 huse 5 mia, hvor en co2 neutral løsning koster 400 mio. Det eneste du opnår ved at bruge de 5 mia: du fravælger det spild som forekommer på amagerværket som kan opvarme din bolig når værket skal producerer strøm og københavns varmeforbrug er mindre end varmeproduktionen fra den nødvendige el-produktion.

Ole Elkær hvis du ikke kan indse at en løsning til 400 mio er mere co2 reducerende end en løsning til måske 5 mia til nulenergihus i Albertslund så er du ude i et beskidt ærinde hvor du vil bruge det almindelige co2 hysteri til at påvirke den politiske proces til at betale for en exorbitant dyr løsning som er langt ringere end andre løsninger til at reducerer co2 og afbrænding af fossil energi.

Men: Det, det, i bund og grund handler om er at du vil ha' samfundet til at betale din bolig. Netop bruge de penge som skulle bruges til at omlægge danmark til Co2 fri energiproduktion. Hvor egoistisk kan man næsten blive.
Redigeret d. 19-02-2009 21:19
RE: delpiselvsving20-02-2009 12:11
Ole Elkær
☆☆☆☆☆
(6)

En person som kalder sig Delphi skriver indlæg i denne debat!
"da jeg så den lange smøre" (for nu anden gang) gik jeg straks til slutningen og hvad står der:
At undertegnede kun ønsker at få skatteyderne til at betale for mit hus.
Mit hus? Det er boligforeningens hus, og efter mig kommer der andre "skatteydere" til at bo i det, måske Delphi, hvem ved?

1. Konklusionen fra delphi er den samme som sidste indlæg. (altså ingen udvikling i debatten)
2. Trods mit sidste indlæg, lægger delphi mig onde hensigter i skoene, måske har delphi følt sig truffet på sin egen moral, var det måske din egen hensigt, at snyde skatteyderne? (er du mon selv skatteyder?)
3. Delphi nedskriver lange beregninger på forskellige energimæssige påstande. Måske er de forkerte måske ikke? Jeg har andet at lave end at læse disse måske forkerte påstande.
3. Delphi kan jo blot overbevise den del af skatteyderne som er politiker at delphi kan løse alle klima problemer, så er den jo klaret.
4. Hvorfor ikke skrive sit navn? Har du noget at skjule?
5. Du behøver ikke skrive en lang måske forkert påstand igen, jeg læser den ikke.
mvh Ole Elkær - skatteyder
20-02-2009 13:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ole Elkær

Nej! det er mulig Ole Elkær men når man på den propagandiske måde du melder ud over for klimaministeren her på klimadebatten: så har du stillet dig på øretævernes holdeplads og særlig når du så åbenlys spiller uvidende og du ikke kan eller vil forstå det faktum at spild som opvarmer havvand når du skal bruge varme i Albertslund at det kan overflødiggøre både renovering og nulenergihuse hvor billige forskønnelser erstatter hele det vanvid du vil sætte i gang. Ja! så har du stillet dig der hvor der er øretæver i luften!

Du burde tvært om arbejde for at stoppe disse renoveringer og arbejde for at klimaministeren omlægger afgifter så du kunne modtage det spild som forekommer på amagerværket til overflod.

Nu har vi igennem en årrække været vidne til tiltag i den danske energisektor til milliarder som kun gør en ting nemlig forøge forbruget af fossilenergi.

Flere og flere kraftværker nedlægger deres kraftvarmeproduktion og fordobler energiforbruget fordi de afbrænder gas i en kedel set i forhold til de oliefyr som virkede i borgernes boliger for 20 år siden før de fik fjernvarme indlagt. Nu tabes halvdelen af produktionen fra ren kedelafbrænding fra værket i ledningsnettet.

De faktuelle energipolitiske tiltag gør nu at fynsværket når en rekord på over 1.000.000 Mwh/år som afsættes ved at opvarme havvand hvor en stor del forekommer i fyringssæssonen hertil et tab i røggassen som er lige så stort.

Hvorfor skal vi være vidne til tåbelige tiltag i odense hvor huse isoleres når det er så umanerligt let for energisektoren at producerer denne energi.

Mvh Nhsoft v/Niels Hansen
Redigeret d. 20-02-2009 14:06
20-02-2009 19:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her er et typisk forbrugs og produktionsforløb for en vintermåned se.Når mølleproduktionen går ned overtager de centrale kraftværker el produktionen: Studstrup, fynsværket de københavnske kraftværker osv og de kan producerer alt det energi Albertslund betinger bare det er under 45 c' så det ikke påvirker el-virkningsgraden på kraftværkerne. Fjernvarmevand udtages af det bestående fjernvarmenet og opsamles herefter i en dam i Albertslund og bydelen forbruger co2 fri energi fra dammen.
21-02-2009 02:28
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
Kære Ole Elkær,

Først vil jeg sige, at Hedegaard har en blog i Berlingske, hvor du (også) kan spørge. Men forvent ikke svar


Mht. lovgivning, er der også gået til den, og der er ambitioner om at sætte samme/større krav til renovering. Det til stor tilfredshed for bygbranchen, der spiser lagkage med ministeren...

Udover denne tvang, ønsker du personligt oveni støtte til dig/forening.
Men hvorfor skal andre betale for noget du/I ønsker?
Hvis du ikke er villig til at betale selv, har du da hellere ikke personlige ambitioner om at ofre noget selv for at undgå klima "katastrofen"?
21-02-2009 09:17
Jakob
★★★★★
(9317)
 @Ole Elkær


Hvis du har behov for at skrive meget direkte og offentligt til Connie Hedegaard, så vil jeg nok anbefale, at du bruger hendes blog:
http://conniehedegaard.blogs.berlingske.dk/
Der kan du evt. også smide et link til denne tråd.
Skal det være uden andres kommentarer, så kan du evt. bruge mails.
Her i dette forum må det nok være klart, at delphi, kosmos og andre har ret til at udtrykke en faglig anonym mening om dine indlæg, hvor irriterende det så end måtte opleves.


Når det er sagt, så må jeg indrømme, at jeg deler dit ønske om energineutrale huse.
Men hvis det ikke kan betales via huslejen alene, så lader det måske resten af samfundet i stikken.

Eller får man særlig meget CO2-reduktion ved at give et særligt stort offentligt tilskud netop til byggeri i Albertslund..?

Eller bør en minister nærmere tænke på at give 10 borgere en lap til alle deres hullede bukseknæ frem for at bruge det hele på at give Albert Lund et par nye termobukser, bare fordi han råber højest..?

Det er nok den problematik, der først og fremmest skal overvejes og sættes tal på, for prisen kan godt være for høj.

@delphi

Jeg synes måske, at du satser for meget på spildvarme fra fossil EL-produktion.
Den produktion skulle jo gerne bringes til ophør, og når den typisk kommer på en varm sommerdag med stille vejr, så bliver den jo noget dyr og besværlig at gemme helt til vinter..? 
21-02-2009 10:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Nej! Jeg satser ikke på fossil energi men så længe den er der er det oplagt at bruge den når den spildes og når fjernvarmenettet af gode grunde ender ved havet hvor varmepumper ved isning som ved augustenborg fjernvarme herefter kan producere københavns fjernvarmeforbrug og overtager når kraftværkerne ligger standby.

Et projekt som det i Albertslund er nød til at opfattes som en del af helheden.

Hvis der totalt er tale om feks 4000 boliger i Albertslund hvis et nulenergihus koster 2,5 mio og renoveringer som ikke tager sigte på at isoler koster 200.000 kr pr bolig så frigiver det 9.2 mia kr til vindmøller og varmepumper som producerer fjernvarme når det blæser som akkumuleres i damme i havet uden for københavn og i bla en dam i albertslund.

9,2 mia kan omlægge 25 % af hele den københavnske boligmasse til NUL ENERGIHUSE i stedet for sølle 4000 i albertslund den eneste betingelse er at noget af energien skal akkumuleres ved forbrugssted så kapaciteten er tilstede i det nuværende fjernvarmenet og forbrugstemperaturen skal være under 70 c'

Hertil producerer de 500 mw møller som projektet indbefatter ud for københavn i alt 2 Twh el hvor halvdelen omsættes i varmepumperne og den anden halvdel afsættes i el-nettet når der faktuelt er et forbrug
RE: dialogen blev konstruktiv21-02-2009 18:21
Ole Elkær
☆☆☆☆☆
(6)

Til Niels Hansen

Se så skete der noget - og dialogen blev konstruktiv -

Uanset hvilken energi produktionsform man vælger så vil et hus der ingen energi bruger vel bruge - ja - ingen energi.

Det spørgsmål jeg rejser er:
Når der alligevel er afsat mange millioner til renovering af over 40 år gamle huse så kan man lige så godt lave huse der bruger nul energi i stedet for en reduktion på kun 50 %. (de bliver ikke renoveret før om 40-50 år igen)

Det er det emnet handler om. At "betale selv" er et meget komplekst emne, jeg betaler via skatter og afgifter til mange ting som jeg ingen personlig gavn har af. (måske får jeg det en dag måske ikke, det er vilkårene)

Dine meget udførlige beregninger, om forskellige energiproduktions former har jeg desværre ikke tid til, at sætte mig ind i. Hvis du mener du har en vigtig pointe bør du henvende dig der hvor beslutningerne tages ellers er det jo spild af tid og gode ideer.
Men mange tak for linket.

mvh Ole Elkær
21-02-2009 20:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Ole Elkær

Klimadebatten er et debatforum hvor mening og faglig vinden udveksles og debatteres og det er alm kutyme at man gør det under synonym.

Hvis du mener du har en vigtig pointe bør du henvende dig der hvor beslutningerne tages ellers er det jo spild af tid og gode ideer.

Det kan man ikke i danmark hvor det politiske spil er styret af miljøorganisationer og interesseorganisationer for hvem det er et kynisk spild om at øge den fossile forurening maksimalt som et redskab til at fremelske kampsymboler som møller, nul-energihuse, varmebesparelser osv.

Din egen miljøbelastende kynisme for et symboltiltag med nulenergihuse er et typisk eksempel herpå. For du skøjter fuldt og helt hen over alle følgevirkninger og herunder det faktum at når fjernvarmeledningerne kappes til albertslund så skal de københavnske kraftværker stadig producerer strøm som nødvendigvis giver spildvarme, som nu kan hældes i øresund. Det er der ikke meget NUL - ENERGI ved.

Der er tusindevis af systemer ud over isning ved varmepumper som kan leverer albertslund co2fri varme til et mikroskopisk investeringsbeløb sammenholdt med prisen på nulenergihuse som vill virke via det overordnede fjernvarmenet. Men det er ikke en mulighed når hysteriske populistiske tiltag er de eneste som beslutningstagere og aktører (dong, vattenfall osv) kan forstå og handler efter.

Der er ikke noget overhovedet som taler for at nedtage og bygge nye huse når man har ubegrænsede co2-fri varmekilder til mikroskopiske produktionsbeløb, når og hvis afgifter tilrettelægges herefter og sådant at afgifter ikke er over produktionsprisen på alm varmeproduktion (fossil). Når vi typisk ser afgifter på strøm og spildvarme på over 500 kr/mwh ved co2-fri varmepumpeproduktion så er alt jo umulig når gasproduceret varme belægges med 250 kr/mwh

Når der alligevel er afsat mange millioner til renovering af over 40 år gamle huse så kan man lige så godt lave huse der bruger nul energi i stedet for en reduktion på kun 50 %. (de bliver ikke renoveret før om 40-50 år igen).


Huse kan uden problem stå i 100 – 150 år det er der utallige undersøgelser som viser bla udarbejdet af dtu.

Prøv lige og hør dig selv: når der nu alligevel er afsat mange millioner osv. Det er sku' da ikke et argument for at starte et miljøsvineri uden sidestykke som måske, måske ikke i sidste ende giver en mulig co2-reduktion når disse penge kan reducerer fossil energiproduktion 1000 gange så meget ved andre tiltag, eller nedsætte lejere/ejeres husleje.
Redigeret d. 21-02-2009 23:11
21-02-2009 22:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Et godt og prisbilligt system til at omlægge Albertslund til vedvarende og 100 % co2fri varmeproduktion og som virker i synergi med kraftværker ind til mølleproduktionen bliver så stor at kraftværkernes produktionstid bliver minimal.

Et sandlager under gulve (20 kbm pr bolig) i de renoverede boliger hvor lavtemperatur energi gemmes til gulvvarme. Evt en dam med vand i have på 10 kbm kan erstatte sandet. Sandlager fyldes når det er hensigtsmæssigt for det overordnede produktionssystem via fjernvarmenettet.

En dam i havet ud for et kraftværk feks amagerværket med solfanger på isoleret damlåg se10 Kwm solfanger pr bolig og 30 Kbm vand under solfangerlåg.

Dammen monteres så kraftværkets kølevand kan opsamles når dammen er afkølet som her for studstrupværket se.Når der er energi i dammen tilføres fjernvarmenettet energi ved at opvarme fjernvarmeretur fra københavn som går ind til Amagerværket.

Hen på efterår eller vinter når dammen er "løbet tør" for energi eller temperatur er så lav at fjernvarmeretur fra københavn ikke kan opvarmes. Nu påfyldes dammen lavtemperatur energi når amagerværkets el-produktion overstiger fjernvarmebehovet til københavn hvorfor havvand opvarmes (som det er i dag). Denne energi på måske 25 c' ledes nu ind i dammen og opbevares her.

Når møllerne producerer i dag er det sådant at så udtager amargerværket damp uden om el-produktionen for at opvarme fjernvarmevand altså spild af brændsler.

Nu indkobles store varmepumper som forbruger denne møllestrøm som konflikter med den optimale udnyttelse af brændsler. Varmepumperne henter energi ved at køle dammen, og amagerværket forbruger ikke brændsler.

Tiltaget som disse koster maksimal 50.000 kr pr bolig i albertslund inkl varmepumper. Fremtidig varmepris for albertslund: minimal
Redigeret d. 21-02-2009 22:48
22-02-2009 11:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Delphi

Kan der spares på energiforbruget altså forbruget af fossile brændsler, og samtidig få udnytte "spildet" bedst muligt?

Energistyrelsen har på deres hjemmeside en indbydelse til en konference netop om at udnytte "spildvarme". Desværre er deres forudsætning at "spildvarmen" skal have en temperatur på mellem 70 og 110 grader C.
Netop det temperaturområde som d.d. bliver udtaget på diverse turbineværker og bevirker at el-produktionen er 20 til 30 % lavere.
Hvad sker der med el elturbine, hvis dampen bliver afkølet hurtigere ved f.eks., at lade den gå gennem et isbad?
Energi opstår, efter hvad jeg har fået forklaret, ved et stofs overgang fra et stade til et andet, fra fast stof til væske og fra væske til luft.
22-02-2009 12:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe

Alt hvad der har med varmePumper at gøre " lever " under disse forudsætninger se.Lav afgangstemperatur lav etableringspris og lav produktionspris mod høj etableringspris og ditto produktionspris.

Ja 70 c' - 110 c' det er lige den temperatur hvor det koster så uendelig meget at producerer og etablerer. Men det kan da lade sig gøre.

Men det sigter jo på ingen måde mod at få nogle massive store produktionsenheder som producerer varme ved møllestrøm.
Kraftværkssektorer har en løsning på alt det er produktion fra kul i store enheder og så fjernvarme ved 70 -100 c'.

Mod dette står varmepumper som kan producerer massive energier ved høje effektforøgelser men ved lave temperaturer 30 – 60 c' og så koster så uendelig lidt i forhold til kraftværksløsninger.

Når sådan en turbokompressorkan producerer varme ved 40 c' ved at opvarme vand ved en effektforøgelse på 12 ved store anlæg når energi hentes i is. Hertil: gennem et 40 cm rør kan cirkuleres sloah ice som kan producerer 40 Mw varme ved isning over 15 km ved at bruge 30 Kw til den pumpe som skal flytte isen så bør der være perspektiver.

Hvis slosh ice cirkuleres fordi kondensatoren på et kraftværk må det jo øge virkningsgraden helt ekseptionel med måske 40 % i forhold til fjernvarmeproduktion på studstrup ved 125 c'.

Man skulle producere fjernvarme ude i nettet og akkumulerer energi i damme ved 60 – 65 c' og så skulle boligerne kunne afkøle fjernvarmevandet til 25 c' det ville jo give nogle markante produktionsfordele.

Herefter bruges det overordnede ledningsnet til slosh ice som akkumuleres ved kraftværket. Det vil nemlig give de synergier som kraftværkssektoren har så uendelig hårdt brug for.
Redigeret d. 22-02-2009 12:52
22-02-2009 15:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Kan der spares på energiforbruget altså forbruget af fossile brændsler, og samtidig få udnytte "spildet" bedst muligt?


Hvis en forbruger modtager varme når studstrup skal producerer strøm, altså når møller ikke producerer og varmeproduktionen er fra strømproduktionen og den (varme) er større end forbruget til århus, hvis en forbruger i den situation akkumulerer varme ved normal fremløbstemperatur så tabes kun den mindre el-virkning studstrupværket har ved at producerer strøm måske 25 % når fjernvarme skal produceres ved høj temperatur. Efterfølgende når møllerne måske producerer 24 timer efter; nu kan studstrup ikke afsætte strøm til nettet men der er et fjernvarmeforbrug ergo bypasser værket damp og brændsler spildes. Men den bruger som akkumulerede varme han skal nu ikke modtage varme fordi han kan vente til der igen er behov for strømproduktion og dermed spildvarme.

Hvis derimod forbruger kan akkumulere den energi han skal bruge ved lave temperaturer i form af dammen ved kraftværket eller en dam ved boligen hvor så en varmepumpe optager energi når møllestrøm er overvældende så opnås to positive ting.

Dels får kraftværket senere mulighed for at afsætte kondensatenergi ved lave temperaturer når vand fra enten dammen ved værket eller en dam ved forbruger afgiver det kolde vand ved at optage lunkent returvand uden i fjernvarmenettet, det kolde vand øger nu el-virkningen på kraftværket.

De forbrugere ude i nettet som gør brug af disse akkumuleringssystemer behøver netop ikke varme når det er brændselskrævende på kraftværket når kraftværket ikke kan afsætte strøm og kun har brug for at afbrænde brændsler for fjernvarmeproduktion.

Alle danske fjernvarmeforsynede boliger som modtager varme fra et centralt kraftværk kan mere end gøres til nul-energihuse, fordi el-virkningen på kraftværket øges med 25 % ved at opstille en dam på 10 kbm vand hvor lavtemperatur vand modtages når det passer med produktion.
RE: synomym debat - er det beskæftigelssterapi?22-02-2009 19:43
Ole Elkær
☆☆☆☆☆
(6)

Niels du skriver: "Klimadebatten er et debatforum hvor mening og faglig vinden udveksles og debatteres og det er almindelig kutyme at man gør det under synonym".
Hvorfor skulle jeg acceptere det?

Hvad skal debatten i øvrigt bruges til spørger jeg? tidsfordriv?
Det er ganske mange ord du nu har brugt på mig, som formentlig ikke kan ændre noget som helst.

Til min kommentar:
"Hvis du mener du har en vigtig pointe bør du henvende dig der hvor beslutningerne tages ellers er det jo spild af tid og gode ideer".

skriver du:

"Det kan man ikke i Danmark hvor det politiske spil er styret af miljøorganisationer og interesseorganisationer for hvem det er et kynisk spild om at øge den fossile forurening maksimalt som et redskab til at fremelske kampsymboler som møller, nul-energihuse, varmebesparelser osv."

Ja men hvorfor spilder du så din tid med debat? Debat er kun vigtig hvis det føre til udvikling og handling.

Uanset hvad jeg gør eller ej, er der huse der skal renoveres.
Så hvorfor hoverer du over det?

Du får et nul energi hus til, at blive et problem, fordi der så er spilvarme der skal smides ud.

Du skriver: "når fjernvarmeledningerne kappes til Albertslund så skal de københavnske kraftværker stadig producerer strøm".
Hvem bestemmer at de skal det? Er det en naturlov at der produceres varme, strøm etc.?

Med det argument kunne du lige så godt skrive "at du er nødt til at bruge alle dine penge for ellers er du nødt til at smide de penge ud du har sparet"!

Du skriver:
Der er tusindvis af systemer ud over isning ved varmepumper som kan leverer Albertslund co2fri varme til et mikroskopisk investeringsbeløb.

Ja men hvorfor er det kun en debattør som dig der har opdaget det, hvorfor er der ingen der anvender den gode - og tilsyneladende gratis ide?

mvh Ole Elkær
22-02-2009 21:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@ole


Ja men hvorfor spilder du så din tid med debat? Debat er kun vigtig hvis det føre til udvikling og handling.


.

Jo men man er jo borger i et samfund man er en del af helheden, så bør man vel pege på miljøreduktioner når de er mulig i stedet for et projekt som det i albertslund. Når man nu står over for at skulle renover huse i albertslund er det jo vigtigt at påpege at uanset hvor meget energi de måtte bruge så kan denne energi leveres co2/fossilfri og billig, hvorfor resurseforbruget i form af isolering, vinduer kan reduceres og det må da glæde lejere at de dels kan få nulenergi huse og få en billigere leje. At det så ikke bliver fuldt det er en anden sag.

Uanset hvad jeg gør eller ej, er der huse der skal renoveres.
Så hvorfor hoverer du over det?


Det hover jeg over fordi I, i Albertslund er bedøvende ligeglade med den forøgede miljøbelastning ved det i fortager jer. I forholder jeg ikke til at siemesn Turbokompressor anlæg via strøm forsyner en bydel på 1000 husstade i stokholm med co2fri energi (a-kraft) ved at hente energi i havet ud for byen. Den samme løsning (via møllestrøm) kunne producer boligerne alt det energi de behøver så renoveringsomkostningen i stedet fro 1,3 mio er langt billigere og faktuelt opstille co2fri huse.

Med det argument kunne du lige så godt skrive "at du er nødt til at bruge alle dine penge for ellers er du nødt til at smide de penge ud du har sparet"!


De lejere i albertslund de kan selvfølgelig forbedre deres bolig ( som loven foreskriver) men jeg siger bare der er langt langt billigere løsninger til at opnå det samme og her vigtigst renovering er jo også miljøbelastende.

Når så nul-energihuse kommer på tale så må og skal samfundet da se på hvor får vi mest for de investerede penge. Og her kommer nulenergihuse bestemt langt nede på listen.

Ja men hvorfor er det kun en debattør som dig der har opdaget det, hvorfor er der ingen der anvender den gode - og tilsyneladende gratis ide?


Man skal altså ikke være særlig begavet for at kunne forstå: når det ikke blæser og amagerværkets varmeproduktion overstiger forbruget i københavn, at hvis albertslund opsamler den varme i en dam og så forbruger denne varme at det er optimalt, når nu varme tabes i havet.

Man skal altså heller ikke være særlig begavet for at finde ud af at de to gasturbiner som taber 125.000 mwh pr år ud af et forbrug i silkeborg på 450.000 Mwh se.at det vil give mere co2 reduktion (for at sige det mildt) end de 30 nulenergihuse som nu bygges i silkeborg hvor varmepumperne til optagelse af spildenergi på kraftværket kostede det samme.

Man skal ikke være særlig begavet for at kunne gange det isningsprojkt som virkede ved augustenborg fjernvarme op så man kan se hvad det faktuelt koster at forsyne albertaslund med co2 fri varme ved varmepumper og isning. Der ligger utallige rapporter ved dtu om "isbanke" (stor beholder med isradiatorer) til forsyning af bydele, som ingen tager nogen notits af.

Man skal jo ikke være særlig begavet for at kunne finde ud af at det er en god ide at investerer 30 mio i Randers og optage 150.000 Mwh spild som forekommer i røggassen ud af en samlet varmeproduktion for byen på 600.000 Mwh.

Hvorfor skal man bygge nulenergi huse i Hobro når der forekommer sådant et energiorkie fra danogips det dobbelte af byens forbrug det svineri foregår 200 m fra kraftværket, mikroskopiske beløb kan udnytte denne energi via varmepumper.Jeg fatter simpelhed ikke at samfundet bruger en krone på at holde varme inde i huse når der dels forekommer varme ang mass og det er umanerlig let at producerer denne varme med den møllestrøm som volder så store kvaler at bruge.

På en liste over hvad der skulle iværksættes for skatteyder penge var der vist et par ting før nulenergihuse i Albertslund hvis altså det er co2 eller fossilreduktion man ønsker.
22-02-2009 21:29
Jakob
★★★★★
(9317)
 


@Ole Elkær

Har du set, at De Konservative er igang med et forslag om, at man de næste 3 år skal kunne få betalt 25% af sin håndværkerregning af staten, hvis man isolerer sin bolig..?

Hvis forslaget går igennem, så må I vel for den del af renoveringen, som I betaler over huslejen, kunne få ekstra meget isolering for de samme penge..?  


Jeg tror ellers ikke meget på forslaget, fordi det forudsætter, at folk i det hele taget har råd til at hyre en håndværker.
Men den tærskel har I jo alligevel for længst passeret. 
24-02-2009 12:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Har du set, at De Konservative er igang med et forslag om, at man de næste 3 år skal kunne få betalt 25% af sin håndværkerregning af staten, hvis man isolerer sin bolig..?


Ja det er jo dejligt! så kan boligerne i albertslund renoveres for 1.3 mio kr pr styk og varmeforbruget halveres hvoraf godt nok langt over halvdelen kan produceres på amagerværket hvor el-turbine står bum stille fordi værket bypasser damp igen fordi mølleproduktionen gør at el ikke skal produceres.
Ja en damved albertslund og en turbokompressorsom fryser havvand ved amagerværket
og vupti selv når albertslund fordobler varmeforbruget, vil amagerværket nu producerer langt mere strøm end der forbruges i albertslund og varmeproduktionen sker ved møllestrøm og amagerværket kan forbruge brændsler når der faktuelt er et behov for strøm.

Nu er spørgsmålet så når miljøbelastningen er en 1/10 fordi boliger ikke skal isoleres osv og den fremtidige varmeproduktion er mere end 100 % co2 neutral netop fordi nu producerer amagerværket langt mere strøm end albertslunds boliger forbruger fordi værket kan afsætte kondensat energi ved lave temperaturer.

Nu er spørgsmålet hvor kraftigt vil skatte og afgiftsministeriet reagerer med modforanstaltninger ved direkte lovpåbud om at opstillingen stoppes eller direkte afgiftspålægning så opstillingen er urentabel og en eller anden strafafgift over for albertslund på samme måde som isningsopstillingen i augustenborg.

Hvorfor kan det inkompetente afgifts halløjsa (skatteministerium) kun finde ud af at afgiftsbelægges fossilenergi når nu afgifter er en indtægt og ikke en adfærdsregulerende foranstaltning. Som skatteminister så rammende sagde det for 6 mdr siden i forbindelse med Grundfos vil udnytte spildvarme til fjernvarme produktion: det kunne ikke tillades det ville forrykke forbruget væk fra gas over mod spildvarme og statens afgiftsgrundlag ville udhules.
Deltag aktivt i debatten Conni, hvorfor gør du ikke nyrenoverede boliger fuldstændig energi-neutrale?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Isolering af boliger: Pengespild af format705-07-2015 10:22
NyhederDato
Nu skal almene boliger gøres klimavenlige10-06-2011 11:14
Energi-konference: Mindre CO2 fra landbrug og boliger19-11-2008 08:42
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik